Ninja Loạn Thị

Ninja Loạn Thị
Lượt xem: 8.480
Nội dung

Câu chuyện diễn ra trong thời kì Sengoku. Sau khi nghe lời cha, Rantarou quyết định lên đường rèn luyện để trở thành một ninja siêu đẳng. Thế nhưng sau này khi làm quen và kết thân với Kirimaru và Shinbee thì mọi thành quả đều là những thất bại... cái này không cần giới thiệu nhiều mọi người ai cũng biết rồi ha :)

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 70 17/03/15 3.057
Chapter 69 17/03/15 3.057
Chapter 68 17/03/15 3.049
Chapter 67 17/03/15 3.025
Chapter 66 17/03/15 3.029
Chapter 65 17/03/15 3.028
Chapter 64 17/03/15 3.025
Chapter 63 17/03/15 3.030
Chapter 62 17/03/15 3.026
Chapter 61 17/03/15 3.031
Chapter 60 17/03/15 3.035
Chapter 59 17/03/15 3.027
Chapter 58 17/03/15 3.034
Chapter 57 17/03/15 3.022
Chapter 56 17/03/15 3.025
Chapter 55 17/03/15 3.031
Chapter 54 17/03/15 3.030
Chapter 53 17/03/15 3.026
Chapter 52 17/03/15 3.029
Chapter 51 17/03/15 3.026
Chapter 50 17/03/15 3.028
Chapter 49 17/03/15 3.027
Chapter 48 17/03/15 3.030
Chapter 47 17/03/15 3.035
Chapter 46 17/03/15 3.030
Chapter 45 17/03/15 3.026
Chapter 44 17/03/15 3.027
Chapter 43 17/03/15 3.028
Chapter 42 17/03/15 3.024
Chapter 41 17/03/15 3.028
Chapter 40 17/03/15 3.029
Chapter 39 17/03/15 3.025
Chapter 38 17/03/15 3.029
Chapter 37 17/03/15 3.027
Chapter 36 17/03/15 3.024
Chapter 35 17/03/15 3.027
Chapter 34 17/03/15 3.024
Chapter 33 17/03/15 3.032
Chapter 32 17/03/15 3.026
Chapter 31 17/03/15 3.028
Chapter 30 17/03/15 3.035
Chapter 29 17/03/15 3.028
Chapter 28 17/03/15 3.031
Chapter 27 17/03/15 3.029
Chapter 26 17/03/15 3.027
Chapter 25 17/03/15 3.028
Chapter 24 17/03/15 3.027
Chapter 23 17/03/15 3.025
Chapter 22 17/03/15 3.027
Chapter 21 17/03/15 3.025
Chapter 20 17/03/15 3.026
Chapter 19 17/03/15 3.032
Chapter 18 17/03/15 3.030
Chapter 17 17/03/15 3.028
Chapter 16 17/03/15 3.035
Chapter 15.8 21/03/15 3.033
Chapter 15.7 21/03/15 3.029
Chapter 15.6 21/03/15 3.037
Chapter 15.5 21/03/15 3.025
Chapter 15.4 21/03/15 3.023
Chapter 15.3 21/03/15 3.027
Chapter 15.2 21/03/15 3.027
Chapter 15.1 21/03/15 3.028
Chapter 15 17/03/15 3.024
Chapter 14.8 21/03/15 3.030
Chapter 14.7 21/03/15 3.025
Chapter 14.6 21/03/15 3.027
Chapter 14.5 21/03/15 3.026
Chapter 14.4 21/03/15 3.027
Chapter 14.3 21/03/15 3.026
Chapter 14.2 21/03/15 3.028
Chapter 14.1 21/03/15 3.025
Chapter 14 17/03/15 3.029
Chapter 13.8 21/03/15 3.027
Chapter 13.7 21/03/15 3.032
Chapter 13.6 21/03/15 3.024
Chapter 13.5 21/03/15 3.027
Chapter 13.4 17/03/15 3.032
Chapter 13.3 21/03/15 3.027
Chapter 13.2 21/03/15 3.024
Chapter 13.1 21/03/15 3.023
Chapter 13 17/03/15 3.027
Chapter 12.8 21/03/15 3.024
Chapter 12.7 21/03/15 3.029
Chapter 12.6 21/03/15 3.025
Chapter 12.5 21/03/15 3.028
Chapter 12.4 21/03/15 3.027
Chapter 12.3 21/03/15 3.027
Chapter 12.2 21/03/15 3.029
Chapter 12.1 21/03/15 3.024
Chapter 12 17/03/15 3.034
Chapter 11.8 21/03/15 3.023
Chapter 11.7 21/03/15 3.030
Chapter 11.6 21/03/15 3.022
Chapter 11.5 21/03/15 3.025
Chapter 11.4 21/03/15 3.127
Chapter 11.3 21/03/15 3.024
Chapter 11.2 21/03/15 3.033
Chapter 11.1 21/03/15 3.024
Chapter 11 17/03/15 3.027
Chapter 10.8 21/03/15 3.024
Chapter 10.7 21/03/15 3.036
Chapter 10.6 21/03/15 3.028
Chapter 10.5 21/03/15 3.024
Chapter 10.4 21/03/15 3.018
Chapter 10.3 21/03/15 3.024
Chapter 10.2 21/03/15 3.024
Chapter 10.1 21/03/15 3.023
Chapter 9.8 21/03/15 3.027
Chapter 9.7 21/03/15 3.026
Chapter 9.6 21/03/15 3.023
Chapter 9.5 17/03/15 3.027
Chapter 9.4 21/03/15 3.023
Chapter 9.3 21/03/15 3.026
Chapter 9.2 21/03/15 3.036
Chapter 9.1 21/03/15 3.025
Chapter 9 17/03/15 3.029
Chapter 8.8 21/03/15 3.028
Chapter 8.7 21/03/15 3.024
Chapter 8.6 21/03/15 3.023
Chapter 8.5 21/03/15 3.023
Chapter 8.4 21/03/15 3.022
Chapter 8.3 21/03/15 3.025
Chapter 8.2 21/03/15 3.022
Chapter 8.1 21/03/15 3.026
Chapter 8 17/03/15 3.029
Chapter 7.8 21/03/15 3.026
Chapter 7.7 21/03/15 3.022
Chapter 7.6 21/03/15 3.023
Chapter 7.5 21/03/15 3.024
Chapter 7.4 21/03/15 3.028
Chapter 7.3 21/03/15 3.026
Chapter 7.2 21/03/15 3.023
Chapter 7.1 21/03/15 3.019
Chapter 7: Không thầy đố mày làm nên 17/03/15 3.033
Chapter 6.8 21/03/15 3.025
Chapter 6.7 21/03/15 3.024
Chapter 6.6 21/03/15 3.026
Chapter 6.5 21/03/15 3.024
Chapter 6.4 21/03/15 3.023
Chapter 6.3 21/03/15 3.023
Chapter 6.2 21/03/15 3.022
Chapter 6.1 21/03/15 3.022
Chapter 6 17/03/15 3.032
Chapter 5.8 21/03/15 3.028
Chapter 5.7 21/03/15 3.026
Chapter 5.6 21/03/15 3.027
Chapter 5.5 21/03/15 3.025
Chapter 5.4 21/03/15 3.029
Chapter 5.3 21/03/15 3.028
Chapter 5.2 21/03/15 3.030
Chapter 5.1 21/03/15 3.059
Chapter 5: Khách không mời 17/03/15 3.032
Chapter 4.8 21/03/15 3.022
Chapter 4.7 21/03/15 3.029
Chapter 4.6 21/03/15 3.031
Chapter 4.5 21/03/15 3.041
Chapter 4.4 21/03/15 3.028
Chapter 4.3 21/03/15 3.028
Chapter 4.2 21/03/15 3.027
Chapter 4.1 21/03/15 3.025
Chapter 4: Tai nạn bất ngờ 17/03/15 3.033
Chapter 3.9 21/03/15 3.027
Chapter 3.8 21/03/15 3.026
Chapter 3.7 21/03/15 3.026
Chapter 3.6 21/03/15 3.024
Chapter 3.5 21/03/15 3.027
Chapter 3.4 21/03/15 3.022
Chapter 3.3 21/03/15 3.027
Chapter 3.2 21/03/15 3.027
Chapter 3.1 21/03/15 3.032
Chapter 3: Bài học đầu tiên P2 17/03/15 3.036
Chapter 2.8 21/03/15 3.030
Chapter 2.7 21/03/15 3.042
Chapter 2.6 21/03/15 3.033
Chapter 2.5 21/03/15 3.026
Chapter 2.4 21/03/15 3.031
Chapter 2.3 21/03/15 3.041
Chapter 2.2 21/03/15 3.044
Chapter 2.1 21/03/15 3.029
Chapter 1.8 21/03/15 3.024
Chapter 1.7 21/03/15 3.031
Chapter 1.6 21/03/15 3.026
Chapter 1.5 21/03/15 3.029
Chapter 1.4 21/03/15 3.024
Chapter 1.3 21/03/15 3.031
Chapter 1.2 21/03/15 3.041
Chapter 1.1 21/03/15 3.042
Chapter 1: Trường mới bạn mới 17/03/15 3.074
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch