Long Phượng Trình Tường

Long Phượng Trình Tường
Lượt xem: 23.362
Long Phượng Trình Tường Xếp hạng: 4,5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 110 14:27 02/03 3.192
Chapter 109 19:22 18/01 3.198
Chapter 108 08/12/15 3.281
Chapter 107 16/11/15 3.262
Chapter 106 17/10/15 3.228
Chapter 105 05/10/15 3.211
Chapter 104 04/10/15 3.201
Chapter 103 13/09/15 3.267
Chapter 102 10/09/15 3.214
Chapter 101 03/09/15 3.219
Chapter 100 29/08/15 3.242
Chapter 99 11/08/15 3.235
Chapter 98 10/08/15 3.167
Chapter 97 03/08/15 3.243
Chapter 96 30/07/15 3.286
Chapter 95 10/07/15 3.248
Chapter 94 08/07/15 3.172
Chapter 93 01/07/15 3.189
Chapter 92 29/06/15 3.213
Chapter 91 17/06/15 3.222
Chapter 90 08/06/15 3.165
Chapter 89 25/05/15 3.189
Chapter 88 19/05/15 3.162
Chapter 87 06/05/15 3.171
Chapter 86 25/04/15 3.173
Chapter 85 09/04/15 3.208
Chapter 84 07/04/15 3.188
Chapter 83 02/04/15 3.167
Chapter 82 27/03/15 3.173
Chapter 81 17/03/15 3.176
Chapter 80 16/03/15 3.157
Chapter 79 16/03/15 3.155
Chapter 78 16/03/15 3.157
Chapter 77 16/03/15 3.140
Chapter 76 16/03/15 3.163
Chapter 75 16/03/15 3.156
Chapter 74 16/03/15 3.163
Chapter 73 16/03/15 3.140
Chapter 72 16/03/15 3.141
Chapter 71 16/03/15 3.170
Chapter 70 15/03/15 3.150
Chapter 69 15/03/15 3.151
Chapter 68 15/03/15 3.141
Chapter 67 15/03/15 3.157
Chapter 66 15/03/15 3.163
Chapter 65 15/03/15 3.145
Chapter 64 15/03/15 3.156
Chapter 63 15/03/15 3.167
Chapter 62 15/03/15 3.163
Chapter 61 15/03/15 3.147
Chapter 60 15/03/15 3.161
Chapter 59 15/03/15 3.156
Chapter 58 15/03/15 3.156
Chapter 57 15/03/15 3.156
Chapter 56 15/03/15 3.166
Chapter 55 15/03/15 3.169
Chapter 54 15/03/15 3.165
Chapter 53 15/03/15 3.162
Chapter 52 15/03/15 3.165
Chapter 51 15/03/15 3.175
Chapter 50 15/03/15 3.155
Chapter 49 15/03/15 3.170
Chapter 48 15/03/15 3.166
Chapter 47 15/03/15 3.165
Chapter 46 15/03/15 3.174
Chapter 45 15/03/15 3.167
Chapter 44 15/03/15 3.163
Chapter 43 15/03/15 3.149
Chapter 42 15/03/15 3.168
Chapter 41 15/03/15 3.168
Chapter 40 15/03/15 3.159
Chapter 39 15/03/15 3.173
Chapter 38 15/03/15 3.179
Chapter 37 15/03/15 3.163
Chapter 36 15/03/15 3.172
Chapter 35 15/03/15 3.165
Chapter 34 15/03/15 3.183
Chapter 33 15/03/15 3.152
Chapter 32 15/03/15 3.153
Chapter 31 15/03/15 3.161
Chapter 30 15/03/15 3.167
Chapter 29 15/03/15 3.165
Chapter 28 15/03/15 3.164
Chapter 27 15/03/15 3.165
Chapter 26 15/03/15 3.174
Chapter 25 15/03/15 3.176
Chapter 24 15/03/15 3.174
Chapter 23 15/03/15 3.180
Chapter 22 15/03/15 3.179
Chapter 21 15/03/15 3.166
Chapter 19: 20 15/03/15 3.170
Chapter 18 15/03/15 3.181
Chapter 17 15/03/15 3.191
Chapter 16 15/03/15 3.173
Chapter 15 15/03/15 3.203
Chapter 14 15/03/15 3.206
Chapter 13 15/03/15 3.205
Chapter 12 15/03/15 3.203
Chapter 11 15/03/15 3.202
Chapter 10 15/03/15 3.220
Chapter 9 15/03/15 3.216
Chapter 8 15/03/15 3.222
Chapter 7 15/03/15 3.234
Chapter 6 15/03/15 3.241
Chapter 5 15/03/15 3.257
Chapter 4 15/03/15 3.275
Chapter 3 15/03/15 3.309
Chapter 2 15/03/15 3.310
Chapter 1 15/03/15 3.354
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Tahanahara Kira 15:14 02/03Báo vi phạm
Hay wá

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch