MR.Forever Alone Penis

MR.Forever Alone Penis
Lượt xem: 8.176
Nội dung

Seri truyện tranh hài Hàn Quốc Mr. FAP là một seri truyện tranh rất nổi tiếng ! Năm 2001: Đoạt giải thưởng tại triển lãm "Wedding Dress" Cartoon quốc tế. Năm 2005: Xuất bản ở Pháp với tên "Hunter" Năm 2009: Đoạt giải 3 loạt truyện tranh hấp dẫn nhất bởi trang web "Toon Town"

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 250 18/03/15 3.040
Chapter 249 18/03/15 3.044
Chapter 248 18/03/15 3.043
Chapter 247 18/03/15 3.017
Chapter 246 18/03/15 3.022
Chapter 245 18/03/15 3.019
Chapter 244 18/03/15 3.019
Chapter 241 18/03/15 3.020
Chapter 234 18/03/15 3.021
Chapter 233 18/03/15 3.017
Chapter 232 18/03/15 3.017
Chapter 231 18/03/15 3.017
Chapter 230 18/03/15 3.017
Chapter 227 18/03/15 3.017
Chapter 226 18/03/15 3.017
Chapter 225 18/03/15 3.018
Chapter 223 18/03/15 3.018
Chapter 222 18/03/15 3.017
Chapter 221 18/03/15 3.023
Chapter 220 18/03/15 3.016
Chapter 219 18/03/15 3.016
Chapter 218 18/03/15 3.018
Chapter 217 18/03/15 3.017
Chapter 216 18/03/15 3.016
Chapter 215 18/03/15 3.018
Chapter 214 18/03/15 3.021
Chapter 213 18/03/15 3.021
Chapter 212 18/03/15 3.021
Chapter 211 18/03/15 3.020
Chapter 210 18/03/15 3.017
Chapter 209 18/03/15 3.017
Chapter 208 18/03/15 3.017
Chapter 207 18/03/15 3.019
Chapter 206 18/03/15 3.019
Chapter 205 18/03/15 3.021
Chapter 204 18/03/15 3.022
Chapter 203 18/03/15 3.017
Chapter 202 18/03/15 3.019
Chapter 201 18/03/15 3.017
Chapter 200 18/03/15 3.018
Chapter 199 18/03/15 3.022
Chapter 198 18/03/15 3.018
Chapter 197 18/03/15 3.017
Chapter 196 18/03/15 3.019
Chapter 195 18/03/15 3.019
Chapter 194 18/03/15 3.019
Chapter 193 18/03/15 3.017
Chapter 192 18/03/15 3.017
Chapter 191 18/03/15 3.024
Chapter 190 18/03/15 3.017
Chapter 189 18/03/15 3.018
Chapter 188 18/03/15 3.019
Chapter 187 18/03/15 3.018
Chapter 186 18/03/15 3.016
Chapter 185 18/03/15 3.017
Chapter 184 18/03/15 3.017
Chapter 183 18/03/15 3.018
Chapter 182 18/03/15 3.018
Chapter 181 18/03/15 3.017
Chapter 180 18/03/15 3.018
Chapter 179 18/03/15 3.018
Chapter 178 18/03/15 3.018
Chapter 177 18/03/15 3.020
Chapter 176 18/03/15 3.020
Chapter 175 18/03/15 3.017
Chapter 174 18/03/15 3.018
Chapter 173 18/03/15 3.018
Chapter 172 18/03/15 3.017
Chapter 171 18/03/15 3.019
Chapter 170 18/03/15 3.018
Chapter 169 18/03/15 3.018
Chapter 168 18/03/15 3.020
Chapter 167 18/03/15 3.018
Chapter 166 18/03/15 3.018
Chapter 165 18/03/15 3.017
Chapter 164 18/03/15 3.018
Chapter 163 18/03/15 3.053
Chapter 162 18/03/15 3.018
Chapter 161 18/03/15 3.018
Chapter 160 18/03/15 3.018
Chapter 159 18/03/15 3.019
Chapter 158 18/03/15 3.019
Chapter 157 18/03/15 3.023
Chapter 156 18/03/15 3.017
Chapter 155 18/03/15 3.019
Chapter 154 18/03/15 3.018
Chapter 153 18/03/15 3.017
Chapter 152 18/03/15 3.017
Chapter 151 18/03/15 3.019
Chapter 150 18/03/15 3.017
Chapter 149 18/03/15 3.018
Chapter 148 18/03/15 3.018
Chapter 147 18/03/15 3.018
Chapter 146 18/03/15 3.017
Chapter 145 18/03/15 3.018
Chapter 144 18/03/15 3.018
Chapter 143 18/03/15 3.017
Chapter 142 18/03/15 3.018
Chapter 141 18/03/15 3.017
Chapter 140 18/03/15 3.020
Chapter 139 18/03/15 3.017
Chapter 138 18/03/15 3.021
Chapter 137 18/03/15 3.018
Chapter 136 18/03/15 3.019
Chapter 135 18/03/15 3.019
Chapter 134 18/03/15 3.018
Chapter 133 18/03/15 3.021
Chapter 132 18/03/15 3.018
Chapter 131 18/03/15 3.018
Chapter 130 18/03/15 3.018
Chapter 129 18/03/15 3.033
Chapter 128 18/03/15 3.020
Chapter 127 18/03/15 3.021
Chapter 126 18/03/15 3.019
Chapter 125 18/03/15 3.018
Chapter 124 18/03/15 3.019
Chapter 123 18/03/15 3.023
Chapter 122 18/03/15 3.019
Chapter 121 18/03/15 3.019
Chapter 120 18/03/15 3.018
Chapter 119 18/03/15 3.020
Chapter 118 18/03/15 3.017
Chapter 117 18/03/15 3.017
Chapter 116 18/03/15 3.018
Chapter 115 18/03/15 3.017
Chapter 114 18/03/15 3.018
Chapter 113 18/03/15 3.035
Chapter 112 18/03/15 3.018
Chapter 111 18/03/15 3.019
Chapter 110 18/03/15 3.018
Chapter 109 18/03/15 3.019
Chapter 108 18/03/15 3.026
Chapter 107 18/03/15 3.025
Chapter 106 18/03/15 3.029
Chapter 105 18/03/15 3.023
Chapter 104 18/03/15 3.023
Chapter 102 18/03/15 3.027
Chapter 101 18/03/15 3.023
Chapter 100 18/03/15 3.023
Chapter 99 18/03/15 3.023
Chapter 98 18/03/15 3.023
Chapter 97 18/03/15 3.022
Chapter 96 18/03/15 3.023
Chapter 95 18/03/15 3.022
Chapter 94 18/03/15 3.022
Chapter 93 18/03/15 3.023
Chapter 92 18/03/15 3.022
Chapter 91 18/03/15 3.030
Chapter 90 18/03/15 3.022
Chapter 89 18/03/15 3.023
Chapter 88 18/03/15 3.024
Chapter 86 18/03/15 3.026
Chapter 85 18/03/15 3.023
Chapter 84 18/03/15 3.024
Chapter 83 18/03/15 3.024
Chapter 82 18/03/15 3.022
Chapter 81 18/03/15 3.025
Chapter 80 18/03/15 3.024
Chapter 79 18/03/15 3.027
Chapter 78 18/03/15 3.023
Chapter 77 18/03/15 3.027
Chapter 76 18/03/15 3.024
Chapter 75 18/03/15 3.024
Chapter 74 18/03/15 3.026
Chapter 73 18/03/15 3.028
Chapter 72 18/03/15 3.028
Chapter 71 18/03/15 3.026
Chapter 70 18/03/15 3.024
Chapter 69 18/03/15 3.023
Chapter 68 18/03/15 3.024
Chapter 67 18/03/15 3.024
Chapter 66 18/03/15 3.026
Chapter 65 18/03/15 3.025
Chapter 64 18/03/15 3.024
Chapter 62 18/03/15 3.023
Chapter 61 18/03/15 3.024
Chapter 59 18/03/15 3.024
Chapter 58 18/03/15 3.023
Chapter 57 18/03/15 3.025
Chapter 56 18/03/15 3.025
Chapter 55 18/03/15 3.024
Chapter 54 18/03/15 3.024
Chapter 53 18/03/15 3.024
Chapter 52 18/03/15 3.029
Chapter 51 18/03/15 3.024
Chapter 50 18/03/15 3.026
Chapter 49 18/03/15 3.028
Chapter 48 18/03/15 3.022
Chapter 47 18/03/15 3.024
Chapter 46 18/03/15 3.029
Chapter 45 18/03/15 3.022
Chapter 44 18/03/15 3.024
Chapter 43 18/03/15 3.024
Chapter 42 18/03/15 3.028
Chapter 41 18/03/15 3.024
Chapter 40 18/03/15 3.023
Chapter 39 18/03/15 3.023
Chapter 38 18/03/15 3.024
Chapter 37 18/03/15 3.031
Chapter 36 18/03/15 3.023
Chapter 35 18/03/15 3.024
Chapter 34 18/03/15 3.026
Chapter 33 18/03/15 3.024
Chapter 32 18/03/15 3.024
Chapter 31 18/03/15 3.036
Chapter 30 18/03/15 3.027
Chapter 29 18/03/15 3.024
Chapter 28 18/03/15 3.024
Chapter 27 18/03/15 3.023
Chapter 26 18/03/15 3.024
Chapter 25 18/03/15 3.025
Chapter 24 18/03/15 3.024
Chapter 23 18/03/15 3.029
Chapter 22 18/03/15 3.028
Chapter 21 18/03/15 3.024
Chapter 20 18/03/15 3.025
Chapter 19 18/03/15 3.025
Chapter 18 18/03/15 3.026
Chapter 17 18/03/15 3.024
Chapter 16 18/03/15 3.028
Chapter 15 18/03/15 3.027
Chapter 14 18/03/15 3.025
Chapter 13 18/03/15 3.025
Chapter 12 18/03/15 3.025
Chapter 11 18/03/15 3.024
Chapter 10 18/03/15 3.028
Chapter 9 18/03/15 3.027
Chapter 8 18/03/15 3.027
Chapter 7 18/03/15 3.029
Chapter 6 18/03/15 3.024
Chapter 5 18/03/15 3.030
Chapter 4 18/03/15 3.029
Chapter 3 18/03/15 3.029
Chapter 2 18/03/15 3.031
Chapter 1 18/03/15 3.034
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch