Người Đi Săn

Người Đi Săn
Lượt xem: 64.202
Người Đi Săn Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một thế giới giả tưởng với các thợ săn lùng mọi cảm giác. Gon, nhân vật chính của truyện, sau khi biết cha mình vẫn còn sống và là một hunter tài năng, đã quyết tâm trở thành một thợ săn. Trong cuộc thi tuyển chọn hunter, Gon đã gặp và kết bạn với Killua, Kurapika và Leorio. Câu truyện lôi cuốn người đọc bởi những nhân vật ấn tượng.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 360: Raw 22:12 30/06 3.466
Chapter 359 22:31 23/06 3.383
Chapter 358 15:01 17/06 3.557
Chapter 357: Raw 18:36 09/06 3.459
Chapter 356 19:19 02/06 3.343
Chapter 355 10:52 27/05 3.266
Chapter 354 20:30 19/05 3.325
Chapter 353 21:04 12/05 3.343
Chapter 352 13:42 03/05 3.349
Chapter 351 21:17 21/04 3.371
Chapter 350 13:23 15/04 3.328
Chapter 349 06/04/15 4.235
Chapter 348 06/04/15 3.399
Chapter 347 06/04/15 3.370
Chapter 346 06/04/15 3.236
Chapter 345 06/04/15 3.265
Chapter 344 06/04/15 3.226
Chapter 343 06/04/15 3.214
Chapter 342 06/04/15 3.226
Chapter 341 06/04/15 3.256
Chapter 340.6 06/04/15 3.150
Chapter 340.5 06/04/15 3.156
Chapter 340.2 06/04/15 3.170
Chapter 340.1 06/04/15 3.207
Chapter 340 06/04/15 3.248
Chapter 339 06/04/15 3.183
Chapter 338 06/04/15 3.189
Chapter 337 06/04/15 3.208
Chapter 336 06/04/15 3.210
Chapter 335 06/04/15 3.198
Chapter 334 06/04/15 3.184
Chapter 333 06/04/15 3.184
Chapter 332 06/04/15 3.180
Chapter 331 06/04/15 3.183
Chapter 330 06/04/15 3.194
Chapter 329 06/04/15 3.177
Chapter 328 06/04/15 3.185
Chapter 327 06/04/15 3.184
Chapter 326 06/04/15 3.197
Chapter 325 06/04/15 3.183
Chapter 324 06/04/15 3.181
Chapter 323 06/04/15 3.178
Chapter 322 06/04/15 3.177
Chapter 321 06/04/15 3.175
Chapter 320 06/04/15 3.177
Chapter 319 06/04/15 3.164
Chapter 318 06/04/15 3.173
Chapter 317 06/04/15 3.175
Chapter 316 06/04/15 3.172
Chapter 315 06/04/15 3.169
Chapter 314 06/04/15 3.172
Chapter 313 06/04/15 3.169
Chapter 312 06/04/15 3.158
Chapter 311 06/04/15 3.168
Chapter 310 06/04/15 3.171
Chapter 309 06/04/15 3.161
Chapter 308 06/04/15 3.174
Chapter 307 06/04/15 3.177
Chapter 306 06/04/15 3.183
Chapter 305 06/04/15 3.164
Chapter 304 06/04/15 3.161
Chapter 303 06/04/15 3.162
Chapter 302 06/04/15 3.163
Chapter 301 06/04/15 3.178
Chapter 300 06/04/15 3.200
Chapter 299 06/04/15 3.147
Chapter 298 06/04/15 3.150
Chapter 297 06/04/15 3.155
Chapter 296 06/04/15 3.151
Chapter 295 06/04/15 3.163
Chapter 294 06/04/15 3.151
Chapter 293 06/04/15 3.160
Chapter 292 06/04/15 3.157
Chapter 291 06/04/15 3.155
Chapter 290 06/04/15 3.166
Chapter 289 06/04/15 3.142
Chapter 288 06/04/15 3.143
Chapter 287 06/04/15 3.129
Chapter 286 06/04/15 3.143
Chapter 285 06/04/15 3.133
Chapter 284 06/04/15 3.141
Chapter 283 06/04/15 3.138
Chapter 282 06/04/15 3.145
Chapter 281 06/04/15 3.137
Chapter 280 06/04/15 3.143
Chapter 279 06/04/15 3.142
Chapter 278 06/04/15 3.144
Chapter 277 06/04/15 3.135
Chapter 276 06/04/15 3.134
Chapter 275 06/04/15 3.131
Chapter 274 06/04/15 3.134
Chapter 273 06/04/15 3.131
Chapter 272 06/04/15 3.125
Chapter 271 06/04/15 3.140
Chapter 270 06/04/15 3.144
Chapter 269 06/04/15 3.123
Chapter 268 06/04/15 3.138
Chapter 267 06/04/15 3.137
Chapter 266 06/04/15 3.132
Chapter 265 06/04/15 3.130
Chapter 264 06/04/15 3.135
Chapter 263 06/04/15 3.121
Chapter 262 06/04/15 3.120
Chapter 261 06/04/15 3.129
Chapter 260 06/04/15 3.125
Chapter 259 06/04/15 3.123
Chapter 258 06/04/15 3.126
Chapter 257 06/04/15 3.123
Chapter 256 06/04/15 3.123
Chapter 255 11:23 20/01 3.123
Chapter 254 06/04/15 3.132
Chapter 253 06/04/15 3.128
Chapter 252 06/04/15 3.142
Chapter 251 06/04/15 3.134
Chapter 250 06/04/15 3.160
Chapter 249 06/04/15 3.137
Chapter 248 06/04/15 3.147
Chapter 247 06/04/15 3.130
Chapter 246 06/04/15 3.128
Chapter 245 06/04/15 3.133
Chapter 244 06/04/15 3.139
Chapter 243 06/04/15 3.146
Chapter 242 06/04/15 3.132
Chapter 241 06/04/15 3.132
Chapter 240 06/04/15 3.153
Chapter 239 06/04/15 3.129
Chapter 238 06/04/15 3.130
Chapter 237 06/04/15 3.140
Chapter 236 06/04/15 3.134
Chapter 235 06/04/15 3.143
Chapter 234 06/04/15 3.132
Chapter 233 06/04/15 3.132
Chapter 232 06/04/15 3.139
Chapter 231 06/04/15 3.135
Chapter 230 06/04/15 3.145
Chapter 229 06/04/15 3.150
Chapter 228 06/04/15 3.150
Chapter 227 06/04/15 3.168
Chapter 226 06/04/15 3.153
Chapter 225 06/04/15 3.147
Chapter 224 06/04/15 3.135
Chapter 223 06/04/15 3.154
Chapter 222 06/04/15 3.148
Chapter 221 06/04/15 3.144
Chapter 220 06/04/15 3.148
Chapter 219 06/04/15 3.147
Chapter 218 06/04/15 3.146
Chapter 217 06/04/15 3.148
Chapter 216 06/04/15 3.140
Chapter 215 06/04/15 3.134
Chapter 214 06/04/15 3.143
Chapter 213 06/04/15 3.136
Chapter 212 06/04/15 3.132
Chapter 211 06/04/15 3.133
Chapter 210 06/04/15 3.142
Chapter 209 06/04/15 3.131
Chapter 208 06/04/15 3.137
Chapter 207 06/04/15 3.128
Chapter 206 06/04/15 3.132
Chapter 205 06/04/15 3.138
Chapter 204 06/04/15 3.138
Chapter 203 06/04/15 3.132
Chapter 202 06/04/15 3.153
Chapter 201 06/04/15 3.152
Chapter 200 06/04/15 3.307
Chapter 199 16:11 23/03 3.141
Chapter 198 23:47 28/03 3.123
Chapter 197 17:20 29/03 3.108
Chapter 196 17:20 01/04 3.097
Chapter 195 17:18 05/04 3.096
Chapter 194 23:19 10/04 3.074
Chapter 193 23:19 10/04 3.090
Chapter 192 13:51 09/04 3.098
Chapter 191 16:38 01/07 3.030
Chapter 190 16:38 01/07 3.028
Chapter 189 16:38 01/07 3.024
Chapter 188 16:38 01/07 3.024
Chapter 187 13:03 02/04 3.098
Chapter 186 13:03 02/04 3.091
Chapter 185 21:48 23/03 3.119
Chapter 184 21:48 23/03 3.102
Chapter 183 21:48 23/03 3.103
Chapter 182 16:00 19/03 3.118
Chapter 181 16:00 19/03 3.109
Chapter 180 16:00 19/03 3.104
Chapter 179 16:00 19/03 3.101
Chapter 178 15:49 19/03 3.107
Chapter 177 13:48 12/03 3.111
Chapter 176 13:48 12/03 3.105
Chapter 175 13:48 12/03 3.103
Chapter 174 11:36 06/03 3.123
Chapter 173 11:36 06/03 3.111
Chapter 172 11:26 06/03 3.104
Chapter 171 23:17 26/02 3.118
Chapter 170 23:17 26/02 3.127
Chapter 169 23:17 26/02 3.124
Chapter 168 23:17 26/02 3.117
Chapter 167 23:17 26/02 3.129
Chapter 166 23:17 26/02 3.121
Chapter 165 23:57 18/02 3.133
Chapter 164 19:52 05/02 3.148
Chapter 163 20:41 30/01 3.141
Chapter 162 21:31 27/01 3.143
Chapter 161 11:23 20/01 3.262
Chapter 160 11:23 20/01 3.180
Chapter 159 11:23 20/01 3.141
Chapter 158 11:23 20/01 3.152
Chapter 157 11:23 20/01 3.132
Chapter 156 11:12 20/01 3.139
Chapter 155 11:12 20/01 3.141
Chapter 154 11:12 20/01 3.148
Chapter 153 11:12 20/01 3.149
Chapter 152 11:12 20/01 3.151
Chapter 151 11:12 20/01 3.140
Chapter 150 11:12 20/01 3.164
Chapter 149 11:12 20/01 3.139
Chapter 148 11:12 20/01 3.131
Chapter 147 11:12 20/01 3.137
Chapter 146 11:12 20/01 3.144
Chapter 145 11:12 20/01 3.136
Chapter 144 11:12 20/01 3.136
Chapter 143 11:12 20/01 3.130
Chapter 142 11:12 20/01 3.125
Chapter 141 11:12 20/01 3.131
Chapter 140 11:12 20/01 3.139
Chapter 139 11:12 20/01 3.122
Chapter 138 20:54 19/01 3.129
Chapter 137 20:54 19/01 3.130
Chapter 136 20:54 19/01 3.138
Chapter 135 20:54 19/01 3.136
Chapter 134 20:54 19/01 3.132
Chapter 133 20:54 19/01 3.136
Chapter 132 20:54 19/01 3.135
Chapter 131 20:54 19/01 3.139
Chapter 130 20:54 19/01 3.158
Chapter 129 20:54 19/01 3.145
Chapter 128 20:54 19/01 3.133
Chapter 127 20:54 19/01 3.144
Chapter 126 20:54 19/01 3.143
Chapter 125 20:54 19/01 3.147
Chapter 124 20:54 19/01 3.149
Chapter 123 20:54 19/01 3.147
Chapter 122 20:54 19/01 3.140
Chapter 121 20:54 19/01 3.152
Chapter 120 20:48 19/01 3.165
Chapter 119 20:48 19/01 3.143
Chapter 118 20:48 19/01 3.139
Chapter 117 20:48 19/01 3.140
Chapter 116 20:48 19/01 3.141
Chapter 115 20:48 19/01 3.140
Chapter 114 20:48 19/01 3.137
Chapter 113 06/04/15 3.165
Chapter 112 06/04/15 3.157
Chapter 111 06/04/15 3.150
Chapter 110 06/04/15 3.166
Chapter 109 06/04/15 3.178
Chapter 108 06/04/15 3.165
Chapter 107 06/04/15 3.178
Chapter 106 06/04/15 3.171
Chapter 105 06/04/15 3.169
Chapter 104 06/04/15 3.165
Chapter 103 06/04/15 3.163
Chapter 102 06/04/15 3.171
Chapter 101 06/04/15 3.169
Chapter 100 06/04/15 3.187
Chapter 99 06/04/15 3.166
Chapter 98 06/04/15 3.151
Chapter 97 06/04/15 3.164
Chapter 96 06/04/15 3.150
Chapter 95 06/04/15 3.159
Chapter 94 06/04/15 3.160
Chapter 93 20:48 19/01 3.120
Chapter 93 20:48 19/01 3.134
Chapter 92 20:48 19/01 3.124
Chapter 92 20:48 19/01 3.141
Chapter 91 20:48 19/01 3.141
Chapter 91 20:48 19/01 3.141
Chapter 90 20:48 19/01 3.142
Chapter 90 20:48 19/01 3.134
Chapter 89 06/04/15 3.167
Chapter 88 06/04/15 3.153
Chapter 87 06/04/15 3.160
Chapter 86 06/04/15 3.160
Chapter 85 06/04/15 3.167
Chapter 84 06/04/15 3.172
Chapter 83 06/04/15 3.169
Chapter 82 06/04/15 3.179
Chapter 81 06/04/15 3.167
Chapter 80 06/04/15 3.182
Chapter 79 06/04/15 3.172
Chapter 78 06/04/15 3.179
Chapter 77 06/04/15 3.165
Chapter 76 06/04/15 3.168
Chapter 75 06/04/15 3.165
Chapter 74 06/04/15 3.173
Chapter 73 06/04/15 3.170
Chapter 72 06/04/15 3.176
Chapter 71 06/04/15 3.173
Chapter 70 06/04/15 3.178
Chapter 69 06/04/15 3.182
Chapter 68 06/04/15 3.172
Chapter 67 06/04/15 3.169
Chapter 66 06/04/15 3.165
Chapter 65 06/04/15 3.170
Chapter 64 06/04/15 3.176
Chapter 63 06/04/15 3.173
Chapter 62 06/04/15 3.176
Chapter 61 06/04/15 3.173
Chapter 60 06/04/15 3.183
Chapter 59 06/04/15 3.179
Chapter 58 06/04/15 3.178
Chapter 57 06/04/15 3.179
Chapter 56 06/04/15 3.183
Chapter 55 06/04/15 3.181
Chapter 54 06/04/15 3.185
Chapter 53 06/04/15 3.178
Chapter 52 06/04/15 3.185
Chapter 51 06/04/15 3.185
Chapter 50.5 20:48 19/01 3.147
Chapter 50 06/04/15 3.187
Chapter 49 06/04/15 3.152
Chapter 48 06/04/15 3.160
Chapter 47 06/04/15 3.167
Chapter 46 06/04/15 3.171
Chapter 45 06/04/15 3.168
Chapter 44 06/04/15 3.183
Chapter 43 06/04/15 3.176
Chapter 42 06/04/15 3.176
Chapter 41 06/04/15 3.176
Chapter 40 06/04/15 3.173
Chapter 39 06/04/15 3.164
Chapter 38 06/04/15 3.185
Chapter 37 06/04/15 3.171
Chapter 36 06/04/15 3.184
Chapter 35 06/04/15 3.180
Chapter 34 06/04/15 3.178
Chapter 33 06/04/15 3.177
Chapter 32 06/04/15 3.178
Chapter 31 06/04/15 3.181
Chapter 30 06/04/15 3.190
Chapter 29 06/04/15 3.177
Chapter 28 06/04/15 3.178
Chapter 27 06/04/15 3.181
Chapter 26 06/04/15 3.180
Chapter 25 06/04/15 3.187
Chapter 24 06/04/15 3.167
Chapter 23 06/04/15 3.174
Chapter 22 06/04/15 3.176
Chapter 21 06/04/15 3.184
Chapter 20 06/04/15 3.180
Chapter 19 06/04/15 3.171
Chapter 18 06/04/15 3.176
Chapter 17 06/04/15 3.184
Chapter 16 06/04/15 3.175
Chapter 15 06/04/15 3.179
Chapter 14 06/04/15 3.176
Chapter 13 06/04/15 3.183
Chapter 12 06/04/15 3.182
Chapter 11 06/04/15 3.187
Chapter 10 06/04/15 3.204
Chapter 9 06/04/15 3.183
Chapter 8 06/04/15 3.169
Chapter 7 06/04/15 3.177
Chapter 6 06/04/15 3.188
Chapter 5 06/04/15 3.211
Chapter 4 06/04/15 3.194
Chapter 3 06/04/15 3.223
Chapter 2 06/04/15 3.264
Chapter 1 06/04/15 3.385
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
thắng 17:07 15/07Báo vi phạm
truyện hay quá, momg các bạn sớm post lên tiếp nha.
AuthorTrả lời
sky_hp 19:04 27/05Báo vi phạm
Ủa lúc trước bọn thuộc hạ mới nói biết trừ niệm sư thôi, thằng kuroro được trừ niệm lúc nào thế nhỉ.Trong truyện ghét thằng này nhất, thứ nhì là thằng anh hai của killua
  • Author
    trumlongmtv1 20:53 27/05Báo vi phạm
    thằng hisoka thuyết phục được trừ niệm sư lúc ở trên đảo rồi, chuyện sau đó chưa thấy đề cập tới nhưng tự biết mà suy ra thôi
AuthorTrả lời
sbmoecon 23:24 25/05Báo vi phạm
lại hack não lv max
AuthorTrả lời
tiennu711 19:28 25/05Báo vi phạm
Quá hại não.
Vậy là nhà ảo thuật đã dính lừa.
AuthorTrả lời
love.againpa 23:11 22/05Báo vi phạm
fix hộ mấy chap 19x~ fát
AuthorTrả lời
Dranel 13:42 19/05Báo vi phạm
Mấy chuyện đánh đấm mà nhiều chữ thế này làm biếng đọc thật....
AuthorTrả lời
Jz 22:10 08/05Báo vi phạm
Đánh nhau với mấy thánh này chắc ngủ gật cmnl, giải thích skill dài dòng mệt vl
AuthorTrả lời
huynhduchuynbk 22:30 05/05Báo vi phạm
Như thường lệ, đọc hack não vkl . Mong tác giả luôn khoe mạnh để viết cho hết
AuthorTrả lời
tiennu711 22:07 04/05Báo vi phạm
Có mỗi 1 chap tiếng việt mà ko biết chap đó là 351 hay 352.
AuthorTrả lời
nonexistent1994 12:44 04/05Báo vi phạm
chap 351 với 352 việt kìa
AuthorTrả lời
gaiumeo 10:55 02/05Báo vi phạm
không tin vào mắt mình khi thấy chap mới luôn
AuthorTrả lời
namkuteeeo 16:33 22/04Báo vi phạm
đù lâu vào chơi thấy chap mới mừng hết biết
AuthorTrả lời
Musunde Hiraite 01:56 17/04Báo vi phạm
Sao vẽ đẹp thế ?? tưởng ông tác giả nằm giường bệnh mà???
AuthorTrả lời
tiennu711 00:12 16/04Báo vi phạm
Trời ơi thớt ơi em yêu thớt quá.
AuthorTrả lời
beyourself 20:58 15/04
Chapter 350 wow. Cuối cùng HXH cũng đã trở lại. Hy vọng lần này ổng tác giả viết nhiều chapter hơn mọi lần. Thank thớt nhiều.

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch