Our Reason For Living -Lý Do Sống Còn

Our Reason For Living -Lý Do Sống Còn
Lượt xem: 5.311
Nội dung

Akira và các bạn vừa kết thúc lễ tốt nghiệp thì bị bất tỉnh! 11 người họ bị bắt và nhốt vào lớp học bởi 1 tên sát nhân quái dị! Ai bị hắn bắt sẽ bị biến thành hình nộm….! Cuộc chiến đấu vì mạng sống bắt đầu

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 48 1 ngày trước 3.073
Chapter 47 12:49 24/10 3.090
Chapter 46 12:12 22/10 3.077
Chapter 45 20:25 14/10 3.086
Chapter 44 21:30 12/10 3.092
Chapter 43 21:30 12/10 3.057
Chapter 42 21:30 12/10 3.045
Chapter 41 21:30 12/10 3.045
Chapter 40 21:30 12/10 3.039
Chapter 39 21:30 12/10 3.039
Chapter 38 21:30 12/10 3.043
Chapter 37 21:30 12/10 3.042
Chapter 36 21:30 12/10 3.043
Chapter 35 21:30 12/10 3.040
Chapter 34 21:30 12/10 3.043
Chapter 33 21:30 12/10 3.045
Chapter 32 21:30 12/10 3.044
Chapter 31 21:30 12/10 3.043
Chapter 30 21:30 12/10 3.042
Chapter 29 21:30 12/10 3.038
Chapter 28 21:30 12/10 3.037
Chapter 27 21:30 12/10 3.043
Chapter 26 21:30 12/10 3.043
Chapter 25 21:30 12/10 3.046
Chapter 24 21:30 12/10 3.040
Chapter 23 21:30 12/10 3.038
Chapter 22 21:30 12/10 3.038
Chapter 21 21:30 12/10 3.038
Chapter 20 21:30 12/10 3.041
Chapter 19 21:30 12/10 3.037
Chapter 18 21:30 12/10 3.040
Chapter 17 21:30 12/10 3.038
Chapter 16 21:30 12/10 3.039
Chapter 15 21:30 12/10 3.037
Chapter 13 21:30 12/10 3.041
Chapter 12 21:30 12/10 3.040
Chapter 11 21:30 12/10 3.045
Chapter 9 21:30 12/10 3.043
Chapter 8 21:30 12/10 3.042
Chapter 7 21:30 12/10 3.045
Chapter 6 21:30 12/10 3.046
Chapter 5 21:30 12/10 3.056
Chapter 4 21:30 12/10 3.058
Chapter 3 21:30 12/10 3.064
Chapter 2 21:30 12/10 3.080
Chapter 1 21:30 12/10 3.130
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch