Mắt Quỷ Kyo

Mắt Quỷ Kyo
Mắt Quỷ Kyo Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Vào khoảng đầu thế kỉ 17, Trận chiến Sekigahara đã nổ ra, đặt dấu chấm hết cho những cuộc chính biến hỗn loạn trong lòng NB. Sekigahara......Không ai có thể quên được ánh gươm trên chiến trường đẫm máu và đôi mắt đỏ rừng rực cháy. Một Samurai nguy hiểm? Một sức mạnh kinh hoàng? Con người đó.....bất khả chiến bại.....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 308: - The End 15/03/15 3.424
Chapter 307 15/03/15 3.332
Chapter 306 15/03/15 3.287
Chapter 305 15/03/15 3.224
Chapter 304 15/03/15 3.201
Chapter 303 15/03/15 3.147
Chapter 302 15/03/15 3.134
Chapter 301 15/03/15 3.161
Chapter 300 15/03/15 3.161
Chapter 299 15/03/15 3.113
Chapter 298 15/03/15 3.137
Chapter 297 15/03/15 3.149
Chapter 296 15/03/15 3.110
Chapter 295 15/03/15 3.114
Chapter 294 15/03/15 3.115
Chapter 293 15/03/15 3.115
Chapter 292 15/03/15 3.119
Chapter 291 15/03/15 3.118
Chapter 290 15/03/15 3.115
Chapter 289 15/03/15 3.115
Chapter 288 15/03/15 3.117
Chapter 287 15/03/15 3.100
Chapter 286 15/03/15 3.104
Chapter 285 15/03/15 3.095
Chapter 284 15/03/15 3.100
Chapter 283 15/03/15 3.137
Chapter 282 15/03/15 3.104
Chapter 281 15/03/15 3.098
Chapter 280 15/03/15 3.109
Chapter 279 15/03/15 3.092
Chapter 278 15/03/15 3.070
Chapter 277 15/03/15 3.099
Chapter 276 15/03/15 3.086
Chapter 275 15/03/15 3.102
Chapter 274 15/03/15 3.088
Chapter 273 15/03/15 3.092
Chapter 272 15/03/15 3.079
Chapter 271 15/03/15 3.087
Chapter 270 15/03/15 3.081
Chapter 269 15/03/15 3.076
Chapter 268 15/03/15 3.070
Chapter 267 15/03/15 3.073
Chapter 266 15/03/15 3.073
Chapter 265 15/03/15 3.073
Chapter 264 15/03/15 3.074
Chapter 263 15/03/15 3.070
Chapter 262 15/03/15 3.077
Chapter 261 15/03/15 3.092
Chapter 260 15/03/15 3.121
Chapter 259 15/03/15 3.144
Chapter 258 15/03/15 3.104
Chapter 257 15/03/15 3.102
Chapter 256 15/03/15 3.104
Chapter 255 15/03/15 3.103
Chapter 254 15/03/15 3.090
Chapter 253 15/03/15 3.113
Chapter 252 15/03/15 3.110
Chapter 251 15/03/15 3.111
Chapter 250 15/03/15 3.102
Chapter 249 15/03/15 3.098
Chapter 248 15/03/15 3.109
Chapter 247 15/03/15 3.114
Chapter 246 15/03/15 3.117
Chapter 245 15/03/15 3.097
Chapter 244 15/03/15 3.109
Chapter 243 15/03/15 3.104
Chapter 242 15/03/15 3.107
Chapter 241 15/03/15 3.118
Chapter 240 15/03/15 3.120
Chapter 239 15/03/15 3.112
Chapter 238 15/03/15 3.122
Chapter 237 15/03/15 3.102
Chapter 236 15/03/15 3.116
Chapter 235 15/03/15 3.116
Chapter 234 15/03/15 3.114
Chapter 233 15/03/15 3.119
Chapter 232 15/03/15 3.113
Chapter 231 15/03/15 3.113
Chapter 230 15/03/15 3.118
Chapter 229 15/03/15 3.111
Chapter 228 15/03/15 3.120
Chapter 227 15/03/15 3.108
Chapter 226 15/03/15 3.111
Chapter 225 15/03/15 3.113
Chapter 224 15/03/15 3.116
Chapter 223 15/03/15 3.117
Chapter 222 15/03/15 3.122
Chapter 221 15/03/15 3.118
Chapter 220 15/03/15 3.115
Chapter 219 15/03/15 3.116
Chapter 218 15/03/15 3.115
Chapter 217 15/03/15 3.121
Chapter 216 15/03/15 3.123
Chapter 215 15/03/15 3.131
Chapter 214 15/03/15 3.119
Chapter 213 15/03/15 3.107
Chapter 212 15/03/15 3.112
Chapter 211 15/03/15 3.110
Chapter 210 15/03/15 3.132
Chapter 209 15/03/15 3.119
Chapter 208 15/03/15 3.108
Chapter 207 15/03/15 3.122
Chapter 206 15/03/15 3.110
Chapter 205 15/03/15 3.111
Chapter 204 15/03/15 3.115
Chapter 203 15/03/15 3.118
Chapter 202 15/03/15 3.114
Chapter 201 15/03/15 3.127
Chapter 200 15/03/15 3.138
Chapter 199 15/03/15 3.126
Chapter 198 15/03/15 3.137
Chapter 197 15/03/15 3.114
Chapter 196 15/03/15 3.117
Chapter 195 15/03/15 3.111
Chapter 194 15/03/15 3.117
Chapter 193 15/03/15 3.124
Chapter 192 15/03/15 3.117
Chapter 191 15/03/15 3.120
Chapter 190 15/03/15 3.127
Chapter 189 15/03/15 3.127
Chapter 188 15/03/15 3.122
Chapter 187 15/03/15 3.126
Chapter 186 15/03/15 3.119
Chapter 185 15/03/15 3.149
Chapter 184 15/03/15 3.306
Chapter 91 15/03/15 3.242
Chapter 90 15/03/15 3.098
Chapter 89 15/03/15 3.086
Chapter 88 15/03/15 3.099
Chapter 87 15/03/15 3.109
Chapter 86 15/03/15 3.098
Chapter 85 15/03/15 3.083
Chapter 84 15/03/15 3.088
Chapter 83 15/03/15 3.087
Chapter 82 15/03/15 3.100
Chapter 81 15/03/15 3.091
Chapter 80 15/03/15 3.098
Chapter 79 15/03/15 3.083
Chapter 78 15/03/15 3.089
Chapter 77 15/03/15 3.117
Chapter 76 15/03/15 3.125
Chapter 75 15/03/15 3.299
Chapter 74 15/03/15 3.095
Chapter 73 15/03/15 3.120
Chapter 72 15/03/15 3.114
Chapter 71 15/03/15 3.099
Chapter 70 15/03/15 3.142
Chapter 69 15/03/15 3.136
Chapter 68 15/03/15 3.151
Chapter 67 15/03/15 3.132
Chapter 66 15/03/15 3.119
Chapter 65 15/03/15 3.116
Chapter 64 15/03/15 3.101
Chapter 63 15/03/15 3.131
Chapter 62 15/03/15 3.154
Chapter 61 15/03/15 3.168
Chapter 60 15/03/15 3.138
Chapter 59 15/03/15 3.124
Chapter 58 15/03/15 3.105
Chapter 57 15/03/15 3.111
Chapter 56 15/03/15 3.137
Chapter 55 15/03/15 3.106
Chapter 54 15/03/15 3.121
Chapter 53 15/03/15 3.135
Chapter 52 15/03/15 3.191
Chapter 51 15/03/15 3.302
Chapter 50 15/03/15 3.226
Chapter 49 15/03/15 3.186
Chapter 48 15/03/15 3.202
Chapter 47 15/03/15 3.172
Chapter 46 15/03/15 3.178
Chapter 45 15/03/15 3.172
Chapter 44 15/03/15 3.164
Chapter 43 15/03/15 3.179
Chapter 42 15/03/15 3.191
Chapter 41 15/03/15 3.169
Chapter 40 15/03/15 3.181
Chapter 39 15/03/15 3.178
Chapter 38 15/03/15 3.177
Chapter 37 15/03/15 3.175
Chapter 36 15/03/15 3.170
Chapter 35 15/03/15 3.190
Chapter 34 15/03/15 3.144
Chapter 33 15/03/15 3.170
Chapter 32 15/03/15 3.173
Chapter 31 15/03/15 3.179
Chapter 30 15/03/15 3.183
Chapter 29 15/03/15 3.173
Chapter 28 15/03/15 3.185
Chapter 27 15/03/15 3.178
Chapter 26 15/03/15 3.189
Chapter 25 15/03/15 3.183
Chapter 24 15/03/15 3.174
Chapter 23 15/03/15 3.182
Chapter 22 15/03/15 3.182
Chapter 21 15/03/15 3.205
Chapter 20 15/03/15 3.221
Chapter 19 15/03/15 3.175
Chapter 18 15/03/15 3.178
Chapter 17 15/03/15 3.178
Chapter 16 15/03/15 3.198
Chapter 15 15/03/15 3.197
Chapter 14 15/03/15 3.182
Chapter 13 15/03/15 3.175
Chapter 12 15/03/15 3.186
Chapter 11 15/03/15 3.219
Chapter 10 15/03/15 3.243
Chapter 9 15/03/15 3.199
Chapter 8 15/03/15 3.211
Chapter 7 15/03/15 3.206
Chapter 6 15/03/15 3.201
Chapter 5 15/03/15 3.203
Chapter 4 15/03/15 3.235
Chapter 3 15/03/15 3.256
Chapter 2 15/03/15 3.264
Chapter 1 15/03/15 3.504
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
tuan113 22:15 15/11/16Chapter 91Báo vi phạm
sap k có chap 92~183

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch