Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Lượt xem: 46.100
Nội dung

Phong Thần Ký - Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nỗi dậy!
tất cả sẽ có trong Phong Thần Ký! cùng đọc thử nào!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 182: Hồi cuối cùng 15/03/15 3.512
Chapter 181: Chân Thiền Truyện Tử Vũ Truyện ... 15/03/15 3.390
Chapter 180: Khiêu chiến cuối cùng 15/03/15 3.353
Chapter 179: Thiên Vấn 15/03/15 3.228
Chapter 178: Mộng Huyễn Bào Ảnh 15/03/15 3.205
Chapter 177: Thịnh Thế Sụp Đổ 15/03/15 3.226
Chapter 176: Siêu Việt 15/03/15 3.214
Chapter 175: Long chi Đạo 15/03/15 3.216
Chapter 174: Phá Long 15/03/15 3.235
Chapter 173 15/03/15 3.211
Chapter 172 15/03/15 3.199
Chapter 171 15/03/15 3.197
Chapter 170 15/03/15 3.197
Chapter 169 15/03/15 3.186
Chapter 168 15/03/15 3.183
Chapter 167 15/03/15 3.197
Chapter 166 15/03/15 3.183
Chapter 165 15/03/15 3.197
Chapter 164 15/03/15 3.365
Chapter 163 15/03/15 3.184
Chapter 162 15/03/15 3.186
Chapter 161 15/03/15 3.185
Chapter 160 15/03/15 3.201
Chapter 159 15/03/15 3.160
Chapter 158 15/03/15 3.164
Chapter 157 15/03/15 3.161
Chapter 156 15/03/15 3.174
Chapter 155 15/03/15 3.163
Chapter 154 15/03/15 3.172
Chapter 153 15/03/15 3.173
Chapter 152 15/03/15 3.162
Chapter 151 15/03/15 3.168
Chapter 150 15/03/15 3.235
Chapter 149 15/03/15 3.210
Chapter 148 15/03/15 3.162
Chapter 147 15/03/15 3.171
Chapter 146 15/03/15 3.179
Chapter 145 15/03/15 3.170
Chapter 144 15/03/15 3.177
Chapter 143 15/03/15 3.181
Chapter 142 15/03/15 3.164
Chapter 141 15/03/15 3.160
Chapter 140 15/03/15 3.200
Chapter 139 15/03/15 3.179
Chapter 138 15/03/15 3.182
Chapter 137 15/03/15 3.158
Chapter 136 15/03/15 3.164
Chapter 135 15/03/15 3.186
Chapter 134 15/03/15 3.182
Chapter 133 15/03/15 3.184
Chapter 132 15/03/15 3.187
Chapter 131 15/03/15 3.168
Chapter 130 15/03/15 3.185
Chapter 129 15/03/15 3.178
Chapter 128 15/03/15 3.171
Chapter 127 15/03/15 3.167
Chapter 126 15/03/15 3.172
Chapter 125 15/03/15 3.206
Chapter 124 15/03/15 3.257
Chapter 123 15/03/15 3.203
Chapter 122 15/03/15 3.215
Chapter 121 15/03/15 3.186
Chapter 120 15/03/15 3.197
Chapter 119 15/03/15 3.191
Chapter 118 15/03/15 3.191
Chapter 117 15/03/15 3.197
Chapter 116 15/03/15 3.197
Chapter 115 15/03/15 3.205
Chapter 114 15/03/15 3.238
Chapter 113 15/03/15 3.214
Chapter 112 15/03/15 3.195
Chapter 111 15/03/15 3.191
Chapter 110 15/03/15 3.203
Chapter 109 15/03/15 3.218
Chapter 108 15/03/15 3.202
Chapter 107 15/03/15 3.197
Chapter 106 15/03/15 3.195
Chapter 105 15/03/15 3.216
Chapter 104 15/03/15 3.321
Chapter 103 15/03/15 3.227
Chapter 102 15/03/15 3.221
Chapter 101 15/03/15 3.247
Chapter 100 15/03/15 3.239
Chapter 99 15/03/15 3.223
Chapter 98 15/03/15 3.240
Chapter 97 15/03/15 3.245
Chapter 96 15/03/15 3.252
Chapter 95 15/03/15 3.242
Chapter 94 15/03/15 3.233
Chapter 93 15/03/15 3.229
Chapter 92 15/03/15 3.242
Chapter 91 15/03/15 3.247
Chapter 90 15/03/15 3.256
Chapter 89 15/03/15 3.233
Chapter 88 15/03/15 3.220
Chapter 87 15/03/15 3.226
Chapter 86 15/03/15 3.269
Chapter 85 15/03/15 3.232
Chapter 84 15/03/15 3.228
Chapter 83 15/03/15 3.232
Chapter 82 15/03/15 3.246
Chapter 81 15/03/15 3.248
Chapter 80 15/03/15 3.300
Chapter 79 15/03/15 3.240
Chapter 78 15/03/15 3.234
Chapter 77 15/03/15 3.231
Chapter 76 15/03/15 3.237
Chapter 75 15/03/15 3.237
Chapter 74 15/03/15 3.232
Chapter 73 15/03/15 3.226
Chapter 72 15/03/15 3.226
Chapter 71 15/03/15 3.234
Chapter 70 15/03/15 3.254
Chapter 69 15/03/15 3.231
Chapter 68 15/03/15 3.231
Chapter 67 15/03/15 3.230
Chapter 66 15/03/15 3.235
Chapter 65 15/03/15 3.264
Chapter 64 15/03/15 3.613
Chapter 63 15/03/15 3.284
Chapter 62 15/03/15 3.244
Chapter 61 15/03/15 3.242
Chapter 60 15/03/15 3.262
Chapter 59 15/03/15 3.232
Chapter 58 15/03/15 3.236
Chapter 57 15/03/15 3.257
Chapter 56 15/03/15 3.256
Chapter 55 15/03/15 3.259
Chapter 54 15/03/15 3.259
Chapter 53 15/03/15 3.259
Chapter 52 15/03/15 3.259
Chapter 51 15/03/15 3.294
Chapter 50 15/03/15 3.295
Chapter 49 15/03/15 3.276
Chapter 48 15/03/15 3.257
Chapter 47 15/03/15 3.274
Chapter 46 15/03/15 3.272
Chapter 45 15/03/15 3.261
Chapter 44 15/03/15 3.260
Chapter 43 15/03/15 3.256
Chapter 42 15/03/15 3.257
Chapter 41 15/03/15 3.257
Chapter 40 15/03/15 3.276
Chapter 39 15/03/15 3.250
Chapter 38 15/03/15 3.267
Chapter 37 15/03/15 3.273
Chapter 36 15/03/15 3.284
Chapter 35 15/03/15 3.295
Chapter 34 15/03/15 3.267
Chapter 33 15/03/15 3.260
Chapter 32 15/03/15 3.273
Chapter 31 15/03/15 3.289
Chapter 30 15/03/15 3.290
Chapter 29 15/03/15 3.253
Chapter 28 15/03/15 3.249
Chapter 27 15/03/15 3.299
Chapter 26 15/03/15 3.251
Chapter 25 15/03/15 3.260
Chapter 24 15/03/15 3.238
Chapter 23 15/03/15 3.236
Chapter 22 15/03/15 3.244
Chapter 21 15/03/15 3.258
Chapter 20 15/03/15 3.288
Chapter 19 15/03/15 3.285
Chapter 18 15/03/15 3.294
Chapter 17 15/03/15 3.264
Chapter 16 15/03/15 3.279
Chapter 15 15/03/15 3.297
Chapter 14 15/03/15 3.278
Chapter 13 15/03/15 3.281
Chapter 12 15/03/15 3.298
Chapter 11 15/03/15 3.322
Chapter 10 15/03/15 3.312
Chapter 9 15/03/15 3.300
Chapter 8 15/03/15 3.263
Chapter 7 15/03/15 3.279
Chapter 6 15/03/15 3.242
Chapter 5 15/03/15 3.237
Chapter 4 15/03/15 3.241
Chapter 3 15/03/15 3.261
Chapter 2 15/03/15 3.262
Chapter 1 15/03/15 3.510
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Mmm_A 17:35 08/03Báo vi phạm
hay nhỉ? )))))))))

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch