Người Duy Nhất

Người Duy Nhất
Lượt xem: 47.939
Người Duy Nhất Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Thế giới sẽ ra sao khi không còn phụ nữ nữa? Và chuyện gì sẽ xảy ra khi Ho Su là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 128 06:49 27/05 3.636
Chapter 127 15/03/15 3.387
Chapter 126 15/03/15 3.354
Chapter 125 15/03/15 3.339
Chapter 124 15/03/15 3.295
Chapter 123 15/03/15 3.295
Chapter 122 15/03/15 3.302
Chapter 121 15/03/15 3.306
Chapter 120 15/03/15 3.300
Chapter 119 15/03/15 3.285
Chapter 118 15/03/15 3.267
Chapter 117 15/03/15 3.296
Chapter 116 15/03/15 3.277
Chapter 115 15/03/15 3.280
Chapter 114 15/03/15 3.276
Chapter 113 15/03/15 3.286
Chapter 112 15/03/15 3.269
Chapter 111 15/03/15 3.277
Chapter 110 15/03/15 3.271
Chapter 109 15/03/15 3.272
Chapter 108 15/03/15 3.276
Chapter 107 15/03/15 3.283
Chapter 106 15/03/15 3.317
Chapter 105 15/03/15 3.294
Chapter 104 15/03/15 3.312
Chapter 103 15/03/15 3.298
Chapter 102 15/03/15 3.293
Chapter 101 15/03/15 3.312
Chapter 100 15/03/15 3.339
Chapter 99 15/03/15 3.292
Chapter 98 15/03/15 3.307
Chapter 97 15/03/15 3.314
Chapter 96 15/03/15 3.329
Chapter 95 15/03/15 3.340
Chapter 94 15/03/15 3.314
Chapter 93 15/03/15 3.293
Chapter 92 15/03/15 3.310
Chapter 91 15/03/15 3.318
Chapter 90 15/03/15 3.328
Chapter 89 15/03/15 3.323
Chapter 88 15/03/15 3.318
Chapter 87 15/03/15 3.312
Chapter 86 15/03/15 3.311
Chapter 85 15/03/15 3.310
Chapter 84 15/03/15 3.316
Chapter 83 15/03/15 3.350
Chapter 82 15/03/15 3.330
Chapter 81 15/03/15 3.337
Chapter 80 15/03/15 3.348
Chapter 79 15/03/15 3.345
Chapter 78 15/03/15 3.332
Chapter 77 15/03/15 3.316
Chapter 76 15/03/15 3.365
Chapter 75 15/03/15 3.330
Chapter 74 15/03/15 3.323
Chapter 73 15/03/15 3.339
Chapter 72 15/03/15 3.335
Chapter 71 15/03/15 3.343
Chapter 70 15/03/15 3.336
Chapter 69 15/03/15 3.333
Chapter 68 15/03/15 3.339
Chapter 67 15/03/15 3.335
Chapter 66 15/03/15 3.375
Chapter 65 15/03/15 3.377
Chapter 64 15/03/15 3.341
Chapter 63 15/03/15 3.333
Chapter 62 15/03/15 3.352
Chapter 61 15/03/15 3.385
Chapter 60 15/03/15 3.368
Chapter 59 15/03/15 3.368
Chapter 58 15/03/15 3.359
Chapter 57 15/03/15 3.355
Chapter 56 15/03/15 3.402
Chapter 55 15/03/15 3.362
Chapter 54 15/03/15 3.372
Chapter 53 15/03/15 3.375
Chapter 52 15/03/15 3.374
Chapter 51 15/03/15 3.366
Chapter 50 15/03/15 3.416
Chapter 49 15/03/15 3.374
Chapter 48 15/03/15 3.379
Chapter 47 15/03/15 3.380
Chapter 46 15/03/15 3.355
Chapter 45 15/03/15 3.384
Chapter 44 15/03/15 3.384
Chapter 43 15/03/15 3.378
Chapter 42 15/03/15 3.387
Chapter 41 15/03/15 3.429
Chapter 40 15/03/15 3.472
Chapter 39 15/03/15 3.430
Chapter 38 15/03/15 3.456
Chapter 37 15/03/15 3.467
Chapter 36 15/03/15 3.478
Chapter 35 15/03/15 3.484
Chapter 34 15/03/15 3.466
Chapter 33 15/03/15 3.690
Chapter 32 15/03/15 3.337
Chapter 31 15/03/15 3.325
Chapter 30 15/03/15 3.308
Chapter 29 15/03/15 3.312
Chapter 28 15/03/15 3.304
Chapter 27 15/03/15 3.300
Chapter 26 15/03/15 3.306
Chapter 25 15/03/15 3.307
Chapter 24 15/03/15 3.309
Chapter 23 15/03/15 3.297
Chapter 22 15/03/15 3.303
Chapter 21 15/03/15 3.289
Chapter 20 15/03/15 3.336
Chapter 19 15/03/15 3.305
Chapter 18 15/03/15 3.304
Chapter 17 15/03/15 3.346
Chapter 16 15/03/15 3.374
Chapter 15 15/03/15 3.342
Chapter 14 15/03/15 3.345
Chapter 13 15/03/15 3.359
Chapter 12 15/03/15 3.331
Chapter 11 15/03/15 3.337
Chapter 10 15/03/15 3.360
Chapter 9 15/03/15 3.351
Chapter 8 15/03/15 3.381
Chapter 7 15/03/15 3.369
Chapter 6 15/03/15 3.406
Chapter 5 15/03/15 3.429
Chapter 4 15/03/15 3.412
Chapter 3 15/03/15 3.432
Chapter 2 15/03/15 3.482
Chapter 1 15/03/15 3.803
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch