Mắt Bạc

Mắt Bạc
Lượt xem: 10.172
Nội dung

Yoma! Quái vật ăn phủ tạng con người. Chúng sống dưới lốt nạn nhân trà trộn vào thế giới loài người. ..

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 155 09/04/15 3.117
Chapter 154 09/04/15 3.088
Chapter 153 09/04/15 3.076
Chapter 152 09/04/15 3.052
Chapter 151 09/04/15 3.056
Chapter 150 09/04/15 3.055
Chapter 149 09/04/15 3.047
Chapter 148 09/04/15 3.046
Chapter 147 09/04/15 3.045
Chapter 146 09/04/15 3.039
Chapter 145 09/04/15 3.041
Chapter 144 09/04/15 3.042
Chapter 143 09/04/15 3.047
Chapter 142 09/04/15 3.041
Chapter 141 09/04/15 3.041
Chapter 140 09/04/15 3.041
Chapter 139 09/04/15 3.039
Chapter 138 09/04/15 3.038
Chapter 137 09/04/15 3.041
Chapter 136 09/04/15 3.036
Chapter 135 09/04/15 3.037
Chapter 134 09/04/15 3.036
Chapter 133 09/04/15 3.039
Chapter 132 09/04/15 3.046
Chapter 131 09/04/15 3.061
Chapter 130 09/04/15 3.041
Chapter 129 09/04/15 3.043
Chapter 128 09/04/15 3.038
Chapter 127 09/04/15 3.034
Chapter 126 09/04/15 3.039
Chapter 125.5 09/04/15 3.041
Chapter 125 09/04/15 3.034
Chapter 124 09/04/15 3.039
Chapter 123 09/04/15 3.037
Chapter 122 09/04/15 3.036
Chapter 121 09/04/15 3.038
Chapter 120 09/04/15 3.039
Chapter 119 09/04/15 3.036
Chapter 118 09/04/15 3.037
Chapter 117 09/04/15 3.035
Chapter 116 09/04/15 3.035
Chapter 115 09/04/15 3.033
Chapter 114 09/04/15 3.034
Chapter 113 09/04/15 3.036
Chapter 112 09/04/15 3.036
Chapter 110 09/04/15 3.036
Chapter 109 09/04/15 3.035
Chapter 108 09/04/15 3.035
Chapter 107 09/04/15 3.038
Chapter 106 09/04/15 3.036
Chapter 105 09/04/15 3.034
Chapter 104 09/04/15 3.035
Chapter 103 09/04/15 3.038
Chapter 102 09/04/15 3.037
Chapter 101 09/04/15 3.035
Chapter 100 09/04/15 3.039
Chapter 99 09/04/15 3.034
Chapter 98 09/04/15 3.050
Chapter 97 09/04/15 3.041
Chapter 96 09/04/15 3.043
Chapter 95 09/04/15 3.042
Chapter 94 09/04/15 3.043
Chapter 93 09/04/15 3.045
Chapter 92 09/04/15 3.043
Chapter 91 09/04/15 3.042
Chapter 90 09/04/15 3.044
Chapter 89 09/04/15 3.041
Chapter 88 09/04/15 3.046
Chapter 87 09/04/15 3.045
Chapter 86 09/04/15 3.047
Chapter 85 09/04/15 3.046
Chapter 84 09/04/15 3.050
Chapter 83 09/04/15 3.050
Chapter 82 09/04/15 3.044
Chapter 81 09/04/15 3.052
Chapter 80 09/04/15 3.046
Chapter 79 09/04/15 3.046
Chapter 78 09/04/15 3.045
Chapter 77 09/04/15 3.045
Chapter 76 09/04/15 3.045
Chapter 75 09/04/15 3.055
Chapter 74 09/04/15 3.047
Chapter 73 09/04/15 3.048
Chapter 72 09/04/15 3.048
Chapter 71 09/04/15 3.049
Chapter 70 09/04/15 3.055
Chapter 69 09/04/15 3.048
Chapter 68 09/04/15 3.052
Chapter 66 09/04/15 3.050
Chapter 65 09/04/15 3.046
Chapter 64 09/04/15 3.049
Chapter 63 09/04/15 3.049
Chapter 62 09/04/15 3.044
Chapter 61 09/04/15 3.050
Chapter 60 09/04/15 3.043
Chapter 59 09/04/15 3.052
Chapter 58 09/04/15 3.047
Chapter 57 09/04/15 3.050
Chapter 56 09/04/15 3.062
Chapter 55 09/04/15 3.048
Chapter 54 09/04/15 3.054
Chapter 53 09/04/15 3.049
Chapter 52 09/04/15 3.045
Chapter 51 09/04/15 3.049
Chapter 50 09/04/15 3.056
Chapter 49 09/04/15 3.048
Chapter 48 09/04/15 3.049
Chapter 47 09/04/15 3.049
Chapter 46 09/04/15 3.049
Chapter 45 09/04/15 3.046
Chapter 44 09/04/15 3.042
Chapter 43 09/04/15 3.044
Chapter 42 09/04/15 3.047
Chapter 41 09/04/15 3.046
Chapter 40 09/04/15 3.049
Chapter 39 09/04/15 3.047
Chapter 38 09/04/15 3.052
Chapter 37 09/04/15 3.056
Chapter 36 09/04/15 3.040
Chapter 35 09/04/15 3.040
Chapter 34 09/04/15 3.043
Chapter 33 09/04/15 3.045
Chapter 31 09/04/15 3.042
Chapter 30 09/04/15 3.037
Chapter 29 09/04/15 3.042
Chapter 28 09/04/15 3.041
Chapter 27 09/04/15 3.043
Chapter 26 09/04/15 3.041
Chapter 25 09/04/15 3.044
Chapter 24 09/04/15 3.044
Chapter 23 09/04/15 3.042
Chapter 22 09/04/15 3.047
Chapter 21 09/04/15 3.042
Chapter 20 09/04/15 3.072
Chapter 19 09/04/15 3.044
Chapter 18 09/04/15 3.047
Chapter 17 09/04/15 3.044
Chapter 16 09/04/15 3.043
Chapter 15 09/04/15 3.045
Chapter 14 09/04/15 3.043
Chapter 13 09/04/15 3.044
Chapter 12 09/04/15 3.045
Chapter 11 09/04/15 3.059
Chapter 10 09/04/15 3.043
Chapter 9 09/04/15 3.043
Chapter 8 09/04/15 3.045
Chapter 7 09/04/15 3.044
Chapter 6 09/04/15 3.047
Chapter 5 09/04/15 3.052
Chapter 5 09/04/15 3.040
Chapter 4 09/04/15 3.040
Chapter 4 09/04/15 3.042
Chapter 3 09/04/15 3.046
Chapter 3 09/04/15 3.059
Chapter 2 09/04/15 3.047
Chapter 2 09/04/15 3.051
Chapter 1 09/04/15 3.079
Chapter 1 09/04/15 3.045
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch