Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Nidome No Jinsei Wo Isekai De

Nidome No Jinsei Wo Isekai De
Nidome No Jinsei Wo Isekai De Xếp hạng: 3.7/5 - 3352 Lượt đánh giá.

Nội dung

Nhân vật chính hưởng dương 94 tuổi và chết, ông ta được hồi sinh đến thế giới khác với mục tiêu trở thành thần... ấy nhầm huyền thoại

Danh sách chương

Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Takao Thành viên 6 ngày trước Chapter 7 Báo vi phạm
Không phải than trách gì nhưng sự thật là đoạn dịch về cái dungeon khá tối nghĩa và khi mình xem bản English thì dịch dễ hiểu hơn.
nhất là khúc con nhỏ Rona ép main làm leader (pic nền đen) không dịch quả là phí,đọc trans English mới thấy nhỏ Rona thâm
Author Trả lời
33gbnw4wwww221 Ẩn danh 6 ngày trước Báo vi phạm
emocopy link here >>>>

https://medium.com/@2019Shooting/best-full-movie-compilation-streaming-or-download-hd-2020-25354be1817b?source=---------2------------------&fbclid=IwAR0ZPS34bm5_2pggK-tkCF5beriADguCenPB4T-qDtGGqSmaGmKFDIfx8u0

new list movie klik here >>>
[[ THE BEST FREE SITES TO WATCH MOVIES ONLINE ]]

=====>https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRGqP5JBGsr_fWvkhgbI9j0rqliGUBTYDYZGDDnRI96s13yUsDscYO39ilTfFgPYAieGCq6gEUmvx0e/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSe1EkcBAvw09uaq07cYAf43b_-MCqEWRDOkwB6-4FAMJ04piLfSufYnaoSpVNWnq6gmEFho8PyrZFU/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRrjUjTelmO6COEVPlSR8z8zbERbXzJW76a7POsDMJMJNpAACCZpLVLRHN-1fTLxJVLxiCyGfQwAdjL/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQdyf3ldiHVSCz2yQol-NPbSFFcjquXW9_qmJ1CfoT6E96lYuAsyBmonbrO4DCMOv0rOrKn5ALcCJMi/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTJP1j9mswaIBsMGq1yP--feW0aWP9syYu0VK4V49Azsm4J_vse9g7SEtmIHxbsvuYa6aITfNOZuak-/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSdujnURe4hrr89HVCOUaVXoUQpyV7YzoZMot4buVhFa-e2lfCM_XADAKaT4u_xZLjfuajpCH5ZZ-GB/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSDQ2x4mwA33lOK2nbPYYVaYq7ZON9Mh2AQ0PZt0Lt4Dh3AE_cX8ILinmyrYQKva7sVesZ15UVPwJwk/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTdzR4TBLj3mdx9jriWlPt5OSA6HC4QCP4h1xzNLFxzmDea3zsL4Tz-EgldUKYwj94kpEs95bn6SFy2/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRDqv0WLLVhOWYYUrXbpKejd-wt7gm88cvFB5KCab7kdbhnL_ykzi5RPqzclJVV1te1dasfU67x8GjA/pub

====> https://medium.com/@2019Shooting/best-full-movie-compilation-streaming-or-download-hd-2020-25354be1817b?source=---------2------------------&fbclid=IwAR0ZPS34bm5_2pggK-tkCF5beriADguCenPB4T-qDtGGqSmaGmKFDIfx8u0

https://medium.com/@sapritea1

https://medium.com/@maungbo26821034

http://myfolio.com/art/vwanxe141d

http://myfolio.com/art/44m04ydw5o

http://myfolio.com/art/proidekecd

http://myfolio.com/art/rx2uw0gzql

http://myfolio.com/art/4l9ut8vhzl
Author Trả lời
33gbnw4ee Ẩn danh 6 ngày trước Báo vi phạm
emocopy link here >>>>

https://medium.com/@2019Shooting/best-full-movie-compilation-streaming-or-download-hd-2020-25354be1817b?source=---------2------------------&fbclid=IwAR0ZPS34bm5_2pggK-tkCF5beriADguCenPB4T-qDtGGqSmaGmKFDIfx8u0

new list movie klik here >>>
[[ THE BEST FREE SITES TO WATCH MOVIES ONLINE ]]

=====>https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRGqP5JBGsr_fWvkhgbI9j0rqliGUBTYDYZGDDnRI96s13yUsDscYO39ilTfFgPYAieGCq6gEUmvx0e/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSe1EkcBAvw09uaq07cYAf43b_-MCqEWRDOkwB6-4FAMJ04piLfSufYnaoSpVNWnq6gmEFho8PyrZFU/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRrjUjTelmO6COEVPlSR8z8zbERbXzJW76a7POsDMJMJNpAACCZpLVLRHN-1fTLxJVLxiCyGfQwAdjL/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQdyf3ldiHVSCz2yQol-NPbSFFcjquXW9_qmJ1CfoT6E96lYuAsyBmonbrO4DCMOv0rOrKn5ALcCJMi/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTJP1j9mswaIBsMGq1yP--feW0aWP9syYu0VK4V49Azsm4J_vse9g7SEtmIHxbsvuYa6aITfNOZuak-/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSdujnURe4hrr89HVCOUaVXoUQpyV7YzoZMot4buVhFa-e2lfCM_XADAKaT4u_xZLjfuajpCH5ZZ-GB/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSDQ2x4mwA33lOK2nbPYYVaYq7ZON9Mh2AQ0PZt0Lt4Dh3AE_cX8ILinmyrYQKva7sVesZ15UVPwJwk/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTdzR4TBLj3mdx9jriWlPt5OSA6HC4QCP4h1xzNLFxzmDea3zsL4Tz-EgldUKYwj94kpEs95bn6SFy2/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRDqv0WLLVhOWYYUrXbpKejd-wt7gm88cvFB5KCab7kdbhnL_ykzi5RPqzclJVV1te1dasfU67x8GjA/pub

====> https://medium.com/@2019Shooting/best-full-movie-compilation-streaming-or-download-hd-2020-25354be1817b?source=---------2------------------&fbclid=IwAR0ZPS34bm5_2pggK-tkCF5beriADguCenPB4T-qDtGGqSmaGmKFDIfx8u0

https://medium.com/@sapritea1

https://medium.com/@maungbo26821034
Author Trả lời
33gbnw4 Ẩn danh 6 ngày trước Báo vi phạm
emocopy link here >>>>

https://medium.com/@2019Shooting/best-full-movie-compilation-streaming-or-download-hd-2020-25354be1817b?source=---------2------------------&fbclid=IwAR0ZPS34bm5_2pggK-tkCF5beriADguCenPB4T-qDtGGqSmaGmKFDIfx8u0

new list movie klik here >>>
[[ THE BEST FREE SITES TO WATCH MOVIES ONLINE ]]

=====>https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRGqP5JBGsr_fWvkhgbI9j0rqliGUBTYDYZGDDnRI96s13yUsDscYO39ilTfFgPYAieGCq6gEUmvx0e/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSe1EkcBAvw09uaq07cYAf43b_-MCqEWRDOkwB6-4FAMJ04piLfSufYnaoSpVNWnq6gmEFho8PyrZFU/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRrjUjTelmO6COEVPlSR8z8zbERbXzJW76a7POsDMJMJNpAACCZpLVLRHN-1fTLxJVLxiCyGfQwAdjL/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQdyf3ldiHVSCz2yQol-NPbSFFcjquXW9_qmJ1CfoT6E96lYuAsyBmonbrO4DCMOv0rOrKn5ALcCJMi/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTJP1j9mswaIBsMGq1yP--feW0aWP9syYu0VK4V49Azsm4J_vse9g7SEtmIHxbsvuYa6aITfNOZuak-/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSdujnURe4hrr89HVCOUaVXoUQpyV7YzoZMot4buVhFa-e2lfCM_XADAKaT4u_xZLjfuajpCH5ZZ-GB/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSDQ2x4mwA33lOK2nbPYYVaYq7ZON9Mh2AQ0PZt0Lt4Dh3AE_cX8ILinmyrYQKva7sVesZ15UVPwJwk/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTdzR4TBLj3mdx9jriWlPt5OSA6HC4QCP4h1xzNLFxzmDea3zsL4Tz-EgldUKYwj94kpEs95bn6SFy2/pub

====> https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRDqv0WLLVhOWYYUrXbpKejd-wt7gm88cvFB5KCab7kdbhnL_ykzi5RPqzclJVV1te1dasfU67x8GjA/pub

====> https://medium.com/@2019Shooting/best-full-movie-compilation-streaming-or-download-hd-2020-25354be1817b?source=---------2------------------&fbclid=IwAR0ZPS34bm5_2pggK-tkCF5beriADguCenPB4T-qDtGGqSmaGmKFDIfx8u0

https://medium.com/@sapritea1

https://medium.com/@maungbo26821034
Author Trả lời
Mlem mlem Ẩn danh 12 ngày trước Chapter 18 Báo vi phạm
Thấy main bón hành cho tụi quý tộc làm tao sướng vãi chưởng
Author Trả lời
xbgdfg Ẩn danh 12 ngày trước Chapter 23 Báo vi phạm
chap 21 anh em thấy thích bên nào hơn
Author Trả lời
Honest L99 Thành viên 13 ngày trước Chapter 29 Báo vi phạm
Thằng nào ở cuối chap v??
 • Author
  Đào Hiếu Thành viên 13 ngày trước Báo vi phạm
  thằng gay ở chapter đánh hầm ngục ấy emo
 • Author
  Satoh HUY Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  TƯỞNG THẰNG THẦN BỊ ĂN ĐẬP VỀ CHỚ emo
Author Trả lời
sara chan Ẩn danh 13 ngày trước Chapter 28 Báo vi phạm
hay vl emo emo
Author Trả lời
Nguyen Duc Thanh Thành viên 14 ngày trước Chapter 29 Báo vi phạm
thay vì chuyển sinh vào summoner's rift thì chuyển sinh nhầm mẹ phòng đấu tập. yasuo 1p lv18 + 6 món
 • Author
  nyan nyan Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
  emo
 • Author
  Tạc Thiên Bang Lý Bạch Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
  Thua
 • Author
  Juggernaut MK3 Thành viên 13 ngày trước Báo vi phạm
  Ohhh no..... Run AI ..... RuN for u life AI
Author Trả lời
Mlem mlem Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 29 Báo vi phạm
Dm, yasuo 15gg chuyển sinh cmnr
Author Trả lời
Dâm Công Tử Thành viên 14 ngày trước Chapter 29 Báo vi phạm
Hóng cảnh main ntr cryalis =)))))emo
Author Trả lời
Thỏ Xuân Thành viên 14 ngày trước Chapter 29 Báo vi phạm
Kèo yasuo vs amumu này các bác thấy sao emo
 • Author
  Rom Ẩn danh 14 ngày trước Báo vi phạm
  Main is da best
 • Author
  Kuma The Ripper Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
  hay đấy gấu
 • Author
  Himitsu Never Die Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
  bác nói chuẩn vl
 • Author
  Bú đá và hút cần Ẩn danh 14 ngày trước Báo vi phạm
  Tao bắt yasua
 • Author
  Hentai- Kun Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
  từ khi ys ra mắt đến nay thì amumu làm gì có cửa mà solo lại
 • Author
  ○ ○ FBI Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
  t bắt amumu full AP 1 combo là yas lên bảng emo
 • Author
  Naka At Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
  amumu 6 giáp gai chơi trò SM
 • Author
  Thành Otaku Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
  amumu có lên dc 8 món cũng thua ys chỉ mỏi cây vô cực thôi ................ bởi vi anh là mainemo
 • Author
  ♥ hentaivn.net ♥ Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
  dia dìa hóng :DDDD
Author Trả lời
Aaaababaaa Ẩn danh 14 ngày trước Báo vi phạm
4 năm 30 chap nản vc luôn
Author Trả lời
XXX Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 29 Báo vi phạm
Đáng lẽ manga này ra anime lâu rồi! mà bị tụi khựa rp vì đầu truyện có nói main từng tàn sát bọn khựa ở Nam Kinh.
Author Trả lời
bruh Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 29 Báo vi phạm
Amumu phiên bản isekai???
 • Author
  đại Ẩn danh 14 ngày trước Báo vi phạm
  thằng quỷ mấy chương đầu phẫu thuật thẩm mỹ đó bạn ơi
 • Author
  . Ẩn danh 13 ngày trước Báo vi phạm
  Thành gái