Người Đi Săn

Người Đi Săn
Lượt xem: 62.667
Người Đi Săn Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một thế giới giả tưởng với các thợ săn lùng mọi cảm giác. Gon, nhân vật chính của truyện, sau khi biết cha mình vẫn còn sống và là một hunter tài năng, đã quyết tâm trở thành một thợ săn. Trong cuộc thi tuyển chọn hunter, Gon đã gặp và kết bạn với Killua, Kurapika và Leorio. Câu truyện lôi cuốn người đọc bởi những nhân vật ấn tượng.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 360: Raw 22:12 30/06 3.435
Chapter 359 22:31 23/06 3.373
Chapter 358 15:01 17/06 3.548
Chapter 357: Raw 18:36 09/06 3.448
Chapter 356 19:19 02/06 3.329
Chapter 355 10:52 27/05 3.256
Chapter 354 20:30 19/05 3.319
Chapter 353 21:04 12/05 3.334
Chapter 352 13:42 03/05 3.343
Chapter 351 21:17 21/04 3.363
Chapter 350 13:23 15/04 3.323
Chapter 349 06/04/15 4.233
Chapter 348 06/04/15 3.396
Chapter 347 06/04/15 3.367
Chapter 346 06/04/15 3.233
Chapter 345 06/04/15 3.261
Chapter 344 06/04/15 3.222
Chapter 343 06/04/15 3.212
Chapter 342 06/04/15 3.223
Chapter 341 06/04/15 3.251
Chapter 340.6 06/04/15 3.145
Chapter 340.5 06/04/15 3.154
Chapter 340.2 06/04/15 3.168
Chapter 340.1 06/04/15 3.204
Chapter 340 06/04/15 3.241
Chapter 339 06/04/15 3.180
Chapter 338 06/04/15 3.183
Chapter 337 06/04/15 3.205
Chapter 336 06/04/15 3.207
Chapter 335 06/04/15 3.195
Chapter 334 06/04/15 3.178
Chapter 333 06/04/15 3.180
Chapter 332 06/04/15 3.175
Chapter 331 06/04/15 3.177
Chapter 330 06/04/15 3.190
Chapter 329 06/04/15 3.174
Chapter 328 06/04/15 3.182
Chapter 327 06/04/15 3.178
Chapter 326 06/04/15 3.191
Chapter 325 06/04/15 3.178
Chapter 324 06/04/15 3.177
Chapter 323 06/04/15 3.172
Chapter 322 06/04/15 3.171
Chapter 321 06/04/15 3.167
Chapter 320 06/04/15 3.171
Chapter 319 06/04/15 3.160
Chapter 318 06/04/15 3.170
Chapter 317 06/04/15 3.170
Chapter 316 06/04/15 3.169
Chapter 315 06/04/15 3.167
Chapter 314 06/04/15 3.169
Chapter 313 06/04/15 3.164
Chapter 312 06/04/15 3.155
Chapter 311 06/04/15 3.163
Chapter 310 06/04/15 3.167
Chapter 309 06/04/15 3.157
Chapter 308 06/04/15 3.169
Chapter 307 06/04/15 3.170
Chapter 306 06/04/15 3.179
Chapter 305 06/04/15 3.158
Chapter 304 06/04/15 3.154
Chapter 303 06/04/15 3.159
Chapter 302 06/04/15 3.158
Chapter 301 06/04/15 3.174
Chapter 300 06/04/15 3.197
Chapter 299 06/04/15 3.144
Chapter 298 06/04/15 3.146
Chapter 297 06/04/15 3.152
Chapter 296 06/04/15 3.147
Chapter 295 06/04/15 3.158
Chapter 294 06/04/15 3.146
Chapter 293 06/04/15 3.157
Chapter 292 06/04/15 3.154
Chapter 291 06/04/15 3.148
Chapter 290 06/04/15 3.161
Chapter 289 06/04/15 3.139
Chapter 288 06/04/15 3.140
Chapter 287 06/04/15 3.127
Chapter 286 06/04/15 3.141
Chapter 285 06/04/15 3.131
Chapter 284 06/04/15 3.136
Chapter 283 06/04/15 3.133
Chapter 282 06/04/15 3.140
Chapter 281 06/04/15 3.133
Chapter 280 06/04/15 3.136
Chapter 279 06/04/15 3.137
Chapter 278 06/04/15 3.137
Chapter 277 06/04/15 3.130
Chapter 276 06/04/15 3.128
Chapter 275 06/04/15 3.125
Chapter 274 06/04/15 3.129
Chapter 273 06/04/15 3.125
Chapter 272 06/04/15 3.119
Chapter 271 06/04/15 3.136
Chapter 270 06/04/15 3.138
Chapter 269 06/04/15 3.117
Chapter 268 06/04/15 3.132
Chapter 267 06/04/15 3.130
Chapter 266 06/04/15 3.126
Chapter 265 06/04/15 3.124
Chapter 264 06/04/15 3.131
Chapter 263 06/04/15 3.118
Chapter 262 06/04/15 3.115
Chapter 261 06/04/15 3.126
Chapter 260 06/04/15 3.120
Chapter 259 06/04/15 3.120
Chapter 258 06/04/15 3.121
Chapter 257 06/04/15 3.120
Chapter 256 06/04/15 3.120
Chapter 255 11:23 20/01 3.119
Chapter 254 06/04/15 3.128
Chapter 253 06/04/15 3.124
Chapter 252 06/04/15 3.138
Chapter 251 06/04/15 3.130
Chapter 250 06/04/15 3.157
Chapter 249 06/04/15 3.133
Chapter 248 06/04/15 3.142
Chapter 247 06/04/15 3.126
Chapter 246 06/04/15 3.124
Chapter 245 06/04/15 3.131
Chapter 244 06/04/15 3.137
Chapter 243 06/04/15 3.143
Chapter 242 06/04/15 3.128
Chapter 241 06/04/15 3.128
Chapter 240 06/04/15 3.149
Chapter 239 06/04/15 3.124
Chapter 238 06/04/15 3.125
Chapter 237 06/04/15 3.135
Chapter 236 06/04/15 3.128
Chapter 235 06/04/15 3.140
Chapter 234 06/04/15 3.127
Chapter 233 06/04/15 3.127
Chapter 232 06/04/15 3.133
Chapter 231 06/04/15 3.129
Chapter 230 06/04/15 3.139
Chapter 229 06/04/15 3.144
Chapter 228 06/04/15 3.144
Chapter 227 06/04/15 3.164
Chapter 226 06/04/15 3.148
Chapter 225 06/04/15 3.143
Chapter 224 06/04/15 3.131
Chapter 223 06/04/15 3.149
Chapter 222 06/04/15 3.143
Chapter 221 06/04/15 3.137
Chapter 220 06/04/15 3.144
Chapter 219 06/04/15 3.144
Chapter 218 06/04/15 3.143
Chapter 217 06/04/15 3.145
Chapter 216 06/04/15 3.136
Chapter 215 06/04/15 3.131
Chapter 214 06/04/15 3.139
Chapter 213 06/04/15 3.133
Chapter 212 06/04/15 3.127
Chapter 211 06/04/15 3.128
Chapter 210 06/04/15 3.138
Chapter 209 06/04/15 3.128
Chapter 208 06/04/15 3.134
Chapter 207 06/04/15 3.126
Chapter 206 06/04/15 3.130
Chapter 205 06/04/15 3.136
Chapter 204 06/04/15 3.132
Chapter 203 06/04/15 3.130
Chapter 202 06/04/15 3.147
Chapter 201 06/04/15 3.150
Chapter 200 06/04/15 3.302
Chapter 199 16:11 23/03 3.133
Chapter 198 23:47 28/03 3.115
Chapter 197 17:20 29/03 3.102
Chapter 196 17:20 01/04 3.093
Chapter 195 17:18 05/04 3.090
Chapter 194 23:19 10/04 3.070
Chapter 193 23:19 10/04 3.083
Chapter 192 13:51 09/04 3.095
Chapter 191 16:38 01/07 3.026
Chapter 190 16:38 01/07 3.025
Chapter 189 16:38 01/07 3.022
Chapter 188 16:38 01/07 3.022
Chapter 187 13:03 02/04 3.094
Chapter 186 13:03 02/04 3.085
Chapter 185 21:48 23/03 3.116
Chapter 184 21:48 23/03 3.099
Chapter 183 21:48 23/03 3.099
Chapter 182 16:00 19/03 3.116
Chapter 181 16:00 19/03 3.107
Chapter 180 16:00 19/03 3.102
Chapter 179 16:00 19/03 3.099
Chapter 178 15:49 19/03 3.105
Chapter 177 13:48 12/03 3.109
Chapter 176 13:48 12/03 3.101
Chapter 175 13:48 12/03 3.100
Chapter 174 11:36 06/03 3.120
Chapter 173 11:36 06/03 3.105
Chapter 172 11:26 06/03 3.100
Chapter 171 23:17 26/02 3.115
Chapter 170 23:17 26/02 3.124
Chapter 169 23:17 26/02 3.121
Chapter 168 23:17 26/02 3.114
Chapter 167 23:17 26/02 3.127
Chapter 166 23:17 26/02 3.118
Chapter 165 23:57 18/02 3.129
Chapter 164 19:52 05/02 3.144
Chapter 163 20:41 30/01 3.138
Chapter 162 21:31 27/01 3.140
Chapter 161 11:23 20/01 3.260
Chapter 160 11:23 20/01 3.175
Chapter 159 11:23 20/01 3.139
Chapter 158 11:23 20/01 3.150
Chapter 157 11:23 20/01 3.130
Chapter 156 11:12 20/01 3.135
Chapter 155 11:12 20/01 3.137
Chapter 154 11:12 20/01 3.145
Chapter 153 11:12 20/01 3.146
Chapter 152 11:12 20/01 3.149
Chapter 151 11:12 20/01 3.137
Chapter 150 11:12 20/01 3.160
Chapter 149 11:12 20/01 3.137
Chapter 148 11:12 20/01 3.129
Chapter 147 11:12 20/01 3.135
Chapter 146 11:12 20/01 3.141
Chapter 145 11:12 20/01 3.133
Chapter 144 11:12 20/01 3.133
Chapter 143 11:12 20/01 3.128
Chapter 142 11:12 20/01 3.123
Chapter 141 11:12 20/01 3.129
Chapter 140 11:12 20/01 3.136
Chapter 139 11:12 20/01 3.119
Chapter 138 20:54 19/01 3.126
Chapter 137 20:54 19/01 3.126
Chapter 136 20:54 19/01 3.136
Chapter 135 20:54 19/01 3.134
Chapter 134 20:54 19/01 3.130
Chapter 133 20:54 19/01 3.134
Chapter 132 20:54 19/01 3.133
Chapter 131 20:54 19/01 3.136
Chapter 130 20:54 19/01 3.154
Chapter 129 20:54 19/01 3.143
Chapter 128 20:54 19/01 3.131
Chapter 127 20:54 19/01 3.142
Chapter 126 20:54 19/01 3.140
Chapter 125 20:54 19/01 3.144
Chapter 124 20:54 19/01 3.147
Chapter 123 20:54 19/01 3.145
Chapter 122 20:54 19/01 3.138
Chapter 121 20:54 19/01 3.147
Chapter 120 20:48 19/01 3.161
Chapter 119 20:48 19/01 3.140
Chapter 118 20:48 19/01 3.136
Chapter 117 20:48 19/01 3.138
Chapter 116 20:48 19/01 3.138
Chapter 115 20:48 19/01 3.138
Chapter 114 20:48 19/01 3.134
Chapter 113 06/04/15 3.162
Chapter 112 06/04/15 3.155
Chapter 111 06/04/15 3.148
Chapter 110 06/04/15 3.162
Chapter 109 06/04/15 3.174
Chapter 108 06/04/15 3.163
Chapter 107 06/04/15 3.176
Chapter 106 06/04/15 3.168
Chapter 105 06/04/15 3.163
Chapter 104 06/04/15 3.162
Chapter 103 06/04/15 3.160
Chapter 102 06/04/15 3.168
Chapter 101 06/04/15 3.166
Chapter 100 06/04/15 3.182
Chapter 99 06/04/15 3.164
Chapter 98 06/04/15 3.149
Chapter 97 06/04/15 3.161
Chapter 96 06/04/15 3.147
Chapter 95 06/04/15 3.156
Chapter 94 06/04/15 3.156
Chapter 93 20:48 19/01 3.116
Chapter 93 20:48 19/01 3.131
Chapter 92 20:48 19/01 3.121
Chapter 92 20:48 19/01 3.136
Chapter 91 20:48 19/01 3.137
Chapter 91 20:48 19/01 3.138
Chapter 90 20:48 19/01 3.138
Chapter 90 20:48 19/01 3.130
Chapter 89 06/04/15 3.164
Chapter 88 06/04/15 3.150
Chapter 87 06/04/15 3.156
Chapter 86 06/04/15 3.157
Chapter 85 06/04/15 3.163
Chapter 84 06/04/15 3.166
Chapter 83 06/04/15 3.165
Chapter 82 06/04/15 3.175
Chapter 81 06/04/15 3.163
Chapter 80 06/04/15 3.177
Chapter 79 06/04/15 3.168
Chapter 78 06/04/15 3.176
Chapter 77 06/04/15 3.160
Chapter 76 06/04/15 3.164
Chapter 75 06/04/15 3.161
Chapter 74 06/04/15 3.169
Chapter 73 06/04/15 3.166
Chapter 72 06/04/15 3.173
Chapter 71 06/04/15 3.168
Chapter 70 06/04/15 3.173
Chapter 69 06/04/15 3.178
Chapter 68 06/04/15 3.166
Chapter 67 06/04/15 3.162
Chapter 66 06/04/15 3.157
Chapter 65 06/04/15 3.162
Chapter 64 06/04/15 3.172
Chapter 63 06/04/15 3.170
Chapter 62 06/04/15 3.173
Chapter 61 06/04/15 3.169
Chapter 60 06/04/15 3.180
Chapter 59 06/04/15 3.174
Chapter 58 06/04/15 3.174
Chapter 57 06/04/15 3.174
Chapter 56 06/04/15 3.180
Chapter 55 06/04/15 3.176
Chapter 54 06/04/15 3.183
Chapter 53 06/04/15 3.175
Chapter 52 06/04/15 3.180
Chapter 51 06/04/15 3.180
Chapter 50.5 20:48 19/01 3.142
Chapter 50 06/04/15 3.184
Chapter 49 06/04/15 3.148
Chapter 48 06/04/15 3.153
Chapter 47 06/04/15 3.161
Chapter 46 06/04/15 3.168
Chapter 45 06/04/15 3.161
Chapter 44 06/04/15 3.179
Chapter 43 06/04/15 3.172
Chapter 42 06/04/15 3.170
Chapter 41 06/04/15 3.170
Chapter 40 06/04/15 3.166
Chapter 39 06/04/15 3.159
Chapter 38 06/04/15 3.179
Chapter 37 06/04/15 3.167
Chapter 36 06/04/15 3.181
Chapter 35 06/04/15 3.176
Chapter 34 06/04/15 3.174
Chapter 33 06/04/15 3.174
Chapter 32 06/04/15 3.175
Chapter 31 06/04/15 3.178
Chapter 30 06/04/15 3.185
Chapter 29 06/04/15 3.173
Chapter 28 06/04/15 3.173
Chapter 27 06/04/15 3.179
Chapter 26 06/04/15 3.176
Chapter 25 06/04/15 3.184
Chapter 24 06/04/15 3.164
Chapter 23 06/04/15 3.172
Chapter 22 06/04/15 3.172
Chapter 21 06/04/15 3.180
Chapter 20 06/04/15 3.176
Chapter 19 06/04/15 3.166
Chapter 18 06/04/15 3.171
Chapter 17 06/04/15 3.179
Chapter 16 06/04/15 3.171
Chapter 15 06/04/15 3.175
Chapter 14 06/04/15 3.172
Chapter 13 06/04/15 3.179
Chapter 12 06/04/15 3.180
Chapter 11 06/04/15 3.182
Chapter 10 06/04/15 3.196
Chapter 9 06/04/15 3.180
Chapter 8 06/04/15 3.168
Chapter 7 06/04/15 3.175
Chapter 6 06/04/15 3.186
Chapter 5 06/04/15 3.206
Chapter 4 06/04/15 3.192
Chapter 3 06/04/15 3.220
Chapter 2 06/04/15 3.256
Chapter 1 06/04/15 3.370
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
thắng 17:07 15/07Báo vi phạm
truyện hay quá, momg các bạn sớm post lên tiếp nha.
AuthorTrả lời
sky_hp 19:04 27/05Báo vi phạm
Ủa lúc trước bọn thuộc hạ mới nói biết trừ niệm sư thôi, thằng kuroro được trừ niệm lúc nào thế nhỉ.Trong truyện ghét thằng này nhất, thứ nhì là thằng anh hai của killua
  • Author
    trumlongmtv1 20:53 27/05Báo vi phạm
    thằng hisoka thuyết phục được trừ niệm sư lúc ở trên đảo rồi, chuyện sau đó chưa thấy đề cập tới nhưng tự biết mà suy ra thôi
AuthorTrả lời
sbmoecon 23:24 25/05Báo vi phạm
lại hack não lv max
AuthorTrả lời
tiennu711 19:28 25/05Báo vi phạm
Quá hại não.
Vậy là nhà ảo thuật đã dính lừa.
AuthorTrả lời
love.againpa 23:11 22/05Báo vi phạm
fix hộ mấy chap 19x~ fát
AuthorTrả lời
Dranel 13:42 19/05Báo vi phạm
Mấy chuyện đánh đấm mà nhiều chữ thế này làm biếng đọc thật....
AuthorTrả lời
Jz 22:10 08/05Báo vi phạm
Đánh nhau với mấy thánh này chắc ngủ gật cmnl, giải thích skill dài dòng mệt vl
AuthorTrả lời
huynhduchuynbk 22:30 05/05Báo vi phạm
Như thường lệ, đọc hack não vkl . Mong tác giả luôn khoe mạnh để viết cho hết
AuthorTrả lời
tiennu711 22:07 04/05Báo vi phạm
Có mỗi 1 chap tiếng việt mà ko biết chap đó là 351 hay 352.
AuthorTrả lời
nonexistent1994 12:44 04/05Báo vi phạm
chap 351 với 352 việt kìa
AuthorTrả lời
gaiumeo 10:55 02/05Báo vi phạm
không tin vào mắt mình khi thấy chap mới luôn
AuthorTrả lời
namkuteeeo 16:33 22/04Báo vi phạm
đù lâu vào chơi thấy chap mới mừng hết biết
AuthorTrả lời
Musunde Hiraite 01:56 17/04Báo vi phạm
Sao vẽ đẹp thế ?? tưởng ông tác giả nằm giường bệnh mà???
AuthorTrả lời
tiennu711 00:12 16/04Báo vi phạm
Trời ơi thớt ơi em yêu thớt quá.
AuthorTrả lời
beyourself 20:58 15/04
Chapter 350 wow. Cuối cùng HXH cũng đã trở lại. Hy vọng lần này ổng tác giả viết nhiều chapter hơn mọi lần. Thank thớt nhiều.

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch