Người Đi Săn

Người Đi Săn
Lượt xem: 71.342
Người Đi Săn Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một thế giới giả tưởng với các thợ săn lùng mọi cảm giác. Gon, nhân vật chính của truyện, sau khi biết cha mình vẫn còn sống và là một hunter tài năng, đã quyết tâm trở thành một thợ săn. Trong cuộc thi tuyển chọn hunter, Gon đã gặp và kết bạn với Killua, Kurapika và Leorio. Câu truyện lôi cuốn người đọc bởi những nhân vật ấn tượng.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 360: Raw 30/06/16 3.542
Chapter 359 23/06/16 3.422
Chapter 358 17/06/16 3.589
Chapter 357: Raw 09/06/16 3.489
Chapter 356 02/06/16 3.367
Chapter 355 27/05/16 3.287
Chapter 354 19/05/16 3.343
Chapter 353 12/05/16 3.357
Chapter 352 03/05/16 3.365
Chapter 351 21/04/16 3.387
Chapter 350 15/04/16 3.358
Chapter 349 06/04/15 4.257
Chapter 348 06/04/15 3.425
Chapter 347 06/04/15 3.393
Chapter 346 06/04/15 3.261
Chapter 345 06/04/15 3.280
Chapter 344 06/04/15 3.242
Chapter 343 06/04/15 3.229
Chapter 342 06/04/15 3.248
Chapter 341 06/04/15 3.283
Chapter 340.6 06/04/15 3.163
Chapter 340.5 06/04/15 3.166
Chapter 340.2 06/04/15 3.185
Chapter 340.1 06/04/15 3.227
Chapter 340 06/04/15 3.279
Chapter 339 06/04/15 3.205
Chapter 338 06/04/15 3.207
Chapter 337 06/04/15 3.223
Chapter 336 06/04/15 3.228
Chapter 335 06/04/15 3.218
Chapter 334 06/04/15 3.200
Chapter 333 06/04/15 3.201
Chapter 332 06/04/15 3.197
Chapter 331 06/04/15 3.201
Chapter 330 06/04/15 3.215
Chapter 329 06/04/15 3.194
Chapter 328 06/04/15 3.200
Chapter 327 06/04/15 3.200
Chapter 326 06/04/15 3.216
Chapter 325 06/04/15 3.200
Chapter 324 06/04/15 3.200
Chapter 323 06/04/15 3.191
Chapter 322 06/04/15 3.192
Chapter 321 06/04/15 3.189
Chapter 320 06/04/15 3.194
Chapter 319 06/04/15 3.181
Chapter 318 06/04/15 3.190
Chapter 317 06/04/15 3.189
Chapter 316 06/04/15 3.189
Chapter 315 06/04/15 3.183
Chapter 314 06/04/15 3.189
Chapter 313 06/04/15 3.184
Chapter 312 06/04/15 3.174
Chapter 311 06/04/15 3.183
Chapter 310 06/04/15 3.191
Chapter 309 06/04/15 3.178
Chapter 308 06/04/15 3.190
Chapter 307 06/04/15 3.193
Chapter 306 06/04/15 3.198
Chapter 305 06/04/15 3.183
Chapter 304 06/04/15 3.177
Chapter 303 06/04/15 3.176
Chapter 302 06/04/15 3.179
Chapter 301 06/04/15 3.193
Chapter 300 06/04/15 3.218
Chapter 299 06/04/15 3.160
Chapter 298 06/04/15 3.161
Chapter 297 06/04/15 3.165
Chapter 296 06/04/15 3.162
Chapter 295 06/04/15 3.175
Chapter 294 06/04/15 3.163
Chapter 293 06/04/15 3.178
Chapter 292 06/04/15 3.175
Chapter 291 06/04/15 3.169
Chapter 290 06/04/15 3.179
Chapter 289 06/04/15 3.153
Chapter 288 06/04/15 3.153
Chapter 287 06/04/15 3.139
Chapter 286 06/04/15 3.154
Chapter 285 06/04/15 3.143
Chapter 284 06/04/15 3.155
Chapter 283 06/04/15 3.149
Chapter 282 06/04/15 3.156
Chapter 281 06/04/15 3.146
Chapter 280 06/04/15 3.155
Chapter 279 06/04/15 3.155
Chapter 278 06/04/15 3.157
Chapter 277 06/04/15 3.147
Chapter 276 06/04/15 3.146
Chapter 275 06/04/15 3.142
Chapter 274 06/04/15 3.145
Chapter 273 06/04/15 3.146
Chapter 272 06/04/15 3.141
Chapter 271 06/04/15 3.156
Chapter 270 06/04/15 3.158
Chapter 269 06/04/15 3.135
Chapter 268 06/04/15 3.150
Chapter 267 06/04/15 3.146
Chapter 266 06/04/15 3.141
Chapter 265 06/04/15 3.141
Chapter 264 06/04/15 3.145
Chapter 263 06/04/15 3.134
Chapter 262 06/04/15 3.131
Chapter 261 06/04/15 3.141
Chapter 260 06/04/15 3.140
Chapter 259 06/04/15 3.139
Chapter 258 06/04/15 3.144
Chapter 257 06/04/15 3.138
Chapter 256 06/04/15 3.136
Chapter 255 20/01/16 3.139
Chapter 254 06/04/15 3.148
Chapter 253 06/04/15 3.145
Chapter 252 06/04/15 3.160
Chapter 251 06/04/15 3.150
Chapter 250 06/04/15 3.179
Chapter 249 06/04/15 3.154
Chapter 248 06/04/15 3.165
Chapter 247 06/04/15 3.145
Chapter 246 06/04/15 3.146
Chapter 245 06/04/15 3.151
Chapter 244 06/04/15 3.159
Chapter 243 06/04/15 3.164
Chapter 242 06/04/15 3.148
Chapter 241 06/04/15 3.152
Chapter 240 06/04/15 3.173
Chapter 239 06/04/15 3.146
Chapter 238 06/04/15 3.144
Chapter 237 06/04/15 3.155
Chapter 236 06/04/15 3.147
Chapter 235 06/04/15 3.156
Chapter 234 06/04/15 3.147
Chapter 233 06/04/15 3.146
Chapter 232 06/04/15 3.156
Chapter 231 06/04/15 3.153
Chapter 230 06/04/15 3.168
Chapter 229 06/04/15 3.165
Chapter 228 06/04/15 3.165
Chapter 227 06/04/15 3.186
Chapter 226 06/04/15 3.173
Chapter 225 06/04/15 3.166
Chapter 224 06/04/15 3.151
Chapter 223 06/04/15 3.171
Chapter 222 06/04/15 3.163
Chapter 221 06/04/15 3.163
Chapter 220 06/04/15 3.171
Chapter 219 06/04/15 3.163
Chapter 218 06/04/15 3.163
Chapter 217 06/04/15 3.163
Chapter 216 06/04/15 3.158
Chapter 215 06/04/15 3.149
Chapter 214 06/04/15 3.160
Chapter 213 06/04/15 3.153
Chapter 212 06/04/15 3.150
Chapter 211 06/04/15 3.145
Chapter 210 06/04/15 3.157
Chapter 209 06/04/15 3.144
Chapter 208 06/04/15 3.154
Chapter 207 06/04/15 3.142
Chapter 206 06/04/15 3.150
Chapter 205 06/04/15 3.157
Chapter 204 06/04/15 3.156
Chapter 203 06/04/15 3.145
Chapter 202 06/04/15 3.167
Chapter 201 06/04/15 3.166
Chapter 200 06/04/15 3.330
Chapter 199 23/03/16 3.174
Chapter 198 28/03/16 3.155
Chapter 197 29/03/16 3.136
Chapter 196 01/04/16 3.120
Chapter 195 05/04/16 3.121
Chapter 194 10/04/16 3.095
Chapter 193 10/04/16 3.110
Chapter 192 09/04/16 3.118
Chapter 191 01/07/16 3.047
Chapter 190 01/07/16 3.048
Chapter 189 01/07/16 3.042
Chapter 188 01/07/16 3.044
Chapter 187 02/04/16 3.120
Chapter 186 02/04/16 3.115
Chapter 185 23/03/16 3.138
Chapter 184 23/03/16 3.120
Chapter 183 23/03/16 3.121
Chapter 182 19/03/16 3.136
Chapter 181 19/03/16 3.127
Chapter 180 19/03/16 3.126
Chapter 179 19/03/16 3.120
Chapter 178 19/03/16 3.125
Chapter 177 12/03/16 3.132
Chapter 176 12/03/16 3.125
Chapter 175 12/03/16 3.126
Chapter 174 06/03/16 3.144
Chapter 173 06/03/16 3.131
Chapter 172 06/03/16 3.122
Chapter 171 26/02/16 3.138
Chapter 170 26/02/16 3.149
Chapter 169 26/02/16 3.146
Chapter 168 26/02/16 3.137
Chapter 167 26/02/16 3.148
Chapter 166 26/02/16 3.142
Chapter 165 18/02/16 3.155
Chapter 164 05/02/16 3.168
Chapter 163 30/01/16 3.163
Chapter 162 27/01/16 3.162
Chapter 161 20/01/16 3.281
Chapter 160 20/01/16 3.202
Chapter 159 20/01/16 3.158
Chapter 158 20/01/16 3.173
Chapter 157 20/01/16 3.148
Chapter 156 20/01/16 3.156
Chapter 155 20/01/16 3.156
Chapter 154 20/01/16 3.164
Chapter 153 20/01/16 3.169
Chapter 152 20/01/16 3.169
Chapter 151 20/01/16 3.158
Chapter 150 20/01/16 3.185
Chapter 149 20/01/16 3.157
Chapter 148 20/01/16 3.149
Chapter 147 20/01/16 3.155
Chapter 146 20/01/16 3.161
Chapter 145 20/01/16 3.153
Chapter 144 20/01/16 3.153
Chapter 143 20/01/16 3.147
Chapter 142 20/01/16 3.141
Chapter 141 20/01/16 3.144
Chapter 140 20/01/16 3.152
Chapter 139 20/01/16 3.137
Chapter 138 19/01/16 3.145
Chapter 137 19/01/16 3.146
Chapter 136 19/01/16 3.153
Chapter 135 19/01/16 3.151
Chapter 134 19/01/16 3.148
Chapter 133 19/01/16 3.154
Chapter 132 19/01/16 3.155
Chapter 131 19/01/16 3.155
Chapter 130 19/01/16 3.178
Chapter 129 19/01/16 3.162
Chapter 128 19/01/16 3.148
Chapter 127 19/01/16 3.158
Chapter 126 19/01/16 3.157
Chapter 125 19/01/16 3.162
Chapter 124 19/01/16 3.165
Chapter 123 19/01/16 3.164
Chapter 122 19/01/16 3.157
Chapter 121 19/01/16 3.168
Chapter 120 19/01/16 3.184
Chapter 119 19/01/16 3.158
Chapter 118 19/01/16 3.157
Chapter 117 19/01/16 3.156
Chapter 116 19/01/16 3.158
Chapter 115 19/01/16 3.156
Chapter 114 19/01/16 3.156
Chapter 113 06/04/15 3.184
Chapter 112 06/04/15 3.175
Chapter 111 06/04/15 3.168
Chapter 110 06/04/15 3.189
Chapter 109 06/04/15 3.200
Chapter 108 06/04/15 3.191
Chapter 107 06/04/15 3.198
Chapter 106 06/04/15 3.196
Chapter 105 06/04/15 3.188
Chapter 104 06/04/15 3.185
Chapter 103 06/04/15 3.182
Chapter 102 06/04/15 3.189
Chapter 101 06/04/15 3.187
Chapter 100 06/04/15 3.207
Chapter 99 06/04/15 3.182
Chapter 98 06/04/15 3.168
Chapter 97 06/04/15 3.184
Chapter 96 06/04/15 3.176
Chapter 95 06/04/15 3.183
Chapter 94 06/04/15 3.181
Chapter 93 19/01/16 3.139
Chapter 93 19/01/16 3.156
Chapter 92 19/01/16 3.143
Chapter 92 19/01/16 3.163
Chapter 91 19/01/16 3.161
Chapter 91 19/01/16 3.160
Chapter 90 19/01/16 3.162
Chapter 90 19/01/16 3.155
Chapter 89 06/04/15 3.191
Chapter 88 06/04/15 3.175
Chapter 87 06/04/15 3.182
Chapter 86 06/04/15 3.184
Chapter 85 06/04/15 3.194
Chapter 84 06/04/15 3.191
Chapter 83 06/04/15 3.190
Chapter 82 06/04/15 3.202
Chapter 81 06/04/15 3.188
Chapter 80 06/04/15 3.205
Chapter 79 06/04/15 3.197
Chapter 78 06/04/15 3.203
Chapter 77 06/04/15 3.188
Chapter 76 06/04/15 3.189
Chapter 75 06/04/15 3.186
Chapter 74 06/04/15 3.199
Chapter 73 06/04/15 3.193
Chapter 72 06/04/15 3.200
Chapter 71 06/04/15 3.194
Chapter 70 06/04/15 3.201
Chapter 69 06/04/15 3.204
Chapter 68 06/04/15 3.196
Chapter 67 06/04/15 3.190
Chapter 66 06/04/15 3.190
Chapter 65 06/04/15 3.193
Chapter 64 06/04/15 3.200
Chapter 63 06/04/15 3.200
Chapter 62 06/04/15 3.198
Chapter 61 06/04/15 3.196
Chapter 60 06/04/15 3.207
Chapter 59 06/04/15 3.200
Chapter 58 06/04/15 3.198
Chapter 57 06/04/15 3.200
Chapter 56 06/04/15 3.208
Chapter 55 06/04/15 3.205
Chapter 54 06/04/15 3.215
Chapter 53 06/04/15 3.209
Chapter 52 06/04/15 3.212
Chapter 51 06/04/15 3.211
Chapter 50.5 19/01/16 3.173
Chapter 50 06/04/15 3.215
Chapter 49 06/04/15 3.184
Chapter 48 06/04/15 3.193
Chapter 47 06/04/15 3.198
Chapter 46 06/04/15 3.201
Chapter 45 06/04/15 3.198
Chapter 44 06/04/15 3.207
Chapter 43 06/04/15 3.197
Chapter 42 06/04/15 3.201
Chapter 41 06/04/15 3.199
Chapter 40 06/04/15 3.195
Chapter 39 06/04/15 3.185
Chapter 38 06/04/15 3.205
Chapter 37 06/04/15 3.191
Chapter 36 06/04/15 3.206
Chapter 35 06/04/15 3.205
Chapter 34 06/04/15 3.200
Chapter 33 06/04/15 3.198
Chapter 32 06/04/15 3.203
Chapter 31 06/04/15 3.200
Chapter 30 06/04/15 3.217
Chapter 29 06/04/15 3.201
Chapter 28 06/04/15 3.201
Chapter 27 06/04/15 3.200
Chapter 26 06/04/15 3.199
Chapter 25 06/04/15 3.208
Chapter 24 06/04/15 3.188
Chapter 23 06/04/15 3.196
Chapter 22 06/04/15 3.199
Chapter 21 06/04/15 3.206
Chapter 20 06/04/15 3.202
Chapter 19 06/04/15 3.192
Chapter 18 06/04/15 3.198
Chapter 17 06/04/15 3.206
Chapter 16 06/04/15 3.197
Chapter 15 06/04/15 3.203
Chapter 14 06/04/15 3.199
Chapter 13 06/04/15 3.209
Chapter 12 06/04/15 3.205
Chapter 11 06/04/15 3.211
Chapter 10 06/04/15 3.232
Chapter 9 06/04/15 3.205
Chapter 8 06/04/15 3.196
Chapter 7 06/04/15 3.210
Chapter 6 06/04/15 3.216
Chapter 5 06/04/15 3.238
Chapter 4 06/04/15 3.223
Chapter 3 06/04/15 3.263
Chapter 2 06/04/15 3.293
Chapter 1 06/04/15 3.432
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
thắng 17:07 15/07/16Báo vi phạm
truyện hay quá, momg các bạn sớm post lên tiếp nha.
AuthorTrả lời
Nam 22:14 23/01/16Chapter 161
sao k co chap 162-199 vay??

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch