Người Đi Săn

Người Đi Săn
Lượt xem: 67.687
Người Đi Săn Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một thế giới giả tưởng với các thợ săn lùng mọi cảm giác. Gon, nhân vật chính của truyện, sau khi biết cha mình vẫn còn sống và là một hunter tài năng, đã quyết tâm trở thành một thợ săn. Trong cuộc thi tuyển chọn hunter, Gon đã gặp và kết bạn với Killua, Kurapika và Leorio. Câu truyện lôi cuốn người đọc bởi những nhân vật ấn tượng.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 360: Raw 30/06/16 3.511
Chapter 359 23/06/16 3.405
Chapter 358 17/06/16 3.577
Chapter 357: Raw 09/06/16 3.479
Chapter 356 02/06/16 3.357
Chapter 355 27/05/16 3.276
Chapter 354 19/05/16 3.336
Chapter 353 12/05/16 3.353
Chapter 352 03/05/16 3.359
Chapter 351 21/04/16 3.381
Chapter 350 15/04/16 3.344
Chapter 349 06/04/15 4.244
Chapter 348 06/04/15 3.408
Chapter 347 06/04/15 3.378
Chapter 346 06/04/15 3.246
Chapter 345 06/04/15 3.273
Chapter 344 06/04/15 3.237
Chapter 343 06/04/15 3.222
Chapter 342 06/04/15 3.238
Chapter 341 06/04/15 3.272
Chapter 340.6 06/04/15 3.158
Chapter 340.5 06/04/15 3.160
Chapter 340.2 06/04/15 3.178
Chapter 340.1 06/04/15 3.220
Chapter 340 06/04/15 3.261
Chapter 339 06/04/15 3.195
Chapter 338 06/04/15 3.198
Chapter 337 06/04/15 3.216
Chapter 336 06/04/15 3.221
Chapter 335 06/04/15 3.209
Chapter 334 06/04/15 3.192
Chapter 333 06/04/15 3.192
Chapter 332 06/04/15 3.187
Chapter 331 06/04/15 3.192
Chapter 330 06/04/15 3.208
Chapter 329 06/04/15 3.187
Chapter 328 06/04/15 3.193
Chapter 327 06/04/15 3.192
Chapter 326 06/04/15 3.208
Chapter 325 06/04/15 3.191
Chapter 324 06/04/15 3.191
Chapter 323 06/04/15 3.187
Chapter 322 06/04/15 3.185
Chapter 321 06/04/15 3.182
Chapter 320 06/04/15 3.186
Chapter 319 06/04/15 3.172
Chapter 318 06/04/15 3.182
Chapter 317 06/04/15 3.181
Chapter 316 06/04/15 3.180
Chapter 315 06/04/15 3.177
Chapter 314 06/04/15 3.182
Chapter 313 06/04/15 3.177
Chapter 312 06/04/15 3.167
Chapter 311 06/04/15 3.176
Chapter 310 06/04/15 3.185
Chapter 309 06/04/15 3.170
Chapter 308 06/04/15 3.182
Chapter 307 06/04/15 3.187
Chapter 306 06/04/15 3.193
Chapter 305 06/04/15 3.176
Chapter 304 06/04/15 3.170
Chapter 303 06/04/15 3.169
Chapter 302 06/04/15 3.170
Chapter 301 06/04/15 3.186
Chapter 300 06/04/15 3.210
Chapter 299 06/04/15 3.153
Chapter 298 06/04/15 3.156
Chapter 297 06/04/15 3.160
Chapter 296 06/04/15 3.156
Chapter 295 06/04/15 3.168
Chapter 294 06/04/15 3.156
Chapter 293 06/04/15 3.170
Chapter 292 06/04/15 3.167
Chapter 291 06/04/15 3.162
Chapter 290 06/04/15 3.172
Chapter 289 06/04/15 3.146
Chapter 288 06/04/15 3.148
Chapter 287 06/04/15 3.134
Chapter 286 06/04/15 3.148
Chapter 285 06/04/15 3.138
Chapter 284 06/04/15 3.150
Chapter 283 06/04/15 3.143
Chapter 282 06/04/15 3.151
Chapter 281 06/04/15 3.141
Chapter 280 06/04/15 3.149
Chapter 279 06/04/15 3.147
Chapter 278 06/04/15 3.149
Chapter 277 06/04/15 3.140
Chapter 276 06/04/15 3.139
Chapter 275 06/04/15 3.136
Chapter 274 06/04/15 3.139
Chapter 273 06/04/15 3.138
Chapter 272 06/04/15 3.132
Chapter 271 06/04/15 3.147
Chapter 270 06/04/15 3.151
Chapter 269 06/04/15 3.130
Chapter 268 06/04/15 3.145
Chapter 267 06/04/15 3.141
Chapter 266 06/04/15 3.137
Chapter 265 06/04/15 3.136
Chapter 264 06/04/15 3.141
Chapter 263 06/04/15 3.128
Chapter 262 06/04/15 3.127
Chapter 261 06/04/15 3.135
Chapter 260 06/04/15 3.133
Chapter 259 06/04/15 3.131
Chapter 258 06/04/15 3.135
Chapter 257 06/04/15 3.129
Chapter 256 06/04/15 3.128
Chapter 255 20/01/16 3.129
Chapter 254 06/04/15 3.141
Chapter 253 06/04/15 3.138
Chapter 252 06/04/15 3.151
Chapter 251 06/04/15 3.142
Chapter 250 06/04/15 3.170
Chapter 249 06/04/15 3.145
Chapter 248 06/04/15 3.157
Chapter 247 06/04/15 3.137
Chapter 246 06/04/15 3.135
Chapter 245 06/04/15 3.141
Chapter 244 06/04/15 3.147
Chapter 243 06/04/15 3.155
Chapter 242 06/04/15 3.140
Chapter 241 06/04/15 3.142
Chapter 240 06/04/15 3.159
Chapter 239 06/04/15 3.134
Chapter 238 06/04/15 3.135
Chapter 237 06/04/15 3.146
Chapter 236 06/04/15 3.138
Chapter 235 06/04/15 3.148
Chapter 234 06/04/15 3.139
Chapter 233 06/04/15 3.137
Chapter 232 06/04/15 3.147
Chapter 231 06/04/15 3.145
Chapter 230 06/04/15 3.155
Chapter 229 06/04/15 3.158
Chapter 228 06/04/15 3.158
Chapter 227 06/04/15 3.177
Chapter 226 06/04/15 3.165
Chapter 225 06/04/15 3.155
Chapter 224 06/04/15 3.142
Chapter 223 06/04/15 3.163
Chapter 222 06/04/15 3.155
Chapter 221 06/04/15 3.155
Chapter 220 06/04/15 3.159
Chapter 219 06/04/15 3.154
Chapter 218 06/04/15 3.153
Chapter 217 06/04/15 3.155
Chapter 216 06/04/15 3.147
Chapter 215 06/04/15 3.140
Chapter 214 06/04/15 3.150
Chapter 213 06/04/15 3.143
Chapter 212 06/04/15 3.140
Chapter 211 06/04/15 3.139
Chapter 210 06/04/15 3.152
Chapter 209 06/04/15 3.139
Chapter 208 06/04/15 3.147
Chapter 207 06/04/15 3.136
Chapter 206 06/04/15 3.141
Chapter 205 06/04/15 3.147
Chapter 204 06/04/15 3.149
Chapter 203 06/04/15 3.140
Chapter 202 06/04/15 3.160
Chapter 201 06/04/15 3.159
Chapter 200 06/04/15 3.316
Chapter 199 23/03/16 3.154
Chapter 198 28/03/16 3.138
Chapter 197 29/03/16 3.119
Chapter 196 01/04/16 3.105
Chapter 195 05/04/16 3.105
Chapter 194 10/04/16 3.083
Chapter 193 10/04/16 3.100
Chapter 192 09/04/16 3.107
Chapter 191 01/07/16 3.036
Chapter 190 01/07/16 3.036
Chapter 189 01/07/16 3.030
Chapter 188 01/07/16 3.030
Chapter 187 02/04/16 3.107
Chapter 186 02/04/16 3.102
Chapter 185 23/03/16 3.127
Chapter 184 23/03/16 3.108
Chapter 183 23/03/16 3.111
Chapter 182 19/03/16 3.126
Chapter 181 19/03/16 3.117
Chapter 180 19/03/16 3.114
Chapter 179 19/03/16 3.110
Chapter 178 19/03/16 3.116
Chapter 177 12/03/16 3.122
Chapter 176 12/03/16 3.115
Chapter 175 12/03/16 3.116
Chapter 174 06/03/16 3.135
Chapter 173 06/03/16 3.122
Chapter 172 06/03/16 3.113
Chapter 171 26/02/16 3.127
Chapter 170 26/02/16 3.136
Chapter 169 26/02/16 3.133
Chapter 168 26/02/16 3.128
Chapter 167 26/02/16 3.138
Chapter 166 26/02/16 3.131
Chapter 165 18/02/16 3.146
Chapter 164 05/02/16 3.157
Chapter 163 30/01/16 3.152
Chapter 162 27/01/16 3.151
Chapter 161 20/01/16 3.270
Chapter 160 20/01/16 3.189
Chapter 159 20/01/16 3.149
Chapter 158 20/01/16 3.161
Chapter 157 20/01/16 3.138
Chapter 156 20/01/16 3.147
Chapter 155 20/01/16 3.147
Chapter 154 20/01/16 3.155
Chapter 153 20/01/16 3.157
Chapter 152 20/01/16 3.159
Chapter 151 20/01/16 3.147
Chapter 150 20/01/16 3.172
Chapter 149 20/01/16 3.145
Chapter 148 20/01/16 3.136
Chapter 147 20/01/16 3.143
Chapter 146 20/01/16 3.150
Chapter 145 20/01/16 3.143
Chapter 144 20/01/16 3.143
Chapter 143 20/01/16 3.138
Chapter 142 20/01/16 3.132
Chapter 141 20/01/16 3.136
Chapter 140 20/01/16 3.144
Chapter 139 20/01/16 3.129
Chapter 138 19/01/16 3.135
Chapter 137 19/01/16 3.138
Chapter 136 19/01/16 3.145
Chapter 135 19/01/16 3.142
Chapter 134 19/01/16 3.138
Chapter 133 19/01/16 3.142
Chapter 132 19/01/16 3.146
Chapter 131 19/01/16 3.146
Chapter 130 19/01/16 3.167
Chapter 129 19/01/16 3.153
Chapter 128 19/01/16 3.140
Chapter 127 19/01/16 3.150
Chapter 126 19/01/16 3.149
Chapter 125 19/01/16 3.154
Chapter 124 19/01/16 3.157
Chapter 123 19/01/16 3.155
Chapter 122 19/01/16 3.147
Chapter 121 19/01/16 3.159
Chapter 120 19/01/16 3.173
Chapter 119 19/01/16 3.148
Chapter 118 19/01/16 3.146
Chapter 117 19/01/16 3.148
Chapter 116 19/01/16 3.150
Chapter 115 19/01/16 3.148
Chapter 114 19/01/16 3.144
Chapter 113 06/04/15 3.173
Chapter 112 06/04/15 3.165
Chapter 111 06/04/15 3.158
Chapter 110 06/04/15 3.175
Chapter 109 06/04/15 3.188
Chapter 108 06/04/15 3.180
Chapter 107 06/04/15 3.189
Chapter 106 06/04/15 3.183
Chapter 105 06/04/15 3.179
Chapter 104 06/04/15 3.176
Chapter 103 06/04/15 3.173
Chapter 102 06/04/15 3.180
Chapter 101 06/04/15 3.178
Chapter 100 06/04/15 3.196
Chapter 99 06/04/15 3.173
Chapter 98 06/04/15 3.158
Chapter 97 06/04/15 3.175
Chapter 96 06/04/15 3.165
Chapter 95 06/04/15 3.172
Chapter 94 06/04/15 3.171
Chapter 93 19/01/16 3.129
Chapter 93 19/01/16 3.145
Chapter 92 19/01/16 3.132
Chapter 92 19/01/16 3.152
Chapter 91 19/01/16 3.150
Chapter 91 19/01/16 3.150
Chapter 90 19/01/16 3.152
Chapter 90 19/01/16 3.144
Chapter 89 06/04/15 3.180
Chapter 88 06/04/15 3.165
Chapter 87 06/04/15 3.171
Chapter 86 06/04/15 3.172
Chapter 85 06/04/15 3.182
Chapter 84 06/04/15 3.181
Chapter 83 06/04/15 3.178
Chapter 82 06/04/15 3.190
Chapter 81 06/04/15 3.177
Chapter 80 06/04/15 3.194
Chapter 79 06/04/15 3.186
Chapter 78 06/04/15 3.191
Chapter 77 06/04/15 3.177
Chapter 76 06/04/15 3.178
Chapter 75 06/04/15 3.175
Chapter 74 06/04/15 3.184
Chapter 73 06/04/15 3.181
Chapter 72 06/04/15 3.188
Chapter 71 06/04/15 3.182
Chapter 70 06/04/15 3.188
Chapter 69 06/04/15 3.190
Chapter 68 06/04/15 3.183
Chapter 67 06/04/15 3.177
Chapter 66 06/04/15 3.175
Chapter 65 06/04/15 3.180
Chapter 64 06/04/15 3.187
Chapter 63 06/04/15 3.188
Chapter 62 06/04/15 3.189
Chapter 61 06/04/15 3.184
Chapter 60 06/04/15 3.195
Chapter 59 06/04/15 3.190
Chapter 58 06/04/15 3.188
Chapter 57 06/04/15 3.189
Chapter 56 06/04/15 3.196
Chapter 55 06/04/15 3.193
Chapter 54 06/04/15 3.203
Chapter 53 06/04/15 3.196
Chapter 52 06/04/15 3.201
Chapter 51 06/04/15 3.198
Chapter 50.5 19/01/16 3.161
Chapter 50 06/04/15 3.202
Chapter 49 06/04/15 3.172
Chapter 48 06/04/15 3.174
Chapter 47 06/04/15 3.179
Chapter 46 06/04/15 3.186
Chapter 45 06/04/15 3.182
Chapter 44 06/04/15 3.195
Chapter 43 06/04/15 3.187
Chapter 42 06/04/15 3.188
Chapter 41 06/04/15 3.188
Chapter 40 06/04/15 3.185
Chapter 39 06/04/15 3.177
Chapter 38 06/04/15 3.197
Chapter 37 06/04/15 3.182
Chapter 36 06/04/15 3.196
Chapter 35 06/04/15 3.193
Chapter 34 06/04/15 3.190
Chapter 33 06/04/15 3.187
Chapter 32 06/04/15 3.191
Chapter 31 06/04/15 3.191
Chapter 30 06/04/15 3.206
Chapter 29 06/04/15 3.191
Chapter 28 06/04/15 3.191
Chapter 27 06/04/15 3.191
Chapter 26 06/04/15 3.191
Chapter 25 06/04/15 3.199
Chapter 24 06/04/15 3.179
Chapter 23 06/04/15 3.186
Chapter 22 06/04/15 3.186
Chapter 21 06/04/15 3.195
Chapter 20 06/04/15 3.190
Chapter 19 06/04/15 3.182
Chapter 18 06/04/15 3.189
Chapter 17 06/04/15 3.196
Chapter 16 06/04/15 3.187
Chapter 15 06/04/15 3.191
Chapter 14 06/04/15 3.188
Chapter 13 06/04/15 3.195
Chapter 12 06/04/15 3.192
Chapter 11 06/04/15 3.198
Chapter 10 06/04/15 3.217
Chapter 9 06/04/15 3.193
Chapter 8 06/04/15 3.180
Chapter 7 06/04/15 3.190
Chapter 6 06/04/15 3.198
Chapter 5 06/04/15 3.222
Chapter 4 06/04/15 3.207
Chapter 3 06/04/15 3.237
Chapter 2 06/04/15 3.278
Chapter 1 06/04/15 3.416
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
thắng 17:07 15/07/16Báo vi phạm
truyện hay quá, momg các bạn sớm post lên tiếp nha.
AuthorTrả lời
sky_hp 19:04 27/05/16Báo vi phạm
Ủa lúc trước bọn thuộc hạ mới nói biết trừ niệm sư thôi, thằng kuroro được trừ niệm lúc nào thế nhỉ.Trong truyện ghét thằng này nhất, thứ nhì là thằng anh hai của killua
  • Author
    trumlongmtv1 20:53 27/05/16Báo vi phạm
    thằng hisoka thuyết phục được trừ niệm sư lúc ở trên đảo rồi, chuyện sau đó chưa thấy đề cập tới nhưng tự biết mà suy ra thôi
AuthorTrả lời
sbmoecon 23:24 25/05/16Báo vi phạm
lại hack não lv max
AuthorTrả lời
tiennu711 19:28 25/05/16Báo vi phạm
Quá hại não.
Vậy là nhà ảo thuật đã dính lừa.
AuthorTrả lời
love.againpa 23:11 22/05/16Báo vi phạm
fix hộ mấy chap 19x~ fát
AuthorTrả lời
Dranel 13:42 19/05/16Báo vi phạm
Mấy chuyện đánh đấm mà nhiều chữ thế này làm biếng đọc thật....
AuthorTrả lời
Jz 22:10 08/05/16Báo vi phạm
Đánh nhau với mấy thánh này chắc ngủ gật cmnl, giải thích skill dài dòng mệt vl
AuthorTrả lời
huynhduchuynbk 22:30 05/05/16Báo vi phạm
Như thường lệ, đọc hack não vkl . Mong tác giả luôn khoe mạnh để viết cho hết
AuthorTrả lời
tiennu711 22:07 04/05/16Báo vi phạm
Có mỗi 1 chap tiếng việt mà ko biết chap đó là 351 hay 352.
AuthorTrả lời
nonexistent1994 12:44 04/05/16Báo vi phạm
chap 351 với 352 việt kìa
AuthorTrả lời
gaiumeo 10:55 02/05/16Báo vi phạm
không tin vào mắt mình khi thấy chap mới luôn
AuthorTrả lời
namkuteeeo 16:33 22/04/16Báo vi phạm
đù lâu vào chơi thấy chap mới mừng hết biết
AuthorTrả lời
Musunde Hiraite 01:56 17/04/16Báo vi phạm
Sao vẽ đẹp thế ?? tưởng ông tác giả nằm giường bệnh mà???
AuthorTrả lời
tiennu711 00:12 16/04/16Báo vi phạm
Trời ơi thớt ơi em yêu thớt quá.
AuthorTrả lời
beyourself 20:58 15/04/16
Chapter 350 wow. Cuối cùng HXH cũng đã trở lại. Hy vọng lần này ổng tác giả viết nhiều chapter hơn mọi lần. Thank thớt nhiều.

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch