Mê Cung Thần Thoại

Mê Cung Thần Thoại
Lượt xem: 93.296
Mê Cung Thần Thoại Xếp hạng: 5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

Nhân vật chính trong truyện là cậu bé tên là Aladin, người có cây sáo kỳ diệu vì ở bên trong nó có một vị thần. Khi vị thần được triệu hồi thì không có đầu, có một cơ thể với cơ bắp khủng , nhưng lại rất... nhát gái, khi bị cô gái nào đụng thì vị thần ấy lập tức xỉu vì xấu hổ....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 330 08:19 01/12 3.228
Chapter 329 12:44 23/11 3.280
Chapter 328 09:10 17/11 3.268
Chapter 327 10:42 10/11 3.291
Chapter 326 17:53 03/11 3.298
Chapter 325 17:53 03/11 3.244
Chapter 324.5 17:53 03/11 3.177
Chapter 324 17:53 03/11 3.179
Chapter 323 17:53 03/11 3.173
Chapter 322 17:53 03/11 3.162
Chapter 321 17:53 03/11 3.163
Chapter 320 17:53 03/11 3.177
Chapter 319 17:53 03/11 3.160
Chapter 318 17:53 03/11 3.158
Chapter 317 19:58 23/10 3.281
Chapter 316 19:58 23/10 3.235
Chapter 315 18:53 27/09 3.410
Chapter 314 22:35 17/09 3.462
Chapter 313 18:18 01/08 3.454
Chapter 312 18:18 01/08 3.293
Chapter 311 18:18 01/08 3.249
Chapter 310 18:18 01/08 3.246
Chapter 309 18:18 01/08 3.196
Chapter 308 18:18 01/08 3.194
Chapter 307 18:11 01/08 3.198
Chapter 306 18:11 01/08 3.217
Chapter 305 17:15 01/08 3.226
Chapter 304 12:18 21/07 3.287
Chapter 303 12:18 21/07 3.206
Chapter 302 00:06 27/06 3.415
Chapter 301 00:06 27/06 3.266
Chapter 300 00:06 27/06 3.315
Chapter 299 10:38 11/06 3.285
Chapter 298 14:45 30/05 3.304
Chapter 297 16:45 06/05 3.395
Chapter 296 14:30 16/04 3.339
Chapter 295 14:42 25/03 3.368
Chapter 294 12:45 10/03 3.431
Chapter 293 11:30 20/02 3.385
Chapter 292 15:26 19/02 3.336
Chapter 291 15:57 25/01 3.463
Chapter 290 10:56 11/01 3.485
Chapter 289 20:52 10/01 3.393
Chapter 288 14:28 09/01 3.360
Chapter 287 22/12/15 3.357
Chapter 286 26/11/15 3.414
Chapter 285 18/11/15 3.340
Chapter 284 16/11/15 3.345
Chapter 283 14/11/15 3.334
Chapter 282 13/11/15 3.357
Chapter 281 13/11/15 3.395
Chapter 280 16/10/15 3.441
Chapter 279 14/09/15 3.323
Chapter 278 13/09/15 3.326
Chapter 277 11/09/15 3.330
Chapter 276 31/08/15 3.317
Chapter 275 08/08/15 3.328
Chapter 274 23/07/15 3.471
Chapter 273 22/07/15 3.381
Chapter 272 19/07/15 3.303
Chapter 271 14/07/15 3.322
Chapter 270 13/07/15 3.324
Chapter 269 30/06/15 3.299
Chapter 268 18/06/15 3.328
Chapter 267 29/05/15 3.422
Chapter 266 28/05/15 3.281
Chapter 265 13/05/15 3.406
Chapter 264: Nơi chốn của Alibaba 02/05/15 3.394
Chapter 263 22/04/15 3.379
Chapter 262 20/04/15 3.331
Chapter 261 19/04/15 3.308
Chapter 260 18/04/15 3.307
Chapter 259 17/04/15 3.277
Chapter 258 16/04/15 3.273
Chapter 257 16/03/15 3.364
Chapter 256 16/03/15 3.283
Chapter 255 16/03/15 3.304
Chapter 254 16/03/15 3.316
Chapter 253 16/03/15 3.329
Chapter 252 16/03/15 3.288
Chapter 251 16/03/15 3.329
Chapter 250 16/03/15 3.324
Chapter 249 16/03/15 3.387
Chapter 248 16/03/15 3.267
Chapter 247 16/03/15 3.280
Chapter 246 16/03/15 3.286
Chapter 245 16/03/15 3.304
Chapter 244 16/03/15 3.295
Chapter 243 16/03/15 3.314
Chapter 242 16/03/15 3.346
Chapter 241 16/03/15 3.319
Chapter 240 16/03/15 3.419
Chapter 239 16/03/15 3.313
Chapter 238 16/03/15 3.346
Chapter 237 16/03/15 3.327
Chapter 236 16/03/15 3.343
Chapter 235 16/03/15 3.346
Chapter 234 16/03/15 3.329
Chapter 233 16/03/15 3.306
Chapter 232 16/03/15 3.336
Chapter 231 16/03/15 3.331
Chapter 230 16/03/15 3.366
Chapter 229 16/03/15 3.318
Chapter 228 16/03/15 3.294
Chapter 227 16/03/15 3.325
Chapter 226 16/03/15 3.321
Chapter 225 16/03/15 3.341
Chapter 224 16/03/15 3.306
Chapter 223 16/03/15 3.333
Chapter 222.5 16/03/15 3.338
Chapter 222 16/03/15 3.380
Chapter 221 16/03/15 3.461
Chapter 220 16/03/15 3.342
Chapter 219 16/03/15 3.468
Chapter 218 16/03/15 3.313
Chapter 217 16/03/15 3.294
Chapter 216 16/03/15 3.329
Chapter 215 16/03/15 3.344
Chapter 214 16/03/15 3.319
Chapter 213 16/03/15 3.337
Chapter 212 16/03/15 3.353
Chapter 211 16/03/15 3.324
Chapter 210 16/03/15 3.436
Chapter 209 16/03/15 3.388
Chapter 208 16/03/15 3.379
Chapter 207 16/03/15 3.407
Chapter 206 16/03/15 3.485
Chapter 205 16/03/15 3.437
Chapter 204 16/03/15 3.480
Chapter 203 16/03/15 3.403
Chapter 202 16/03/15 3.361
Chapter 201 16/03/15 3.391
Chapter 200 16/03/15 3.498
Chapter 199 16/03/15 3.368
Chapter 198 16/03/15 3.364
Chapter 197 16/03/15 3.296
Chapter 196 16/03/15 3.316
Chapter 195 16/03/15 3.318
Chapter 194 16/03/15 3.274
Chapter 193 16/03/15 3.250
Chapter 192 16/03/15 3.253
Chapter 191 16/03/15 3.272
Chapter 190 16/03/15 3.311
Chapter 189 16/03/15 3.245
Chapter 188 16/03/15 3.261
Chapter 187 16/03/15 3.270
Chapter 186 16/03/15 3.277
Chapter 185 16/03/15 3.255
Chapter 184 16/03/15 3.252
Chapter 183 16/03/15 3.310
Chapter 182 16/03/15 3.286
Chapter 181 16/03/15 3.247
Chapter 180 16/03/15 3.293
Chapter 179.5 16/03/15 3.238
Chapter 179 16/03/15 3.252
Chapter 178 16/03/15 3.238
Chapter 177 16/03/15 3.271
Chapter 176 16/03/15 3.414
Chapter 175 16/03/15 3.277
Chapter 174 16/03/15 3.282
Chapter 173 16/03/15 3.234
Chapter 172 16/03/15 3.251
Chapter 171 16/03/15 3.248
Chapter 170 16/03/15 3.245
Chapter 169 16/03/15 3.239
Chapter 168 16/03/15 3.240
Chapter 167 16/03/15 3.240
Chapter 166 16/03/15 3.872
Chapter 165 16/03/15 3.246
Chapter 164 16/03/15 3.215
Chapter 163 16/03/15 3.220
Chapter 162 16/03/15 3.235
Chapter 161 16/03/15 3.269
Chapter 160 16/03/15 3.272
Chapter 159 16/03/15 3.229
Chapter 158.5 16/03/15 3.568
Chapter 158 16/03/15 3.206
Chapter 157 16/03/15 3.212
Chapter 156 16/03/15 3.286
Chapter 155 16/03/15 3.239
Chapter 154 16/03/15 3.252
Chapter 153 16/03/15 3.245
Chapter 152 16/03/15 3.247
Chapter 151 16/03/15 3.246
Chapter 150 16/03/15 3.274
Chapter 149 16/03/15 3.240
Chapter 148 16/03/15 3.233
Chapter 147 16/03/15 3.236
Chapter 146 16/03/15 3.243
Chapter 145 16/03/15 3.262
Chapter 144 16/03/15 3.248
Chapter 143 16/03/15 3.236
Chapter 142 16/03/15 3.233
Chapter 141 16/03/15 3.232
Chapter 140 02/05/15 3.251
Chapter 139 02/05/15 3.245
Chapter 138 02/05/15 3.248
Chapter 137 02/05/15 3.262
Chapter 136 02/05/15 3.266
Chapter 135 02/05/15 3.251
Chapter 134 02/05/15 3.424
Chapter 133 16/03/15 3.245
Chapter 132 16/03/15 3.180
Chapter 131 16/03/15 3.202
Chapter 130 16/03/15 3.225
Chapter 129 16/03/15 3.187
Chapter 128 16/03/15 3.174
Chapter 127 16/03/15 3.167
Chapter 126 16/03/15 3.183
Chapter 125 16/03/15 3.277
Chapter 124 16/03/15 3.186
Chapter 123 16/03/15 3.207
Chapter 122 16/03/15 3.211
Chapter 121 16/03/15 3.210
Chapter 120 16/03/15 3.226
Chapter 119 16/03/15 3.195
Chapter 118 16/03/15 3.187
Chapter 117 16/03/15 3.205
Chapter 116 16/03/15 3.196
Chapter 115 16/03/15 3.195
Chapter 114 16/03/15 3.192
Chapter 113 16/03/15 3.192
Chapter 112 16/03/15 3.193
Chapter 111 16/03/15 3.186
Chapter 110 16/03/15 3.205
Chapter 109 16/03/15 3.283
Chapter 108 16/03/15 3.188
Chapter 107 16/03/15 3.207
Chapter 106 16/03/15 3.193
Chapter 105 16/03/15 3.210
Chapter 104 16/03/15 3.199
Chapter 103 16/03/15 3.206
Chapter 102 16/03/15 3.213
Chapter 101 16/03/15 3.221
Chapter 100 16/03/15 3.265
Chapter 99 16/03/15 3.225
Chapter 98 16/03/15 3.189
Chapter 97 16/03/15 3.196
Chapter 96 16/03/15 3.197
Chapter 95 16/03/15 3.194
Chapter 94 16/03/15 3.266
Chapter 93 16/03/15 3.221
Chapter 92 16/03/15 3.189
Chapter 91 16/03/15 3.165
Chapter 90 16/03/15 3.211
Chapter 89 16/03/15 3.184
Chapter 88 16/03/15 3.193
Chapter 87 16/03/15 3.184
Chapter 86 16/03/15 3.193
Chapter 85 16/03/15 3.203
Chapter 84 16/03/15 3.199
Chapter 83 16/03/15 3.186
Chapter 82 16/03/15 3.183
Chapter 81 16/03/15 3.205
Chapter 80 16/03/15 3.223
Chapter 79 16/03/15 3.202
Chapter 78 16/03/15 3.213
Chapter 77 16/03/15 3.200
Chapter 76 16/03/15 3.218
Chapter 75 16/03/15 3.185
Chapter 74 16/03/15 3.196
Chapter 73 16/03/15 3.202
Chapter 72 16/03/15 3.312
Chapter 71 16/03/15 3.183
Chapter 70 16/03/15 3.219
Chapter 69 16/03/15 3.177
Chapter 68 16/03/15 3.177
Chapter 67 16/03/15 3.177
Chapter 66 16/03/15 3.178
Chapter 65 16/03/15 3.181
Chapter 64 16/03/15 3.175
Chapter 63 16/03/15 3.187
Chapter 62 16/03/15 3.176
Chapter 61 16/03/15 3.191
Chapter 60 16/03/15 3.187
Chapter 59 16/03/15 3.205
Chapter 58 16/03/15 3.191
Chapter 57 16/03/15 3.181
Chapter 56 16/03/15 3.197
Chapter 55 16/03/15 3.196
Chapter 54 16/03/15 3.184
Chapter 53 16/03/15 3.213
Chapter 52 16/03/15 3.185
Chapter 51 16/03/15 3.221
Chapter 50 16/03/15 3.218
Chapter 49 16/03/15 3.223
Chapter 48 16/03/15 3.198
Chapter 47 16/03/15 3.189
Chapter 46 16/03/15 3.195
Chapter 45 16/03/15 3.201
Chapter 44 16/03/15 3.181
Chapter 43 16/03/15 3.202
Chapter 42 16/03/15 3.212
Chapter 41 16/03/15 3.189
Chapter 40 16/03/15 3.272
Chapter 39 16/03/15 3.195
Chapter 38 16/03/15 3.204
Chapter 37 16/03/15 3.198
Chapter 36 16/03/15 3.226
Chapter 35 16/03/15 3.244
Chapter 34 16/03/15 3.251
Chapter 33 16/03/15 3.278
Chapter 32 16/03/15 3.240
Chapter 31 16/03/15 3.221
Chapter 30 16/03/15 3.206
Chapter 29 16/03/15 3.194
Chapter 28 16/03/15 3.186
Chapter 27 16/03/15 3.199
Chapter 26 16/03/15 3.220
Chapter 25 16/03/15 3.234
Chapter 24 16/03/15 3.201
Chapter 23 16/03/15 3.221
Chapter 22 16/03/15 3.173
Chapter 21 16/03/15 3.216
Chapter 20 16/03/15 3.213
Chapter 19 16/03/15 3.199
Chapter 18 16/03/15 3.223
Chapter 17 16/03/15 3.235
Chapter 16 16/03/15 3.218
Chapter 15 16/03/15 3.231
Chapter 14 16/03/15 3.209
Chapter 13 16/03/15 3.221
Chapter 12 16/03/15 3.255
Chapter 11 16/03/15 3.246
Chapter 10 16/03/15 3.212
Chapter 9 16/03/15 3.214
Chapter 8 16/03/15 3.205
Chapter 7 16/03/15 3.185
Chapter 6 16/03/15 3.208
Chapter 5 16/03/15 3.223
Chapter 4 16/03/15 3.211
Chapter 3 16/03/15 3.242
Chapter 2 16/03/15 3.264
Chapter 1 16/03/15 3.468
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
bmb 14:39 13/11Chapter 320Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Vu My Trang Le 08:16 20/08Chapter 313Báo vi phạm
Ra chap 314 chưa
AuthorTrả lời
thu lệ 14:59 02/08Chapter 305Báo vi phạm
tác giả thiên vị ali hơi bị nhiều rồi đó
AuthorTrả lời
quangngoc2807 13:16 19/05
hint ali x kougyoku hơi nhiều Mà thôi, quất bé ren kouha cũng dc
AuthorTrả lời
nhocbuonngoichat 21:36 08/05Báo vi phạm
cho em hỏi. tập cuối của anime ss2 là chap mấy zị . mới coi phim thấy hay qua
AuthorTrả lời
little_devil 14:13 07/05Báo vi phạm
vô cùng sock khi biết tác giả là nữ
AuthorTrả lời
duong01qua 08:05 21/04Báo vi phạm
Trap à ... Ren Kouha
AuthorTrả lời
rvn123 03:39 18/04
sao chỉ có chap 139 trở đi vậy chủ thớt
AuthorTrả lời
tankiet007vn 22:22 25/03Báo vi phạm
Cô gái xinh đẹp ấy là Ren Kouha
  • Author
    nonexistent1994 23:00 25/03
    truyện làm bối rối vồnlà gái or là trap đây
AuthorTrả lời
Vuong Trung Duong 21:28 25/03Báo vi phạm
AuthorTrả lời
santina 22:30 20/02Báo vi phạm
đúng là không uổng công chờ đợi
AuthorTrả lời
toroto9111 21:21 20/02Báo vi phạm
ai lai kit
AuthorTrả lời
AndreeLeftHand 11:57 20/02Báo vi phạm
Quên bà nó nửa cốt truyện vì quá nhiều nhân vật
AuthorTrả lời
overlord113 18:15 26/01Báo vi phạm
Cứ tưởng em nó bị thằng sinbad hấp diêm rồi chứ
AuthorTrả lời
Giang-Kawaii 16:44 25/01Báo vi phạm
chap 253 die kìa thớt

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch