Ninja Loạn Thị

Ninja Loạn Thị
Lượt xem: 9.313
Nội dung

Câu chuyện diễn ra trong thời kì Sengoku. Sau khi nghe lời cha, Rantarou quyết định lên đường rèn luyện để trở thành một ninja siêu đẳng. Thế nhưng sau này khi làm quen và kết thân với Kirimaru và Shinbee thì mọi thành quả đều là những thất bại...

cái này không cần giới thiệu nhiều mọi người ai cũng biết rồi ha :)

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 70 17/03/15 3.069
Chapter 69 17/03/15 3.062
Chapter 68 17/03/15 3.051
Chapter 67 17/03/15 3.028
Chapter 66 17/03/15 3.037
Chapter 65 17/03/15 3.030
Chapter 64 17/03/15 3.027
Chapter 63 17/03/15 3.033
Chapter 62 17/03/15 3.029
Chapter 61 17/03/15 3.035
Chapter 60 17/03/15 3.046
Chapter 59 17/03/15 3.038
Chapter 58 17/03/15 3.040
Chapter 57 17/03/15 3.027
Chapter 56 17/03/15 3.032
Chapter 55 17/03/15 3.036
Chapter 54 17/03/15 3.035
Chapter 53 17/03/15 3.031
Chapter 52 17/03/15 3.032
Chapter 51 17/03/15 3.032
Chapter 50 17/03/15 3.033
Chapter 49 17/03/15 3.032
Chapter 48 17/03/15 3.038
Chapter 47 17/03/15 3.041
Chapter 46 17/03/15 3.038
Chapter 45 17/03/15 3.032
Chapter 44 17/03/15 3.035
Chapter 43 17/03/15 3.033
Chapter 42 17/03/15 3.029
Chapter 41 17/03/15 3.035
Chapter 40 17/03/15 3.034
Chapter 39 17/03/15 3.030
Chapter 38 17/03/15 3.038
Chapter 37 17/03/15 3.035
Chapter 36 17/03/15 3.031
Chapter 35 17/03/15 3.036
Chapter 34 17/03/15 3.029
Chapter 33 17/03/15 3.039
Chapter 32 17/03/15 3.031
Chapter 31 17/03/15 3.038
Chapter 30 17/03/15 3.041
Chapter 29 17/03/15 3.030
Chapter 28 17/03/15 3.036
Chapter 27 17/03/15 3.032
Chapter 26 17/03/15 3.031
Chapter 25 17/03/15 3.031
Chapter 24 17/03/15 3.030
Chapter 23 17/03/15 3.028
Chapter 22 17/03/15 3.030
Chapter 21 17/03/15 3.027
Chapter 20 17/03/15 3.032
Chapter 19 17/03/15 3.035
Chapter 18 17/03/15 3.035
Chapter 17 17/03/15 3.031
Chapter 16 17/03/15 3.042
Chapter 15.8 21/03/15 3.037
Chapter 15.7 21/03/15 3.033
Chapter 15.6 21/03/15 3.040
Chapter 15.5 21/03/15 3.027
Chapter 15.4 21/03/15 3.027
Chapter 15.3 21/03/15 3.032
Chapter 15.2 21/03/15 3.032
Chapter 15.1 21/03/15 3.033
Chapter 15 17/03/15 3.026
Chapter 14.8 21/03/15 3.032
Chapter 14.7 21/03/15 3.027
Chapter 14.6 21/03/15 3.032
Chapter 14.5 21/03/15 3.028
Chapter 14.4 21/03/15 3.030
Chapter 14.3 21/03/15 3.030
Chapter 14.2 21/03/15 3.032
Chapter 14.1 21/03/15 3.029
Chapter 14 17/03/15 3.037
Chapter 13.8 21/03/15 3.031
Chapter 13.7 21/03/15 3.040
Chapter 13.6 21/03/15 3.033
Chapter 13.5 21/03/15 3.030
Chapter 13.4 17/03/15 3.036
Chapter 13.3 21/03/15 3.031
Chapter 13.2 21/03/15 3.029
Chapter 13.1 21/03/15 3.029
Chapter 13 17/03/15 3.029
Chapter 12.8 21/03/15 3.027
Chapter 12.7 21/03/15 3.032
Chapter 12.6 21/03/15 3.028
Chapter 12.5 21/03/15 3.031
Chapter 12.4 21/03/15 3.034
Chapter 12.3 21/03/15 3.034
Chapter 12.2 21/03/15 3.032
Chapter 12.1 21/03/15 3.027
Chapter 12 17/03/15 3.039
Chapter 11.8 21/03/15 3.027
Chapter 11.7 21/03/15 3.033
Chapter 11.6 21/03/15 3.027
Chapter 11.5 21/03/15 3.031
Chapter 11.4 21/03/15 3.138
Chapter 11.3 21/03/15 3.027
Chapter 11.2 21/03/15 3.036
Chapter 11.1 21/03/15 3.027
Chapter 11 17/03/15 3.029
Chapter 10.8 21/03/15 3.028
Chapter 10.7 21/03/15 3.041
Chapter 10.6 21/03/15 3.034
Chapter 10.5 21/03/15 3.026
Chapter 10.4 21/03/15 3.020
Chapter 10.3 21/03/15 3.029
Chapter 10.2 21/03/15 3.026
Chapter 10.1 21/03/15 3.029
Chapter 9.8 21/03/15 3.030
Chapter 9.7 21/03/15 3.029
Chapter 9.6 21/03/15 3.026
Chapter 9.5 17/03/15 3.031
Chapter 9.4 21/03/15 3.026
Chapter 9.3 21/03/15 3.028
Chapter 9.2 21/03/15 3.040
Chapter 9.1 21/03/15 3.028
Chapter 9 17/03/15 3.032
Chapter 8.8 21/03/15 3.031
Chapter 8.7 21/03/15 3.028
Chapter 8.6 21/03/15 3.029
Chapter 8.5 21/03/15 3.026
Chapter 8.4 21/03/15 3.027
Chapter 8.3 21/03/15 3.027
Chapter 8.2 21/03/15 3.025
Chapter 8.1 21/03/15 3.029
Chapter 8 17/03/15 3.031
Chapter 7.8 21/03/15 3.028
Chapter 7.7 21/03/15 3.025
Chapter 7.6 21/03/15 3.029
Chapter 7.5 21/03/15 3.027
Chapter 7.4 21/03/15 3.032
Chapter 7.3 21/03/15 3.031
Chapter 7.2 21/03/15 3.026
Chapter 7.1 21/03/15 3.023
Chapter 7: Không thầy đố mày làm nên 17/03/15 3.040
Chapter 6.8 21/03/15 3.030
Chapter 6.7 21/03/15 3.029
Chapter 6.6 21/03/15 3.031
Chapter 6.5 21/03/15 3.028
Chapter 6.4 21/03/15 3.027
Chapter 6.3 21/03/15 3.027
Chapter 6.2 21/03/15 3.026
Chapter 6.1 21/03/15 3.028
Chapter 6 17/03/15 3.039
Chapter 5.8 21/03/15 3.033
Chapter 5.7 21/03/15 3.030
Chapter 5.6 21/03/15 3.030
Chapter 5.5 21/03/15 3.029
Chapter 5.4 21/03/15 3.034
Chapter 5.3 21/03/15 3.032
Chapter 5.2 21/03/15 3.034
Chapter 5.1 21/03/15 3.067
Chapter 5: Khách không mời 17/03/15 3.038
Chapter 4.8 21/03/15 3.026
Chapter 4.7 21/03/15 3.033
Chapter 4.6 21/03/15 3.034
Chapter 4.5 21/03/15 3.044
Chapter 4.4 21/03/15 3.032
Chapter 4.3 21/03/15 3.033
Chapter 4.2 21/03/15 3.029
Chapter 4.1 21/03/15 3.029
Chapter 4: Tai nạn bất ngờ 17/03/15 3.039
Chapter 3.9 21/03/15 3.033
Chapter 3.8 21/03/15 3.030
Chapter 3.7 21/03/15 3.029
Chapter 3.6 21/03/15 3.026
Chapter 3.5 21/03/15 3.030
Chapter 3.4 21/03/15 3.025
Chapter 3.3 21/03/15 3.033
Chapter 3.2 21/03/15 3.030
Chapter 3.1 21/03/15 3.038
Chapter 3: Bài học đầu tiên P2 17/03/15 3.040
Chapter 2.8 21/03/15 3.035
Chapter 2.7 21/03/15 3.045
Chapter 2.6 21/03/15 3.037
Chapter 2.5 21/03/15 3.029
Chapter 2.4 21/03/15 3.032
Chapter 2.3 21/03/15 3.045
Chapter 2.2 21/03/15 3.048
Chapter 2.1 21/03/15 3.031
Chapter 1.8 21/03/15 3.026
Chapter 1.7 21/03/15 3.035
Chapter 1.6 21/03/15 3.027
Chapter 1.5 21/03/15 3.031
Chapter 1.4 21/03/15 3.026
Chapter 1.3 21/03/15 3.032
Chapter 1.2 21/03/15 3.047
Chapter 1.1 21/03/15 3.045
Chapter 1: Trường mới bạn mới 17/03/15 3.081
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch