Ocha Nigosu

Ocha Nigosu
Lượt xem: 6.542
Nội dung

Hắn là một tên có ngoại hình khá làm cho người ta sợ,(hầu hết ai cũng sợ cả @@) và lúc nào cũng bị người khác kiếm chuyện để gây sự,nhưng khi hắn vào cấp 3 hắn muốn làm người tốt nên hắn tìm một club nào vào để cải cách hình tượng của mình......!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 109: (END) 15/03/15 3.087
Chapter 108 15/03/15 3.058
Chapter 107 15/03/15 3.051
Chapter 106 15/03/15 3.026
Chapter 105 15/03/15 3.025
Chapter 104 15/03/15 3.039
Chapter 103 15/03/15 3.026
Chapter 102 15/03/15 3.023
Chapter 101 15/03/15 3.025
Chapter 100 15/03/15 3.025
Chapter 99 15/03/15 3.027
Chapter 98 15/03/15 3.024
Chapter 97 15/03/15 3.031
Chapter 96 15/03/15 3.026
Chapter 95 15/03/15 3.028
Chapter 94 15/03/15 3.026
Chapter 93 15/03/15 3.025
Chapter 92 15/03/15 3.023
Chapter 91 15/03/15 3.025
Chapter 90 15/03/15 3.033
Chapter 89 15/03/15 3.026
Chapter 88 15/03/15 3.025
Chapter 87 15/03/15 3.025
Chapter 86 15/03/15 3.024
Chapter 85 15/03/15 3.025
Chapter 84 15/03/15 3.023
Chapter 83 15/03/15 3.028
Chapter 82 15/03/15 3.031
Chapter 81 15/03/15 3.026
Chapter 80 15/03/15 3.025
Chapter 79 15/03/15 3.027
Chapter 78 15/03/15 3.022
Chapter 77 15/03/15 3.024
Chapter 76 15/03/15 3.027
Chapter 75 15/03/15 3.023
Chapter 74 15/03/15 3.022
Chapter 73 15/03/15 3.035
Chapter 72 15/03/15 3.035
Chapter 71 15/03/15 3.025
Chapter 70 15/03/15 3.037
Chapter 69 15/03/15 3.026
Chapter 68 15/03/15 3.021
Chapter 67 15/03/15 3.026
Chapter 66 15/03/15 3.029
Chapter 65 15/03/15 3.025
Chapter 64 15/03/15 3.038
Chapter 63 15/03/15 3.026
Chapter 62 15/03/15 3.029
Chapter 61 15/03/15 3.029
Chapter 60 15/03/15 3.028
Chapter 59 15/03/15 3.025
Chapter 58 15/03/15 3.029
Chapter 57 15/03/15 3.029
Chapter 56 15/03/15 3.046
Chapter 55 15/03/15 3.042
Chapter 54 15/03/15 3.032
Chapter 53 15/03/15 3.031
Chapter 52 15/03/15 3.029
Chapter 51 15/03/15 3.035
Chapter 50 15/03/15 3.035
Chapter 49 15/03/15 3.033
Chapter 48 15/03/15 3.042
Chapter 47 15/03/15 3.031
Chapter 46 15/03/15 3.046
Chapter 45 15/03/15 3.030
Chapter 44 15/03/15 3.040
Chapter 43 15/03/15 3.032
Chapter 42 15/03/15 3.035
Chapter 41 15/03/15 3.034
Chapter 40 15/03/15 3.032
Chapter 39 15/03/15 3.030
Chapter 38 15/03/15 3.029
Chapter 37 15/03/15 3.029
Chapter 36 15/03/15 3.027
Chapter 35 15/03/15 3.034
Chapter 34 15/03/15 3.030
Chapter 33 15/03/15 3.035
Chapter 32 15/03/15 3.033
Chapter 31 15/03/15 3.035
Chapter 30 15/03/15 3.031
Chapter 29 15/03/15 3.039
Chapter 28 15/03/15 3.032
Chapter 27 15/03/15 3.031
Chapter 26 15/03/15 3.038
Chapter 25 15/03/15 3.032
Chapter 24 15/03/15 3.030
Chapter 23 15/03/15 3.027
Chapter 22 15/03/15 3.028
Chapter 21 15/03/15 3.031
Chapter 20 15/03/15 3.033
Chapter 19 15/03/15 3.043
Chapter 18 15/03/15 3.028
Chapter 17 15/03/15 3.033
Chapter 16 15/03/15 3.031
Chapter 15 15/03/15 3.038
Chapter 14 15/03/15 3.032
Chapter 13 15/03/15 3.042
Chapter 12 15/03/15 3.033
Chapter 11 15/03/15 3.040
Chapter 10 15/03/15 3.034
Chapter 9 15/03/15 3.047
Chapter 8 15/03/15 3.037
Chapter 7 15/03/15 3.037
Chapter 6 15/03/15 3.034
Chapter 5 15/03/15 3.039
Chapter 4 15/03/15 3.039
Chapter 3 15/03/15 3.046
Chapter 2 15/03/15 3.049
Chapter 1 15/03/15 3.073
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch