Mahou Sensei Negima!

Mahou Sensei Negima!
Lượt xem: 13.987
Nội dung

Negi Springfield, một cậu bé 10 tuổi, vừa hoàn thành khóa học Pháp sư (Mage) tại một nơi nào đó thuộc xứ Wales. Trong tấm bằng tốt nghiệp của mình, Negi nhận nhiệm vụ cho cuộc tập huấn, tiến tới một bước cao hơn là trở thành một Magister Magi. Nhiệm vụ đó là đến Nhật Bản, làm thầy giáo cho một trường nữ sinh cấp ba.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 355: FULL 20/09/15 3.154
Chapter 354 20/09/15 3.095
Chapter 353 20/09/15 3.071
Chapter 352 20/09/15 3.026
Chapter 351 20/09/15 3.015
Chapter 350 20/09/15 3.017
Chapter 349 20/09/15 3.016
Chapter 348 20/09/15 3.013
Chapter 347 20/09/15 3.020
Chapter 346 20/09/15 3.017
Chapter 345 20/09/15 3.019
Chapter 344 20/09/15 3.015
Chapter 343 20/09/15 3.014
Chapter 342 20/09/15 3.015
Chapter 341 20/09/15 3.016
Chapter 340 20/09/15 3.017
Chapter 339 20/09/15 3.015
Chapter 338 20/09/15 3.015
Chapter 337 20/09/15 3.017
Chapter 336 20/09/15 3.013
Chapter 335 20/09/15 3.015
Chapter 334 20/09/15 3.014
Chapter 333 20/09/15 3.016
Chapter 332 20/09/15 3.022
Chapter 331 20/09/15 3.017
Chapter 330 20/09/15 3.015
Chapter 329 20/09/15 3.018
Chapter 328 20/09/15 3.014
Chapter 327 20/09/15 3.013
Chapter 326 20/09/15 3.015
Chapter 325 20/09/15 3.017
Chapter 324 20/09/15 3.014
Chapter 323 20/09/15 3.014
Chapter 322 20/09/15 3.014
Chapter 321 20/09/15 3.015
Chapter 320 20/09/15 3.018
Chapter 319 20/09/15 3.012
Chapter 318 20/09/15 3.016
Chapter 317 20/09/15 3.016
Chapter 316 20/09/15 3.018
Chapter 315 20/09/15 3.019
Chapter 314 19/09/15 3.040
Chapter 313 19/09/15 3.039
Chapter 312 19/09/15 3.013
Chapter 311 19/09/15 3.009
Chapter 310 19/09/15 3.011
Chapter 309 19/09/15 3.013
Chapter 308 19/09/15 3.011
Chapter 307 19/09/15 3.012
Chapter 306 19/09/15 3.009
Chapter 305 19/09/15 3.012
Chapter 304 19/09/15 3.011
Chapter 303 19/09/15 3.011
Chapter 302 19/09/15 3.013
Chapter 301 19/09/15 3.012
Chapter 300 19/09/15 3.015
Chapter 299 19/09/15 3.012
Chapter 298 19/09/15 3.012
Chapter 297 19/09/15 3.012
Chapter 296 19/09/15 3.014
Chapter 295 19/09/15 3.052
Chapter 294 19/09/15 3.048
Chapter 293 19/09/15 3.012
Chapter 292 19/09/15 3.014
Chapter 291 19/09/15 3.013
Chapter 290 19/09/15 3.014
Chapter 289 19/09/15 3.010
Chapter 288 19/09/15 3.015
Chapter 287 19/09/15 3.012
Chapter 286 19/09/15 3.014
Chapter 285 19/09/15 3.013
Chapter 284 19/09/15 3.012
Chapter 283 19/09/15 3.015
Chapter 282 19/09/15 3.015
Chapter 281 19/09/15 3.014
Chapter 280 19/09/15 3.014
Chapter 279 19/09/15 3.012
Chapter 278 19/09/15 3.011
Chapter 277 19/09/15 3.010
Chapter 276 19/09/15 3.011
Chapter 275 19/09/15 3.015
Chapter 274 19/09/15 3.011
Chapter 273 19/09/15 3.014
Chapter 272 19/09/15 3.013
Chapter 271 19/09/15 3.012
Chapter 270 19/09/15 3.014
Chapter 269 19/09/15 3.017
Chapter 268 19/09/15 3.015
Chapter 267 19/09/15 3.015
Chapter 266 19/09/15 3.013
Chapter 265 19/09/15 3.016
Chapter 264 19/09/15 3.018
Chapter 263 19/09/15 3.015
Chapter 262 19/09/15 3.014
Chapter 261 19/09/15 3.026
Chapter 260 19/09/15 3.050
Chapter 259 19/09/15 3.038
Chapter 258 19/09/15 3.017
Chapter 257 19/09/15 3.014
Chapter 256 19/09/15 3.012
Chapter 255 19/09/15 3.013
Chapter 254 19/09/15 3.018
Chapter 253 19/09/15 3.017
Chapter 252 19/09/15 3.020
Chapter 251 19/09/15 3.028
Chapter 250 19/09/15 3.023
Chapter 249 19/09/15 3.021
Chapter 248 19/09/15 3.026
Chapter 247 19/09/15 3.025
Chapter 246 19/09/15 3.027
Chapter 245 19/09/15 3.024
Chapter 244 19/09/15 3.023
Chapter 243 19/09/15 3.025
Chapter 242 19/09/15 3.026
Chapter 241 19/09/15 3.025
Chapter 240 19/09/15 3.021
Chapter 239 19/09/15 3.022
Chapter 238 19/09/15 3.021
Chapter 237 19/09/15 3.020
Chapter 236 19/09/15 3.021
Chapter 235 19/09/15 3.019
Chapter 234 19/09/15 3.021
Chapter 233 19/09/15 3.018
Chapter 232 19/09/15 3.020
Chapter 231 19/09/15 3.020
Chapter 230 19/09/15 3.025
Chapter 229 19/09/15 3.017
Chapter 228 19/09/15 3.019
Chapter 227 19/09/15 3.020
Chapter 226 19/09/15 3.020
Chapter 225 19/09/15 3.017
Chapter 224 19/09/15 3.020
Chapter 223 19/09/15 3.017
Chapter 222 19/09/15 3.020
Chapter 221 19/09/15 3.021
Chapter 220 19/09/15 3.020
Chapter 219 19/09/15 3.019
Chapter 218 19/09/15 3.019
Chapter 217 19/09/15 3.016
Chapter 216 19/09/15 3.019
Chapter 215 19/09/15 3.018
Chapter 214 19/09/15 3.020
Chapter 213 19/09/15 3.020
Chapter 212 19/09/15 3.021
Chapter 211 19/09/15 3.023
Chapter 210 19/09/15 3.022
Chapter 209 19/09/15 3.022
Chapter 208 19/09/15 3.022
Chapter 207 19/09/15 3.018
Chapter 206 19/09/15 3.020
Chapter 205 19/09/15 3.024
Chapter 204 19/09/15 3.020
Chapter 203 19/09/15 3.018
Chapter 202 19/09/15 3.024
Chapter 201 19/09/15 3.020
Chapter 200 19/09/15 3.025
Chapter 199 19/09/15 3.015
Chapter 198 19/09/15 3.020
Chapter 197 19/09/15 3.020
Chapter 196 19/09/15 3.019
Chapter 195 19/09/15 3.023
Chapter 194 19/09/15 3.021
Chapter 193 19/09/15 3.020
Chapter 192 19/09/15 3.018
Chapter 191 19/09/15 3.016
Chapter 190 19/09/15 3.017
Chapter 189 19/09/15 3.017
Chapter 188 19/09/15 3.018
Chapter 187 19/09/15 3.020
Chapter 186 19/09/15 3.021
Chapter 185 19/09/15 3.020
Chapter 184 19/09/15 3.022
Chapter 183 19/09/15 3.022
Chapter 182 19/09/15 3.020
Chapter 181 19/09/15 3.024
Chapter 180 19/09/15 3.026
Chapter 179 19/09/15 3.023
Chapter 178 19/09/15 3.023
Chapter 177 19/09/15 3.021
Chapter 176 19/09/15 3.021
Chapter 175 19/09/15 3.021
Chapter 174 19/09/15 3.020
Chapter 173 19/09/15 3.019
Chapter 172 19/09/15 3.021
Chapter 171 19/09/15 3.022
Chapter 170 19/09/15 3.022
Chapter 169 19/09/15 3.023
Chapter 168 19/09/15 3.024
Chapter 167 19/09/15 3.022
Chapter 166 19/09/15 3.020
Chapter 165 19/09/15 3.019
Chapter 164 19/09/15 3.023
Chapter 163 19/09/15 3.019
Chapter 162 19/09/15 3.019
Chapter 161 19/09/15 3.017
Chapter 160 19/09/15 3.016
Chapter 159 19/09/15 3.016
Chapter 158 19/09/15 3.018
Chapter 157 19/09/15 3.020
Chapter 156 19/09/15 3.017
Chapter 155 19/09/15 3.016
Chapter 154 19/09/15 3.016
Chapter 153 19/09/15 3.017
Chapter 152 19/09/15 3.015
Chapter 151 19/09/15 3.018
Chapter 150 19/09/15 3.015
Chapter 149 19/09/15 3.013
Chapter 148 19/09/15 3.013
Chapter 147 19/09/15 3.012
Chapter 146 19/09/15 3.011
Chapter 145 19/09/15 3.012
Chapter 144 19/09/15 3.014
Chapter 143 19/09/15 3.014
Chapter 142 19/09/15 3.014
Chapter 141 19/09/15 3.023
Chapter 140 19/09/15 3.016
Chapter 139 19/09/15 3.015
Chapter 138 19/09/15 3.017
Chapter 137 19/09/15 3.016
Chapter 136 19/09/15 3.019
Chapter 135 19/09/15 3.044
Chapter 134 19/09/15 3.018
Chapter 133 19/09/15 3.045
Chapter 132 19/09/15 3.015
Chapter 131 19/09/15 3.018
Chapter 130 19/09/15 3.017
Chapter 129 19/09/15 3.017
Chapter 128 19/09/15 3.017
Chapter 127 19/09/15 3.015
Chapter 126 19/09/15 3.015
Chapter 125 19/09/15 3.015
Chapter 124 19/09/15 3.015
Chapter 123 19/09/15 3.014
Chapter 122 19/09/15 3.014
Chapter 121 19/09/15 3.015
Chapter 120 19/09/15 3.021
Chapter 119 19/09/15 3.022
Chapter 118 19/09/15 3.024
Chapter 117 19/09/15 3.022
Chapter 116 19/09/15 3.018
Chapter 115 19/09/15 3.019
Chapter 114 19/09/15 3.016
Chapter 113 19/09/15 3.019
Chapter 112 19/09/15 3.019
Chapter 111 19/09/15 3.016
Chapter 110 19/09/15 3.022
Chapter 109 19/09/15 3.021
Chapter 108 19/09/15 3.019
Chapter 107 19/09/15 3.021
Chapter 106 19/09/15 3.020
Chapter 105 19/09/15 3.026
Chapter 104 19/09/15 3.017
Chapter 103 19/09/15 3.020
Chapter 102 19/09/15 3.023
Chapter 101 19/09/15 3.024
Chapter 100 19/09/15 3.044
Chapter 99 19/09/15 3.026
Chapter 98 19/09/15 3.027
Chapter 97 19/09/15 3.030
Chapter 96 19/09/15 3.028
Chapter 95 19/09/15 3.029
Chapter 94 19/09/15 3.033
Chapter 93 19/09/15 3.032
Chapter 92 19/09/15 3.038
Chapter 91 19/09/15 3.049
Chapter 90 15/03/15 3.078
Chapter 89 15/03/15 3.069
Chapter 88 15/03/15 3.062
Chapter 87 15/03/15 3.055
Chapter 86 15/03/15 3.051
Chapter 85 15/03/15 3.055
Chapter 84 15/03/15 3.048
Chapter 83 15/03/15 3.052
Chapter 82 15/03/15 3.058
Chapter 81 15/03/15 3.057
Chapter 80 15/03/15 3.065
Chapter 79 15/03/15 3.050
Chapter 78 15/03/15 3.047
Chapter 77 19/09/15 3.030
Chapter 76: - 077 15/03/15 3.052
Chapter 75 15/03/15 3.053
Chapter 74 15/03/15 3.050
Chapter 73 15/03/15 3.049
Chapter 72 15/03/15 3.047
Chapter 71 15/03/15 3.053
Chapter 70 15/03/15 3.046
Chapter 69 15/03/15 3.047
Chapter 68 15/03/15 3.057
Chapter 67 15/03/15 3.048
Chapter 66 15/03/15 3.052
Chapter 65 15/03/15 3.053
Chapter 64 15/03/15 3.059
Chapter 63 15/03/15 3.055
Chapter 62 15/03/15 3.051
Chapter 61 15/03/15 3.058
Chapter 60 15/03/15 3.055
Chapter 59 15/03/15 3.054
Chapter 58 19/09/15 3.036
Chapter 57: - 058 15/03/15 3.052
Chapter 56 15/03/15 3.053
Chapter 55 15/03/15 3.057
Chapter 54 15/03/15 3.058
Chapter 53 15/03/15 3.055
Chapter 52 15/03/15 3.056
Chapter 51 15/03/15 3.056
Chapter 50 15/03/15 3.056
Chapter 49 15/03/15 3.048
Chapter 48 15/03/15 3.047
Chapter 47 15/03/15 3.047
Chapter 46 15/03/15 3.051
Chapter 45 15/03/15 3.051
Chapter 44 15/03/15 3.057
Chapter 43 19/09/15 3.033
Chapter 42: - 043 15/03/15 3.058
Chapter 41 15/03/15 3.055
Chapter 40 15/03/15 3.059
Chapter 39 15/03/15 3.061
Chapter 38 15/03/15 3.076
Chapter 37 15/03/15 3.057
Chapter 36 15/03/15 3.057
Chapter 35 15/03/15 3.061
Chapter 34 15/03/15 3.060
Chapter 33 15/03/15 3.057
Chapter 32 19/09/15 3.041
Chapter 31: - 032 15/03/15 3.062
Chapter 30 15/03/15 3.062
Chapter 29 15/03/15 3.057
Chapter 28 15/03/15 3.061
Chapter 27 15/03/15 3.066
Chapter 26 15/03/15 3.066
Chapter 25 19/09/15 3.046
Chapter 24 19/09/15 3.047
Chapter 23: ~ 025 15/03/15 3.068
Chapter 22 15/03/15 3.068
Chapter 21 15/03/15 3.070
Chapter 20 15/03/15 3.075
Chapter 19 15/03/15 3.068
Chapter 18 15/03/15 3.071
Chapter 17 15/03/15 3.074
Chapter 16 15/03/15 3.082
Chapter 15 15/03/15 3.085
Chapter 14 15/03/15 3.077
Chapter 13 15/03/15 3.077
Chapter 12 15/03/15 3.083
Chapter 11 15/03/15 3.081
Chapter 10 15/03/15 3.084
Chapter 9 15/03/15 3.074
Chapter 8 15/03/15 3.074
Chapter 7 15/03/15 3.092
Chapter 6 15/03/15 3.087
Chapter 5 15/03/15 3.092
Chapter 4 15/03/15 3.107
Chapter 3 15/03/15 3.110
Chapter 2 15/03/15 3.123
Chapter 1 15/03/15 3.221
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
sorata 01:17 13/04Báo vi phạm
AuthorTrả lời
babypro591 12:05 28/03Báo vi phạm
phải bộ này trước bộ UQ Holder ko
AuthorTrả lời
anhtuan 20162016 16:46 26/03Báo vi phạm
qua hay
AuthorTrả lời
sympa 05:03 04/03Báo vi phạm
vâng em lại gặp thêm 1 cú nhảy thần thánh , nhưng lần này là đại nhảy vọt từ 7x lên 35x -_-

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch