Mắt Bạc

Mắt Bạc
Lượt xem: 11.437
Nội dung

Yoma! Quái vật ăn phủ tạng con người. Chúng sống dưới lốt nạn nhân trà trộn vào thế giới loài người. ..

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 155 09/04/15 3.141
Chapter 154 09/04/15 3.101
Chapter 153 09/04/15 3.089
Chapter 152 09/04/15 3.064
Chapter 151 09/04/15 3.064
Chapter 150 09/04/15 3.067
Chapter 149 09/04/15 3.058
Chapter 148 09/04/15 3.055
Chapter 147 09/04/15 3.055
Chapter 146 09/04/15 3.047
Chapter 145 09/04/15 3.048
Chapter 144 09/04/15 3.051
Chapter 143 09/04/15 3.055
Chapter 142 09/04/15 3.046
Chapter 141 09/04/15 3.048
Chapter 140 09/04/15 3.047
Chapter 139 09/04/15 3.046
Chapter 138 09/04/15 3.045
Chapter 137 09/04/15 3.052
Chapter 136 09/04/15 3.043
Chapter 135 09/04/15 3.045
Chapter 134 09/04/15 3.043
Chapter 133 09/04/15 3.045
Chapter 132 09/04/15 3.051
Chapter 131 09/04/15 3.066
Chapter 130 09/04/15 3.053
Chapter 129 09/04/15 3.051
Chapter 128 09/04/15 3.043
Chapter 127 09/04/15 3.041
Chapter 126 09/04/15 3.047
Chapter 125.5 09/04/15 3.049
Chapter 125 09/04/15 3.041
Chapter 124 09/04/15 3.047
Chapter 123 09/04/15 3.043
Chapter 122 09/04/15 3.043
Chapter 121 09/04/15 3.043
Chapter 120 09/04/15 3.045
Chapter 119 09/04/15 3.041
Chapter 118 09/04/15 3.042
Chapter 117 09/04/15 3.041
Chapter 116 09/04/15 3.040
Chapter 115 09/04/15 3.038
Chapter 114 09/04/15 3.040
Chapter 113 09/04/15 3.045
Chapter 112 09/04/15 3.044
Chapter 110 09/04/15 3.044
Chapter 109 09/04/15 3.041
Chapter 108 09/04/15 3.040
Chapter 107 09/04/15 3.045
Chapter 106 09/04/15 3.043
Chapter 105 09/04/15 3.042
Chapter 104 09/04/15 3.044
Chapter 103 09/04/15 3.045
Chapter 102 09/04/15 3.048
Chapter 101 09/04/15 3.044
Chapter 100 09/04/15 3.049
Chapter 99 09/04/15 3.042
Chapter 98 09/04/15 3.064
Chapter 97 09/04/15 3.055
Chapter 96 09/04/15 3.053
Chapter 95 09/04/15 3.051
Chapter 94 09/04/15 3.051
Chapter 93 09/04/15 3.061
Chapter 92 09/04/15 3.052
Chapter 91 09/04/15 3.050
Chapter 90 09/04/15 3.054
Chapter 89 09/04/15 3.050
Chapter 88 09/04/15 3.059
Chapter 87 09/04/15 3.054
Chapter 86 09/04/15 3.054
Chapter 85 09/04/15 3.055
Chapter 84 09/04/15 3.063
Chapter 83 09/04/15 3.064
Chapter 82 09/04/15 3.052
Chapter 81 09/04/15 3.062
Chapter 80 09/04/15 3.057
Chapter 79 09/04/15 3.055
Chapter 78 09/04/15 3.052
Chapter 77 09/04/15 3.056
Chapter 76 09/04/15 3.053
Chapter 75 09/04/15 3.069
Chapter 74 09/04/15 3.058
Chapter 73 09/04/15 3.060
Chapter 72 09/04/15 3.056
Chapter 71 09/04/15 3.059
Chapter 70 09/04/15 3.066
Chapter 69 09/04/15 3.056
Chapter 68 09/04/15 3.060
Chapter 66 09/04/15 3.062
Chapter 65 09/04/15 3.055
Chapter 64 09/04/15 3.060
Chapter 63 09/04/15 3.060
Chapter 62 09/04/15 3.052
Chapter 61 09/04/15 3.062
Chapter 60 09/04/15 3.050
Chapter 59 09/04/15 3.060
Chapter 58 09/04/15 3.055
Chapter 57 09/04/15 3.059
Chapter 56 09/04/15 3.070
Chapter 55 09/04/15 3.054
Chapter 54 09/04/15 3.063
Chapter 53 09/04/15 3.057
Chapter 52 09/04/15 3.051
Chapter 51 09/04/15 3.058
Chapter 50 09/04/15 3.066
Chapter 49 09/04/15 3.057
Chapter 48 09/04/15 3.057
Chapter 47 09/04/15 3.057
Chapter 46 09/04/15 3.055
Chapter 45 09/04/15 3.053
Chapter 44 09/04/15 3.047
Chapter 43 09/04/15 3.055
Chapter 42 09/04/15 3.052
Chapter 41 09/04/15 3.056
Chapter 40 09/04/15 3.054
Chapter 39 09/04/15 3.053
Chapter 38 09/04/15 3.060
Chapter 37 09/04/15 3.064
Chapter 36 09/04/15 3.044
Chapter 35 09/04/15 3.046
Chapter 34 09/04/15 3.047
Chapter 33 09/04/15 3.049
Chapter 31 09/04/15 3.046
Chapter 30 09/04/15 3.043
Chapter 29 09/04/15 3.048
Chapter 28 09/04/15 3.047
Chapter 27 09/04/15 3.048
Chapter 26 09/04/15 3.049
Chapter 25 09/04/15 3.049
Chapter 24 09/04/15 3.048
Chapter 23 09/04/15 3.046
Chapter 22 09/04/15 3.054
Chapter 21 09/04/15 3.048
Chapter 20 09/04/15 3.077
Chapter 19 09/04/15 3.051
Chapter 18 09/04/15 3.052
Chapter 17 09/04/15 3.050
Chapter 16 09/04/15 3.048
Chapter 15 09/04/15 3.049
Chapter 14 09/04/15 3.046
Chapter 13 09/04/15 3.047
Chapter 12 09/04/15 3.051
Chapter 11 09/04/15 3.064
Chapter 10 09/04/15 3.049
Chapter 9 09/04/15 3.049
Chapter 8 09/04/15 3.052
Chapter 7 09/04/15 3.049
Chapter 6 09/04/15 3.054
Chapter 5 09/04/15 3.059
Chapter 5 09/04/15 3.044
Chapter 4 09/04/15 3.047
Chapter 4 09/04/15 3.048
Chapter 3 09/04/15 3.053
Chapter 3 09/04/15 3.068
Chapter 2 09/04/15 3.060
Chapter 2 09/04/15 3.061
Chapter 1 09/04/15 3.094
Chapter 1 09/04/15 3.052
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch