Này ! đừng động vào phô mai của tôi - Chapter 2

[Cập nhật lúc: 20:36 06/07/2018]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 1
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 2
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 3
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 4
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 5
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 6
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 7
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 8
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 9
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 10
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 11
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 12
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 13
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 14
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 15
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 16
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 17
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 18
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 19
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 20
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 21
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 22
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 23
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 24
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 25
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 26
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 27
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 28
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 29
Này ! đừng động vào phô mai của tôi chap 2 - Trang 30
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Dư Song Linh Thành viên 3 giờ trước Chapter 149 Báo vi phạm
cấm đi xuống cầu thang
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 15 web khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống r mà
Author Trả lời
bb Ẩn danh 6 giờ trước Chapter 149 Báo vi phạm
Nữ9 mặc váy mà ngồi xổm vậy thì lẽ ra lão già kia đã thấy hết hàng họ rồi 
Đm emo
 • Author
  Nô Senpai Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  vày kéo xuống rồi bạn à .-.?
Author Trả lời
Suri Karimata Thành viên 6 giờ trước Chapter 149 Báo vi phạm
Sau đây là chương trình quảng cáo truyện:
Mọi người đọc "hotboy quốc dân là nữ" đi nha, không thì tiếc đấy nhá nhớ chưaaaaaaa
Author Trả lời
xem chùa Ẩn danh 6 giờ trước Chapter 149 Báo vi phạm
=))) đuôi hồ ly của chị nhà sao có 1 cái mà ko phải là 7 cái
Author Trả lời
Dâu Tây Thành viên 7 giờ trước Chapter 149 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
( ,^_^,) Thành viên 7 giờ trước Chapter 149 Báo vi phạm
Hỡi các cư dân đam mê tiểu thuyết, ngôn tình, em xin một số lời khuyên của các vị ạ~
Chuyện là vầy, em có thích 1 bạnemo em tỏ tình bạn ấy emo bạn ấy đồng ý! emo Nhưng.... em biết là bạn ấy không thích em....emo
Và... bạn ấy lại thích 1 đứa mà em GHÉT nhất ( dạng như bạch liên hoa?)... Dạo này 2 người đó hay qua lại với nhau và bạn ấy ngày càng lạnh nhạt với em hơn... emoUhuhuhu.... Em biết rằng đã đến lúc kết thúc nhưng....em đau lắm....
Mọi người làm ơn nói với em là em nên làm gì đây ??????????????????? Em cảm ơn nhiều ạ~
 • Author
  Hatsune Miku Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  ừm, ừm... tiếp đi emo
 • Author
  Xber Ẩn danh 7 giờ trước Báo vi phạm
  coi chừng bị cấm dừng mà ko hay, nên tìm hiểu kĩ nha bạn
  nếu ko được thì làm FA giống tụi này
 • Author
  涂添 Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  nếu người yêu bạn lạnh nhạt thì cứ cho hắn lạnh nhạt đi nười yêu không nhất thiết phải là một người , chờ cho hắn tháy được bộ mặt thật của đứa mà bạn ghét xem xem hắn có dám đòi quay lại vói bạn không
 • Author
  vân tu Ẩn danh 7 giờ trước Báo vi phạm
  đúng là đau thật,mình cũng từng trải qua r bạn ạ.Khó quên lắm.Nếu bạn thực sự thích bạn ấy thì nên cho người ta cơ hội.Mình đã làm như vậy bạn ạ(ý kiến riêng)
 • Author
  người lạ Ẩn danh 7 giờ trước Báo vi phạm
  mik nghĩ bạn nên chia tay hẳn đi
  nếu như mà yêu nhau mà đối phương lại thik người khác thì hai người đối diện với nhau sẽ khó chịu lắm
  bạn thử hỏi người đó xem bạn và cô ta xem ai quan trọng hơn
  mik nghĩ bạn nên kết thúc hẳn đi tìm người tốt hơn 
  thanh xuân trôi qua rất ngắn ngủi hãy trân trọng nó , đừng phí thời gian vào 1 người ko tốt , ko yêu mikemo
 • Author
  Chuyên Gia Tư Vấn Ẩn danh 7 giờ trước Báo vi phạm
  Nếu m là nữ thì bắt coca hiếp dâm ==> có thai ==> bắt con nhà ng ta chịu trách nhiệm 
  Nêú là nam thì cũng bắt cóc hiếp dâm ==> lm nó coa thai ==> tự chịu trách nhiệm :)
  Ps: nếu đc thì hieps lun đứa thứ 3 cho chắc ăn emo
 • Author
  Fan Blackpink Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  người đó ko yêu bạn thì bạn cx nên dứt hẳn đi
  nếu tiếp tục yêu thì người đau khổ sẽ là bạn... đương nhiên đó chỉ là lời khuyên của mình còn quyền quyết định là của bạn
 • Author
  ( ,^_^,) Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  Vâng... em cảm ơn ạ~
 • Author
  ( ,^_^,) Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ, hihi....
Author Trả lời
minh châu Thành viên 7 giờ trước Chapter 149 Báo vi phạm
emonét vẽ ngày xưa ơi , trở lại đây đi
Author Trả lời
Ẩn danh 7 giờ trước Chapter 149 Báo vi phạm
3
Author Trả lời
Taokhôngcótênđâu nhưngtaoghétnhữngđứatêndàihơntao Thành viên 7 giờ trước Chapter 149 Báo vi phạm
Dạy mà honk bị lộ sịp emo
 • Author
  Mạc Vô Nhan Ẩn danh 7 giờ trước Báo vi phạm
  cảm ơn vì ko bị lộ ship, vì đây éo phải ecchi
Author Trả lời
ghét tiểu tam Ẩn danh 7 giờ trước Chapter 149 Báo vi phạm
2
Author Trả lời
Sun Moon 1 Thành viên 7 giờ trước Chapter 149 Báo vi phạm
1
Author Trả lời
Nguyá»…n Thị Hồng Nguyên Thành viên 10 giờ trước Chapter 148 Báo vi phạm
tui lại thích a main lúc đầu cơ đẹp vl h a main xuống cấp r
Author Trả lời
Dâu Tây Thành viên 15 giờ trước Chapter 148 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
minh châu Thành viên 1 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
đọc lại mấy chap đầu , lòng cảm thấy méo thốt lên lời emo
 • Author
  minh châu Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  nét vẽ càng ngày càng theo chiều hướng ....
 • Author
  Dương Tuyết Đào Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Ban đầu đẹp khủng giờ thì chỉ còn ba chấm
 • Author
  . Sở Thành viên 18 giờ trước Báo vi phạm
  Nói chung là nét càng ngày càng xấu 😞
 • Author
  tiểu long nữ Ẩn danh 18 giờ trước Báo vi phạm
  ban đầu đẹp hơn h nhìuemo
Author Trả lời
Nô Senpai Thành viên 1 ngày trước Chapter 148 Báo vi phạm
chap nay dài