MPD Psycho

MPD Psycho
Lượt xem: 8.246
Nội dung

Một cảnh sát viên và một tên giết người trong cùng một thân thể?? Anh cảnh sát Kobayashi mắc bệnh đa nhân cách và phải giải quyết những vụ án rùng rợn và vừa phải tìm ra bí mật về quá khứ của mình...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 82 15/03/15 3.074
Chapter 81 15/03/15 3.064
Chapter 80 15/03/15 3.062
Chapter 79 15/03/15 3.034
Chapter 78 15/03/15 3.029
Chapter 77 15/03/15 3.028
Chapter 76 15/03/15 3.030
Chapter 75 15/03/15 3.031
Chapter 74 15/03/15 3.030
Chapter 73 15/03/15 3.031
Chapter 72 15/03/15 3.033
Chapter 71 15/03/15 3.031
Chapter 70 15/03/15 3.036
Chapter 69 15/03/15 3.064
Chapter 68 15/03/15 3.037
Chapter 67 15/03/15 3.034
Chapter 66 15/03/15 3.034
Chapter 65 15/03/15 3.045
Chapter 63 15/03/15 3.035
Chapter 62 15/03/15 3.037
Chapter 61 15/03/15 3.033
Chapter 60 15/03/15 3.034
Chapter 59 15/03/15 3.034
Chapter 58 15/03/15 3.037
Chapter 57 15/03/15 3.037
Chapter 56 15/03/15 3.035
Chapter 55 15/03/15 3.035
Chapter 54 15/03/15 3.038
Chapter 53 15/03/15 3.042
Chapter 52 15/03/15 3.054
Chapter 51 15/03/15 3.043
Chapter 50 15/03/15 3.043
Chapter 49 15/03/15 3.047
Chapter 48 15/03/15 3.060
Chapter 47 15/03/15 3.069
Chapter 46 15/03/15 3.049
Chapter 45 15/03/15 3.047
Chapter 44 15/03/15 3.044
Chapter 43 15/03/15 3.045
Chapter 42 15/03/15 3.043
Chapter 41 15/03/15 3.047
Chapter 40 15/03/15 3.047
Chapter 39 15/03/15 3.046
Chapter 38 15/03/15 3.047
Chapter 37 15/03/15 3.047
Chapter 36 15/03/15 3.056
Chapter 35 15/03/15 3.048
Chapter 34 15/03/15 3.046
Chapter 33 15/03/15 3.057
Chapter 32 15/03/15 3.065
Chapter 31 15/03/15 3.059
Chapter 30 15/03/15 3.061
Chapter 29 15/03/15 3.066
Chapter 28 15/03/15 3.066
Chapter 27 15/03/15 3.061
Chapter 26 15/03/15 3.063
Chapter 25 15/03/15 3.071
Chapter 24 15/03/15 3.071
Chapter 23 15/03/15 3.069
Chapter 22 15/03/15 3.071
Chapter 21 15/03/15 3.073
Chapter 20 15/03/15 3.073
Chapter 19 15/03/15 3.075
Chapter 18 15/03/15 3.080
Chapter 17 15/03/15 3.068
Chapter 16 15/03/15 3.081
Chapter 15 15/03/15 3.090
Chapter 14 15/03/15 3.094
Chapter 13 15/03/15 3.086
Chapter 12 15/03/15 3.088
Chapter 11 15/03/15 3.090
Chapter 10 15/03/15 3.095
Chapter 9 15/03/15 3.100
Chapter 8 15/03/15 3.099
Chapter 7 15/03/15 3.114
Chapter 6 15/03/15 3.123
Chapter 5 15/03/15 3.138
Chapter 4 15/03/15 3.151
Chapter 3 15/03/15 3.129
Chapter 2 15/03/15 3.140
Chapter 1 15/03/15 3.427
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch