Pluto

Pluto
Lượt xem: 7.410
Nội dung

Trong thế giới tương lai , nơi robot hình người được tạo ra để phục vụ con người, nhưng 1 số đã vượt qua giới hạn, con người đã ra lệnh tiêu diệt bảy robot lớn nhất trên thế giới. Thám tử hàng đầu của Europol Gesicht được phân công điều tra các vụ giết người bí ẩn-robot, nhưng chính ông lại là 1 trong7 robot đó.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 65 15/03/15 3.184
Chapter 64 15/03/15 3.414
Chapter 63 15/03/15 3.140
Chapter 62 15/03/15 3.076
Chapter 61 15/03/15 3.056
Chapter 60 15/03/15 3.063
Chapter 59 15/03/15 3.062
Chapter 58 15/03/15 3.055
Chapter 57 15/03/15 3.061
Chapter 56 15/03/15 3.066
Chapter 55 15/03/15 3.086
Chapter 54 15/03/15 3.065
Chapter 53 15/03/15 3.081
Chapter 52 15/03/15 3.063
Chapter 51 15/03/15 3.056
Chapter 50 15/03/15 3.053
Chapter 49 15/03/15 3.062
Chapter 48 15/03/15 3.064
Chapter 47 15/03/15 3.080
Chapter 46 15/03/15 3.058
Chapter 45 15/03/15 3.063
Chapter 44 15/03/15 3.083
Chapter 43 15/03/15 3.057
Chapter 42 15/03/15 3.068
Chapter 41 15/03/15 3.070
Chapter 40 15/03/15 3.067
Chapter 39 15/03/15 3.063
Chapter 38 15/03/15 3.060
Chapter 37 15/03/15 3.062
Chapter 36 15/03/15 3.063
Chapter 35 15/03/15 3.059
Chapter 34 15/03/15 3.058
Chapter 33 15/03/15 3.063
Chapter 32 15/03/15 3.055
Chapter 31 15/03/15 3.055
Chapter 30 15/03/15 3.083
Chapter 29 15/03/15 3.056
Chapter 28 15/03/15 3.053
Chapter 27 15/03/15 3.058
Chapter 26 15/03/15 3.055
Chapter 25 15/03/15 3.053
Chapter 24 15/03/15 3.061
Chapter 23 15/03/15 3.073
Chapter 22 15/03/15 3.059
Chapter 21 15/03/15 3.106
Chapter 20 15/03/15 3.050
Chapter 19 15/03/15 3.040
Chapter 18 15/03/15 3.044
Chapter 17 15/03/15 3.044
Chapter 16 15/03/15 3.044
Chapter 15 15/03/15 3.055
Chapter 14 15/03/15 3.045
Chapter 13 15/03/15 3.043
Chapter 12 15/03/15 3.038
Chapter 11 15/03/15 3.047
Chapter 10 15/03/15 3.042
Chapter 9 15/03/15 3.043
Chapter 8 15/03/15 3.049
Chapter 7 15/03/15 3.055
Chapter 6 15/03/15 3.042
Chapter 5 15/03/15 3.049
Chapter 4 15/03/15 3.053
Chapter 3 15/03/15 3.050
Chapter 2 15/03/15 3.062
Chapter 1 15/03/15 3.097
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch