Lunar Legend Tsukihime

Lunar Legend Tsukihime
Lunar Legend Tsukihime Xếp hạng: 5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một tai nạn thời thơ ấu đã ban cho Shiki Tohno một năng lực đặc biệt. Cậu ta có thể nhìn thấy các đường kẻ bí mật - là điểm yếu của tất cả mọi thứ, dù là sinh vật sống hay là một vật vô tri vô giác. Bằng cách cắt theo các đường kẻ đó, Shiki có thể cắt mọi thứ dễ như chơi, không cần dùng tí sức nào.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 74 16/10/15 3.091
Chapter 73 21/03/15 3.063
Chapter 72 21/03/15 3.105
Chapter 71 21/03/15 3.043
Chapter 70 21/03/15 3.039
Chapter 69 21/03/15 3.032
Chapter 68 21/03/15 3.030
Chapter 67 21/03/15 3.029
Chapter 66 21/03/15 3.031
Chapter 65 21/03/15 3.029
Chapter 64 21/03/15 3.034
Chapter 63 21/03/15 3.029
Chapter 62 15/03/15 3.031
Chapter 61 15/03/15 3.030
Chapter 60 15/03/15 3.031
Chapter 59 15/03/15 3.031
Chapter 58 15/03/15 3.032
Chapter 57 15/03/15 3.033
Chapter 56 15/03/15 3.029
Chapter 55 15/03/15 3.030
Chapter 54 15/03/15 3.031
Chapter 53 15/03/15 3.030
Chapter 52 15/03/15 3.031
Chapter 51 15/03/15 3.031
Chapter 50 15/03/15 3.032
Chapter 49 15/03/15 3.029
Chapter 48 15/03/15 3.035
Chapter 47 15/03/15 3.037
Chapter 46 15/03/15 3.030
Chapter 45 15/03/15 3.031
Chapter 44 15/03/15 3.034
Chapter 43 15/03/15 3.034
Chapter 42 15/03/15 3.032
Chapter 41 15/03/15 3.032
Chapter 40 15/03/15 3.030
Chapter 39 15/03/15 3.028
Chapter 38 15/03/15 3.030
Chapter 37 15/03/15 3.034
Chapter 36 15/03/15 3.035
Chapter 35 15/03/15 3.030
Chapter 34 15/03/15 3.031
Chapter 33 15/03/15 3.027
Chapter 32 15/03/15 3.036
Chapter 31 15/03/15 3.029
Chapter 30 15/03/15 3.032
Chapter 29 15/03/15 3.030
Chapter 28 15/03/15 3.031
Chapter 27 15/03/15 3.043
Chapter 26 15/03/15 3.030
Chapter 25 15/03/15 3.029
Chapter 24 15/03/15 3.036
Chapter 23 15/03/15 3.039
Chapter 22 15/03/15 3.033
Chapter 21 15/03/15 3.035
Chapter 20 15/03/15 3.033
Chapter 19 15/03/15 3.027
Chapter 18 15/03/15 3.032
Chapter 17 15/03/15 3.038
Chapter 16 15/03/15 3.028
Chapter 15 15/03/15 3.044
Chapter 14 15/03/15 3.032
Chapter 13 15/03/15 3.032
Chapter 12 15/03/15 3.031
Chapter 11 15/03/15 3.035
Chapter 10 15/03/15 3.033
Chapter 9 15/03/15 3.032
Chapter 8 15/03/15 3.032
Chapter 7 15/03/15 3.034
Chapter 6 15/03/15 3.034
Chapter 5 15/03/15 3.035
Chapter 4 15/03/15 3.046
Chapter 3 15/03/15 3.062
Chapter 2 15/03/15 3.082
Chapter 1 15/03/15 3.143
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch