Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Nội dung

Phong Thần Ký - Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nỗi dậy!
tất cả sẽ có trong Phong Thần Ký! cùng đọc thử nào!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 182: Hồi cuối cùng 15/03/15 4.367
Chapter 181: Chân Thiền Truyện Tử Vũ Truyện ... 15/03/15 3.864
Chapter 180: Khiêu chiến cuối cùng 15/03/15 3.750
Chapter 179: Thiên Vấn 15/03/15 3.572
Chapter 178: Mộng Huyễn Bào Ảnh 15/03/15 3.510
Chapter 177: Thịnh Thế Sụp Đổ 15/03/15 3.525
Chapter 176: Siêu Việt 15/03/15 3.513
Chapter 175: Long chi Đạo 15/03/15 3.530
Chapter 174: Phá Long 15/03/15 3.567
Chapter 173 15/03/15 3.459
Chapter 172 15/03/15 3.430
Chapter 171 15/03/15 3.431
Chapter 170 15/03/15 3.451
Chapter 169 15/03/15 3.410
Chapter 168 15/03/15 3.406
Chapter 167 15/03/15 3.422
Chapter 166 15/03/15 3.397
Chapter 165 15/03/15 3.411
Chapter 164 15/03/15 3.592
Chapter 163 15/03/15 3.391
Chapter 162 15/03/15 3.389
Chapter 161 15/03/15 3.396
Chapter 160 15/03/15 3.414
Chapter 159 15/03/15 3.358
Chapter 158 15/03/15 3.356
Chapter 157 15/03/15 3.355
Chapter 156 15/03/15 3.375
Chapter 155 15/03/15 3.360
Chapter 154 15/03/15 3.361
Chapter 153 15/03/15 3.393
Chapter 152 15/03/15 3.351
Chapter 151 15/03/15 3.362
Chapter 150 15/03/15 3.503
Chapter 149 15/03/15 3.403
Chapter 148 15/03/15 3.358
Chapter 147 15/03/15 3.382
Chapter 146 15/03/15 3.406
Chapter 145 15/03/15 3.427
Chapter 144 15/03/15 3.440
Chapter 143 15/03/15 3.472
Chapter 142 15/03/15 3.494
Chapter 141 15/03/15 3.496
Chapter 140 15/03/15 3.560
Chapter 139 15/03/15 3.448
Chapter 138 15/03/15 3.475
Chapter 137 15/03/15 3.437
Chapter 136 15/03/15 3.430
Chapter 135 15/03/15 3.473
Chapter 134 15/03/15 3.459
Chapter 133 15/03/15 3.451
Chapter 132 15/03/15 3.457
Chapter 131 15/03/15 3.444
Chapter 130 15/03/15 3.493
Chapter 129 15/03/15 3.446
Chapter 128 15/03/15 3.449
Chapter 127 15/03/15 3.445
Chapter 126 15/03/15 3.444
Chapter 125 15/03/15 3.540
Chapter 124 15/03/15 3.684
Chapter 123 15/03/15 3.516
Chapter 122 15/03/15 3.507
Chapter 121 15/03/15 3.493
Chapter 120 15/03/15 3.507
Chapter 119 15/03/15 3.493
Chapter 118 15/03/15 3.492
Chapter 117 15/03/15 3.499
Chapter 116 15/03/15 3.501
Chapter 115 15/03/15 3.525
Chapter 114 15/03/15 3.557
Chapter 113 15/03/15 3.537
Chapter 112 15/03/15 3.518
Chapter 111 15/03/15 3.524
Chapter 110 15/03/15 3.555
Chapter 109 15/03/15 3.571
Chapter 108 15/03/15 3.520
Chapter 107 15/03/15 3.501
Chapter 106 15/03/15 3.522
Chapter 105 15/03/15 3.565
Chapter 104 15/03/15 3.970
Chapter 103 15/03/15 3.646
Chapter 102 15/03/15 3.600
Chapter 101 15/03/15 3.618
Chapter 100 15/03/15 3.656
Chapter 99 15/03/15 3.615
Chapter 98 15/03/15 3.635
Chapter 97 15/03/15 3.668
Chapter 96 15/03/15 3.667
Chapter 95 15/03/15 3.643
Chapter 94 15/03/15 3.629
Chapter 93 15/03/15 3.638
Chapter 92 15/03/15 3.632
Chapter 91 15/03/15 3.639
Chapter 90 15/03/15 3.672
Chapter 89 15/03/15 3.643
Chapter 88 15/03/15 3.635
Chapter 87 15/03/15 3.624
Chapter 86 15/03/15 3.692
Chapter 85 15/03/15 3.628
Chapter 84 15/03/15 3.605
Chapter 83 15/03/15 3.598
Chapter 82 15/03/15 3.624
Chapter 81 15/03/15 3.646
Chapter 80 15/03/15 3.708
Chapter 79 15/03/15 3.623
Chapter 78 15/03/15 3.606
Chapter 77 15/03/15 3.628
Chapter 76 15/03/15 3.620
Chapter 75 15/03/15 3.614
Chapter 74 15/03/15 3.598
Chapter 73 15/03/15 3.595
Chapter 72 15/03/15 3.602
Chapter 71 15/03/15 3.622
Chapter 70 15/03/15 3.652
Chapter 69 15/03/15 3.605
Chapter 68 15/03/15 3.596
Chapter 67 15/03/15 3.604
Chapter 66 15/03/15 3.621
Chapter 65 15/03/15 3.765
Chapter 64 15/03/15 4.705
Chapter 63 15/03/15 3.781
Chapter 62 15/03/15 3.687
Chapter 61 15/03/15 3.670
Chapter 60 15/03/15 3.709
Chapter 59 15/03/15 3.667
Chapter 58 15/03/15 3.675
Chapter 57 15/03/15 3.709
Chapter 56 15/03/15 3.699
Chapter 55 15/03/15 3.716
Chapter 54 15/03/15 3.743
Chapter 53 15/03/15 3.734
Chapter 52 15/03/15 3.762
Chapter 51 15/03/15 3.791
Chapter 50 15/03/15 3.829
Chapter 49 15/03/15 3.751
Chapter 48 15/03/15 3.733
Chapter 47 15/03/15 3.766
Chapter 46 15/03/15 3.776
Chapter 45 15/03/15 3.767
Chapter 44 15/03/15 3.737
Chapter 43 15/03/15 3.741
Chapter 42 15/03/15 3.738
Chapter 41 15/03/15 3.738
Chapter 40 15/03/15 3.768
Chapter 39 15/03/15 3.764
Chapter 38 15/03/15 3.757
Chapter 37 15/03/15 3.778
Chapter 36 15/03/15 3.790
Chapter 35 15/03/15 3.848
Chapter 34 15/03/15 3.806
Chapter 33 15/03/15 3.786
Chapter 32 15/03/15 3.787
Chapter 31 15/03/15 3.835
Chapter 30 15/03/15 3.826
Chapter 29 15/03/15 3.749
Chapter 28 15/03/15 3.760
Chapter 27 15/03/15 3.816
Chapter 26 15/03/15 3.746
Chapter 25 15/03/15 3.757
Chapter 24 15/03/15 3.736
Chapter 23 15/03/15 3.722
Chapter 22 15/03/15 3.759
Chapter 21 15/03/15 3.795
Chapter 20 15/03/15 3.912
Chapter 19 15/03/15 3.837
Chapter 18 15/03/15 3.853
Chapter 17 15/03/15 3.818
Chapter 16 15/03/15 3.830
Chapter 15 15/03/15 3.909
Chapter 14 15/03/15 3.919
Chapter 13 15/03/15 3.871
Chapter 12 15/03/15 3.874
Chapter 11 15/03/15 3.865
Chapter 10 15/03/15 3.891
Chapter 9 15/03/15 3.726
Chapter 8 15/03/15 3.594
Chapter 7 15/03/15 3.543
Chapter 6 15/03/15 3.495
Chapter 5 15/03/15 3.492
Chapter 4 15/03/15 3.490
Chapter 3 15/03/15 3.558
Chapter 2 15/03/15 3.615
Chapter 1 15/03/15 4.582
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
zizizin 11:54 26/01Chapter 140Báo vi phạm
chapter 140 ho xem dc buc that
AuthorTrả lời
Duong656 10:16 29/12/16Chapter 42Báo vi phạm
 có vào dc web 500nhac.com đâu. Like truyện hay

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch