Long Phượng Trình Tường

Long Phượng Trình Tường
Long Phượng Trình Tường Xếp hạng: 4,5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

Đang cập nhật …

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 110 02/03/16 3.244
Chapter 109 18/01/16 3.224
Chapter 108 08/12/15 3.308
Chapter 107 16/11/15 3.288
Chapter 106 17/10/15 3.253
Chapter 105 05/10/15 3.232
Chapter 104 04/10/15 3.225
Chapter 103 13/09/15 3.288
Chapter 102 10/09/15 3.235
Chapter 101 03/09/15 3.235
Chapter 100 29/08/15 3.269
Chapter 99 11/08/15 3.254
Chapter 98 10/08/15 3.183
Chapter 97 03/08/15 3.259
Chapter 96 30/07/15 3.305
Chapter 95 10/07/15 3.269
Chapter 94 08/07/15 3.190
Chapter 93 01/07/15 3.206
Chapter 92 29/06/15 3.238
Chapter 91 17/06/15 3.243
Chapter 90 08/06/15 3.181
Chapter 89 25/05/15 3.204
Chapter 88 19/05/15 3.176
Chapter 87 06/05/15 3.186
Chapter 86 25/04/15 3.192
Chapter 85 09/04/15 3.232
Chapter 84 07/04/15 3.215
Chapter 83 02/04/15 3.184
Chapter 82 27/03/15 3.188
Chapter 81 17/03/15 3.191
Chapter 80 16/03/15 3.174
Chapter 79 16/03/15 3.174
Chapter 78 16/03/15 3.173
Chapter 77 16/03/15 3.158
Chapter 76 16/03/15 3.183
Chapter 75 16/03/15 3.174
Chapter 74 16/03/15 3.185
Chapter 73 16/03/15 3.158
Chapter 72 16/03/15 3.155
Chapter 71 16/03/15 3.186
Chapter 70 15/03/15 3.168
Chapter 69 15/03/15 3.165
Chapter 68 15/03/15 3.157
Chapter 67 15/03/15 3.170
Chapter 66 15/03/15 3.185
Chapter 65 15/03/15 3.159
Chapter 64 15/03/15 3.171
Chapter 63 15/03/15 3.185
Chapter 62 15/03/15 3.177
Chapter 61 15/03/15 3.163
Chapter 60 15/03/15 3.178
Chapter 59 15/03/15 3.174
Chapter 58 15/03/15 3.172
Chapter 57 15/03/15 3.175
Chapter 56 15/03/15 3.187
Chapter 55 15/03/15 3.189
Chapter 54 15/03/15 3.183
Chapter 53 15/03/15 3.181
Chapter 52 15/03/15 3.185
Chapter 51 15/03/15 3.196
Chapter 50 15/03/15 3.175
Chapter 49 15/03/15 3.187
Chapter 48 15/03/15 3.186
Chapter 47 15/03/15 3.182
Chapter 46 15/03/15 3.194
Chapter 45 15/03/15 3.185
Chapter 44 15/03/15 3.180
Chapter 43 15/03/15 3.167
Chapter 42 15/03/15 3.187
Chapter 41 15/03/15 3.188
Chapter 40 15/03/15 3.180
Chapter 39 15/03/15 3.191
Chapter 38 15/03/15 3.202
Chapter 37 15/03/15 3.184
Chapter 36 15/03/15 3.192
Chapter 35 15/03/15 3.186
Chapter 34 15/03/15 3.207
Chapter 33 15/03/15 3.176
Chapter 32 15/03/15 3.178
Chapter 31 15/03/15 3.188
Chapter 30 15/03/15 3.194
Chapter 29 15/03/15 3.188
Chapter 28 15/03/15 3.185
Chapter 27 15/03/15 3.187
Chapter 26 15/03/15 3.199
Chapter 25 15/03/15 3.202
Chapter 24 15/03/15 3.197
Chapter 23 15/03/15 3.202
Chapter 22 15/03/15 3.203
Chapter 21 15/03/15 3.189
Chapter 19: 20 15/03/15 3.194
Chapter 18 15/03/15 3.205
Chapter 17 15/03/15 3.216
Chapter 16 15/03/15 3.202
Chapter 15 15/03/15 3.230
Chapter 14 15/03/15 3.234
Chapter 13 15/03/15 3.236
Chapter 12 15/03/15 3.231
Chapter 11 15/03/15 3.232
Chapter 10 15/03/15 3.250
Chapter 9 15/03/15 3.249
Chapter 8 15/03/15 3.257
Chapter 7 15/03/15 3.276
Chapter 6 15/03/15 3.291
Chapter 5 15/03/15 3.309
Chapter 4 15/03/15 3.334
Chapter 3 15/03/15 3.378
Chapter 2 15/03/15 3.387
Chapter 1 15/03/15 3.451
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Tahanahara Kira 15:14 02/03/16Báo vi phạm
Hay wá

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch