Pastel

Pastel
Lượt xem: 15.466
Nội dung

Tadano Mugi sau khi thất tình vì bạn gái chuyển trường liền ra bãi biển làm việc cho quên sầu & gặp Yuu ở đây & yêu Yuu. Sau khi về nhà mới biết Yuu sẽ ở nhà cậu ta do một vài lý do và ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 140 10/10/15 3.102
Chapter 139 23/08/15 3.135
Chapter 138 15/08/15 3.145
Chapter 137 06/08/15 3.114
Chapter 136 23/07/15 3.115
Chapter 135 15/07/15 3.083
Chapter 134 15/03/15 3.135
Chapter 133 15/03/15 3.109
Chapter 132 15/03/15 3.096
Chapter 131 15/03/15 3.046
Chapter 130 15/03/15 3.075
Chapter 129 15/03/15 3.066
Chapter 128 15/03/15 3.079
Chapter 127 15/03/15 3.074
Chapter 126 15/03/15 3.056
Chapter 125 15/03/15 3.080
Chapter 124 15/03/15 3.061
Chapter 123.5 15/03/15 3.068
Chapter 123 15/03/15 3.088
Chapter 122 15/03/15 3.078
Chapter 121 15/03/15 3.072
Chapter 120 15/03/15 3.084
Chapter 119.5 15/03/15 3.068
Chapter 119 15/03/15 3.081
Chapter 118 15/03/15 3.091
Chapter 117 15/03/15 3.062
Chapter 116 15/03/15 3.083
Chapter 115 15/03/15 3.072
Chapter 114 15/03/15 3.059
Chapter 113 15/03/15 3.072
Chapter 112 15/03/15 3.087
Chapter 111 15/03/15 3.079
Chapter 110 15/03/15 3.069
Chapter 109 15/03/15 3.073
Chapter 108 15/03/15 3.065
Chapter 107 15/03/15 3.062
Chapter 106 15/03/15 3.085
Chapter 105 15/03/15 3.088
Chapter 104 15/03/15 3.077
Chapter 103 15/03/15 3.074
Chapter 102 15/03/15 3.080
Chapter 101 15/03/15 3.096
Chapter 100 15/03/15 3.095
Chapter 99 15/03/15 3.100
Chapter 98 15/03/15 3.073
Chapter 97 15/03/15 3.090
Chapter 96 15/03/15 3.135
Chapter 95 15/03/15 3.079
Chapter 94: Love is All You Need 15/03/15 3.100
Chapter 93 15/03/15 3.144
Chapter 92 15/03/15 3.089
Chapter 91 15/03/15 3.075
Chapter 90 15/03/15 3.087
Chapter 89 15/03/15 3.094
Chapter 88 15/03/15 3.114
Chapter 87 15/03/15 3.090
Chapter 86 15/03/15 3.062
Chapter 85 15/03/15 3.081
Chapter 84 15/03/15 3.083
Chapter 83 15/03/15 3.102
Chapter 82 15/03/15 3.084
Chapter 81 15/03/15 3.098
Chapter 80 15/03/15 3.097
Chapter 79 15/03/15 3.108
Chapter 78 15/03/15 3.126
Chapter 77 15/03/15 3.081
Chapter 76 15/03/15 3.067
Chapter 75 15/03/15 3.112
Chapter 74 15/03/15 3.086
Chapter 73 15/03/15 3.118
Chapter 72.2 15/03/15 3.101
Chapter 72.1 15/03/15 3.071
Chapter 71 15/03/15 3.089
Chapter 70 15/03/15 3.072
Chapter 69 15/03/15 3.070
Chapter 68 15/03/15 3.098
Chapter 67 15/03/15 3.081
Chapter 66 15/03/15 3.068
Chapter 65 15/03/15 3.062
Chapter 64 15/03/15 3.071
Chapter 63 15/03/15 3.092
Chapter 62 15/03/15 3.080
Chapter 61 15/03/15 3.084
Chapter 60 15/03/15 3.076
Chapter 59 15/03/15 3.097
Chapter 58 15/03/15 3.084
Chapter 57 15/03/15 3.118
Chapter 56 15/03/15 3.082
Chapter 55 15/03/15 3.070
Chapter 54 15/03/15 3.078
Chapter 53 15/03/15 3.096
Chapter 52 15/03/15 3.076
Chapter 51 15/03/15 3.087
Chapter 50 15/03/15 3.077
Chapter 49 15/03/15 3.075
Chapter 48 15/03/15 3.064
Chapter 47 15/03/15 3.080
Chapter 46 15/03/15 3.078
Chapter 45 15/03/15 3.075
Chapter 44 15/03/15 3.066
Chapter 43 15/03/15 3.061
Chapter 42 15/03/15 3.060
Chapter 41 15/03/15 3.069
Chapter 40 15/03/15 3.100
Chapter 39 15/03/15 3.082
Chapter 38 15/03/15 3.085
Chapter 37 15/03/15 3.057
Chapter 36 15/03/15 3.094
Chapter 35 15/03/15 3.096
Chapter 34 15/03/15 3.087
Chapter 33 15/03/15 3.093
Chapter 32 15/03/15 3.096
Chapter 31 15/03/15 3.101
Chapter 30 15/03/15 3.072
Chapter 29 15/03/15 3.063
Chapter 28 15/03/15 3.074
Chapter 27 15/03/15 3.082
Chapter 26 15/03/15 3.058
Chapter 25 15/03/15 3.071
Chapter 24 15/03/15 3.089
Chapter 23 15/03/15 3.103
Chapter 22 15/03/15 3.081
Chapter 21 15/03/15 3.091
Chapter 20 15/03/15 3.090
Chapter 19 15/03/15 3.084
Chapter 18 15/03/15 3.097
Chapter 17 15/03/15 3.056
Chapter 16 15/03/15 3.084
Chapter 15 15/03/15 3.114
Chapter 14 15/03/15 3.090
Chapter 13 15/03/15 3.095
Chapter 12 15/03/15 3.111
Chapter 11 15/03/15 3.081
Chapter 10 15/03/15 3.092
Chapter 9 15/03/15 3.129
Chapter 8 15/03/15 3.082
Chapter 7 15/03/15 3.088
Chapter 6 15/03/15 3.099
Chapter 5 15/03/15 3.095
Chapter 4 15/03/15 3.130
Chapter 3 15/03/15 3.102
Chapter 2 15/03/15 3.094
Chapter 1 15/03/15 3.216
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch