NOW

NOW
Lượt xem: 54.531
Nội dung

NOW dựa trên bối cảnh sau cuộc chiến Cao Câu Ly và Trung Nguyên Đường triều và xoay quanh nhân vật chính là Bi-Ryu , một môn đệ Tứ Thần Võ , và Ah-Rin , một cô gái hậu đậu mang kiếm trong suốt các hành trình

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 225 11:00 01/01 3.270
Chapter 224 30/12/16 3.347
Chapter 223 28/12/16 3.363
Chapter 222 26/12/16 3.335
Chapter 221 25/12/16 3.302
Chapter 220 23/12/16 3.282
Chapter 219 21/12/16 3.268
Chapter 218 19/12/16 3.295
Chapter 217 19/12/16 3.239
Chapter 216 16/12/16 3.299
Chapter 215 14/12/16 3.275
Chapter 214 12/12/16 3.281
Chapter 213 12/12/16 3.230
Chapter 212 09/12/16 3.308
Chapter 211 07/12/16 3.308
Chapter 210 05/12/16 3.351
Chapter 209 04/12/16 3.346
Chapter 208 02/12/16 3.320
Chapter 207 30/11/16 3.310
Chapter 206 30/11/16 3.250
Chapter 205 27/11/16 3.290
Chapter 204 27/11/16 3.227
Chapter 203 23/11/16 3.305
Chapter 202 23/11/16 3.240
Chapter 201 20/11/16 3.279
Chapter 200 18/11/16 3.296
Chapter 199 16/11/16 3.297
Chapter 198 14/11/16 3.255
Chapter 197 13/11/16 3.246
Chapter 196 13/11/16 3.175
Chapter 195 09/11/16 3.240
Chapter 194 07/11/16 3.243
Chapter 193 06/11/16 3.254
Chapter 192 04/11/16 3.275
Chapter 191 02/11/16 3.501
Chapter 190 02/11/16 3.227
Chapter 189 16/12/15 3.374
Chapter 188 13/12/15 3.284
Chapter 187 12/12/15 3.265
Chapter 186 09/12/15 3.250
Chapter 185 06/12/15 3.231
Chapter 184 04/12/15 3.234
Chapter 183 02/12/15 3.231
Chapter 182 01/12/15 3.215
Chapter 181 23/11/15 3.248
Chapter 180 21/11/15 3.264
Chapter 179 20/11/15 3.231
Chapter 178 19/11/15 3.240
Chapter 177 18/11/15 3.237
Chapter 176 17/11/15 3.229
Chapter 175 16/11/15 3.199
Chapter 174 14/11/15 3.223
Chapter 173 13/11/15 3.246
Chapter 172 11/11/15 3.272
Chapter 171 10/11/15 3.238
Chapter 170 09/11/15 3.266
Chapter 169 08/11/15 3.271
Chapter 168 07/11/15 3.235
Chapter 167 06/11/15 3.244
Chapter 166 05/11/15 3.237
Chapter 165 04/11/15 3.231
Chapter 164 03/11/15 3.244
Chapter 163 31/10/15 3.236
Chapter 162 30/10/15 3.233
Chapter 161 29/10/15 3.239
Chapter 160 27/10/15 3.257
Chapter 159 26/10/15 3.234
Chapter 158 25/10/15 3.237
Chapter 157 25/10/15 3.228
Chapter 156 23/10/15 3.266
Chapter 155 22/10/15 3.269
Chapter 154 21/10/15 3.267
Chapter 153 20/10/15 3.254
Chapter 152 20/10/15 3.238
Chapter 151 19/10/15 3.236
Chapter 150 19/10/15 3.259
Chapter 149 18/10/15 3.280
Chapter 148 18/10/15 3.212
Chapter 147 15/10/15 3.233
Chapter 146 15/10/15 3.212
Chapter 145 12/10/15 3.237
Chapter 144 12/10/15 3.213
Chapter 143 12/10/15 3.204
Chapter 142 09/10/15 3.229
Chapter 141 09/10/15 3.251
Chapter 140 08/10/15 3.267
Chapter 139 08/10/15 3.214
Chapter 138 06/10/15 3.300
Chapter 137 06/10/15 3.244
Chapter 136 05/10/15 3.231
Chapter 135 05/10/15 3.236
Chapter 134 03/10/15 3.243
Chapter 133 03/10/15 3.236
Chapter 132 02/10/15 3.257
Chapter 131 02/10/15 3.219
Chapter 130 30/09/15 3.314
Chapter 129 30/09/15 3.245
Chapter 128 28/09/15 3.270
Chapter 127 28/09/15 3.239
Chapter 126 05/04/15 3.255
Chapter 125 04/04/15 3.251
Chapter 124 03/04/15 3.211
Chapter 123 01/04/15 3.191
Chapter 122 31/03/15 3.245
Chapter 121 30/03/15 3.185
Chapter 120 29/03/15 3.195
Chapter 119 28/03/15 3.206
Chapter 118 27/03/15 3.211
Chapter 117 26/03/15 3.229
Chapter 116 25/03/15 3.206
Chapter 115 24/03/15 3.190
Chapter 114 23/03/15 3.166
Chapter 113 22/03/15 3.165
Chapter 112 21/03/15 3.152
Chapter 111 20/03/15 3.207
Chapter 110 18/03/15 3.191
Chapter 109 17/03/15 3.165
Chapter 108 16/03/15 3.190
Chapter 107 16/03/15 3.195
Chapter 106 16/03/15 3.167
Chapter 105 16/03/15 3.171
Chapter 104 16/03/15 3.163
Chapter 103 16/03/15 3.162
Chapter 102 16/03/15 3.174
Chapter 101 16/03/15 3.180
Chapter 100 16/03/15 3.223
Chapter 99 16/03/15 3.177
Chapter 98 16/03/15 3.160
Chapter 97 16/03/15 3.189
Chapter 96 16/03/15 3.166
Chapter 95 16/03/15 3.157
Chapter 94 16/03/15 3.168
Chapter 93 16/03/15 3.165
Chapter 92 16/03/15 3.169
Chapter 91 16/03/15 3.158
Chapter 90 16/03/15 3.182
Chapter 89 16/03/15 3.161
Chapter 88 16/03/15 3.140
Chapter 87 16/03/15 3.146
Chapter 86 16/03/15 3.182
Chapter 85 16/03/15 3.164
Chapter 84 16/03/15 3.148
Chapter 83 15/03/15 3.152
Chapter 82 15/03/15 3.148
Chapter 81 15/03/15 3.169
Chapter 80 15/03/15 3.165
Chapter 79 15/03/15 3.185
Chapter 78 15/03/15 3.148
Chapter 77 15/03/15 3.148
Chapter 76 15/03/15 3.162
Chapter 75 15/03/15 3.160
Chapter 74 15/03/15 3.151
Chapter 73 15/03/15 3.161
Chapter 72 15/03/15 3.166
Chapter 71 15/03/15 3.165
Chapter 70 15/03/15 3.179
Chapter 69 15/03/15 3.166
Chapter 68 15/03/15 3.152
Chapter 67 15/03/15 3.150
Chapter 66 15/03/15 3.156
Chapter 65 15/03/15 3.155
Chapter 64 15/03/15 3.186
Chapter 63 15/03/15 3.199
Chapter 62 15/03/15 3.175
Chapter 62 15/03/15 3.182
Chapter 61 15/03/15 3.176
Chapter 60 15/03/15 3.192
Chapter 59 15/03/15 3.173
Chapter 58 15/03/15 3.151
Chapter 57 15/03/15 3.175
Chapter 56 15/03/15 3.197
Chapter 55 15/03/15 3.193
Chapter 54 15/03/15 3.173
Chapter 53 15/03/15 3.210
Chapter 52 15/03/15 3.215
Chapter 51 15/03/15 3.201
Chapter 50 15/03/15 3.178
Chapter 49 15/03/15 3.175
Chapter 48 15/03/15 3.159
Chapter 47 15/03/15 3.191
Chapter 46 15/03/15 3.226
Chapter 45 15/03/15 3.180
Chapter 44 15/03/15 3.147
Chapter 43 15/03/15 3.187
Chapter 42 15/03/15 3.154
Chapter 41 15/03/15 3.151
Chapter 40 15/03/15 3.188
Chapter 39 15/03/15 3.158
Chapter 38 15/03/15 3.168
Chapter 37 15/03/15 3.168
Chapter 36 15/03/15 3.186
Chapter 35 15/03/15 3.185
Chapter 34 15/03/15 3.173
Chapter 33 15/03/15 3.162
Chapter 32 15/03/15 3.154
Chapter 31 15/03/15 3.165
Chapter 30 15/03/15 3.202
Chapter 29 15/03/15 3.190
Chapter 28 15/03/15 3.176
Chapter 27 15/03/15 3.174
Chapter 26 15/03/15 3.194
Chapter 25 15/03/15 3.156
Chapter 25 15/03/15 3.185
Chapter 24 15/03/15 3.175
Chapter 23 15/03/15 3.164
Chapter 22 15/03/15 3.162
Chapter 21 15/03/15 3.173
Chapter 21 15/03/15 3.177
Chapter 20 15/03/15 3.193
Chapter 19 15/03/15 3.173
Chapter 19 15/03/15 3.190
Chapter 18 15/03/15 3.170
Chapter 18 15/03/15 3.192
Chapter 17 15/03/15 3.178
Chapter 16 15/03/15 3.194
Chapter 15 15/03/15 3.179
Chapter 14 15/03/15 3.181
Chapter 13 15/03/15 3.209
Chapter 12 15/03/15 3.226
Chapter 11 15/03/15 3.198
Chapter 10 15/03/15 3.226
Chapter 9 15/03/15 3.215
Chapter 8 15/03/15 3.232
Chapter 7 15/03/15 3.244
Chapter 6 15/03/15 3.238
Chapter 6 15/03/15 3.259
Chapter 5 15/03/15 3.310
Chapter 4 15/03/15 3.307
Chapter 3 15/03/15 3.368
Chapter 2 15/03/15 3.577
Chapter 1 15/03/15 4.030
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Tống Nhật Hạ Lan 20:56 24/11/16Chapter 7Báo vi phạm
AuthorTrả lời
leoric9x 13:49 03/04/16Báo vi phạm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch