Phong Vân

Phong Vân
Lượt xem: 121.580
Nội dung

Bộ truyện bất hủ của Mã bựa! Dài hơi quá!
Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 675: Hồi cuối 15/03/15 4.457
Chapter 674 15/03/15 3.561
Chapter 673 15/03/15 3.403
Chapter 672 15/03/15 3.249
Chapter 671.2 15/03/15 3.174
Chapter 671.1 15/03/15 3.166
Chapter 670 15/03/15 3.226
Chapter 669 15/03/15 3.176
Chapter 668.2 15/03/15 3.155
Chapter 668.1 15/03/15 3.169
Chapter 667 15/03/15 3.170
Chapter 666 15/03/15 3.202
Chapter 665 15/03/15 3.172
Chapter 664 15/03/15 3.213
Chapter 663 15/03/15 3.265
Chapter 662 15/03/15 3.277
Chapter 661 15/03/15 3.287
Chapter 660 15/03/15 3.185
Chapter 659 15/03/15 3.144
Chapter 658 15/03/15 3.191
Chapter 657 15/03/15 3.142
Chapter 656 15/03/15 3.159
Chapter 655 15/03/15 3.202
Chapter 654 15/03/15 3.148
Chapter 653 15/03/15 3.162
Chapter 652 15/03/15 3.227
Chapter 651 15/03/15 3.143
Chapter 650 15/03/15 3.170
Chapter 649 15/03/15 3.148
Chapter 648 15/03/15 3.213
Chapter 647 29/09/15 3.205
Chapter 646 15/03/15 3.129
Chapter 645 15/03/15 3.164
Chapter 644 15/03/15 3.132
Chapter 643 15/03/15 3.130
Chapter 642 15/03/15 3.143
Chapter 641 15/03/15 3.165
Chapter 640 29/09/15 3.156
Chapter 639 15/03/15 3.143
Chapter 638 15/03/15 3.142
Chapter 637 15/03/15 3.158
Chapter 636 15/03/15 3.171
Chapter 635 15/03/15 3.206
Chapter 634 15/03/15 3.200
Chapter 633 15/03/15 3.180
Chapter 632 29/09/15 3.161
Chapter 631 15/03/15 3.154
Chapter 630 15/03/15 3.200
Chapter 629 15/03/15 3.142
Chapter 628 15/03/15 3.152
Chapter 627 15/03/15 3.137
Chapter 626 15/03/15 3.191
Chapter 625 15/03/15 3.141
Chapter 624 15/03/15 3.147
Chapter 623 15/03/15 3.144
Chapter 622 15/03/15 3.126
Chapter 621 15/03/15 3.130
Chapter 620 15/03/15 3.141
Chapter 619 15/03/15 3.122
Chapter 618 15/03/15 3.136
Chapter 617 15/03/15 3.137
Chapter 616 01/10/15 3.120
Chapter 615 15/03/15 3.146
Chapter 614 15/03/15 3.135
Chapter 613 15/03/15 3.118
Chapter 612 15/03/15 3.133
Chapter 611 15/03/15 3.125
Chapter 610 15/03/15 3.149
Chapter 609 15/03/15 3.130
Chapter 608 15/03/15 3.125
Chapter 607 15/03/15 3.132
Chapter 606 15/03/15 3.142
Chapter 605 15/03/15 3.153
Chapter 604 15/03/15 3.143
Chapter 603 15/03/15 3.132
Chapter 602 15/03/15 3.236
Chapter 601 15/03/15 3.137
Chapter 600 15/03/15 3.192
Chapter 599 15/03/15 3.151
Chapter 598 15/03/15 3.136
Chapter 597 15/03/15 3.173
Chapter 596 15/03/15 3.154
Chapter 595 15/03/15 3.130
Chapter 594 15/03/15 3.113
Chapter 593 15/03/15 3.129
Chapter 592 15/03/15 3.137
Chapter 591 15/03/15 3.144
Chapter 590 15/03/15 3.154
Chapter 589 15/03/15 3.155
Chapter 588 15/03/15 3.166
Chapter 587 15/03/15 3.151
Chapter 586 15/03/15 3.127
Chapter 585 15/03/15 3.174
Chapter 584 15/03/15 3.166
Chapter 583 15/03/15 3.160
Chapter 582 15/03/15 3.160
Chapter 581 15/03/15 3.170
Chapter 580 15/03/15 3.177
Chapter 579 15/03/15 3.164
Chapter 578 15/03/15 3.148
Chapter 577 15/03/15 3.159
Chapter 576 15/03/15 3.142
Chapter 575 15/03/15 3.152
Chapter 574 15/03/15 3.160
Chapter 573 15/03/15 3.141
Chapter 572 15/03/15 3.183
Chapter 571 15/03/15 3.150
Chapter 570 15/03/15 3.147
Chapter 569 15/03/15 3.139
Chapter 568 15/03/15 3.137
Chapter 567 15/03/15 3.142
Chapter 566 15/03/15 3.177
Chapter 565 15/03/15 3.232
Chapter 564 15/03/15 3.164
Chapter 563 15/03/15 3.169
Chapter 562 15/03/15 3.156
Chapter 561 15/03/15 3.143
Chapter 560 15/03/15 3.168
Chapter 559 15/03/15 3.182
Chapter 558 15/03/15 3.180
Chapter 557 15/03/15 3.155
Chapter 556 15/03/15 3.157
Chapter 555 15/03/15 3.150
Chapter 554 15/03/15 3.180
Chapter 553 15/03/15 3.186
Chapter 552 15/03/15 3.163
Chapter 551 15/03/15 3.176
Chapter 550 15/03/15 3.235
Chapter 549 15/03/15 3.166
Chapter 548 15/03/15 3.184
Chapter 547 15/03/15 3.173
Chapter 546 15/03/15 3.171
Chapter 545 15/03/15 3.207
Chapter 544 15/03/15 3.185
Chapter 543 15/03/15 3.182
Chapter 542 15/03/15 3.181
Chapter 541 15/03/15 3.188
Chapter 540 15/03/15 3.218
Chapter 539 15/03/15 3.169
Chapter 538 15/03/15 3.199
Chapter 537 15/03/15 3.185
Chapter 536 05/10/15 3.175
Chapter 535 15/03/15 3.251
Chapter 534 15/03/15 3.181
Chapter 533 15/03/15 3.186
Chapter 532 15/03/15 3.195
Chapter 531 15/03/15 3.198
Chapter 530 15/03/15 3.204
Chapter 529 15/03/15 3.242
Chapter 528 15/03/15 3.175
Chapter 527 15/03/15 3.182
Chapter 526 15/03/15 3.182
Chapter 525 15/03/15 3.191
Chapter 524 15/03/15 3.184
Chapter 523 15/03/15 3.201
Chapter 522 15/03/15 3.182
Chapter 521 15/03/15 3.205
Chapter 520 15/03/15 3.226
Chapter 519 15/03/15 3.169
Chapter 518 15/03/15 3.172
Chapter 517 15/03/15 3.189
Chapter 516 15/03/15 3.173
Chapter 515 15/03/15 3.182
Chapter 514 15/03/15 3.180
Chapter 513 15/03/15 3.177
Chapter 512 15/03/15 3.183
Chapter 511 15/03/15 3.201
Chapter 510 15/03/15 3.230
Chapter 509 15/03/15 3.173
Chapter 508 15/03/15 3.194
Chapter 507 15/03/15 3.161
Chapter 506 15/03/15 3.175
Chapter 505 15/03/15 3.213
Chapter 504 15/03/15 3.199
Chapter 503 15/03/15 3.211
Chapter 502 15/03/15 3.200
Chapter 501 15/03/15 3.169
Chapter 500 15/03/15 3.179
Chapter 499 15/03/15 3.181
Chapter 498 15/03/15 3.178
Chapter 497 15/03/15 3.176
Chapter 496 15/03/15 3.188
Chapter 495 15/03/15 3.203
Chapter 494 15/03/15 3.180
Chapter 493 15/03/15 3.209
Chapter 492 15/03/15 3.175
Chapter 491 15/03/15 3.214
Chapter 490 15/03/15 3.199
Chapter 489 15/03/15 3.182
Chapter 488 15/03/15 3.176
Chapter 487 15/03/15 3.203
Chapter 486 15/03/15 3.201
Chapter 485 15/03/15 3.186
Chapter 484 15/03/15 3.188
Chapter 483 15/03/15 3.227
Chapter 482 15/03/15 3.188
Chapter 481 15/03/15 3.211
Chapter 480 15/03/15 3.243
Chapter 479 15/03/15 3.210
Chapter 478 15/03/15 3.211
Chapter 477 15/03/15 3.219
Chapter 476 15/03/15 3.204
Chapter 475 15/03/15 3.223
Chapter 474 15/03/15 3.199
Chapter 473 15/03/15 3.176
Chapter 472 15/03/15 3.197
Chapter 471 15/03/15 3.230
Chapter 470 15/03/15 3.233
Chapter 469 15/03/15 3.212
Chapter 468 15/03/15 3.233
Chapter 467 15/03/15 3.213
Chapter 466 15/03/15 3.209
Chapter 465 15/03/15 3.213
Chapter 464 15/03/15 3.174
Chapter 463 15/03/15 3.207
Chapter 462 15/03/15 3.218
Chapter 461 15/03/15 3.216
Chapter 460 15/03/15 3.265
Chapter 459 15/03/15 3.213
Chapter 458 15/03/15 3.210
Chapter 457 15/03/15 3.242
Chapter 456 15/03/15 3.223
Chapter 455 15/03/15 3.225
Chapter 454 15/03/15 3.207
Chapter 453 15/03/15 3.227
Chapter 452 15/03/15 3.236
Chapter 451 01/10/15 3.255
Chapter 450 15/03/15 3.257
Chapter 449 15/03/15 3.236
Chapter 448 15/03/15 3.233
Chapter 447 15/03/15 3.240
Chapter 446 15/03/15 3.218
Chapter 445 15/03/15 3.250
Chapter 444 15/03/15 3.218
Chapter 443 15/03/15 3.239
Chapter 442 15/03/15 3.221
Chapter 441 15/03/15 3.272
Chapter 440 15/03/15 3.265
Chapter 439 15/03/15 3.311
Chapter 438 15/03/15 3.327
Chapter 437 15/03/15 3.279
Chapter 436 15/03/15 3.315
Chapter 435 15/03/15 3.343
Chapter 434 01/10/15 3.310
Chapter 433 15/03/15 3.289
Chapter 432 15/03/15 3.320
Chapter 431 15/03/15 3.318
Chapter 430 15/03/15 3.353
Chapter 429 15/03/15 3.334
Chapter 428 15/03/15 3.316
Chapter 427 15/03/15 3.332
Chapter 426 15/03/15 3.300
Chapter 425 15/03/15 3.333
Chapter 424 15/03/15 3.315
Chapter 423 15/03/15 3.331
Chapter 422 15/03/15 3.365
Chapter 421 15/03/15 3.372
Chapter 420 15/03/15 3.372
Chapter 419 15/03/15 3.366
Chapter 418 15/03/15 3.392
Chapter 417 15/03/15 3.365
Chapter 416 15/03/15 3.402
Chapter 415 15/03/15 3.379
Chapter 414 15/03/15 3.416
Chapter 413 15/03/15 3.459
Chapter 412 15/03/15 3.534
Chapter 411 15/03/15 3.668
Chapter 410 23/11/15 4.639
Chapter 409 14:57 16/02 3.303
Chapter 408 22:03 11/02 3.260
Chapter 407 00:57 03/02 3.311
Chapter 406 20:18 29/01 3.334
Chapter 405 20:29 26/01 3.336
Chapter 404 18:03 24/01 3.321
Chapter 403 22:06 20/01 3.327
Chapter 402 14:40 16/01 3.335
Chapter 401 22:06 12/01 3.317
Chapter 400 20:40 08/01 3.351
Chapter 399 21:17 05/01 3.299
Chapter 398 21:59 01/01 3.333
Chapter 397 29/12/15 3.325
Chapter 396 26/12/15 3.354
Chapter 395 22/12/15 3.393
Chapter 394 19/12/15 3.397
Chapter 393 15/12/15 3.381
Chapter 392 11/12/15 3.417
Chapter 391 09/12/15 3.520
Chapter 390 04/12/15 3.469
Chapter 389 01/12/15 3.422
Chapter 388 27/11/15 3.419
Chapter 387 22/11/15 3.443
Chapter 386 16/11/15 3.550
Chapter 385 16/10/15 3.523
Chapter 384 16/10/15 3.408
Chapter 383 13/10/15 3.411
Chapter 382 05/10/15 3.418
Chapter 381 02/10/15 3.449
Chapter 380 01/10/15 3.524
Chapter 379 29/09/15 3.439
Chapter 378 29/09/15 3.532
Chapter 377 29/09/15 3.253
Chapter 376 29/09/15 3.213
Chapter 375 29/09/15 3.228
Chapter 374 29/09/15 3.217
Chapter 373 29/09/15 3.227
Chapter 372 29/09/15 3.225
Chapter 371 29/09/15 3.237
Chapter 370 29/09/15 3.260
Chapter 369 29/09/15 3.288
Chapter 368 29/09/15 3.218
Chapter 367 29/09/15 3.252
Chapter 366 29/09/15 3.221
Chapter 365 29/09/15 3.291
Chapter 364 29/09/15 3.235
Chapter 363 29/09/15 3.294
Chapter 362 29/09/15 3.220
Chapter 361 29/09/15 3.221
Chapter 360 29/09/15 3.224
Chapter 359 29/09/15 3.218
Chapter 358 29/09/15 3.205
Chapter 357 29/09/15 3.207
Chapter 356 29/09/15 3.220
Chapter 355 29/09/15 3.250
Chapter 354 29/09/15 3.221
Chapter 353 29/09/15 3.219
Chapter 352 29/09/15 3.220
Chapter 351 29/09/15 3.224
Chapter 350 29/09/15 3.263
Chapter 349 29/09/15 3.227
Chapter 348 29/09/15 3.224
Chapter 347 29/09/15 3.225
Chapter 346 29/09/15 3.247
Chapter 345 29/09/15 3.256
Chapter 344 02/10/15 3.639
Chapter 343 29/09/15 3.185
Chapter 342 29/09/15 3.148
Chapter 341 29/09/15 3.177
Chapter 340 29/09/15 3.186
Chapter 339 29/09/15 3.155
Chapter 338 29/09/15 3.146
Chapter 337 29/09/15 3.144
Chapter 336 29/09/15 3.164
Chapter 335 29/09/15 3.146
Chapter 334 29/09/15 3.190
Chapter 333 29/09/15 3.149
Chapter 332 29/09/15 3.146
Chapter 331 29/09/15 3.157
Chapter 330 29/09/15 3.152
Chapter 329 29/09/15 3.151
Chapter 328 29/09/15 3.164
Chapter 327 29/09/15 3.155
Chapter 326 29/09/15 3.149
Chapter 325 29/09/15 3.147
Chapter 324 29/09/15 3.151
Chapter 323 29/09/15 3.151
Chapter 322 29/09/15 3.142
Chapter 321 29/09/15 3.162
Chapter 320 29/09/15 3.146
Chapter 319 29/09/15 3.121
Chapter 318 29/09/15 3.111
Chapter 317 29/09/15 3.124
Chapter 316 29/09/15 3.148
Chapter 315 29/09/15 3.141
Chapter 314 29/09/15 3.100
Chapter 313 29/09/15 3.114
Chapter 312 29/09/15 3.152
Chapter 311 29/09/15 3.131
Chapter 310 29/09/15 3.134
Chapter 309 29/09/15 3.107
Chapter 308 29/09/15 3.109
Chapter 307 29/09/15 3.120
Chapter 306 29/09/15 3.119
Chapter 305 29/09/15 3.122
Chapter 304 29/09/15 3.123
Chapter 303 29/09/15 3.106
Chapter 302 29/09/15 3.113
Chapter 301 29/09/15 3.120
Chapter 300 29/09/15 3.159
Chapter 299 29/09/15 3.093
Chapter 298 29/09/15 3.118
Chapter 297 29/09/15 3.142
Chapter 296 29/09/15 3.122
Chapter 295 29/09/15 3.131
Chapter 294 29/09/15 3.157
Chapter 293: Lam Nguyệt thành bại nhất chiến ... 15/03/15 3.132
Chapter 292: Động 15/03/15 3.119
Chapter 291: Tâm Dịch Phong Đao Thần Phong 15/03/15 3.113
Chapter 290 15/03/15 3.107
Chapter 289 15/03/15 3.100
Chapter 288 15/03/15 3.124
Chapter 287 15/03/15 3.110
Chapter 286 15/03/15 3.161
Chapter 285 15/03/15 3.095
Chapter 284 15/03/15 3.105
Chapter 283 15/03/15 3.111
Chapter 282 15/03/15 3.100
Chapter 281 15/03/15 3.093
Chapter 280 15/03/15 3.121
Chapter 279 15/03/15 3.090
Chapter 278 15/03/15 3.101
Chapter 277 15/03/15 3.099
Chapter 276 15/03/15 3.101
Chapter 275 15/03/15 3.104
Chapter 274 15/03/15 3.113
Chapter 273 15/03/15 3.093
Chapter 272 15/03/15 3.103
Chapter 271 15/03/15 3.105
Chapter 270 15/03/15 3.105
Chapter 269 15/03/15 3.105
Chapter 268 15/03/15 3.097
Chapter 267 15/03/15 3.110
Chapter 266 15/03/15 3.089
Chapter 265 15/03/15 3.099
Chapter 264 15/03/15 3.102
Chapter 263 15/03/15 3.108
Chapter 262 29/09/15 3.122
Chapter 261 15/03/15 3.094
Chapter 260 15/03/15 3.134
Chapter 252 15/03/15 3.130
Chapter 251 15/03/15 3.127
Chapter 250 15/03/15 3.131
Chapter 249 15/03/15 3.115
Chapter 248 15/03/15 3.125
Chapter 247 15/03/15 3.104
Chapter 246 15/03/15 3.105
Chapter 245 15/03/15 3.131
Chapter 244 15/03/15 3.104
Chapter 243 15/03/15 3.104
Chapter 242 15/03/15 3.111
Chapter 241 15/03/15 3.113
Chapter 240 15/03/15 3.125
Chapter 239 15/03/15 3.112
Chapter 238 15/03/15 3.120
Chapter 237 15/03/15 3.108
Chapter 236 15/03/15 3.098
Chapter 235 15/03/15 3.103
Chapter 234 15/03/15 3.123
Chapter 233 15/03/15 3.097
Chapter 232 15/03/15 3.106
Chapter 231 15/03/15 3.121
Chapter 230 15/03/15 3.101
Chapter 229 15/03/15 3.104
Chapter 228 15/03/15 3.114
Chapter 227 15/03/15 3.131
Chapter 226 15/03/15 3.121
Chapter 225 15/03/15 3.141
Chapter 224 15/03/15 3.108
Chapter 223 15/03/15 3.114
Chapter 222 15/03/15 3.135
Chapter 221 15/03/15 3.113
Chapter 220 15/03/15 3.105
Chapter 219 15/03/15 3.135
Chapter 218 15/03/15 3.108
Chapter 217 15/03/15 3.109
Chapter 216 15/03/15 3.097
Chapter 215 15/03/15 3.106
Chapter 214 15/03/15 3.093
Chapter 213 15/03/15 3.109
Chapter 212 15/03/15 3.102
Chapter 211 15/03/15 3.099
Chapter 210 15/03/15 3.115
Chapter 209 15/03/15 3.116
Chapter 208 15/03/15 3.094
Chapter 207 15/03/15 3.096
Chapter 206 15/03/15 3.104
Chapter 205 15/03/15 3.099
Chapter 204 15/03/15 3.105
Chapter 203 15/03/15 3.101
Chapter 202 15/03/15 3.108
Chapter 201 15/03/15 3.114
Chapter 200 15/03/15 3.132
Chapter 199 15/03/15 3.130
Chapter 198 15/03/15 3.103
Chapter 197 15/03/15 3.106
Chapter 196 15/03/15 3.092
Chapter 195 15/03/15 3.092
Chapter 194 15/03/15 3.112
Chapter 193 15/03/15 3.114
Chapter 192 15/03/15 3.139
Chapter 191 15/03/15 3.124
Chapter 190 15/03/15 3.131
Chapter 189 15/03/15 3.106
Chapter 188 15/03/15 3.103
Chapter 187 15/03/15 3.123
Chapter 186 15/03/15 3.105
Chapter 185 15/03/15 3.094
Chapter 184 15/03/15 3.092
Chapter 183 05/10/15 3.115
Chapter 182 15/03/15 3.102
Chapter 181 15/03/15 3.120
Chapter 180 15/03/15 3.157
Chapter 179 15/03/15 3.112
Chapter 178 15/03/15 3.108
Chapter 177 15/03/15 3.105
Chapter 176 15/03/15 3.140
Chapter 175 15/03/15 3.117
Chapter 174 15/03/15 3.098
Chapter 173 15/03/15 3.134
Chapter 172 15/03/15 3.104
Chapter 171 15/03/15 3.101
Chapter 170 15/03/15 3.124
Chapter 169 15/03/15 3.100
Chapter 168 15/03/15 3.113
Chapter 167 15/03/15 3.098
Chapter 166 15/03/15 3.101
Chapter 165 15/03/15 3.106
Chapter 164 15/03/15 3.111
Chapter 163 15/03/15 3.099
Chapter 162 15/03/15 3.097
Chapter 161 15/03/15 3.103
Chapter 160 15/03/15 3.135
Chapter 159 15/03/15 3.092
Chapter 158 15/03/15 3.104
Chapter 157 15/03/15 3.114
Chapter 156 15/03/15 3.112
Chapter 155 15/03/15 3.119
Chapter 154 15/03/15 3.097
Chapter 153 15/03/15 3.092
Chapter 152 15/03/15 3.114
Chapter 151 15/03/15 3.113
Chapter 150 15/03/15 3.141
Chapter 149 15/03/15 3.098
Chapter 148 15/03/15 3.094
Chapter 147 15/03/15 3.130
Chapter 146 15/03/15 3.105
Chapter 145 15/03/15 3.111
Chapter 144 15/03/15 3.109
Chapter 143 15/03/15 3.122
Chapter 142 15/03/15 3.106
Chapter 141 15/03/15 3.105
Chapter 140 15/03/15 3.102
Chapter 139 15/03/15 3.094
Chapter 138 15/03/15 3.119
Chapter 137 15/03/15 3.103
Chapter 136 15/03/15 3.102
Chapter 135 15/03/15 3.110
Chapter 134 15/03/15 3.099
Chapter 133 05/10/15 3.114
Chapter 132 15/03/15 3.134
Chapter 131 15/03/15 3.091
Chapter 130 15/03/15 3.118
Chapter 129 15/03/15 3.101
Chapter 128 05/10/15 3.106
Chapter 127 15/03/15 3.099
Chapter 126 15/03/15 3.123
Chapter 125 15/03/15 3.096
Chapter 124 15/03/15 3.091
Chapter 123 15/03/15 3.130
Chapter 122 15/03/15 3.101
Chapter 121 15/03/15 3.107
Chapter 120 15/03/15 3.117
Chapter 119 15/03/15 3.105
Chapter 118 15/03/15 3.097
Chapter 117 15/03/15 3.111
Chapter 116 15/03/15 3.111
Chapter 115 15/03/15 3.101
Chapter 114 15/03/15 3.097
Chapter 113 15/03/15 3.104
Chapter 112 15/03/15 3.107
Chapter 111 15/03/15 3.153
Chapter 110 02/10/15 3.162
Chapter 109 15/03/15 3.132
Chapter 108 15/03/15 3.143
Chapter 107 15/03/15 3.159
Chapter 106 15/03/15 3.120
Chapter 105 15/03/15 3.124
Chapter 104 15/03/15 3.121
Chapter 103 15/03/15 3.139
Chapter 102 15/03/15 3.123
Chapter 101 15/03/15 3.139
Chapter 100 02/10/15 3.156
Chapter 99 02/10/15 3.126
Chapter 98 02/10/15 3.119
Chapter 97 02/10/15 3.100
Chapter 96 02/10/15 3.123
Chapter 95 29/09/15 3.149
Chapter 94 29/09/15 3.112
Chapter 93 29/09/15 3.120
Chapter 92 29/09/15 3.112
Chapter 91 29/09/15 3.128
Chapter 90 02/10/15 3.134
Chapter 89 02/10/15 3.130
Chapter 88 02/10/15 3.125
Chapter 87 02/10/15 3.101
Chapter 86 02/10/15 3.114
Chapter 85 02/10/15 3.127
Chapter 84 02/10/15 3.120
Chapter 83 02/10/15 3.118
Chapter 82 02/10/15 3.135
Chapter 81 02/10/15 3.129
Chapter 80 02/10/15 3.145
Chapter 79 02/10/15 3.151
Chapter 78 02/10/15 3.144
Chapter 77 16:38 05/09 3.011
Chapter 76 16:38 05/09 3.021
Chapter 75 16:38 05/09 3.018
Chapter 74 16:38 05/09 3.027
Chapter 73 02/10/15 3.132
Chapter 72 02/10/15 3.125
Chapter 71 02/10/15 3.125
Chapter 70 02/10/15 3.125
Chapter 69 02/10/15 3.107
Chapter 68 02/10/15 3.117
Chapter 67 02/10/15 3.133
Chapter 66 02/10/15 3.139
Chapter 65 02/10/15 3.141
Chapter 64 02/10/15 3.128
Chapter 63 02/10/15 3.139
Chapter 62 02/10/15 3.149
Chapter 61 02/10/15 3.149
Chapter 60 02/10/15 3.168
Chapter 59 02/10/15 3.118
Chapter 58 02/10/15 3.110
Chapter 57 02/10/15 3.089
Chapter 56 02/10/15 3.117
Chapter 55 02/10/15 3.109
Chapter 54 02/10/15 3.123
Chapter 53 02/10/15 3.131
Chapter 52 02/10/15 3.117
Chapter 51 02/10/15 3.123
Chapter 50 02/10/15 3.134
Chapter 49 02/10/15 3.113
Chapter 48 02/10/15 3.153
Chapter 47 02/10/15 3.140
Chapter 46 02/10/15 3.105
Chapter 45 02/10/15 3.136
Chapter 44 02/10/15 3.122
Chapter 43 02/10/15 3.137
Chapter 42 02/10/15 3.116
Chapter 41 02/10/15 3.155
Chapter 40 02/10/15 3.140
Chapter 39 02/10/15 3.130
Chapter 38 02/10/15 3.120
Chapter 37 02/10/15 3.132
Chapter 36 02/10/15 3.120
Chapter 35 02/10/15 3.104
Chapter 34 02/10/15 3.124
Chapter 33 02/10/15 3.132
Chapter 32 02/10/15 3.129
Chapter 31 02/10/15 3.127
Chapter 30 02/10/15 3.126
Chapter 29 02/10/15 3.103
Chapter 28 02/10/15 3.101
Chapter 27 02/10/15 3.087
Chapter 26 02/10/15 3.106
Chapter 25 02/10/15 3.099
Chapter 24 02/10/15 3.098
Chapter 23 02/10/15 3.108
Chapter 22 02/10/15 3.100
Chapter 21 02/10/15 3.124
Chapter 20 01/10/15 3.139
Chapter 19 01/10/15 3.097
Chapter 18 01/10/15 3.110
Chapter 17 01/10/15 3.130
Chapter 16 01/10/15 3.112
Chapter 15 01/10/15 3.163
Chapter 14 01/10/15 3.104
Chapter 13 01/10/15 3.125
Chapter 12 01/10/15 3.113
Chapter 11 01/10/15 3.107
Chapter 10 29/09/15 3.149
Chapter 9 29/09/15 3.108
Chapter 8 29/09/15 3.142
Chapter 7 29/09/15 3.148
Chapter 6 29/09/15 3.205
Chapter 5 29/09/15 3.180
Chapter 4 29/09/15 3.157
Chapter 3 29/09/15 3.150
Chapter 2 29/09/15 3.211
Chapter 1 29/09/15 3.311
Chapter 0 16:38 05/09 3.060
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
linhngunhuga 14:17 25/05Báo vi phạm
Cho em hỏi truyện có gái đẹp ko mấy bác, harem này nọ nữa... chứ đọc mấy truyện kiếm hiệp suốt ngày chém giết khô khan vãi lều
AuthorTrả lời
hioliki 18:04 11/05Báo vi phạm
sao mới zo bản màu xấu thế về sau xem cũng dc
AuthorTrả lời
rentmt 15:50 19/01Báo vi phạm
Lâu r ko đọc phong vân và h cũng chẳng muốn đọc tiếp, một phần vì nội dung quá lan man và phần còn lại vì bản màu quá xấu làm mất hết cái tinh túy trong nét vẽ(ai đã từng thuê truyện này ngoài cửa hàng có lẽ sẽ hiểu). Tiếc cho 1 bộ truyện hay!

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch