Người Duy Nhất

Người Duy Nhất
Lượt xem: 56.015
Người Duy Nhất Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Thế giới sẽ ra sao khi không còn phụ nữ nữa? Và chuyện gì sẽ xảy ra khi Ho Su là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 128 06:49 27/05 3.764
Chapter 127 15/03/15 3.457
Chapter 126 15/03/15 3.423
Chapter 125 15/03/15 3.395
Chapter 124 15/03/15 3.347
Chapter 123 15/03/15 3.346
Chapter 122 15/03/15 3.348
Chapter 121 15/03/15 3.356
Chapter 120 15/03/15 3.345
Chapter 119 15/03/15 3.331
Chapter 118 15/03/15 3.309
Chapter 117 15/03/15 3.339
Chapter 116 15/03/15 3.319
Chapter 115 15/03/15 3.322
Chapter 114 15/03/15 3.316
Chapter 113 15/03/15 3.330
Chapter 112 15/03/15 3.311
Chapter 111 15/03/15 3.317
Chapter 110 15/03/15 3.314
Chapter 109 15/03/15 3.311
Chapter 108 15/03/15 3.319
Chapter 107 15/03/15 3.328
Chapter 106 15/03/15 3.357
Chapter 105 15/03/15 3.333
Chapter 104 15/03/15 3.359
Chapter 103 15/03/15 3.342
Chapter 102 15/03/15 3.335
Chapter 101 15/03/15 3.354
Chapter 100 15/03/15 3.396
Chapter 99 15/03/15 3.339
Chapter 98 15/03/15 3.353
Chapter 97 15/03/15 3.359
Chapter 96 15/03/15 3.377
Chapter 95 15/03/15 3.390
Chapter 94 15/03/15 3.358
Chapter 93 15/03/15 3.340
Chapter 92 15/03/15 3.358
Chapter 91 15/03/15 3.365
Chapter 90 15/03/15 3.380
Chapter 89 15/03/15 3.370
Chapter 88 15/03/15 3.361
Chapter 87 15/03/15 3.357
Chapter 86 15/03/15 3.352
Chapter 85 15/03/15 3.353
Chapter 84 15/03/15 3.358
Chapter 83 15/03/15 3.393
Chapter 82 15/03/15 3.373
Chapter 81 15/03/15 3.381
Chapter 80 15/03/15 3.401
Chapter 79 15/03/15 3.396
Chapter 78 15/03/15 3.382
Chapter 77 15/03/15 3.371
Chapter 76 15/03/15 3.421
Chapter 75 15/03/15 3.383
Chapter 74 15/03/15 3.375
Chapter 73 15/03/15 3.392
Chapter 72 15/03/15 3.389
Chapter 71 15/03/15 3.399
Chapter 70 15/03/15 3.388
Chapter 69 15/03/15 3.382
Chapter 68 15/03/15 3.387
Chapter 67 15/03/15 3.384
Chapter 66 15/03/15 3.427
Chapter 65 15/03/15 3.430
Chapter 64 15/03/15 3.394
Chapter 63 15/03/15 3.389
Chapter 62 15/03/15 3.402
Chapter 61 15/03/15 3.437
Chapter 60 15/03/15 3.424
Chapter 59 15/03/15 3.419
Chapter 58 15/03/15 3.414
Chapter 57 15/03/15 3.408
Chapter 56 15/03/15 3.454
Chapter 55 15/03/15 3.416
Chapter 54 15/03/15 3.424
Chapter 53 15/03/15 3.430
Chapter 52 15/03/15 3.428
Chapter 51 15/03/15 3.419
Chapter 50 15/03/15 3.475
Chapter 49 15/03/15 3.426
Chapter 48 15/03/15 3.434
Chapter 47 15/03/15 3.436
Chapter 46 15/03/15 3.410
Chapter 45 15/03/15 3.445
Chapter 44 15/03/15 3.448
Chapter 43 15/03/15 3.441
Chapter 42 15/03/15 3.453
Chapter 41 15/03/15 3.494
Chapter 40 15/03/15 3.538
Chapter 39 15/03/15 3.495
Chapter 38 15/03/15 3.519
Chapter 37 15/03/15 3.534
Chapter 36 15/03/15 3.549
Chapter 35 15/03/15 3.562
Chapter 34 15/03/15 3.534
Chapter 33 15/03/15 3.762
Chapter 32 15/03/15 3.404
Chapter 31 15/03/15 3.394
Chapter 30 15/03/15 3.380
Chapter 29 15/03/15 3.386
Chapter 28 15/03/15 3.383
Chapter 27 15/03/15 3.374
Chapter 26 15/03/15 3.380
Chapter 25 15/03/15 3.380
Chapter 24 15/03/15 3.380
Chapter 23 15/03/15 3.372
Chapter 22 15/03/15 3.378
Chapter 21 15/03/15 3.369
Chapter 20 15/03/15 3.420
Chapter 19 15/03/15 3.385
Chapter 18 15/03/15 3.391
Chapter 17 15/03/15 3.432
Chapter 16 15/03/15 3.455
Chapter 15 15/03/15 3.428
Chapter 14 15/03/15 3.432
Chapter 13 15/03/15 3.446
Chapter 12 15/03/15 3.421
Chapter 11 15/03/15 3.432
Chapter 10 15/03/15 3.465
Chapter 9 15/03/15 3.449
Chapter 8 15/03/15 3.488
Chapter 7 15/03/15 3.475
Chapter 6 15/03/15 3.510
Chapter 5 15/03/15 3.548
Chapter 4 15/03/15 3.536
Chapter 3 15/03/15 3.556
Chapter 2 15/03/15 3.626
Chapter 1 15/03/15 4.078
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch