Love Hina

Love Hina

Nội dung

Keitaro từ 1 sinh viên thi rớt 2 năm và không có 1 cô bạn gái nào qua bao nhiêu gian khó đã trở thành 1 viên Toudai . Tất cả các cô gái trước đây ghét bỏ , khinh thường Kei thì giờ đây mỗi người đều có tình cảm với Kei, nhưng anh vẫn luôn nhớ đến 1 lời hứa từ ấu thơ, lời hứa với người mà anh thích...

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 103 11/05/16 3.068
Chapter 102 11/05/16 3.047
Chapter 101 11/05/16 3.053
Chapter 100 11/05/16 3.026
Chapter 99 11/05/16 3.027
Chapter 98 11/05/16 3.027
Chapter 97 11/05/16 3.022
Chapter 96 11/05/16 3.023
Chapter 95 11/05/16 3.031
Chapter 94 11/05/16 3.022
Chapter 93 11/05/16 3.026
Chapter 92 11/05/16 3.025
Chapter 91 11/05/16 3.020
Chapter 90 11/05/16 3.024
Chapter 89 11/05/16 3.023
Chapter 88 11/05/16 3.027
Chapter 87 11/05/16 3.028
Chapter 86 11/05/16 3.024
Chapter 85 11/05/16 3.026
Chapter 84 11/05/16 3.022
Chapter 83 11/05/16 3.026
Chapter 82 11/05/16 3.020
Chapter 81 11/05/16 3.027
Chapter 80 11/05/16 3.022
Chapter 79 11/05/16 3.026
Chapter 78 11/05/16 3.026
Chapter 77 11/05/16 3.024
Chapter 76 11/05/16 3.030
Chapter 75 11/05/16 3.023
Chapter 74 11/05/16 3.024
Chapter 73 11/05/16 3.028
Chapter 72 11/05/16 3.019
Chapter 71 11/05/16 3.027
Chapter 70 11/05/16 3.026
Chapter 69 11/05/16 3.027
Chapter 68 11/05/16 3.026
Chapter 67 11/05/16 3.024
Chapter 66 11/05/16 3.025
Chapter 65 11/05/16 3.028
Chapter 64 11/05/16 3.029
Chapter 63 11/05/16 3.019
Chapter 62 11/05/16 3.029
Chapter 61 11/05/16 3.026
Chapter 60 11/05/16 3.027
Chapter 59 11/05/16 3.025
Chapter 58 11/05/16 3.028
Chapter 57 11/05/16 3.027
Chapter 56 11/05/16 3.027
Chapter 55 11/05/16 3.022
Chapter 54 11/05/16 3.026
Chapter 53 11/05/16 3.026
Chapter 52 11/05/16 3.029
Chapter 51 11/05/16 3.021
Chapter 50 11/05/16 3.021
Chapter 49 11/05/16 3.025
Chapter 48 11/05/16 3.020
Chapter 47 11/05/16 3.023
Chapter 46 11/05/16 3.027
Chapter 45 11/05/16 3.030
Chapter 44 11/05/16 3.020
Chapter 43 11/05/16 3.030
Chapter 42 11/05/16 3.025
Chapter 41 11/05/16 3.030
Chapter 40 11/05/16 3.030
Chapter 39 11/05/16 3.028
Chapter 38 11/05/16 3.022
Chapter 37 11/05/16 3.025
Chapter 36 11/05/16 3.026
Chapter 35 11/05/16 3.030
Chapter 34 11/05/16 3.026
Chapter 33 11/05/16 3.025
Chapter 32 11/05/16 3.025
Chapter 31 11/05/16 3.029
Chapter 30 11/05/16 3.028
Chapter 29 11/05/16 3.028
Chapter 28 11/05/16 3.026
Chapter 27 11/05/16 3.026
Chapter 26 11/05/16 3.027
Chapter 25 11/05/16 3.030
Chapter 24 11/05/16 3.022
Chapter 23 11/05/16 3.027
Chapter 22 11/05/16 3.028
Chapter 21 11/05/16 3.026
Chapter 20 11/05/16 3.028
Chapter 19 11/05/16 3.027
Chapter 18 11/05/16 3.025
Chapter 17 11/05/16 3.026
Chapter 16 11/05/16 3.028
Chapter 15 11/05/16 3.023
Chapter 14: Chương 115 15/03/15 3.047
Chapter 14: Chương 116 15/03/15 3.045
Chapter 14: Chương 117 15/03/15 3.050
Chapter 14: Chương 118 15/03/15 3.046
Chapter 14: Epilogue 001 15/03/15 3.060
Chapter 14: Epilogue 002 15/03/15 3.049
Chapter 14: Special One-Shot (09/2010) 15/03/15 3.060
Chapter 13: Chương 111 15/03/15 3.048
Chapter 13: Chương 110 15/03/15 3.075
Chapter 13: Chương 109 15/03/15 3.048
Chapter 13: Chương 108 15/03/15 3.052
Chapter 13: Chương 107 15/03/15 3.048
Chapter 13: Chương 106 15/03/15 3.052
Chapter 13: Chương 112 15/03/15 3.057
Chapter 13: Chương 113 15/03/15 3.052
Chapter 13: Chương 114 15/03/15 3.045
Chapter 12: Chương 105 15/03/15 3.056
Chapter 12: Chương 104 15/03/15 3.057
Chapter 12: Chương 103 15/03/15 3.051
Chapter 12: Chương 102 15/03/15 3.053
Chapter 12: Chương 101 15/03/15 3.054
Chapter 12: Chương 100 15/03/15 3.051
Chapter 12: Chương 099 15/03/15 3.049
Chapter 12: Chương 098 15/03/15 3.059
Chapter 12: Chương 097 15/03/15 3.047
Chapter 11: Chương 096 15/03/15 3.049
Chapter 11: Chương 095 15/03/15 3.055
Chapter 11: Chương 094 15/03/15 3.049
Chapter 11: Chương 093 15/03/15 3.061
Chapter 11: Chương 092 15/03/15 3.046
Chapter 11: Chương 091 15/03/15 3.047
Chapter 10: Chương 090 15/03/15 3.056
Chapter 10: Chương 089 15/03/15 3.056
Chapter 10: Chương 088 15/03/15 3.053
Chapter 10: Chương 087 15/03/15 3.050
Chapter 10: Chương 086 15/03/15 3.059
Chapter 10: Chương 085 15/03/15 3.047
Chapter 10: Chương 084 15/03/15 3.049
Chapter 10: Chương 083 15/03/15 3.047
Chapter 10: Chương 082 15/03/15 3.054
Chapter 10: Chương 081 15/03/15 3.051
Chapter 10: Chương 080 15/03/15 3.051
Chapter 10: Chương 079 15/03/15 3.050
Chapter 9 11/05/16 3.028
Chapter 8 11/05/16 3.031
Chapter 7 11/05/16 3.030
Chapter 6 11/05/16 3.028
Chapter 5: Chương 034 15/03/15 3.057
Chapter 4: Chương 033 15/03/15 3.050
Chapter 4: Chương 032 15/03/15 3.059
Chapter 4: Chương 031 15/03/15 3.055
Chapter 4: Chương 030 15/03/15 3.049
Chapter 4: Chương 029 15/03/15 3.051
Chapter 4: Chương 028 15/03/15 3.049
Chapter 4: Chương 027 15/03/15 3.060
Chapter 4: Chương 026 15/03/15 3.043
Chapter 3: Chương 017 15/03/15 3.049
Chapter 3: Chương 018 15/03/15 3.048
Chapter 3: Chương 019 15/03/15 3.051
Chapter 3: Chương 020 15/03/15 3.049
Chapter 3: Chương phụ lục 15/03/15 3.048
Chapter 3: Chương 024 15/03/15 3.048
Chapter 3: Chương 023 15/03/15 3.049
Chapter 3: Chương 022 15/03/15 3.055
Chapter 3: Chương 021 15/03/15 3.060
Chapter 3: Chương 016 15/03/15 3.075
Chapter 2: Chương phụ lục 15/03/15 3.053
Chapter 2: Chương 015 15/03/15 3.048
Chapter 2: Chương 014 15/03/15 3.065
Chapter 2: Chương 013 15/03/15 3.063
Chapter 2: Chương 012 15/03/15 3.060
Chapter 2: Chương 007 15/03/15 3.053
Chapter 1: Chương 003 15/03/15 3.107
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch