Mr.FullSwing

Mr.FullSwing
Lượt xem: 10.350
Nội dung

Nhân vật chính trong truyện là Saruno Amakuni, một thiếu niên có sức
mạnh phi thường nhưng cũng là một thiếu niên luôn tìm kiếm một người
bạn gái một cách tuyệt vọng.Tại sao ư? Trả lời: biến thái và luôn gây
rắc rối.Cậu ta kết thân với Kengo Sawamatsu, họ luôn đồng hành với nhau
trong suốt bộ truyện để hoàn thành ước mơ của Saruno: Hẹn hò với Nagi
Torii- quản lí đội bóng chày trường Juunishi. Để đạt được mục đích, cậu
quyết định gia nhập đội bóng , mà những chướng ngại, thử thách, những
người bạn mới, kình địch lẫn tình địch đang chờ đợi cậu - một tên lính
mới. Tuy thế, với quyết tâm có được trái tim của Nagi và sự giúp đỡ của
người bạn thân của mình, cậu vào đội để tìm chỗ đứng và danh vọng cho
chính bản thân mình

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 227: END 21/03/15 3.114
Chapter 226 21/03/15 3.116
Chapter 225 21/03/15 3.067
Chapter 224 21/03/15 3.025
Chapter 223 21/03/15 3.023
Chapter 222 21/03/15 3.026
Chapter 221 21/03/15 3.026
Chapter 220 21/03/15 3.025
Chapter 219 21/03/15 3.017
Chapter 218 21/03/15 3.017
Chapter 217 21/03/15 3.018
Chapter 216 21/03/15 3.017
Chapter 215 21/03/15 3.014
Chapter 214 21/03/15 3.017
Chapter 213 21/03/15 3.019
Chapter 212 21/03/15 3.019
Chapter 211 21/03/15 3.016
Chapter 210 21/03/15 3.017
Chapter 209 21/03/15 3.020
Chapter 208 21/03/15 3.024
Chapter 207 21/03/15 3.017
Chapter 206 21/03/15 3.020
Chapter 205 21/03/15 3.016
Chapter 203 21/03/15 3.017
Chapter 202 21/03/15 3.017
Chapter 201 21/03/15 3.018
Chapter 200 21/03/15 3.022
Chapter 199 21/03/15 3.020
Chapter 198 21/03/15 3.019
Chapter 197 21/03/15 3.018
Chapter 196 21/03/15 3.019
Chapter 195 21/03/15 3.022
Chapter 194 21/03/15 3.014
Chapter 193 21/03/15 3.036
Chapter 192 21/03/15 3.014
Chapter 191 21/03/15 3.018
Chapter 190 21/03/15 3.017
Chapter 189 21/03/15 3.018
Chapter 188 21/03/15 3.021
Chapter 187 21/03/15 3.024
Chapter 186 21/03/15 3.021
Chapter 185 21/03/15 3.020
Chapter 184 21/03/15 3.020
Chapter 183 21/03/15 3.021
Chapter 182 21/03/15 3.019
Chapter 181 21/03/15 3.022
Chapter 180 21/03/15 3.018
Chapter 179 21/03/15 3.018
Chapter 178 21/03/15 3.026
Chapter 177 21/03/15 3.020
Chapter 176 21/03/15 3.023
Chapter 175 21/03/15 3.019
Chapter 174 21/03/15 3.026
Chapter 173 21/03/15 3.024
Chapter 172 21/03/15 3.022
Chapter 171 21/03/15 3.022
Chapter 170 21/03/15 3.024
Chapter 169 21/03/15 3.024
Chapter 168 21/03/15 3.021
Chapter 167 21/03/15 3.024
Chapter 166 21/03/15 3.025
Chapter 165 21/03/15 3.021
Chapter 164 21/03/15 3.023
Chapter 163 21/03/15 3.020
Chapter 162 21/03/15 3.024
Chapter 161 21/03/15 3.022
Chapter 160 21/03/15 3.019
Chapter 159 21/03/15 3.019
Chapter 158 21/03/15 3.020
Chapter 157 21/03/15 3.022
Chapter 156 21/03/15 3.019
Chapter 155 21/03/15 3.021
Chapter 154 21/03/15 3.024
Chapter 153 21/03/15 3.030
Chapter 152 21/03/15 3.031
Chapter 151 21/03/15 3.026
Chapter 150 21/03/15 3.023
Chapter 149 21/03/15 3.023
Chapter 148 21/03/15 3.024
Chapter 147 21/03/15 3.024
Chapter 146 21/03/15 3.036
Chapter 145 21/03/15 3.023
Chapter 144 21/03/15 3.027
Chapter 143 21/03/15 3.027
Chapter 142 21/03/15 3.024
Chapter 141 21/03/15 3.025
Chapter 140 21/03/15 3.028
Chapter 139 21/03/15 3.022
Chapter 138 21/03/15 3.020
Chapter 137 21/03/15 3.022
Chapter 136 21/03/15 3.022
Chapter 135 21/03/15 3.023
Chapter 134 21/03/15 3.022
Chapter 133 21/03/15 3.030
Chapter 132 21/03/15 3.033
Chapter 131 21/03/15 3.026
Chapter 130 21/03/15 3.026
Chapter 129 21/03/15 3.033
Chapter 128 21/03/15 3.030
Chapter 127 21/03/15 3.029
Chapter 126 21/03/15 3.031
Chapter 125 21/03/15 3.031
Chapter 124 21/03/15 3.039
Chapter 123 21/03/15 3.040
Chapter 122 21/03/15 3.029
Chapter 121 21/03/15 3.038
Chapter 120 21/03/15 3.038
Chapter 119 21/03/15 3.041
Chapter 118 21/03/15 3.038
Chapter 117 21/03/15 3.034
Chapter 116 21/03/15 3.032
Chapter 115 21/03/15 3.034
Chapter 114 21/03/15 3.031
Chapter 113 21/03/15 3.027
Chapter 112 21/03/15 3.034
Chapter 111 21/03/15 3.031
Chapter 110 21/03/15 3.034
Chapter 109 21/03/15 3.028
Chapter 108 21/03/15 3.025
Chapter 107 21/03/15 3.032
Chapter 106 21/03/15 3.025
Chapter 105 21/03/15 3.032
Chapter 104 21/03/15 3.026
Chapter 103 21/03/15 3.033
Chapter 102 21/03/15 3.022
Chapter 101 21/03/15 3.025
Chapter 100 21/03/15 3.026
Chapter 99 21/03/15 3.032
Chapter 98 21/03/15 3.031
Chapter 97 21/03/15 3.034
Chapter 96 21/03/15 3.032
Chapter 95 21/03/15 3.027
Chapter 94 21/03/15 3.035
Chapter 93 21/03/15 3.038
Chapter 92 21/03/15 3.036
Chapter 91 21/03/15 3.034
Chapter 90 21/03/15 3.037
Chapter 89 21/03/15 3.035
Chapter 88 21/03/15 3.036
Chapter 87 21/03/15 3.041
Chapter 86 21/03/15 3.034
Chapter 85 21/03/15 3.024
Chapter 84 21/03/15 3.027
Chapter 83 21/03/15 3.028
Chapter 82 21/03/15 3.031
Chapter 81 21/03/15 3.034
Chapter 80 21/03/15 3.035
Chapter 79 21/03/15 3.029
Chapter 78 21/03/15 3.034
Chapter 77 21/03/15 3.027
Chapter 76 21/03/15 3.033
Chapter 75 21/03/15 3.035
Chapter 74 21/03/15 3.037
Chapter 73 21/03/15 3.036
Chapter 72 21/03/15 3.031
Chapter 71 21/03/15 3.037
Chapter 70 21/03/15 3.034
Chapter 69 21/03/15 3.031
Chapter 68 21/03/15 3.034
Chapter 67 21/03/15 3.035
Chapter 66 21/03/15 3.033
Chapter 65 21/03/15 3.035
Chapter 64 21/03/15 3.033
Chapter 63 21/03/15 3.036
Chapter 62 21/03/15 3.037
Chapter 61 21/03/15 3.038
Chapter 60 21/03/15 3.044
Chapter 59 21/03/15 3.039
Chapter 58 21/03/15 3.037
Chapter 57 21/03/15 3.034
Chapter 56 21/03/15 3.040
Chapter 55 21/03/15 3.042
Chapter 54 21/03/15 3.042
Chapter 53 21/03/15 3.040
Chapter 52 21/03/15 3.034
Chapter 51 21/03/15 3.030
Chapter 50 21/03/15 3.035
Chapter 49 21/03/15 3.035
Chapter 48 21/03/15 3.034
Chapter 47 21/03/15 3.038
Chapter 45 21/03/15 3.039
Chapter 44 21/03/15 3.037
Chapter 43 21/03/15 3.031
Chapter 42 21/03/15 3.047
Chapter 41 21/03/15 3.042
Chapter 40 21/03/15 3.036
Chapter 39 21/03/15 3.033
Chapter 38 21/03/15 3.051
Chapter 37 21/03/15 3.037
Chapter 36 21/03/15 3.040
Chapter 35 21/03/15 3.036
Chapter 34 21/03/15 3.041
Chapter 33 21/03/15 3.044
Chapter 32 21/03/15 3.041
Chapter 31 21/03/15 3.041
Chapter 30 21/03/15 3.042
Chapter 29 21/03/15 3.039
Chapter 28 21/03/15 3.040
Chapter 27 21/03/15 3.038
Chapter 26 21/03/15 3.045
Chapter 25 21/03/15 3.048
Chapter 24 21/03/15 3.046
Chapter 23 21/03/15 3.051
Chapter 22 21/03/15 3.050
Chapter 21 21/03/15 3.057
Chapter 20 21/03/15 3.053
Chapter 19 21/03/15 3.057
Chapter 18 21/03/15 3.053
Chapter 17 21/03/15 3.057
Chapter 16 21/03/15 3.055
Chapter 15 21/03/15 3.051
Chapter 14 21/03/15 3.051
Chapter 13 21/03/15 3.056
Chapter 12 21/03/15 3.053
Chapter 11 21/03/15 3.051
Chapter 10 21/03/15 3.057
Chapter 9 21/03/15 3.053
Chapter 8 21/03/15 3.054
Chapter 7 21/03/15 3.060
Chapter 6 21/03/15 3.056
Chapter 5 21/03/15 3.059
Chapter 4 21/03/15 3.051
Chapter 3 21/03/15 3.064
Chapter 2 21/03/15 3.073
Chapter 1 21/03/15 3.102
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch