Mắt Bạc

Mắt Bạc

Nội dung

Yoma! Quái vật ăn phủ tạng con người. Chúng sống dưới lốt nạn nhân trà trộn vào thế giới loài người. ..

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 155 09/04/15 3.152
Chapter 154 09/04/15 3.112
Chapter 153 09/04/15 3.096
Chapter 152 09/04/15 3.072
Chapter 151 09/04/15 3.074
Chapter 150 09/04/15 3.079
Chapter 149 09/04/15 3.065
Chapter 148 09/04/15 3.061
Chapter 147 09/04/15 3.061
Chapter 146 09/04/15 3.053
Chapter 145 09/04/15 3.054
Chapter 144 09/04/15 3.057
Chapter 143 09/04/15 3.065
Chapter 142 09/04/15 3.052
Chapter 141 09/04/15 3.055
Chapter 140 09/04/15 3.053
Chapter 139 09/04/15 3.053
Chapter 138 09/04/15 3.051
Chapter 137 09/04/15 3.059
Chapter 136 09/04/15 3.051
Chapter 135 09/04/15 3.052
Chapter 134 09/04/15 3.050
Chapter 133 09/04/15 3.052
Chapter 132 09/04/15 3.057
Chapter 131 09/04/15 3.075
Chapter 130 09/04/15 3.063
Chapter 129 09/04/15 3.059
Chapter 128 09/04/15 3.050
Chapter 127 09/04/15 3.049
Chapter 126 09/04/15 3.055
Chapter 125.5 09/04/15 3.057
Chapter 125 09/04/15 3.049
Chapter 124 09/04/15 3.054
Chapter 123 09/04/15 3.049
Chapter 122 09/04/15 3.051
Chapter 121 09/04/15 3.050
Chapter 120 09/04/15 3.051
Chapter 119 09/04/15 3.047
Chapter 118 09/04/15 3.048
Chapter 117 09/04/15 3.049
Chapter 116 09/04/15 3.045
Chapter 115 09/04/15 3.043
Chapter 114 09/04/15 3.045
Chapter 113 09/04/15 3.051
Chapter 112 09/04/15 3.051
Chapter 110 09/04/15 3.051
Chapter 109 09/04/15 3.048
Chapter 108 09/04/15 3.047
Chapter 107 09/04/15 3.052
Chapter 106 09/04/15 3.050
Chapter 105 09/04/15 3.050
Chapter 104 09/04/15 3.051
Chapter 103 09/04/15 3.052
Chapter 102 09/04/15 3.055
Chapter 101 09/04/15 3.050
Chapter 100 09/04/15 3.055
Chapter 99 09/04/15 3.048
Chapter 98 09/04/15 3.072
Chapter 97 09/04/15 3.062
Chapter 96 09/04/15 3.059
Chapter 95 09/04/15 3.058
Chapter 94 09/04/15 3.058
Chapter 93 09/04/15 3.070
Chapter 92 09/04/15 3.060
Chapter 91 09/04/15 3.058
Chapter 90 09/04/15 3.063
Chapter 89 09/04/15 3.057
Chapter 88 09/04/15 3.066
Chapter 87 09/04/15 3.062
Chapter 86 09/04/15 3.063
Chapter 85 09/04/15 3.065
Chapter 84 09/04/15 3.069
Chapter 83 09/04/15 3.074
Chapter 82 09/04/15 3.057
Chapter 81 09/04/15 3.068
Chapter 80 09/04/15 3.063
Chapter 79 09/04/15 3.061
Chapter 78 09/04/15 3.058
Chapter 77 09/04/15 3.063
Chapter 76 09/04/15 3.059
Chapter 75 09/04/15 3.075
Chapter 74 09/04/15 3.063
Chapter 73 09/04/15 3.067
Chapter 72 09/04/15 3.062
Chapter 71 09/04/15 3.065
Chapter 70 09/04/15 3.071
Chapter 69 09/04/15 3.063
Chapter 68 09/04/15 3.066
Chapter 66 09/04/15 3.068
Chapter 65 09/04/15 3.061
Chapter 64 09/04/15 3.067
Chapter 63 09/04/15 3.067
Chapter 62 09/04/15 3.060
Chapter 61 09/04/15 3.068
Chapter 60 09/04/15 3.055
Chapter 59 09/04/15 3.066
Chapter 58 09/04/15 3.061
Chapter 57 09/04/15 3.064
Chapter 56 09/04/15 3.076
Chapter 55 09/04/15 3.059
Chapter 54 09/04/15 3.068
Chapter 53 09/04/15 3.063
Chapter 52 09/04/15 3.056
Chapter 51 09/04/15 3.064
Chapter 50 09/04/15 3.072
Chapter 49 09/04/15 3.063
Chapter 48 09/04/15 3.064
Chapter 47 09/04/15 3.064
Chapter 46 09/04/15 3.063
Chapter 45 09/04/15 3.060
Chapter 44 09/04/15 3.053
Chapter 43 09/04/15 3.060
Chapter 42 09/04/15 3.057
Chapter 41 09/04/15 3.062
Chapter 40 09/04/15 3.059
Chapter 39 09/04/15 3.058
Chapter 38 09/04/15 3.066
Chapter 37 09/04/15 3.068
Chapter 36 09/04/15 3.049
Chapter 35 09/04/15 3.051
Chapter 34 09/04/15 3.050
Chapter 33 09/04/15 3.051
Chapter 31 09/04/15 3.048
Chapter 30 09/04/15 3.048
Chapter 29 09/04/15 3.050
Chapter 28 09/04/15 3.050
Chapter 27 09/04/15 3.051
Chapter 26 09/04/15 3.052
Chapter 25 09/04/15 3.053
Chapter 24 09/04/15 3.051
Chapter 23 09/04/15 3.049
Chapter 22 09/04/15 3.057
Chapter 21 09/04/15 3.050
Chapter 20 09/04/15 3.080
Chapter 19 09/04/15 3.053
Chapter 18 09/04/15 3.056
Chapter 17 09/04/15 3.055
Chapter 16 09/04/15 3.053
Chapter 15 09/04/15 3.054
Chapter 14 09/04/15 3.052
Chapter 13 09/04/15 3.052
Chapter 12 09/04/15 3.057
Chapter 11 09/04/15 3.071
Chapter 10 09/04/15 3.056
Chapter 9 09/04/15 3.056
Chapter 8 09/04/15 3.059
Chapter 7 09/04/15 3.056
Chapter 6 09/04/15 3.061
Chapter 5 09/04/15 3.054
Chapter 5 09/04/15 3.068
Chapter 4 09/04/15 3.056
Chapter 4 09/04/15 3.055
Chapter 3 09/04/15 3.075
Chapter 3 09/04/15 3.059
Chapter 2 09/04/15 3.068
Chapter 2 09/04/15 3.067
Chapter 1 09/04/15 3.060
Chapter 1 09/04/15 3.103
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch