Magician

Magician
Nội dung

Iremi, Enzu, và Edermask nhà ảo thuật nổi tiếng bất tử bắt đầu cuộc hành trình chưa biết trước của họ! Mỗi người trong số họ tìm kiếm một cái gì đó khác với hành trình này... Iremi đơn thuần chỉ là người chuyên chở, Enzu tìm cách trả thù cho cái chết của cha và Edermask thì lại tìm kiếm một bản thảo... Những nguy hiểm nào đang rình rập phía trước họ, và...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 167 10/04/16 3.100
Chapter 166: - chủ nhân quỷ kiếm 09/04/16 3.089
Chapter 165 23/02/16 3.186
Chapter 164 23/02/16 3.088
Chapter 163 23/02/16 3.123
Chapter 162 23/02/16 3.077
Chapter 161 23/02/16 3.088
Chapter 160 23/02/16 3.090
Chapter 159 23/02/16 3.104
Chapter 131 23/02/16 3.070
Chapter 130 23/02/16 3.082
Chapter 129: - khu vườn của chúa (2) 23/02/16 3.069
Chapter 128: - khu vườn của chúa (1) 23/02/16 3.066
Chapter 127: - người bảo vệ (cuối) 23/02/16 3.079
Chapter 126: - người bảo vệ (3) 23/02/16 3.078
Chapter 125: - người bảo hộ (2) 09/04/16 3.036
Chapter 124 23/02/16 3.082
Chapter 123: - giữa rừng.(cuối) 23/02/16 3.075
Chapter 122 23/02/16 3.073
Chapter 121: - giữa rừng (2) 23/02/16 3.072
Chapter 120: - giữa rừng (1) 23/02/16 3.083
Chapter 119 22/02/16 3.072
Chapter 118 22/02/16 3.087
Chapter 117 22/02/16 3.078
Chapter 116 22/02/16 3.078
Chapter 115 22/02/16 3.078
Chapter 114 22/02/16 3.078
Chapter 113 22/02/16 3.098
Chapter 112 22/02/16 3.092
Chapter 111 22/02/16 3.097
Chapter 110 20/02/16 3.110
Chapter 109 20/02/16 3.133
Chapter 108: - nastasha (6) 20/02/16 3.093
Chapter 107: - nastasha (5) 20/02/16 3.088
Chapter 106 19/02/16 3.097
Chapter 105 19/02/16 3.086
Chapter 104: - nastasha (2) 18/02/16 3.093
Chapter 103: - nastasha (1) 18/02/16 3.076
Chapter 102 17/02/16 3.093
Chapter 101 17/02/16 3.094
Chapter 100 16/02/16 3.126
Chapter 99: - mèo và chuột (4) 16/02/16 3.106
Chapter 98 15/03/15 3.095
Chapter 97 15/03/15 3.073
Chapter 96 15/03/15 3.073
Chapter 95 15/03/15 3.076
Chapter 94 15/03/15 3.072
Chapter 93 15/03/15 3.071
Chapter 92 15/03/15 3.062
Chapter 91 15/03/15 3.061
Chapter 90 15/03/15 3.068
Chapter 89 15/03/15 3.063
Chapter 88 15/03/15 3.061
Chapter 87 15/03/15 3.065
Chapter 86 15/03/15 3.059
Chapter 85 15/03/15 3.060
Chapter 84 15/03/15 3.063
Chapter 83 15/03/15 3.044
Chapter 82 15/03/15 3.060
Chapter 81 15/03/15 3.061
Chapter 80 15/03/15 3.068
Chapter 79 15/03/15 3.064
Chapter 78 15/03/15 3.066
Chapter 77 15/03/15 3.063
Chapter 76 15/03/15 3.065
Chapter 75 15/03/15 3.069
Chapter 74 15/03/15 3.065
Chapter 73 15/03/15 3.064
Chapter 72 15/03/15 3.066
Chapter 71 15/03/15 3.070
Chapter 70 15/03/15 3.075
Chapter 69 15/03/15 3.063
Chapter 68 15/03/15 3.064
Chapter 67 15/03/15 3.066
Chapter 66 15/03/15 3.047
Chapter 65 15/03/15 3.048
Chapter 64 15/03/15 3.067
Chapter 63 15/03/15 3.078
Chapter 62 15/03/15 3.066
Chapter 61 15/03/15 3.069
Chapter 60 15/03/15 3.062
Chapter 59 15/03/15 3.067
Chapter 58 15/03/15 3.072
Chapter 57 15/03/15 3.067
Chapter 56 15/03/15 3.070
Chapter 55 15/03/15 3.067
Chapter 54 15/03/15 3.068
Chapter 53 15/03/15 3.071
Chapter 52 15/03/15 3.076
Chapter 51 15/03/15 3.070
Chapter 50 15/03/15 3.091
Chapter 49 15/03/15 3.072
Chapter 48 15/03/15 3.075
Chapter 47 15/03/15 3.062
Chapter 46 15/03/15 3.074
Chapter 45 15/03/15 3.070
Chapter 44 15/03/15 3.073
Chapter 43 15/03/15 3.073
Chapter 42 15/03/15 3.073
Chapter 41 15/03/15 3.075
Chapter 40 15/03/15 3.079
Chapter 39 15/03/15 3.075
Chapter 38 15/03/15 3.061
Chapter 37 15/03/15 3.079
Chapter 36 15/03/15 3.076
Chapter 35 15/03/15 3.078
Chapter 34 15/03/15 3.078
Chapter 33 15/03/15 3.091
Chapter 32 15/03/15 3.080
Chapter 31 15/03/15 3.079
Chapter 30 15/03/15 3.083
Chapter 29 15/03/15 3.080
Chapter 28 15/03/15 3.086
Chapter 27 15/03/15 3.084
Chapter 26 15/03/15 3.079
Chapter 25 15/03/15 3.084
Chapter 24 15/03/15 3.070
Chapter 23 15/03/15 3.073
Chapter 22 15/03/15 3.073
Chapter 21 15/03/15 3.092
Chapter 20 15/03/15 3.093
Chapter 19 15/03/15 3.081
Chapter 18 15/03/15 3.090
Chapter 17 15/03/15 3.072
Chapter 16 15/03/15 3.083
Chapter 15 15/03/15 3.087
Chapter 14 15/03/15 3.073
Chapter 13 15/03/15 3.087
Chapter 12 15/03/15 3.088
Chapter 11 15/03/15 3.095
Chapter 10 15/03/15 3.100
Chapter 9 15/03/15 3.097
Chapter 8 15/03/15 3.100
Chapter 7 15/03/15 3.101
Chapter 6 15/03/15 3.109
Chapter 5 15/03/15 3.110
Chapter 4 15/03/15 3.104
Chapter 3 15/03/15 3.110
Chapter 2 15/03/15 3.114
Chapter 1 15/03/15 3.185
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch