Mahou Sensei Negima!

Mahou Sensei Negima!
Lượt xem: 13.094
Nội dung

Negi Springfield, một cậu bé 10 tuổi, vừa hoàn thành khóa học Pháp sư (Mage) tại một nơi nào đó thuộc xứ Wales. Trong tấm bằng tốt nghiệp của mình, Negi nhận nhiệm vụ cho cuộc tập huấn, tiến tới một bước cao hơn là trở thành một Magister Magi. Nhiệm vụ đó là đến Nhật Bản, làm thầy giáo cho một trường nữ sinh cấp ba.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 355: FULL 20/09/15 3.145
Chapter 354 20/09/15 3.092
Chapter 353 20/09/15 3.071
Chapter 352 20/09/15 3.022
Chapter 351 20/09/15 3.014
Chapter 350 20/09/15 3.016
Chapter 349 20/09/15 3.015
Chapter 348 20/09/15 3.011
Chapter 347 20/09/15 3.018
Chapter 346 20/09/15 3.015
Chapter 345 20/09/15 3.012
Chapter 344 20/09/15 3.014
Chapter 343 20/09/15 3.011
Chapter 342 20/09/15 3.014
Chapter 341 20/09/15 3.015
Chapter 340 20/09/15 3.015
Chapter 339 20/09/15 3.013
Chapter 338 20/09/15 3.013
Chapter 337 20/09/15 3.016
Chapter 336 20/09/15 3.012
Chapter 335 20/09/15 3.013
Chapter 334 20/09/15 3.013
Chapter 333 20/09/15 3.015
Chapter 332 20/09/15 3.020
Chapter 331 20/09/15 3.015
Chapter 330 20/09/15 3.014
Chapter 329 20/09/15 3.016
Chapter 328 20/09/15 3.012
Chapter 327 20/09/15 3.012
Chapter 326 20/09/15 3.013
Chapter 325 20/09/15 3.015
Chapter 324 20/09/15 3.012
Chapter 323 20/09/15 3.012
Chapter 322 20/09/15 3.013
Chapter 321 20/09/15 3.014
Chapter 320 20/09/15 3.016
Chapter 319 20/09/15 3.011
Chapter 318 20/09/15 3.014
Chapter 317 20/09/15 3.014
Chapter 316 20/09/15 3.017
Chapter 315 20/09/15 3.018
Chapter 314 19/09/15 3.037
Chapter 313 19/09/15 3.038
Chapter 312 19/09/15 3.012
Chapter 311 19/09/15 3.008
Chapter 310 19/09/15 3.009
Chapter 309 19/09/15 3.011
Chapter 308 19/09/15 3.008
Chapter 307 19/09/15 3.010
Chapter 306 19/09/15 3.008
Chapter 305 19/09/15 3.011
Chapter 304 19/09/15 3.009
Chapter 303 19/09/15 3.009
Chapter 302 19/09/15 3.011
Chapter 301 19/09/15 3.011
Chapter 300 19/09/15 3.010
Chapter 299 19/09/15 3.010
Chapter 298 19/09/15 3.011
Chapter 297 19/09/15 3.010
Chapter 296 19/09/15 3.013
Chapter 295 19/09/15 3.051
Chapter 294 19/09/15 3.045
Chapter 293 19/09/15 3.011
Chapter 292 19/09/15 3.013
Chapter 291 19/09/15 3.012
Chapter 290 19/09/15 3.012
Chapter 289 19/09/15 3.009
Chapter 288 19/09/15 3.012
Chapter 287 19/09/15 3.011
Chapter 286 19/09/15 3.013
Chapter 285 19/09/15 3.012
Chapter 284 19/09/15 3.011
Chapter 283 19/09/15 3.014
Chapter 282 19/09/15 3.013
Chapter 281 19/09/15 3.011
Chapter 280 19/09/15 3.012
Chapter 279 19/09/15 3.010
Chapter 278 19/09/15 3.009
Chapter 277 19/09/15 3.009
Chapter 276 19/09/15 3.010
Chapter 275 19/09/15 3.014
Chapter 274 19/09/15 3.009
Chapter 273 19/09/15 3.013
Chapter 272 19/09/15 3.011
Chapter 271 19/09/15 3.010
Chapter 270 19/09/15 3.011
Chapter 269 19/09/15 3.015
Chapter 268 19/09/15 3.013
Chapter 267 19/09/15 3.014
Chapter 266 19/09/15 3.012
Chapter 265 19/09/15 3.013
Chapter 264 19/09/15 3.016
Chapter 263 19/09/15 3.013
Chapter 262 19/09/15 3.012
Chapter 261 19/09/15 3.024
Chapter 260 19/09/15 3.048
Chapter 259 19/09/15 3.037
Chapter 258 19/09/15 3.015
Chapter 257 19/09/15 3.012
Chapter 256 19/09/15 3.011
Chapter 255 19/09/15 3.011
Chapter 254 19/09/15 3.016
Chapter 253 19/09/15 3.016
Chapter 252 19/09/15 3.018
Chapter 251 19/09/15 3.024
Chapter 250 19/09/15 3.021
Chapter 249 19/09/15 3.019
Chapter 248 19/09/15 3.022
Chapter 247 19/09/15 3.021
Chapter 246 19/09/15 3.022
Chapter 245 19/09/15 3.018
Chapter 244 19/09/15 3.019
Chapter 243 19/09/15 3.019
Chapter 242 19/09/15 3.021
Chapter 241 19/09/15 3.021
Chapter 240 19/09/15 3.018
Chapter 239 19/09/15 3.018
Chapter 238 19/09/15 3.017
Chapter 237 19/09/15 3.016
Chapter 236 19/09/15 3.016
Chapter 235 19/09/15 3.015
Chapter 234 19/09/15 3.018
Chapter 233 19/09/15 3.015
Chapter 232 19/09/15 3.017
Chapter 231 19/09/15 3.018
Chapter 230 19/09/15 3.020
Chapter 229 19/09/15 3.015
Chapter 228 19/09/15 3.016
Chapter 227 19/09/15 3.017
Chapter 226 19/09/15 3.017
Chapter 225 19/09/15 3.015
Chapter 224 19/09/15 3.017
Chapter 223 19/09/15 3.015
Chapter 222 19/09/15 3.018
Chapter 221 19/09/15 3.019
Chapter 220 19/09/15 3.017
Chapter 219 19/09/15 3.016
Chapter 218 19/09/15 3.015
Chapter 217 19/09/15 3.014
Chapter 216 19/09/15 3.015
Chapter 215 19/09/15 3.015
Chapter 214 19/09/15 3.015
Chapter 213 19/09/15 3.018
Chapter 212 19/09/15 3.017
Chapter 211 19/09/15 3.021
Chapter 210 19/09/15 3.017
Chapter 209 19/09/15 3.019
Chapter 208 19/09/15 3.018
Chapter 207 19/09/15 3.015
Chapter 206 19/09/15 3.017
Chapter 205 19/09/15 3.020
Chapter 204 19/09/15 3.016
Chapter 203 19/09/15 3.015
Chapter 202 19/09/15 3.020
Chapter 201 19/09/15 3.017
Chapter 200 19/09/15 3.019
Chapter 199 19/09/15 3.013
Chapter 198 19/09/15 3.017
Chapter 197 19/09/15 3.015
Chapter 196 19/09/15 3.016
Chapter 195 19/09/15 3.019
Chapter 194 19/09/15 3.017
Chapter 193 19/09/15 3.018
Chapter 192 19/09/15 3.016
Chapter 191 19/09/15 3.014
Chapter 190 19/09/15 3.014
Chapter 189 19/09/15 3.014
Chapter 188 19/09/15 3.016
Chapter 187 19/09/15 3.017
Chapter 186 19/09/15 3.018
Chapter 185 19/09/15 3.018
Chapter 184 19/09/15 3.020
Chapter 183 19/09/15 3.019
Chapter 182 19/09/15 3.017
Chapter 181 19/09/15 3.022
Chapter 180 19/09/15 3.023
Chapter 179 19/09/15 3.020
Chapter 178 19/09/15 3.020
Chapter 177 19/09/15 3.017
Chapter 176 19/09/15 3.019
Chapter 175 19/09/15 3.019
Chapter 174 19/09/15 3.018
Chapter 173 19/09/15 3.017
Chapter 172 19/09/15 3.017
Chapter 171 19/09/15 3.018
Chapter 170 19/09/15 3.019
Chapter 169 19/09/15 3.018
Chapter 168 19/09/15 3.018
Chapter 167 19/09/15 3.019
Chapter 166 19/09/15 3.017
Chapter 165 19/09/15 3.017
Chapter 164 19/09/15 3.019
Chapter 163 19/09/15 3.017
Chapter 162 19/09/15 3.016
Chapter 161 19/09/15 3.016
Chapter 160 19/09/15 3.014
Chapter 159 19/09/15 3.014
Chapter 158 19/09/15 3.015
Chapter 157 19/09/15 3.018
Chapter 156 19/09/15 3.015
Chapter 155 19/09/15 3.014
Chapter 154 19/09/15 3.015
Chapter 153 19/09/15 3.016
Chapter 152 19/09/15 3.014
Chapter 151 19/09/15 3.016
Chapter 150 19/09/15 3.013
Chapter 149 19/09/15 3.011
Chapter 148 19/09/15 3.012
Chapter 147 19/09/15 3.011
Chapter 146 19/09/15 3.010
Chapter 145 19/09/15 3.011
Chapter 144 19/09/15 3.011
Chapter 143 19/09/15 3.013
Chapter 142 19/09/15 3.012
Chapter 141 19/09/15 3.022
Chapter 140 19/09/15 3.015
Chapter 139 19/09/15 3.013
Chapter 138 19/09/15 3.014
Chapter 137 19/09/15 3.014
Chapter 136 19/09/15 3.017
Chapter 135 19/09/15 3.042
Chapter 134 19/09/15 3.015
Chapter 133 19/09/15 3.043
Chapter 132 19/09/15 3.014
Chapter 131 19/09/15 3.016
Chapter 130 19/09/15 3.015
Chapter 129 19/09/15 3.014
Chapter 128 19/09/15 3.015
Chapter 127 19/09/15 3.013
Chapter 126 19/09/15 3.013
Chapter 125 19/09/15 3.013
Chapter 124 19/09/15 3.013
Chapter 123 19/09/15 3.011
Chapter 122 19/09/15 3.012
Chapter 121 19/09/15 3.014
Chapter 120 19/09/15 3.019
Chapter 119 19/09/15 3.021
Chapter 118 19/09/15 3.021
Chapter 117 19/09/15 3.021
Chapter 116 19/09/15 3.017
Chapter 115 19/09/15 3.017
Chapter 114 19/09/15 3.014
Chapter 113 19/09/15 3.016
Chapter 112 19/09/15 3.017
Chapter 111 19/09/15 3.015
Chapter 110 19/09/15 3.018
Chapter 109 19/09/15 3.018
Chapter 108 19/09/15 3.016
Chapter 107 19/09/15 3.018
Chapter 106 19/09/15 3.018
Chapter 105 19/09/15 3.022
Chapter 104 19/09/15 3.015
Chapter 103 19/09/15 3.017
Chapter 102 19/09/15 3.020
Chapter 101 19/09/15 3.022
Chapter 100 19/09/15 3.042
Chapter 99 19/09/15 3.024
Chapter 98 19/09/15 3.025
Chapter 97 19/09/15 3.026
Chapter 96 19/09/15 3.025
Chapter 95 19/09/15 3.027
Chapter 94 19/09/15 3.030
Chapter 93 19/09/15 3.029
Chapter 92 19/09/15 3.035
Chapter 91 19/09/15 3.045
Chapter 90 15/03/15 3.077
Chapter 89 15/03/15 3.068
Chapter 88 15/03/15 3.061
Chapter 87 15/03/15 3.054
Chapter 86 15/03/15 3.050
Chapter 85 15/03/15 3.054
Chapter 84 15/03/15 3.047
Chapter 83 15/03/15 3.051
Chapter 82 15/03/15 3.056
Chapter 81 15/03/15 3.055
Chapter 80 15/03/15 3.062
Chapter 79 15/03/15 3.049
Chapter 78 15/03/15 3.046
Chapter 77 19/09/15 3.027
Chapter 76: - 077 15/03/15 3.050
Chapter 75 15/03/15 3.052
Chapter 74 15/03/15 3.047
Chapter 73 15/03/15 3.046
Chapter 72 15/03/15 3.046
Chapter 71 15/03/15 3.052
Chapter 70 15/03/15 3.045
Chapter 69 15/03/15 3.046
Chapter 68 15/03/15 3.056
Chapter 67 15/03/15 3.047
Chapter 66 15/03/15 3.051
Chapter 65 15/03/15 3.052
Chapter 64 15/03/15 3.058
Chapter 63 15/03/15 3.052
Chapter 62 15/03/15 3.048
Chapter 61 15/03/15 3.055
Chapter 60 15/03/15 3.053
Chapter 59 15/03/15 3.053
Chapter 58 19/09/15 3.032
Chapter 57: - 058 15/03/15 3.050
Chapter 56 15/03/15 3.052
Chapter 55 15/03/15 3.056
Chapter 54 15/03/15 3.057
Chapter 53 15/03/15 3.054
Chapter 52 15/03/15 3.054
Chapter 51 15/03/15 3.055
Chapter 50 15/03/15 3.055
Chapter 49 15/03/15 3.047
Chapter 48 15/03/15 3.046
Chapter 47 15/03/15 3.045
Chapter 46 15/03/15 3.050
Chapter 45 15/03/15 3.050
Chapter 44 15/03/15 3.056
Chapter 43 19/09/15 3.030
Chapter 42: - 043 15/03/15 3.057
Chapter 41 15/03/15 3.054
Chapter 40 15/03/15 3.057
Chapter 39 15/03/15 3.058
Chapter 38 15/03/15 3.073
Chapter 37 15/03/15 3.055
Chapter 36 15/03/15 3.055
Chapter 35 15/03/15 3.056
Chapter 34 15/03/15 3.055
Chapter 33 15/03/15 3.052
Chapter 32 19/09/15 3.035
Chapter 31: - 032 15/03/15 3.058
Chapter 30 15/03/15 3.059
Chapter 29 15/03/15 3.055
Chapter 28 15/03/15 3.059
Chapter 27 15/03/15 3.064
Chapter 26 15/03/15 3.064
Chapter 25 19/09/15 3.042
Chapter 24 19/09/15 3.044
Chapter 23: ~ 025 15/03/15 3.065
Chapter 22 15/03/15 3.064
Chapter 21 15/03/15 3.067
Chapter 20 15/03/15 3.071
Chapter 19 15/03/15 3.065
Chapter 18 15/03/15 3.069
Chapter 17 15/03/15 3.070
Chapter 16 15/03/15 3.079
Chapter 15 15/03/15 3.083
Chapter 14 15/03/15 3.075
Chapter 13 15/03/15 3.075
Chapter 12 15/03/15 3.080
Chapter 11 15/03/15 3.079
Chapter 10 15/03/15 3.081
Chapter 9 15/03/15 3.069
Chapter 8 15/03/15 3.072
Chapter 7 15/03/15 3.087
Chapter 6 15/03/15 3.082
Chapter 5 15/03/15 3.083
Chapter 4 15/03/15 3.099
Chapter 3 15/03/15 3.098
Chapter 2 15/03/15 3.107
Chapter 1 15/03/15 3.197
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
sorata 01:17 13/04Báo vi phạm
AuthorTrả lời
babypro591 12:05 28/03Báo vi phạm
phải bộ này trước bộ UQ Holder ko
AuthorTrả lời
anhtuan 20162016 16:46 26/03Báo vi phạm
qua hay
AuthorTrả lời
sympa 05:03 04/03Báo vi phạm
vâng em lại gặp thêm 1 cú nhảy thần thánh , nhưng lần này là đại nhảy vọt từ 7x lên 35x -_-

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch