Ngọt đắng tình yêu - Chapter 8

[Cập nhật lúc: 12:58 18/03/2015]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 1
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 2
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 3
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 4
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 5
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 6
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 7
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 8
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 9
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 10
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 11
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 12
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 13
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 14
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 15
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 16
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 17
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 18
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 19
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 20
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 21
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 22
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 23
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 24
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 25
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 26
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 27
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 28
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 29
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 30
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 31
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 32
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 33
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 34
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 35
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 36
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 37
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 38
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 39
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 40
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 41
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 42
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 43
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 44
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 45
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 46
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 47
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 48
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 49
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 50
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 51
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 52
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 53
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 54
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 55
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 56
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 57
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 58
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 59
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 60
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 61
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 62
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 63
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 64
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 65
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 66
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 67
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 68
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 69
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 70
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 71
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 72
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 73
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 74
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 75
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 76
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 77
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 78
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 79
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 80
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 81
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 82
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 83
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 84
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 85
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 86
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 87
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 88
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 89
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 90
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 91
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 92
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 93
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 94
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 95
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 96
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 97
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 98
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 99
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 100
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 101
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 102
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 103
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 104
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 105
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 106
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 107
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 108
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 109
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 110
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 111
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 112
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 113
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 114
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 115
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 116
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 117
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 118
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 119
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 120
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 121
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 122
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 123
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 124
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 125
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 126
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 127
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 128
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 129
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 130
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 131
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 132
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 133
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 134
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 135
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 136
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 137
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 138
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 139
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 140
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 141
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 142
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 143
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 144
Ngọt đắng tình yêu chap 8 - Trang 145
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Myha Ẩn danh 14:49 16/09 Chapter 5 Báo vi phạm
Đọc lại mấy lần rồi mà vẫn thích 😢hay quá❤️
Author Trả lời
my Ẩn danh 13:43 01/03 Báo vi phạm
emo muốn đập c mụ vú nuôi quá cơ đcm!!!!emo
Author Trả lời
Thảo Thu Ẩn danh 16:00 26/02 Chapter 10 Báo vi phạm
Toẹt vời !
Author Trả lời
Thiên Linh Ẩn danh 21:40 23/10/18 Chapter 10 Báo vi phạm
Kết như này t rất thích cái bộ này may ra đã có con r các kiểu chứ mấy bộ khác thì kết He nhưng lãng xẹt 😒có vài đứa chắc chẳng chịu nổi cảnh đau khổ nên cứ ấn tới chấp cuối xem để rồi méo hiểu rồi mắng cả bộ truyện 😏 ý kiến riêng nhưng t thấy bộ này tuyệt vời!!
Author Trả lời
chi Ẩn danh 14:47 24/08/18 Báo vi phạm
sao lấy bìa của cô dâu bé xinh nhỉ
Author Trả lời
nhu Ẩn danh 18:50 16/08/18 Chapter 1 Báo vi phạm
hay qua emo
Author Trả lời
chi Ẩn danh 09:02 26/07/18 Chapter 10 Báo vi phạm
cái kết hơi sao lãng ý
Author Trả lời
fuck Ẩn danh 14:22 24/07/18 Chapter 2 Báo vi phạm
Bà vú nuôi gian xảo, đi làm công cho nhà chủ mà dám đổi con của mình thành con của người ta, định biến vịt thành thiên Nga chắc? Đã không biết thân ăn nhờ ở đậu lại còn dám hành hạ con ruột của ông bà chủ. Không cho con người khác được yêu đương, được hạnh phúc, chỉ muốn mỗi con gái bả hạnh phúc thôi, con gái giả tạo của bà vú nuôi ở nhờ trên danh phận con ruột của ông bà chủ bao nhiêu năm là may Phước rồi mà còn tham lam, không biết thân biết phận lại dám hiếp đáp con ruột nhà đó, đọc truyện mà muốn đập cho con nữ phụ giả tạo yuri mấy trận
Author Trả lời
Ik Ẩn danh 20:57 18/06/18 Báo vi phạm
The nao con cua miso cung dep lam cho coi
Author Trả lời
y Ẩn danh 11:29 16/06/18 Chapter 10 Báo vi phạm
hay quá
Author Trả lời
Như ý Ẩn danh 08:01 20/05/18 Chapter 10 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Như ý Ẩn danh 08:00 20/05/18 Chapter 10 Báo vi phạm
Có bà mẹ nào đối sử với con mình như vậy không ta😕😕😕😕
Author Trả lời
Nhung Ẩn danh 22:58 13/05/18 Chapter 10 Báo vi phạm
T phí vài tiếng cuộc đời r. Hối hận vl
Author Trả lời
Bouroun Ẩn danh 08:16 11/05/18 Chapter 9 Báo vi phạm
Giống truyện bí mật ghê! Nhưng mà sao chỉ có mình U Jin biết hai đứa nó bị đổi cho nhau dị😑😑😑
Author Trả lời
Sea Ẩn danh 15:53 07/05/18 Chapter 3 Báo vi phạm
Shit! Bà vú gì mà như cức