Phong Vân

Phong Vân
Lượt xem: 171.467
Nội dung

Bộ truyện bất hủ của Mã bựa! Dài hơi quá!
Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 675: Hồi cuối 15/03/15 4.976
Chapter 674 15/03/15 3.761
Chapter 673 15/03/15 3.520
Chapter 672 15/03/15 3.336
Chapter 671.2 15/03/15 3.243
Chapter 671.1 15/03/15 3.237
Chapter 670 15/03/15 3.336
Chapter 669 15/03/15 3.263
Chapter 668.2 15/03/15 3.225
Chapter 668.1 15/03/15 3.242
Chapter 667 15/03/15 3.253
Chapter 666 15/03/15 3.301
Chapter 665 15/03/15 3.282
Chapter 664 15/03/15 3.328
Chapter 663 15/03/15 3.468
Chapter 662 15/03/15 3.465
Chapter 661 15/03/15 3.497
Chapter 660 15/03/15 3.289
Chapter 659 15/03/15 3.244
Chapter 658 15/03/15 3.322
Chapter 657 15/03/15 3.227
Chapter 656 15/03/15 3.247
Chapter 655 15/03/15 3.300
Chapter 654 15/03/15 3.239
Chapter 653 15/03/15 3.262
Chapter 652 15/03/15 3.322
Chapter 651 15/03/15 3.213
Chapter 650 15/03/15 3.259
Chapter 649 15/03/15 3.226
Chapter 648 15/03/15 3.360
Chapter 647 29/09/15 3.320
Chapter 646 15/03/15 3.235
Chapter 645 15/03/15 3.270
Chapter 644 15/03/15 3.212
Chapter 643 15/03/15 3.216
Chapter 642 15/03/15 3.235
Chapter 641 15/03/15 3.251
Chapter 640 29/09/15 3.284
Chapter 639 15/03/15 3.234
Chapter 638 15/03/15 3.236
Chapter 637 15/03/15 3.258
Chapter 636 15/03/15 3.273
Chapter 635 15/03/15 3.317
Chapter 634 15/03/15 3.438
Chapter 633 15/03/15 3.326
Chapter 632 29/09/15 3.286
Chapter 631 15/03/15 3.284
Chapter 630 15/03/15 3.346
Chapter 629 15/03/15 3.231
Chapter 628 15/03/15 3.250
Chapter 627 15/03/15 3.242
Chapter 626 15/03/15 3.333
Chapter 625 15/03/15 3.228
Chapter 624 15/03/15 3.210
Chapter 623 15/03/15 3.219
Chapter 622 15/03/15 3.186
Chapter 621 15/03/15 3.193
Chapter 620 15/03/15 3.209
Chapter 619 15/03/15 3.179
Chapter 618 15/03/15 3.188
Chapter 617 15/03/15 3.191
Chapter 616 01/10/15 3.185
Chapter 615 15/03/15 3.200
Chapter 614 15/03/15 3.184
Chapter 613 15/03/15 3.166
Chapter 612 15/03/15 3.194
Chapter 611 15/03/15 3.190
Chapter 610 15/03/15 3.215
Chapter 609 15/03/15 3.194
Chapter 608 15/03/15 3.188
Chapter 607 15/03/15 3.200
Chapter 606 15/03/15 3.208
Chapter 605 15/03/15 3.229
Chapter 604 15/03/15 3.219
Chapter 603 15/03/15 3.202
Chapter 602 15/03/15 3.301
Chapter 601 15/03/15 3.226
Chapter 600 15/03/15 3.314
Chapter 599 15/03/15 3.221
Chapter 598 15/03/15 3.196
Chapter 597 15/03/15 3.271
Chapter 596 15/03/15 3.221
Chapter 595 15/03/15 3.188
Chapter 594 15/03/15 3.167
Chapter 593 15/03/15 3.182
Chapter 592 15/03/15 3.188
Chapter 591 15/03/15 3.199
Chapter 590 15/03/15 3.214
Chapter 589 15/03/15 3.218
Chapter 588 15/03/15 3.218
Chapter 587 15/03/15 3.212
Chapter 586 15/03/15 3.185
Chapter 585 15/03/15 3.242
Chapter 584 15/03/15 3.230
Chapter 583 15/03/15 3.227
Chapter 582 15/03/15 3.229
Chapter 581 15/03/15 3.233
Chapter 580 15/03/15 3.252
Chapter 579 15/03/15 3.221
Chapter 578 15/03/15 3.201
Chapter 577 15/03/15 3.215
Chapter 576 15/03/15 3.206
Chapter 575 15/03/15 3.208
Chapter 574 15/03/15 3.212
Chapter 573 15/03/15 3.195
Chapter 572 15/03/15 3.233
Chapter 571 15/03/15 3.205
Chapter 570 15/03/15 3.224
Chapter 569 15/03/15 3.187
Chapter 568 15/03/15 3.184
Chapter 567 15/03/15 3.193
Chapter 566 15/03/15 3.236
Chapter 565 15/03/15 3.303
Chapter 564 15/03/15 3.210
Chapter 563 15/03/15 3.228
Chapter 562 15/03/15 3.204
Chapter 561 15/03/15 3.189
Chapter 560 15/03/15 3.225
Chapter 559 15/03/15 3.231
Chapter 558 15/03/15 3.230
Chapter 557 15/03/15 3.214
Chapter 556 15/03/15 3.208
Chapter 555 15/03/15 3.215
Chapter 554 15/03/15 3.229
Chapter 553 15/03/15 3.247
Chapter 552 15/03/15 3.231
Chapter 551 15/03/15 3.237
Chapter 550 15/03/15 3.328
Chapter 549 15/03/15 3.238
Chapter 548 15/03/15 3.247
Chapter 547 15/03/15 3.236
Chapter 546 15/03/15 3.229
Chapter 545 15/03/15 3.273
Chapter 544 15/03/15 3.248
Chapter 543 15/03/15 3.248
Chapter 542 15/03/15 3.239
Chapter 541 15/03/15 3.253
Chapter 540 15/03/15 3.300
Chapter 539 15/03/15 3.233
Chapter 538 15/03/15 3.263
Chapter 537 15/03/15 3.257
Chapter 536 05/10/15 3.240
Chapter 535 15/03/15 3.372
Chapter 534 15/03/15 3.279
Chapter 533 15/03/15 3.255
Chapter 532 15/03/15 3.279
Chapter 531 15/03/15 3.277
Chapter 530 15/03/15 3.279
Chapter 529 15/03/15 3.324
Chapter 528 15/03/15 3.267
Chapter 527 15/03/15 3.251
Chapter 526 15/03/15 3.255
Chapter 525 15/03/15 3.270
Chapter 524 15/03/15 3.260
Chapter 523 15/03/15 3.291
Chapter 522 15/03/15 3.260
Chapter 521 15/03/15 3.294
Chapter 520 15/03/15 3.312
Chapter 519 15/03/15 3.237
Chapter 518 15/03/15 3.256
Chapter 517 15/03/15 3.277
Chapter 516 15/03/15 3.249
Chapter 515 15/03/15 3.266
Chapter 514 15/03/15 3.256
Chapter 513 15/03/15 3.242
Chapter 512 15/03/15 3.257
Chapter 511 15/03/15 3.269
Chapter 510 15/03/15 3.325
Chapter 509 15/03/15 3.259
Chapter 508 15/03/15 3.276
Chapter 507 15/03/15 3.256
Chapter 506 15/03/15 3.254
Chapter 505 15/03/15 3.299
Chapter 504 15/03/15 3.280
Chapter 503 15/03/15 3.295
Chapter 502 15/03/15 3.286
Chapter 501 15/03/15 3.241
Chapter 500 15/03/15 3.278
Chapter 499 15/03/15 3.257
Chapter 498 15/03/15 3.246
Chapter 497 15/03/15 3.240
Chapter 496 15/03/15 3.259
Chapter 495 15/03/15 3.271
Chapter 494 15/03/15 3.256
Chapter 493 15/03/15 3.285
Chapter 492 15/03/15 3.256
Chapter 491 15/03/15 3.290
Chapter 490 15/03/15 3.280
Chapter 489 15/03/15 3.255
Chapter 488 15/03/15 3.256
Chapter 487 15/03/15 3.279
Chapter 486 15/03/15 3.289
Chapter 485 15/03/15 3.270
Chapter 484 15/03/15 3.268
Chapter 483 15/03/15 3.312
Chapter 482 15/03/15 3.268
Chapter 481 15/03/15 3.288
Chapter 480 15/03/15 3.335
Chapter 479 15/03/15 3.294
Chapter 478 15/03/15 3.283
Chapter 477 15/03/15 3.311
Chapter 476 15/03/15 3.282
Chapter 475 15/03/15 3.332
Chapter 474 15/03/15 3.281
Chapter 473 15/03/15 3.259
Chapter 472 15/03/15 3.287
Chapter 471 15/03/15 3.324
Chapter 470 15/03/15 3.331
Chapter 469 15/03/15 3.286
Chapter 468 15/03/15 3.321
Chapter 467 15/03/15 3.295
Chapter 466 15/03/15 3.298
Chapter 465 15/03/15 3.314
Chapter 464 15/03/15 3.254
Chapter 463 15/03/15 3.291
Chapter 462 15/03/15 3.304
Chapter 461 15/03/15 3.301
Chapter 460 15/03/15 3.378
Chapter 459 15/03/15 3.313
Chapter 458 15/03/15 3.299
Chapter 457 15/03/15 3.340
Chapter 456 15/03/15 3.315
Chapter 455 15/03/15 3.337
Chapter 454 15/03/15 3.297
Chapter 453 15/03/15 3.329
Chapter 452 15/03/15 3.339
Chapter 451 01/10/15 3.365
Chapter 450 15/03/15 3.384
Chapter 449 15/03/15 3.333
Chapter 448 15/03/15 3.326
Chapter 447 15/03/15 3.341
Chapter 446 15/03/15 3.304
Chapter 445 15/03/15 3.347
Chapter 444 15/03/15 3.308
Chapter 443 15/03/15 3.350
Chapter 442 15/03/15 3.324
Chapter 441 15/03/15 3.398
Chapter 440 15/03/15 3.391
Chapter 439 15/03/15 3.466
Chapter 438 15/03/15 3.479
Chapter 437 15/03/15 3.398
Chapter 436 15/03/15 3.450
Chapter 435 15/03/15 3.478
Chapter 434 01/10/15 3.478
Chapter 433 15/03/15 3.410
Chapter 432 15/03/15 3.441
Chapter 431 15/03/15 3.440
Chapter 430 15/03/15 3.505
Chapter 429 15/03/15 3.462
Chapter 428 15/03/15 3.415
Chapter 427 15/03/15 3.432
Chapter 426 15/03/15 3.412
Chapter 425 15/03/15 3.435
Chapter 424 15/03/15 3.413
Chapter 423 15/03/15 3.430
Chapter 422 15/03/15 3.473
Chapter 421 15/03/15 3.490
Chapter 420 15/03/15 3.498
Chapter 419 15/03/15 3.475
Chapter 418 15/03/15 3.525
Chapter 417 15/03/15 3.488
Chapter 416 15/03/15 3.526
Chapter 415 15/03/15 3.515
Chapter 414 15/03/15 3.558
Chapter 413 15/03/15 3.615
Chapter 412 15/03/15 3.719
Chapter 411 15/03/15 3.869
Chapter 410 23/11/15 5.026
Chapter 409 16/02/16 3.476
Chapter 408 11/02/16 3.437
Chapter 407 03/02/16 3.486
Chapter 406 29/01/16 3.542
Chapter 405 26/01/16 3.584
Chapter 404 24/01/16 3.533
Chapter 403 20/01/16 3.546
Chapter 402 16/01/16 3.538
Chapter 401 12/01/16 3.519
Chapter 400 08/01/16 3.572
Chapter 399 05/01/16 3.479
Chapter 398 01/01/16 3.530
Chapter 397 29/12/15 3.505
Chapter 396 26/12/15 3.526
Chapter 395 22/12/15 3.578
Chapter 394 19/12/15 3.567
Chapter 393 15/12/15 3.575
Chapter 392 11/12/15 3.640
Chapter 391 09/12/15 3.718
Chapter 390 04/12/15 3.661
Chapter 389 01/12/15 3.598
Chapter 388 27/11/15 3.584
Chapter 387 22/11/15 3.640
Chapter 386 16/11/15 3.743
Chapter 385 16/10/15 3.688
Chapter 384 16/10/15 3.597
Chapter 383 13/10/15 3.574
Chapter 382 05/10/15 3.605
Chapter 381 02/10/15 3.636
Chapter 380 01/10/15 3.765
Chapter 379 29/09/15 3.622
Chapter 378 29/09/15 3.745
Chapter 377 29/09/15 3.374
Chapter 376 29/09/15 3.328
Chapter 375 29/09/15 3.364
Chapter 374 29/09/15 3.369
Chapter 373 29/09/15 3.359
Chapter 372 29/09/15 3.351
Chapter 371 29/09/15 3.352
Chapter 370 29/09/15 3.414
Chapter 369 29/09/15 3.425
Chapter 368 29/09/15 3.333
Chapter 367 29/09/15 3.364
Chapter 366 29/09/15 3.337
Chapter 365 29/09/15 3.420
Chapter 364 29/09/15 3.347
Chapter 363 29/09/15 3.411
Chapter 362 29/09/15 3.312
Chapter 361 29/09/15 3.315
Chapter 360 29/09/15 3.336
Chapter 359 29/09/15 3.317
Chapter 358 29/09/15 3.306
Chapter 357 29/09/15 3.302
Chapter 356 29/09/15 3.306
Chapter 355 29/09/15 3.340
Chapter 354 29/09/15 3.319
Chapter 353 29/09/15 3.315
Chapter 352 29/09/15 3.305
Chapter 351 29/09/15 3.319
Chapter 350 29/09/15 3.381
Chapter 349 29/09/15 3.322
Chapter 348 29/09/15 3.312
Chapter 347 29/09/15 3.313
Chapter 346 29/09/15 3.341
Chapter 345 29/09/15 3.364
Chapter 344 02/10/15 3.876
Chapter 343 29/09/15 3.283
Chapter 342 29/09/15 3.235
Chapter 341 29/09/15 3.265
Chapter 340 29/09/15 3.275
Chapter 339 29/09/15 3.239
Chapter 338 29/09/15 3.226
Chapter 337 29/09/15 3.230
Chapter 336 29/09/15 3.255
Chapter 335 29/09/15 3.238
Chapter 334 29/09/15 3.279
Chapter 333 29/09/15 3.232
Chapter 332 29/09/15 3.228
Chapter 331 29/09/15 3.242
Chapter 330 29/09/15 3.257
Chapter 329 29/09/15 3.250
Chapter 328 29/09/15 3.259
Chapter 327 29/09/15 3.242
Chapter 326 29/09/15 3.215
Chapter 325 29/09/15 3.208
Chapter 324 29/09/15 3.207
Chapter 323 29/09/15 3.211
Chapter 322 29/09/15 3.196
Chapter 321 29/09/15 3.218
Chapter 320 29/09/15 3.220
Chapter 319 29/09/15 3.170
Chapter 318 29/09/15 3.161
Chapter 317 29/09/15 3.176
Chapter 316 29/09/15 3.208
Chapter 315 29/09/15 3.194
Chapter 314 29/09/15 3.149
Chapter 313 29/09/15 3.155
Chapter 312 29/09/15 3.200
Chapter 311 29/09/15 3.181
Chapter 310 29/09/15 3.183
Chapter 309 29/09/15 3.148
Chapter 308 29/09/15 3.153
Chapter 307 29/09/15 3.168
Chapter 306 29/09/15 3.168
Chapter 305 29/09/15 3.171
Chapter 304 29/09/15 3.172
Chapter 303 29/09/15 3.146
Chapter 302 29/09/15 3.158
Chapter 301 29/09/15 3.170
Chapter 300 29/09/15 3.238
Chapter 299 29/09/15 3.117
Chapter 298 29/09/15 3.155
Chapter 297 29/09/15 3.172
Chapter 296 29/09/15 3.149
Chapter 295 29/09/15 3.173
Chapter 294 29/09/15 3.235
Chapter 293: Lam Nguyệt thành bại nhất chiến ... 15/03/15 3.185
Chapter 292: Động 15/03/15 3.166
Chapter 291: Tâm Dịch Phong Đao Thần Phong 15/03/15 3.165
Chapter 290 15/03/15 3.149
Chapter 289 15/03/15 3.138
Chapter 288 15/03/15 3.173
Chapter 287 15/03/15 3.149
Chapter 286 15/03/15 3.197
Chapter 285 15/03/15 3.122
Chapter 284 15/03/15 3.130
Chapter 283 15/03/15 3.145
Chapter 282 15/03/15 3.128
Chapter 281 15/03/15 3.124
Chapter 280 15/03/15 3.163
Chapter 279 15/03/15 3.127
Chapter 278 15/03/15 3.132
Chapter 277 15/03/15 3.128
Chapter 276 15/03/15 3.137
Chapter 275 15/03/15 3.140
Chapter 274 15/03/15 3.143
Chapter 273 15/03/15 3.121
Chapter 272 15/03/15 3.137
Chapter 271 15/03/15 3.136
Chapter 270 15/03/15 3.137
Chapter 269 15/03/15 3.133
Chapter 268 15/03/15 3.125
Chapter 267 15/03/15 3.140
Chapter 266 15/03/15 3.125
Chapter 265 15/03/15 3.138
Chapter 264 15/03/15 3.136
Chapter 263 15/03/15 3.138
Chapter 262 29/09/15 3.164
Chapter 261 15/03/15 3.127
Chapter 260 15/03/15 3.188
Chapter 252 15/03/15 3.186
Chapter 251 15/03/15 3.191
Chapter 250 15/03/15 3.190
Chapter 249 15/03/15 3.167
Chapter 248 15/03/15 3.172
Chapter 247 15/03/15 3.157
Chapter 246 15/03/15 3.153
Chapter 245 15/03/15 3.185
Chapter 244 15/03/15 3.155
Chapter 243 15/03/15 3.150
Chapter 242 15/03/15 3.161
Chapter 241 15/03/15 3.168
Chapter 240 15/03/15 3.177
Chapter 239 15/03/15 3.162
Chapter 238 15/03/15 3.167
Chapter 237 15/03/15 3.153
Chapter 236 15/03/15 3.141
Chapter 235 15/03/15 3.145
Chapter 234 15/03/15 3.165
Chapter 233 15/03/15 3.141
Chapter 232 15/03/15 3.152
Chapter 231 15/03/15 3.168
Chapter 230 15/03/15 3.148
Chapter 229 15/03/15 3.147
Chapter 228 15/03/15 3.171
Chapter 227 15/03/15 3.190
Chapter 226 15/03/15 3.183
Chapter 225 15/03/15 3.202
Chapter 224 15/03/15 3.163
Chapter 223 15/03/15 3.169
Chapter 222 15/03/15 3.189
Chapter 221 15/03/15 3.158
Chapter 220 15/03/15 3.174
Chapter 219 15/03/15 3.179
Chapter 218 15/03/15 3.152
Chapter 217 15/03/15 3.148
Chapter 216 15/03/15 3.147
Chapter 215 15/03/15 3.157
Chapter 214 15/03/15 3.145
Chapter 213 15/03/15 3.156
Chapter 212 15/03/15 3.147
Chapter 211 15/03/15 3.146
Chapter 210 15/03/15 3.175
Chapter 209 15/03/15 3.158
Chapter 208 15/03/15 3.137
Chapter 207 15/03/15 3.144
Chapter 206 15/03/15 3.168
Chapter 205 15/03/15 3.153
Chapter 204 15/03/15 3.160
Chapter 203 15/03/15 3.154
Chapter 202 15/03/15 3.158
Chapter 201 15/03/15 3.166
Chapter 200 15/03/15 3.196
Chapter 199 15/03/15 3.176
Chapter 198 15/03/15 3.155
Chapter 197 15/03/15 3.152
Chapter 196 15/03/15 3.138
Chapter 195 15/03/15 3.139
Chapter 194 15/03/15 3.160
Chapter 193 15/03/15 3.166
Chapter 192 15/03/15 3.190
Chapter 191 15/03/15 3.175
Chapter 190 15/03/15 3.196
Chapter 189 15/03/15 3.154
Chapter 188 15/03/15 3.154
Chapter 187 15/03/15 3.169
Chapter 186 15/03/15 3.158
Chapter 185 15/03/15 3.149
Chapter 184 15/03/15 3.146
Chapter 183 05/10/15 3.175
Chapter 182 15/03/15 3.156
Chapter 181 15/03/15 3.183
Chapter 180 15/03/15 3.213
Chapter 179 15/03/15 3.153
Chapter 178 15/03/15 3.160
Chapter 177 15/03/15 3.147
Chapter 176 15/03/15 3.187
Chapter 175 15/03/15 3.172
Chapter 174 15/03/15 3.147
Chapter 173 15/03/15 3.185
Chapter 172 15/03/15 3.148
Chapter 171 15/03/15 3.148
Chapter 170 15/03/15 3.185
Chapter 169 15/03/15 3.140
Chapter 168 15/03/15 3.154
Chapter 167 15/03/15 3.140
Chapter 166 15/03/15 3.146
Chapter 165 15/03/15 3.160
Chapter 164 15/03/15 3.157
Chapter 163 15/03/15 3.152
Chapter 162 15/03/15 3.139
Chapter 161 15/03/15 3.147
Chapter 160 15/03/15 3.193
Chapter 159 15/03/15 3.137
Chapter 158 15/03/15 3.141
Chapter 157 15/03/15 3.160
Chapter 156 15/03/15 3.157
Chapter 155 15/03/15 3.182
Chapter 154 15/03/15 3.136
Chapter 153 15/03/15 3.132
Chapter 152 15/03/15 3.158
Chapter 151 15/03/15 3.158
Chapter 150 15/03/15 3.192
Chapter 149 15/03/15 3.135
Chapter 148 15/03/15 3.131
Chapter 147 15/03/15 3.173
Chapter 146 15/03/15 3.145
Chapter 145 15/03/15 3.155
Chapter 144 15/03/15 3.151
Chapter 143 15/03/15 3.169
Chapter 142 15/03/15 3.153
Chapter 141 15/03/15 3.151
Chapter 140 15/03/15 3.155
Chapter 139 15/03/15 3.134
Chapter 138 15/03/15 3.160
Chapter 137 15/03/15 3.144
Chapter 136 15/03/15 3.148
Chapter 135 15/03/15 3.156
Chapter 134 15/03/15 3.140
Chapter 133 05/10/15 3.153
Chapter 132 15/03/15 3.179
Chapter 131 15/03/15 3.136
Chapter 130 15/03/15 3.169
Chapter 129 15/03/15 3.143
Chapter 128 05/10/15 3.146
Chapter 127 15/03/15 3.131
Chapter 126 15/03/15 3.160
Chapter 125 15/03/15 3.137
Chapter 124 15/03/15 3.128
Chapter 123 15/03/15 3.165
Chapter 122 15/03/15 3.138
Chapter 121 15/03/15 3.140
Chapter 120 15/03/15 3.166
Chapter 119 15/03/15 3.140
Chapter 118 15/03/15 3.128
Chapter 117 15/03/15 3.149
Chapter 116 15/03/15 3.152
Chapter 115 15/03/15 3.143
Chapter 114 15/03/15 3.149
Chapter 113 15/03/15 3.147
Chapter 112 15/03/15 3.150
Chapter 111 15/03/15 3.208
Chapter 110 02/10/15 3.234
Chapter 109 15/03/15 3.174
Chapter 108 15/03/15 3.187
Chapter 107 15/03/15 3.198
Chapter 106 15/03/15 3.164
Chapter 105 15/03/15 3.159
Chapter 104 15/03/15 3.159
Chapter 103 15/03/15 3.173
Chapter 102 15/03/15 3.167
Chapter 101 15/03/15 3.194
Chapter 100 02/10/15 3.213
Chapter 99 02/10/15 3.161
Chapter 98 02/10/15 3.159
Chapter 97 02/10/15 3.141
Chapter 96 02/10/15 3.159
Chapter 95 29/09/15 3.189
Chapter 94 29/09/15 3.153
Chapter 93 29/09/15 3.156
Chapter 92 29/09/15 3.148
Chapter 91 29/09/15 3.159
Chapter 90 02/10/15 3.174
Chapter 89 02/10/15 3.180
Chapter 88 02/10/15 3.166
Chapter 87 02/10/15 3.139
Chapter 86 02/10/15 3.146
Chapter 85 02/10/15 3.166
Chapter 84 02/10/15 3.161
Chapter 83 02/10/15 3.151
Chapter 82 02/10/15 3.164
Chapter 81 02/10/15 3.157
Chapter 80 02/10/15 3.190
Chapter 79 02/10/15 3.180
Chapter 78 02/10/15 3.174
Chapter 77 05/09/16 3.042
Chapter 76 05/09/16 3.052
Chapter 75 05/09/16 3.059
Chapter 74 05/09/16 3.068
Chapter 73 02/10/15 3.159
Chapter 72 02/10/15 3.149
Chapter 71 02/10/15 3.143
Chapter 70 02/10/15 3.151
Chapter 69 02/10/15 3.137
Chapter 68 02/10/15 3.152
Chapter 67 02/10/15 3.166
Chapter 66 02/10/15 3.170
Chapter 65 02/10/15 3.179
Chapter 64 02/10/15 3.161
Chapter 63 02/10/15 3.173
Chapter 62 02/10/15 3.182
Chapter 61 02/10/15 3.189
Chapter 60 02/10/15 3.214
Chapter 59 02/10/15 3.148
Chapter 58 02/10/15 3.139
Chapter 57 02/10/15 3.120
Chapter 56 02/10/15 3.146
Chapter 55 02/10/15 3.141
Chapter 54 02/10/15 3.149
Chapter 53 02/10/15 3.156
Chapter 52 02/10/15 3.144
Chapter 51 02/10/15 3.159
Chapter 50 02/10/15 3.163
Chapter 49 02/10/15 3.138
Chapter 48 02/10/15 3.191
Chapter 47 02/10/15 3.171
Chapter 46 02/10/15 3.131
Chapter 45 02/10/15 3.172
Chapter 44 02/10/15 3.156
Chapter 43 02/10/15 3.172
Chapter 42 02/10/15 3.149
Chapter 41 02/10/15 3.197
Chapter 40 02/10/15 3.177
Chapter 39 02/10/15 3.156
Chapter 38 02/10/15 3.144
Chapter 37 02/10/15 3.155
Chapter 36 02/10/15 3.149
Chapter 35 02/10/15 3.137
Chapter 34 02/10/15 3.158
Chapter 33 02/10/15 3.161
Chapter 32 02/10/15 3.165
Chapter 31 02/10/15 3.158
Chapter 30 02/10/15 3.164
Chapter 29 02/10/15 3.133
Chapter 28 02/10/15 3.127
Chapter 27 02/10/15 3.113
Chapter 26 02/10/15 3.133
Chapter 25 02/10/15 3.128
Chapter 24 02/10/15 3.130
Chapter 23 02/10/15 3.141
Chapter 22 02/10/15 3.130
Chapter 21 02/10/15 3.153
Chapter 20 01/10/15 3.188
Chapter 19 01/10/15 3.113
Chapter 18 01/10/15 3.127
Chapter 17 01/10/15 3.171
Chapter 16 01/10/15 3.141
Chapter 15 01/10/15 3.201
Chapter 14 01/10/15 3.128
Chapter 13 01/10/15 3.159
Chapter 12 01/10/15 3.131
Chapter 11 01/10/15 3.137
Chapter 10 29/09/15 3.197
Chapter 9 29/09/15 3.145
Chapter 8 29/09/15 3.173
Chapter 7 29/09/15 3.197
Chapter 6 29/09/15 3.265
Chapter 5 29/09/15 3.253
Chapter 4 29/09/15 3.218
Chapter 3 29/09/15 3.211
Chapter 2 29/09/15 3.325
Chapter 1 29/09/15 3.486
Chapter 0 05/09/16 3.241
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch