Mắt Bạc

Mắt Bạc
Lượt xem: 10.911
Nội dung

Yoma! Quái vật ăn phủ tạng con người. Chúng sống dưới lốt nạn nhân trà trộn vào thế giới loài người. ..

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 155 09/04/15 3.135
Chapter 154 09/04/15 3.097
Chapter 153 09/04/15 3.086
Chapter 152 09/04/15 3.062
Chapter 151 09/04/15 3.061
Chapter 150 09/04/15 3.062
Chapter 149 09/04/15 3.055
Chapter 148 09/04/15 3.053
Chapter 147 09/04/15 3.053
Chapter 146 09/04/15 3.044
Chapter 145 09/04/15 3.046
Chapter 144 09/04/15 3.049
Chapter 143 09/04/15 3.052
Chapter 142 09/04/15 3.044
Chapter 141 09/04/15 3.046
Chapter 140 09/04/15 3.045
Chapter 139 09/04/15 3.043
Chapter 138 09/04/15 3.043
Chapter 137 09/04/15 3.048
Chapter 136 09/04/15 3.041
Chapter 135 09/04/15 3.042
Chapter 134 09/04/15 3.041
Chapter 133 09/04/15 3.042
Chapter 132 09/04/15 3.049
Chapter 131 09/04/15 3.064
Chapter 130 09/04/15 3.049
Chapter 129 09/04/15 3.047
Chapter 128 09/04/15 3.041
Chapter 127 09/04/15 3.038
Chapter 126 09/04/15 3.043
Chapter 125.5 09/04/15 3.043
Chapter 125 09/04/15 3.037
Chapter 124 09/04/15 3.043
Chapter 123 09/04/15 3.040
Chapter 122 09/04/15 3.039
Chapter 121 09/04/15 3.040
Chapter 120 09/04/15 3.042
Chapter 119 09/04/15 3.038
Chapter 118 09/04/15 3.039
Chapter 117 09/04/15 3.038
Chapter 116 09/04/15 3.037
Chapter 115 09/04/15 3.035
Chapter 114 09/04/15 3.036
Chapter 113 09/04/15 3.041
Chapter 112 09/04/15 3.041
Chapter 110 09/04/15 3.041
Chapter 109 09/04/15 3.037
Chapter 108 09/04/15 3.037
Chapter 107 09/04/15 3.042
Chapter 106 09/04/15 3.039
Chapter 105 09/04/15 3.039
Chapter 104 09/04/15 3.040
Chapter 103 09/04/15 3.042
Chapter 102 09/04/15 3.043
Chapter 101 09/04/15 3.041
Chapter 100 09/04/15 3.046
Chapter 99 09/04/15 3.039
Chapter 98 09/04/15 3.061
Chapter 97 09/04/15 3.052
Chapter 96 09/04/15 3.050
Chapter 95 09/04/15 3.048
Chapter 94 09/04/15 3.048
Chapter 93 09/04/15 3.053
Chapter 92 09/04/15 3.048
Chapter 91 09/04/15 3.046
Chapter 90 09/04/15 3.050
Chapter 89 09/04/15 3.047
Chapter 88 09/04/15 3.052
Chapter 87 09/04/15 3.051
Chapter 86 09/04/15 3.051
Chapter 85 09/04/15 3.051
Chapter 84 09/04/15 3.057
Chapter 83 09/04/15 3.060
Chapter 82 09/04/15 3.048
Chapter 81 09/04/15 3.059
Chapter 80 09/04/15 3.054
Chapter 79 09/04/15 3.052
Chapter 78 09/04/15 3.049
Chapter 77 09/04/15 3.053
Chapter 76 09/04/15 3.050
Chapter 75 09/04/15 3.065
Chapter 74 09/04/15 3.053
Chapter 73 09/04/15 3.055
Chapter 72 09/04/15 3.052
Chapter 71 09/04/15 3.055
Chapter 70 09/04/15 3.062
Chapter 69 09/04/15 3.052
Chapter 68 09/04/15 3.056
Chapter 66 09/04/15 3.057
Chapter 65 09/04/15 3.050
Chapter 64 09/04/15 3.055
Chapter 63 09/04/15 3.056
Chapter 62 09/04/15 3.048
Chapter 61 09/04/15 3.056
Chapter 60 09/04/15 3.046
Chapter 59 09/04/15 3.057
Chapter 58 09/04/15 3.051
Chapter 57 09/04/15 3.055
Chapter 56 09/04/15 3.066
Chapter 55 09/04/15 3.051
Chapter 54 09/04/15 3.060
Chapter 53 09/04/15 3.054
Chapter 52 09/04/15 3.048
Chapter 51 09/04/15 3.055
Chapter 50 09/04/15 3.060
Chapter 49 09/04/15 3.054
Chapter 48 09/04/15 3.053
Chapter 47 09/04/15 3.053
Chapter 46 09/04/15 3.052
Chapter 45 09/04/15 3.049
Chapter 44 09/04/15 3.045
Chapter 43 09/04/15 3.051
Chapter 42 09/04/15 3.050
Chapter 41 09/04/15 3.049
Chapter 40 09/04/15 3.051
Chapter 39 09/04/15 3.051
Chapter 38 09/04/15 3.056
Chapter 37 09/04/15 3.059
Chapter 36 09/04/15 3.042
Chapter 35 09/04/15 3.044
Chapter 34 09/04/15 3.045
Chapter 33 09/04/15 3.047
Chapter 31 09/04/15 3.044
Chapter 30 09/04/15 3.041
Chapter 29 09/04/15 3.047
Chapter 28 09/04/15 3.046
Chapter 27 09/04/15 3.047
Chapter 26 09/04/15 3.047
Chapter 25 09/04/15 3.048
Chapter 24 09/04/15 3.047
Chapter 23 09/04/15 3.044
Chapter 22 09/04/15 3.052
Chapter 21 09/04/15 3.047
Chapter 20 09/04/15 3.075
Chapter 19 09/04/15 3.048
Chapter 18 09/04/15 3.051
Chapter 17 09/04/15 3.049
Chapter 16 09/04/15 3.046
Chapter 15 09/04/15 3.048
Chapter 14 09/04/15 3.045
Chapter 13 09/04/15 3.046
Chapter 12 09/04/15 3.048
Chapter 11 09/04/15 3.061
Chapter 10 09/04/15 3.045
Chapter 9 09/04/15 3.045
Chapter 8 09/04/15 3.049
Chapter 7 09/04/15 3.046
Chapter 6 09/04/15 3.050
Chapter 5 09/04/15 3.055
Chapter 5 09/04/15 3.042
Chapter 4 09/04/15 3.043
Chapter 4 09/04/15 3.045
Chapter 3 09/04/15 3.049
Chapter 3 09/04/15 3.064
Chapter 2 09/04/15 3.051
Chapter 2 09/04/15 3.055
Chapter 1 09/04/15 3.085
Chapter 1 09/04/15 3.048
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch