NOW

NOW

Nội dung

NOW dựa trên bối cảnh sau cuộc chiến Cao Câu Ly và Trung Nguyên Đường triều và xoay quanh nhân vật chính là Bi-Ryu , một môn đệ Tứ Thần Võ , và Ah-Rin , một cô gái hậu đậu mang kiếm trong suốt các hành trình

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 225 11:00 01/01 3.302
Chapter 224 30/12/16 3.365
Chapter 223 28/12/16 3.377
Chapter 222 26/12/16 3.345
Chapter 221 25/12/16 3.310
Chapter 220 23/12/16 3.292
Chapter 219 21/12/16 3.276
Chapter 218 19/12/16 3.305
Chapter 217 19/12/16 3.245
Chapter 216 16/12/16 3.307
Chapter 215 14/12/16 3.287
Chapter 214 12/12/16 3.287
Chapter 213 12/12/16 3.237
Chapter 212 09/12/16 3.314
Chapter 211 07/12/16 3.316
Chapter 210 05/12/16 3.359
Chapter 209 04/12/16 3.352
Chapter 208 02/12/16 3.326
Chapter 207 30/11/16 3.314
Chapter 206 30/11/16 3.256
Chapter 205 27/11/16 3.295
Chapter 204 27/11/16 3.231
Chapter 203 23/11/16 3.311
Chapter 202 23/11/16 3.244
Chapter 201 20/11/16 3.284
Chapter 200 18/11/16 3.301
Chapter 199 16/11/16 3.300
Chapter 198 14/11/16 3.258
Chapter 197 13/11/16 3.248
Chapter 196 13/11/16 3.179
Chapter 195 09/11/16 3.243
Chapter 194 07/11/16 3.244
Chapter 193 06/11/16 3.256
Chapter 192 04/11/16 3.277
Chapter 191 02/11/16 3.503
Chapter 190 02/11/16 3.229
Chapter 189 16/12/15 3.376
Chapter 188 13/12/15 3.286
Chapter 187 12/12/15 3.265
Chapter 186 09/12/15 3.250
Chapter 185 06/12/15 3.233
Chapter 184 04/12/15 3.237
Chapter 183 02/12/15 3.233
Chapter 182 01/12/15 3.217
Chapter 181 23/11/15 3.251
Chapter 180 21/11/15 3.267
Chapter 179 20/11/15 3.232
Chapter 178 19/11/15 3.241
Chapter 177 18/11/15 3.238
Chapter 176 17/11/15 3.229
Chapter 175 16/11/15 3.199
Chapter 174 14/11/15 3.225
Chapter 173 13/11/15 3.248
Chapter 172 11/11/15 3.274
Chapter 171 10/11/15 3.238
Chapter 170 09/11/15 3.266
Chapter 169 08/11/15 3.271
Chapter 168 07/11/15 3.236
Chapter 167 06/11/15 3.247
Chapter 166 05/11/15 3.238
Chapter 165 04/11/15 3.232
Chapter 164 03/11/15 3.246
Chapter 163 31/10/15 3.238
Chapter 162 30/10/15 3.235
Chapter 161 29/10/15 3.242
Chapter 160 27/10/15 3.260
Chapter 159 26/10/15 3.235
Chapter 158 25/10/15 3.238
Chapter 157 25/10/15 3.231
Chapter 156 23/10/15 3.267
Chapter 155 22/10/15 3.272
Chapter 154 21/10/15 3.269
Chapter 153 20/10/15 3.256
Chapter 152 20/10/15 3.240
Chapter 151 19/10/15 3.237
Chapter 150 19/10/15 3.261
Chapter 149 18/10/15 3.283
Chapter 148 18/10/15 3.213
Chapter 147 15/10/15 3.234
Chapter 146 15/10/15 3.214
Chapter 145 12/10/15 3.239
Chapter 144 12/10/15 3.216
Chapter 143 12/10/15 3.207
Chapter 142 09/10/15 3.230
Chapter 141 09/10/15 3.254
Chapter 140 08/10/15 3.270
Chapter 139 08/10/15 3.217
Chapter 138 06/10/15 3.304
Chapter 137 06/10/15 3.246
Chapter 136 05/10/15 3.233
Chapter 135 05/10/15 3.239
Chapter 134 03/10/15 3.245
Chapter 133 03/10/15 3.239
Chapter 132 02/10/15 3.259
Chapter 131 02/10/15 3.221
Chapter 130 30/09/15 3.319
Chapter 129 30/09/15 3.247
Chapter 128 28/09/15 3.272
Chapter 127 28/09/15 3.243
Chapter 126 05/04/15 3.256
Chapter 125 04/04/15 3.253
Chapter 124 03/04/15 3.213
Chapter 123 01/04/15 3.193
Chapter 122 31/03/15 3.246
Chapter 121 30/03/15 3.187
Chapter 120 29/03/15 3.197
Chapter 119 28/03/15 3.208
Chapter 118 27/03/15 3.213
Chapter 117 26/03/15 3.230
Chapter 116 25/03/15 3.208
Chapter 115 24/03/15 3.191
Chapter 114 23/03/15 3.168
Chapter 113 22/03/15 3.166
Chapter 112 21/03/15 3.154
Chapter 111 20/03/15 3.210
Chapter 110 18/03/15 3.193
Chapter 109 17/03/15 3.167
Chapter 108 16/03/15 3.192
Chapter 107 16/03/15 3.197
Chapter 106 16/03/15 3.168
Chapter 105 16/03/15 3.172
Chapter 104 16/03/15 3.165
Chapter 103 16/03/15 3.163
Chapter 102 16/03/15 3.176
Chapter 101 16/03/15 3.181
Chapter 100 16/03/15 3.226
Chapter 99 16/03/15 3.179
Chapter 98 16/03/15 3.162
Chapter 97 16/03/15 3.191
Chapter 96 16/03/15 3.167
Chapter 95 16/03/15 3.159
Chapter 94 16/03/15 3.169
Chapter 93 16/03/15 3.168
Chapter 92 16/03/15 3.171
Chapter 91 16/03/15 3.160
Chapter 90 16/03/15 3.184
Chapter 89 16/03/15 3.163
Chapter 88 16/03/15 3.142
Chapter 87 16/03/15 3.148
Chapter 86 16/03/15 3.185
Chapter 85 16/03/15 3.165
Chapter 84 16/03/15 3.149
Chapter 83 15/03/15 3.153
Chapter 82 15/03/15 3.150
Chapter 81 15/03/15 3.170
Chapter 80 15/03/15 3.167
Chapter 79 15/03/15 3.187
Chapter 78 15/03/15 3.150
Chapter 77 15/03/15 3.150
Chapter 76 15/03/15 3.164
Chapter 75 15/03/15 3.161
Chapter 74 15/03/15 3.153
Chapter 73 15/03/15 3.163
Chapter 72 15/03/15 3.169
Chapter 71 15/03/15 3.168
Chapter 70 15/03/15 3.182
Chapter 69 15/03/15 3.167
Chapter 68 15/03/15 3.154
Chapter 67 15/03/15 3.151
Chapter 66 15/03/15 3.156
Chapter 65 15/03/15 3.156
Chapter 64 15/03/15 3.188
Chapter 63 15/03/15 3.202
Chapter 62 15/03/15 3.183
Chapter 62 15/03/15 3.175
Chapter 61 15/03/15 3.176
Chapter 60 15/03/15 3.192
Chapter 59 15/03/15 3.175
Chapter 58 15/03/15 3.153
Chapter 57 15/03/15 3.175
Chapter 56 15/03/15 3.200
Chapter 55 15/03/15 3.194
Chapter 54 15/03/15 3.174
Chapter 53 15/03/15 3.211
Chapter 52 15/03/15 3.216
Chapter 51 15/03/15 3.203
Chapter 50 15/03/15 3.179
Chapter 49 15/03/15 3.175
Chapter 48 15/03/15 3.161
Chapter 47 15/03/15 3.192
Chapter 46 15/03/15 3.228
Chapter 45 15/03/15 3.181
Chapter 44 15/03/15 3.148
Chapter 43 15/03/15 3.190
Chapter 42 15/03/15 3.155
Chapter 41 15/03/15 3.152
Chapter 40 15/03/15 3.188
Chapter 39 15/03/15 3.159
Chapter 38 15/03/15 3.168
Chapter 37 15/03/15 3.169
Chapter 36 15/03/15 3.188
Chapter 35 15/03/15 3.186
Chapter 34 15/03/15 3.174
Chapter 33 15/03/15 3.163
Chapter 32 15/03/15 3.156
Chapter 31 15/03/15 3.165
Chapter 30 15/03/15 3.203
Chapter 29 15/03/15 3.191
Chapter 28 15/03/15 3.176
Chapter 27 15/03/15 3.174
Chapter 26 15/03/15 3.196
Chapter 25 15/03/15 3.186
Chapter 25 15/03/15 3.157
Chapter 24 15/03/15 3.175
Chapter 23 15/03/15 3.165
Chapter 22 15/03/15 3.163
Chapter 21 15/03/15 3.177
Chapter 21 15/03/15 3.174
Chapter 20 15/03/15 3.193
Chapter 19 15/03/15 3.192
Chapter 19 15/03/15 3.174
Chapter 18 15/03/15 3.193
Chapter 18 15/03/15 3.170
Chapter 17 15/03/15 3.179
Chapter 16 15/03/15 3.194
Chapter 15 15/03/15 3.180
Chapter 14 15/03/15 3.182
Chapter 13 15/03/15 3.210
Chapter 12 15/03/15 3.226
Chapter 11 15/03/15 3.200
Chapter 10 15/03/15 3.229
Chapter 9 15/03/15 3.217
Chapter 8 15/03/15 3.235
Chapter 7 15/03/15 3.249
Chapter 6 15/03/15 3.265
Chapter 6 15/03/15 3.243
Chapter 5 15/03/15 3.316
Chapter 4 15/03/15 3.314
Chapter 3 15/03/15 3.377
Chapter 2 15/03/15 3.593
Chapter 1 15/03/15 4.070
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Tống Nhật Hạ Lan 20:56 24/11/16Chapter 7Báo vi phạm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch