Pink Lady

Pink Lady
Lượt xem: 5.861
Nội dung

Gyeo-Wul, một sinh viên mĩ thuật, đang gặp rắc rối lớn về vẽ. Một ngày nọ, cô nàng tình cờ đụng phải một anh chàng đẹp trai và cầm nhầm cuốn tập của anh ta. Cuốn tập chứa đầy những kiểu vẽ mà Gyeo-Wul không hề quen biết và cố gắng vẽ đẹp hơn anh ta. Nhưng, mọi chuyện rắc rối bắt đầu khi anh chàng đó biết Gyeo-Wul là ai..!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 74 15/03/15 3.035
Chapter 73 15/03/15 3.042
Chapter 72 15/03/15 3.032
Chapter 71 15/03/15 3.031
Chapter 70 15/03/15 3.051
Chapter 69 15/03/15 3.038
Chapter 68 15/03/15 3.030
Chapter 67 15/03/15 3.041
Chapter 66 15/03/15 3.036
Chapter 65 15/03/15 3.031
Chapter 64 15/03/15 3.059
Chapter 63 15/03/15 3.029
Chapter 62 15/03/15 3.031
Chapter 61 15/03/15 3.078
Chapter 60 15/03/15 3.043
Chapter 59 15/03/15 3.029
Chapter 58 15/03/15 3.029
Chapter 57 15/03/15 3.030
Chapter 56 15/03/15 3.041
Chapter 55 15/03/15 3.029
Chapter 54 15/03/15 3.030
Chapter 53 15/03/15 3.036
Chapter 52 15/03/15 3.037
Chapter 51 15/03/15 3.029
Chapter 50 15/03/15 3.029
Chapter 49 15/03/15 3.045
Chapter 48 15/03/15 3.029
Chapter 47 15/03/15 3.040
Chapter 46 15/03/15 3.033
Chapter 45 15/03/15 3.030
Chapter 44 15/03/15 3.030
Chapter 43 15/03/15 3.056
Chapter 42 15/03/15 3.029
Chapter 41 15/03/15 3.108
Chapter 40 15/03/15 3.029
Chapter 39 15/03/15 3.030
Chapter 38 15/03/15 3.033
Chapter 37 15/03/15 3.040
Chapter 36 15/03/15 3.035
Chapter 35 15/03/15 3.029
Chapter 34 15/03/15 3.035
Chapter 33 15/03/15 3.067
Chapter 32 15/03/15 3.054
Chapter 31 15/03/15 3.047
Chapter 30 15/03/15 3.029
Chapter 29 15/03/15 3.029
Chapter 28 15/03/15 3.030
Chapter 27 15/03/15 3.050
Chapter 26 15/03/15 3.029
Chapter 25 15/03/15 3.029
Chapter 24 15/03/15 3.035
Chapter 23 15/03/15 3.039
Chapter 22 15/03/15 3.030
Chapter 21 15/03/15 3.034
Chapter 20 15/03/15 3.030
Chapter 19 15/03/15 3.031
Chapter 18 15/03/15 3.035
Chapter 17 15/03/15 3.039
Chapter 16 15/03/15 3.047
Chapter 15 15/03/15 3.048
Chapter 14 15/03/15 3.031
Chapter 13 15/03/15 3.031
Chapter 12 15/03/15 3.030
Chapter 11 15/03/15 3.035
Chapter 10 15/03/15 3.039
Chapter 9 15/03/15 3.039
Chapter 8 15/03/15 3.042
Chapter 7 15/03/15 3.042
Chapter 6 15/03/15 3.042
Chapter 5 15/03/15 3.053
Chapter 4 15/03/15 3.042
Chapter 3 15/03/15 3.043
Chapter 2 15/03/15 3.049
Chapter 1 15/03/15 3.056
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch