Mahou Sensei Negima!

Mahou Sensei Negima!
Lượt xem: 16.754
Nội dung

Negi Springfield, một cậu bé 10 tuổi, vừa hoàn thành khóa học Pháp sư (Mage) tại một nơi nào đó thuộc xứ Wales. Trong tấm bằng tốt nghiệp của mình, Negi nhận nhiệm vụ cho cuộc tập huấn, tiến tới một bước cao hơn là trở thành một Magister Magi. Nhiệm vụ đó là đến Nhật Bản, làm thầy giáo cho một trường nữ sinh cấp ba.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 355: FULL 20/09/15 3.179
Chapter 354 20/09/15 3.104
Chapter 353 20/09/15 3.082
Chapter 352 20/09/15 3.032
Chapter 351 20/09/15 3.020
Chapter 350 20/09/15 3.023
Chapter 349 20/09/15 3.020
Chapter 348 20/09/15 3.019
Chapter 347 20/09/15 3.028
Chapter 346 20/09/15 3.024
Chapter 345 20/09/15 3.025
Chapter 344 20/09/15 3.021
Chapter 343 20/09/15 3.021
Chapter 342 20/09/15 3.017
Chapter 341 20/09/15 3.018
Chapter 340 20/09/15 3.020
Chapter 339 20/09/15 3.018
Chapter 338 20/09/15 3.016
Chapter 337 20/09/15 3.018
Chapter 336 20/09/15 3.016
Chapter 335 20/09/15 3.017
Chapter 334 20/09/15 3.016
Chapter 333 20/09/15 3.018
Chapter 332 20/09/15 3.024
Chapter 331 20/09/15 3.019
Chapter 330 20/09/15 3.017
Chapter 329 20/09/15 3.023
Chapter 328 20/09/15 3.017
Chapter 327 20/09/15 3.016
Chapter 326 20/09/15 3.018
Chapter 325 20/09/15 3.023
Chapter 324 20/09/15 3.020
Chapter 323 20/09/15 3.017
Chapter 322 20/09/15 3.017
Chapter 321 20/09/15 3.017
Chapter 320 20/09/15 3.022
Chapter 319 20/09/15 3.016
Chapter 318 20/09/15 3.020
Chapter 317 20/09/15 3.021
Chapter 316 20/09/15 3.020
Chapter 315 20/09/15 3.021
Chapter 314 19/09/15 3.045
Chapter 313 19/09/15 3.043
Chapter 312 19/09/15 3.015
Chapter 311 19/09/15 3.011
Chapter 310 19/09/15 3.013
Chapter 309 19/09/15 3.016
Chapter 308 19/09/15 3.016
Chapter 307 19/09/15 3.014
Chapter 306 19/09/15 3.011
Chapter 305 19/09/15 3.014
Chapter 304 19/09/15 3.013
Chapter 303 19/09/15 3.013
Chapter 302 19/09/15 3.017
Chapter 301 19/09/15 3.014
Chapter 300 19/09/15 3.018
Chapter 299 19/09/15 3.017
Chapter 298 19/09/15 3.016
Chapter 297 19/09/15 3.013
Chapter 296 19/09/15 3.016
Chapter 295 19/09/15 3.054
Chapter 294 19/09/15 3.053
Chapter 293 19/09/15 3.019
Chapter 292 19/09/15 3.016
Chapter 291 19/09/15 3.015
Chapter 290 19/09/15 3.018
Chapter 289 19/09/15 3.012
Chapter 288 19/09/15 3.017
Chapter 287 19/09/15 3.014
Chapter 286 19/09/15 3.016
Chapter 285 19/09/15 3.016
Chapter 284 19/09/15 3.019
Chapter 283 19/09/15 3.019
Chapter 282 19/09/15 3.017
Chapter 281 19/09/15 3.017
Chapter 280 19/09/15 3.016
Chapter 279 19/09/15 3.014
Chapter 278 19/09/15 3.013
Chapter 277 19/09/15 3.012
Chapter 276 19/09/15 3.014
Chapter 275 19/09/15 3.022
Chapter 274 19/09/15 3.015
Chapter 273 19/09/15 3.016
Chapter 272 19/09/15 3.016
Chapter 271 19/09/15 3.017
Chapter 270 19/09/15 3.020
Chapter 269 19/09/15 3.020
Chapter 268 19/09/15 3.018
Chapter 267 19/09/15 3.018
Chapter 266 19/09/15 3.016
Chapter 265 19/09/15 3.020
Chapter 264 19/09/15 3.021
Chapter 263 19/09/15 3.019
Chapter 262 19/09/15 3.021
Chapter 261 19/09/15 3.030
Chapter 260 19/09/15 3.055
Chapter 259 19/09/15 3.045
Chapter 258 19/09/15 3.020
Chapter 257 19/09/15 3.017
Chapter 256 19/09/15 3.014
Chapter 255 19/09/15 3.020
Chapter 254 19/09/15 3.021
Chapter 253 19/09/15 3.023
Chapter 252 19/09/15 3.029
Chapter 251 19/09/15 3.037
Chapter 250 19/09/15 3.029
Chapter 249 19/09/15 3.027
Chapter 248 19/09/15 3.033
Chapter 247 19/09/15 3.032
Chapter 246 19/09/15 3.036
Chapter 245 19/09/15 3.032
Chapter 244 19/09/15 3.029
Chapter 243 19/09/15 3.031
Chapter 242 19/09/15 3.035
Chapter 241 19/09/15 3.033
Chapter 240 19/09/15 3.027
Chapter 239 19/09/15 3.031
Chapter 238 19/09/15 3.028
Chapter 237 19/09/15 3.027
Chapter 236 19/09/15 3.030
Chapter 235 19/09/15 3.025
Chapter 234 19/09/15 3.028
Chapter 233 19/09/15 3.024
Chapter 232 19/09/15 3.025
Chapter 231 19/09/15 3.026
Chapter 230 19/09/15 3.031
Chapter 229 19/09/15 3.026
Chapter 228 19/09/15 3.026
Chapter 227 19/09/15 3.026
Chapter 226 19/09/15 3.029
Chapter 225 19/09/15 3.023
Chapter 224 19/09/15 3.025
Chapter 223 19/09/15 3.021
Chapter 222 19/09/15 3.025
Chapter 221 19/09/15 3.030
Chapter 220 19/09/15 3.027
Chapter 219 19/09/15 3.027
Chapter 218 19/09/15 3.028
Chapter 217 19/09/15 3.022
Chapter 216 19/09/15 3.026
Chapter 215 19/09/15 3.028
Chapter 214 19/09/15 3.028
Chapter 213 19/09/15 3.026
Chapter 212 19/09/15 3.029
Chapter 211 19/09/15 3.029
Chapter 210 19/09/15 3.028
Chapter 209 19/09/15 3.027
Chapter 208 19/09/15 3.027
Chapter 207 19/09/15 3.023
Chapter 206 19/09/15 3.027
Chapter 205 19/09/15 3.029
Chapter 204 19/09/15 3.026
Chapter 203 19/09/15 3.026
Chapter 202 19/09/15 3.031
Chapter 201 19/09/15 3.025
Chapter 200 19/09/15 3.037
Chapter 199 19/09/15 3.021
Chapter 198 19/09/15 3.027
Chapter 197 19/09/15 3.026
Chapter 196 19/09/15 3.024
Chapter 195 19/09/15 3.028
Chapter 194 19/09/15 3.031
Chapter 193 19/09/15 3.025
Chapter 192 19/09/15 3.023
Chapter 191 19/09/15 3.021
Chapter 190 19/09/15 3.022
Chapter 189 19/09/15 3.024
Chapter 188 19/09/15 3.027
Chapter 187 19/09/15 3.025
Chapter 186 19/09/15 3.027
Chapter 185 19/09/15 3.027
Chapter 184 19/09/15 3.028
Chapter 183 19/09/15 3.028
Chapter 182 19/09/15 3.028
Chapter 181 19/09/15 3.033
Chapter 180 19/09/15 3.036
Chapter 179 19/09/15 3.029
Chapter 178 19/09/15 3.029
Chapter 177 19/09/15 3.030
Chapter 176 19/09/15 3.029
Chapter 175 19/09/15 3.027
Chapter 174 19/09/15 3.027
Chapter 173 19/09/15 3.025
Chapter 172 19/09/15 3.026
Chapter 171 19/09/15 3.028
Chapter 170 19/09/15 3.028
Chapter 169 19/09/15 3.029
Chapter 168 19/09/15 3.032
Chapter 167 19/09/15 3.029
Chapter 166 19/09/15 3.025
Chapter 165 19/09/15 3.022
Chapter 164 19/09/15 3.031
Chapter 163 19/09/15 3.025
Chapter 162 19/09/15 3.028
Chapter 161 19/09/15 3.024
Chapter 160 19/09/15 3.023
Chapter 159 19/09/15 3.025
Chapter 158 19/09/15 3.027
Chapter 157 19/09/15 3.031
Chapter 156 19/09/15 3.024
Chapter 155 19/09/15 3.022
Chapter 154 19/09/15 3.021
Chapter 153 19/09/15 3.024
Chapter 152 19/09/15 3.021
Chapter 151 19/09/15 3.023
Chapter 150 19/09/15 3.025
Chapter 149 19/09/15 3.016
Chapter 148 19/09/15 3.015
Chapter 147 19/09/15 3.012
Chapter 146 19/09/15 3.012
Chapter 145 19/09/15 3.016
Chapter 144 19/09/15 3.018
Chapter 143 19/09/15 3.014
Chapter 142 19/09/15 3.014
Chapter 141 19/09/15 3.023
Chapter 140 19/09/15 3.020
Chapter 139 19/09/15 3.017
Chapter 138 19/09/15 3.020
Chapter 137 19/09/15 3.020
Chapter 136 19/09/15 3.020
Chapter 135 19/09/15 3.046
Chapter 134 19/09/15 3.023
Chapter 133 19/09/15 3.047
Chapter 132 19/09/15 3.018
Chapter 131 19/09/15 3.020
Chapter 130 19/09/15 3.026
Chapter 129 19/09/15 3.020
Chapter 128 19/09/15 3.019
Chapter 127 19/09/15 3.016
Chapter 126 19/09/15 3.016
Chapter 125 19/09/15 3.017
Chapter 124 19/09/15 3.017
Chapter 123 19/09/15 3.018
Chapter 122 19/09/15 3.018
Chapter 121 19/09/15 3.017
Chapter 120 19/09/15 3.030
Chapter 119 19/09/15 3.026
Chapter 118 19/09/15 3.029
Chapter 117 19/09/15 3.025
Chapter 116 19/09/15 3.020
Chapter 115 19/09/15 3.021
Chapter 114 19/09/15 3.017
Chapter 113 19/09/15 3.020
Chapter 112 19/09/15 3.024
Chapter 111 19/09/15 3.018
Chapter 110 19/09/15 3.034
Chapter 109 19/09/15 3.023
Chapter 108 19/09/15 3.024
Chapter 107 19/09/15 3.023
Chapter 106 19/09/15 3.022
Chapter 105 19/09/15 3.031
Chapter 104 19/09/15 3.020
Chapter 103 19/09/15 3.029
Chapter 102 19/09/15 3.027
Chapter 101 19/09/15 3.031
Chapter 100 19/09/15 3.051
Chapter 99 19/09/15 3.033
Chapter 98 19/09/15 3.032
Chapter 97 19/09/15 3.037
Chapter 96 19/09/15 3.035
Chapter 95 19/09/15 3.036
Chapter 94 19/09/15 3.039
Chapter 93 19/09/15 3.041
Chapter 92 19/09/15 3.047
Chapter 91 19/09/15 3.060
Chapter 90 15/03/15 3.086
Chapter 89 15/03/15 3.075
Chapter 88 15/03/15 3.068
Chapter 87 15/03/15 3.061
Chapter 86 15/03/15 3.062
Chapter 85 15/03/15 3.067
Chapter 84 15/03/15 3.057
Chapter 83 15/03/15 3.065
Chapter 82 15/03/15 3.071
Chapter 81 15/03/15 3.069
Chapter 80 15/03/15 3.083
Chapter 79 15/03/15 3.064
Chapter 78 15/03/15 3.059
Chapter 77 19/09/15 3.048
Chapter 76: - 077 15/03/15 3.066
Chapter 75 15/03/15 3.064
Chapter 74 15/03/15 3.062
Chapter 73 15/03/15 3.065
Chapter 72 15/03/15 3.059
Chapter 71 15/03/15 3.065
Chapter 70 15/03/15 3.061
Chapter 69 15/03/15 3.058
Chapter 68 15/03/15 3.071
Chapter 67 15/03/15 3.059
Chapter 66 15/03/15 3.065
Chapter 65 15/03/15 3.065
Chapter 64 15/03/15 3.073
Chapter 63 15/03/15 3.070
Chapter 62 15/03/15 3.064
Chapter 61 15/03/15 3.074
Chapter 60 15/03/15 3.069
Chapter 59 15/03/15 3.067
Chapter 58 19/09/15 3.049
Chapter 57: - 058 15/03/15 3.065
Chapter 56 15/03/15 3.071
Chapter 55 15/03/15 3.069
Chapter 54 15/03/15 3.071
Chapter 53 15/03/15 3.069
Chapter 52 15/03/15 3.069
Chapter 51 15/03/15 3.068
Chapter 50 15/03/15 3.069
Chapter 49 15/03/15 3.060
Chapter 48 15/03/15 3.058
Chapter 47 15/03/15 3.059
Chapter 46 15/03/15 3.064
Chapter 45 15/03/15 3.063
Chapter 44 15/03/15 3.070
Chapter 43 19/09/15 3.047
Chapter 42: - 043 15/03/15 3.072
Chapter 41 15/03/15 3.066
Chapter 40 15/03/15 3.073
Chapter 39 15/03/15 3.075
Chapter 38 15/03/15 3.092
Chapter 37 15/03/15 3.071
Chapter 36 15/03/15 3.072
Chapter 35 15/03/15 3.077
Chapter 34 15/03/15 3.076
Chapter 33 15/03/15 3.072
Chapter 32 19/09/15 3.054
Chapter 31: - 032 15/03/15 3.076
Chapter 30 15/03/15 3.077
Chapter 29 15/03/15 3.071
Chapter 28 15/03/15 3.075
Chapter 27 15/03/15 3.082
Chapter 26 15/03/15 3.082
Chapter 25 19/09/15 3.063
Chapter 24 19/09/15 3.064
Chapter 23: ~ 025 15/03/15 3.086
Chapter 22 15/03/15 3.091
Chapter 21 15/03/15 3.088
Chapter 20 15/03/15 3.096
Chapter 19 15/03/15 3.084
Chapter 18 15/03/15 3.085
Chapter 17 15/03/15 3.090
Chapter 16 15/03/15 3.097
Chapter 15 15/03/15 3.100
Chapter 14 15/03/15 3.093
Chapter 13 15/03/15 3.093
Chapter 12 15/03/15 3.101
Chapter 11 15/03/15 3.099
Chapter 10 15/03/15 3.106
Chapter 9 15/03/15 3.094
Chapter 8 15/03/15 3.094
Chapter 7 15/03/15 3.115
Chapter 6 15/03/15 3.113
Chapter 5 15/03/15 3.121
Chapter 4 15/03/15 3.138
Chapter 3 15/03/15 3.140
Chapter 2 15/03/15 3.168
Chapter 1 15/03/15 3.297
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch