Mahou Tsukai Kurohime

Mahou Tsukai Kurohime
Nội dung

Kurohime, series manga của Masanori Ookamigumi Katakura, được đăng dài kì trên tờ montly shonen jumb, một trong những manga dẫn đầu trên website jump square, bản tiếng anh được xuất bản qua viz media.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 85: End 15/03/15 3.182
Chapter 84 15/03/15 3.122
Chapter 83 15/03/15 3.102
Chapter 82 15/03/15 3.043
Chapter 81 15/03/15 3.042
Chapter 80 15/03/15 3.042
Chapter 79 15/03/15 3.045
Chapter 78 15/03/15 3.036
Chapter 77 15/03/15 3.035
Chapter 76 15/03/15 3.034
Chapter 75 15/03/15 3.052
Chapter 74 15/03/15 3.035
Chapter 73 15/03/15 3.034
Chapter 72 15/03/15 3.046
Chapter 71 15/03/15 3.033
Chapter 70 15/03/15 3.033
Chapter 69 15/03/15 3.032
Chapter 68 15/03/15 3.041
Chapter 67 15/03/15 3.033
Chapter 66 15/03/15 3.034
Chapter 65 15/03/15 3.036
Chapter 64 15/03/15 3.035
Chapter 63 15/03/15 3.040
Chapter 62 15/03/15 3.035
Chapter 61 15/03/15 3.037
Chapter 60 15/03/15 3.046
Chapter 59 15/03/15 3.042
Chapter 58 15/03/15 3.047
Chapter 57 15/03/15 3.040
Chapter 56 15/03/15 3.040
Chapter 55 15/03/15 3.041
Chapter 54 15/03/15 3.041
Chapter 53 15/03/15 3.034
Chapter 52 15/03/15 3.033
Chapter 51 15/03/15 3.039
Chapter 50 15/03/15 3.036
Chapter 49 15/03/15 3.034
Chapter 48 15/03/15 3.054
Chapter 47 15/03/15 3.045
Chapter 46 15/03/15 3.036
Chapter 45 15/03/15 3.039
Chapter 44 15/03/15 3.051
Chapter 43 15/03/15 3.068
Chapter 42 15/03/15 3.061
Chapter 41 15/03/15 3.061
Chapter 40 15/03/15 3.055
Chapter 39 15/03/15 3.040
Chapter 38 15/03/15 3.044
Chapter 37 15/03/15 3.043
Chapter 36 15/03/15 3.043
Chapter 35 15/03/15 3.040
Chapter 34 15/03/15 3.041
Chapter 33 15/03/15 3.042
Chapter 32 15/03/15 3.041
Chapter 31 15/03/15 3.039
Chapter 30 15/03/15 3.051
Chapter 29 15/03/15 3.042
Chapter 28 15/03/15 3.037
Chapter 27 15/03/15 3.039
Chapter 26 15/03/15 3.054
Chapter 25 15/03/15 3.037
Chapter 24 15/03/15 3.047
Chapter 23 15/03/15 3.038
Chapter 22 15/03/15 3.041
Chapter 21 15/03/15 3.041
Chapter 20 15/03/15 3.049
Chapter 19 15/03/15 3.056
Chapter 18 15/03/15 3.054
Chapter 17 15/03/15 3.045
Chapter 16 15/03/15 3.039
Chapter 15 15/03/15 3.045
Chapter 14 15/03/15 3.042
Chapter 13 15/03/15 3.040
Chapter 12 15/03/15 3.088
Chapter 11 15/03/15 3.045
Chapter 10 15/03/15 3.039
Chapter 9 15/03/15 3.050
Chapter 8 15/03/15 3.038
Chapter 7 15/03/15 3.047
Chapter 6 15/03/15 3.061
Chapter 5.5 15/03/15 3.070
Chapter 5.1 16/02/16 3.030
Chapter 5 15/03/15 3.042
Chapter 4 15/03/15 3.066
Chapter 3 15/03/15 3.061
Chapter 2 15/03/15 3.065
Chapter 1 15/03/15 3.216
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch