Musashi number Nine

Musashi number Nine
Lượt xem: 6.469
Nội dung

... Vì để dễ dàng lừa tình những bạn mới xem hơn, mình sẽ không đưa ra summary, ha? xD

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 24 02/04/15 3.114
Chapter 23 17/03/15 3.097
Chapter 21.6 17/03/15 3.084
Chapter 21.5 17/03/15 3.081
Chapter 21.4 17/03/15 3.068
Chapter 21.3 17/03/15 3.074
Chapter 21.2 17/03/15 3.077
Chapter 21.1 17/03/15 3.074
Chapter 20.3 17/03/15 3.067
Chapter 20.2 17/03/15 3.064
Chapter 20.1: - The Red Fortress 15/03/15 3.062
Chapter 20: - Extra - A Meeting 15/03/15 3.070
Chapter 19.3: - Omega 15/03/15 3.063
Chapter 19.3: - Extra - The Retu ... 15/03/15 3.059
Chapter 19.2: - Omega 15/03/15 3.062
Chapter 19.1: - Omega 15/03/15 3.057
Chapter 19: e - Omega 15/03/15 3.063
Chapter 19: d - Omega 15/03/15 3.053
Chapter 18: - The Forest of Dre ... 15/03/15 3.064
Chapter 17: - The Dawn of a New ... 15/03/15 3.061
Chapter 16: - A New Mission 15/03/15 3.054
Chapter 15: - Cold Front 15/03/15 3.055
Chapter 14.2: - Level Four 15/03/15 3.071
Chapter 14.1: - Level Four 15/03/15 3.052
Chapter 14 17/03/15 3.063
Chapter 13: - Under the Star Sp ... 15/03/15 3.063
Chapter 12.3: - Memories of Eter ... 15/03/15 3.070
Chapter 12.2: - Memories of Eter ... 15/03/15 3.049
Chapter 12.1: - Memories of eter ... 15/03/15 3.061
Chapter 12: d - Memories of Eter ... 15/03/15 3.045
Chapter 11: - Shingo's Decision 15/03/15 3.073
Chapter 10.3: - Athena 15/03/15 3.055
Chapter 10.2: - Athena 15/03/15 3.055
Chapter 10.1: - Athena 15/03/15 3.069
Chapter 10: f - Athena 15/03/15 3.058
Chapter 10: e - Athena 15/03/15 3.059
Chapter 10: d - Extra- The Secre ... 15/03/15 3.069
Chapter 9.3: - A tiger in the ... 15/03/15 3.056
Chapter 9.2: - A tiger in the ... 15/03/15 3.056
Chapter 9.1: - A tiger in the ... 15/03/15 3.056
Chapter 9 17/03/15 3.081
Chapter 8.2: - A Winter's Tale 15/03/15 3.050
Chapter 8.1: - A Winter's Tale 15/03/15 3.060
Chapter 8 17/03/15 3.067
Chapter 7.2: - The Message 15/03/15 3.062
Chapter 7.1: - The Message 15/03/15 3.065
Chapter 7 17/03/15 3.057
Chapter 6: - The Promise 15/03/15 3.075
Chapter 5: - Number Four 15/03/15 3.072
Chapter 4: - Extreme Weekend 15/03/15 3.063
Chapter 3: - The Shield 15/03/15 3.064
Chapter 2: - The Witness 15/03/15 3.068
Chapter 1: - At the begining 15/03/15 3.082
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch