Noblesse

Noblesse
Lượt xem: 101.559
Noblesse Xếp hạng: 4,5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm...

Nhóm dịch: Red Sky Group 1 10 + [S.We] Group 10 2xx, Shiny 244-

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 434: Raw 16:18 29/11 3.410
Chapter 433 17:54 25/11 3.840
Chapter 432 23:27 15/11 3.642
Chapter 431 17:40 10/11 4.265
Chapter 430 08:17 02/11 3.630
Chapter 429 23:10 24/10 3.713
Chapter 428 16:27 21/10 3.984
Chapter 427 16:34 13/10 3.778
Chapter 426 13:58 05/10 3.650
Chapter 425 15:55 30/09 3.822
Chapter 424 09:59 26/09 3.789
Chapter 423 11:56 19/09 3.767
Chapter 422 15:52 11/09 3.708
Chapter 421 20:59 31/08 3.435
Chapter 420 20:52 31/08 3.346
Chapter 419 14:23 17/08 3.464
Chapter 418 11:50 10/08 3.457
Chapter 417 11:50 05/08 3.604
Chapter 416 11:15 29/07 3.623
Chapter 415 13:45 21/07 3.584
Chapter 414 13:57 13/07 3.484
Chapter 413 17:05 05/07 3.469
Chapter 412 17:19 29/06 3.424
Chapter 411 05:57 27/06 3.440
Chapter 410 13:15 20/06 3.762
Chapter 409 15:22 25/05 3.987
Chapter 408 15:22 25/05 4.017
Chapter 407 15:00 25/05 4.167
Chapter 406 22:02 25/04 4.080
Chapter 405 12:17 13/05 3.927
Chapter 404 11:23 13/04 3.966
Chapter 403 10:57 28/04 3.987
Chapter 402 09:06 30/03 3.806
Chapter 401 22:33 22/03 4.134
Chapter 400 16:45 17/03 4.088
Chapter 399 11:28 17/03 3.604
Chapter 398 13:43 02/03 3.807
Chapter 397 00:38 16/03 3.975
Chapter 396 15:08 09/03 3.618
Chapter 395 23:37 23/02 3.607
Chapter 394 17:57 23/02 3.429
Chapter 393 16:24 17/02 3.457
Chapter 392 15:53 15/02 3.317
Chapter 391 17:09 02/02 3.651
Chapter 390 17:34 26/01 3.509
Chapter 389 14:45 19/01 3.608
Chapter 388 15:52 12/01 3.423
Chapter 387 15:33 05/01 3.413
Chapter 386 29/12/15 3.361
Chapter 385 22/12/15 3.355
Chapter 384 15/12/15 3.315
Chapter 383 09/12/15 3.336
Chapter 382 01/12/15 3.345
Chapter 381 24/11/15 3.325
Chapter 380 17/11/15 3.317
Chapter 379 11/11/15 3.287
Chapter 378 03/11/15 3.323
Chapter 377 27/10/15 3.288
Chapter 376 20/10/15 3.332
Chapter 375 13/10/15 3.264
Chapter 374 06/10/15 3.276
Chapter 373 29/09/15 3.297
Chapter 372 21/09/15 3.285
Chapter 371 14/09/15 3.304
Chapter 370 07/09/15 3.278
Chapter 369 31/08/15 3.286
Chapter 368 24/08/15 3.321
Chapter 367 17/08/15 3.260
Chapter 366 10/08/15 3.249
Chapter 365 04/08/15 3.265
Chapter 364 28/07/15 3.294
Chapter 363 21/07/15 3.255
Chapter 362 14/07/15 3.238
Chapter 361 07/07/15 3.260
Chapter 360 30/06/15 3.236
Chapter 359 23/06/15 3.202
Chapter 358 16/06/15 3.198
Chapter 357 09/06/15 3.194
Chapter 356 03/06/15 3.213
Chapter 355 27/05/15 3.199
Chapter 354 21/05/15 3.206
Chapter 353 20/05/15 3.171
Chapter 352 19/05/15 3.185
Chapter 351 18/03/15 3.193
Chapter 350 15/03/15 3.197
Chapter 349 15/03/15 3.164
Chapter 348 15/03/15 3.152
Chapter 347 15/03/15 3.151
Chapter 346 15/03/15 3.156
Chapter 345 15/03/15 3.159
Chapter 344 15/03/15 3.215
Chapter 343 15/03/15 3.152
Chapter 342 15/03/15 3.147
Chapter 342 15/03/15 3.175
Chapter 341 15/03/15 3.176
Chapter 340 15/03/15 3.175
Chapter 339 15/03/15 3.158
Chapter 338 15/03/15 3.128
Chapter 337 15/03/15 3.158
Chapter 336 15/03/15 3.173
Chapter 335 15/03/15 3.162
Chapter 335 15/03/15 3.157
Chapter 334 15/03/15 3.184
Chapter 333 15/03/15 3.178
Chapter 332 15/03/15 3.161
Chapter 331 15/03/15 3.180
Chapter 330 15/03/15 3.152
Chapter 329 15/03/15 3.162
Chapter 328 15/03/15 3.157
Chapter 327 15/03/15 3.194
Chapter 326 15/03/15 3.174
Chapter 325 15/03/15 3.162
Chapter 324 15/03/15 3.173
Chapter 323 15/03/15 3.145
Chapter 322 15/03/15 3.150
Chapter 321 15/03/15 3.162
Chapter 320 15/03/15 3.164
Chapter 319 15/03/15 3.172
Chapter 318 15/03/15 3.129
Chapter 318 15/03/15 3.124
Chapter 317 15/03/15 3.162
Chapter 316 15/03/15 3.170
Chapter 315 15/03/15 3.159
Chapter 314 15/03/15 3.174
Chapter 313 15/03/15 3.157
Chapter 312 15/03/15 3.208
Chapter 311 15/03/15 3.169
Chapter 310 15/03/15 3.174
Chapter 309 15/03/15 3.147
Chapter 308 15/03/15 3.157
Chapter 307 15/03/15 3.165
Chapter 306 15/03/15 3.155
Chapter 305 15/03/15 3.181
Chapter 304 15/03/15 3.110
Chapter 303 15/03/15 3.149
Chapter 302 15/03/15 3.185
Chapter 301 15/03/15 3.141
Chapter 300 15/03/15 3.163
Chapter 299 15/03/15 3.115
Chapter 298 15/03/15 3.103
Chapter 297 15/03/15 3.130
Chapter 296 15/03/15 3.095
Chapter 295 15/03/15 3.152
Chapter 294 15/03/15 3.100
Chapter 293 15/03/15 3.109
Chapter 292 15/03/15 3.126
Chapter 291 15/03/15 3.141
Chapter 290 15/03/15 3.132
Chapter 289 15/03/15 3.127
Chapter 288 15/03/15 3.119
Chapter 287 15/03/15 3.133
Chapter 286 15/03/15 3.144
Chapter 285 15/03/15 3.123
Chapter 284 15/03/15 3.109
Chapter 283 15/03/15 3.143
Chapter 282 15/03/15 3.124
Chapter 281 15/03/15 3.129
Chapter 280 15/03/15 3.150
Chapter 279 15/03/15 3.154
Chapter 278 15/03/15 3.143
Chapter 277 15/03/15 3.098
Chapter 276 15/03/15 3.126
Chapter 275 15/03/15 3.166
Chapter 274 15/03/15 3.139
Chapter 273 15/03/15 3.135
Chapter 272 15/03/15 3.140
Chapter 271 15/03/15 3.143
Chapter 270 15/03/15 3.152
Chapter 269 15/03/15 3.128
Chapter 268 15/03/15 3.106
Chapter 267 15/03/15 3.137
Chapter 266 15/03/15 3.143
Chapter 265 15/03/15 3.156
Chapter 264 15/03/15 3.130
Chapter 263 15/03/15 3.141
Chapter 262 15/03/15 3.106
Chapter 261 15/03/15 3.139
Chapter 260 15/03/15 3.140
Chapter 259 15/03/15 3.117
Chapter 258 15/03/15 3.114
Chapter 257 15/03/15 3.124
Chapter 256 15/03/15 3.151
Chapter 255 15/03/15 3.138
Chapter 254 15/03/15 3.122
Chapter 253 15/03/15 3.126
Chapter 252 15/03/15 3.119
Chapter 251 15/03/15 3.127
Chapter 250 15/03/15 3.169
Chapter 249 15/03/15 3.147
Chapter 248 15/03/15 3.154
Chapter 247 15/03/15 3.164
Chapter 246 15/03/15 3.136
Chapter 245 15/03/15 3.171
Chapter 244 15/03/15 3.154
Chapter 243 15/03/15 3.154
Chapter 242 15/03/15 3.166
Chapter 241 15/03/15 3.145
Chapter 240 15/03/15 3.149
Chapter 239 15/03/15 3.131
Chapter 238 15/03/15 3.123
Chapter 237 15/03/15 3.136
Chapter 236 15/03/15 3.152
Chapter 235 15/03/15 3.161
Chapter 234 15/03/15 3.151
Chapter 233 15/03/15 3.150
Chapter 232 15/03/15 3.148
Chapter 231 15/03/15 3.135
Chapter 230 15/03/15 3.132
Chapter 229 15/03/15 3.131
Chapter 228 15/03/15 3.122
Chapter 227 15/03/15 3.112
Chapter 226 15/03/15 3.132
Chapter 225 15/03/15 3.119
Chapter 224 15/03/15 3.133
Chapter 223 15/03/15 3.108
Chapter 222 15/03/15 3.115
Chapter 221 15/03/15 3.135
Chapter 220 15/03/15 3.139
Chapter 219 15/03/15 3.104
Chapter 218 15/03/15 3.109
Chapter 217 15/03/15 3.129
Chapter 216 15/03/15 3.130
Chapter 215 15/03/15 3.172
Chapter 214 15/03/15 3.111
Chapter 213 15/03/15 3.111
Chapter 212 15/03/15 3.114
Chapter 211 15/03/15 3.158
Chapter 210 15/03/15 3.147
Chapter 209 15/03/15 3.161
Chapter 208 15/03/15 3.153
Chapter 207 15/03/15 3.145
Chapter 206 15/03/15 3.133
Chapter 205 15/03/15 3.139
Chapter 204 15/03/15 3.142
Chapter 203 15/03/15 3.155
Chapter 202 15/03/15 3.168
Chapter 201 15/03/15 3.160
Chapter 200 15/03/15 3.169
Chapter 199 15/03/15 3.149
Chapter 198 15/03/15 3.162
Chapter 197 15/03/15 3.176
Chapter 196 15/03/15 3.188
Chapter 195 15/03/15 3.165
Chapter 194 15/03/15 3.173
Chapter 193 15/03/15 3.181
Chapter 192 15/03/15 3.167
Chapter 191 15/03/15 3.162
Chapter 190 15/03/15 3.156
Chapter 189 15/03/15 3.145
Chapter 188 15/03/15 3.154
Chapter 187 15/03/15 3.142
Chapter 186 15/03/15 3.128
Chapter 185 15/03/15 3.154
Chapter 184 15/03/15 3.138
Chapter 183 15/03/15 3.149
Chapter 182 15/03/15 3.108
Chapter 181 15/03/15 3.126
Chapter 180 15/03/15 3.159
Chapter 179 15/03/15 3.117
Chapter 178 15/03/15 3.176
Chapter 177 15/03/15 3.161
Chapter 176 15/03/15 3.219
Chapter 175 15/03/15 3.182
Chapter 174 15/03/15 3.147
Chapter 173 15/03/15 3.159
Chapter 172 15/03/15 3.174
Chapter 171 15/03/15 3.173
Chapter 170 15/03/15 3.176
Chapter 169 15/03/15 3.166
Chapter 168 15/03/15 3.163
Chapter 167 15/03/15 3.171
Chapter 166 15/03/15 3.168
Chapter 165 15/03/15 3.157
Chapter 164 15/03/15 3.124
Chapter 163 15/03/15 3.137
Chapter 162 15/03/15 3.179
Chapter 161 15/03/15 3.192
Chapter 160 15/03/15 3.200
Chapter 159 15/03/15 3.187
Chapter 158 15/03/15 3.177
Chapter 157 15/03/15 3.192
Chapter 156 15/03/15 3.197
Chapter 155 15/03/15 3.200
Chapter 154 15/03/15 3.158
Chapter 153 15/03/15 3.176
Chapter 152 15/03/15 3.176
Chapter 151 15/03/15 3.172
Chapter 150 15/03/15 3.184
Chapter 149 15/03/15 3.170
Chapter 148 15/03/15 3.167
Chapter 147 15/03/15 3.173
Chapter 146 15/03/15 3.178
Chapter 145 15/03/15 3.178
Chapter 144 15/03/15 3.172
Chapter 143 15/03/15 3.144
Chapter 142 15/03/15 3.184
Chapter 141 15/03/15 3.208
Chapter 140 15/03/15 3.202
Chapter 139 15/03/15 3.212
Chapter 138 15/03/15 3.186
Chapter 137 15/03/15 3.198
Chapter 136 15/03/15 3.210
Chapter 135 15/03/15 3.215
Chapter 134 15/03/15 3.180
Chapter 133 15/03/15 3.204
Chapter 132 15/03/15 3.235
Chapter 131 15/03/15 3.197
Chapter 130 15/03/15 3.169
Chapter 129 15/03/15 3.184
Chapter 128 15/03/15 3.198
Chapter 127 15/03/15 3.170
Chapter 126 15/03/15 3.156
Chapter 125 15/03/15 3.161
Chapter 124 15/03/15 3.149
Chapter 123 15/03/15 3.160
Chapter 122 15/03/15 3.155
Chapter 121 15/03/15 3.172
Chapter 120 15/03/15 3.144
Chapter 119 15/03/15 3.149
Chapter 118 15/03/15 3.158
Chapter 117 15/03/15 3.194
Chapter 116 15/03/15 3.156
Chapter 115 15/03/15 3.144
Chapter 114 15/03/15 3.161
Chapter 113 15/03/15 3.157
Chapter 112 15/03/15 3.161
Chapter 111 15/03/15 3.180
Chapter 110 15/03/15 3.268
Chapter 109 15/03/15 3.167
Chapter 108 15/03/15 3.197
Chapter 107 08:57 07/02 3.167
Chapter 106 08:57 07/02 3.145
Chapter 105 08:57 07/02 3.151
Chapter 104 08:57 07/02 3.134
Chapter 103 08:57 07/02 3.146
Chapter 102 08:57 07/02 3.140
Chapter 101 08:57 07/02 3.154
Chapter 100 08:57 07/02 3.147
Chapter 99 08:57 07/02 3.153
Chapter 98 08:57 07/02 3.138
Chapter 97 08:57 07/02 3.150
Chapter 96 08:57 07/02 3.161
Chapter 95 08:57 07/02 3.159
Chapter 94 08:57 07/02 3.150
Chapter 93 08:57 07/02 3.141
Chapter 92 08:57 07/02 3.141
Chapter 91 08:57 07/02 3.156
Chapter 90 08:57 07/02 3.153
Chapter 89 08:57 07/02 3.139
Chapter 88 08:57 07/02 3.143
Chapter 87 08:57 07/02 3.157
Chapter 86 08:57 07/02 3.135
Chapter 85 08:57 07/02 3.125
Chapter 84 08:57 07/02 3.121
Chapter 83 08:57 07/02 3.131
Chapter 82 08:57 07/02 3.134
Chapter 81 08:57 07/02 3.131
Chapter 80 08:57 07/02 3.153
Chapter 79 08:57 07/02 3.139
Chapter 78 08:57 07/02 3.159
Chapter 77 08:57 07/02 3.161
Chapter 76 08:57 07/02 3.168
Chapter 75 08:57 07/02 3.145
Chapter 74 08:57 07/02 3.136
Chapter 73 08:57 07/02 3.133
Chapter 72 08:57 07/02 3.131
Chapter 71 08:57 07/02 3.130
Chapter 70 08:57 07/02 3.149
Chapter 69 08:57 07/02 3.140
Chapter 68 08:57 07/02 3.112
Chapter 67 08:57 07/02 3.128
Chapter 66 08:57 07/02 3.135
Chapter 65 08:57 07/02 3.148
Chapter 64 08:57 07/02 3.127
Chapter 63 08:57 07/02 3.118
Chapter 62 08:57 07/02 3.131
Chapter 61 08:57 07/02 3.129
Chapter 60 08:57 07/02 3.141
Chapter 59 08:57 07/02 3.122
Chapter 58 08:57 07/02 3.118
Chapter 57 08:57 07/02 3.140
Chapter 56 08:57 07/02 3.142
Chapter 55 08:57 07/02 3.140
Chapter 54 08:57 07/02 3.138
Chapter 53 08:57 07/02 3.152
Chapter 52 08:57 07/02 3.152
Chapter 51 08:57 07/02 3.152
Chapter 50 08:57 07/02 3.153
Chapter 49 08:57 07/02 3.155
Chapter 48 08:57 07/02 3.159
Chapter 47 08:57 07/02 3.148
Chapter 46 08:57 07/02 3.151
Chapter 45 08:57 07/02 3.150
Chapter 44 08:57 07/02 3.146
Chapter 43 08:57 07/02 3.141
Chapter 42 08:57 07/02 3.139
Chapter 41 08:57 07/02 3.133
Chapter 40 08:57 07/02 3.146
Chapter 39 08:57 07/02 3.140
Chapter 38 08:57 07/02 3.145
Chapter 37 08:57 07/02 3.139
Chapter 36 08:57 07/02 3.147
Chapter 35 08:57 07/02 3.151
Chapter 34 08:57 07/02 3.147
Chapter 33 08:57 07/02 3.161
Chapter 32 08:57 07/02 3.172
Chapter 31 08:57 07/02 3.180
Chapter 30 08:57 07/02 3.170
Chapter 29 08:57 07/02 3.176
Chapter 28 08:57 07/02 3.170
Chapter 27 08:57 07/02 3.163
Chapter 26 08:57 07/02 3.173
Chapter 25 08:57 07/02 3.173
Chapter 24 08:57 07/02 3.157
Chapter 23 08:57 07/02 3.142
Chapter 22 08:57 07/02 3.146
Chapter 21 08:56 07/02 3.158
Chapter 20 08:56 07/02 3.178
Chapter 19 08:56 07/02 3.182
Chapter 18 08:56 07/02 3.176
Chapter 17 08:56 07/02 3.172
Chapter 16 08:56 07/02 3.197
Chapter 15 08:56 07/02 3.184
Chapter 14 08:56 07/02 3.184
Chapter 13 08:56 07/02 3.191
Chapter 12 08:56 07/02 3.183
Chapter 11 08:56 07/02 3.211
Chapter 10 08:56 07/02 3.222
Chapter 9 08:56 07/02 3.231
Chapter 8 08:56 07/02 3.207
Chapter 7 08:56 07/02 3.224
Chapter 6 08:56 07/02 3.253
Chapter 5 08:56 07/02 3.238
Chapter 4 08:56 07/02 3.271
Chapter 3 08:56 07/02 3.251
Chapter 2 08:56 07/02 3.268
Chapter 1 08:56 07/02 3.328
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Nguyễn Hoàng 19:13 22/11Chapter 433Báo vi phạm
Rai sắp bị thông roài  tình hình là đứa con gái bé bỏng sẽ báo thù cho cha.......như mọi khi Rai đã chiến thắng và mất khá nhiều sức  sau đó Rai sẽ......tự biết bùm.....Còn nữa....
AuthorTrả lời
Đại Phạn (Phar_A_Tit) 17:49 10/11Chapter 431Báo vi phạm
vl mazuka nó còn đánh gần ngang raizel các chú ảo quá rồi 
AuthorTrả lời
banhmichien 21:17 21/10Chapter 428Báo vi phạm
Theo mình nhớ là: Gọi là Noblesse tức là người có sức mạnh lớn nhất trong giới Noble, Người đứng sau lưng để bảo vệ gia tộc, giống như bóng của chúa tể ấy.
AuthorTrả lời
Evip131 17:51 29/05Báo vi phạm
xhap 401 có mấy ông noble ăn uống nc vui vẻ vs rai các bác có nhớ mấy ông í xuất hiện chap nào k ạ
AuthorTrả lời
Nicki bitch 14:31 29/05Báo vi phạm
bác nên giữ nguyên là noble nhé, đừng dịch thành quý tộc
AuthorTrả lời
mikochi 14:13 27/05Báo vi phạm
khi ad được team nuôi late
AuthorTrả lời
godhandno10 20:41 13/05Báo vi phạm
MẤY CHAP ĐẦU DIE SẠCH R THỚT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THI XONG RẢNH RỔI CÀY LẠI MÀ LÀM ĂN THẾ NÀY ĐẤY À
AuthorTrả lời
ken 15:59 10/05Báo vi phạm
sao chưa dịch hế nữa dậy
 
 
AuthorTrả lời
ken 10:23 09/05Báo vi phạm
cái j mà lắm trang xem hk được dậy trời sửa lại nhanh đi
 
AuthorTrả lời
SnowFlower 12:02 06/05Báo vi phạm
Tu chap 1 den chap 34 die anh het roi thot oi
AuthorTrả lời
Quốc Chánh 13:43 02/05Báo vi phạm
m.n có truyện nào giống truyện này k. cho mình xin tên đi
AuthorTrả lời
kelbi 00:13 21/04Báo vi phạm
Cuối cùng cũng được ôm rồi. Mặc dù không đúng hoàn cảnh cho lắm )).
AuthorTrả lời
blackangelktk01 07:57 08/04Báo vi phạm
đã tử rồi
AuthorTrả lời
vip_thien_loi 05:30 08/04Báo vi phạm
Hehe.đỏ mặt ms 2`
AuthorTrả lời
Vuong Trung Duong 21:12 07/04Báo vi phạm
Comment thứ 4000
 • Author
  sonden 21:32 07/04Báo vi phạm
  Cái đấy có gì hay mà chú ham hố vậy
 • Author
  Vuong Trung Duong 23:54 07/04Báo vi phạm
  WHY NOT?
 • Author
  Kners 18:46 20/04Báo vi phạm
  vậy chắc ta cũng nên khoái, 4k5 r mà
 • Author
  Kners 01:05 23/04Báo vi phạm
  à nhầm, 4k lẻ 5 chứ

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch