Mahou Sensei Negima!

Mahou Sensei Negima!
Lượt xem: 15.607
Nội dung

Negi Springfield, một cậu bé 10 tuổi, vừa hoàn thành khóa học Pháp sư (Mage) tại một nơi nào đó thuộc xứ Wales. Trong tấm bằng tốt nghiệp của mình, Negi nhận nhiệm vụ cho cuộc tập huấn, tiến tới một bước cao hơn là trở thành một Magister Magi. Nhiệm vụ đó là đến Nhật Bản, làm thầy giáo cho một trường nữ sinh cấp ba.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 355: FULL 20/09/15 3.171
Chapter 354 20/09/15 3.102
Chapter 353 20/09/15 3.080
Chapter 352 20/09/15 3.031
Chapter 351 20/09/15 3.019
Chapter 350 20/09/15 3.022
Chapter 349 20/09/15 3.019
Chapter 348 20/09/15 3.017
Chapter 347 20/09/15 3.025
Chapter 346 20/09/15 3.021
Chapter 345 20/09/15 3.022
Chapter 344 20/09/15 3.018
Chapter 343 20/09/15 3.019
Chapter 342 20/09/15 3.017
Chapter 341 20/09/15 3.018
Chapter 340 20/09/15 3.020
Chapter 339 20/09/15 3.018
Chapter 338 20/09/15 3.016
Chapter 337 20/09/15 3.018
Chapter 336 20/09/15 3.016
Chapter 335 20/09/15 3.017
Chapter 334 20/09/15 3.016
Chapter 333 20/09/15 3.018
Chapter 332 20/09/15 3.024
Chapter 331 20/09/15 3.019
Chapter 330 20/09/15 3.017
Chapter 329 20/09/15 3.020
Chapter 328 20/09/15 3.016
Chapter 327 20/09/15 3.015
Chapter 326 20/09/15 3.017
Chapter 325 20/09/15 3.021
Chapter 324 20/09/15 3.018
Chapter 323 20/09/15 3.016
Chapter 322 20/09/15 3.016
Chapter 321 20/09/15 3.016
Chapter 320 20/09/15 3.020
Chapter 319 20/09/15 3.013
Chapter 318 20/09/15 3.017
Chapter 317 20/09/15 3.018
Chapter 316 20/09/15 3.019
Chapter 315 20/09/15 3.020
Chapter 314 19/09/15 3.042
Chapter 313 19/09/15 3.041
Chapter 312 19/09/15 3.014
Chapter 311 19/09/15 3.010
Chapter 310 19/09/15 3.012
Chapter 309 19/09/15 3.014
Chapter 308 19/09/15 3.013
Chapter 307 19/09/15 3.013
Chapter 306 19/09/15 3.010
Chapter 305 19/09/15 3.013
Chapter 304 19/09/15 3.012
Chapter 303 19/09/15 3.012
Chapter 302 19/09/15 3.015
Chapter 301 19/09/15 3.013
Chapter 300 19/09/15 3.016
Chapter 299 19/09/15 3.015
Chapter 298 19/09/15 3.015
Chapter 297 19/09/15 3.012
Chapter 296 19/09/15 3.015
Chapter 295 19/09/15 3.053
Chapter 294 19/09/15 3.050
Chapter 293 19/09/15 3.016
Chapter 292 19/09/15 3.015
Chapter 291 19/09/15 3.014
Chapter 290 19/09/15 3.016
Chapter 289 19/09/15 3.011
Chapter 288 19/09/15 3.016
Chapter 287 19/09/15 3.013
Chapter 286 19/09/15 3.015
Chapter 285 19/09/15 3.015
Chapter 284 19/09/15 3.017
Chapter 283 19/09/15 3.018
Chapter 282 19/09/15 3.017
Chapter 281 19/09/15 3.016
Chapter 280 19/09/15 3.015
Chapter 279 19/09/15 3.013
Chapter 278 19/09/15 3.012
Chapter 277 19/09/15 3.011
Chapter 276 19/09/15 3.013
Chapter 275 19/09/15 3.019
Chapter 274 19/09/15 3.013
Chapter 273 19/09/15 3.015
Chapter 272 19/09/15 3.015
Chapter 271 19/09/15 3.015
Chapter 270 19/09/15 3.017
Chapter 269 19/09/15 3.019
Chapter 268 19/09/15 3.017
Chapter 267 19/09/15 3.017
Chapter 266 19/09/15 3.015
Chapter 265 19/09/15 3.018
Chapter 264 19/09/15 3.021
Chapter 263 19/09/15 3.019
Chapter 262 19/09/15 3.020
Chapter 261 19/09/15 3.029
Chapter 260 19/09/15 3.052
Chapter 259 19/09/15 3.042
Chapter 258 19/09/15 3.018
Chapter 257 19/09/15 3.016
Chapter 256 19/09/15 3.013
Chapter 255 19/09/15 3.018
Chapter 254 19/09/15 3.020
Chapter 253 19/09/15 3.021
Chapter 252 19/09/15 3.025
Chapter 251 19/09/15 3.033
Chapter 250 19/09/15 3.027
Chapter 249 19/09/15 3.025
Chapter 248 19/09/15 3.030
Chapter 247 19/09/15 3.030
Chapter 246 19/09/15 3.033
Chapter 245 19/09/15 3.029
Chapter 244 19/09/15 3.027
Chapter 243 19/09/15 3.029
Chapter 242 19/09/15 3.031
Chapter 241 19/09/15 3.030
Chapter 240 19/09/15 3.025
Chapter 239 19/09/15 3.027
Chapter 238 19/09/15 3.026
Chapter 237 19/09/15 3.025
Chapter 236 19/09/15 3.026
Chapter 235 19/09/15 3.023
Chapter 234 19/09/15 3.025
Chapter 233 19/09/15 3.022
Chapter 232 19/09/15 3.023
Chapter 231 19/09/15 3.024
Chapter 230 19/09/15 3.029
Chapter 229 19/09/15 3.023
Chapter 228 19/09/15 3.023
Chapter 227 19/09/15 3.024
Chapter 226 19/09/15 3.025
Chapter 225 19/09/15 3.021
Chapter 224 19/09/15 3.023
Chapter 223 19/09/15 3.019
Chapter 222 19/09/15 3.023
Chapter 221 19/09/15 3.027
Chapter 220 19/09/15 3.025
Chapter 219 19/09/15 3.024
Chapter 218 19/09/15 3.024
Chapter 217 19/09/15 3.020
Chapter 216 19/09/15 3.024
Chapter 215 19/09/15 3.024
Chapter 214 19/09/15 3.026
Chapter 213 19/09/15 3.024
Chapter 212 19/09/15 3.026
Chapter 211 19/09/15 3.027
Chapter 210 19/09/15 3.026
Chapter 209 19/09/15 3.025
Chapter 208 19/09/15 3.025
Chapter 207 19/09/15 3.021
Chapter 206 19/09/15 3.024
Chapter 205 19/09/15 3.027
Chapter 204 19/09/15 3.024
Chapter 203 19/09/15 3.022
Chapter 202 19/09/15 3.028
Chapter 201 19/09/15 3.023
Chapter 200 19/09/15 3.032
Chapter 199 19/09/15 3.019
Chapter 198 19/09/15 3.025
Chapter 197 19/09/15 3.024
Chapter 196 19/09/15 3.022
Chapter 195 19/09/15 3.026
Chapter 194 19/09/15 3.028
Chapter 193 19/09/15 3.023
Chapter 192 19/09/15 3.021
Chapter 191 19/09/15 3.019
Chapter 190 19/09/15 3.020
Chapter 189 19/09/15 3.021
Chapter 188 19/09/15 3.024
Chapter 187 19/09/15 3.023
Chapter 186 19/09/15 3.024
Chapter 185 19/09/15 3.024
Chapter 184 19/09/15 3.026
Chapter 183 19/09/15 3.026
Chapter 182 19/09/15 3.024
Chapter 181 19/09/15 3.030
Chapter 180 19/09/15 3.034
Chapter 179 19/09/15 3.027
Chapter 178 19/09/15 3.027
Chapter 177 19/09/15 3.026
Chapter 176 19/09/15 3.026
Chapter 175 19/09/15 3.025
Chapter 174 19/09/15 3.025
Chapter 173 19/09/15 3.023
Chapter 172 19/09/15 3.024
Chapter 171 19/09/15 3.026
Chapter 170 19/09/15 3.026
Chapter 169 19/09/15 3.027
Chapter 168 19/09/15 3.028
Chapter 167 19/09/15 3.026
Chapter 166 19/09/15 3.023
Chapter 165 19/09/15 3.021
Chapter 164 19/09/15 3.028
Chapter 163 19/09/15 3.022
Chapter 162 19/09/15 3.024
Chapter 161 19/09/15 3.020
Chapter 160 19/09/15 3.019
Chapter 159 19/09/15 3.020
Chapter 158 19/09/15 3.022
Chapter 157 19/09/15 3.024
Chapter 156 19/09/15 3.020
Chapter 155 19/09/15 3.019
Chapter 154 19/09/15 3.019
Chapter 153 19/09/15 3.022
Chapter 152 19/09/15 3.019
Chapter 151 19/09/15 3.022
Chapter 150 19/09/15 3.021
Chapter 149 19/09/15 3.015
Chapter 148 19/09/15 3.015
Chapter 147 19/09/15 3.012
Chapter 146 19/09/15 3.011
Chapter 145 19/09/15 3.014
Chapter 144 19/09/15 3.016
Chapter 143 19/09/15 3.014
Chapter 142 19/09/15 3.014
Chapter 141 19/09/15 3.023
Chapter 140 19/09/15 3.017
Chapter 139 19/09/15 3.016
Chapter 138 19/09/15 3.019
Chapter 137 19/09/15 3.018
Chapter 136 19/09/15 3.020
Chapter 135 19/09/15 3.045
Chapter 134 19/09/15 3.020
Chapter 133 19/09/15 3.047
Chapter 132 19/09/15 3.017
Chapter 131 19/09/15 3.020
Chapter 130 19/09/15 3.022
Chapter 129 19/09/15 3.019
Chapter 128 19/09/15 3.018
Chapter 127 19/09/15 3.016
Chapter 126 19/09/15 3.016
Chapter 125 19/09/15 3.017
Chapter 124 19/09/15 3.017
Chapter 123 19/09/15 3.016
Chapter 122 19/09/15 3.017
Chapter 121 19/09/15 3.017
Chapter 120 19/09/15 3.025
Chapter 119 19/09/15 3.026
Chapter 118 19/09/15 3.027
Chapter 117 19/09/15 3.025
Chapter 116 19/09/15 3.020
Chapter 115 19/09/15 3.021
Chapter 114 19/09/15 3.017
Chapter 113 19/09/15 3.020
Chapter 112 19/09/15 3.023
Chapter 111 19/09/15 3.018
Chapter 110 19/09/15 3.025
Chapter 109 19/09/15 3.022
Chapter 108 19/09/15 3.021
Chapter 107 19/09/15 3.022
Chapter 106 19/09/15 3.021
Chapter 105 19/09/15 3.029
Chapter 104 19/09/15 3.019
Chapter 103 19/09/15 3.025
Chapter 102 19/09/15 3.025
Chapter 101 19/09/15 3.028
Chapter 100 19/09/15 3.049
Chapter 99 19/09/15 3.032
Chapter 98 19/09/15 3.031
Chapter 97 19/09/15 3.035
Chapter 96 19/09/15 3.033
Chapter 95 19/09/15 3.035
Chapter 94 19/09/15 3.039
Chapter 93 19/09/15 3.040
Chapter 92 19/09/15 3.045
Chapter 91 19/09/15 3.058
Chapter 90 15/03/15 3.084
Chapter 89 15/03/15 3.073
Chapter 88 15/03/15 3.066
Chapter 87 15/03/15 3.059
Chapter 86 15/03/15 3.060
Chapter 85 15/03/15 3.062
Chapter 84 15/03/15 3.053
Chapter 83 15/03/15 3.059
Chapter 82 15/03/15 3.068
Chapter 81 15/03/15 3.064
Chapter 80 15/03/15 3.076
Chapter 79 15/03/15 3.059
Chapter 78 15/03/15 3.055
Chapter 77 19/09/15 3.041
Chapter 76: - 077 15/03/15 3.062
Chapter 75 15/03/15 3.061
Chapter 74 15/03/15 3.058
Chapter 73 15/03/15 3.060
Chapter 72 15/03/15 3.054
Chapter 71 15/03/15 3.061
Chapter 70 15/03/15 3.055
Chapter 69 15/03/15 3.053
Chapter 68 15/03/15 3.064
Chapter 67 15/03/15 3.055
Chapter 66 15/03/15 3.058
Chapter 65 15/03/15 3.059
Chapter 64 15/03/15 3.067
Chapter 63 15/03/15 3.063
Chapter 62 15/03/15 3.058
Chapter 61 15/03/15 3.068
Chapter 60 15/03/15 3.062
Chapter 59 15/03/15 3.061
Chapter 58 19/09/15 3.044
Chapter 57: - 058 15/03/15 3.059
Chapter 56 15/03/15 3.064
Chapter 55 15/03/15 3.064
Chapter 54 15/03/15 3.065
Chapter 53 15/03/15 3.064
Chapter 52 15/03/15 3.065
Chapter 51 15/03/15 3.063
Chapter 50 15/03/15 3.063
Chapter 49 15/03/15 3.055
Chapter 48 15/03/15 3.053
Chapter 47 15/03/15 3.054
Chapter 46 15/03/15 3.057
Chapter 45 15/03/15 3.058
Chapter 44 15/03/15 3.064
Chapter 43 19/09/15 3.040
Chapter 42: - 043 15/03/15 3.064
Chapter 41 15/03/15 3.061
Chapter 40 15/03/15 3.066
Chapter 39 15/03/15 3.069
Chapter 38 15/03/15 3.085
Chapter 37 15/03/15 3.065
Chapter 36 15/03/15 3.065
Chapter 35 15/03/15 3.069
Chapter 34 15/03/15 3.069
Chapter 33 15/03/15 3.066
Chapter 32 19/09/15 3.048
Chapter 31: - 032 15/03/15 3.069
Chapter 30 15/03/15 3.070
Chapter 29 15/03/15 3.065
Chapter 28 15/03/15 3.068
Chapter 27 15/03/15 3.075
Chapter 26 15/03/15 3.075
Chapter 25 19/09/15 3.055
Chapter 24 19/09/15 3.057
Chapter 23: ~ 025 15/03/15 3.077
Chapter 22 15/03/15 3.078
Chapter 21 15/03/15 3.079
Chapter 20 15/03/15 3.088
Chapter 19 15/03/15 3.076
Chapter 18 15/03/15 3.079
Chapter 17 15/03/15 3.082
Chapter 16 15/03/15 3.091
Chapter 15 15/03/15 3.094
Chapter 14 15/03/15 3.084
Chapter 13 15/03/15 3.085
Chapter 12 15/03/15 3.091
Chapter 11 15/03/15 3.091
Chapter 10 15/03/15 3.093
Chapter 9 15/03/15 3.083
Chapter 8 15/03/15 3.083
Chapter 7 15/03/15 3.102
Chapter 6 15/03/15 3.100
Chapter 5 15/03/15 3.106
Chapter 4 15/03/15 3.123
Chapter 3 15/03/15 3.125
Chapter 2 15/03/15 3.140
Chapter 1 15/03/15 3.261
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
sorata 01:17 13/04/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
babypro591 12:05 28/03/16Báo vi phạm
phải bộ này trước bộ UQ Holder ko
AuthorTrả lời
anhtuan 20162016 16:46 26/03/16Báo vi phạm
qua hay
AuthorTrả lời
sympa 05:03 04/03/16Báo vi phạm
vâng em lại gặp thêm 1 cú nhảy thần thánh , nhưng lần này là đại nhảy vọt từ 7x lên 35x -_-

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch