Mangaka-san to Assistant-san to

Mangaka-san to Assistant-san to
Lượt xem: 6.081
Nội dung

Một Mangaka ngốc nghếch nhưng xung quanh anh luôn là các cô gái xinh đẹp hãy cùng cổ vũ cho manga của anh ấy nào.....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 151 21/03/15 3.061
Chapter 150 21/03/15 3.058
Chapter 149 21/03/15 3.068
Chapter 148 21/03/15 3.019
Chapter 147 21/03/15 3.014
Chapter 146 21/03/15 3.014
Chapter 145 21/03/15 3.014
Chapter 144 21/03/15 3.014
Chapter 143 21/03/15 3.025
Chapter 142 21/03/15 3.014
Chapter 141 21/03/15 3.013
Chapter 140 21/03/15 3.014
Chapter 139 21/03/15 3.029
Chapter 138 21/03/15 3.016
Chapter 137 21/03/15 3.015
Chapter 136 21/03/15 3.018
Chapter 135 21/03/15 3.015
Chapter 134 21/03/15 3.017
Chapter 133 21/03/15 3.015
Chapter 132 21/03/15 3.016
Chapter 131 21/03/15 3.016
Chapter 130 21/03/15 3.016
Chapter 129 21/03/15 3.015
Chapter 128 21/03/15 3.014
Chapter 127 21/03/15 3.016
Chapter 126 21/03/15 3.013
Chapter 125 21/03/15 3.016
Chapter 124 21/03/15 3.015
Chapter 123 21/03/15 3.015
Chapter 122 21/03/15 3.016
Chapter 121 21/03/15 3.014
Chapter 120 21/03/15 3.017
Chapter 119 21/03/15 3.019
Chapter 118 21/03/15 3.017
Chapter 117 21/03/15 3.014
Chapter 116 21/03/15 3.015
Chapter 115 21/03/15 3.017
Chapter 114 21/03/15 3.017
Chapter 113 21/03/15 3.014
Chapter 112 21/03/15 3.015
Chapter 111 21/03/15 3.022
Chapter 110 21/03/15 3.017
Chapter 109 21/03/15 3.015
Chapter 108 21/03/15 3.016
Chapter 107 21/03/15 3.022
Chapter 106 21/03/15 3.014
Chapter 105 21/03/15 3.017
Chapter 104 21/03/15 3.015
Chapter 103 21/03/15 3.018
Chapter 102 21/03/15 3.014
Chapter 101 21/03/15 3.015
Chapter 100 21/03/15 3.014
Chapter 99 21/03/15 3.019
Chapter 98 21/03/15 3.016
Chapter 97 21/03/15 3.014
Chapter 96 21/03/15 3.015
Chapter 95 21/03/15 3.015
Chapter 94 21/03/15 3.014
Chapter 93 21/03/15 3.013
Chapter 92 21/03/15 3.014
Chapter 91 21/03/15 3.019
Chapter 90 21/03/15 3.014
Chapter 89 21/03/15 3.014
Chapter 88 21/03/15 3.013
Chapter 87 21/03/15 3.018
Chapter 84 21/03/15 3.014
Chapter 83 21/03/15 3.014
Chapter 82 21/03/15 3.014
Chapter 81 21/03/15 3.014
Chapter 80 21/03/15 3.017
Chapter 79 21/03/15 3.014
Chapter 78 21/03/15 3.014
Chapter 77 21/03/15 3.013
Chapter 76 21/03/15 3.014
Chapter 75 21/03/15 3.015
Chapter 74 21/03/15 3.016
Chapter 73 21/03/15 3.019
Chapter 72 21/03/15 3.021
Chapter 71 21/03/15 3.018
Chapter 70 21/03/15 3.018
Chapter 69 21/03/15 3.018
Chapter 68 21/03/15 3.016
Chapter 67 21/03/15 3.018
Chapter 66 21/03/15 3.014
Chapter 65 21/03/15 3.020
Chapter 64 21/03/15 3.015
Chapter 63 21/03/15 3.020
Chapter 62 21/03/15 3.019
Chapter 61 21/03/15 3.014
Chapter 60 21/03/15 3.023
Chapter 59 21/03/15 3.016
Chapter 58 21/03/15 3.019
Chapter 57 21/03/15 3.019
Chapter 56 21/03/15 3.016
Chapter 55 21/03/15 3.015
Chapter 54 21/03/15 3.016
Chapter 53 21/03/15 3.015
Chapter 52 21/03/15 3.017
Chapter 51 21/03/15 3.016
Chapter 50 21/03/15 3.021
Chapter 49 21/03/15 3.026
Chapter 48 21/03/15 3.017
Chapter 47 21/03/15 3.017
Chapter 46 21/03/15 3.017
Chapter 45 21/03/15 3.022
Chapter 44 21/03/15 3.021
Chapter 43 21/03/15 3.019
Chapter 42 21/03/15 3.021
Chapter 41 21/03/15 3.023
Chapter 40 21/03/15 3.021
Chapter 39 21/03/15 3.016
Chapter 38 21/03/15 3.018
Chapter 37 21/03/15 3.017
Chapter 36 21/03/15 3.018
Chapter 35 21/03/15 3.020
Chapter 34 21/03/15 3.017
Chapter 33 21/03/15 3.017
Chapter 32 21/03/15 3.016
Chapter 31 21/03/15 3.017
Chapter 30 21/03/15 3.017
Chapter 29 21/03/15 3.017
Chapter 28 21/03/15 3.019
Chapter 27 21/03/15 3.020
Chapter 26 21/03/15 3.020
Chapter 25 21/03/15 3.016
Chapter 24 21/03/15 3.017
Chapter 23 21/03/15 3.018
Chapter 22 21/03/15 3.022
Chapter 21 21/03/15 3.016
Chapter 20 21/03/15 3.016
Chapter 19 21/03/15 3.017
Chapter 18 21/03/15 3.017
Chapter 17 21/03/15 3.017
Chapter 16 21/03/15 3.017
Chapter 15 21/03/15 3.018
Chapter 14 21/03/15 3.015
Chapter 13 21/03/15 3.019
Chapter 12.5: - Ngà ... 15/03/15 3.027
Chapter 12: - Lần đ ... 15/03/15 3.020
Chapter 11.5: - 4ko ... 15/03/15 3.019
Chapter 11: - Làm v ... 15/03/15 3.018
Chapter 10: - Đi bi ... 15/03/15 3.018
Chapter 9.5: - 4ko ... 15/03/15 3.022
Chapter 9: - No.2 ... 15/03/15 3.018
Chapter 8: - Tác g ... 15/03/15 3.019
Chapter 7.5: - 4ko ... 15/03/15 3.023
Chapter 7: - Quan ... 15/03/15 3.018
Chapter 6: - Thư g ... 15/03/15 3.022
Chapter 5.5: 4koma ... 15/03/15 3.019
Chapter 5: - Cú sh ... 15/03/15 3.020
Chapter 4: - Phiếu ... 15/03/15 3.046
Chapter 3.5: 4koma ... 15/03/15 3.030
Chapter 3: - Cuộc ... 15/03/15 3.024
Chapter 2.5: 4koma ... 15/03/15 3.035
Chapter 2: - Ước m ... 15/03/15 3.044
Chapter 1: - Tìm h ... 15/03/15 3.049
Chapter 0: ... 15/03/15 3.032
Chapter 0: ... 15/03/15 3.025
Chapter 0: ... 15/03/15 3.026
Chapter 0: ... 15/03/15 3.030
Chapter 0: ... 15/03/15 3.040
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch