Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo

Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo
Lượt xem: 52.859
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo Xếp hạng: 5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

Em sẽ giữ chìa, còn anh sẽ giữ ổ khóa. Sau này nếu mình được gặp lại nhau thì đây sẽ là thứ chúng ta dùng để nhận ra nhau, và khi đó, chúng ta sẽ... cưới nhau".

Tuổi thơ con người thật hồn nhiên và trong sáng, nhìn cảnh hai đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã nói mấy lời đỡ không nổi như thế thật đáng yêu biết bao...

Con người là thế... Ai cũng mong rằng mọi thứ sẽ có được một kết quả như những câu chuyện cổ tích...

Ấy thế mà

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 229: Raw 07:34 05/08 3.487
Chapter 228 21:10 28/07 3.376
Chapter 227 14:04 22/07 3.354
Chapter 226 12:25 21/07 3.229
Chapter 225 00:08 20/07 3.205
Chapter 224 00:03 20/07 3.131
Chapter 223 23:57 19/07 3.126
Chapter 222 23:47 19/07 3.156
Chapter 221 13:37 17/07 3.167
Chapter 220 13:37 17/07 3.146
Chapter 219 22:48 03/06 3.191
Chapter 218 22:48 03/06 3.153
Chapter 217 23:57 20/05 3.204
Chapter 216 14:58 14/05 3.193
Chapter 215 00:33 04/05 3.240
Chapter 214 08:21 30/04 3.195
Chapter 213 19:47 24/04 3.191
Chapter 212 22:46 12/04 3.161
Chapter 211 11:57 01/04 3.164
Chapter 210 21:46 31/03 3.149
Chapter 209 07:41 24/03 3.238
Chapter 208 07:41 24/03 3.176
Chapter 207: Raw 17:52 14/03 3.219
Chapter 206 09:35 24/02 3.200
Chapter 205 09:35 24/02 3.142
Chapter 204 09:35 24/02 3.151
Chapter 203 16:53 04/02 3.199
Chapter 202 16:53 04/02 3.159
Chapter 201 10:14 19/01 3.272
Chapter 200 22:32 07/01 3.229
Chapter 199 19/12/15 3.273
Chapter 198 19/12/15 3.231
Chapter 197 11/12/15 3.247
Chapter 196 02/12/15 3.247
Chapter 195 23/11/15 3.240
Chapter 194 17/11/15 3.273
Chapter 193 15/11/15 3.243
Chapter 192 01/11/15 3.227
Chapter 191 26/10/15 3.281
Chapter 190 17/10/15 3.222
Chapter 189 11/10/15 3.205
Chapter 188 05/10/15 3.251
Chapter 187 28/09/15 3.228
Chapter 186 27/09/15 3.221
Chapter 185 14/09/15 3.260
Chapter 184 06/09/15 3.228
Chapter 183 30/08/15 3.228
Chapter 182 24/08/15 3.275
Chapter 181 08/08/15 3.292
Chapter 180 02/08/15 3.266
Chapter 179 27/07/15 3.239
Chapter 178 18/07/15 3.216
Chapter 177 04/07/15 3.206
Chapter 176 29/06/15 3.292
Chapter 175 23/06/15 3.219
Chapter 174 14/06/15 3.202
Chapter 173 07/06/15 3.214
Chapter 172 31/05/15 3.248
Chapter 171 27/05/15 3.179
Chapter 170 16/05/15 3.203
Chapter 169 10/05/15 3.236
Chapter 168 27/04/15 3.185
Chapter 167 20/04/15 3.195
Chapter 166 13/04/15 3.218
Chapter 165.1 09/08/15 3.134
Chapter 165 05/04/15 3.225
Chapter 164 30/03/15 3.205
Chapter 163 22/03/15 3.222
Chapter 162 16/03/15 3.211
Chapter 161 16/03/15 3.208
Chapter 160 16/03/15 3.199
Chapter 159 16/03/15 3.189
Chapter 158 16/03/15 3.231
Chapter 157 16/03/15 3.164
Chapter 156 16/03/15 3.178
Chapter 155 16/03/15 3.185
Chapter 154 16/03/15 3.191
Chapter 153 16/03/15 3.195
Chapter 152 16/03/15 3.195
Chapter 151 16/03/15 3.196
Chapter 150 16/03/15 3.209
Chapter 149 16/03/15 3.201
Chapter 148.1 05:53 24/03 3.048
Chapter 148 16/03/15 3.183
Chapter 147 16/03/15 3.184
Chapter 146 16/03/15 3.193
Chapter 145 16/03/15 3.191
Chapter 144 16/03/15 3.179
Chapter 143 16/03/15 3.185
Chapter 142 16/03/15 3.191
Chapter 141 16/03/15 3.189
Chapter 140 16/03/15 3.194
Chapter 139 16/03/15 3.199
Chapter 138 16/03/15 3.220
Chapter 137 16/03/15 3.201
Chapter 136 16/03/15 3.208
Chapter 135 16/03/15 3.207
Chapter 134 16/03/15 3.228
Chapter 133.1 05:53 24/03 3.057
Chapter 133 16/03/15 3.202
Chapter 132 16/03/15 3.198
Chapter 131 16/03/15 3.204
Chapter 130 16/03/15 3.205
Chapter 129 16/03/15 3.193
Chapter 128 16/03/15 3.197
Chapter 127 16/03/15 3.215
Chapter 126 16/03/15 3.197
Chapter 125 16/03/15 3.220
Chapter 124 16/03/15 3.191
Chapter 123 16/03/15 3.207
Chapter 122 16/03/15 3.199
Chapter 121 16/03/15 3.186
Chapter 120 16/03/15 3.187
Chapter 119 16/03/15 3.206
Chapter 118 16/03/15 3.200
Chapter 117 16/03/15 3.203
Chapter 116 16/03/15 3.203
Chapter 115 16/03/15 3.199
Chapter 114 16/03/15 3.228
Chapter 113 16/03/15 3.228
Chapter 112 16/03/15 3.206
Chapter 111 16/03/15 3.241
Chapter 110 16/03/15 3.236
Chapter 109 16/03/15 3.190
Chapter 108 16/03/15 3.193
Chapter 107 16/03/15 3.217
Chapter 106 16/03/15 3.251
Chapter 105.5 16/03/15 3.223
Chapter 105 16/03/15 3.211
Chapter 104 16/03/15 3.220
Chapter 103 16/03/15 3.228
Chapter 102 16/03/15 3.220
Chapter 101 16/03/15 3.215
Chapter 100 16/03/15 3.257
Chapter 99 16/03/15 3.216
Chapter 98 16/03/15 3.183
Chapter 97 16/03/15 3.185
Chapter 96 16/03/15 3.190
Chapter 95 16/03/15 3.205
Chapter 94 16/03/15 3.226
Chapter 93 16/03/15 3.212
Chapter 92 16/03/15 3.226
Chapter 91 16/03/15 3.219
Chapter 90 16/03/15 3.217
Chapter 89.6 09/08/15 3.141
Chapter 89.5 16/03/15 3.208
Chapter 89 16/03/15 3.254
Chapter 88.5 16/03/15 3.214
Chapter 88 16/03/15 3.217
Chapter 87 16/03/15 3.228
Chapter 86 16/03/15 3.199
Chapter 85 16/03/15 3.224
Chapter 84 16/03/15 3.196
Chapter 83 16/03/15 3.189
Chapter 82 16/03/15 3.193
Chapter 81 16/03/15 3.212
Chapter 80 16/03/15 3.184
Chapter 79 16/03/15 3.182
Chapter 78 16/03/15 3.188
Chapter 77 16/03/15 3.187
Chapter 76 16/03/15 3.211
Chapter 75 16/03/15 3.210
Chapter 74 16/03/15 3.215
Chapter 73.5 16/03/15 3.225
Chapter 73 16/03/15 3.209
Chapter 72 16/03/15 3.239
Chapter 71 16/03/15 3.257
Chapter 70 16/03/15 3.206
Chapter 69 16/03/15 3.203
Chapter 68 16/03/15 3.210
Chapter 67 16/03/15 3.208
Chapter 66 16/03/15 3.187
Chapter 65 16/03/15 3.219
Chapter 64 16/03/15 3.219
Chapter 63 16/03/15 3.192
Chapter 62 16/03/15 3.208
Chapter 61 16/03/15 3.241
Chapter 60 16/03/15 3.212
Chapter 59 16/03/15 3.168
Chapter 58 16/03/15 3.200
Chapter 57.5 16/03/15 3.181
Chapter 57 16/03/15 3.205
Chapter 56 16/03/15 3.195
Chapter 55 16/03/15 3.187
Chapter 54 16/03/15 3.187
Chapter 53 16/03/15 3.188
Chapter 52 16/03/15 3.180
Chapter 51 16/03/15 3.173
Chapter 50 16/03/15 3.199
Chapter 49 16/03/15 3.199
Chapter 48 16/03/15 3.204
Chapter 47 16/03/15 3.180
Chapter 46 16/03/15 3.207
Chapter 45 16/03/15 3.188
Chapter 44 16/03/15 3.181
Chapter 43 16/03/15 3.203
Chapter 42 16/03/15 3.198
Chapter 41 16/03/15 3.220
Chapter 40.5 13:21 26/07 3.025
Chapter 40 16/03/15 3.207
Chapter 39 16/03/15 3.188
Chapter 38 16/03/15 3.191
Chapter 37 16/03/15 3.206
Chapter 36.5 13:21 26/07 3.029
Chapter 36 16/03/15 3.207
Chapter 35 16/03/15 3.207
Chapter 34 16/03/15 3.245
Chapter 33 16/03/15 3.205
Chapter 32 16/03/15 3.189
Chapter 31 16/03/15 3.192
Chapter 30 16/03/15 3.205
Chapter 29 16/03/15 3.200
Chapter 28 16/03/15 3.191
Chapter 27 16/03/15 3.192
Chapter 26 16/03/15 3.199
Chapter 25 16/03/15 3.234
Chapter 24 16/03/15 3.187
Chapter 23 16/03/15 3.229
Chapter 22 16/03/15 3.202
Chapter 21 16/03/15 3.220
Chapter 20 16/03/15 3.212
Chapter 19 16/03/15 3.208
Chapter 18 16/03/15 3.206
Chapter 17 16/03/15 3.244
Chapter 16 16/03/15 3.195
Chapter 15 16/03/15 3.190
Chapter 14 16/03/15 3.188
Chapter 13 16/03/15 3.186
Chapter 12 16/03/15 3.203
Chapter 11 16/03/15 3.185
Chapter 10.5 13:21 26/07 3.029
Chapter 10 16/03/15 3.188
Chapter 9 16/03/15 3.195
Chapter 8 16/03/15 3.199
Chapter 7 16/03/15 3.205
Chapter 6 16/03/15 3.214
Chapter 5 16/03/15 3.238
Chapter 4 16/03/15 3.232
Chapter 3 16/03/15 3.232
Chapter 2 16/03/15 3.253
Chapter 1 16/03/15 3.412
Chapter 0 05:53 24/03 3.122
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
HQ.end game 15:22 08/08Chapter 229Báo vi phạm
well,chap cuối rồi 
AuthorTrả lời
Thắng 06:10 05/08Chapter 229Báo vi phạm
Ad ơi sub chap 229 đi
AuthorTrả lời
Team Tachibana 14:33 26/07Chapter 227Báo vi phạm
Đậu mè... Còn Tachibana thì sao...?
AuthorTrả lời
salsri 21:37 22/07Chapter 227Báo vi phạm
buồn quá
AuthorTrả lời
chịch xuyên lục địa 20:20 22/07Chapter 227Báo vi phạm
chap 225 đến 227 đọc thấy buồn quá ... không biết mấy chap sau sẽ ra sao
AuthorTrả lời
Bá Quyền 21:33 20/04Báo vi phạm
Chapter 212 là hết rồi à ad. Buồn vậy... còn thì up thêm đi. Tks 
AuthorTrả lời
Bá Quyền 21:32 20/04
Chapter 212 là hết rồi hả ad. Up thêm đi. Tks nhiều
 
AuthorTrả lời
Nguyễn Tiến 21:46 21/12/15
Hay!?

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch