Orange Marmalade

Orange Marmalade
Lượt xem: 15.705
Nội dung

Ma Ri là một ma cà rồng sống khép kín. Cô không thích kết bạn với con người và muốn sống một khoảng đời thầm lặng. Tuy nhiên Ma Ri lại gặp rắc rối với cậu bạn nổi tiếng nhất trường – Jae Min...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 119 05/08/15 3.252
Chapter 118 05/08/15 3.213
Chapter 117 05/08/15 3.257
Chapter 116 05/08/15 3.149
Chapter 115 05/08/15 3.283
Chapter 114 04/08/15 3.113
Chapter 113 04/08/15 3.087
Chapter 112 04/08/15 3.162
Chapter 111 30/06/15 3.139
Chapter 110 30/06/15 3.124
Chapter 109 30/06/15 3.085
Chapter 108 30/06/15 3.088
Chapter 107 29/06/15 3.109
Chapter 106 08/06/15 3.116
Chapter 105 08/06/15 3.076
Chapter 104 08/06/15 3.103
Chapter 103 26/05/15 3.154
Chapter 102 26/05/15 3.154
Chapter 101 25/05/15 3.104
Chapter 100 17/05/15 3.116
Chapter 99 17/05/15 3.104
Chapter 98 17/05/15 3.114
Chapter 97 16/05/15 3.159
Chapter 96 15/05/15 3.095
Chapter 95 18/03/15 3.109
Chapter 94 18/03/15 3.115
Chapter 93 18/03/15 3.105
Chapter 92 18/03/15 3.099
Chapter 91 18/03/15 3.103
Chapter 90 18/03/15 3.127
Chapter 89 18/03/15 3.107
Chapter 88 18/03/15 3.106
Chapter 87 18/03/15 3.095
Chapter 86 18/03/15 3.119
Chapter 85 18/03/15 3.073
Chapter 84 18/03/15 3.063
Chapter 83 18/03/15 3.097
Chapter 82 18/03/15 3.088
Chapter 81 18/03/15 3.095
Chapter 80 18/03/15 3.107
Chapter 79 18/03/15 3.126
Chapter 78 18/03/15 3.110
Chapter 77 18/03/15 3.068
Chapter 76 18/03/15 3.096
Chapter 75 18/03/15 3.091
Chapter 74 18/03/15 3.086
Chapter 73 18/03/15 3.096
Chapter 72 18/03/15 3.114
Chapter 71 18/03/15 3.096
Chapter 70 18/03/15 3.102
Chapter 69 18/03/15 3.104
Chapter 68 18/03/15 3.117
Chapter 67 18/03/15 3.086
Chapter 66 18/03/15 3.082
Chapter 65 18/03/15 3.100
Chapter 64 18/03/15 3.112
Chapter 63 18/03/15 3.097
Chapter 62 18/03/15 3.092
Chapter 61 18/03/15 3.107
Chapter 60.5 18/03/15 3.102
Chapter 60 18/03/15 3.090
Chapter 59 18/03/15 3.084
Chapter 58 18/03/15 3.097
Chapter 57 18/03/15 3.100
Chapter 56 18/03/15 3.093
Chapter 55 18/03/15 3.106
Chapter 54 18/03/15 3.088
Chapter 53 18/03/15 3.107
Chapter 52 18/03/15 3.081
Chapter 51 18/03/15 3.102
Chapter 50 18/03/15 3.099
Chapter 49 18/03/15 3.091
Chapter 48 18/03/15 3.071
Chapter 47 18/03/15 3.070
Chapter 46 18/03/15 3.087
Chapter 45 18/03/15 3.087
Chapter 44 18/03/15 3.093
Chapter 43 18/03/15 3.111
Chapter 42 18/03/15 3.092
Chapter 41 18/03/15 3.104
Chapter 40 18/03/15 3.138
Chapter 39 18/03/15 3.094
Chapter 38 17/05/15 3.131
Chapter 37 18/03/15 3.080
Chapter 36 17/05/15 3.078
Chapter 35 17/05/15 3.086
Chapter 34 17/05/15 3.055
Chapter 33 17/05/15 3.077
Chapter 32 17/05/15 3.081
Chapter 31 18/03/15 3.093
Chapter 30 17/05/15 3.076
Chapter 29 18/03/15 3.095
Chapter 28 18/03/15 3.102
Chapter 27 18/03/15 3.108
Chapter 26 18/03/15 3.086
Chapter 25 18/03/15 3.086
Chapter 24 18/03/15 3.082
Chapter 23 18/03/15 3.065
Chapter 22 18/03/15 3.100
Chapter 21 18/03/15 3.115
Chapter 20 15/03/15 3.082
Chapter 19 15/03/15 3.089
Chapter 18 15/03/15 3.093
Chapter 17 15/03/15 3.082
Chapter 16 15/03/15 3.079
Chapter 15 15/03/15 3.085
Chapter 14 15/03/15 3.109
Chapter 13 15/03/15 3.072
Chapter 12 15/03/15 3.101
Chapter 11 15/03/15 3.084
Chapter 10 15/03/15 3.052
Chapter 9 15/03/15 3.073
Chapter 8 15/03/15 3.072
Chapter 7 15/03/15 3.083
Chapter 6 15/03/15 3.056
Chapter 5 15/03/15 3.096
Chapter 4 15/03/15 3.106
Chapter 3 15/03/15 3.145
Chapter 2 15/03/15 3.142
Chapter 1 15/03/15 3.219
Chapter 0 15/03/15 3.156
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch