Nếu web lỗi hoặc load chậm thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Lục Tổ Đàn Kinh

Lục Tổ Đàn Kinh
  • Tác giả

    Thái Chí Trung

  • Tình trạng

    Đang tiến hành

  • Thể loại

  • Lượt xem

    3.209

Nội dung

Pháp Bảo Đàn Kinh là một bộ ngữ lục, 1 quyển, do Lục tổ Huệ Năng thuyết, nên còn gọi là Lục tổ đàn kinh. Lúc Lục tổ Huệ Năng ở chùa Bảo Lâm, Tào Khê có Thứ sử Thiều Châu là Vi Cừ thỉnh Tổ vào chùa Đại Phạm để diễn giảng pháp Ma-ha-bát-nhã-ba-la-mật. Bài giảng của Huệ Năng được đệ tử là Pháp Hải ghi lại thành sách, về sau gọi là Đàn kinh. P

Lục Tổ là người không biết chữ nhưng nói ra lời nào cũng đúng ý Phật. Tổ nói: “Diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng với văn tự”. Như vậy người đọc nên được ý quên lời, chớ nên chấp lời nghịch ý. Như Lục Tổ nói: “Nay ta gượng nói ra, khiến ông bỏ tà kiến, chớ hiểu theo lời nói, mới cho biết ít phần”.

Danh sách chương

Admin NetTruyen
Quản trị viên Like PAGE để tạo động lực cho nhóm dịch ra truyện nhanh hơn nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý