Love Hina

Love Hina
Lượt xem: 9.130
Nội dung

Keitaro từ 1 sinh viên thi rớt 2 năm và không có 1 cô bạn gái nào qua bao nhiêu gian khó đã trở thành 1 viên Toudai . Tất cả các cô gái trước đây ghét bỏ , khinh thường Kei thì giờ đây mỗi người đều có tình cảm với Kei, nhưng anh vẫn luôn nhớ đến 1 lời hứa từ ấu thơ, lời hứa với người mà anh thích...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 103 11/05/16 3.064
Chapter 102 11/05/16 3.047
Chapter 101 11/05/16 3.053
Chapter 100 11/05/16 3.025
Chapter 99 11/05/16 3.027
Chapter 98 11/05/16 3.027
Chapter 97 11/05/16 3.022
Chapter 96 11/05/16 3.022
Chapter 95 11/05/16 3.030
Chapter 94 11/05/16 3.022
Chapter 93 11/05/16 3.026
Chapter 92 11/05/16 3.025
Chapter 91 11/05/16 3.019
Chapter 90 11/05/16 3.024
Chapter 89 11/05/16 3.023
Chapter 88 11/05/16 3.027
Chapter 87 11/05/16 3.028
Chapter 86 11/05/16 3.024
Chapter 85 11/05/16 3.026
Chapter 84 11/05/16 3.022
Chapter 83 11/05/16 3.026
Chapter 82 11/05/16 3.020
Chapter 81 11/05/16 3.027
Chapter 80 11/05/16 3.022
Chapter 79 11/05/16 3.026
Chapter 78 11/05/16 3.026
Chapter 77 11/05/16 3.024
Chapter 76 11/05/16 3.030
Chapter 75 11/05/16 3.023
Chapter 74 11/05/16 3.024
Chapter 73 11/05/16 3.028
Chapter 72 11/05/16 3.019
Chapter 71 11/05/16 3.027
Chapter 70 11/05/16 3.026
Chapter 69 11/05/16 3.027
Chapter 68 11/05/16 3.026
Chapter 67 11/05/16 3.024
Chapter 66 11/05/16 3.025
Chapter 65 11/05/16 3.028
Chapter 64 11/05/16 3.028
Chapter 63 11/05/16 3.019
Chapter 62 11/05/16 3.029
Chapter 61 11/05/16 3.026
Chapter 60 11/05/16 3.027
Chapter 59 11/05/16 3.025
Chapter 58 11/05/16 3.028
Chapter 57 11/05/16 3.027
Chapter 56 11/05/16 3.026
Chapter 55 11/05/16 3.022
Chapter 54 11/05/16 3.025
Chapter 53 11/05/16 3.025
Chapter 52 11/05/16 3.029
Chapter 51 11/05/16 3.021
Chapter 50 11/05/16 3.021
Chapter 49 11/05/16 3.025
Chapter 48 11/05/16 3.020
Chapter 47 11/05/16 3.022
Chapter 46 11/05/16 3.027
Chapter 45 11/05/16 3.029
Chapter 44 11/05/16 3.019
Chapter 43 11/05/16 3.030
Chapter 42 11/05/16 3.025
Chapter 41 11/05/16 3.030
Chapter 40 11/05/16 3.028
Chapter 39 11/05/16 3.028
Chapter 38 11/05/16 3.022
Chapter 37 11/05/16 3.025
Chapter 36 11/05/16 3.025
Chapter 35 11/05/16 3.029
Chapter 34 11/05/16 3.026
Chapter 33 11/05/16 3.025
Chapter 32 11/05/16 3.025
Chapter 31 11/05/16 3.029
Chapter 30 11/05/16 3.028
Chapter 29 11/05/16 3.028
Chapter 28 11/05/16 3.026
Chapter 27 11/05/16 3.025
Chapter 26 11/05/16 3.027
Chapter 25 11/05/16 3.030
Chapter 24 11/05/16 3.022
Chapter 23 11/05/16 3.027
Chapter 22 11/05/16 3.027
Chapter 21 11/05/16 3.025
Chapter 20 11/05/16 3.028
Chapter 19 11/05/16 3.027
Chapter 18 11/05/16 3.025
Chapter 17 11/05/16 3.026
Chapter 16 11/05/16 3.028
Chapter 15 11/05/16 3.023
Chapter 14: Special One-Shot (09/2010) 15/03/15 3.060
Chapter 14: Epilogue 002 15/03/15 3.049
Chapter 14: Epilogue 001 15/03/15 3.060
Chapter 14: Chương 118 15/03/15 3.046
Chapter 14: Chương 117 15/03/15 3.050
Chapter 14: Chương 116 15/03/15 3.045
Chapter 14: Chương 115 15/03/15 3.047
Chapter 13: Chương 114 15/03/15 3.045
Chapter 13: Chương 113 15/03/15 3.052
Chapter 13: Chương 112 15/03/15 3.057
Chapter 13: Chương 111 15/03/15 3.048
Chapter 13: Chương 110 15/03/15 3.074
Chapter 13: Chương 109 15/03/15 3.048
Chapter 13: Chương 108 15/03/15 3.052
Chapter 13: Chương 107 15/03/15 3.048
Chapter 13: Chương 106 15/03/15 3.052
Chapter 12: Chương 105 15/03/15 3.056
Chapter 12: Chương 104 15/03/15 3.057
Chapter 12: Chương 103 15/03/15 3.051
Chapter 12: Chương 102 15/03/15 3.053
Chapter 12: Chương 101 15/03/15 3.054
Chapter 12: Chương 100 15/03/15 3.051
Chapter 12: Chương 099 15/03/15 3.049
Chapter 12: Chương 098 15/03/15 3.059
Chapter 12: Chương 097 15/03/15 3.047
Chapter 11: Chương 096 15/03/15 3.049
Chapter 11: Chương 095 15/03/15 3.055
Chapter 11: Chương 094 15/03/15 3.049
Chapter 11: Chương 093 15/03/15 3.060
Chapter 11: Chương 092 15/03/15 3.046
Chapter 11: Chương 091 15/03/15 3.047
Chapter 10: Chương 090 15/03/15 3.056
Chapter 10: Chương 089 15/03/15 3.056
Chapter 10: Chương 088 15/03/15 3.053
Chapter 10: Chương 087 15/03/15 3.050
Chapter 10: Chương 086 15/03/15 3.059
Chapter 10: Chương 085 15/03/15 3.047
Chapter 10: Chương 084 15/03/15 3.049
Chapter 10: Chương 083 15/03/15 3.047
Chapter 10: Chương 082 15/03/15 3.054
Chapter 10: Chương 081 15/03/15 3.051
Chapter 10: Chương 080 15/03/15 3.051
Chapter 10: Chương 079 15/03/15 3.050
Chapter 9 11/05/16 3.028
Chapter 8 11/05/16 3.030
Chapter 7 11/05/16 3.030
Chapter 6 11/05/16 3.027
Chapter 5: Chương 034 15/03/15 3.056
Chapter 4: Chương 033 15/03/15 3.049
Chapter 4: Chương 032 15/03/15 3.058
Chapter 4: Chương 031 15/03/15 3.054
Chapter 4: Chương 030 15/03/15 3.048
Chapter 4: Chương 029 15/03/15 3.050
Chapter 4: Chương 028 15/03/15 3.048
Chapter 4: Chương 027 15/03/15 3.058
Chapter 4: Chương 026 15/03/15 3.042
Chapter 3: Chương phụ lục 15/03/15 3.047
Chapter 3: Chương 024 15/03/15 3.047
Chapter 3: Chương 023 15/03/15 3.048
Chapter 3: Chương 022 15/03/15 3.054
Chapter 3: Chương 021 15/03/15 3.059
Chapter 3: Chương 020 15/03/15 3.048
Chapter 3: Chương 019 15/03/15 3.050
Chapter 3: Chương 018 15/03/15 3.047
Chapter 3: Chương 017 15/03/15 3.048
Chapter 3: Chương 016 15/03/15 3.073
Chapter 2: Chương phụ lục 15/03/15 3.052
Chapter 2: Chương 015 15/03/15 3.047
Chapter 2: Chương 014 15/03/15 3.063
Chapter 2: Chương 013 15/03/15 3.062
Chapter 2: Chương 012 15/03/15 3.059
Chapter 2: Chương 007 15/03/15 3.053
Chapter 1: Chương 003 15/03/15 3.106
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
ziikym2 16:45 02/05/16Báo vi phạm
End đẹp ko mọi người, đọc có ức chế không ?
AuthorTrả lời
Top(-_-)Crazy 23:27 09/03/16Báo vi phạm
Truyện này của nettruyen bị die nhiều quá, k phải dje chap truyện mà là trang truyện, 1 chap cứ vài trang bị die. Phải qua vechai đọc, mong thớt ráng fix cho những ae khác đọc.
AuthorTrả lời
DreadLord 21:14 08/02/16Báo vi phạm
lần thứ 6.....

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch