Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Lượt xem: 30.023
Nội dung

Phong Thần Ký - Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nỗi dậy!
tất cả sẽ có trong Phong Thần Ký! cùng đọc thử nào!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 182: Hồi cuối cùng 15/03/15 3.342
Chapter 181: Chân Thiền Truyện Tử Vũ Truyện ... 15/03/15 3.273
Chapter 180: Khiêu chiến cuối cùng 15/03/15 3.256
Chapter 179: Thiên Vấn 15/03/15 3.155
Chapter 178: Mộng Huyễn Bào Ảnh 15/03/15 3.142
Chapter 177: Thịnh Thế Sụp Đổ 15/03/15 3.162
Chapter 176: Siêu Việt 15/03/15 3.152
Chapter 175: Long chi Đạo 15/03/15 3.153
Chapter 174: Phá Long 15/03/15 3.167
Chapter 173 15/03/15 3.151
Chapter 172 15/03/15 3.151
Chapter 171 15/03/15 3.149
Chapter 170 15/03/15 3.141
Chapter 169 15/03/15 3.137
Chapter 168 15/03/15 3.138
Chapter 167 15/03/15 3.150
Chapter 166 15/03/15 3.135
Chapter 165 15/03/15 3.145
Chapter 164 15/03/15 3.311
Chapter 163 15/03/15 3.146
Chapter 162 15/03/15 3.150
Chapter 161 15/03/15 3.142
Chapter 160 15/03/15 3.158
Chapter 159 15/03/15 3.122
Chapter 158 15/03/15 3.124
Chapter 157 15/03/15 3.122
Chapter 156 15/03/15 3.133
Chapter 155 15/03/15 3.127
Chapter 154 15/03/15 3.132
Chapter 153 15/03/15 3.132
Chapter 152 15/03/15 3.120
Chapter 151 15/03/15 3.133
Chapter 150 15/03/15 3.185
Chapter 149 15/03/15 3.170
Chapter 148 15/03/15 3.116
Chapter 147 15/03/15 3.128
Chapter 146 15/03/15 3.128
Chapter 145 15/03/15 3.116
Chapter 144 15/03/15 3.117
Chapter 143 15/03/15 3.119
Chapter 142 15/03/15 3.112
Chapter 141 15/03/15 3.107
Chapter 140 15/03/15 3.140
Chapter 139 15/03/15 3.121
Chapter 138 15/03/15 3.126
Chapter 137 15/03/15 3.113
Chapter 136 15/03/15 3.110
Chapter 135 15/03/15 3.129
Chapter 134 15/03/15 3.117
Chapter 133 15/03/15 3.120
Chapter 132 15/03/15 3.131
Chapter 131 15/03/15 3.120
Chapter 130 15/03/15 3.131
Chapter 129 15/03/15 3.124
Chapter 128 15/03/15 3.122
Chapter 127 15/03/15 3.118
Chapter 126 15/03/15 3.118
Chapter 125 15/03/15 3.137
Chapter 124 15/03/15 3.174
Chapter 123 15/03/15 3.140
Chapter 122 15/03/15 3.150
Chapter 121 15/03/15 3.123
Chapter 120 15/03/15 3.123
Chapter 119 15/03/15 3.128
Chapter 118 15/03/15 3.123
Chapter 117 15/03/15 3.129
Chapter 116 15/03/15 3.126
Chapter 115 15/03/15 3.124
Chapter 114 15/03/15 3.153
Chapter 113 15/03/15 3.135
Chapter 112 15/03/15 3.127
Chapter 111 15/03/15 3.124
Chapter 110 15/03/15 3.125
Chapter 109 15/03/15 3.147
Chapter 108 15/03/15 3.128
Chapter 107 15/03/15 3.124
Chapter 106 15/03/15 3.124
Chapter 105 15/03/15 3.144
Chapter 104 15/03/15 3.188
Chapter 103 15/03/15 3.150
Chapter 102 15/03/15 3.142
Chapter 101 15/03/15 3.165
Chapter 100 15/03/15 3.153
Chapter 99 15/03/15 3.143
Chapter 98 15/03/15 3.142
Chapter 97 15/03/15 3.147
Chapter 96 15/03/15 3.170
Chapter 95 15/03/15 3.155
Chapter 94 15/03/15 3.146
Chapter 93 15/03/15 3.143
Chapter 92 15/03/15 3.158
Chapter 91 15/03/15 3.163
Chapter 90 15/03/15 3.159
Chapter 89 15/03/15 3.143
Chapter 88 15/03/15 3.134
Chapter 87 15/03/15 3.133
Chapter 86 15/03/15 3.176
Chapter 85 15/03/15 3.148
Chapter 84 15/03/15 3.144
Chapter 83 15/03/15 3.149
Chapter 82 15/03/15 3.141
Chapter 81 15/03/15 3.154
Chapter 80 15/03/15 3.192
Chapter 79 15/03/15 3.141
Chapter 78 15/03/15 3.143
Chapter 77 15/03/15 3.146
Chapter 76 15/03/15 3.139
Chapter 75 15/03/15 3.145
Chapter 74 15/03/15 3.135
Chapter 73 15/03/15 3.132
Chapter 72 15/03/15 3.138
Chapter 71 15/03/15 3.140
Chapter 70 15/03/15 3.154
Chapter 69 15/03/15 3.140
Chapter 68 15/03/15 3.145
Chapter 67 15/03/15 3.143
Chapter 66 15/03/15 3.151
Chapter 65 15/03/15 3.164
Chapter 64 15/03/15 3.360
Chapter 63 15/03/15 3.160
Chapter 62 15/03/15 3.143
Chapter 61 15/03/15 3.140
Chapter 60 15/03/15 3.157
Chapter 59 15/03/15 3.136
Chapter 58 15/03/15 3.135
Chapter 57 15/03/15 3.139
Chapter 56 15/03/15 3.150
Chapter 55 15/03/15 3.147
Chapter 54 15/03/15 3.148
Chapter 53 15/03/15 3.148
Chapter 52 15/03/15 3.146
Chapter 51 15/03/15 3.172
Chapter 50 15/03/15 3.178
Chapter 49 15/03/15 3.164
Chapter 48 15/03/15 3.150
Chapter 47 15/03/15 3.162
Chapter 46 15/03/15 3.153
Chapter 45 15/03/15 3.154
Chapter 44 15/03/15 3.157
Chapter 43 15/03/15 3.148
Chapter 42 15/03/15 3.148
Chapter 41 15/03/15 3.140
Chapter 40 15/03/15 3.153
Chapter 39 15/03/15 3.138
Chapter 38 15/03/15 3.147
Chapter 37 15/03/15 3.140
Chapter 36 15/03/15 3.152
Chapter 35 15/03/15 3.161
Chapter 34 15/03/15 3.146
Chapter 33 15/03/15 3.140
Chapter 32 15/03/15 3.149
Chapter 31 15/03/15 3.158
Chapter 30 15/03/15 3.166
Chapter 29 15/03/15 3.136
Chapter 28 15/03/15 3.140
Chapter 27 15/03/15 3.171
Chapter 26 15/03/15 3.130
Chapter 25 15/03/15 3.123
Chapter 24 15/03/15 3.117
Chapter 23 15/03/15 3.122
Chapter 22 15/03/15 3.122
Chapter 21 15/03/15 3.132
Chapter 20 15/03/15 3.149
Chapter 19 15/03/15 3.152
Chapter 18 15/03/15 3.162
Chapter 17 15/03/15 3.140
Chapter 16 15/03/15 3.151
Chapter 15 15/03/15 3.164
Chapter 14 15/03/15 3.143
Chapter 13 15/03/15 3.132
Chapter 12 15/03/15 3.140
Chapter 11 15/03/15 3.162
Chapter 10 15/03/15 3.158
Chapter 9 15/03/15 3.156
Chapter 8 15/03/15 3.143
Chapter 7 15/03/15 3.169
Chapter 6 15/03/15 3.153
Chapter 5 15/03/15 3.170
Chapter 4 15/03/15 3.171
Chapter 3 15/03/15 3.167
Chapter 2 15/03/15 3.184
Chapter 1 15/03/15 3.287
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Mmm_A 17:35 08/03Báo vi phạm
hay nhỉ? )))))))))

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch