Mr. FullSwing

Mr. FullSwing
Lượt xem: 12.697
Nội dung

Nhân vật chính trong truyện là Saruno Amakuni, một thiếu niên có sức mạnh phi thường nhưng cũng là một thiếu niên luôn tìm kiếm một người bạn gái một cách tuyệt vọng.Tại sao ư? Trả lời: biến thái và luôn gây rắc rối.Cậu ta kết thân với Kengo Sawamatsu, họ luôn đồng hành với nhau trong suốt bộ truyện để hoàn thành ước mơ của Saruno: Hẹn hò với Nagi Torii- quản lí đội bóng chày trường Juunishi. Để đạt được mục đích, cậu quyết định gia nhập đội bóng , mà những chướng ngại, thử thách, những người bạn mới, kình địch lẫn tình địch đang chờ đợi cậu - một tên lính mới. Tuy thế, với quyết tâm có được trái tim của Nagi và sự giúp đỡ của người bạn thân của mình, cậu vào đội để tìm chỗ đứng và danh vọng cho chính bản thân mình

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 224 15/03/15 3.096
Chapter 223 15/03/15 3.072
Chapter 222 15/03/15 3.076
Chapter 221 15/03/15 3.048
Chapter 220 15/03/15 3.047
Chapter 219 15/03/15 3.045
Chapter 218 15/03/15 3.040
Chapter 217 15/03/15 3.044
Chapter 216 15/03/15 3.043
Chapter 215 15/03/15 3.041
Chapter 214 15/03/15 3.044
Chapter 213 15/03/15 3.047
Chapter 212 15/03/15 3.045
Chapter 211 15/03/15 3.044
Chapter 210 15/03/15 3.046
Chapter 209 15/03/15 3.048
Chapter 208 15/03/15 3.042
Chapter 207 15/03/15 3.022
Chapter 206 15/03/15 3.043
Chapter 205 15/03/15 3.038
Chapter 204 15/03/15 3.031
Chapter 203 15/03/15 3.042
Chapter 202 15/03/15 3.040
Chapter 201 15/03/15 3.043
Chapter 200 15/03/15 3.047
Chapter 199 15/03/15 3.043
Chapter 198 15/03/15 3.048
Chapter 197 15/03/15 3.042
Chapter 196 15/03/15 3.047
Chapter 195 15/03/15 3.039
Chapter 194 15/03/15 3.042
Chapter 193 15/03/15 3.049
Chapter 192 15/03/15 3.021
Chapter 191 15/03/15 3.027
Chapter 190 15/03/15 3.044
Chapter 189 15/03/15 3.043
Chapter 188 15/03/15 3.044
Chapter 187 15/03/15 3.041
Chapter 186 15/03/15 3.046
Chapter 185 15/03/15 3.020
Chapter 184 15/03/15 3.021
Chapter 183 15/03/15 3.039
Chapter 182 15/03/15 3.037
Chapter 181 15/03/15 3.042
Chapter 180 15/03/15 3.019
Chapter 179 15/03/15 3.044
Chapter 178 15/03/15 3.047
Chapter 177 15/03/15 3.048
Chapter 176 15/03/15 3.047
Chapter 175 15/03/15 3.052
Chapter 174 15/03/15 3.045
Chapter 173 15/03/15 3.025
Chapter 172 15/03/15 3.045
Chapter 171 15/03/15 3.021
Chapter 170 15/03/15 3.044
Chapter 169 15/03/15 3.043
Chapter 168 15/03/15 3.023
Chapter 167 15/03/15 3.020
Chapter 166 15/03/15 3.039
Chapter 165 15/03/15 3.023
Chapter 164 15/03/15 3.041
Chapter 163 15/03/15 3.019
Chapter 162 15/03/15 3.049
Chapter 161 15/03/15 3.049
Chapter 160 15/03/15 3.047
Chapter 159 15/03/15 3.019
Chapter 158 15/03/15 3.040
Chapter 157 15/03/15 3.046
Chapter 156 15/03/15 3.040
Chapter 155 15/03/15 3.039
Chapter 154 15/03/15 3.040
Chapter 153 15/03/15 3.043
Chapter 152 15/03/15 3.043
Chapter 151 15/03/15 3.048
Chapter 150 15/03/15 3.048
Chapter 149 15/03/15 3.050
Chapter 148 15/03/15 3.051
Chapter 147 15/03/15 3.051
Chapter 146 15/03/15 3.044
Chapter 145 15/03/15 3.024
Chapter 144 15/03/15 3.044
Chapter 143 15/03/15 3.052
Chapter 142 15/03/15 3.050
Chapter 141 15/03/15 3.021
Chapter 140 15/03/15 3.045
Chapter 139 15/03/15 3.021
Chapter 138 15/03/15 3.044
Chapter 137 15/03/15 3.039
Chapter 136 15/03/15 3.049
Chapter 135 15/03/15 3.040
Chapter 134 15/03/15 3.022
Chapter 133 15/03/15 3.044
Chapter 132 15/03/15 3.042
Chapter 131 15/03/15 3.044
Chapter 130 15/03/15 3.043
Chapter 129 15/03/15 3.039
Chapter 128 15/03/15 3.020
Chapter 127 15/03/15 3.043
Chapter 126 15/03/15 3.024
Chapter 125 15/03/15 3.024
Chapter 124 15/03/15 3.025
Chapter 123 15/03/15 3.035
Chapter 122 15/03/15 3.046
Chapter 121 15/03/15 3.050
Chapter 120 15/03/15 3.045
Chapter 119 15/03/15 3.051
Chapter 118 15/03/15 3.043
Chapter 117 15/03/15 3.042
Chapter 116 15/03/15 3.047
Chapter 115 15/03/15 3.046
Chapter 114 15/03/15 3.023
Chapter 113 15/03/15 3.024
Chapter 112 15/03/15 3.024
Chapter 111 15/03/15 3.045
Chapter 110 15/03/15 3.045
Chapter 109 15/03/15 3.048
Chapter 108 15/03/15 3.043
Chapter 107 15/03/15 3.041
Chapter 106 15/03/15 3.026
Chapter 105 15/03/15 3.021
Chapter 104 15/03/15 3.043
Chapter 103 15/03/15 3.042
Chapter 102 15/03/15 3.034
Chapter 101 15/03/15 3.042
Chapter 100 15/03/15 3.044
Chapter 99 15/03/15 3.055
Chapter 98 15/03/15 3.025
Chapter 97 15/03/15 3.052
Chapter 96 15/03/15 3.051
Chapter 95 15/03/15 3.051
Chapter 94 15/03/15 3.051
Chapter 93 15/03/15 3.052
Chapter 92 15/03/15 3.050
Chapter 91 15/03/15 3.046
Chapter 90 15/03/15 3.058
Chapter 89 15/03/15 3.044
Chapter 88 15/03/15 3.049
Chapter 87 15/03/15 3.022
Chapter 86 15/03/15 3.043
Chapter 85 15/03/15 3.053
Chapter 84 15/03/15 3.053
Chapter 83 15/03/15 3.053
Chapter 82 15/03/15 3.047
Chapter 81 15/03/15 3.060
Chapter 80 15/03/15 3.047
Chapter 79 15/03/15 3.023
Chapter 78 15/03/15 3.053
Chapter 77 15/03/15 3.047
Chapter 76 15/03/15 3.056
Chapter 75 15/03/15 3.051
Chapter 74 15/03/15 3.045
Chapter 73 15/03/15 3.051
Chapter 72 15/03/15 3.053
Chapter 71 15/03/15 3.053
Chapter 70 15/03/15 3.049
Chapter 69 15/03/15 3.045
Chapter 68 15/03/15 3.051
Chapter 67 15/03/15 3.027
Chapter 66 15/03/15 3.052
Chapter 65 15/03/15 3.056
Chapter 64 15/03/15 3.046
Chapter 63 15/03/15 3.026
Chapter 62 15/03/15 3.045
Chapter 61 15/03/15 3.048
Chapter 60 15/03/15 3.027
Chapter 59 15/03/15 3.044
Chapter 58 15/03/15 3.025
Chapter 57 15/03/15 3.054
Chapter 56 15/03/15 3.022
Chapter 55 15/03/15 3.023
Chapter 54 15/03/15 3.047
Chapter 53 15/03/15 3.045
Chapter 52 15/03/15 3.048
Chapter 51 15/03/15 3.054
Chapter 50 15/03/15 3.045
Chapter 49 15/03/15 3.058
Chapter 48 15/03/15 3.044
Chapter 47 15/03/15 3.020
Chapter 46 15/03/15 3.049
Chapter 45 15/03/15 3.048
Chapter 44 15/03/15 3.044
Chapter 43 15/03/15 3.048
Chapter 42 15/03/15 3.058
Chapter 41 15/03/15 3.021
Chapter 40 15/03/15 3.023
Chapter 39 15/03/15 3.049
Chapter 38 15/03/15 3.054
Chapter 37 15/03/15 3.022
Chapter 36 15/03/15 3.026
Chapter 35 15/03/15 3.059
Chapter 34 15/03/15 3.057
Chapter 33 15/03/15 3.053
Chapter 32 15/03/15 3.048
Chapter 31 15/03/15 3.050
Chapter 30 15/03/15 3.027
Chapter 29 15/03/15 3.026
Chapter 28 15/03/15 3.054
Chapter 27 15/03/15 3.059
Chapter 26 15/03/15 3.054
Chapter 25 15/03/15 3.052
Chapter 24 15/03/15 3.054
Chapter 23 15/03/15 3.026
Chapter 22 15/03/15 3.062
Chapter 21 15/03/15 3.058
Chapter 20 15/03/15 3.058
Chapter 19 15/03/15 3.043
Chapter 18 15/03/15 3.033
Chapter 17 15/03/15 3.060
Chapter 16 15/03/15 3.061
Chapter 15 15/03/15 3.050
Chapter 14 15/03/15 3.038
Chapter 13 15/03/15 3.059
Chapter 12 15/03/15 3.036
Chapter 11 15/03/15 3.063
Chapter 10 15/03/15 3.067
Chapter 9 15/03/15 3.036
Chapter 8 15/03/15 3.034
Chapter 7 15/03/15 3.037
Chapter 6 15/03/15 3.056
Chapter 5 15/03/15 3.066
Chapter 4 15/03/15 3.071
Chapter 3 15/03/15 3.058
Chapter 2 15/03/15 3.044
Chapter 1 15/03/15 3.101
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch