Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo

Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo
Lượt xem: 54.289
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo Xếp hạng: 5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

Em sẽ giữ chìa, còn anh sẽ giữ ổ khóa. Sau này nếu mình được gặp lại nhau thì đây sẽ là thứ chúng ta dùng để nhận ra nhau, và khi đó, chúng ta sẽ... cưới nhau".

Tuổi thơ con người thật hồn nhiên và trong sáng, nhìn cảnh hai đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã nói mấy lời đỡ không nổi như thế thật đáng yêu biết bao...

Con người là thế... Ai cũng mong rằng mọi thứ sẽ có được một kết quả như những câu chuyện cổ tích...

Ấy thế mà

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 229: Raw 07:34 05/08 3.535
Chapter 228 21:10 28/07 3.396
Chapter 227 14:04 22/07 3.366
Chapter 226 12:25 21/07 3.242
Chapter 225 00:08 20/07 3.216
Chapter 224 00:03 20/07 3.137
Chapter 223 23:57 19/07 3.131
Chapter 222 23:47 19/07 3.163
Chapter 221 13:37 17/07 3.172
Chapter 220 13:37 17/07 3.157
Chapter 219 22:48 03/06 3.196
Chapter 218 22:48 03/06 3.160
Chapter 217 23:57 20/05 3.213
Chapter 216 14:58 14/05 3.202
Chapter 215 00:33 04/05 3.251
Chapter 214 08:21 30/04 3.202
Chapter 213 19:47 24/04 3.199
Chapter 212 22:46 12/04 3.167
Chapter 211 11:57 01/04 3.173
Chapter 210 21:46 31/03 3.152
Chapter 209 07:41 24/03 3.242
Chapter 208 07:41 24/03 3.182
Chapter 207: Raw 17:52 14/03 3.222
Chapter 206 09:35 24/02 3.202
Chapter 205 09:35 24/02 3.144
Chapter 204 09:35 24/02 3.152
Chapter 203 16:53 04/02 3.200
Chapter 202 16:53 04/02 3.162
Chapter 201 10:14 19/01 3.279
Chapter 200 22:32 07/01 3.240
Chapter 199 19/12/15 3.281
Chapter 198 19/12/15 3.244
Chapter 197 11/12/15 3.254
Chapter 196 02/12/15 3.250
Chapter 195 23/11/15 3.245
Chapter 194 17/11/15 3.283
Chapter 193 15/11/15 3.249
Chapter 192 01/11/15 3.233
Chapter 191 26/10/15 3.292
Chapter 190 17/10/15 3.226
Chapter 189 11/10/15 3.211
Chapter 188 05/10/15 3.259
Chapter 187 28/09/15 3.232
Chapter 186 27/09/15 3.225
Chapter 185 14/09/15 3.266
Chapter 184 06/09/15 3.235
Chapter 183 30/08/15 3.233
Chapter 182 24/08/15 3.280
Chapter 181 08/08/15 3.298
Chapter 180 02/08/15 3.270
Chapter 179 27/07/15 3.245
Chapter 178 18/07/15 3.220
Chapter 177 04/07/15 3.210
Chapter 176 29/06/15 3.299
Chapter 175 23/06/15 3.225
Chapter 174 14/06/15 3.209
Chapter 173 07/06/15 3.218
Chapter 172 31/05/15 3.253
Chapter 171 27/05/15 3.183
Chapter 170 16/05/15 3.206
Chapter 169 10/05/15 3.241
Chapter 168 27/04/15 3.188
Chapter 167 20/04/15 3.201
Chapter 166 13/04/15 3.225
Chapter 165.1 09/08/15 3.138
Chapter 165 05/04/15 3.229
Chapter 164 30/03/15 3.209
Chapter 163 22/03/15 3.227
Chapter 162 16/03/15 3.216
Chapter 161 16/03/15 3.213
Chapter 160 16/03/15 3.203
Chapter 159 16/03/15 3.192
Chapter 158 16/03/15 3.235
Chapter 157 16/03/15 3.167
Chapter 156 16/03/15 3.181
Chapter 155 16/03/15 3.189
Chapter 154 16/03/15 3.196
Chapter 153 16/03/15 3.199
Chapter 152 16/03/15 3.201
Chapter 151 16/03/15 3.202
Chapter 150 16/03/15 3.214
Chapter 149 16/03/15 3.206
Chapter 148.1 05:53 24/03 3.051
Chapter 148 16/03/15 3.186
Chapter 147 16/03/15 3.187
Chapter 146 16/03/15 3.199
Chapter 145 16/03/15 3.199
Chapter 144 16/03/15 3.186
Chapter 143 16/03/15 3.188
Chapter 142 16/03/15 3.197
Chapter 141 16/03/15 3.192
Chapter 140 16/03/15 3.198
Chapter 139 16/03/15 3.202
Chapter 138 16/03/15 3.225
Chapter 137 16/03/15 3.205
Chapter 136 16/03/15 3.212
Chapter 135 16/03/15 3.210
Chapter 134 16/03/15 3.233
Chapter 133.1 05:53 24/03 3.060
Chapter 133 16/03/15 3.204
Chapter 132 16/03/15 3.200
Chapter 131 16/03/15 3.207
Chapter 130 16/03/15 3.207
Chapter 129 16/03/15 3.195
Chapter 128 16/03/15 3.203
Chapter 127 16/03/15 3.220
Chapter 126 16/03/15 3.201
Chapter 125 16/03/15 3.224
Chapter 124 16/03/15 3.198
Chapter 123 16/03/15 3.214
Chapter 122 16/03/15 3.205
Chapter 121 16/03/15 3.192
Chapter 120 16/03/15 3.193
Chapter 119 16/03/15 3.213
Chapter 118 16/03/15 3.205
Chapter 117 16/03/15 3.207
Chapter 116 16/03/15 3.205
Chapter 115 16/03/15 3.201
Chapter 114 16/03/15 3.231
Chapter 113 16/03/15 3.230
Chapter 112 16/03/15 3.208
Chapter 111 16/03/15 3.245
Chapter 110 16/03/15 3.239
Chapter 109 16/03/15 3.194
Chapter 108 16/03/15 3.197
Chapter 107 16/03/15 3.220
Chapter 106 16/03/15 3.253
Chapter 105.5 16/03/15 3.226
Chapter 105 16/03/15 3.214
Chapter 104 16/03/15 3.224
Chapter 103 16/03/15 3.232
Chapter 102 16/03/15 3.225
Chapter 101 16/03/15 3.221
Chapter 100 16/03/15 3.264
Chapter 99 16/03/15 3.221
Chapter 98 16/03/15 3.187
Chapter 97 16/03/15 3.188
Chapter 96 16/03/15 3.194
Chapter 95 16/03/15 3.211
Chapter 94 16/03/15 3.231
Chapter 93 16/03/15 3.217
Chapter 92 16/03/15 3.233
Chapter 91 16/03/15 3.225
Chapter 90 16/03/15 3.221
Chapter 89.6 09/08/15 3.146
Chapter 89.5 16/03/15 3.213
Chapter 89 16/03/15 3.260
Chapter 88.5 16/03/15 3.220
Chapter 88 16/03/15 3.223
Chapter 87 16/03/15 3.233
Chapter 86 16/03/15 3.203
Chapter 85 16/03/15 3.234
Chapter 84 16/03/15 3.208
Chapter 83 16/03/15 3.199
Chapter 82 16/03/15 3.201
Chapter 81 16/03/15 3.223
Chapter 80 16/03/15 3.193
Chapter 79 16/03/15 3.188
Chapter 78 16/03/15 3.192
Chapter 77 16/03/15 3.190
Chapter 76 16/03/15 3.216
Chapter 75 16/03/15 3.218
Chapter 74 16/03/15 3.222
Chapter 73.5 16/03/15 3.232
Chapter 73 16/03/15 3.213
Chapter 72 16/03/15 3.245
Chapter 71 16/03/15 3.269
Chapter 70 16/03/15 3.212
Chapter 69 16/03/15 3.208
Chapter 68 16/03/15 3.214
Chapter 67 16/03/15 3.212
Chapter 66 16/03/15 3.191
Chapter 65 16/03/15 3.222
Chapter 64 16/03/15 3.229
Chapter 63 16/03/15 3.197
Chapter 62 16/03/15 3.210
Chapter 61 16/03/15 3.245
Chapter 60 16/03/15 3.215
Chapter 59 16/03/15 3.173
Chapter 58 16/03/15 3.207
Chapter 57.5 16/03/15 3.188
Chapter 57 16/03/15 3.210
Chapter 56 16/03/15 3.199
Chapter 55 16/03/15 3.190
Chapter 54 16/03/15 3.191
Chapter 53 16/03/15 3.195
Chapter 52 16/03/15 3.183
Chapter 51 16/03/15 3.177
Chapter 50 16/03/15 3.203
Chapter 49 16/03/15 3.205
Chapter 48 16/03/15 3.212
Chapter 47 16/03/15 3.193
Chapter 46 16/03/15 3.218
Chapter 45 16/03/15 3.192
Chapter 44 16/03/15 3.187
Chapter 43 16/03/15 3.209
Chapter 42 16/03/15 3.204
Chapter 41 16/03/15 3.225
Chapter 40.5 13:21 26/07 3.028
Chapter 40 16/03/15 3.213
Chapter 39 16/03/15 3.197
Chapter 38 16/03/15 3.195
Chapter 37 16/03/15 3.210
Chapter 36.5 13:21 26/07 3.034
Chapter 36 16/03/15 3.212
Chapter 35 16/03/15 3.211
Chapter 34 16/03/15 3.252
Chapter 33 16/03/15 3.209
Chapter 32 16/03/15 3.194
Chapter 31 16/03/15 3.197
Chapter 30 16/03/15 3.209
Chapter 29 16/03/15 3.205
Chapter 28 16/03/15 3.197
Chapter 27 16/03/15 3.197
Chapter 26 16/03/15 3.205
Chapter 25 16/03/15 3.244
Chapter 24 16/03/15 3.231
Chapter 23 16/03/15 3.237
Chapter 22 16/03/15 3.211
Chapter 21 16/03/15 3.228
Chapter 20 16/03/15 3.217
Chapter 19 16/03/15 3.213
Chapter 18 16/03/15 3.216
Chapter 17 16/03/15 3.250
Chapter 16 16/03/15 3.203
Chapter 15 16/03/15 3.195
Chapter 14 16/03/15 3.192
Chapter 13 16/03/15 3.192
Chapter 12 16/03/15 3.208
Chapter 11 16/03/15 3.190
Chapter 10.5 13:21 26/07 3.033
Chapter 10 16/03/15 3.192
Chapter 9 16/03/15 3.200
Chapter 8 16/03/15 3.204
Chapter 7 16/03/15 3.209
Chapter 6 16/03/15 3.221
Chapter 5 16/03/15 3.245
Chapter 4 16/03/15 3.237
Chapter 3 16/03/15 3.238
Chapter 2 16/03/15 3.262
Chapter 1 16/03/15 3.428
Chapter 0 05:53 24/03 3.135
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
HQ.end game 15:22 08/08Chapter 229Báo vi phạm
well,chap cuối rồi 
AuthorTrả lời
Thắng 06:10 05/08Chapter 229Báo vi phạm
Ad ơi sub chap 229 đi
AuthorTrả lời
Team Tachibana 14:33 26/07Chapter 227Báo vi phạm
Đậu mè... Còn Tachibana thì sao...?
AuthorTrả lời
salsri 21:37 22/07Chapter 227Báo vi phạm
buồn quá
AuthorTrả lời
chịch xuyên lục địa 20:20 22/07Chapter 227Báo vi phạm
chap 225 đến 227 đọc thấy buồn quá ... không biết mấy chap sau sẽ ra sao
AuthorTrả lời
Bá Quyền 21:33 20/04Báo vi phạm
Chapter 212 là hết rồi à ad. Buồn vậy... còn thì up thêm đi. Tks 
AuthorTrả lời
Bá Quyền 21:32 20/04
Chapter 212 là hết rồi hả ad. Up thêm đi. Tks nhiều
 
AuthorTrả lời
Nguyễn Tiến 21:46 21/12/15
Hay!?

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch