Noblesse

Noblesse
Noblesse Xếp hạng: 4,8/5 - 4 Lượt đánh giá.
Nội dung

Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm...

Nhóm dịch: Red Sky Group 1 10 + [S.We] Group 10 2xx, Shiny 244-

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 438 15:54 18/02 3.536
Chapter 437 15:21 07/02 3.600
Chapter 436 20:17 20/01 3.701
Chapter 435 09/12/16 3.998
Chapter 434 29/11/16 3.784
Chapter 433 25/11/16 4.023
Chapter 432 15/11/16 3.743
Chapter 431 10/11/16 4.346
Chapter 430 02/11/16 3.719
Chapter 429 24/10/16 3.783
Chapter 428 21/10/16 4.048
Chapter 427 13/10/16 3.843
Chapter 426 05/10/16 3.714
Chapter 425 30/09/16 3.868
Chapter 424 26/09/16 3.835
Chapter 423 19/09/16 3.826
Chapter 422 11/09/16 3.755
Chapter 421 31/08/16 3.480
Chapter 420 31/08/16 3.399
Chapter 419 17/08/16 3.509
Chapter 418 10/08/16 3.503
Chapter 417 05/08/16 3.641
Chapter 416 29/07/16 3.662
Chapter 415 21/07/16 3.625
Chapter 414 13/07/16 3.521
Chapter 413 05/07/16 3.504
Chapter 412 29/06/16 3.460
Chapter 411 27/06/16 3.474
Chapter 410 20/06/16 3.804
Chapter 409 25/05/16 4.029
Chapter 408 25/05/16 4.053
Chapter 407 25/05/16 4.207
Chapter 406 25/04/16 4.120
Chapter 405 13/05/16 3.973
Chapter 404 13/04/16 4.008
Chapter 403 28/04/16 4.027
Chapter 402 30/03/16 3.849
Chapter 401 22/03/16 4.204
Chapter 400 17/03/16 4.135
Chapter 399 17/03/16 3.635
Chapter 398 02/03/16 3.838
Chapter 397 16/03/16 4.009
Chapter 396 09/03/16 3.653
Chapter 395 23/02/16 3.647
Chapter 394 23/02/16 3.478
Chapter 393 17/02/16 3.490
Chapter 392 15/02/16 3.346
Chapter 391 02/02/16 3.683
Chapter 390 26/01/16 3.535
Chapter 389 19/01/16 3.633
Chapter 388 12/01/16 3.448
Chapter 387 05/01/16 3.437
Chapter 386 29/12/15 3.381
Chapter 385 22/12/15 3.381
Chapter 384 15/12/15 3.334
Chapter 383 09/12/15 3.357
Chapter 382 01/12/15 3.367
Chapter 381 24/11/15 3.348
Chapter 380 17/11/15 3.336
Chapter 379 11/11/15 3.305
Chapter 378 03/11/15 3.344
Chapter 377 27/10/15 3.307
Chapter 376 20/10/15 3.352
Chapter 375 13/10/15 3.283
Chapter 374 06/10/15 3.297
Chapter 373 29/09/15 3.320
Chapter 372 21/09/15 3.306
Chapter 371 14/09/15 3.327
Chapter 370 07/09/15 3.297
Chapter 369 31/08/15 3.303
Chapter 368 24/08/15 3.340
Chapter 367 17/08/15 3.279
Chapter 366 10/08/15 3.268
Chapter 365 04/08/15 3.288
Chapter 364 28/07/15 3.316
Chapter 363 21/07/15 3.275
Chapter 362 14/07/15 3.261
Chapter 361 07/07/15 3.281
Chapter 360 30/06/15 3.255
Chapter 359 23/06/15 3.219
Chapter 358 16/06/15 3.218
Chapter 357 09/06/15 3.214
Chapter 356 03/06/15 3.236
Chapter 355 27/05/15 3.218
Chapter 354 21/05/15 3.224
Chapter 353 20/05/15 3.191
Chapter 352 19/05/15 3.206
Chapter 351 18/03/15 3.216
Chapter 350 15/03/15 3.216
Chapter 349 15/03/15 3.185
Chapter 348 15/03/15 3.166
Chapter 347 15/03/15 3.166
Chapter 346 15/03/15 3.173
Chapter 345 15/03/15 3.180
Chapter 344 15/03/15 3.235
Chapter 343 15/03/15 3.168
Chapter 342 15/03/15 3.161
Chapter 342 15/03/15 3.188
Chapter 341 15/03/15 3.200
Chapter 340 15/03/15 3.201
Chapter 339 15/03/15 3.178
Chapter 338 15/03/15 3.149
Chapter 337 15/03/15 3.181
Chapter 336 15/03/15 3.193
Chapter 335 15/03/15 3.181
Chapter 335 15/03/15 3.174
Chapter 334 15/03/15 3.202
Chapter 333 15/03/15 3.197
Chapter 332 15/03/15 3.184
Chapter 331 15/03/15 3.201
Chapter 330 15/03/15 3.173
Chapter 329 15/03/15 3.193
Chapter 328 15/03/15 3.179
Chapter 327 15/03/15 3.217
Chapter 326 15/03/15 3.205
Chapter 325 15/03/15 3.186
Chapter 324 15/03/15 3.195
Chapter 323 15/03/15 3.163
Chapter 322 15/03/15 3.168
Chapter 321 15/03/15 3.181
Chapter 320 15/03/15 3.184
Chapter 319 15/03/15 3.190
Chapter 318 15/03/15 3.146
Chapter 318 15/03/15 3.138
Chapter 317 15/03/15 3.178
Chapter 316 15/03/15 3.188
Chapter 315 15/03/15 3.182
Chapter 314 15/03/15 3.188
Chapter 313 15/03/15 3.173
Chapter 312 15/03/15 3.228
Chapter 311 15/03/15 3.188
Chapter 310 15/03/15 3.191
Chapter 309 15/03/15 3.160
Chapter 308 15/03/15 3.173
Chapter 307 15/03/15 3.180
Chapter 306 15/03/15 3.168
Chapter 305 15/03/15 3.201
Chapter 304 15/03/15 3.120
Chapter 303 15/03/15 3.161
Chapter 302 15/03/15 3.201
Chapter 301 15/03/15 3.155
Chapter 300 15/03/15 3.180
Chapter 299 15/03/15 3.128
Chapter 298 15/03/15 3.117
Chapter 297 15/03/15 3.142
Chapter 296 15/03/15 3.104
Chapter 295 15/03/15 3.163
Chapter 294 15/03/15 3.111
Chapter 293 15/03/15 3.122
Chapter 292 15/03/15 3.142
Chapter 291 15/03/15 3.154
Chapter 290 15/03/15 3.149
Chapter 289 15/03/15 3.140
Chapter 288 15/03/15 3.131
Chapter 287 15/03/15 3.148
Chapter 286 15/03/15 3.157
Chapter 285 15/03/15 3.139
Chapter 284 15/03/15 3.121
Chapter 283 15/03/15 3.156
Chapter 282 15/03/15 3.135
Chapter 281 15/03/15 3.148
Chapter 280 15/03/15 3.173
Chapter 279 15/03/15 3.171
Chapter 278 15/03/15 3.159
Chapter 277 15/03/15 3.118
Chapter 276 15/03/15 3.141
Chapter 275 15/03/15 3.183
Chapter 274 15/03/15 3.160
Chapter 273 15/03/15 3.152
Chapter 272 15/03/15 3.163
Chapter 271 15/03/15 3.164
Chapter 270 15/03/15 3.173
Chapter 269 15/03/15 3.144
Chapter 268 15/03/15 3.118
Chapter 267 15/03/15 3.151
Chapter 266 15/03/15 3.159
Chapter 265 15/03/15 3.170
Chapter 264 15/03/15 3.145
Chapter 263 15/03/15 3.156
Chapter 262 15/03/15 3.121
Chapter 261 15/03/15 3.157
Chapter 260 15/03/15 3.169
Chapter 259 15/03/15 3.134
Chapter 258 15/03/15 3.129
Chapter 257 15/03/15 3.141
Chapter 256 15/03/15 3.169
Chapter 255 15/03/15 3.159
Chapter 254 15/03/15 3.142
Chapter 253 15/03/15 3.147
Chapter 252 15/03/15 3.143
Chapter 251 15/03/15 3.147
Chapter 250 15/03/15 3.198
Chapter 249 15/03/15 3.172
Chapter 248 15/03/15 3.177
Chapter 247 15/03/15 3.193
Chapter 246 15/03/15 3.163
Chapter 245 15/03/15 3.202
Chapter 244 15/03/15 3.184
Chapter 243 15/03/15 3.186
Chapter 242 15/03/15 3.198
Chapter 241 15/03/15 3.171
Chapter 240 15/03/15 3.180
Chapter 239 15/03/15 3.159
Chapter 238 15/03/15 3.149
Chapter 237 15/03/15 3.165
Chapter 236 15/03/15 3.176
Chapter 235 15/03/15 3.192
Chapter 234 15/03/15 3.186
Chapter 233 15/03/15 3.181
Chapter 232 15/03/15 3.181
Chapter 231 15/03/15 3.166
Chapter 230 15/03/15 3.159
Chapter 229 15/03/15 3.158
Chapter 228 15/03/15 3.152
Chapter 227 15/03/15 3.133
Chapter 226 15/03/15 3.160
Chapter 225 15/03/15 3.148
Chapter 224 15/03/15 3.158
Chapter 223 15/03/15 3.128
Chapter 222 15/03/15 3.135
Chapter 221 15/03/15 3.158
Chapter 220 15/03/15 3.167
Chapter 219 15/03/15 3.126
Chapter 218 15/03/15 3.128
Chapter 217 15/03/15 3.149
Chapter 216 15/03/15 3.151
Chapter 215 15/03/15 3.200
Chapter 214 15/03/15 3.135
Chapter 213 15/03/15 3.128
Chapter 212 15/03/15 3.129
Chapter 211 15/03/15 3.181
Chapter 210 15/03/15 3.165
Chapter 209 15/03/15 3.184
Chapter 208 15/03/15 3.176
Chapter 207 15/03/15 3.171
Chapter 206 15/03/15 3.153
Chapter 205 15/03/15 3.165
Chapter 204 15/03/15 3.165
Chapter 203 15/03/15 3.179
Chapter 202 15/03/15 3.199
Chapter 201 15/03/15 3.198
Chapter 200 15/03/15 3.206
Chapter 199 15/03/15 3.188
Chapter 198 15/03/15 3.198
Chapter 197 15/03/15 3.211
Chapter 196 15/03/15 3.230
Chapter 195 15/03/15 3.202
Chapter 194 15/03/15 3.209
Chapter 193 15/03/15 3.216
Chapter 192 15/03/15 3.203
Chapter 191 15/03/15 3.192
Chapter 190 15/03/15 3.188
Chapter 189 15/03/15 3.174
Chapter 188 15/03/15 3.187
Chapter 187 15/03/15 3.166
Chapter 186 15/03/15 3.156
Chapter 185 15/03/15 3.185
Chapter 184 15/03/15 3.159
Chapter 183 15/03/15 3.171
Chapter 182 15/03/15 3.131
Chapter 181 15/03/15 3.150
Chapter 180 15/03/15 3.181
Chapter 179 15/03/15 3.139
Chapter 178 15/03/15 3.209
Chapter 177 15/03/15 3.218
Chapter 176 15/03/15 3.290
Chapter 175 15/03/15 3.224
Chapter 174 15/03/15 3.176
Chapter 173 15/03/15 3.198
Chapter 172 15/03/15 3.217
Chapter 171 15/03/15 3.218
Chapter 170 15/03/15 3.220
Chapter 169 15/03/15 3.206
Chapter 168 15/03/15 3.200
Chapter 167 15/03/15 3.208
Chapter 166 15/03/15 3.201
Chapter 165 15/03/15 3.189
Chapter 164 15/03/15 3.158
Chapter 163 15/03/15 3.171
Chapter 162 15/03/15 3.213
Chapter 161 15/03/15 3.229
Chapter 160 15/03/15 3.247
Chapter 159 15/03/15 3.231
Chapter 158 15/03/15 3.218
Chapter 157 15/03/15 3.233
Chapter 156 15/03/15 3.246
Chapter 155 15/03/15 3.262
Chapter 154 15/03/15 3.206
Chapter 153 15/03/15 3.230
Chapter 152 15/03/15 3.230
Chapter 151 15/03/15 3.215
Chapter 150 15/03/15 3.228
Chapter 149 15/03/15 3.216
Chapter 148 15/03/15 3.209
Chapter 147 15/03/15 3.220
Chapter 146 15/03/15 3.224
Chapter 145 15/03/15 3.227
Chapter 144 15/03/15 3.222
Chapter 143 15/03/15 3.193
Chapter 142 15/03/15 3.235
Chapter 141 15/03/15 3.257
Chapter 140 15/03/15 3.263
Chapter 139 15/03/15 3.266
Chapter 138 15/03/15 3.243
Chapter 137 15/03/15 3.247
Chapter 136 15/03/15 3.264
Chapter 135 15/03/15 3.263
Chapter 134 15/03/15 3.233
Chapter 133 15/03/15 3.254
Chapter 132 15/03/15 3.289
Chapter 131 15/03/15 3.243
Chapter 130 15/03/15 3.218
Chapter 129 15/03/15 3.229
Chapter 128 15/03/15 3.247
Chapter 127 15/03/15 3.211
Chapter 126 15/03/15 3.190
Chapter 125 15/03/15 3.205
Chapter 124 15/03/15 3.190
Chapter 123 15/03/15 3.196
Chapter 122 15/03/15 3.194
Chapter 121 15/03/15 3.203
Chapter 120 15/03/15 3.184
Chapter 119 15/03/15 3.184
Chapter 118 15/03/15 3.194
Chapter 117 15/03/15 3.227
Chapter 116 15/03/15 3.190
Chapter 115 15/03/15 3.180
Chapter 114 15/03/15 3.201
Chapter 113 15/03/15 3.192
Chapter 112 15/03/15 3.193
Chapter 111 15/03/15 3.214
Chapter 110 15/03/15 3.312
Chapter 109 15/03/15 3.217
Chapter 108 15/03/15 3.236
Chapter 107 07/02/16 3.210
Chapter 106 07/02/16 3.185
Chapter 105 07/02/16 3.193
Chapter 104 07/02/16 3.173
Chapter 103 07/02/16 3.191
Chapter 102 07/02/16 3.182
Chapter 101 07/02/16 3.199
Chapter 100 07/02/16 3.199
Chapter 99 07/02/16 3.195
Chapter 98 07/02/16 3.175
Chapter 97 07/02/16 3.197
Chapter 96 07/02/16 3.208
Chapter 95 07/02/16 3.209
Chapter 94 07/02/16 3.193
Chapter 93 07/02/16 3.185
Chapter 92 07/02/16 3.183
Chapter 91 07/02/16 3.202
Chapter 90 07/02/16 3.200
Chapter 89 07/02/16 3.176
Chapter 88 07/02/16 3.178
Chapter 87 07/02/16 3.193
Chapter 86 07/02/16 3.175
Chapter 85 07/02/16 3.160
Chapter 84 07/02/16 3.157
Chapter 83 07/02/16 3.170
Chapter 82 07/02/16 3.172
Chapter 81 07/02/16 3.169
Chapter 80 07/02/16 3.196
Chapter 79 07/02/16 3.180
Chapter 78 07/02/16 3.206
Chapter 77 07/02/16 3.204
Chapter 76 07/02/16 3.214
Chapter 75 07/02/16 3.188
Chapter 74 07/02/16 3.171
Chapter 73 07/02/16 3.170
Chapter 72 07/02/16 3.176
Chapter 71 07/02/16 3.167
Chapter 70 07/02/16 3.189
Chapter 69 07/02/16 3.174
Chapter 68 07/02/16 3.146
Chapter 67 07/02/16 3.160
Chapter 66 07/02/16 3.171
Chapter 65 07/02/16 3.191
Chapter 64 07/02/16 3.161
Chapter 63 07/02/16 3.152
Chapter 62 07/02/16 3.166
Chapter 61 07/02/16 3.167
Chapter 60 07/02/16 3.189
Chapter 59 07/02/16 3.162
Chapter 58 07/02/16 3.157
Chapter 57 07/02/16 3.178
Chapter 56 07/02/16 3.178
Chapter 55 07/02/16 3.183
Chapter 54 07/02/16 3.177
Chapter 53 07/02/16 3.194
Chapter 52 07/02/16 3.197
Chapter 51 07/02/16 3.199
Chapter 50 07/02/16 3.193
Chapter 49 07/02/16 3.193
Chapter 48 07/02/16 3.199
Chapter 47 07/02/16 3.191
Chapter 46 07/02/16 3.194
Chapter 45 07/02/16 3.196
Chapter 44 07/02/16 3.186
Chapter 43 07/02/16 3.180
Chapter 42 07/02/16 3.175
Chapter 41 07/02/16 3.174
Chapter 40 07/02/16 3.200
Chapter 39 07/02/16 3.185
Chapter 38 07/02/16 3.191
Chapter 37 07/02/16 3.187
Chapter 36 07/02/16 3.199
Chapter 35 07/02/16 3.223
Chapter 34 07/02/16 3.205
Chapter 33 07/02/16 3.225
Chapter 32 07/02/16 3.232
Chapter 31 07/02/16 3.232
Chapter 30 07/02/16 3.236
Chapter 29 07/02/16 3.232
Chapter 28 07/02/16 3.221
Chapter 27 07/02/16 3.216
Chapter 26 07/02/16 3.223
Chapter 25 07/02/16 3.237
Chapter 24 07/02/16 3.213
Chapter 23 07/02/16 3.205
Chapter 22 07/02/16 3.206
Chapter 21 07/02/16 3.219
Chapter 20 07/02/16 3.243
Chapter 19 07/02/16 3.248
Chapter 18 07/02/16 3.240
Chapter 17 07/02/16 3.237
Chapter 16 07/02/16 3.263
Chapter 15 07/02/16 3.250
Chapter 14 07/02/16 3.252
Chapter 13 07/02/16 3.262
Chapter 12 07/02/16 3.256
Chapter 11 07/02/16 3.288
Chapter 10 07/02/16 3.314
Chapter 9 07/02/16 3.322
Chapter 8 07/02/16 3.312
Chapter 7 07/02/16 3.324
Chapter 6 07/02/16 3.356
Chapter 5 07/02/16 3.348
Chapter 4 07/02/16 3.383
Chapter 3 07/02/16 3.370
Chapter 2 07/02/16 3.401
Chapter 1 07/02/16 3.516
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
18:14 18/02Chapter 438Báo vi phạm
hay vãi, đừng chọc kiến 3 khoang =))))))
AuthorTrả lời
ma cà bông 15:56 06/02Chapter 436Báo vi phạm
add dịch đi, truyện hay mà, Tiếng anh ra tới cháp 443 rồi
AuthorTrả lời
Không cần Biết 20:32 20/01Chapter 436Báo vi phạm
Omg  what it is that??
AuthorTrả lời
Nguyễn Hoàng 19:13 22/11/16Chapter 433Báo vi phạm
Rai sắp bị thông roài  tình hình là đứa con gái bé bỏng sẽ báo thù cho cha.......như mọi khi Rai đã chiến thắng và mất khá nhiều sức  sau đó Rai sẽ......tự biết bùm.....Còn nữa....
AuthorTrả lời
Đại Phạn (Phar_A_Tit) 17:49 10/11/16Chapter 431Báo vi phạm
vl mazuka nó còn đánh gần ngang raizel các chú ảo quá rồi 
AuthorTrả lời
banhmichien 21:17 21/10/16Chapter 428Báo vi phạm
Theo mình nhớ là: Gọi là Noblesse tức là người có sức mạnh lớn nhất trong giới Noble, Người đứng sau lưng để bảo vệ gia tộc, giống như bóng của chúa tể ấy.
AuthorTrả lời
ken 15:59 10/05/16Báo vi phạm
sao chưa dịch hế nữa dậy
 
 
AuthorTrả lời
ken 10:23 09/05/16Báo vi phạm
cái j mà lắm trang xem hk được dậy trời sửa lại nhanh đi
 
AuthorTrả lời
Quốc Chánh 13:43 02/05/16Báo vi phạm
m.n có truyện nào giống truyện này k. cho mình xin tên đi
AuthorTrả lời
Tahanahara Kira 16:55 17/03/16Báo vi phạm
Có lẽ nên học tiếng hàn thôi
AuthorTrả lời
Steet Sos 16:53 17/03/16Báo vi phạm
noblesse chết nhiều wa
AuthorTrả lời
Tahanahara Kira 16:11 09/03/16Báo vi phạm
Chap 397 chưa dịch ????
AuthorTrả lời
hồng 01:16 03/03/16Báo vi phạm
lỗi rồi add ơi.. chưa dịch nữa
AuthorTrả lời
hồng 16:36 02/03/16
bị lỗi rồi add ơi.. mấp chapp rồi chưa dịch
AuthorTrả lời
Phuong 07:59 24/02/16Báo vi phạm
Quá đã luông, tình iêu cụa toai

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch