Musashi number Nine

Musashi number Nine
Lượt xem: 6.413
Nội dung

... Vì để dễ dàng lừa tình những bạn mới xem hơn, mình sẽ không đưa ra summary, ha? xD

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 24 02/04/15 3.110
Chapter 23 17/03/15 3.096
Chapter 21.6 17/03/15 3.081
Chapter 21.5 17/03/15 3.079
Chapter 21.4 17/03/15 3.067
Chapter 21.3 17/03/15 3.072
Chapter 21.2 17/03/15 3.074
Chapter 21.1 17/03/15 3.072
Chapter 20.3 17/03/15 3.065
Chapter 20.2 17/03/15 3.062
Chapter 20.1: - The Red Fortress 15/03/15 3.061
Chapter 20: - Extra - A Meeting 15/03/15 3.067
Chapter 19.3: - Omega 15/03/15 3.063
Chapter 19.3: - Extra - The Retu ... 15/03/15 3.059
Chapter 19.2: - Omega 15/03/15 3.062
Chapter 19.1: - Omega 15/03/15 3.057
Chapter 19: e - Omega 15/03/15 3.063
Chapter 19: d - Omega 15/03/15 3.053
Chapter 18: - The Forest of Dre ... 15/03/15 3.062
Chapter 17: - The Dawn of a New ... 15/03/15 3.061
Chapter 16: - A New Mission 15/03/15 3.053
Chapter 15: - Cold Front 15/03/15 3.054
Chapter 14.2: - Level Four 15/03/15 3.070
Chapter 14.1: - Level Four 15/03/15 3.052
Chapter 14 17/03/15 3.061
Chapter 13: - Under the Star Sp ... 15/03/15 3.061
Chapter 12.3: - Memories of Eter ... 15/03/15 3.070
Chapter 12.2: - Memories of Eter ... 15/03/15 3.049
Chapter 12.1: - Memories of eter ... 15/03/15 3.059
Chapter 12: d - Memories of Eter ... 15/03/15 3.045
Chapter 11: - Shingo's Decision 15/03/15 3.072
Chapter 10.3: - Athena 15/03/15 3.055
Chapter 10.2: - Athena 15/03/15 3.055
Chapter 10.1: - Athena 15/03/15 3.067
Chapter 10: f - Athena 15/03/15 3.057
Chapter 10: e - Athena 15/03/15 3.059
Chapter 10: d - Extra- The Secre ... 15/03/15 3.069
Chapter 9.3: - A tiger in the ... 15/03/15 3.056
Chapter 9.2: - A tiger in the ... 15/03/15 3.054
Chapter 9.1: - A tiger in the ... 15/03/15 3.056
Chapter 9 17/03/15 3.080
Chapter 8.2: - A Winter's Tale 15/03/15 3.050
Chapter 8.1: - A Winter's Tale 15/03/15 3.060
Chapter 8 17/03/15 3.067
Chapter 7.2: - The Message 15/03/15 3.060
Chapter 7.1: - The Message 15/03/15 3.065
Chapter 7 17/03/15 3.057
Chapter 6: - The Promise 15/03/15 3.074
Chapter 5: - Number Four 15/03/15 3.071
Chapter 4: - Extreme Weekend 15/03/15 3.061
Chapter 3: - The Shield 15/03/15 3.064
Chapter 2: - The Witness 15/03/15 3.067
Chapter 1: - At the begining 15/03/15 3.077
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch