Noblesse

Noblesse
Lượt xem: 106.145
Noblesse Xếp hạng: 4,7/5 - 3 Lượt đánh giá.
Nội dung

Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm...

Nhóm dịch: Red Sky Group 1 10 + [S.We] Group 10 2xx, Shiny 244-

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 435 09/12/16 3.695
Chapter 434: Raw 29/11/16 3.635
Chapter 433 25/11/16 3.927
Chapter 432 15/11/16 3.673
Chapter 431 10/11/16 4.288
Chapter 430 02/11/16 3.652
Chapter 429 24/10/16 3.731
Chapter 428 21/10/16 4.004
Chapter 427 13/10/16 3.796
Chapter 426 05/10/16 3.668
Chapter 425 30/09/16 3.833
Chapter 424 26/09/16 3.800
Chapter 423 19/09/16 3.791
Chapter 422 11/09/16 3.720
Chapter 421 31/08/16 3.450
Chapter 420 31/08/16 3.357
Chapter 419 17/08/16 3.476
Chapter 418 10/08/16 3.469
Chapter 417 05/08/16 3.616
Chapter 416 29/07/16 3.633
Chapter 415 21/07/16 3.594
Chapter 414 13/07/16 3.494
Chapter 413 05/07/16 3.478
Chapter 412 29/06/16 3.433
Chapter 411 27/06/16 3.447
Chapter 410 20/06/16 3.772
Chapter 409 25/05/16 3.997
Chapter 408 25/05/16 4.024
Chapter 407 25/05/16 4.175
Chapter 406 25/04/16 4.089
Chapter 405 13/05/16 3.934
Chapter 404 13/04/16 3.977
Chapter 403 28/04/16 3.998
Chapter 402 30/03/16 3.815
Chapter 401 22/03/16 4.159
Chapter 400 17/03/16 4.097
Chapter 399 17/03/16 3.612
Chapter 398 02/03/16 3.813
Chapter 397 16/03/16 3.982
Chapter 396 09/03/16 3.625
Chapter 395 23/02/16 3.612
Chapter 394 23/02/16 3.453
Chapter 393 17/02/16 3.464
Chapter 392 15/02/16 3.322
Chapter 391 02/02/16 3.660
Chapter 390 26/01/16 3.515
Chapter 389 19/01/16 3.614
Chapter 388 12/01/16 3.429
Chapter 387 05/01/16 3.419
Chapter 386 29/12/15 3.364
Chapter 385 22/12/15 3.363
Chapter 384 15/12/15 3.316
Chapter 383 09/12/15 3.340
Chapter 382 01/12/15 3.350
Chapter 381 24/11/15 3.328
Chapter 380 17/11/15 3.320
Chapter 379 11/11/15 3.288
Chapter 378 03/11/15 3.327
Chapter 377 27/10/15 3.289
Chapter 376 20/10/15 3.334
Chapter 375 13/10/15 3.265
Chapter 374 06/10/15 3.277
Chapter 373 29/09/15 3.299
Chapter 372 21/09/15 3.286
Chapter 371 14/09/15 3.307
Chapter 370 07/09/15 3.280
Chapter 369 31/08/15 3.286
Chapter 368 24/08/15 3.324
Chapter 367 17/08/15 3.261
Chapter 366 10/08/15 3.250
Chapter 365 04/08/15 3.270
Chapter 364 28/07/15 3.298
Chapter 363 21/07/15 3.256
Chapter 362 14/07/15 3.241
Chapter 361 07/07/15 3.264
Chapter 360 30/06/15 3.238
Chapter 359 23/06/15 3.204
Chapter 358 16/06/15 3.201
Chapter 357 09/06/15 3.196
Chapter 356 03/06/15 3.217
Chapter 355 27/05/15 3.201
Chapter 354 21/05/15 3.209
Chapter 353 20/05/15 3.173
Chapter 352 19/05/15 3.188
Chapter 351 18/03/15 3.197
Chapter 350 15/03/15 3.198
Chapter 349 15/03/15 3.165
Chapter 348 15/03/15 3.152
Chapter 347 15/03/15 3.151
Chapter 346 15/03/15 3.158
Chapter 345 15/03/15 3.161
Chapter 344 15/03/15 3.219
Chapter 343 15/03/15 3.154
Chapter 342 15/03/15 3.148
Chapter 342 15/03/15 3.176
Chapter 341 15/03/15 3.180
Chapter 340 15/03/15 3.179
Chapter 339 15/03/15 3.162
Chapter 338 15/03/15 3.132
Chapter 337 15/03/15 3.162
Chapter 336 15/03/15 3.176
Chapter 335 15/03/15 3.165
Chapter 335 15/03/15 3.160
Chapter 334 15/03/15 3.187
Chapter 333 15/03/15 3.180
Chapter 332 15/03/15 3.163
Chapter 331 15/03/15 3.182
Chapter 330 15/03/15 3.154
Chapter 329 15/03/15 3.173
Chapter 328 15/03/15 3.160
Chapter 327 15/03/15 3.196
Chapter 326 15/03/15 3.179
Chapter 325 15/03/15 3.165
Chapter 324 15/03/15 3.176
Chapter 323 15/03/15 3.147
Chapter 322 15/03/15 3.152
Chapter 321 15/03/15 3.164
Chapter 320 15/03/15 3.169
Chapter 319 15/03/15 3.175
Chapter 318 15/03/15 3.135
Chapter 318 15/03/15 3.126
Chapter 317 15/03/15 3.165
Chapter 316 15/03/15 3.173
Chapter 315 15/03/15 3.164
Chapter 314 15/03/15 3.176
Chapter 313 15/03/15 3.161
Chapter 312 15/03/15 3.215
Chapter 311 15/03/15 3.174
Chapter 310 15/03/15 3.178
Chapter 309 15/03/15 3.150
Chapter 308 15/03/15 3.161
Chapter 307 15/03/15 3.169
Chapter 306 15/03/15 3.158
Chapter 305 15/03/15 3.186
Chapter 304 15/03/15 3.111
Chapter 303 15/03/15 3.151
Chapter 302 15/03/15 3.189
Chapter 301 15/03/15 3.144
Chapter 300 15/03/15 3.167
Chapter 299 15/03/15 3.118
Chapter 298 15/03/15 3.105
Chapter 297 15/03/15 3.131
Chapter 296 15/03/15 3.096
Chapter 295 15/03/15 3.153
Chapter 294 15/03/15 3.100
Chapter 293 15/03/15 3.109
Chapter 292 15/03/15 3.129
Chapter 291 15/03/15 3.142
Chapter 290 15/03/15 3.135
Chapter 289 15/03/15 3.129
Chapter 288 15/03/15 3.119
Chapter 287 15/03/15 3.134
Chapter 286 15/03/15 3.145
Chapter 285 15/03/15 3.124
Chapter 284 15/03/15 3.109
Chapter 283 15/03/15 3.144
Chapter 282 15/03/15 3.124
Chapter 281 15/03/15 3.133
Chapter 280 15/03/15 3.152
Chapter 279 15/03/15 3.156
Chapter 278 15/03/15 3.144
Chapter 277 15/03/15 3.100
Chapter 276 15/03/15 3.127
Chapter 275 15/03/15 3.169
Chapter 274 15/03/15 3.141
Chapter 273 15/03/15 3.136
Chapter 272 15/03/15 3.145
Chapter 271 15/03/15 3.146
Chapter 270 15/03/15 3.155
Chapter 269 15/03/15 3.131
Chapter 268 15/03/15 3.107
Chapter 267 15/03/15 3.138
Chapter 266 15/03/15 3.148
Chapter 265 15/03/15 3.160
Chapter 264 15/03/15 3.133
Chapter 263 15/03/15 3.144
Chapter 262 15/03/15 3.110
Chapter 261 15/03/15 3.144
Chapter 260 15/03/15 3.148
Chapter 259 15/03/15 3.121
Chapter 258 15/03/15 3.118
Chapter 257 15/03/15 3.129
Chapter 256 15/03/15 3.158
Chapter 255 15/03/15 3.150
Chapter 254 15/03/15 3.129
Chapter 253 15/03/15 3.132
Chapter 252 15/03/15 3.125
Chapter 251 15/03/15 3.134
Chapter 250 15/03/15 3.177
Chapter 249 15/03/15 3.154
Chapter 248 15/03/15 3.162
Chapter 247 15/03/15 3.172
Chapter 246 15/03/15 3.143
Chapter 245 15/03/15 3.183
Chapter 244 15/03/15 3.164
Chapter 243 15/03/15 3.164
Chapter 242 15/03/15 3.175
Chapter 241 15/03/15 3.153
Chapter 240 15/03/15 3.160
Chapter 239 15/03/15 3.142
Chapter 238 15/03/15 3.132
Chapter 237 15/03/15 3.145
Chapter 236 15/03/15 3.159
Chapter 235 15/03/15 3.171
Chapter 234 15/03/15 3.164
Chapter 233 15/03/15 3.160
Chapter 232 15/03/15 3.160
Chapter 231 15/03/15 3.146
Chapter 230 15/03/15 3.141
Chapter 229 15/03/15 3.139
Chapter 228 15/03/15 3.131
Chapter 227 15/03/15 3.119
Chapter 226 15/03/15 3.141
Chapter 225 15/03/15 3.132
Chapter 224 15/03/15 3.143
Chapter 223 15/03/15 3.115
Chapter 222 15/03/15 3.122
Chapter 221 15/03/15 3.143
Chapter 220 15/03/15 3.152
Chapter 219 15/03/15 3.114
Chapter 218 15/03/15 3.118
Chapter 217 15/03/15 3.136
Chapter 216 15/03/15 3.139
Chapter 215 15/03/15 3.184
Chapter 214 15/03/15 3.120
Chapter 213 15/03/15 3.115
Chapter 212 15/03/15 3.118
Chapter 211 15/03/15 3.165
Chapter 210 15/03/15 3.154
Chapter 209 15/03/15 3.169
Chapter 208 15/03/15 3.158
Chapter 207 15/03/15 3.153
Chapter 206 15/03/15 3.139
Chapter 205 15/03/15 3.146
Chapter 204 15/03/15 3.147
Chapter 203 15/03/15 3.161
Chapter 202 15/03/15 3.173
Chapter 201 15/03/15 3.170
Chapter 200 15/03/15 3.177
Chapter 199 15/03/15 3.157
Chapter 198 15/03/15 3.172
Chapter 197 15/03/15 3.184
Chapter 196 15/03/15 3.195
Chapter 195 15/03/15 3.171
Chapter 194 15/03/15 3.178
Chapter 193 15/03/15 3.187
Chapter 192 15/03/15 3.171
Chapter 191 15/03/15 3.166
Chapter 190 15/03/15 3.162
Chapter 189 15/03/15 3.153
Chapter 188 15/03/15 3.160
Chapter 187 15/03/15 3.147
Chapter 186 15/03/15 3.135
Chapter 185 15/03/15 3.159
Chapter 184 15/03/15 3.142
Chapter 183 15/03/15 3.156
Chapter 182 15/03/15 3.112
Chapter 181 15/03/15 3.130
Chapter 180 15/03/15 3.163
Chapter 179 15/03/15 3.119
Chapter 178 15/03/15 3.184
Chapter 177 15/03/15 3.170
Chapter 176 15/03/15 3.233
Chapter 175 15/03/15 3.190
Chapter 174 15/03/15 3.154
Chapter 173 15/03/15 3.166
Chapter 172 15/03/15 3.182
Chapter 171 15/03/15 3.182
Chapter 170 15/03/15 3.187
Chapter 169 15/03/15 3.173
Chapter 168 15/03/15 3.171
Chapter 167 15/03/15 3.178
Chapter 166 15/03/15 3.174
Chapter 165 15/03/15 3.164
Chapter 164 15/03/15 3.130
Chapter 163 15/03/15 3.144
Chapter 162 15/03/15 3.187
Chapter 161 15/03/15 3.202
Chapter 160 15/03/15 3.213
Chapter 159 15/03/15 3.197
Chapter 158 15/03/15 3.186
Chapter 157 15/03/15 3.202
Chapter 156 15/03/15 3.209
Chapter 155 15/03/15 3.220
Chapter 154 15/03/15 3.169
Chapter 153 15/03/15 3.190
Chapter 152 15/03/15 3.193
Chapter 151 15/03/15 3.185
Chapter 150 15/03/15 3.196
Chapter 149 15/03/15 3.183
Chapter 148 15/03/15 3.178
Chapter 147 15/03/15 3.183
Chapter 146 15/03/15 3.189
Chapter 145 15/03/15 3.189
Chapter 144 15/03/15 3.182
Chapter 143 15/03/15 3.155
Chapter 142 15/03/15 3.195
Chapter 141 15/03/15 3.218
Chapter 140 15/03/15 3.216
Chapter 139 15/03/15 3.225
Chapter 138 15/03/15 3.200
Chapter 137 15/03/15 3.212
Chapter 136 15/03/15 3.227
Chapter 135 15/03/15 3.229
Chapter 134 15/03/15 3.199
Chapter 133 15/03/15 3.221
Chapter 132 15/03/15 3.252
Chapter 131 15/03/15 3.206
Chapter 130 15/03/15 3.182
Chapter 129 15/03/15 3.195
Chapter 128 15/03/15 3.209
Chapter 127 15/03/15 3.178
Chapter 126 15/03/15 3.162
Chapter 125 15/03/15 3.173
Chapter 124 15/03/15 3.161
Chapter 123 15/03/15 3.170
Chapter 122 15/03/15 3.164
Chapter 121 15/03/15 3.178
Chapter 120 15/03/15 3.154
Chapter 119 15/03/15 3.157
Chapter 118 15/03/15 3.168
Chapter 117 15/03/15 3.200
Chapter 116 15/03/15 3.163
Chapter 115 15/03/15 3.152
Chapter 114 15/03/15 3.171
Chapter 113 15/03/15 3.164
Chapter 112 15/03/15 3.168
Chapter 111 15/03/15 3.186
Chapter 110 15/03/15 3.275
Chapter 109 15/03/15 3.177
Chapter 108 15/03/15 3.206
Chapter 107 07/02/16 3.178
Chapter 106 07/02/16 3.154
Chapter 105 07/02/16 3.162
Chapter 104 07/02/16 3.142
Chapter 103 07/02/16 3.159
Chapter 102 07/02/16 3.150
Chapter 101 07/02/16 3.166
Chapter 100 07/02/16 3.164
Chapter 99 07/02/16 3.166
Chapter 98 07/02/16 3.147
Chapter 97 07/02/16 3.164
Chapter 96 07/02/16 3.176
Chapter 95 07/02/16 3.175
Chapter 94 07/02/16 3.162
Chapter 93 07/02/16 3.154
Chapter 92 07/02/16 3.150
Chapter 91 07/02/16 3.165
Chapter 90 07/02/16 3.163
Chapter 89 07/02/16 3.148
Chapter 88 07/02/16 3.152
Chapter 87 07/02/16 3.167
Chapter 86 07/02/16 3.144
Chapter 85 07/02/16 3.132
Chapter 84 07/02/16 3.130
Chapter 83 07/02/16 3.139
Chapter 82 07/02/16 3.142
Chapter 81 07/02/16 3.139
Chapter 80 07/02/16 3.162
Chapter 79 07/02/16 3.148
Chapter 78 07/02/16 3.169
Chapter 77 07/02/16 3.171
Chapter 76 07/02/16 3.183
Chapter 75 07/02/16 3.157
Chapter 74 07/02/16 3.143
Chapter 73 07/02/16 3.142
Chapter 72 07/02/16 3.145
Chapter 71 07/02/16 3.138
Chapter 70 07/02/16 3.156
Chapter 69 07/02/16 3.147
Chapter 68 07/02/16 3.119
Chapter 67 07/02/16 3.133
Chapter 66 07/02/16 3.141
Chapter 65 07/02/16 3.156
Chapter 64 07/02/16 3.133
Chapter 63 07/02/16 3.123
Chapter 62 07/02/16 3.138
Chapter 61 07/02/16 3.136
Chapter 60 07/02/16 3.154
Chapter 59 07/02/16 3.130
Chapter 58 07/02/16 3.127
Chapter 57 07/02/16 3.150
Chapter 56 07/02/16 3.148
Chapter 55 07/02/16 3.149
Chapter 54 07/02/16 3.150
Chapter 53 07/02/16 3.163
Chapter 52 07/02/16 3.163
Chapter 51 07/02/16 3.162
Chapter 50 07/02/16 3.161
Chapter 49 07/02/16 3.164
Chapter 48 07/02/16 3.167
Chapter 47 07/02/16 3.155
Chapter 46 07/02/16 3.161
Chapter 45 07/02/16 3.157
Chapter 44 07/02/16 3.154
Chapter 43 07/02/16 3.150
Chapter 42 07/02/16 3.147
Chapter 41 07/02/16 3.142
Chapter 40 07/02/16 3.157
Chapter 39 07/02/16 3.149
Chapter 38 07/02/16 3.157
Chapter 37 07/02/16 3.148
Chapter 36 07/02/16 3.159
Chapter 35 07/02/16 3.165
Chapter 34 07/02/16 3.160
Chapter 33 07/02/16 3.174
Chapter 32 07/02/16 3.185
Chapter 31 07/02/16 3.192
Chapter 30 07/02/16 3.185
Chapter 29 07/02/16 3.188
Chapter 28 07/02/16 3.184
Chapter 27 07/02/16 3.177
Chapter 26 07/02/16 3.184
Chapter 25 07/02/16 3.187
Chapter 24 07/02/16 3.170
Chapter 23 07/02/16 3.161
Chapter 22 07/02/16 3.161
Chapter 21 07/02/16 3.173
Chapter 20 07/02/16 3.195
Chapter 19 07/02/16 3.201
Chapter 18 07/02/16 3.191
Chapter 17 07/02/16 3.188
Chapter 16 07/02/16 3.213
Chapter 15 07/02/16 3.199
Chapter 14 07/02/16 3.199
Chapter 13 07/02/16 3.207
Chapter 12 07/02/16 3.200
Chapter 11 07/02/16 3.229
Chapter 10 07/02/16 3.245
Chapter 9 07/02/16 3.254
Chapter 8 07/02/16 3.229
Chapter 7 07/02/16 3.247
Chapter 6 07/02/16 3.279
Chapter 5 07/02/16 3.266
Chapter 4 07/02/16 3.297
Chapter 3 07/02/16 3.279
Chapter 2 07/02/16 3.300
Chapter 1 07/02/16 3.370
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Nguyễn Hoàng 19:13 22/11/16Chapter 433Báo vi phạm
Rai sắp bị thông roài  tình hình là đứa con gái bé bỏng sẽ báo thù cho cha.......như mọi khi Rai đã chiến thắng và mất khá nhiều sức  sau đó Rai sẽ......tự biết bùm.....Còn nữa....
AuthorTrả lời
Đại Phạn (Phar_A_Tit) 17:49 10/11/16Chapter 431Báo vi phạm
vl mazuka nó còn đánh gần ngang raizel các chú ảo quá rồi 
AuthorTrả lời
banhmichien 21:17 21/10/16Chapter 428Báo vi phạm
Theo mình nhớ là: Gọi là Noblesse tức là người có sức mạnh lớn nhất trong giới Noble, Người đứng sau lưng để bảo vệ gia tộc, giống như bóng của chúa tể ấy.
AuthorTrả lời
Evip131 17:51 29/05/16Báo vi phạm
xhap 401 có mấy ông noble ăn uống nc vui vẻ vs rai các bác có nhớ mấy ông í xuất hiện chap nào k ạ
AuthorTrả lời
Nicki bitch 14:31 29/05/16Báo vi phạm
bác nên giữ nguyên là noble nhé, đừng dịch thành quý tộc
AuthorTrả lời
mikochi 14:13 27/05/16Báo vi phạm
khi ad được team nuôi late
AuthorTrả lời
godhandno10 20:41 13/05/16Báo vi phạm
MẤY CHAP ĐẦU DIE SẠCH R THỚT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THI XONG RẢNH RỔI CÀY LẠI MÀ LÀM ĂN THẾ NÀY ĐẤY À
AuthorTrả lời
ken 15:59 10/05/16Báo vi phạm
sao chưa dịch hế nữa dậy
 
 
AuthorTrả lời
ken 10:23 09/05/16Báo vi phạm
cái j mà lắm trang xem hk được dậy trời sửa lại nhanh đi
 
AuthorTrả lời
SnowFlower 12:02 06/05/16Báo vi phạm
Tu chap 1 den chap 34 die anh het roi thot oi
AuthorTrả lời
Quốc Chánh 13:43 02/05/16Báo vi phạm
m.n có truyện nào giống truyện này k. cho mình xin tên đi
AuthorTrả lời
kelbi 00:13 21/04/16Báo vi phạm
Cuối cùng cũng được ôm rồi. Mặc dù không đúng hoàn cảnh cho lắm )).
AuthorTrả lời
blackangelktk01 07:57 08/04/16Báo vi phạm
đã tử rồi
AuthorTrả lời
vip_thien_loi 05:30 08/04/16Báo vi phạm
Hehe.đỏ mặt ms 2`
AuthorTrả lời
Vuong Trung Duong 21:12 07/04/16Báo vi phạm
Comment thứ 4000
 • Author
  sonden 21:32 07/04/16Báo vi phạm
  Cái đấy có gì hay mà chú ham hố vậy
 • Author
  Vuong Trung Duong 23:54 07/04/16Báo vi phạm
  WHY NOT?
 • Author
  Kners 18:46 20/04/16Báo vi phạm
  vậy chắc ta cũng nên khoái, 4k5 r mà
 • Author
  Kners 01:05 23/04/16Báo vi phạm
  à nhầm, 4k lẻ 5 chứ

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch