Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Lượt xem: 92.630
Nội dung

Phong Thần Ký - Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nỗi dậy!
tất cả sẽ có trong Phong Thần Ký! cùng đọc thử nào!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 182: Hồi cuối cùng 15/03/15 4.069
Chapter 181: Chân Thiền Truyện Tử Vũ Truyện ... 15/03/15 3.703
Chapter 180: Khiêu chiến cuối cùng 15/03/15 3.621
Chapter 179: Thiên Vấn 15/03/15 3.461
Chapter 178: Mộng Huyễn Bào Ảnh 15/03/15 3.411
Chapter 177: Thịnh Thế Sụp Đổ 15/03/15 3.434
Chapter 176: Siêu Việt 15/03/15 3.420
Chapter 175: Long chi Đạo 15/03/15 3.433
Chapter 174: Phá Long 15/03/15 3.454
Chapter 173 15/03/15 3.380
Chapter 172 15/03/15 3.355
Chapter 171 15/03/15 3.358
Chapter 170 15/03/15 3.371
Chapter 169 15/03/15 3.336
Chapter 168 15/03/15 3.336
Chapter 167 15/03/15 3.354
Chapter 166 15/03/15 3.330
Chapter 165 15/03/15 3.344
Chapter 164 15/03/15 3.523
Chapter 163 15/03/15 3.322
Chapter 162 15/03/15 3.322
Chapter 161 15/03/15 3.332
Chapter 160 15/03/15 3.347
Chapter 159 15/03/15 3.298
Chapter 158 15/03/15 3.296
Chapter 157 15/03/15 3.299
Chapter 156 15/03/15 3.310
Chapter 155 15/03/15 3.296
Chapter 154 15/03/15 3.299
Chapter 153 15/03/15 3.320
Chapter 152 15/03/15 3.295
Chapter 151 15/03/15 3.305
Chapter 150 15/03/15 3.409
Chapter 149 15/03/15 3.344
Chapter 148 15/03/15 3.296
Chapter 147 15/03/15 3.313
Chapter 146 15/03/15 3.333
Chapter 145 15/03/15 3.356
Chapter 144 15/03/15 3.360
Chapter 143 15/03/15 3.378
Chapter 142 15/03/15 3.394
Chapter 141 15/03/15 3.394
Chapter 140 15/03/15 3.467
Chapter 139 15/03/15 3.369
Chapter 138 15/03/15 3.382
Chapter 137 15/03/15 3.343
Chapter 136 15/03/15 3.345
Chapter 135 15/03/15 3.381
Chapter 134 15/03/15 3.374
Chapter 133 15/03/15 3.362
Chapter 132 15/03/15 3.376
Chapter 131 15/03/15 3.358
Chapter 130 15/03/15 3.389
Chapter 129 15/03/15 3.361
Chapter 128 15/03/15 3.357
Chapter 127 15/03/15 3.344
Chapter 126 15/03/15 3.355
Chapter 125 15/03/15 3.430
Chapter 124 15/03/15 3.543
Chapter 123 15/03/15 3.397
Chapter 122 15/03/15 3.405
Chapter 121 15/03/15 3.380
Chapter 120 15/03/15 3.393
Chapter 119 15/03/15 3.384
Chapter 118 15/03/15 3.388
Chapter 117 15/03/15 3.392
Chapter 116 15/03/15 3.402
Chapter 115 15/03/15 3.407
Chapter 114 15/03/15 3.447
Chapter 113 15/03/15 3.420
Chapter 112 15/03/15 3.401
Chapter 111 15/03/15 3.395
Chapter 110 15/03/15 3.416
Chapter 109 15/03/15 3.439
Chapter 108 15/03/15 3.393
Chapter 107 15/03/15 3.386
Chapter 106 15/03/15 3.408
Chapter 105 15/03/15 3.447
Chapter 104 15/03/15 3.724
Chapter 103 15/03/15 3.489
Chapter 102 15/03/15 3.445
Chapter 101 15/03/15 3.484
Chapter 100 15/03/15 3.494
Chapter 99 15/03/15 3.467
Chapter 98 15/03/15 3.496
Chapter 97 15/03/15 3.520
Chapter 96 15/03/15 3.517
Chapter 95 15/03/15 3.500
Chapter 94 15/03/15 3.498
Chapter 93 15/03/15 3.494
Chapter 92 15/03/15 3.505
Chapter 91 15/03/15 3.505
Chapter 90 15/03/15 3.533
Chapter 89 15/03/15 3.514
Chapter 88 15/03/15 3.506
Chapter 87 15/03/15 3.493
Chapter 86 15/03/15 3.557
Chapter 85 15/03/15 3.490
Chapter 84 15/03/15 3.468
Chapter 83 15/03/15 3.464
Chapter 82 15/03/15 3.492
Chapter 81 15/03/15 3.518
Chapter 80 15/03/15 3.575
Chapter 79 15/03/15 3.487
Chapter 78 15/03/15 3.471
Chapter 77 15/03/15 3.495
Chapter 76 15/03/15 3.486
Chapter 75 15/03/15 3.486
Chapter 74 15/03/15 3.466
Chapter 73 15/03/15 3.470
Chapter 72 15/03/15 3.476
Chapter 71 15/03/15 3.476
Chapter 70 15/03/15 3.501
Chapter 69 15/03/15 3.479
Chapter 68 15/03/15 3.475
Chapter 67 15/03/15 3.476
Chapter 66 15/03/15 3.492
Chapter 65 15/03/15 3.582
Chapter 64 15/03/15 4.321
Chapter 63 15/03/15 3.594
Chapter 62 15/03/15 3.532
Chapter 61 15/03/15 3.523
Chapter 60 15/03/15 3.563
Chapter 59 15/03/15 3.511
Chapter 58 15/03/15 3.524
Chapter 57 15/03/15 3.557
Chapter 56 15/03/15 3.537
Chapter 55 15/03/15 3.561
Chapter 54 15/03/15 3.584
Chapter 53 15/03/15 3.560
Chapter 52 15/03/15 3.586
Chapter 51 15/03/15 3.624
Chapter 50 15/03/15 3.646
Chapter 49 15/03/15 3.583
Chapter 48 15/03/15 3.565
Chapter 47 15/03/15 3.592
Chapter 46 15/03/15 3.591
Chapter 45 15/03/15 3.587
Chapter 44 15/03/15 3.573
Chapter 43 15/03/15 3.569
Chapter 42 15/03/15 3.562
Chapter 41 15/03/15 3.565
Chapter 40 15/03/15 3.591
Chapter 39 15/03/15 3.574
Chapter 38 15/03/15 3.582
Chapter 37 15/03/15 3.601
Chapter 36 15/03/15 3.612
Chapter 35 15/03/15 3.656
Chapter 34 15/03/15 3.619
Chapter 33 15/03/15 3.604
Chapter 32 15/03/15 3.615
Chapter 31 15/03/15 3.654
Chapter 30 15/03/15 3.642
Chapter 29 15/03/15 3.583
Chapter 28 15/03/15 3.593
Chapter 27 15/03/15 3.648
Chapter 26 15/03/15 3.588
Chapter 25 15/03/15 3.592
Chapter 24 15/03/15 3.576
Chapter 23 15/03/15 3.575
Chapter 22 15/03/15 3.597
Chapter 21 15/03/15 3.627
Chapter 20 15/03/15 3.715
Chapter 19 15/03/15 3.654
Chapter 18 15/03/15 3.673
Chapter 17 15/03/15 3.631
Chapter 16 15/03/15 3.650
Chapter 15 15/03/15 3.712
Chapter 14 15/03/15 3.733
Chapter 13 15/03/15 3.694
Chapter 12 15/03/15 3.691
Chapter 11 15/03/15 3.695
Chapter 10 15/03/15 3.708
Chapter 9 15/03/15 3.581
Chapter 8 15/03/15 3.494
Chapter 7 15/03/15 3.461
Chapter 6 15/03/15 3.406
Chapter 5 15/03/15 3.411
Chapter 4 15/03/15 3.421
Chapter 3 15/03/15 3.469
Chapter 2 15/03/15 3.495
Chapter 1 15/03/15 4.177
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Duong656 10:16 29/12/16Chapter 42Báo vi phạm
 có vào dc web 500nhac.com đâu. Like truyện hay
AuthorTrả lời
Mmm_A 17:35 08/03/16Báo vi phạm
hay nhỉ? )))))))))

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch