Nagasarete Airantou

Nagasarete Airantou
Lượt xem: 9.980
Nội dung

Ikuto Touhohin vừa có một cuộc chiến cuối cùng với con người cũ của mình, trong lúc đó cậu đã dẫn đến quyết định bỏ nhà đi bụi. Cậu lên một tàu, quyết định để có một kỳ nghỉ, nhưng tàu đột nhiên trúng một cơn bão lớn.Khi cậu tỉnh lại, cậu nhận ra cậu vẫn còn sống ... trên một hòn đảo. Một hòn đảo bị cô lập. Một hòn đảo bị cô lập những cô gái. Mắc kẹt trên một hòn đảo với cô gái là duy nhất, không có điện, khí đốt, phát thanh, truyền hình ... dường như cậu đã trở lại thời kì đồ đá...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 120 07/06/16 3.057
Chapter 119 06/06/16 3.051
Chapter 118 03/06/16 3.050
Chapter 117 03/06/16 3.033
Chapter 116 03/06/16 3.033
Chapter 115 17/03/15 3.082
Chapter 114 17/03/15 3.072
Chapter 113 17/03/15 3.066
Chapter 112 17/03/15 3.053
Chapter 111 17/03/15 3.050
Chapter 110 17/03/15 3.049
Chapter 109 17/03/15 3.049
Chapter 108 17/03/15 3.058
Chapter 107 17/03/15 3.054
Chapter 106 17/03/15 3.060
Chapter 105 17/03/15 3.057
Chapter 104 17/03/15 3.051
Chapter 103 17/03/15 3.053
Chapter 102 17/03/15 3.053
Chapter 101 17/03/15 3.054
Chapter 100 17/03/15 3.054
Chapter 99 17/03/15 3.065
Chapter 98 17/03/15 3.052
Chapter 97 17/03/15 3.053
Chapter 96 17/03/15 3.052
Chapter 95 17/03/15 3.057
Chapter 94 17/03/15 3.050
Chapter 93 17/03/15 3.060
Chapter 92 17/03/15 3.063
Chapter 91 17/03/15 3.059
Chapter 90 17/03/15 3.053
Chapter 89 17/03/15 3.050
Chapter 88 17/03/15 3.050
Chapter 87 17/03/15 3.049
Chapter 86 17/03/15 3.049
Chapter 85 17/03/15 3.052
Chapter 84 17/03/15 3.052
Chapter 83 17/03/15 3.056
Chapter 82 17/03/15 3.057
Chapter 81 17/03/15 3.055
Chapter 80 17/03/15 3.059
Chapter 79 17/03/15 3.050
Chapter 78 17/03/15 3.050
Chapter 77: What Are You Hiding from Me? 17/03/15 3.050
Chapter 76: An Old Story 17/03/15 3.048
Chapter 75: Bewildered 17/03/15 3.052
Chapter 74 17/03/15 3.048
Chapter 73 17/03/15 3.056
Chapter 72 17/03/15 3.055
Chapter 71: Inviting Mysteries 17/03/15 3.053
Chapter 70 17/03/15 3.053
Chapter 69: Stop Him 17/03/15 3.046
Chapter 68 17/03/15 3.052
Chapter 67 17/03/15 3.056
Chapter 66.5 03/06/16 3.021
Chapter 66 17/03/15 3.047
Chapter 65: Event An Errand I Can Do 17/03/15 3.051
Chapter 64 17/03/15 3.054
Chapter 63 17/03/15 3.049
Chapter 62: Leave It to Me 17/03/15 3.054
Chapter 61: All Together 17/03/15 3.056
Chapter 60 17/03/15 3.052
Chapter 59 17/03/15 3.050
Chapter 58.3 03/06/16 3.017
Chapter 58.2 03/06/16 3.016
Chapter 58 17/03/15 3.048
Chapter 57.2 03/06/16 3.014
Chapter 57.1 03/06/16 3.013
Chapter 57 17/03/15 3.046
Chapter 56.2 03/06/16 3.013
Chapter 56.1 03/06/16 3.017
Chapter 56 17/03/15 3.054
Chapter 55 17/03/15 3.050
Chapter 54 17/03/15 3.045
Chapter 53 17/03/15 3.049
Chapter 52 17/03/15 3.048
Chapter 51 17/03/15 3.055
Chapter 50 17/03/15 3.048
Chapter 49.3 03/06/16 3.014
Chapter 49.2 03/06/16 3.011
Chapter 49.1 03/06/16 3.017
Chapter 49 17/03/15 3.054
Chapter 48 17/03/15 3.049
Chapter 47 17/03/15 3.050
Chapter 46.2 03/06/16 3.016
Chapter 46.1 03/06/16 3.020
Chapter 46 17/03/15 3.055
Chapter 45 17/03/15 3.051
Chapter 44 17/03/15 3.046
Chapter 43 17/03/15 3.050
Chapter 42 17/03/15 3.048
Chapter 41 17/03/15 3.047
Chapter 40 17/03/15 3.050
Chapter 39.5 03/06/16 3.014
Chapter 39 17/03/15 3.046
Chapter 38 17/03/15 3.049
Chapter 37.5 03/06/16 3.013
Chapter 37 17/03/15 3.045
Chapter 36 17/03/15 3.043
Chapter 35 17/03/15 3.047
Chapter 34.5 03/06/16 3.020
Chapter 34 17/03/15 3.051
Chapter 33 17/03/15 3.052
Chapter 32.5 03/06/16 3.017
Chapter 32 17/03/15 3.051
Chapter 31 17/03/15 3.067
Chapter 30 17/03/15 3.051
Chapter 29.5 03/06/16 3.016
Chapter 29 17/03/15 3.048
Chapter 28 17/03/15 3.049
Chapter 27 17/03/15 3.051
Chapter 26 17/03/15 3.052
Chapter 25.5 03/06/16 3.019
Chapter 25 17/03/15 3.051
Chapter 24.5 03/06/16 3.017
Chapter 24 17/03/15 3.059
Chapter 23.5 03/06/16 3.018
Chapter 23 17/03/15 3.052
Chapter 22 17/03/15 3.052
Chapter 21 17/03/15 3.054
Chapter 20.5 03/06/16 3.017
Chapter 20 17/03/15 3.053
Chapter 19 17/03/15 3.052
Chapter 18.5 03/06/16 3.018
Chapter 18 17/03/15 3.055
Chapter 17 17/03/15 3.050
Chapter 16.5 03/06/16 3.021
Chapter 16 17/03/15 3.060
Chapter 15 17/03/15 3.058
Chapter 14.5 03/06/16 3.027
Chapter 14 17/03/15 3.064
Chapter 13 15/03/15 3.066
Chapter 12 15/03/15 3.058
Chapter 11 15/03/15 3.074
Chapter 10 15/03/15 3.058
Chapter 9 15/03/15 3.059
Chapter 8 15/03/15 3.064
Chapter 7 15/03/15 3.056
Chapter 6 15/03/15 3.066
Chapter 5 15/03/15 3.064
Chapter 4 15/03/15 3.067
Chapter 3 15/03/15 3.068
Chapter 2 15/03/15 3.073
Chapter 1 15/03/15 3.109
Chapter 1 15/03/15 3.073
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch