NOW

NOW
Lượt xem: 30.820
Nội dung

NOW dựa trên bối cảnh sau cuộc chiến Cao Câu Ly và Trung Nguyên Đường triều và xoay quanh nhân vật chính là Bi-Ryu , một môn đệ Tứ Thần Võ , và Ah-Rin , một cô gái hậu đậu mang kiếm trong suốt các hành trình

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 192 17:45 08/09 3.113
Chapter 191 18:58 07/09 3.174
Chapter 189 16/12/15 3.258
Chapter 188 13/12/15 3.187
Chapter 187 12/12/15 3.175
Chapter 186 09/12/15 3.165
Chapter 185 06/12/15 3.151
Chapter 184 04/12/15 3.165
Chapter 183 02/12/15 3.163
Chapter 182 01/12/15 3.142
Chapter 181 23/11/15 3.181
Chapter 180 21/11/15 3.181
Chapter 179 20/11/15 3.157
Chapter 178 19/11/15 3.173
Chapter 177 18/11/15 3.167
Chapter 176 17/11/15 3.164
Chapter 175 16/11/15 3.139
Chapter 174 14/11/15 3.159
Chapter 173 13/11/15 3.174
Chapter 172 11/11/15 3.203
Chapter 171 10/11/15 3.173
Chapter 170 09/11/15 3.196
Chapter 169 08/11/15 3.212
Chapter 168 07/11/15 3.175
Chapter 167 06/11/15 3.182
Chapter 166 05/11/15 3.181
Chapter 165 04/11/15 3.173
Chapter 164 03/11/15 3.179
Chapter 163 31/10/15 3.183
Chapter 162 30/10/15 3.177
Chapter 161 29/10/15 3.174
Chapter 160 27/10/15 3.192
Chapter 159 26/10/15 3.179
Chapter 158 25/10/15 3.178
Chapter 157 25/10/15 3.166
Chapter 156 23/10/15 3.201
Chapter 155 22/10/15 3.203
Chapter 154 21/10/15 3.200
Chapter 153 20/10/15 3.190
Chapter 152 20/10/15 3.171
Chapter 151 19/10/15 3.165
Chapter 150 19/10/15 3.180
Chapter 149 18/10/15 3.218
Chapter 148 18/10/15 3.150
Chapter 147 15/10/15 3.173
Chapter 146 15/10/15 3.154
Chapter 145 12/10/15 3.177
Chapter 144 12/10/15 3.153
Chapter 143 12/10/15 3.142
Chapter 142 09/10/15 3.166
Chapter 141 09/10/15 3.179
Chapter 140 08/10/15 3.195
Chapter 139 08/10/15 3.154
Chapter 138 06/10/15 3.229
Chapter 137 06/10/15 3.172
Chapter 136 05/10/15 3.170
Chapter 135 05/10/15 3.170
Chapter 134 03/10/15 3.179
Chapter 133 03/10/15 3.176
Chapter 132 02/10/15 3.196
Chapter 131 02/10/15 3.156
Chapter 130 30/09/15 3.237
Chapter 129 30/09/15 3.184
Chapter 128 28/09/15 3.210
Chapter 127 28/09/15 3.179
Chapter 126 05/04/15 3.196
Chapter 125 04/04/15 3.191
Chapter 124 03/04/15 3.151
Chapter 123 01/04/15 3.132
Chapter 122 31/03/15 3.182
Chapter 121 30/03/15 3.129
Chapter 120 29/03/15 3.129
Chapter 119 28/03/15 3.142
Chapter 118 27/03/15 3.149
Chapter 117 26/03/15 3.162
Chapter 116 25/03/15 3.140
Chapter 115 24/03/15 3.129
Chapter 114 23/03/15 3.105
Chapter 113 22/03/15 3.106
Chapter 112 21/03/15 3.095
Chapter 111 20/03/15 3.142
Chapter 110 18/03/15 3.123
Chapter 109 17/03/15 3.112
Chapter 108 16/03/15 3.130
Chapter 107 16/03/15 3.129
Chapter 106 16/03/15 3.108
Chapter 105 16/03/15 3.114
Chapter 104 16/03/15 3.107
Chapter 103 16/03/15 3.105
Chapter 102 16/03/15 3.114
Chapter 101 16/03/15 3.118
Chapter 100 16/03/15 3.150
Chapter 99 16/03/15 3.118
Chapter 98 16/03/15 3.106
Chapter 97 16/03/15 3.128
Chapter 96 16/03/15 3.104
Chapter 95 16/03/15 3.096
Chapter 94 16/03/15 3.109
Chapter 93 16/03/15 3.105
Chapter 92 16/03/15 3.113
Chapter 91 16/03/15 3.104
Chapter 90 16/03/15 3.122
Chapter 89 16/03/15 3.108
Chapter 88 16/03/15 3.086
Chapter 87 16/03/15 3.091
Chapter 86 16/03/15 3.123
Chapter 85 16/03/15 3.105
Chapter 84 16/03/15 3.093
Chapter 83 15/03/15 3.095
Chapter 82 15/03/15 3.092
Chapter 81 15/03/15 3.101
Chapter 80 15/03/15 3.102
Chapter 79 15/03/15 3.129
Chapter 78 15/03/15 3.092
Chapter 77 15/03/15 3.092
Chapter 76 15/03/15 3.106
Chapter 75 15/03/15 3.098
Chapter 74 15/03/15 3.091
Chapter 73 15/03/15 3.101
Chapter 72 15/03/15 3.106
Chapter 71 15/03/15 3.104
Chapter 70 15/03/15 3.111
Chapter 69 15/03/15 3.108
Chapter 68 15/03/15 3.083
Chapter 67 15/03/15 3.090
Chapter 66 15/03/15 3.095
Chapter 65 15/03/15 3.095
Chapter 64 15/03/15 3.119
Chapter 63 15/03/15 3.119
Chapter 62 15/03/15 3.110
Chapter 62 15/03/15 3.106
Chapter 61 15/03/15 3.103
Chapter 60 15/03/15 3.116
Chapter 59 15/03/15 3.110
Chapter 58 15/03/15 3.086
Chapter 57 15/03/15 3.107
Chapter 56 15/03/15 3.126
Chapter 55 15/03/15 3.122
Chapter 54 15/03/15 3.109
Chapter 53 15/03/15 3.135
Chapter 52 15/03/15 3.144
Chapter 51 15/03/15 3.134
Chapter 50 15/03/15 3.107
Chapter 49 15/03/15 3.115
Chapter 48 15/03/15 3.099
Chapter 47 15/03/15 3.131
Chapter 46 15/03/15 3.158
Chapter 45 15/03/15 3.119
Chapter 44 15/03/15 3.085
Chapter 43 15/03/15 3.128
Chapter 42 15/03/15 3.098
Chapter 41 15/03/15 3.096
Chapter 40 15/03/15 3.125
Chapter 39 15/03/15 3.099
Chapter 38 15/03/15 3.106
Chapter 37 15/03/15 3.108
Chapter 36 15/03/15 3.121
Chapter 35 15/03/15 3.116
Chapter 34 15/03/15 3.115
Chapter 33 15/03/15 3.101
Chapter 32 15/03/15 3.098
Chapter 31 15/03/15 3.107
Chapter 30 15/03/15 3.129
Chapter 29 15/03/15 3.137
Chapter 28 15/03/15 3.123
Chapter 27 15/03/15 3.114
Chapter 26 15/03/15 3.135
Chapter 25 15/03/15 3.097
Chapter 25 15/03/15 3.122
Chapter 24 15/03/15 3.114
Chapter 23 15/03/15 3.107
Chapter 22 15/03/15 3.104
Chapter 21 15/03/15 3.122
Chapter 21 15/03/15 3.115
Chapter 20 15/03/15 3.125
Chapter 19 15/03/15 3.120
Chapter 19 15/03/15 3.130
Chapter 18 15/03/15 3.118
Chapter 18 15/03/15 3.129
Chapter 17 15/03/15 3.114
Chapter 16 15/03/15 3.131
Chapter 15 15/03/15 3.112
Chapter 14 15/03/15 3.115
Chapter 13 15/03/15 3.138
Chapter 12 15/03/15 3.146
Chapter 11 15/03/15 3.128
Chapter 10 15/03/15 3.150
Chapter 9 15/03/15 3.146
Chapter 8 15/03/15 3.157
Chapter 7 15/03/15 3.157
Chapter 6 15/03/15 3.155
Chapter 6 15/03/15 3.168
Chapter 5 15/03/15 3.192
Chapter 4 15/03/15 3.163
Chapter 3 15/03/15 3.187
Chapter 2 15/03/15 3.290
Chapter 1 15/03/15 3.420
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
leoric9x 13:49 03/04Báo vi phạm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch