My Lovely Master

My Lovely Master
Lượt xem: 17.188
Nội dung

None

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 86: End 15/03/15 3.312
Chapter 85 15/03/15 3.195
Chapter 84 15/03/15 3.177
Chapter 83 15/03/15 3.158
Chapter 82 15/03/15 3.158
Chapter 81 15/03/15 3.161
Chapter 80 15/03/15 3.158
Chapter 79 15/03/15 3.122
Chapter 78 15/03/15 3.127
Chapter 77 15/03/15 3.141
Chapter 76 15/03/15 3.141
Chapter 75 15/03/15 3.170
Chapter 74 15/03/15 3.138
Chapter 73 15/03/15 3.141
Chapter 72 15/03/15 3.143
Chapter 71 15/03/15 3.136
Chapter 70 15/03/15 3.126
Chapter 69 15/03/15 3.129
Chapter 68 15/03/15 3.130
Chapter 67 15/03/15 3.134
Chapter 66 15/03/15 3.131
Chapter 65 15/03/15 3.113
Chapter 64 15/03/15 3.124
Chapter 63 15/03/15 3.132
Chapter 62 15/03/15 3.133
Chapter 61 15/03/15 3.116
Chapter 60 15/03/15 3.137
Chapter 59 15/03/15 3.130
Chapter 58 15/03/15 3.136
Chapter 57 15/03/15 3.144
Chapter 56 15/03/15 3.132
Chapter 55 15/03/15 3.134
Chapter 54 15/03/15 3.138
Chapter 53 15/03/15 3.139
Chapter 52 15/03/15 3.134
Chapter 51 15/03/15 3.128
Chapter 50 15/03/15 3.146
Chapter 49 15/03/15 3.136
Chapter 48 15/03/15 3.142
Chapter 47 15/03/15 3.138
Chapter 46 15/03/15 3.140
Chapter 45 15/03/15 3.127
Chapter 44 15/03/15 3.126
Chapter 43 15/03/15 3.140
Chapter 42 15/03/15 3.133
Chapter 41 15/03/15 3.141
Chapter 40 15/03/15 3.163
Chapter 39 15/03/15 3.139
Chapter 38 15/03/15 3.145
Chapter 37 15/03/15 3.133
Chapter 36 15/03/15 3.145
Chapter 35 15/03/15 3.153
Chapter 34 15/03/15 3.138
Chapter 33 15/03/15 3.151
Chapter 32 15/03/15 3.146
Chapter 31 15/03/15 3.176
Chapter 30 15/03/15 3.154
Chapter 29 15/03/15 3.151
Chapter 28 15/03/15 3.152
Chapter 27 15/03/15 3.142
Chapter 26 15/03/15 3.140
Chapter 25 15/03/15 3.163
Chapter 24 15/03/15 3.149
Chapter 23 15/03/15 3.162
Chapter 22 15/03/15 3.156
Chapter 21 15/03/15 3.159
Chapter 20 15/03/15 3.155
Chapter 19 15/03/15 3.172
Chapter 18 15/03/15 3.153
Chapter 17 15/03/15 3.172
Chapter 16 15/03/15 3.285
Chapter 15 15/03/15 3.196
Chapter 14 15/03/15 3.181
Chapter 13 15/03/15 3.202
Chapter 12 15/03/15 3.202
Chapter 11 15/03/15 3.189
Chapter 10 15/03/15 3.222
Chapter 9 15/03/15 3.209
Chapter 8 15/03/15 3.214
Chapter 7 15/03/15 3.257
Chapter 6 15/03/15 3.232
Chapter 5 15/03/15 3.226
Chapter 4 15/03/15 3.279
Chapter 3 15/03/15 3.268
Chapter 2 15/03/15 3.311
Chapter 1 15/03/15 3.479
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Omygol 22:49 21/01Chapter 1Báo vi phạm
Tác giả à, ...sao tập đầu j mà k làm cho độc giả cảm nhận theo câu chuyện vậy ? K làm cho độc giả cảm thấy phấn khích và hào hứng thú vị với tập đầu? Hjhj..Tôi chỉ góp ý thui, nếu có ý xúc phạm tg thì cho tôi xl nha....Tôi nói thật đấy...

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch