Nếu web load chậm hoặc không truy cập được thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime - Chapter 9

[Cập nhật lúc: 13:00 20/11/2017]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới hoặc xem bài viết HƯỚNG DẪN SỬA LỖI KHÔNG XEM ĐƯỢC TRUYỆN
Nếu vẫn không đọc được truyện, hoặc truyện chưa được dịch, up không đúng truyện, vui lòng bình luận bên dưới hoặc nhấn Báo lỗi giúp nhé.
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 1
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 2
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 3
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 4
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 5
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 6
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 7
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 8
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 9
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 10
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 11
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 12
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 13
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 14
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 15
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 16
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 17
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 18
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 19
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 20
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 21
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 22
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 23
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 24
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 25
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 26
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 27
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 28
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 29
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 30
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 31
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 32
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 33
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 34
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 35
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 36
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 37
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 38
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 39
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 40
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 41
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 42
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 43
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 44
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 45
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 46
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 47
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 48
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 49
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 50
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 51
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 52
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 53
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 54
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 55
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 56
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 57
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 58
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 59
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 60
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 61
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 62
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 63
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 64
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 65
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 66
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 67
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 68
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 69
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 70
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 71
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 72
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 73
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 74
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 75
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 76
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 77
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 78
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 79
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 80
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 81
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 82
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 83
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 84
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 85
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 86
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 87
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 88
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 89
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 90
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 91
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 92
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 93
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 94
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 95
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 96
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 97
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 98
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 99
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 100
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 101
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 102
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 103
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 104
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 105
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 106
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 107
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 108
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 109
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 110
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 111
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 112
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 113
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 114
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 115
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 116
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 117
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 118
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 119
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 120
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 121
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 122
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 123
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 124
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 125
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 126
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 127
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 128
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 129
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 130
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 131
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 132
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 133
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 134
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 135
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 136
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 137
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 138
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 139
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 140
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 141
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 142
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 143
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 144
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 145
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 146
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 147
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 148
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 149
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 150
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 151
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 152
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 153
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 154
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 155
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 156
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 157
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 158
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 159
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 160
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 161
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 162
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 163
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 164
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 165
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 166
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 167
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 168
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 169
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 170
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 171
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 172
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 173
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 174
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 175
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 176
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 177
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 178
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 179
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 180
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 181
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 182
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 183
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 184
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 185
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 186
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 187
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 188
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 189
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 190
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 191
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 192
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 193
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 194
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 195
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 9 - Trang 196
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Hmmm 23:45 04/03 Chapter 4 Báo vi phạm
Mà sao 1 chao dài vl 😨😨bh ms đến chap 4 thôi à...
Author Trả lời
Hmmm 23:44 04/03 Chapter 4 Báo vi phạm
Hơi khó hiểu :/
Author Trả lời
Mon 21:13 25/02 Chapter 18 Báo vi phạm
Méo chấp nhận đc main nữ khi xem xong chap này
Author Trả lời
Thao 13:30 25/02 Báo vi phạm
Có vài chi tiết k hiểu lắm.
1. Theo truyện thì "Ba" đã si mê Akira từ rất nhỏ lúc ở đảo Kabuki, ổng còn tìm được Akira ở rừng tre nữa. Vậy ổng đã biết Akira là nàng tiên ánh trăng lúc đó. Vậy tại sao người "nhà trời" k hề phát hiện ra? Nàng tiên ánh trăng lúc trước là ai? Có tới 2 nàng tiên ánh trăng tồn tại? Nếu Akira vốn là nàng tiên ánh trăng, vậy dấu ấn mà "cựu" nàng tiên ánh trăng đánh dấu lên người Akira có ý nghĩa gì?
2. Cho tới thời điểm giết "Ba" thì đó k phải là lần đầu Akira "vấy máu". Đâu nhất thiết phải giết ổng thì Akira mới bị trói buộc bởi Trái Đất như vậy 🙄. Cả Yui cũng đâu phải lần đầu giết người?
3. Lúc Kou sắp chết có ấp úng nói với Yui, "vì cậu là...." Nghi vấn Yui là nàng tiên ánh trăng, vậy Akira đóng vai trò gì mà có thể hấp dẫn tất cả phái mạnh như vậy? 🤔
Author Trả lời
yui 14:50 28/12/18 Chapter 6 Báo vi phạm
bộ truyêện tuy hại não tý nhưngđọc xong thấm. đọc hết chương cuố mà lòng day dứt buồn quá:(( kết nhất yui nên đọc đau lòng luôn. Hết truyện hẫng cái k muốn đọc truyện khác luôn. huhu. kế day dứt quá điemo
Author Trả lời
vdusodj 19:23 02/11/18 Báo vi phạm
Yui là con trai của nàng tiên và Akira là chuyển kiếp của nàng tiên ánh trăng?
Author Trả lời
Nguyễn Trang 12:01 18/08/18 Chapter 27 Báo vi phạm
Truyện hay 😘 và kết thúc rất độc đáoemo
Author Trả lời
Seki 16:12 09/07/18 Báo vi phạm
http://comic.vuilen.com/viewbook.php?s=641dc6585bc5653d95a17a6001e6b3a2&&order=desc&sort=timeupdate&bookid=307&page=3#lg=1&slide=216

CHO AI MUỐN ĐỌC ĐOẠN KẾT CỦA TRUYỆN
Author Trả lời
Seki 15:55 09/07/18 Chapter 27 Báo vi phạm
where is cái kết t đã mong từ lâu ?
Author Trả lời
Seki 09:14 09/07/18 Chapter 26 Báo vi phạm
cái kết biến mất rồi
Author Trả lời
Natalya 01:06 17/05/18 Chapter 11 Báo vi phạm
Truyện hay, mình thích nhất nhân vật akira :))
Author Trả lời
Ngoc hai 18:16 12/04/18 Báo vi phạm
Kiểu nét vẽ này bây h khó kiếm
Author Trả lời
Nguyễn Thảo 10:33 14/02/18 Báo vi phạm
Ước gì có phần típ theo!
Author Trả lời
kieu linh 19:34 17/12/17 Chapter 27 Báo vi phạm
Minh thich bo truyen nay tu nho,moi dau doc khong hieu nhung doc lai thi rat cam dong.tinh yeu that ky la....minh rat thich miller
Author Trả lời
HOANG VU 20:51 14/12/17 Báo vi phạm
CHUYEN NAY CAI KET HOI BUN BUN.NHUNG MA CHU NHO DOC KHON THAY GI LUON.
loadingĐang xử lý