Phong Vân

Phong Vân
Lượt xem: 136.128
Nội dung

Bộ truyện bất hủ của Mã bựa! Dài hơi quá!
Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 675: Hồi cuối 15/03/15 4.625
Chapter 674 15/03/15 3.620
Chapter 673 15/03/15 3.449
Chapter 672 15/03/15 3.290
Chapter 671.2 15/03/15 3.202
Chapter 671.1 15/03/15 3.197
Chapter 670 15/03/15 3.269
Chapter 669 15/03/15 3.204
Chapter 668.2 15/03/15 3.183
Chapter 668.1 15/03/15 3.193
Chapter 667 15/03/15 3.200
Chapter 666 15/03/15 3.238
Chapter 665 15/03/15 3.216
Chapter 664 15/03/15 3.259
Chapter 663 15/03/15 3.351
Chapter 662 15/03/15 3.349
Chapter 661 15/03/15 3.371
Chapter 660 15/03/15 3.217
Chapter 659 15/03/15 3.175
Chapter 658 15/03/15 3.236
Chapter 657 15/03/15 3.169
Chapter 656 15/03/15 3.192
Chapter 655 15/03/15 3.235
Chapter 654 15/03/15 3.182
Chapter 653 15/03/15 3.201
Chapter 652 15/03/15 3.264
Chapter 651 15/03/15 3.163
Chapter 650 15/03/15 3.206
Chapter 649 15/03/15 3.178
Chapter 648 15/03/15 3.264
Chapter 647 29/09/15 3.244
Chapter 646 15/03/15 3.157
Chapter 645 15/03/15 3.195
Chapter 644 15/03/15 3.154
Chapter 643 15/03/15 3.156
Chapter 642 15/03/15 3.172
Chapter 641 15/03/15 3.189
Chapter 640 29/09/15 3.188
Chapter 639 15/03/15 3.170
Chapter 638 15/03/15 3.175
Chapter 637 15/03/15 3.187
Chapter 636 15/03/15 3.204
Chapter 635 15/03/15 3.248
Chapter 634 15/03/15 3.285
Chapter 633 15/03/15 3.225
Chapter 632 29/09/15 3.207
Chapter 631 15/03/15 3.196
Chapter 630 15/03/15 3.257
Chapter 629 15/03/15 3.167
Chapter 628 15/03/15 3.181
Chapter 627 15/03/15 3.170
Chapter 626 15/03/15 3.246
Chapter 625 15/03/15 3.172
Chapter 624 15/03/15 3.165
Chapter 623 15/03/15 3.166
Chapter 622 15/03/15 3.144
Chapter 621 15/03/15 3.143
Chapter 620 15/03/15 3.156
Chapter 619 15/03/15 3.137
Chapter 618 15/03/15 3.151
Chapter 617 15/03/15 3.157
Chapter 616 01/10/15 3.143
Chapter 615 15/03/15 3.164
Chapter 614 15/03/15 3.153
Chapter 613 15/03/15 3.135
Chapter 612 15/03/15 3.154
Chapter 611 15/03/15 3.148
Chapter 610 15/03/15 3.171
Chapter 609 15/03/15 3.151
Chapter 608 15/03/15 3.143
Chapter 607 15/03/15 3.153
Chapter 606 15/03/15 3.161
Chapter 605 15/03/15 3.175
Chapter 604 15/03/15 3.166
Chapter 603 15/03/15 3.152
Chapter 602 15/03/15 3.253
Chapter 601 15/03/15 3.160
Chapter 600 15/03/15 3.227
Chapter 599 15/03/15 3.175
Chapter 598 15/03/15 3.154
Chapter 597 15/03/15 3.199
Chapter 596 15/03/15 3.173
Chapter 595 15/03/15 3.141
Chapter 594 15/03/15 3.127
Chapter 593 15/03/15 3.140
Chapter 592 15/03/15 3.147
Chapter 591 15/03/15 3.160
Chapter 590 15/03/15 3.167
Chapter 589 15/03/15 3.171
Chapter 588 15/03/15 3.182
Chapter 587 15/03/15 3.162
Chapter 586 15/03/15 3.137
Chapter 585 15/03/15 3.193
Chapter 584 15/03/15 3.182
Chapter 583 15/03/15 3.175
Chapter 582 15/03/15 3.174
Chapter 581 15/03/15 3.179
Chapter 580 15/03/15 3.193
Chapter 579 15/03/15 3.178
Chapter 578 15/03/15 3.157
Chapter 577 15/03/15 3.167
Chapter 576 15/03/15 3.158
Chapter 575 15/03/15 3.166
Chapter 574 15/03/15 3.172
Chapter 573 15/03/15 3.152
Chapter 572 15/03/15 3.191
Chapter 571 15/03/15 3.158
Chapter 570 15/03/15 3.165
Chapter 569 15/03/15 3.151
Chapter 568 15/03/15 3.151
Chapter 567 15/03/15 3.154
Chapter 566 15/03/15 3.193
Chapter 565 15/03/15 3.249
Chapter 564 15/03/15 3.175
Chapter 563 15/03/15 3.185
Chapter 562 15/03/15 3.169
Chapter 561 15/03/15 3.157
Chapter 560 15/03/15 3.189
Chapter 559 15/03/15 3.196
Chapter 558 15/03/15 3.194
Chapter 557 15/03/15 3.173
Chapter 556 15/03/15 3.173
Chapter 555 15/03/15 3.175
Chapter 554 15/03/15 3.196
Chapter 553 15/03/15 3.208
Chapter 552 15/03/15 3.188
Chapter 551 15/03/15 3.193
Chapter 550 15/03/15 3.259
Chapter 549 15/03/15 3.190
Chapter 548 15/03/15 3.205
Chapter 547 15/03/15 3.196
Chapter 546 15/03/15 3.193
Chapter 545 15/03/15 3.231
Chapter 544 15/03/15 3.204
Chapter 543 15/03/15 3.203
Chapter 542 15/03/15 3.204
Chapter 541 15/03/15 3.208
Chapter 540 15/03/15 3.245
Chapter 539 15/03/15 3.191
Chapter 538 15/03/15 3.219
Chapter 537 15/03/15 3.209
Chapter 536 05/10/15 3.196
Chapter 535 15/03/15 3.287
Chapter 534 15/03/15 3.209
Chapter 533 15/03/15 3.207
Chapter 532 15/03/15 3.227
Chapter 531 15/03/15 3.222
Chapter 530 15/03/15 3.224
Chapter 529 15/03/15 3.273
Chapter 528 15/03/15 3.201
Chapter 527 15/03/15 3.199
Chapter 526 15/03/15 3.199
Chapter 525 15/03/15 3.213
Chapter 524 15/03/15 3.206
Chapter 523 15/03/15 3.225
Chapter 522 15/03/15 3.204
Chapter 521 15/03/15 3.231
Chapter 520 15/03/15 3.245
Chapter 519 15/03/15 3.183
Chapter 518 15/03/15 3.202
Chapter 517 15/03/15 3.214
Chapter 516 15/03/15 3.199
Chapter 515 15/03/15 3.204
Chapter 514 15/03/15 3.202
Chapter 513 15/03/15 3.190
Chapter 512 15/03/15 3.202
Chapter 511 15/03/15 3.215
Chapter 510 15/03/15 3.256
Chapter 509 15/03/15 3.196
Chapter 508 15/03/15 3.218
Chapter 507 15/03/15 3.188
Chapter 506 15/03/15 3.193
Chapter 505 15/03/15 3.240
Chapter 504 15/03/15 3.225
Chapter 503 15/03/15 3.231
Chapter 502 15/03/15 3.224
Chapter 501 15/03/15 3.186
Chapter 500 15/03/15 3.207
Chapter 499 15/03/15 3.202
Chapter 498 15/03/15 3.198
Chapter 497 15/03/15 3.190
Chapter 496 15/03/15 3.209
Chapter 495 15/03/15 3.222
Chapter 494 15/03/15 3.206
Chapter 493 15/03/15 3.232
Chapter 492 15/03/15 3.195
Chapter 491 15/03/15 3.233
Chapter 490 15/03/15 3.222
Chapter 489 15/03/15 3.197
Chapter 488 15/03/15 3.193
Chapter 487 15/03/15 3.223
Chapter 486 15/03/15 3.228
Chapter 485 15/03/15 3.206
Chapter 484 15/03/15 3.212
Chapter 483 15/03/15 3.253
Chapter 482 15/03/15 3.212
Chapter 481 15/03/15 3.236
Chapter 480 15/03/15 3.268
Chapter 479 15/03/15 3.231
Chapter 478 15/03/15 3.227
Chapter 477 15/03/15 3.240
Chapter 476 15/03/15 3.223
Chapter 475 15/03/15 3.252
Chapter 474 15/03/15 3.224
Chapter 473 15/03/15 3.201
Chapter 472 15/03/15 3.221
Chapter 471 15/03/15 3.261
Chapter 470 15/03/15 3.265
Chapter 469 15/03/15 3.234
Chapter 468 15/03/15 3.254
Chapter 467 15/03/15 3.231
Chapter 466 15/03/15 3.234
Chapter 465 15/03/15 3.238
Chapter 464 15/03/15 3.197
Chapter 463 15/03/15 3.230
Chapter 462 15/03/15 3.243
Chapter 461 15/03/15 3.238
Chapter 460 15/03/15 3.295
Chapter 459 15/03/15 3.240
Chapter 458 15/03/15 3.236
Chapter 457 15/03/15 3.272
Chapter 456 15/03/15 3.247
Chapter 455 15/03/15 3.255
Chapter 454 15/03/15 3.228
Chapter 453 15/03/15 3.255
Chapter 452 15/03/15 3.261
Chapter 451 01/10/15 3.286
Chapter 450 15/03/15 3.290
Chapter 449 15/03/15 3.257
Chapter 448 15/03/15 3.256
Chapter 447 15/03/15 3.271
Chapter 446 15/03/15 3.240
Chapter 445 15/03/15 3.277
Chapter 444 15/03/15 3.244
Chapter 443 15/03/15 3.262
Chapter 442 15/03/15 3.247
Chapter 441 15/03/15 3.308
Chapter 440 15/03/15 3.290
Chapter 439 15/03/15 3.348
Chapter 438 15/03/15 3.356
Chapter 437 15/03/15 3.303
Chapter 436 15/03/15 3.343
Chapter 435 15/03/15 3.369
Chapter 434 01/10/15 3.346
Chapter 433 15/03/15 3.320
Chapter 432 15/03/15 3.354
Chapter 431 15/03/15 3.351
Chapter 430 15/03/15 3.393
Chapter 429 15/03/15 3.368
Chapter 428 15/03/15 3.343
Chapter 427 15/03/15 3.358
Chapter 426 15/03/15 3.333
Chapter 425 15/03/15 3.362
Chapter 424 15/03/15 3.342
Chapter 423 15/03/15 3.351
Chapter 422 15/03/15 3.392
Chapter 421 15/03/15 3.408
Chapter 420 15/03/15 3.406
Chapter 419 15/03/15 3.390
Chapter 418 15/03/15 3.427
Chapter 417 15/03/15 3.396
Chapter 416 15/03/15 3.433
Chapter 415 15/03/15 3.416
Chapter 414 15/03/15 3.453
Chapter 413 15/03/15 3.494
Chapter 412 15/03/15 3.575
Chapter 411 15/03/15 3.723
Chapter 410 23/11/15 4.789
Chapter 409 14:57 16/02 3.350
Chapter 408 22:03 11/02 3.315
Chapter 407 00:57 03/02 3.368
Chapter 406 20:18 29/01 3.394
Chapter 405 20:29 26/01 3.431
Chapter 404 18:03 24/01 3.381
Chapter 403 22:06 20/01 3.391
Chapter 402 14:40 16/01 3.400
Chapter 401 22:06 12/01 3.382
Chapter 400 20:40 08/01 3.415
Chapter 399 21:17 05/01 3.346
Chapter 398 21:59 01/01 3.393
Chapter 397 29/12/15 3.382
Chapter 396 26/12/15 3.400
Chapter 395 22/12/15 3.443
Chapter 394 19/12/15 3.446
Chapter 393 15/12/15 3.441
Chapter 392 11/12/15 3.491
Chapter 391 09/12/15 3.583
Chapter 390 04/12/15 3.535
Chapter 389 01/12/15 3.474
Chapter 388 27/11/15 3.474
Chapter 387 22/11/15 3.502
Chapter 386 16/11/15 3.608
Chapter 385 16/10/15 3.576
Chapter 384 16/10/15 3.469
Chapter 383 13/10/15 3.459
Chapter 382 05/10/15 3.472
Chapter 381 02/10/15 3.508
Chapter 380 01/10/15 3.599
Chapter 379 29/09/15 3.487
Chapter 378 29/09/15 3.609
Chapter 377 29/09/15 3.294
Chapter 376 29/09/15 3.239
Chapter 375 29/09/15 3.267
Chapter 374 29/09/15 3.263
Chapter 373 29/09/15 3.268
Chapter 372 29/09/15 3.256
Chapter 371 29/09/15 3.275
Chapter 370 29/09/15 3.308
Chapter 369 29/09/15 3.330
Chapter 368 29/09/15 3.260
Chapter 367 29/09/15 3.289
Chapter 366 29/09/15 3.252
Chapter 365 29/09/15 3.326
Chapter 364 29/09/15 3.266
Chapter 363 29/09/15 3.327
Chapter 362 29/09/15 3.238
Chapter 361 29/09/15 3.245
Chapter 360 29/09/15 3.249
Chapter 359 29/09/15 3.252
Chapter 358 29/09/15 3.232
Chapter 357 29/09/15 3.230
Chapter 356 29/09/15 3.243
Chapter 355 29/09/15 3.273
Chapter 354 29/09/15 3.242
Chapter 353 29/09/15 3.242
Chapter 352 29/09/15 3.239
Chapter 351 29/09/15 3.247
Chapter 350 29/09/15 3.291
Chapter 349 29/09/15 3.252
Chapter 348 29/09/15 3.247
Chapter 347 29/09/15 3.253
Chapter 346 29/09/15 3.270
Chapter 345 29/09/15 3.283
Chapter 344 02/10/15 3.720
Chapter 343 29/09/15 3.214
Chapter 342 29/09/15 3.169
Chapter 341 29/09/15 3.199
Chapter 340 29/09/15 3.206
Chapter 339 29/09/15 3.174
Chapter 338 29/09/15 3.172
Chapter 337 29/09/15 3.170
Chapter 336 29/09/15 3.185
Chapter 335 29/09/15 3.166
Chapter 334 29/09/15 3.213
Chapter 333 29/09/15 3.166
Chapter 332 29/09/15 3.161
Chapter 331 29/09/15 3.176
Chapter 330 29/09/15 3.179
Chapter 329 29/09/15 3.169
Chapter 328 29/09/15 3.183
Chapter 327 29/09/15 3.175
Chapter 326 29/09/15 3.162
Chapter 325 29/09/15 3.159
Chapter 324 29/09/15 3.160
Chapter 323 29/09/15 3.163
Chapter 322 29/09/15 3.152
Chapter 321 29/09/15 3.173
Chapter 320 29/09/15 3.164
Chapter 319 29/09/15 3.132
Chapter 318 29/09/15 3.124
Chapter 317 29/09/15 3.137
Chapter 316 29/09/15 3.162
Chapter 315 29/09/15 3.151
Chapter 314 29/09/15 3.109
Chapter 313 29/09/15 3.121
Chapter 312 29/09/15 3.161
Chapter 311 29/09/15 3.141
Chapter 310 29/09/15 3.142
Chapter 309 29/09/15 3.119
Chapter 308 29/09/15 3.120
Chapter 307 29/09/15 3.132
Chapter 306 29/09/15 3.130
Chapter 305 29/09/15 3.135
Chapter 304 29/09/15 3.137
Chapter 303 29/09/15 3.117
Chapter 302 29/09/15 3.129
Chapter 301 29/09/15 3.135
Chapter 300 29/09/15 3.190
Chapter 299 29/09/15 3.101
Chapter 298 29/09/15 3.130
Chapter 297 29/09/15 3.152
Chapter 296 29/09/15 3.131
Chapter 295 29/09/15 3.142
Chapter 294 29/09/15 3.177
Chapter 293: Lam Nguyệt thành bại nhất chiến ... 15/03/15 3.145
Chapter 292: Động 15/03/15 3.132
Chapter 291: Tâm Dịch Phong Đao Thần Phong 15/03/15 3.125
Chapter 290 15/03/15 3.118
Chapter 289 15/03/15 3.108
Chapter 288 15/03/15 3.140
Chapter 287 15/03/15 3.119
Chapter 286 15/03/15 3.173
Chapter 285 15/03/15 3.100
Chapter 284 15/03/15 3.111
Chapter 283 15/03/15 3.117
Chapter 282 15/03/15 3.107
Chapter 281 15/03/15 3.098
Chapter 280 15/03/15 3.131
Chapter 279 15/03/15 3.101
Chapter 278 15/03/15 3.107
Chapter 277 15/03/15 3.103
Chapter 276 15/03/15 3.106
Chapter 275 15/03/15 3.111
Chapter 274 15/03/15 3.118
Chapter 273 15/03/15 3.098
Chapter 272 15/03/15 3.108
Chapter 271 15/03/15 3.111
Chapter 270 15/03/15 3.109
Chapter 269 15/03/15 3.108
Chapter 268 15/03/15 3.103
Chapter 267 15/03/15 3.116
Chapter 266 15/03/15 3.096
Chapter 265 15/03/15 3.109
Chapter 264 15/03/15 3.108
Chapter 263 15/03/15 3.112
Chapter 262 29/09/15 3.130
Chapter 261 15/03/15 3.103
Chapter 260 15/03/15 3.150
Chapter 252 15/03/15 3.142
Chapter 251 15/03/15 3.142
Chapter 250 15/03/15 3.144
Chapter 249 15/03/15 3.128
Chapter 248 15/03/15 3.135
Chapter 247 15/03/15 3.117
Chapter 246 15/03/15 3.120
Chapter 245 15/03/15 3.150
Chapter 244 15/03/15 3.117
Chapter 243 15/03/15 3.115
Chapter 242 15/03/15 3.122
Chapter 241 15/03/15 3.131
Chapter 240 15/03/15 3.134
Chapter 239 15/03/15 3.120
Chapter 238 15/03/15 3.128
Chapter 237 15/03/15 3.119
Chapter 236 15/03/15 3.110
Chapter 235 15/03/15 3.115
Chapter 234 15/03/15 3.134
Chapter 233 15/03/15 3.109
Chapter 232 15/03/15 3.119
Chapter 231 15/03/15 3.135
Chapter 230 15/03/15 3.111
Chapter 229 15/03/15 3.118
Chapter 228 15/03/15 3.134
Chapter 227 15/03/15 3.150
Chapter 226 15/03/15 3.140
Chapter 225 15/03/15 3.158
Chapter 224 15/03/15 3.125
Chapter 223 15/03/15 3.128
Chapter 222 15/03/15 3.147
Chapter 221 15/03/15 3.123
Chapter 220 15/03/15 3.125
Chapter 219 15/03/15 3.146
Chapter 218 15/03/15 3.118
Chapter 217 15/03/15 3.117
Chapter 216 15/03/15 3.111
Chapter 215 15/03/15 3.118
Chapter 214 15/03/15 3.105
Chapter 213 15/03/15 3.119
Chapter 212 15/03/15 3.113
Chapter 211 15/03/15 3.109
Chapter 210 15/03/15 3.128
Chapter 209 15/03/15 3.122
Chapter 208 15/03/15 3.103
Chapter 207 15/03/15 3.107
Chapter 206 15/03/15 3.119
Chapter 205 15/03/15 3.113
Chapter 204 15/03/15 3.120
Chapter 203 15/03/15 3.115
Chapter 202 15/03/15 3.118
Chapter 201 15/03/15 3.124
Chapter 200 15/03/15 3.148
Chapter 199 15/03/15 3.144
Chapter 198 15/03/15 3.121
Chapter 197 15/03/15 3.121
Chapter 196 15/03/15 3.106
Chapter 195 15/03/15 3.106
Chapter 194 15/03/15 3.128
Chapter 193 15/03/15 3.132
Chapter 192 15/03/15 3.159
Chapter 191 15/03/15 3.141
Chapter 190 15/03/15 3.153
Chapter 189 15/03/15 3.120
Chapter 188 15/03/15 3.123
Chapter 187 15/03/15 3.138
Chapter 186 15/03/15 3.123
Chapter 185 15/03/15 3.113
Chapter 184 15/03/15 3.110
Chapter 183 05/10/15 3.138
Chapter 182 15/03/15 3.119
Chapter 181 15/03/15 3.138
Chapter 180 15/03/15 3.173
Chapter 179 15/03/15 3.125
Chapter 178 15/03/15 3.132
Chapter 177 15/03/15 3.122
Chapter 176 15/03/15 3.160
Chapter 175 15/03/15 3.138
Chapter 174 15/03/15 3.114
Chapter 173 15/03/15 3.152
Chapter 172 15/03/15 3.114
Chapter 171 15/03/15 3.114
Chapter 170 15/03/15 3.143
Chapter 169 15/03/15 3.113
Chapter 168 15/03/15 3.126
Chapter 167 15/03/15 3.114
Chapter 166 15/03/15 3.114
Chapter 165 15/03/15 3.122
Chapter 164 15/03/15 3.125
Chapter 163 15/03/15 3.110
Chapter 162 15/03/15 3.108
Chapter 161 15/03/15 3.115
Chapter 160 15/03/15 3.154
Chapter 159 15/03/15 3.106
Chapter 158 15/03/15 3.112
Chapter 157 15/03/15 3.127
Chapter 156 15/03/15 3.126
Chapter 155 15/03/15 3.141
Chapter 154 15/03/15 3.106
Chapter 153 15/03/15 3.105
Chapter 152 15/03/15 3.132
Chapter 151 15/03/15 3.132
Chapter 150 15/03/15 3.156
Chapter 149 15/03/15 3.111
Chapter 148 15/03/15 3.107
Chapter 147 15/03/15 3.147
Chapter 146 15/03/15 3.118
Chapter 145 15/03/15 3.128
Chapter 144 15/03/15 3.123
Chapter 143 15/03/15 3.135
Chapter 142 15/03/15 3.118
Chapter 141 15/03/15 3.118
Chapter 140 15/03/15 3.120
Chapter 139 15/03/15 3.105
Chapter 138 15/03/15 3.131
Chapter 137 15/03/15 3.116
Chapter 136 15/03/15 3.115
Chapter 135 15/03/15 3.122
Chapter 134 15/03/15 3.112
Chapter 133 05/10/15 3.125
Chapter 132 15/03/15 3.147
Chapter 131 15/03/15 3.106
Chapter 130 15/03/15 3.132
Chapter 129 15/03/15 3.116
Chapter 128 05/10/15 3.122
Chapter 127 15/03/15 3.111
Chapter 126 15/03/15 3.136
Chapter 125 15/03/15 3.112
Chapter 124 15/03/15 3.100
Chapter 123 15/03/15 3.142
Chapter 122 15/03/15 3.115
Chapter 121 15/03/15 3.120
Chapter 120 15/03/15 3.131
Chapter 119 15/03/15 3.115
Chapter 118 15/03/15 3.107
Chapter 117 15/03/15 3.127
Chapter 116 15/03/15 3.126
Chapter 115 15/03/15 3.114
Chapter 114 15/03/15 3.111
Chapter 113 15/03/15 3.119
Chapter 112 15/03/15 3.123
Chapter 111 15/03/15 3.175
Chapter 110 02/10/15 3.190
Chapter 109 15/03/15 3.147
Chapter 108 15/03/15 3.160
Chapter 107 15/03/15 3.173
Chapter 106 15/03/15 3.132
Chapter 105 15/03/15 3.134
Chapter 104 15/03/15 3.134
Chapter 103 15/03/15 3.149
Chapter 102 15/03/15 3.134
Chapter 101 15/03/15 3.154
Chapter 100 02/10/15 3.173
Chapter 99 02/10/15 3.139
Chapter 98 02/10/15 3.133
Chapter 97 02/10/15 3.113
Chapter 96 02/10/15 3.136
Chapter 95 29/09/15 3.166
Chapter 94 29/09/15 3.130
Chapter 93 29/09/15 3.136
Chapter 92 29/09/15 3.124
Chapter 91 29/09/15 3.138
Chapter 90 02/10/15 3.145
Chapter 89 02/10/15 3.142
Chapter 88 02/10/15 3.138
Chapter 87 02/10/15 3.111
Chapter 86 02/10/15 3.124
Chapter 85 02/10/15 3.138
Chapter 84 02/10/15 3.136
Chapter 83 02/10/15 3.128
Chapter 82 02/10/15 3.142
Chapter 81 02/10/15 3.136
Chapter 80 02/10/15 3.156
Chapter 79 02/10/15 3.160
Chapter 78 02/10/15 3.150
Chapter 77 16:38 05/09 3.019
Chapter 76 16:38 05/09 3.029
Chapter 75 16:38 05/09 3.029
Chapter 74 16:38 05/09 3.041
Chapter 73 02/10/15 3.138
Chapter 72 02/10/15 3.128
Chapter 71 02/10/15 3.129
Chapter 70 02/10/15 3.133
Chapter 69 02/10/15 3.112
Chapter 68 02/10/15 3.129
Chapter 67 02/10/15 3.141
Chapter 66 02/10/15 3.147
Chapter 65 02/10/15 3.153
Chapter 64 02/10/15 3.140
Chapter 63 02/10/15 3.150
Chapter 62 02/10/15 3.160
Chapter 61 02/10/15 3.169
Chapter 60 02/10/15 3.184
Chapter 59 02/10/15 3.129
Chapter 58 02/10/15 3.122
Chapter 57 02/10/15 3.102
Chapter 56 02/10/15 3.130
Chapter 55 02/10/15 3.120
Chapter 54 02/10/15 3.135
Chapter 53 02/10/15 3.138
Chapter 52 02/10/15 3.126
Chapter 51 02/10/15 3.139
Chapter 50 02/10/15 3.144
Chapter 49 02/10/15 3.126
Chapter 48 02/10/15 3.170
Chapter 47 02/10/15 3.153
Chapter 46 02/10/15 3.113
Chapter 45 02/10/15 3.147
Chapter 44 02/10/15 3.131
Chapter 43 02/10/15 3.148
Chapter 42 02/10/15 3.128
Chapter 41 02/10/15 3.172
Chapter 40 02/10/15 3.154
Chapter 39 02/10/15 3.142
Chapter 38 02/10/15 3.132
Chapter 37 02/10/15 3.141
Chapter 36 02/10/15 3.131
Chapter 35 02/10/15 3.114
Chapter 34 02/10/15 3.135
Chapter 33 02/10/15 3.145
Chapter 32 02/10/15 3.142
Chapter 31 02/10/15 3.138
Chapter 30 02/10/15 3.139
Chapter 29 02/10/15 3.113
Chapter 28 02/10/15 3.111
Chapter 27 02/10/15 3.099
Chapter 26 02/10/15 3.119
Chapter 25 02/10/15 3.113
Chapter 24 02/10/15 3.116
Chapter 23 02/10/15 3.125
Chapter 22 02/10/15 3.116
Chapter 21 02/10/15 3.137
Chapter 20 01/10/15 3.155
Chapter 19 01/10/15 3.101
Chapter 18 01/10/15 3.115
Chapter 17 01/10/15 3.148
Chapter 16 01/10/15 3.121
Chapter 15 01/10/15 3.177
Chapter 14 01/10/15 3.109
Chapter 13 01/10/15 3.140
Chapter 12 01/10/15 3.116
Chapter 11 01/10/15 3.111
Chapter 10 29/09/15 3.153
Chapter 9 29/09/15 3.114
Chapter 8 29/09/15 3.147
Chapter 7 29/09/15 3.157
Chapter 6 29/09/15 3.225
Chapter 5 29/09/15 3.202
Chapter 4 29/09/15 3.177
Chapter 3 29/09/15 3.168
Chapter 2 29/09/15 3.246
Chapter 1 29/09/15 3.357
Chapter 0 16:38 05/09 3.116
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
linhngunhuga 14:17 25/05Báo vi phạm
Cho em hỏi truyện có gái đẹp ko mấy bác, harem này nọ nữa... chứ đọc mấy truyện kiếm hiệp suốt ngày chém giết khô khan vãi lều
AuthorTrả lời
hioliki 18:04 11/05Báo vi phạm
sao mới zo bản màu xấu thế về sau xem cũng dc
AuthorTrả lời
rentmt 15:50 19/01Báo vi phạm
Lâu r ko đọc phong vân và h cũng chẳng muốn đọc tiếp, một phần vì nội dung quá lan man và phần còn lại vì bản màu quá xấu làm mất hết cái tinh túy trong nét vẽ(ai đã từng thuê truyện này ngoài cửa hàng có lẽ sẽ hiểu). Tiếc cho 1 bộ truyện hay!

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch