Perman - Cậu bé siêu nhân

Perman - Cậu bé siêu nhân
Perman - Cậu bé siêu nhân Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Đọc theo phong cách Nhật Bản "từ phải qua trái nhé!"

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 96 18/03/15 3.344
Chapter 95 18/03/15 3.128
Chapter 94 18/03/15 3.125
Chapter 93 18/03/15 3.079
Chapter 92 18/03/15 3.082
Chapter 91 18/03/15 3.093
Chapter 90 18/03/15 3.212
Chapter 89 18/03/15 3.081
Chapter 88 18/03/15 3.069
Chapter 87 18/03/15 3.071
Chapter 86 18/03/15 3.084
Chapter 85 18/03/15 3.126
Chapter 84 18/03/15 3.071
Chapter 83 18/03/15 3.074
Chapter 82 18/03/15 3.098
Chapter 81 18/03/15 3.071
Chapter 80 18/03/15 3.075
Chapter 79 18/03/15 3.076
Chapter 78 18/03/15 3.080
Chapter 77 18/03/15 3.083
Chapter 76 18/03/15 3.118
Chapter 75 18/03/15 3.067
Chapter 74 18/03/15 3.092
Chapter 73 18/03/15 3.065
Chapter 72 18/03/15 3.071
Chapter 67 18/03/15 3.069
Chapter 66 18/03/15 3.063
Chapter 65 18/03/15 3.082
Chapter 64 18/03/15 3.078
Chapter 63 18/03/15 3.071
Chapter 62 18/03/15 3.060
Chapter 61 18/03/15 3.071
Chapter 60 18/03/15 3.058
Chapter 59 18/03/15 3.057
Chapter 58 18/03/15 3.060
Chapter 57 18/03/15 3.064
Chapter 56 18/03/15 3.076
Chapter 55 18/03/15 3.063
Chapter 54 18/03/15 3.064
Chapter 53 18/03/15 3.069
Chapter 52 18/03/15 3.069
Chapter 51 18/03/15 3.070
Chapter 50 18/03/15 3.063
Chapter 49 18/03/15 3.073
Chapter 48 18/03/15 3.070
Chapter 47 18/03/15 3.068
Chapter 46 18/03/15 3.084
Chapter 45 18/03/15 3.062
Chapter 44 18/03/15 3.063
Chapter 43 18/03/15 3.071
Chapter 42 18/03/15 3.075
Chapter 41 18/03/15 3.070
Chapter 40 18/03/15 3.067
Chapter 39 18/03/15 3.062
Chapter 38 18/03/15 3.070
Chapter 37 18/03/15 3.072
Chapter 31 18/03/15 3.072
Chapter 30 18/03/15 3.103
Chapter 29 18/03/15 3.075
Chapter 28 18/03/15 3.085
Chapter 27 18/03/15 3.086
Chapter 26 18/03/15 3.072
Chapter 25 18/03/15 3.115
Chapter 24 18/03/15 3.100
Chapter 23 18/03/15 3.098
Chapter 22 18/03/15 3.096
Chapter 21 18/03/15 3.088
Chapter 20 18/03/15 3.086
Chapter 19 18/03/15 3.071
Chapter 18 18/03/15 3.080
Chapter 17 18/03/15 3.081
Chapter 16 18/03/15 3.084
Chapter 15 18/03/15 3.094
Chapter 14 18/03/15 3.095
Chapter 13 18/03/15 3.105
Chapter 12 18/03/15 3.115
Chapter 11 18/03/15 3.074
Chapter 10 18/03/15 3.093
Chapter 9 18/03/15 3.080
Chapter 8 18/03/15 3.111
Chapter 7 18/03/15 3.079
Chapter 6 18/03/15 3.112
Chapter 5 18/03/15 3.092
Chapter 4 18/03/15 3.117
Chapter 3 18/03/15 3.115
Chapter 2 18/03/15 3.144
Chapter 1 18/03/15 3.319
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch