MR.Forever Alone Penis

MR.Forever Alone Penis
Nội dung

Seri truyện tranh hài Hàn Quốc Mr. FAP là một seri truyện tranh rất nổi tiếng !
Năm 2001: Đoạt giải thưởng tại triển lãm "Wedding Dress" Cartoon quốc tế.
Năm 2005: Xuất bản ở Pháp với tên "Hunter"
Năm 2009: Đoạt giải 3 loạt truyện tranh hấp dẫn nhất bởi trang web "Toon Town"

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 250 18/03/15 3.046
Chapter 249 18/03/15 3.045
Chapter 248 18/03/15 3.043
Chapter 247 18/03/15 3.017
Chapter 246 18/03/15 3.023
Chapter 245 18/03/15 3.023
Chapter 244 18/03/15 3.019
Chapter 241 18/03/15 3.023
Chapter 234 18/03/15 3.021
Chapter 233 18/03/15 3.017
Chapter 232 18/03/15 3.017
Chapter 231 18/03/15 3.017
Chapter 230 18/03/15 3.017
Chapter 227 18/03/15 3.017
Chapter 226 18/03/15 3.017
Chapter 225 18/03/15 3.018
Chapter 223 18/03/15 3.018
Chapter 222 18/03/15 3.017
Chapter 221 18/03/15 3.026
Chapter 220 18/03/15 3.016
Chapter 219 18/03/15 3.016
Chapter 218 18/03/15 3.019
Chapter 217 18/03/15 3.017
Chapter 216 18/03/15 3.016
Chapter 215 18/03/15 3.018
Chapter 214 18/03/15 3.021
Chapter 213 18/03/15 3.024
Chapter 212 18/03/15 3.023
Chapter 211 18/03/15 3.022
Chapter 210 18/03/15 3.017
Chapter 209 18/03/15 3.017
Chapter 208 18/03/15 3.017
Chapter 207 18/03/15 3.020
Chapter 206 18/03/15 3.019
Chapter 205 18/03/15 3.023
Chapter 204 18/03/15 3.025
Chapter 203 18/03/15 3.018
Chapter 202 18/03/15 3.022
Chapter 201 18/03/15 3.017
Chapter 200 18/03/15 3.020
Chapter 199 18/03/15 3.025
Chapter 198 18/03/15 3.018
Chapter 197 18/03/15 3.017
Chapter 196 18/03/15 3.019
Chapter 195 18/03/15 3.021
Chapter 194 18/03/15 3.021
Chapter 193 18/03/15 3.017
Chapter 192 18/03/15 3.017
Chapter 191 18/03/15 3.024
Chapter 190 18/03/15 3.017
Chapter 189 18/03/15 3.018
Chapter 188 18/03/15 3.021
Chapter 187 18/03/15 3.018
Chapter 186 18/03/15 3.016
Chapter 185 18/03/15 3.017
Chapter 184 18/03/15 3.017
Chapter 183 18/03/15 3.018
Chapter 182 18/03/15 3.018
Chapter 181 18/03/15 3.017
Chapter 180 18/03/15 3.018
Chapter 179 18/03/15 3.018
Chapter 178 18/03/15 3.018
Chapter 177 18/03/15 3.020
Chapter 176 18/03/15 3.022
Chapter 175 18/03/15 3.017
Chapter 174 18/03/15 3.018
Chapter 173 18/03/15 3.018
Chapter 172 18/03/15 3.017
Chapter 171 18/03/15 3.019
Chapter 170 18/03/15 3.018
Chapter 169 18/03/15 3.018
Chapter 168 18/03/15 3.020
Chapter 167 18/03/15 3.018
Chapter 166 18/03/15 3.018
Chapter 165 18/03/15 3.017
Chapter 164 18/03/15 3.018
Chapter 163 18/03/15 3.055
Chapter 162 18/03/15 3.018
Chapter 161 18/03/15 3.018
Chapter 160 18/03/15 3.018
Chapter 159 18/03/15 3.019
Chapter 158 18/03/15 3.019
Chapter 157 18/03/15 3.026
Chapter 156 18/03/15 3.017
Chapter 155 18/03/15 3.019
Chapter 154 18/03/15 3.018
Chapter 153 18/03/15 3.017
Chapter 152 18/03/15 3.017
Chapter 151 18/03/15 3.022
Chapter 150 18/03/15 3.017
Chapter 149 18/03/15 3.018
Chapter 148 18/03/15 3.018
Chapter 147 18/03/15 3.018
Chapter 146 18/03/15 3.017
Chapter 145 18/03/15 3.018
Chapter 144 18/03/15 3.018
Chapter 143 18/03/15 3.017
Chapter 142 18/03/15 3.018
Chapter 141 18/03/15 3.017
Chapter 140 18/03/15 3.023
Chapter 139 18/03/15 3.017
Chapter 138 18/03/15 3.024
Chapter 137 18/03/15 3.018
Chapter 136 18/03/15 3.020
Chapter 135 18/03/15 3.019
Chapter 134 18/03/15 3.018
Chapter 133 18/03/15 3.024
Chapter 132 18/03/15 3.018
Chapter 131 18/03/15 3.018
Chapter 130 18/03/15 3.018
Chapter 129 18/03/15 3.033
Chapter 128 18/03/15 3.021
Chapter 127 18/03/15 3.021
Chapter 126 18/03/15 3.019
Chapter 125 18/03/15 3.018
Chapter 124 18/03/15 3.019
Chapter 123 18/03/15 3.024
Chapter 122 18/03/15 3.019
Chapter 121 18/03/15 3.019
Chapter 120 18/03/15 3.018
Chapter 119 18/03/15 3.020
Chapter 118 18/03/15 3.017
Chapter 117 18/03/15 3.017
Chapter 116 18/03/15 3.018
Chapter 115 18/03/15 3.017
Chapter 114 18/03/15 3.018
Chapter 113 18/03/15 3.035
Chapter 112 18/03/15 3.018
Chapter 111 18/03/15 3.019
Chapter 110 18/03/15 3.018
Chapter 109 18/03/15 3.019
Chapter 108 18/03/15 3.026
Chapter 107 18/03/15 3.025
Chapter 106 18/03/15 3.031
Chapter 105 18/03/15 3.023
Chapter 104 18/03/15 3.023
Chapter 102 18/03/15 3.027
Chapter 101 18/03/15 3.023
Chapter 100 18/03/15 3.023
Chapter 99 18/03/15 3.023
Chapter 98 18/03/15 3.023
Chapter 97 18/03/15 3.022
Chapter 96 18/03/15 3.023
Chapter 95 18/03/15 3.022
Chapter 94 18/03/15 3.022
Chapter 93 18/03/15 3.023
Chapter 92 18/03/15 3.022
Chapter 91 18/03/15 3.031
Chapter 90 18/03/15 3.022
Chapter 89 18/03/15 3.023
Chapter 88 18/03/15 3.024
Chapter 86 18/03/15 3.026
Chapter 85 18/03/15 3.023
Chapter 84 18/03/15 3.024
Chapter 83 18/03/15 3.024
Chapter 82 18/03/15 3.022
Chapter 81 18/03/15 3.027
Chapter 80 18/03/15 3.024
Chapter 79 18/03/15 3.028
Chapter 78 18/03/15 3.023
Chapter 77 18/03/15 3.028
Chapter 76 18/03/15 3.024
Chapter 75 18/03/15 3.025
Chapter 74 18/03/15 3.027
Chapter 73 18/03/15 3.030
Chapter 72 18/03/15 3.028
Chapter 71 18/03/15 3.026
Chapter 70 18/03/15 3.024
Chapter 69 18/03/15 3.023
Chapter 68 18/03/15 3.024
Chapter 67 18/03/15 3.025
Chapter 66 18/03/15 3.028
Chapter 65 18/03/15 3.025
Chapter 64 18/03/15 3.024
Chapter 62 18/03/15 3.023
Chapter 61 18/03/15 3.024
Chapter 59 18/03/15 3.024
Chapter 58 18/03/15 3.023
Chapter 57 18/03/15 3.025
Chapter 56 18/03/15 3.027
Chapter 55 18/03/15 3.024
Chapter 54 18/03/15 3.024
Chapter 53 18/03/15 3.024
Chapter 52 18/03/15 3.030
Chapter 51 18/03/15 3.024
Chapter 50 18/03/15 3.026
Chapter 49 18/03/15 3.030
Chapter 48 18/03/15 3.022
Chapter 47 18/03/15 3.024
Chapter 46 18/03/15 3.031
Chapter 45 18/03/15 3.022
Chapter 44 18/03/15 3.024
Chapter 43 18/03/15 3.024
Chapter 42 18/03/15 3.028
Chapter 41 18/03/15 3.024
Chapter 40 18/03/15 3.023
Chapter 39 18/03/15 3.023
Chapter 38 18/03/15 3.024
Chapter 37 18/03/15 3.033
Chapter 36 18/03/15 3.023
Chapter 35 18/03/15 3.024
Chapter 34 18/03/15 3.028
Chapter 33 18/03/15 3.024
Chapter 32 18/03/15 3.024
Chapter 31 18/03/15 3.037
Chapter 30 18/03/15 3.029
Chapter 29 18/03/15 3.024
Chapter 28 18/03/15 3.024
Chapter 27 18/03/15 3.023
Chapter 26 18/03/15 3.024
Chapter 25 18/03/15 3.025
Chapter 24 18/03/15 3.024
Chapter 23 18/03/15 3.030
Chapter 22 18/03/15 3.029
Chapter 21 18/03/15 3.024
Chapter 20 18/03/15 3.027
Chapter 19 18/03/15 3.025
Chapter 18 18/03/15 3.026
Chapter 17 18/03/15 3.024
Chapter 16 18/03/15 3.030
Chapter 15 18/03/15 3.027
Chapter 14 18/03/15 3.025
Chapter 13 18/03/15 3.025
Chapter 12 18/03/15 3.025
Chapter 11 18/03/15 3.024
Chapter 10 18/03/15 3.028
Chapter 9 18/03/15 3.028
Chapter 8 18/03/15 3.027
Chapter 7 18/03/15 3.031
Chapter 6 18/03/15 3.024
Chapter 5 18/03/15 3.030
Chapter 4 18/03/15 3.029
Chapter 3 18/03/15 3.029
Chapter 2 18/03/15 3.032
Chapter 1 18/03/15 3.040
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch