Phong Vân

Phong Vân
Lượt xem: 153.639
Nội dung

Bộ truyện bất hủ của Mã bựa! Dài hơi quá!
Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 675: Hồi cuối 15/03/15 4.808
Chapter 674 15/03/15 3.700
Chapter 673 15/03/15 3.485
Chapter 672 15/03/15 3.310
Chapter 671.2 15/03/15 3.222
Chapter 671.1 15/03/15 3.217
Chapter 670 15/03/15 3.297
Chapter 669 15/03/15 3.230
Chapter 668.2 15/03/15 3.203
Chapter 668.1 15/03/15 3.219
Chapter 667 15/03/15 3.226
Chapter 666 15/03/15 3.268
Chapter 665 15/03/15 3.246
Chapter 664 15/03/15 3.301
Chapter 663 15/03/15 3.427
Chapter 662 15/03/15 3.420
Chapter 661 15/03/15 3.446
Chapter 660 15/03/15 3.256
Chapter 659 15/03/15 3.206
Chapter 658 15/03/15 3.279
Chapter 657 15/03/15 3.198
Chapter 656 15/03/15 3.221
Chapter 655 15/03/15 3.274
Chapter 654 15/03/15 3.209
Chapter 653 15/03/15 3.226
Chapter 652 15/03/15 3.290
Chapter 651 15/03/15 3.190
Chapter 650 15/03/15 3.233
Chapter 649 15/03/15 3.203
Chapter 648 15/03/15 3.317
Chapter 647 29/09/15 3.285
Chapter 646 15/03/15 3.200
Chapter 645 15/03/15 3.235
Chapter 644 15/03/15 3.180
Chapter 643 15/03/15 3.183
Chapter 642 15/03/15 3.201
Chapter 641 15/03/15 3.214
Chapter 640 29/09/15 3.230
Chapter 639 15/03/15 3.206
Chapter 638 15/03/15 3.204
Chapter 637 15/03/15 3.225
Chapter 636 15/03/15 3.238
Chapter 635 15/03/15 3.278
Chapter 634 15/03/15 3.334
Chapter 633 15/03/15 3.266
Chapter 632 29/09/15 3.241
Chapter 631 15/03/15 3.235
Chapter 630 15/03/15 3.300
Chapter 629 15/03/15 3.194
Chapter 628 15/03/15 3.213
Chapter 627 15/03/15 3.203
Chapter 626 15/03/15 3.289
Chapter 625 15/03/15 3.201
Chapter 624 15/03/15 3.190
Chapter 623 15/03/15 3.191
Chapter 622 15/03/15 3.164
Chapter 621 15/03/15 3.168
Chapter 620 15/03/15 3.188
Chapter 619 15/03/15 3.157
Chapter 618 15/03/15 3.170
Chapter 617 15/03/15 3.175
Chapter 616 01/10/15 3.165
Chapter 615 15/03/15 3.183
Chapter 614 15/03/15 3.169
Chapter 613 15/03/15 3.149
Chapter 612 15/03/15 3.171
Chapter 611 15/03/15 3.169
Chapter 610 15/03/15 3.194
Chapter 609 15/03/15 3.177
Chapter 608 15/03/15 3.168
Chapter 607 15/03/15 3.180
Chapter 606 15/03/15 3.187
Chapter 605 15/03/15 3.206
Chapter 604 15/03/15 3.196
Chapter 603 15/03/15 3.179
Chapter 602 15/03/15 3.276
Chapter 601 15/03/15 3.198
Chapter 600 15/03/15 3.276
Chapter 599 15/03/15 3.202
Chapter 598 15/03/15 3.178
Chapter 597 15/03/15 3.234
Chapter 596 15/03/15 3.196
Chapter 595 15/03/15 3.168
Chapter 594 15/03/15 3.149
Chapter 593 15/03/15 3.162
Chapter 592 15/03/15 3.167
Chapter 591 15/03/15 3.180
Chapter 590 15/03/15 3.193
Chapter 589 15/03/15 3.196
Chapter 588 15/03/15 3.199
Chapter 587 15/03/15 3.189
Chapter 586 15/03/15 3.158
Chapter 585 15/03/15 3.222
Chapter 584 15/03/15 3.210
Chapter 583 15/03/15 3.206
Chapter 582 15/03/15 3.207
Chapter 581 15/03/15 3.208
Chapter 580 15/03/15 3.230
Chapter 579 15/03/15 3.200
Chapter 578 15/03/15 3.180
Chapter 577 15/03/15 3.190
Chapter 576 15/03/15 3.186
Chapter 575 15/03/15 3.189
Chapter 574 15/03/15 3.196
Chapter 573 15/03/15 3.173
Chapter 572 15/03/15 3.212
Chapter 571 15/03/15 3.184
Chapter 570 15/03/15 3.197
Chapter 569 15/03/15 3.170
Chapter 568 15/03/15 3.168
Chapter 567 15/03/15 3.174
Chapter 566 15/03/15 3.216
Chapter 565 15/03/15 3.280
Chapter 564 15/03/15 3.193
Chapter 563 15/03/15 3.207
Chapter 562 15/03/15 3.184
Chapter 561 15/03/15 3.171
Chapter 560 15/03/15 3.205
Chapter 559 15/03/15 3.216
Chapter 558 15/03/15 3.213
Chapter 557 15/03/15 3.197
Chapter 556 15/03/15 3.191
Chapter 555 15/03/15 3.195
Chapter 554 15/03/15 3.212
Chapter 553 15/03/15 3.225
Chapter 552 15/03/15 3.209
Chapter 551 15/03/15 3.215
Chapter 550 15/03/15 3.280
Chapter 549 15/03/15 3.211
Chapter 548 15/03/15 3.222
Chapter 547 15/03/15 3.215
Chapter 546 15/03/15 3.211
Chapter 545 15/03/15 3.254
Chapter 544 15/03/15 3.225
Chapter 543 15/03/15 3.222
Chapter 542 15/03/15 3.220
Chapter 541 15/03/15 3.227
Chapter 540 15/03/15 3.267
Chapter 539 15/03/15 3.210
Chapter 538 15/03/15 3.239
Chapter 537 15/03/15 3.232
Chapter 536 05/10/15 3.219
Chapter 535 15/03/15 3.336
Chapter 534 15/03/15 3.248
Chapter 533 15/03/15 3.234
Chapter 532 15/03/15 3.253
Chapter 531 15/03/15 3.251
Chapter 530 15/03/15 3.254
Chapter 529 15/03/15 3.298
Chapter 528 15/03/15 3.228
Chapter 527 15/03/15 3.222
Chapter 526 15/03/15 3.225
Chapter 525 15/03/15 3.243
Chapter 524 15/03/15 3.232
Chapter 523 15/03/15 3.260
Chapter 522 15/03/15 3.231
Chapter 521 15/03/15 3.265
Chapter 520 15/03/15 3.287
Chapter 519 15/03/15 3.212
Chapter 518 15/03/15 3.232
Chapter 517 15/03/15 3.243
Chapter 516 15/03/15 3.227
Chapter 515 15/03/15 3.241
Chapter 514 15/03/15 3.227
Chapter 513 15/03/15 3.216
Chapter 512 15/03/15 3.231
Chapter 511 15/03/15 3.243
Chapter 510 15/03/15 3.294
Chapter 509 15/03/15 3.234
Chapter 508 15/03/15 3.255
Chapter 507 15/03/15 3.231
Chapter 506 15/03/15 3.227
Chapter 505 15/03/15 3.273
Chapter 504 15/03/15 3.254
Chapter 503 15/03/15 3.270
Chapter 502 15/03/15 3.255
Chapter 501 15/03/15 3.216
Chapter 500 15/03/15 3.242
Chapter 499 15/03/15 3.230
Chapter 498 15/03/15 3.222
Chapter 497 15/03/15 3.214
Chapter 496 15/03/15 3.234
Chapter 495 15/03/15 3.245
Chapter 494 15/03/15 3.226
Chapter 493 15/03/15 3.257
Chapter 492 15/03/15 3.217
Chapter 491 15/03/15 3.263
Chapter 490 15/03/15 3.250
Chapter 489 15/03/15 3.223
Chapter 488 15/03/15 3.218
Chapter 487 15/03/15 3.247
Chapter 486 15/03/15 3.255
Chapter 485 15/03/15 3.227
Chapter 484 15/03/15 3.234
Chapter 483 15/03/15 3.279
Chapter 482 15/03/15 3.231
Chapter 481 15/03/15 3.254
Chapter 480 15/03/15 3.291
Chapter 479 15/03/15 3.251
Chapter 478 15/03/15 3.251
Chapter 477 15/03/15 3.276
Chapter 476 15/03/15 3.252
Chapter 475 15/03/15 3.283
Chapter 474 15/03/15 3.248
Chapter 473 15/03/15 3.225
Chapter 472 15/03/15 3.249
Chapter 471 15/03/15 3.286
Chapter 470 15/03/15 3.291
Chapter 469 15/03/15 3.252
Chapter 468 15/03/15 3.285
Chapter 467 15/03/15 3.258
Chapter 466 15/03/15 3.268
Chapter 465 15/03/15 3.280
Chapter 464 15/03/15 3.227
Chapter 463 15/03/15 3.262
Chapter 462 15/03/15 3.276
Chapter 461 15/03/15 3.266
Chapter 460 15/03/15 3.340
Chapter 459 15/03/15 3.279
Chapter 458 15/03/15 3.269
Chapter 457 15/03/15 3.309
Chapter 456 15/03/15 3.279
Chapter 455 15/03/15 3.293
Chapter 454 15/03/15 3.262
Chapter 453 15/03/15 3.290
Chapter 452 15/03/15 3.301
Chapter 451 01/10/15 3.319
Chapter 450 15/03/15 3.330
Chapter 449 15/03/15 3.292
Chapter 448 15/03/15 3.284
Chapter 447 15/03/15 3.302
Chapter 446 15/03/15 3.271
Chapter 445 15/03/15 3.311
Chapter 444 15/03/15 3.275
Chapter 443 15/03/15 3.309
Chapter 442 15/03/15 3.286
Chapter 441 15/03/15 3.350
Chapter 440 15/03/15 3.339
Chapter 439 15/03/15 3.407
Chapter 438 15/03/15 3.417
Chapter 437 15/03/15 3.352
Chapter 436 15/03/15 3.398
Chapter 435 15/03/15 3.430
Chapter 434 01/10/15 3.423
Chapter 433 15/03/15 3.362
Chapter 432 15/03/15 3.400
Chapter 431 15/03/15 3.397
Chapter 430 15/03/15 3.450
Chapter 429 15/03/15 3.418
Chapter 428 15/03/15 3.385
Chapter 427 15/03/15 3.397
Chapter 426 15/03/15 3.376
Chapter 425 15/03/15 3.402
Chapter 424 15/03/15 3.381
Chapter 423 15/03/15 3.393
Chapter 422 15/03/15 3.438
Chapter 421 15/03/15 3.449
Chapter 420 15/03/15 3.453
Chapter 419 15/03/15 3.437
Chapter 418 15/03/15 3.481
Chapter 417 15/03/15 3.444
Chapter 416 15/03/15 3.479
Chapter 415 15/03/15 3.460
Chapter 414 15/03/15 3.506
Chapter 413 15/03/15 3.555
Chapter 412 15/03/15 3.647
Chapter 411 15/03/15 3.801
Chapter 410 23/11/15 4.915
Chapter 409 16/02/16 3.410
Chapter 408 11/02/16 3.373
Chapter 407 03/02/16 3.422
Chapter 406 29/01/16 3.458
Chapter 405 26/01/16 3.506
Chapter 404 24/01/16 3.450
Chapter 403 20/01/16 3.457
Chapter 402 16/01/16 3.458
Chapter 401 12/01/16 3.440
Chapter 400 08/01/16 3.487
Chapter 399 05/01/16 3.407
Chapter 398 01/01/16 3.454
Chapter 397 29/12/15 3.437
Chapter 396 26/12/15 3.454
Chapter 395 22/12/15 3.503
Chapter 394 19/12/15 3.503
Chapter 393 15/12/15 3.507
Chapter 392 11/12/15 3.560
Chapter 391 09/12/15 3.641
Chapter 390 04/12/15 3.589
Chapter 389 01/12/15 3.522
Chapter 388 27/11/15 3.521
Chapter 387 22/11/15 3.565
Chapter 386 16/11/15 3.666
Chapter 385 16/10/15 3.621
Chapter 384 16/10/15 3.518
Chapter 383 13/10/15 3.509
Chapter 382 05/10/15 3.531
Chapter 381 02/10/15 3.568
Chapter 380 01/10/15 3.680
Chapter 379 29/09/15 3.549
Chapter 378 29/09/15 3.670
Chapter 377 29/09/15 3.332
Chapter 376 29/09/15 3.281
Chapter 375 29/09/15 3.310
Chapter 374 29/09/15 3.306
Chapter 373 29/09/15 3.307
Chapter 372 29/09/15 3.300
Chapter 371 29/09/15 3.311
Chapter 370 29/09/15 3.359
Chapter 369 29/09/15 3.371
Chapter 368 29/09/15 3.292
Chapter 367 29/09/15 3.327
Chapter 366 29/09/15 3.299
Chapter 365 29/09/15 3.372
Chapter 364 29/09/15 3.307
Chapter 363 29/09/15 3.371
Chapter 362 29/09/15 3.276
Chapter 361 29/09/15 3.279
Chapter 360 29/09/15 3.290
Chapter 359 29/09/15 3.279
Chapter 358 29/09/15 3.267
Chapter 357 29/09/15 3.261
Chapter 356 29/09/15 3.273
Chapter 355 29/09/15 3.303
Chapter 354 29/09/15 3.276
Chapter 353 29/09/15 3.275
Chapter 352 29/09/15 3.269
Chapter 351 29/09/15 3.281
Chapter 350 29/09/15 3.331
Chapter 349 29/09/15 3.286
Chapter 348 29/09/15 3.277
Chapter 347 29/09/15 3.283
Chapter 346 29/09/15 3.303
Chapter 345 29/09/15 3.321
Chapter 344 02/10/15 3.799
Chapter 343 29/09/15 3.249
Chapter 342 29/09/15 3.206
Chapter 341 29/09/15 3.234
Chapter 340 29/09/15 3.236
Chapter 339 29/09/15 3.205
Chapter 338 29/09/15 3.195
Chapter 337 29/09/15 3.198
Chapter 336 29/09/15 3.219
Chapter 335 29/09/15 3.198
Chapter 334 29/09/15 3.243
Chapter 333 29/09/15 3.193
Chapter 332 29/09/15 3.191
Chapter 331 29/09/15 3.208
Chapter 330 29/09/15 3.212
Chapter 329 29/09/15 3.204
Chapter 328 29/09/15 3.218
Chapter 327 29/09/15 3.206
Chapter 326 29/09/15 3.191
Chapter 325 29/09/15 3.187
Chapter 324 29/09/15 3.187
Chapter 323 29/09/15 3.188
Chapter 322 29/09/15 3.177
Chapter 321 29/09/15 3.195
Chapter 320 29/09/15 3.194
Chapter 319 29/09/15 3.153
Chapter 318 29/09/15 3.143
Chapter 317 29/09/15 3.158
Chapter 316 29/09/15 3.191
Chapter 315 29/09/15 3.176
Chapter 314 29/09/15 3.135
Chapter 313 29/09/15 3.139
Chapter 312 29/09/15 3.182
Chapter 311 29/09/15 3.163
Chapter 310 29/09/15 3.161
Chapter 309 29/09/15 3.132
Chapter 308 29/09/15 3.138
Chapter 307 29/09/15 3.148
Chapter 306 29/09/15 3.150
Chapter 305 29/09/15 3.155
Chapter 304 29/09/15 3.156
Chapter 303 29/09/15 3.132
Chapter 302 29/09/15 3.143
Chapter 301 29/09/15 3.152
Chapter 300 29/09/15 3.215
Chapter 299 29/09/15 3.110
Chapter 298 29/09/15 3.147
Chapter 297 29/09/15 3.166
Chapter 296 29/09/15 3.143
Chapter 295 29/09/15 3.162
Chapter 294 29/09/15 3.213
Chapter 293: Lam Nguyệt thành bại nhất chiến ... 15/03/15 3.168
Chapter 292: Động 15/03/15 3.150
Chapter 291: Tâm Dịch Phong Đao Thần Phong 15/03/15 3.148
Chapter 290 15/03/15 3.133
Chapter 289 15/03/15 3.126
Chapter 288 15/03/15 3.158
Chapter 287 15/03/15 3.128
Chapter 286 15/03/15 3.183
Chapter 285 15/03/15 3.109
Chapter 284 15/03/15 3.119
Chapter 283 15/03/15 3.133
Chapter 282 15/03/15 3.119
Chapter 281 15/03/15 3.113
Chapter 280 15/03/15 3.149
Chapter 279 15/03/15 3.118
Chapter 278 15/03/15 3.120
Chapter 277 15/03/15 3.119
Chapter 276 15/03/15 3.125
Chapter 275 15/03/15 3.127
Chapter 274 15/03/15 3.132
Chapter 273 15/03/15 3.112
Chapter 272 15/03/15 3.125
Chapter 271 15/03/15 3.127
Chapter 270 15/03/15 3.126
Chapter 269 15/03/15 3.126
Chapter 268 15/03/15 3.117
Chapter 267 15/03/15 3.130
Chapter 266 15/03/15 3.112
Chapter 265 15/03/15 3.128
Chapter 264 15/03/15 3.124
Chapter 263 15/03/15 3.127
Chapter 262 29/09/15 3.149
Chapter 261 15/03/15 3.117
Chapter 260 15/03/15 3.172
Chapter 252 15/03/15 3.162
Chapter 251 15/03/15 3.171
Chapter 250 15/03/15 3.172
Chapter 249 15/03/15 3.147
Chapter 248 15/03/15 3.154
Chapter 247 15/03/15 3.138
Chapter 246 15/03/15 3.138
Chapter 245 15/03/15 3.170
Chapter 244 15/03/15 3.134
Chapter 243 15/03/15 3.137
Chapter 242 15/03/15 3.141
Chapter 241 15/03/15 3.149
Chapter 240 15/03/15 3.158
Chapter 239 15/03/15 3.143
Chapter 238 15/03/15 3.151
Chapter 237 15/03/15 3.137
Chapter 236 15/03/15 3.128
Chapter 235 15/03/15 3.128
Chapter 234 15/03/15 3.149
Chapter 233 15/03/15 3.125
Chapter 232 15/03/15 3.134
Chapter 231 15/03/15 3.155
Chapter 230 15/03/15 3.131
Chapter 229 15/03/15 3.133
Chapter 228 15/03/15 3.156
Chapter 227 15/03/15 3.172
Chapter 226 15/03/15 3.163
Chapter 225 15/03/15 3.182
Chapter 224 15/03/15 3.143
Chapter 223 15/03/15 3.148
Chapter 222 15/03/15 3.167
Chapter 221 15/03/15 3.138
Chapter 220 15/03/15 3.145
Chapter 219 15/03/15 3.162
Chapter 218 15/03/15 3.132
Chapter 217 15/03/15 3.131
Chapter 216 15/03/15 3.128
Chapter 215 15/03/15 3.135
Chapter 214 15/03/15 3.125
Chapter 213 15/03/15 3.141
Chapter 212 15/03/15 3.131
Chapter 211 15/03/15 3.130
Chapter 210 15/03/15 3.153
Chapter 209 15/03/15 3.139
Chapter 208 15/03/15 3.119
Chapter 207 15/03/15 3.125
Chapter 206 15/03/15 3.140
Chapter 205 15/03/15 3.134
Chapter 204 15/03/15 3.138
Chapter 203 15/03/15 3.132
Chapter 202 15/03/15 3.137
Chapter 201 15/03/15 3.143
Chapter 200 15/03/15 3.171
Chapter 199 15/03/15 3.157
Chapter 198 15/03/15 3.138
Chapter 197 15/03/15 3.136
Chapter 196 15/03/15 3.120
Chapter 195 15/03/15 3.123
Chapter 194 15/03/15 3.143
Chapter 193 15/03/15 3.148
Chapter 192 15/03/15 3.175
Chapter 191 15/03/15 3.153
Chapter 190 15/03/15 3.171
Chapter 189 15/03/15 3.133
Chapter 188 15/03/15 3.136
Chapter 187 15/03/15 3.153
Chapter 186 15/03/15 3.138
Chapter 185 15/03/15 3.132
Chapter 184 15/03/15 3.131
Chapter 183 05/10/15 3.159
Chapter 182 15/03/15 3.140
Chapter 181 15/03/15 3.164
Chapter 180 15/03/15 3.196
Chapter 179 15/03/15 3.139
Chapter 178 15/03/15 3.148
Chapter 177 15/03/15 3.135
Chapter 176 15/03/15 3.175
Chapter 175 15/03/15 3.154
Chapter 174 15/03/15 3.133
Chapter 173 15/03/15 3.167
Chapter 172 15/03/15 3.131
Chapter 171 15/03/15 3.133
Chapter 170 15/03/15 3.163
Chapter 169 15/03/15 3.126
Chapter 168 15/03/15 3.139
Chapter 167 15/03/15 3.126
Chapter 166 15/03/15 3.130
Chapter 165 15/03/15 3.138
Chapter 164 15/03/15 3.139
Chapter 163 15/03/15 3.126
Chapter 162 15/03/15 3.123
Chapter 161 15/03/15 3.130
Chapter 160 15/03/15 3.174
Chapter 159 15/03/15 3.124
Chapter 158 15/03/15 3.128
Chapter 157 15/03/15 3.143
Chapter 156 15/03/15 3.141
Chapter 155 15/03/15 3.162
Chapter 154 15/03/15 3.118
Chapter 153 15/03/15 3.118
Chapter 152 15/03/15 3.143
Chapter 151 15/03/15 3.142
Chapter 150 15/03/15 3.173
Chapter 149 15/03/15 3.123
Chapter 148 15/03/15 3.118
Chapter 147 15/03/15 3.159
Chapter 146 15/03/15 3.130
Chapter 145 15/03/15 3.142
Chapter 144 15/03/15 3.136
Chapter 143 15/03/15 3.155
Chapter 142 15/03/15 3.133
Chapter 141 15/03/15 3.132
Chapter 140 15/03/15 3.138
Chapter 139 15/03/15 3.118
Chapter 138 15/03/15 3.148
Chapter 137 15/03/15 3.131
Chapter 136 15/03/15 3.130
Chapter 135 15/03/15 3.136
Chapter 134 15/03/15 3.127
Chapter 133 05/10/15 3.137
Chapter 132 15/03/15 3.159
Chapter 131 15/03/15 3.117
Chapter 130 15/03/15 3.148
Chapter 129 15/03/15 3.127
Chapter 128 05/10/15 3.132
Chapter 127 15/03/15 3.118
Chapter 126 15/03/15 3.144
Chapter 125 15/03/15 3.120
Chapter 124 15/03/15 3.109
Chapter 123 15/03/15 3.151
Chapter 122 15/03/15 3.122
Chapter 121 15/03/15 3.128
Chapter 120 15/03/15 3.149
Chapter 119 15/03/15 3.127
Chapter 118 15/03/15 3.116
Chapter 117 15/03/15 3.138
Chapter 116 15/03/15 3.135
Chapter 115 15/03/15 3.131
Chapter 114 15/03/15 3.125
Chapter 113 15/03/15 3.131
Chapter 112 15/03/15 3.136
Chapter 111 15/03/15 3.189
Chapter 110 02/10/15 3.208
Chapter 109 15/03/15 3.159
Chapter 108 15/03/15 3.174
Chapter 107 15/03/15 3.186
Chapter 106 15/03/15 3.147
Chapter 105 15/03/15 3.148
Chapter 104 15/03/15 3.148
Chapter 103 15/03/15 3.161
Chapter 102 15/03/15 3.155
Chapter 101 15/03/15 3.179
Chapter 100 02/10/15 3.195
Chapter 99 02/10/15 3.150
Chapter 98 02/10/15 3.145
Chapter 97 02/10/15 3.127
Chapter 96 02/10/15 3.148
Chapter 95 29/09/15 3.178
Chapter 94 29/09/15 3.145
Chapter 93 29/09/15 3.147
Chapter 92 29/09/15 3.135
Chapter 91 29/09/15 3.147
Chapter 90 02/10/15 3.158
Chapter 89 02/10/15 3.156
Chapter 88 02/10/15 3.154
Chapter 87 02/10/15 3.128
Chapter 86 02/10/15 3.135
Chapter 85 02/10/15 3.149
Chapter 84 02/10/15 3.150
Chapter 83 02/10/15 3.140
Chapter 82 02/10/15 3.153
Chapter 81 02/10/15 3.145
Chapter 80 02/10/15 3.167
Chapter 79 02/10/15 3.169
Chapter 78 02/10/15 3.162
Chapter 77 05/09/16 3.032
Chapter 76 05/09/16 3.044
Chapter 75 05/09/16 3.046
Chapter 74 05/09/16 3.053
Chapter 73 02/10/15 3.147
Chapter 72 02/10/15 3.139
Chapter 71 02/10/15 3.135
Chapter 70 02/10/15 3.141
Chapter 69 02/10/15 3.124
Chapter 68 02/10/15 3.137
Chapter 67 02/10/15 3.150
Chapter 66 02/10/15 3.156
Chapter 65 02/10/15 3.163
Chapter 64 02/10/15 3.150
Chapter 63 02/10/15 3.162
Chapter 62 02/10/15 3.172
Chapter 61 02/10/15 3.179
Chapter 60 02/10/15 3.203
Chapter 59 02/10/15 3.140
Chapter 58 02/10/15 3.129
Chapter 57 02/10/15 3.111
Chapter 56 02/10/15 3.138
Chapter 55 02/10/15 3.132
Chapter 54 02/10/15 3.141
Chapter 53 02/10/15 3.148
Chapter 52 02/10/15 3.135
Chapter 51 02/10/15 3.149
Chapter 50 02/10/15 3.154
Chapter 49 02/10/15 3.131
Chapter 48 02/10/15 3.181
Chapter 47 02/10/15 3.163
Chapter 46 02/10/15 3.123
Chapter 45 02/10/15 3.159
Chapter 44 02/10/15 3.140
Chapter 43 02/10/15 3.158
Chapter 42 02/10/15 3.137
Chapter 41 02/10/15 3.180
Chapter 40 02/10/15 3.163
Chapter 39 02/10/15 3.148
Chapter 38 02/10/15 3.137
Chapter 37 02/10/15 3.147
Chapter 36 02/10/15 3.141
Chapter 35 02/10/15 3.127
Chapter 34 02/10/15 3.148
Chapter 33 02/10/15 3.156
Chapter 32 02/10/15 3.154
Chapter 31 02/10/15 3.150
Chapter 30 02/10/15 3.154
Chapter 29 02/10/15 3.125
Chapter 28 02/10/15 3.120
Chapter 27 02/10/15 3.106
Chapter 26 02/10/15 3.128
Chapter 25 02/10/15 3.121
Chapter 24 02/10/15 3.125
Chapter 23 02/10/15 3.135
Chapter 22 02/10/15 3.124
Chapter 21 02/10/15 3.145
Chapter 20 01/10/15 3.175
Chapter 19 01/10/15 3.107
Chapter 18 01/10/15 3.120
Chapter 17 01/10/15 3.158
Chapter 16 01/10/15 3.128
Chapter 15 01/10/15 3.188
Chapter 14 01/10/15 3.118
Chapter 13 01/10/15 3.152
Chapter 12 01/10/15 3.126
Chapter 11 01/10/15 3.130
Chapter 10 29/09/15 3.183
Chapter 9 29/09/15 3.133
Chapter 8 29/09/15 3.163
Chapter 7 29/09/15 3.188
Chapter 6 29/09/15 3.252
Chapter 5 29/09/15 3.235
Chapter 4 29/09/15 3.208
Chapter 3 29/09/15 3.199
Chapter 2 29/09/15 3.298
Chapter 1 29/09/15 3.443
Chapter 0 05/09/16 3.197
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
linhngunhuga 14:17 25/05/16Báo vi phạm
Cho em hỏi truyện có gái đẹp ko mấy bác, harem này nọ nữa... chứ đọc mấy truyện kiếm hiệp suốt ngày chém giết khô khan vãi lều
AuthorTrả lời
hioliki 18:04 11/05/16Báo vi phạm
sao mới zo bản màu xấu thế về sau xem cũng dc
AuthorTrả lời
rentmt 15:50 19/01/16Báo vi phạm
Lâu r ko đọc phong vân và h cũng chẳng muốn đọc tiếp, một phần vì nội dung quá lan man và phần còn lại vì bản màu quá xấu làm mất hết cái tinh túy trong nét vẽ(ai đã từng thuê truyện này ngoài cửa hàng có lẽ sẽ hiểu). Tiếc cho 1 bộ truyện hay!

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch