Noblesse

Noblesse
Lượt xem: 90.721
Noblesse Xếp hạng: 4,5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm...

Nhóm dịch: Red Sky Group 1 10 + [S.We] Group 10 2xx, Shiny 244-

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 429 23:10 24/10 3.463
Chapter 428 16:27 21/10 3.869
Chapter 427 16:34 13/10 3.712
Chapter 426 13:58 05/10 3.593
Chapter 425 15:55 30/09 3.771
Chapter 424 09:59 26/09 3.737
Chapter 423 11:56 19/09 3.722
Chapter 422 15:52 11/09 3.671
Chapter 421 20:59 31/08 3.401
Chapter 420 20:52 31/08 3.310
Chapter 419 14:23 17/08 3.440
Chapter 418 11:50 10/08 3.427
Chapter 417 11:50 05/08 3.573
Chapter 416 11:15 29/07 3.593
Chapter 415 13:45 21/07 3.552
Chapter 414 13:57 13/07 3.454
Chapter 413 17:05 05/07 3.439
Chapter 412 17:19 29/06 3.395
Chapter 411 05:57 27/06 3.414
Chapter 410 13:15 20/06 3.725
Chapter 409 15:22 25/05 3.960
Chapter 408 15:22 25/05 3.990
Chapter 407 15:00 25/05 4.131
Chapter 406 22:02 25/04 4.051
Chapter 405 12:17 13/05 3.899
Chapter 404 11:23 13/04 3.941
Chapter 403 10:57 28/04 3.959
Chapter 402 09:06 30/03 3.777
Chapter 401 22:33 22/03 4.092
Chapter 400 16:45 17/03 4.062
Chapter 399 11:28 17/03 3.583
Chapter 398 13:43 02/03 3.791
Chapter 397 00:38 16/03 3.956
Chapter 396 15:08 09/03 3.604
Chapter 395 23:37 23/02 3.592
Chapter 394 17:57 23/02 3.411
Chapter 393 16:24 17/02 3.441
Chapter 392 15:53 15/02 3.301
Chapter 391 17:09 02/02 3.631
Chapter 390 17:34 26/01 3.497
Chapter 389 14:45 19/01 3.592
Chapter 388 15:52 12/01 3.413
Chapter 387 15:33 05/01 3.402
Chapter 386 29/12/15 3.352
Chapter 385 22/12/15 3.347
Chapter 384 15/12/15 3.309
Chapter 383 09/12/15 3.332
Chapter 382 01/12/15 3.339
Chapter 381 24/11/15 3.319
Chapter 380 17/11/15 3.311
Chapter 379 11/11/15 3.281
Chapter 378 03/11/15 3.317
Chapter 377 27/10/15 3.282
Chapter 376 20/10/15 3.326
Chapter 375 13/10/15 3.259
Chapter 374 06/10/15 3.271
Chapter 373 29/09/15 3.293
Chapter 372 21/09/15 3.281
Chapter 371 14/09/15 3.302
Chapter 370 07/09/15 3.271
Chapter 369 31/08/15 3.283
Chapter 368 24/08/15 3.312
Chapter 367 17/08/15 3.257
Chapter 366 10/08/15 3.246
Chapter 365 04/08/15 3.256
Chapter 364 28/07/15 3.286
Chapter 363 21/07/15 3.249
Chapter 362 14/07/15 3.233
Chapter 361 07/07/15 3.251
Chapter 360 30/06/15 3.227
Chapter 359 23/06/15 3.189
Chapter 358 16/06/15 3.189
Chapter 357 09/06/15 3.185
Chapter 356 03/06/15 3.206
Chapter 355 27/05/15 3.189
Chapter 354 21/05/15 3.199
Chapter 353 20/05/15 3.165
Chapter 352 19/05/15 3.174
Chapter 351 18/03/15 3.181
Chapter 350 15/03/15 3.189
Chapter 349 15/03/15 3.156
Chapter 348 15/03/15 3.146
Chapter 347 15/03/15 3.145
Chapter 346 15/03/15 3.151
Chapter 345 15/03/15 3.147
Chapter 344 15/03/15 3.200
Chapter 343 15/03/15 3.144
Chapter 342 15/03/15 3.137
Chapter 342 15/03/15 3.167
Chapter 341 15/03/15 3.167
Chapter 340 15/03/15 3.163
Chapter 339 15/03/15 3.151
Chapter 338 15/03/15 3.118
Chapter 337 15/03/15 3.149
Chapter 336 15/03/15 3.165
Chapter 335 15/03/15 3.154
Chapter 335 15/03/15 3.150
Chapter 334 15/03/15 3.174
Chapter 333 15/03/15 3.169
Chapter 332 15/03/15 3.152
Chapter 331 15/03/15 3.170
Chapter 330 15/03/15 3.145
Chapter 329 15/03/15 3.153
Chapter 328 15/03/15 3.149
Chapter 327 15/03/15 3.181
Chapter 326 15/03/15 3.164
Chapter 325 15/03/15 3.154
Chapter 324 15/03/15 3.164
Chapter 323 15/03/15 3.131
Chapter 322 15/03/15 3.136
Chapter 321 15/03/15 3.149
Chapter 320 15/03/15 3.152
Chapter 319 15/03/15 3.162
Chapter 318 15/03/15 3.120
Chapter 318 15/03/15 3.113
Chapter 317 15/03/15 3.152
Chapter 316 15/03/15 3.158
Chapter 315 15/03/15 3.145
Chapter 314 15/03/15 3.160
Chapter 313 15/03/15 3.146
Chapter 312 15/03/15 3.189
Chapter 311 15/03/15 3.153
Chapter 310 15/03/15 3.157
Chapter 309 15/03/15 3.133
Chapter 308 15/03/15 3.142
Chapter 307 15/03/15 3.149
Chapter 306 15/03/15 3.144
Chapter 305 15/03/15 3.168
Chapter 304 15/03/15 3.094
Chapter 303 15/03/15 3.138
Chapter 302 15/03/15 3.177
Chapter 301 15/03/15 3.131
Chapter 300 15/03/15 3.152
Chapter 299 15/03/15 3.104
Chapter 298 15/03/15 3.099
Chapter 297 15/03/15 3.127
Chapter 296 15/03/15 3.092
Chapter 295 15/03/15 3.140
Chapter 294 15/03/15 3.094
Chapter 293 15/03/15 3.101
Chapter 292 15/03/15 3.123
Chapter 291 15/03/15 3.137
Chapter 290 15/03/15 3.127
Chapter 289 15/03/15 3.124
Chapter 288 15/03/15 3.114
Chapter 287 15/03/15 3.125
Chapter 286 15/03/15 3.139
Chapter 285 15/03/15 3.115
Chapter 284 15/03/15 3.105
Chapter 283 15/03/15 3.137
Chapter 282 15/03/15 3.117
Chapter 281 15/03/15 3.122
Chapter 280 15/03/15 3.142
Chapter 279 15/03/15 3.149
Chapter 278 15/03/15 3.136
Chapter 277 15/03/15 3.091
Chapter 276 15/03/15 3.118
Chapter 275 15/03/15 3.157
Chapter 274 15/03/15 3.129
Chapter 273 15/03/15 3.121
Chapter 272 15/03/15 3.129
Chapter 271 15/03/15 3.131
Chapter 270 15/03/15 3.134
Chapter 269 15/03/15 3.119
Chapter 268 15/03/15 3.098
Chapter 267 15/03/15 3.128
Chapter 266 15/03/15 3.134
Chapter 265 15/03/15 3.144
Chapter 264 15/03/15 3.120
Chapter 263 15/03/15 3.134
Chapter 262 15/03/15 3.098
Chapter 261 15/03/15 3.132
Chapter 260 15/03/15 3.131
Chapter 259 15/03/15 3.109
Chapter 258 15/03/15 3.108
Chapter 257 15/03/15 3.118
Chapter 256 15/03/15 3.141
Chapter 255 15/03/15 3.130
Chapter 254 15/03/15 3.111
Chapter 253 15/03/15 3.116
Chapter 252 15/03/15 3.109
Chapter 251 15/03/15 3.116
Chapter 250 15/03/15 3.149
Chapter 249 15/03/15 3.127
Chapter 248 15/03/15 3.140
Chapter 247 15/03/15 3.150
Chapter 246 15/03/15 3.118
Chapter 245 15/03/15 3.155
Chapter 244 15/03/15 3.139
Chapter 243 15/03/15 3.138
Chapter 242 15/03/15 3.152
Chapter 241 15/03/15 3.130
Chapter 240 15/03/15 3.133
Chapter 239 15/03/15 3.119
Chapter 238 15/03/15 3.112
Chapter 237 15/03/15 3.123
Chapter 236 15/03/15 3.136
Chapter 235 15/03/15 3.147
Chapter 234 15/03/15 3.137
Chapter 233 15/03/15 3.135
Chapter 232 15/03/15 3.137
Chapter 231 15/03/15 3.125
Chapter 230 15/03/15 3.119
Chapter 229 15/03/15 3.123
Chapter 228 15/03/15 3.112
Chapter 227 15/03/15 3.102
Chapter 226 15/03/15 3.122
Chapter 225 15/03/15 3.109
Chapter 224 15/03/15 3.125
Chapter 223 15/03/15 3.099
Chapter 222 15/03/15 3.103
Chapter 221 15/03/15 3.126
Chapter 220 15/03/15 3.126
Chapter 219 15/03/15 3.094
Chapter 218 15/03/15 3.100
Chapter 217 15/03/15 3.115
Chapter 216 15/03/15 3.119
Chapter 215 15/03/15 3.158
Chapter 214 15/03/15 3.094
Chapter 213 15/03/15 3.104
Chapter 212 15/03/15 3.107
Chapter 211 15/03/15 3.147
Chapter 210 15/03/15 3.134
Chapter 209 15/03/15 3.154
Chapter 208 15/03/15 3.144
Chapter 207 15/03/15 3.140
Chapter 206 15/03/15 3.125
Chapter 205 15/03/15 3.129
Chapter 204 15/03/15 3.136
Chapter 203 15/03/15 3.143
Chapter 202 15/03/15 3.157
Chapter 201 15/03/15 3.149
Chapter 200 15/03/15 3.162
Chapter 199 15/03/15 3.138
Chapter 198 15/03/15 3.154
Chapter 197 15/03/15 3.161
Chapter 196 15/03/15 3.176
Chapter 195 15/03/15 3.149
Chapter 194 15/03/15 3.159
Chapter 193 15/03/15 3.163
Chapter 192 15/03/15 3.152
Chapter 191 15/03/15 3.147
Chapter 190 15/03/15 3.143
Chapter 189 15/03/15 3.128
Chapter 188 15/03/15 3.140
Chapter 187 15/03/15 3.133
Chapter 186 15/03/15 3.118
Chapter 185 15/03/15 3.142
Chapter 184 15/03/15 3.125
Chapter 183 15/03/15 3.138
Chapter 182 15/03/15 3.093
Chapter 181 15/03/15 3.113
Chapter 180 15/03/15 3.148
Chapter 179 15/03/15 3.101
Chapter 178 15/03/15 3.160
Chapter 177 15/03/15 3.138
Chapter 176 15/03/15 3.186
Chapter 175 15/03/15 3.158
Chapter 174 15/03/15 3.133
Chapter 173 15/03/15 3.144
Chapter 172 15/03/15 3.157
Chapter 171 15/03/15 3.151
Chapter 170 15/03/15 3.155
Chapter 169 15/03/15 3.145
Chapter 168 15/03/15 3.143
Chapter 167 15/03/15 3.154
Chapter 166 15/03/15 3.150
Chapter 165 15/03/15 3.141
Chapter 164 15/03/15 3.107
Chapter 163 15/03/15 3.118
Chapter 162 15/03/15 3.161
Chapter 161 15/03/15 3.177
Chapter 160 15/03/15 3.181
Chapter 159 15/03/15 3.165
Chapter 158 15/03/15 3.158
Chapter 157 15/03/15 3.172
Chapter 156 15/03/15 3.180
Chapter 155 15/03/15 3.180
Chapter 154 15/03/15 3.141
Chapter 153 15/03/15 3.159
Chapter 152 15/03/15 3.159
Chapter 151 15/03/15 3.157
Chapter 150 15/03/15 3.167
Chapter 149 15/03/15 3.156
Chapter 148 15/03/15 3.152
Chapter 147 15/03/15 3.154
Chapter 146 15/03/15 3.163
Chapter 145 15/03/15 3.156
Chapter 144 15/03/15 3.157
Chapter 143 15/03/15 3.121
Chapter 142 15/03/15 3.165
Chapter 141 15/03/15 3.188
Chapter 140 15/03/15 3.185
Chapter 139 15/03/15 3.189
Chapter 138 15/03/15 3.166
Chapter 137 15/03/15 3.181
Chapter 136 15/03/15 3.188
Chapter 135 15/03/15 3.192
Chapter 134 15/03/15 3.157
Chapter 133 15/03/15 3.183
Chapter 132 15/03/15 3.201
Chapter 131 15/03/15 3.177
Chapter 130 15/03/15 3.148
Chapter 129 15/03/15 3.168
Chapter 128 15/03/15 3.180
Chapter 127 15/03/15 3.156
Chapter 126 15/03/15 3.141
Chapter 125 15/03/15 3.146
Chapter 124 15/03/15 3.134
Chapter 123 15/03/15 3.144
Chapter 122 15/03/15 3.138
Chapter 121 15/03/15 3.151
Chapter 120 15/03/15 3.127
Chapter 119 15/03/15 3.137
Chapter 118 15/03/15 3.143
Chapter 117 15/03/15 3.177
Chapter 116 15/03/15 3.139
Chapter 115 15/03/15 3.130
Chapter 114 15/03/15 3.147
Chapter 113 15/03/15 3.140
Chapter 112 15/03/15 3.146
Chapter 111 15/03/15 3.165
Chapter 110 15/03/15 3.248
Chapter 109 15/03/15 3.154
Chapter 108 15/03/15 3.172
Chapter 107 08:57 07/02 3.147
Chapter 106 08:57 07/02 3.131
Chapter 105 08:57 07/02 3.137
Chapter 104 08:57 07/02 3.120
Chapter 103 08:57 07/02 3.133
Chapter 102 08:57 07/02 3.125
Chapter 101 08:57 07/02 3.135
Chapter 100 08:57 07/02 3.129
Chapter 99 08:57 07/02 3.137
Chapter 98 08:57 07/02 3.120
Chapter 97 08:57 07/02 3.130
Chapter 96 08:57 07/02 3.144
Chapter 95 08:57 07/02 3.141
Chapter 94 08:57 07/02 3.133
Chapter 93 08:57 07/02 3.128
Chapter 92 08:57 07/02 3.125
Chapter 91 08:57 07/02 3.131
Chapter 90 08:57 07/02 3.136
Chapter 89 08:57 07/02 3.123
Chapter 88 08:57 07/02 3.126
Chapter 87 08:57 07/02 3.144
Chapter 86 08:57 07/02 3.124
Chapter 85 08:57 07/02 3.105
Chapter 84 08:57 07/02 3.107
Chapter 83 08:57 07/02 3.115
Chapter 82 08:57 07/02 3.118
Chapter 81 08:57 07/02 3.119
Chapter 80 08:57 07/02 3.127
Chapter 79 08:57 07/02 3.127
Chapter 78 08:57 07/02 3.144
Chapter 77 08:57 07/02 3.147
Chapter 76 08:57 07/02 3.149
Chapter 75 08:57 07/02 3.128
Chapter 74 08:57 07/02 3.121
Chapter 73 08:57 07/02 3.118
Chapter 72 08:57 07/02 3.117
Chapter 71 08:57 07/02 3.117
Chapter 70 08:57 07/02 3.132
Chapter 69 08:57 07/02 3.127
Chapter 68 08:57 07/02 3.099
Chapter 67 08:57 07/02 3.115
Chapter 66 08:57 07/02 3.124
Chapter 65 08:57 07/02 3.135
Chapter 64 08:57 07/02 3.114
Chapter 63 08:57 07/02 3.102
Chapter 62 08:57 07/02 3.121
Chapter 61 08:57 07/02 3.116
Chapter 60 08:57 07/02 3.125
Chapter 59 08:57 07/02 3.111
Chapter 58 08:57 07/02 3.104
Chapter 57 08:57 07/02 3.130
Chapter 56 08:57 07/02 3.125
Chapter 55 08:57 07/02 3.123
Chapter 54 08:57 07/02 3.124
Chapter 53 08:57 07/02 3.140
Chapter 52 08:57 07/02 3.141
Chapter 51 08:57 07/02 3.142
Chapter 50 08:57 07/02 3.141
Chapter 49 08:57 07/02 3.139
Chapter 48 08:57 07/02 3.145
Chapter 47 08:57 07/02 3.130
Chapter 46 08:57 07/02 3.139
Chapter 45 08:57 07/02 3.132
Chapter 44 08:57 07/02 3.130
Chapter 43 08:57 07/02 3.123
Chapter 42 08:57 07/02 3.121
Chapter 41 08:57 07/02 3.119
Chapter 40 08:57 07/02 3.129
Chapter 39 08:57 07/02 3.122
Chapter 38 08:57 07/02 3.126
Chapter 37 08:57 07/02 3.121
Chapter 36 08:57 07/02 3.127
Chapter 35 08:57 07/02 3.130
Chapter 34 08:57 07/02 3.129
Chapter 33 08:57 07/02 3.142
Chapter 32 08:57 07/02 3.155
Chapter 31 08:57 07/02 3.157
Chapter 30 08:57 07/02 3.150
Chapter 29 08:57 07/02 3.157
Chapter 28 08:57 07/02 3.153
Chapter 27 08:57 07/02 3.144
Chapter 26 08:57 07/02 3.151
Chapter 25 08:57 07/02 3.148
Chapter 24 08:57 07/02 3.136
Chapter 23 08:57 07/02 3.119
Chapter 22 08:57 07/02 3.124
Chapter 21 08:56 07/02 3.137
Chapter 20 08:56 07/02 3.153
Chapter 19 08:56 07/02 3.155
Chapter 18 08:56 07/02 3.146
Chapter 17 08:56 07/02 3.144
Chapter 16 08:56 07/02 3.164
Chapter 15 08:56 07/02 3.154
Chapter 14 08:56 07/02 3.156
Chapter 13 08:56 07/02 3.162
Chapter 12 08:56 07/02 3.153
Chapter 11 08:56 07/02 3.178
Chapter 10 08:56 07/02 3.191
Chapter 9 08:56 07/02 3.195
Chapter 8 08:56 07/02 3.173
Chapter 7 08:56 07/02 3.189
Chapter 6 08:56 07/02 3.218
Chapter 5 08:56 07/02 3.197
Chapter 4 08:56 07/02 3.225
Chapter 3 08:56 07/02 3.212
Chapter 2 08:56 07/02 3.230
Chapter 1 08:56 07/02 3.272
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
banhmichien 21:17 21/10Chapter 428Báo vi phạm
Theo mình nhớ là: Gọi là Noblesse tức là người có sức mạnh lớn nhất trong giới Noble, Người đứng sau lưng để bảo vệ gia tộc, giống như bóng của chúa tể ấy.
AuthorTrả lời
Evip131 17:51 29/05Báo vi phạm
xhap 401 có mấy ông noble ăn uống nc vui vẻ vs rai các bác có nhớ mấy ông í xuất hiện chap nào k ạ
AuthorTrả lời
Nicki bitch 14:31 29/05Báo vi phạm
bác nên giữ nguyên là noble nhé, đừng dịch thành quý tộc
AuthorTrả lời
mikochi 14:13 27/05Báo vi phạm
khi ad được team nuôi late
AuthorTrả lời
godhandno10 20:41 13/05Báo vi phạm
MẤY CHAP ĐẦU DIE SẠCH R THỚT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THI XONG RẢNH RỔI CÀY LẠI MÀ LÀM ĂN THẾ NÀY ĐẤY À
AuthorTrả lời
ken 15:59 10/05Báo vi phạm
sao chưa dịch hế nữa dậy
 
 
AuthorTrả lời
ken 10:23 09/05Báo vi phạm
cái j mà lắm trang xem hk được dậy trời sửa lại nhanh đi
 
AuthorTrả lời
SnowFlower 12:02 06/05Báo vi phạm
Tu chap 1 den chap 34 die anh het roi thot oi
AuthorTrả lời
Quốc Chánh 13:43 02/05Báo vi phạm
m.n có truyện nào giống truyện này k. cho mình xin tên đi
AuthorTrả lời
kelbi 00:13 21/04Báo vi phạm
Cuối cùng cũng được ôm rồi. Mặc dù không đúng hoàn cảnh cho lắm )).
AuthorTrả lời
blackangelktk01 07:57 08/04Báo vi phạm
đã tử rồi
AuthorTrả lời
vip_thien_loi 05:30 08/04Báo vi phạm
Hehe.đỏ mặt ms 2`
AuthorTrả lời
Vuong Trung Duong 21:12 07/04Báo vi phạm
Comment thứ 4000
 • Author
  sonden 21:32 07/04Báo vi phạm
  Cái đấy có gì hay mà chú ham hố vậy
 • Author
  Vuong Trung Duong 23:54 07/04Báo vi phạm
  WHY NOT?
 • Author
  Kners 18:46 20/04Báo vi phạm
  vậy chắc ta cũng nên khoái, 4k5 r mà
 • Author
  Kners 01:05 23/04Báo vi phạm
  à nhầm, 4k lẻ 5 chứ
AuthorTrả lời
Vuong Trung Duong 21:11 07/04Báo vi phạm
CMT thứ 3999
AuthorTrả lời
CherryB 23:00 31/03Báo vi phạm
Chúa tể k được mạnh lắm nhỉ, hy vọng anh cựu chúa tể người sói giúp giết bớt mấy tên trưởng lão để Rai đỡ tốn sức.

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch