Ocha Nigosu

Ocha Nigosu
Lượt xem: 6.716
Nội dung

Hắn là một tên có ngoại hình khá làm cho người ta sợ,(hầu hết ai cũng sợ cả @@) và lúc nào cũng bị người khác kiếm chuyện để gây sự,nhưng khi hắn vào cấp 3 hắn muốn làm người tốt nên hắn tìm một club nào vào để cải cách hình tượng của mình......!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 109: (END) 15/03/15 3.094
Chapter 108 15/03/15 3.061
Chapter 107 15/03/15 3.053
Chapter 106 15/03/15 3.026
Chapter 105 15/03/15 3.027
Chapter 104 15/03/15 3.054
Chapter 103 15/03/15 3.027
Chapter 102 15/03/15 3.024
Chapter 101 15/03/15 3.025
Chapter 100 15/03/15 3.025
Chapter 99 15/03/15 3.029
Chapter 98 15/03/15 3.025
Chapter 97 15/03/15 3.031
Chapter 96 15/03/15 3.028
Chapter 95 15/03/15 3.028
Chapter 94 15/03/15 3.027
Chapter 93 15/03/15 3.025
Chapter 92 15/03/15 3.023
Chapter 91 15/03/15 3.026
Chapter 90 15/03/15 3.034
Chapter 89 15/03/15 3.026
Chapter 88 15/03/15 3.025
Chapter 87 15/03/15 3.025
Chapter 86 15/03/15 3.025
Chapter 85 15/03/15 3.026
Chapter 84 15/03/15 3.024
Chapter 83 15/03/15 3.029
Chapter 82 15/03/15 3.032
Chapter 81 15/03/15 3.026
Chapter 80 15/03/15 3.026
Chapter 79 15/03/15 3.028
Chapter 78 15/03/15 3.023
Chapter 77 15/03/15 3.024
Chapter 76 15/03/15 3.027
Chapter 75 15/03/15 3.024
Chapter 74 15/03/15 3.023
Chapter 73 15/03/15 3.036
Chapter 72 15/03/15 3.036
Chapter 71 15/03/15 3.026
Chapter 70 15/03/15 3.038
Chapter 69 15/03/15 3.026
Chapter 68 15/03/15 3.021
Chapter 67 15/03/15 3.026
Chapter 66 15/03/15 3.029
Chapter 65 15/03/15 3.026
Chapter 64 15/03/15 3.039
Chapter 63 15/03/15 3.026
Chapter 62 15/03/15 3.029
Chapter 61 15/03/15 3.029
Chapter 60 15/03/15 3.028
Chapter 59 15/03/15 3.026
Chapter 58 15/03/15 3.032
Chapter 57 15/03/15 3.030
Chapter 56 15/03/15 3.051
Chapter 55 15/03/15 3.046
Chapter 54 15/03/15 3.034
Chapter 53 15/03/15 3.033
Chapter 52 15/03/15 3.031
Chapter 51 15/03/15 3.037
Chapter 50 15/03/15 3.036
Chapter 49 15/03/15 3.035
Chapter 48 15/03/15 3.044
Chapter 47 15/03/15 3.034
Chapter 46 15/03/15 3.049
Chapter 45 15/03/15 3.035
Chapter 44 15/03/15 3.043
Chapter 43 15/03/15 3.034
Chapter 42 15/03/15 3.038
Chapter 41 15/03/15 3.036
Chapter 40 15/03/15 3.035
Chapter 39 15/03/15 3.032
Chapter 38 15/03/15 3.032
Chapter 37 15/03/15 3.031
Chapter 36 15/03/15 3.030
Chapter 35 15/03/15 3.037
Chapter 34 15/03/15 3.033
Chapter 33 15/03/15 3.037
Chapter 32 15/03/15 3.035
Chapter 31 15/03/15 3.036
Chapter 30 15/03/15 3.032
Chapter 29 15/03/15 3.040
Chapter 28 15/03/15 3.033
Chapter 27 15/03/15 3.033
Chapter 26 15/03/15 3.039
Chapter 25 15/03/15 3.034
Chapter 24 15/03/15 3.032
Chapter 23 15/03/15 3.028
Chapter 22 15/03/15 3.030
Chapter 21 15/03/15 3.033
Chapter 20 15/03/15 3.034
Chapter 19 15/03/15 3.045
Chapter 18 15/03/15 3.029
Chapter 17 15/03/15 3.035
Chapter 16 15/03/15 3.032
Chapter 15 15/03/15 3.040
Chapter 14 15/03/15 3.034
Chapter 13 15/03/15 3.044
Chapter 12 15/03/15 3.034
Chapter 11 15/03/15 3.042
Chapter 10 15/03/15 3.035
Chapter 9 15/03/15 3.049
Chapter 8 15/03/15 3.038
Chapter 7 15/03/15 3.038
Chapter 6 15/03/15 3.035
Chapter 5 15/03/15 3.040
Chapter 4 15/03/15 3.040
Chapter 3 15/03/15 3.047
Chapter 2 15/03/15 3.051
Chapter 1 15/03/15 3.078
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch