Mê Cung Thần Thoại

Mê Cung Thần Thoại
Lượt xem: 78.412
Mê Cung Thần Thoại Xếp hạng: 5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

Nhân vật chính trong truyện là cậu bé tên là Aladin, người có cây sáo kỳ diệu vì ở bên trong nó có một vị thần. Khi vị thần được triệu hồi thì không có đầu, có một cơ thể với cơ bắp khủng , nhưng lại rất... nhát gái, khi bị cô gái nào đụng thì vị thần ấy lập tức xỉu vì xấu hổ....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 315 18:53 27/09 3.259
Chapter 314 22:35 17/09 3.354
Chapter 313 18:18 01/08 3.377
Chapter 312 18:18 01/08 3.222
Chapter 311 18:18 01/08 3.192
Chapter 310 18:18 01/08 3.174
Chapter 309 18:18 01/08 3.147
Chapter 308 18:18 01/08 3.139
Chapter 307 18:11 01/08 3.138
Chapter 306 18:11 01/08 3.157
Chapter 305 17:15 01/08 3.171
Chapter 304 12:18 21/07 3.237
Chapter 303 12:18 21/07 3.157
Chapter 302 00:06 27/06 3.366
Chapter 301 00:06 27/06 3.210
Chapter 300 00:06 27/06 3.244
Chapter 299 10:38 11/06 3.244
Chapter 298 14:45 30/05 3.261
Chapter 297 16:45 06/05 3.340
Chapter 296 14:30 16/04 3.302
Chapter 295 14:42 25/03 3.322
Chapter 294 12:45 10/03 3.365
Chapter 293 11:30 20/02 3.339
Chapter 292 15:26 19/02 3.293
Chapter 291 15:57 25/01 3.412
Chapter 290 10:56 11/01 3.428
Chapter 289 20:52 10/01 3.353
Chapter 288 14:28 09/01 3.317
Chapter 287 22/12/15 3.322
Chapter 286 26/11/15 3.373
Chapter 285 18/11/15 3.302
Chapter 284 16/11/15 3.307
Chapter 283 14/11/15 3.295
Chapter 282 13/11/15 3.320
Chapter 281 13/11/15 3.324
Chapter 280 16/10/15 3.398
Chapter 279 14/09/15 3.285
Chapter 278 13/09/15 3.290
Chapter 277 11/09/15 3.285
Chapter 276 31/08/15 3.278
Chapter 275 08/08/15 3.284
Chapter 274 23/07/15 3.436
Chapter 273 22/07/15 3.344
Chapter 272 19/07/15 3.262
Chapter 271 14/07/15 3.287
Chapter 270 13/07/15 3.288
Chapter 269 30/06/15 3.268
Chapter 268 18/06/15 3.295
Chapter 267 29/05/15 3.382
Chapter 266 28/05/15 3.244
Chapter 265 13/05/15 3.372
Chapter 264: Nơi chốn của Alibaba 02/05/15 3.352
Chapter 263 22/04/15 3.341
Chapter 262 20/04/15 3.297
Chapter 261 19/04/15 3.274
Chapter 260 18/04/15 3.274
Chapter 259 17/04/15 3.246
Chapter 258 16/04/15 3.233
Chapter 257 16/03/15 3.320
Chapter 256 16/03/15 3.258
Chapter 255 16/03/15 3.276
Chapter 254 16/03/15 3.285
Chapter 253 16/03/15 3.286
Chapter 252 16/03/15 3.256
Chapter 251 16/03/15 3.292
Chapter 250 16/03/15 3.288
Chapter 249 16/03/15 3.341
Chapter 248 16/03/15 3.239
Chapter 247 16/03/15 3.243
Chapter 246 16/03/15 3.254
Chapter 245 16/03/15 3.272
Chapter 244 16/03/15 3.262
Chapter 243 16/03/15 3.283
Chapter 242 16/03/15 3.251
Chapter 241 16/03/15 3.275
Chapter 240 16/03/15 3.353
Chapter 239 16/03/15 3.273
Chapter 238 16/03/15 3.302
Chapter 237 16/03/15 3.278
Chapter 236 16/03/15 3.299
Chapter 235 16/03/15 3.297
Chapter 234 16/03/15 3.286
Chapter 233 16/03/15 3.258
Chapter 232 16/03/15 3.296
Chapter 231 16/03/15 3.288
Chapter 230 16/03/15 3.317
Chapter 229 16/03/15 3.277
Chapter 228 16/03/15 3.259
Chapter 227 16/03/15 3.291
Chapter 226 16/03/15 3.283
Chapter 225 16/03/15 3.300
Chapter 224 16/03/15 3.266
Chapter 223 16/03/15 3.290
Chapter 222.5 16/03/15 3.300
Chapter 222 16/03/15 3.326
Chapter 221 16/03/15 3.414
Chapter 220 16/03/15 3.299
Chapter 219 16/03/15 3.418
Chapter 218 16/03/15 3.277
Chapter 217 16/03/15 3.260
Chapter 216 16/03/15 3.289
Chapter 215 16/03/15 3.300
Chapter 214 16/03/15 3.273
Chapter 213 16/03/15 3.295
Chapter 212 16/03/15 3.310
Chapter 211 16/03/15 3.287
Chapter 210 16/03/15 3.387
Chapter 209 16/03/15 3.354
Chapter 208 16/03/15 3.339
Chapter 207 16/03/15 3.367
Chapter 206 16/03/15 3.435
Chapter 205 16/03/15 3.381
Chapter 204 16/03/15 3.435
Chapter 203 16/03/15 3.359
Chapter 202 16/03/15 3.327
Chapter 201 16/03/15 3.353
Chapter 200 16/03/15 3.447
Chapter 199 16/03/15 3.332
Chapter 198 16/03/15 3.322
Chapter 197 16/03/15 3.265
Chapter 196 16/03/15 3.294
Chapter 195 16/03/15 3.284
Chapter 194 16/03/15 3.246
Chapter 193 16/03/15 3.221
Chapter 192 16/03/15 3.229
Chapter 191 16/03/15 3.245
Chapter 190 16/03/15 3.276
Chapter 189 16/03/15 3.219
Chapter 188 16/03/15 3.236
Chapter 187 16/03/15 3.244
Chapter 186 16/03/15 3.247
Chapter 185 16/03/15 3.228
Chapter 184 16/03/15 3.227
Chapter 183 16/03/15 3.277
Chapter 182 16/03/15 3.256
Chapter 181 16/03/15 3.219
Chapter 180 16/03/15 3.261
Chapter 179.5 16/03/15 3.206
Chapter 179 16/03/15 3.226
Chapter 178 16/03/15 3.208
Chapter 177 16/03/15 3.244
Chapter 176 16/03/15 3.381
Chapter 175 16/03/15 3.247
Chapter 174 16/03/15 3.257
Chapter 173 16/03/15 3.208
Chapter 172 16/03/15 3.226
Chapter 171 16/03/15 3.223
Chapter 170 16/03/15 3.217
Chapter 169 16/03/15 3.213
Chapter 168 16/03/15 3.212
Chapter 167 16/03/15 3.210
Chapter 166 16/03/15 3.750
Chapter 165 16/03/15 3.214
Chapter 164 16/03/15 3.188
Chapter 163 16/03/15 3.190
Chapter 162 16/03/15 3.207
Chapter 161 16/03/15 3.243
Chapter 160 16/03/15 3.243
Chapter 159 16/03/15 3.195
Chapter 158.5 16/03/15 3.532
Chapter 158 16/03/15 3.183
Chapter 157 16/03/15 3.187
Chapter 156 16/03/15 3.259
Chapter 155 16/03/15 3.210
Chapter 154 16/03/15 3.221
Chapter 153 16/03/15 3.218
Chapter 152 16/03/15 3.218
Chapter 151 16/03/15 3.217
Chapter 150 16/03/15 3.237
Chapter 149 16/03/15 3.210
Chapter 148 16/03/15 3.205
Chapter 147 16/03/15 3.196
Chapter 146 16/03/15 3.209
Chapter 145 16/03/15 3.231
Chapter 144 16/03/15 3.218
Chapter 143 16/03/15 3.207
Chapter 142 16/03/15 3.198
Chapter 141 16/03/15 3.205
Chapter 140 02/05/15 3.219
Chapter 139 02/05/15 3.214
Chapter 138 02/05/15 3.220
Chapter 137 02/05/15 3.236
Chapter 136 02/05/15 3.237
Chapter 135 02/05/15 3.223
Chapter 134 02/05/15 3.379
Chapter 133 16/03/15 3.216
Chapter 132 16/03/15 3.156
Chapter 131 16/03/15 3.167
Chapter 130 16/03/15 3.178
Chapter 129 16/03/15 3.160
Chapter 128 16/03/15 3.144
Chapter 127 16/03/15 3.144
Chapter 126 16/03/15 3.152
Chapter 125 16/03/15 3.245
Chapter 124 16/03/15 3.160
Chapter 123 16/03/15 3.184
Chapter 122 16/03/15 3.187
Chapter 121 16/03/15 3.187
Chapter 120 16/03/15 3.196
Chapter 119 16/03/15 3.171
Chapter 118 16/03/15 3.163
Chapter 117 16/03/15 3.171
Chapter 116 16/03/15 3.172
Chapter 115 16/03/15 3.167
Chapter 114 16/03/15 3.162
Chapter 113 16/03/15 3.164
Chapter 112 16/03/15 3.170
Chapter 111 16/03/15 3.162
Chapter 110 16/03/15 3.175
Chapter 109 16/03/15 3.240
Chapter 108 16/03/15 3.156
Chapter 107 16/03/15 3.178
Chapter 106 16/03/15 3.167
Chapter 105 16/03/15 3.178
Chapter 104 16/03/15 3.174
Chapter 103 16/03/15 3.177
Chapter 102 16/03/15 3.187
Chapter 101 16/03/15 3.190
Chapter 100 16/03/15 3.206
Chapter 99 16/03/15 3.194
Chapter 98 16/03/15 3.163
Chapter 97 16/03/15 3.174
Chapter 96 16/03/15 3.176
Chapter 95 16/03/15 3.171
Chapter 94 16/03/15 3.239
Chapter 93 16/03/15 3.198
Chapter 92 16/03/15 3.164
Chapter 91 16/03/15 3.143
Chapter 90 16/03/15 3.180
Chapter 89 16/03/15 3.161
Chapter 88 16/03/15 3.169
Chapter 87 16/03/15 3.160
Chapter 86 16/03/15 3.166
Chapter 85 16/03/15 3.167
Chapter 84 16/03/15 3.167
Chapter 83 16/03/15 3.154
Chapter 82 16/03/15 3.152
Chapter 81 16/03/15 3.176
Chapter 80 16/03/15 3.191
Chapter 79 16/03/15 3.166
Chapter 78 16/03/15 3.183
Chapter 77 16/03/15 3.171
Chapter 76 16/03/15 3.186
Chapter 75 16/03/15 3.155
Chapter 74 16/03/15 3.164
Chapter 73 16/03/15 3.169
Chapter 72 16/03/15 3.272
Chapter 71 16/03/15 3.154
Chapter 70 16/03/15 3.189
Chapter 69 16/03/15 3.151
Chapter 68 16/03/15 3.152
Chapter 67 16/03/15 3.150
Chapter 66 16/03/15 3.150
Chapter 65 16/03/15 3.152
Chapter 64 16/03/15 3.149
Chapter 63 16/03/15 3.160
Chapter 62 16/03/15 3.148
Chapter 61 16/03/15 3.160
Chapter 60 16/03/15 3.156
Chapter 59 16/03/15 3.176
Chapter 58 16/03/15 3.165
Chapter 57 16/03/15 3.152
Chapter 56 16/03/15 3.166
Chapter 55 16/03/15 3.166
Chapter 54 16/03/15 3.157
Chapter 53 16/03/15 3.187
Chapter 52 16/03/15 3.160
Chapter 51 16/03/15 3.191
Chapter 50 16/03/15 3.184
Chapter 49 16/03/15 3.191
Chapter 48 16/03/15 3.171
Chapter 47 16/03/15 3.160
Chapter 46 16/03/15 3.165
Chapter 45 16/03/15 3.175
Chapter 44 16/03/15 3.155
Chapter 43 16/03/15 3.167
Chapter 42 16/03/15 3.175
Chapter 41 16/03/15 3.157
Chapter 40 16/03/15 3.232
Chapter 39 16/03/15 3.167
Chapter 38 16/03/15 3.172
Chapter 37 16/03/15 3.169
Chapter 36 16/03/15 3.196
Chapter 35 16/03/15 3.215
Chapter 34 16/03/15 3.209
Chapter 33 16/03/15 3.242
Chapter 32 16/03/15 3.201
Chapter 31 16/03/15 3.193
Chapter 30 16/03/15 3.180
Chapter 29 16/03/15 3.164
Chapter 28 16/03/15 3.159
Chapter 27 16/03/15 3.172
Chapter 26 16/03/15 3.192
Chapter 25 16/03/15 3.204
Chapter 24 16/03/15 3.177
Chapter 23 16/03/15 3.192
Chapter 22 16/03/15 3.149
Chapter 21 16/03/15 3.186
Chapter 20 16/03/15 3.190
Chapter 19 16/03/15 3.174
Chapter 18 16/03/15 3.194
Chapter 17 16/03/15 3.204
Chapter 16 16/03/15 3.186
Chapter 15 16/03/15 3.200
Chapter 14 16/03/15 3.174
Chapter 13 16/03/15 3.191
Chapter 12 16/03/15 3.225
Chapter 11 16/03/15 3.214
Chapter 10 16/03/15 3.183
Chapter 9 16/03/15 3.186
Chapter 8 16/03/15 3.177
Chapter 7 16/03/15 3.160
Chapter 6 16/03/15 3.176
Chapter 5 16/03/15 3.194
Chapter 4 16/03/15 3.173
Chapter 3 16/03/15 3.205
Chapter 2 16/03/15 3.223
Chapter 1 16/03/15 3.353
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Vu My Trang Le 08:16 20/08Chapter 313Báo vi phạm
Ra chap 314 chưa
AuthorTrả lời
thu lệ 14:59 02/08Chapter 305Báo vi phạm
tác giả thiên vị ali hơi bị nhiều rồi đó
AuthorTrả lời
quangngoc2807 13:16 19/05
hint ali x kougyoku hơi nhiều Mà thôi, quất bé ren kouha cũng dc
AuthorTrả lời
nhocbuonngoichat 21:36 08/05Báo vi phạm
cho em hỏi. tập cuối của anime ss2 là chap mấy zị . mới coi phim thấy hay qua
AuthorTrả lời
little_devil 14:13 07/05Báo vi phạm
vô cùng sock khi biết tác giả là nữ
AuthorTrả lời
duong01qua 08:05 21/04Báo vi phạm
Trap à ... Ren Kouha
AuthorTrả lời
rvn123 03:39 18/04
sao chỉ có chap 139 trở đi vậy chủ thớt
AuthorTrả lời
tankiet007vn 22:22 25/03Báo vi phạm
Cô gái xinh đẹp ấy là Ren Kouha
  • Author
    nonexistent1994 23:00 25/03
    truyện làm bối rối vồnlà gái or là trap đây
AuthorTrả lời
Vuong Trung Duong 21:28 25/03Báo vi phạm
AuthorTrả lời
santina 22:30 20/02Báo vi phạm
đúng là không uổng công chờ đợi
AuthorTrả lời
toroto9111 21:21 20/02Báo vi phạm
ai lai kit
AuthorTrả lời
AndreeLeftHand 11:57 20/02Báo vi phạm
Quên bà nó nửa cốt truyện vì quá nhiều nhân vật
AuthorTrả lời
overlord113 18:15 26/01Báo vi phạm
Cứ tưởng em nó bị thằng sinbad hấp diêm rồi chứ
AuthorTrả lời
Giang-Kawaii 16:44 25/01Báo vi phạm
chap 253 die kìa thớt
AuthorTrả lời
darkmaster_901 15:43 21/01Báo vi phạm
Alibaba kiểu này lại thành hậu duệ của Solomon r
  • Author
    Kaitou 10:34 03/02Báo vi phạm
    trong anime có cái khúc th kia nó nhìn ra dáng của solomon và magi cận thần y như cái hồi ở thế giới cũ ở bóng hình của ali33 và aladin mà

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch