Mê Cung Thần Thoại

Mê Cung Thần Thoại
Lượt xem: 106.855
Mê Cung Thần Thoại Xếp hạng: 5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

Nhân vật chính trong truyện là cậu bé tên là Aladin, người có cây sáo kỳ diệu vì ở bên trong nó có một vị thần. Khi vị thần được triệu hồi thì không có đầu, có một cơ thể với cơ bắp khủng , nhưng lại rất... nhát gái, khi bị cô gái nào đụng thì vị thần ấy lập tức xỉu vì xấu hổ....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 334 06:15 19/01 3.231
Chapter 333 15:37 12/01 3.386
Chapter 332 29/12/16 3.428
Chapter 331 15/12/16 3.398
Chapter 330 01/12/16 3.370
Chapter 329 23/11/16 3.378
Chapter 328 17/11/16 3.341
Chapter 327 10/11/16 3.357
Chapter 326 03/11/16 3.365
Chapter 325 03/11/16 3.326
Chapter 324.5 03/11/16 3.244
Chapter 324 03/11/16 3.238
Chapter 323 03/11/16 3.243
Chapter 322 03/11/16 3.215
Chapter 321 03/11/16 3.223
Chapter 320 03/11/16 3.234
Chapter 319 03/11/16 3.207
Chapter 318 03/11/16 3.217
Chapter 317 23/10/16 3.340
Chapter 316 23/10/16 3.295
Chapter 315 27/09/16 3.460
Chapter 314 17/09/16 3.522
Chapter 313 01/08/16 3.504
Chapter 312 01/08/16 3.337
Chapter 311 01/08/16 3.289
Chapter 310 01/08/16 3.289
Chapter 309 01/08/16 3.240
Chapter 308 01/08/16 3.234
Chapter 307 01/08/16 3.237
Chapter 306 01/08/16 3.271
Chapter 305 01/08/16 3.268
Chapter 304 21/07/16 3.341
Chapter 303 21/07/16 3.245
Chapter 302 27/06/16 3.456
Chapter 301 27/06/16 3.305
Chapter 300 27/06/16 3.366
Chapter 299 11/06/16 3.325
Chapter 298 30/05/16 3.345
Chapter 297 06/05/16 3.441
Chapter 296 16/04/16 3.378
Chapter 295 25/03/16 3.407
Chapter 294 10/03/16 3.478
Chapter 293 20/02/16 3.433
Chapter 292 19/02/16 3.382
Chapter 291 25/01/16 3.506
Chapter 290 11/01/16 3.543
Chapter 289 10/01/16 3.438
Chapter 288 09/01/16 3.400
Chapter 287 22/12/15 3.395
Chapter 286 26/11/15 3.454
Chapter 285 18/11/15 3.379
Chapter 284 16/11/15 3.385
Chapter 283 14/11/15 3.371
Chapter 282 13/11/15 3.395
Chapter 281 13/11/15 3.437
Chapter 280 16/10/15 3.483
Chapter 279 14/09/15 3.373
Chapter 278 13/09/15 3.380
Chapter 277 11/09/15 3.370
Chapter 276 31/08/15 3.359
Chapter 275 08/08/15 3.364
Chapter 274 23/07/15 3.508
Chapter 273 22/07/15 3.416
Chapter 272 19/07/15 3.338
Chapter 271 14/07/15 3.367
Chapter 270 13/07/15 3.358
Chapter 269 30/06/15 3.333
Chapter 268 18/06/15 3.366
Chapter 267 29/05/15 3.457
Chapter 266 28/05/15 3.311
Chapter 265 13/05/15 3.434
Chapter 264: Nơi chốn của Alibaba 02/05/15 3.433
Chapter 263 22/04/15 3.414
Chapter 262 20/04/15 3.365
Chapter 261 19/04/15 3.348
Chapter 260 18/04/15 3.339
Chapter 259 17/04/15 3.312
Chapter 258 16/04/15 3.311
Chapter 257 16/03/15 3.399
Chapter 256 16/03/15 3.325
Chapter 255 16/03/15 3.341
Chapter 254 16/03/15 3.352
Chapter 253 16/03/15 3.372
Chapter 252 16/03/15 3.324
Chapter 251 16/03/15 3.367
Chapter 250 16/03/15 3.363
Chapter 249 16/03/15 3.430
Chapter 248 16/03/15 3.301
Chapter 247 16/03/15 3.317
Chapter 246 16/03/15 3.326
Chapter 245 16/03/15 3.345
Chapter 244 16/03/15 3.337
Chapter 243 16/03/15 3.350
Chapter 242 16/03/15 3.453
Chapter 241 16/03/15 3.358
Chapter 240 16/03/15 3.467
Chapter 239 16/03/15 3.348
Chapter 238 16/03/15 3.382
Chapter 237 16/03/15 3.363
Chapter 236 16/03/15 3.381
Chapter 235 16/03/15 3.392
Chapter 234 16/03/15 3.366
Chapter 233 16/03/15 3.340
Chapter 232 16/03/15 3.375
Chapter 231 16/03/15 3.366
Chapter 230 16/03/15 3.406
Chapter 229 16/03/15 3.349
Chapter 228 16/03/15 3.323
Chapter 227 16/03/15 3.359
Chapter 226 16/03/15 3.355
Chapter 225 16/03/15 3.381
Chapter 224 16/03/15 3.341
Chapter 223 16/03/15 3.375
Chapter 222.5 16/03/15 3.372
Chapter 222 16/03/15 3.428
Chapter 221 16/03/15 3.499
Chapter 220 16/03/15 3.381
Chapter 219 16/03/15 3.517
Chapter 218 16/03/15 3.351
Chapter 217 16/03/15 3.328
Chapter 216 16/03/15 3.373
Chapter 215 16/03/15 3.385
Chapter 214 16/03/15 3.362
Chapter 213 16/03/15 3.376
Chapter 212 16/03/15 3.390
Chapter 211 16/03/15 3.360
Chapter 210 16/03/15 3.482
Chapter 209 16/03/15 3.427
Chapter 208 16/03/15 3.419
Chapter 207 16/03/15 3.441
Chapter 206 16/03/15 3.529
Chapter 205 16/03/15 3.474
Chapter 204 16/03/15 3.520
Chapter 203 16/03/15 3.436
Chapter 202 16/03/15 3.393
Chapter 201 16/03/15 3.432
Chapter 200 16/03/15 3.546
Chapter 199 16/03/15 3.414
Chapter 198 16/03/15 3.406
Chapter 197 16/03/15 3.329
Chapter 196 16/03/15 3.346
Chapter 195 16/03/15 3.356
Chapter 194 16/03/15 3.299
Chapter 193 16/03/15 3.278
Chapter 192 16/03/15 3.279
Chapter 191 16/03/15 3.296
Chapter 190 16/03/15 3.346
Chapter 189 16/03/15 3.269
Chapter 188 16/03/15 3.285
Chapter 187 16/03/15 3.293
Chapter 186 16/03/15 3.299
Chapter 185 16/03/15 3.279
Chapter 184 16/03/15 3.276
Chapter 183 16/03/15 3.338
Chapter 182 16/03/15 3.309
Chapter 181 16/03/15 3.272
Chapter 180 16/03/15 3.324
Chapter 179.5 16/03/15 3.261
Chapter 179 16/03/15 3.278
Chapter 178 16/03/15 3.260
Chapter 177 16/03/15 3.296
Chapter 176 16/03/15 3.438
Chapter 175 16/03/15 3.301
Chapter 174 16/03/15 3.305
Chapter 173 16/03/15 3.255
Chapter 172 16/03/15 3.277
Chapter 171 16/03/15 3.276
Chapter 170 16/03/15 3.271
Chapter 169 16/03/15 3.264
Chapter 168 16/03/15 3.258
Chapter 167 16/03/15 3.264
Chapter 166 16/03/15 3.901
Chapter 165 16/03/15 3.272
Chapter 164 16/03/15 3.246
Chapter 163 16/03/15 3.244
Chapter 162 16/03/15 3.262
Chapter 161 16/03/15 3.292
Chapter 160 16/03/15 3.293
Chapter 159 16/03/15 3.255
Chapter 158.5 16/03/15 3.594
Chapter 158 16/03/15 3.227
Chapter 157 16/03/15 3.239
Chapter 156 16/03/15 3.314
Chapter 155 16/03/15 3.262
Chapter 154 16/03/15 3.281
Chapter 153 16/03/15 3.272
Chapter 152 16/03/15 3.272
Chapter 151 16/03/15 3.278
Chapter 150 16/03/15 3.305
Chapter 149 16/03/15 3.267
Chapter 148 16/03/15 3.258
Chapter 147 16/03/15 3.275
Chapter 146 16/03/15 3.281
Chapter 145 16/03/15 3.292
Chapter 144 16/03/15 3.271
Chapter 143 16/03/15 3.264
Chapter 142 16/03/15 3.260
Chapter 141 16/03/15 3.260
Chapter 140 02/05/15 3.276
Chapter 139 02/05/15 3.270
Chapter 138 02/05/15 3.278
Chapter 137 02/05/15 3.291
Chapter 136 02/05/15 3.293
Chapter 135 02/05/15 3.277
Chapter 134 02/05/15 3.475
Chapter 133 16/03/15 3.271
Chapter 132 16/03/15 3.209
Chapter 131 16/03/15 3.232
Chapter 130 16/03/15 3.283
Chapter 129 16/03/15 3.214
Chapter 128 16/03/15 3.200
Chapter 127 16/03/15 3.190
Chapter 126 16/03/15 3.207
Chapter 125 16/03/15 3.306
Chapter 124 16/03/15 3.212
Chapter 123 16/03/15 3.232
Chapter 122 16/03/15 3.238
Chapter 121 16/03/15 3.238
Chapter 120 16/03/15 3.271
Chapter 119 16/03/15 3.222
Chapter 118 16/03/15 3.219
Chapter 117 16/03/15 3.230
Chapter 116 16/03/15 3.224
Chapter 115 16/03/15 3.224
Chapter 114 16/03/15 3.217
Chapter 113 16/03/15 3.219
Chapter 112 16/03/15 3.222
Chapter 111 16/03/15 3.216
Chapter 110 16/03/15 3.238
Chapter 109 16/03/15 3.307
Chapter 108 16/03/15 3.215
Chapter 107 16/03/15 3.236
Chapter 106 16/03/15 3.226
Chapter 105 16/03/15 3.240
Chapter 104 16/03/15 3.226
Chapter 103 16/03/15 3.233
Chapter 102 16/03/15 3.237
Chapter 101 16/03/15 3.248
Chapter 100 16/03/15 3.309
Chapter 99 16/03/15 3.259
Chapter 98 16/03/15 3.216
Chapter 97 16/03/15 3.221
Chapter 96 16/03/15 3.228
Chapter 95 16/03/15 3.226
Chapter 94 16/03/15 3.304
Chapter 93 16/03/15 3.253
Chapter 92 16/03/15 3.219
Chapter 91 16/03/15 3.194
Chapter 90 16/03/15 3.238
Chapter 89 16/03/15 3.212
Chapter 88 16/03/15 3.221
Chapter 87 16/03/15 3.211
Chapter 86 16/03/15 3.221
Chapter 85 16/03/15 3.238
Chapter 84 16/03/15 3.233
Chapter 83 16/03/15 3.218
Chapter 82 16/03/15 3.218
Chapter 81 16/03/15 3.238
Chapter 80 16/03/15 3.261
Chapter 79 16/03/15 3.237
Chapter 78 16/03/15 3.248
Chapter 77 16/03/15 3.235
Chapter 76 16/03/15 3.250
Chapter 75 16/03/15 3.218
Chapter 74 16/03/15 3.229
Chapter 73 16/03/15 3.232
Chapter 72 16/03/15 3.346
Chapter 71 16/03/15 3.212
Chapter 70 16/03/15 3.247
Chapter 69 16/03/15 3.203
Chapter 68 16/03/15 3.204
Chapter 67 16/03/15 3.201
Chapter 66 16/03/15 3.200
Chapter 65 16/03/15 3.206
Chapter 64 16/03/15 3.202
Chapter 63 16/03/15 3.214
Chapter 62 16/03/15 3.201
Chapter 61 16/03/15 3.214
Chapter 60 16/03/15 3.215
Chapter 59 16/03/15 3.232
Chapter 58 16/03/15 3.217
Chapter 57 16/03/15 3.204
Chapter 56 16/03/15 3.224
Chapter 55 16/03/15 3.225
Chapter 54 16/03/15 3.212
Chapter 53 16/03/15 3.243
Chapter 52 16/03/15 3.212
Chapter 51 16/03/15 3.252
Chapter 50 16/03/15 3.255
Chapter 49 16/03/15 3.253
Chapter 48 16/03/15 3.224
Chapter 47 16/03/15 3.218
Chapter 46 16/03/15 3.226
Chapter 45 16/03/15 3.231
Chapter 44 16/03/15 3.204
Chapter 43 16/03/15 3.230
Chapter 42 16/03/15 3.239
Chapter 41 16/03/15 3.213
Chapter 40 16/03/15 3.313
Chapter 39 16/03/15 3.225
Chapter 38 16/03/15 3.236
Chapter 37 16/03/15 3.230
Chapter 36 16/03/15 3.262
Chapter 35 16/03/15 3.278
Chapter 34 16/03/15 3.282
Chapter 33 16/03/15 3.313
Chapter 32 16/03/15 3.282
Chapter 31 16/03/15 3.251
Chapter 30 16/03/15 3.237
Chapter 29 16/03/15 3.223
Chapter 28 16/03/15 3.216
Chapter 27 16/03/15 3.230
Chapter 26 16/03/15 3.250
Chapter 25 16/03/15 3.277
Chapter 24 16/03/15 3.233
Chapter 23 16/03/15 3.257
Chapter 22 16/03/15 3.207
Chapter 21 16/03/15 3.248
Chapter 20 16/03/15 3.248
Chapter 19 16/03/15 3.232
Chapter 18 16/03/15 3.263
Chapter 17 16/03/15 3.275
Chapter 16 16/03/15 3.257
Chapter 15 16/03/15 3.271
Chapter 14 16/03/15 3.246
Chapter 13 16/03/15 3.264
Chapter 12 16/03/15 3.295
Chapter 11 16/03/15 3.286
Chapter 10 16/03/15 3.266
Chapter 9 16/03/15 3.266
Chapter 8 16/03/15 3.248
Chapter 7 16/03/15 3.225
Chapter 6 16/03/15 3.251
Chapter 5 16/03/15 3.263
Chapter 4 16/03/15 3.255
Chapter 3 16/03/15 3.290
Chapter 2 16/03/15 3.353
Chapter 1 16/03/15 3.592
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
bmb 14:39 13/11/16Chapter 320Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Vu My Trang Le 08:16 20/08/16Chapter 313Báo vi phạm
Ra chap 314 chưa
AuthorTrả lời
thu lệ 14:59 02/08/16Chapter 305Báo vi phạm
tác giả thiên vị ali hơi bị nhiều rồi đó
AuthorTrả lời
quangngoc2807 13:16 19/05/16
hint ali x kougyoku hơi nhiều Mà thôi, quất bé ren kouha cũng dc
AuthorTrả lời
nhocbuonngoichat 21:36 08/05/16Báo vi phạm
cho em hỏi. tập cuối của anime ss2 là chap mấy zị . mới coi phim thấy hay qua
AuthorTrả lời
little_devil 14:13 07/05/16Báo vi phạm
vô cùng sock khi biết tác giả là nữ
AuthorTrả lời
duong01qua 08:05 21/04/16Báo vi phạm
Trap à ... Ren Kouha
AuthorTrả lời
rvn123 03:39 18/04/16
sao chỉ có chap 139 trở đi vậy chủ thớt
AuthorTrả lời
tankiet007vn 22:22 25/03/16Báo vi phạm
Cô gái xinh đẹp ấy là Ren Kouha
  • Author
    nonexistent1994 23:00 25/03/16
    truyện làm bối rối vồnlà gái or là trap đây
AuthorTrả lời
Vuong Trung Duong 21:28 25/03/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
santina 22:30 20/02/16Báo vi phạm
đúng là không uổng công chờ đợi
AuthorTrả lời
toroto9111 21:21 20/02/16Báo vi phạm
ai lai kit
AuthorTrả lời
AndreeLeftHand 11:57 20/02/16Báo vi phạm
Quên bà nó nửa cốt truyện vì quá nhiều nhân vật
AuthorTrả lời
overlord113 18:15 26/01/16Báo vi phạm
Cứ tưởng em nó bị thằng sinbad hấp diêm rồi chứ
AuthorTrả lời
Giang-Kawaii 16:44 25/01/16Báo vi phạm
chap 253 die kìa thớt

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch