Mr. FullSwing

Mr. FullSwing
Lượt xem: 12.152
Nội dung

Nhân vật chính trong truyện là Saruno Amakuni, một thiếu niên có sức mạnh phi thường nhưng cũng là một thiếu niên luôn tìm kiếm một người bạn gái một cách tuyệt vọng.Tại sao ư? Trả lời: biến thái và luôn gây rắc rối.Cậu ta kết thân với Kengo Sawamatsu, họ luôn đồng hành với nhau trong suốt bộ truyện để hoàn thành ước mơ của Saruno: Hẹn hò với Nagi Torii- quản lí đội bóng chày trường Juunishi. Để đạt được mục đích, cậu quyết định gia nhập đội bóng , mà những chướng ngại, thử thách, những người bạn mới, kình địch lẫn tình địch đang chờ đợi cậu - một tên lính mới. Tuy thế, với quyết tâm có được trái tim của Nagi và sự giúp đỡ của người bạn thân của mình, cậu vào đội để tìm chỗ đứng và danh vọng cho chính bản thân mình

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 224 15/03/15 3.090
Chapter 223 15/03/15 3.066
Chapter 222 15/03/15 3.072
Chapter 221 15/03/15 3.045
Chapter 220 15/03/15 3.045
Chapter 219 15/03/15 3.043
Chapter 218 15/03/15 3.038
Chapter 217 15/03/15 3.043
Chapter 216 15/03/15 3.042
Chapter 215 15/03/15 3.040
Chapter 214 15/03/15 3.040
Chapter 213 15/03/15 3.045
Chapter 212 15/03/15 3.042
Chapter 211 15/03/15 3.042
Chapter 210 15/03/15 3.044
Chapter 209 15/03/15 3.044
Chapter 208 15/03/15 3.040
Chapter 207 15/03/15 3.020
Chapter 206 15/03/15 3.041
Chapter 205 15/03/15 3.036
Chapter 204 15/03/15 3.027
Chapter 203 15/03/15 3.041
Chapter 202 15/03/15 3.039
Chapter 201 15/03/15 3.039
Chapter 200 15/03/15 3.045
Chapter 199 15/03/15 3.041
Chapter 198 15/03/15 3.046
Chapter 197 15/03/15 3.040
Chapter 196 15/03/15 3.045
Chapter 195 15/03/15 3.037
Chapter 194 15/03/15 3.040
Chapter 193 15/03/15 3.046
Chapter 192 15/03/15 3.019
Chapter 191 15/03/15 3.026
Chapter 190 15/03/15 3.043
Chapter 189 15/03/15 3.041
Chapter 188 15/03/15 3.041
Chapter 187 15/03/15 3.040
Chapter 186 15/03/15 3.045
Chapter 185 15/03/15 3.019
Chapter 184 15/03/15 3.018
Chapter 183 15/03/15 3.038
Chapter 182 15/03/15 3.036
Chapter 181 15/03/15 3.040
Chapter 180 15/03/15 3.017
Chapter 179 15/03/15 3.042
Chapter 178 15/03/15 3.046
Chapter 177 15/03/15 3.047
Chapter 176 15/03/15 3.046
Chapter 175 15/03/15 3.050
Chapter 174 15/03/15 3.043
Chapter 173 15/03/15 3.023
Chapter 172 15/03/15 3.044
Chapter 171 15/03/15 3.019
Chapter 170 15/03/15 3.042
Chapter 169 15/03/15 3.042
Chapter 168 15/03/15 3.022
Chapter 167 15/03/15 3.019
Chapter 166 15/03/15 3.038
Chapter 165 15/03/15 3.020
Chapter 164 15/03/15 3.040
Chapter 163 15/03/15 3.018
Chapter 162 15/03/15 3.048
Chapter 161 15/03/15 3.047
Chapter 160 15/03/15 3.045
Chapter 159 15/03/15 3.018
Chapter 158 15/03/15 3.039
Chapter 157 15/03/15 3.044
Chapter 156 15/03/15 3.039
Chapter 155 15/03/15 3.038
Chapter 154 15/03/15 3.039
Chapter 153 15/03/15 3.042
Chapter 152 15/03/15 3.041
Chapter 151 15/03/15 3.046
Chapter 150 15/03/15 3.046
Chapter 149 15/03/15 3.048
Chapter 148 15/03/15 3.049
Chapter 147 15/03/15 3.049
Chapter 146 15/03/15 3.041
Chapter 145 15/03/15 3.022
Chapter 144 15/03/15 3.043
Chapter 143 15/03/15 3.051
Chapter 142 15/03/15 3.047
Chapter 141 15/03/15 3.020
Chapter 140 15/03/15 3.044
Chapter 139 15/03/15 3.020
Chapter 138 15/03/15 3.042
Chapter 137 15/03/15 3.038
Chapter 136 15/03/15 3.047
Chapter 135 15/03/15 3.039
Chapter 134 15/03/15 3.021
Chapter 133 15/03/15 3.043
Chapter 132 15/03/15 3.040
Chapter 131 15/03/15 3.043
Chapter 130 15/03/15 3.042
Chapter 129 15/03/15 3.038
Chapter 128 15/03/15 3.019
Chapter 127 15/03/15 3.041
Chapter 126 15/03/15 3.022
Chapter 125 15/03/15 3.022
Chapter 124 15/03/15 3.020
Chapter 123 15/03/15 3.033
Chapter 122 15/03/15 3.044
Chapter 121 15/03/15 3.048
Chapter 120 15/03/15 3.043
Chapter 119 15/03/15 3.049
Chapter 118 15/03/15 3.040
Chapter 117 15/03/15 3.040
Chapter 116 15/03/15 3.045
Chapter 115 15/03/15 3.044
Chapter 114 15/03/15 3.021
Chapter 113 15/03/15 3.021
Chapter 112 15/03/15 3.020
Chapter 111 15/03/15 3.043
Chapter 110 15/03/15 3.043
Chapter 109 15/03/15 3.045
Chapter 108 15/03/15 3.041
Chapter 107 15/03/15 3.039
Chapter 106 15/03/15 3.022
Chapter 105 15/03/15 3.019
Chapter 104 15/03/15 3.041
Chapter 103 15/03/15 3.040
Chapter 102 15/03/15 3.032
Chapter 101 15/03/15 3.039
Chapter 100 15/03/15 3.042
Chapter 99 15/03/15 3.052
Chapter 98 15/03/15 3.023
Chapter 97 15/03/15 3.050
Chapter 96 15/03/15 3.049
Chapter 95 15/03/15 3.049
Chapter 94 15/03/15 3.047
Chapter 93 15/03/15 3.050
Chapter 92 15/03/15 3.048
Chapter 91 15/03/15 3.044
Chapter 90 15/03/15 3.055
Chapter 89 15/03/15 3.041
Chapter 88 15/03/15 3.044
Chapter 87 15/03/15 3.019
Chapter 86 15/03/15 3.040
Chapter 85 15/03/15 3.048
Chapter 84 15/03/15 3.048
Chapter 83 15/03/15 3.049
Chapter 82 15/03/15 3.044
Chapter 81 15/03/15 3.057
Chapter 80 15/03/15 3.041
Chapter 79 15/03/15 3.019
Chapter 78 15/03/15 3.050
Chapter 77 15/03/15 3.044
Chapter 76 15/03/15 3.051
Chapter 75 15/03/15 3.048
Chapter 74 15/03/15 3.043
Chapter 73 15/03/15 3.047
Chapter 72 15/03/15 3.051
Chapter 71 15/03/15 3.049
Chapter 70 15/03/15 3.045
Chapter 69 15/03/15 3.042
Chapter 68 15/03/15 3.049
Chapter 67 15/03/15 3.025
Chapter 66 15/03/15 3.050
Chapter 65 15/03/15 3.054
Chapter 64 15/03/15 3.042
Chapter 63 15/03/15 3.024
Chapter 62 15/03/15 3.043
Chapter 61 15/03/15 3.046
Chapter 60 15/03/15 3.025
Chapter 59 15/03/15 3.042
Chapter 58 15/03/15 3.023
Chapter 57 15/03/15 3.049
Chapter 56 15/03/15 3.020
Chapter 55 15/03/15 3.021
Chapter 54 15/03/15 3.045
Chapter 53 15/03/15 3.043
Chapter 52 15/03/15 3.046
Chapter 51 15/03/15 3.050
Chapter 50 15/03/15 3.044
Chapter 49 15/03/15 3.054
Chapter 48 15/03/15 3.043
Chapter 47 15/03/15 3.019
Chapter 46 15/03/15 3.048
Chapter 45 15/03/15 3.045
Chapter 44 15/03/15 3.041
Chapter 43 15/03/15 3.047
Chapter 42 15/03/15 3.054
Chapter 41 15/03/15 3.019
Chapter 40 15/03/15 3.022
Chapter 39 15/03/15 3.048
Chapter 38 15/03/15 3.052
Chapter 37 15/03/15 3.019
Chapter 36 15/03/15 3.023
Chapter 35 15/03/15 3.054
Chapter 34 15/03/15 3.054
Chapter 33 15/03/15 3.050
Chapter 32 15/03/15 3.046
Chapter 31 15/03/15 3.048
Chapter 30 15/03/15 3.024
Chapter 29 15/03/15 3.024
Chapter 28 15/03/15 3.047
Chapter 27 15/03/15 3.057
Chapter 26 15/03/15 3.048
Chapter 25 15/03/15 3.051
Chapter 24 15/03/15 3.053
Chapter 23 15/03/15 3.023
Chapter 22 15/03/15 3.058
Chapter 21 15/03/15 3.054
Chapter 20 15/03/15 3.055
Chapter 19 15/03/15 3.040
Chapter 18 15/03/15 3.031
Chapter 17 15/03/15 3.058
Chapter 16 15/03/15 3.059
Chapter 15 15/03/15 3.048
Chapter 14 15/03/15 3.035
Chapter 13 15/03/15 3.055
Chapter 12 15/03/15 3.033
Chapter 11 15/03/15 3.058
Chapter 10 15/03/15 3.062
Chapter 9 15/03/15 3.034
Chapter 8 15/03/15 3.032
Chapter 7 15/03/15 3.035
Chapter 6 15/03/15 3.054
Chapter 5 15/03/15 3.063
Chapter 4 15/03/15 3.066
Chapter 3 15/03/15 3.054
Chapter 2 15/03/15 3.037
Chapter 1 15/03/15 3.085
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch