Pluto

Pluto
Lượt xem: 7.690
Nội dung

Trong thế giới tương lai , nơi robot hình người được tạo ra để phục vụ con người, nhưng 1 số đã vượt qua giới hạn, con người đã ra lệnh tiêu diệt bảy robot lớn nhất trên thế giới. Thám tử hàng đầu của Europol Gesicht được phân công điều tra các vụ giết người bí ẩn-robot, nhưng chính ông lại là 1 trong7 robot đó.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 65 15/03/15 3.190
Chapter 64 15/03/15 3.426
Chapter 63 15/03/15 3.151
Chapter 62 15/03/15 3.082
Chapter 61 15/03/15 3.062
Chapter 60 15/03/15 3.068
Chapter 59 15/03/15 3.068
Chapter 58 15/03/15 3.061
Chapter 57 15/03/15 3.067
Chapter 56 15/03/15 3.074
Chapter 55 15/03/15 3.127
Chapter 54 15/03/15 3.070
Chapter 53 15/03/15 3.086
Chapter 52 15/03/15 3.068
Chapter 51 15/03/15 3.060
Chapter 50 15/03/15 3.057
Chapter 49 15/03/15 3.067
Chapter 48 15/03/15 3.069
Chapter 47 15/03/15 3.085
Chapter 46 15/03/15 3.061
Chapter 45 15/03/15 3.069
Chapter 44 15/03/15 3.086
Chapter 43 15/03/15 3.061
Chapter 42 15/03/15 3.072
Chapter 41 15/03/15 3.077
Chapter 40 15/03/15 3.071
Chapter 39 15/03/15 3.067
Chapter 38 15/03/15 3.064
Chapter 37 15/03/15 3.065
Chapter 36 15/03/15 3.066
Chapter 35 15/03/15 3.062
Chapter 34 15/03/15 3.062
Chapter 33 15/03/15 3.067
Chapter 32 15/03/15 3.059
Chapter 31 15/03/15 3.059
Chapter 30 15/03/15 3.088
Chapter 29 15/03/15 3.059
Chapter 28 15/03/15 3.057
Chapter 27 15/03/15 3.062
Chapter 26 15/03/15 3.059
Chapter 25 15/03/15 3.057
Chapter 24 15/03/15 3.066
Chapter 23 15/03/15 3.079
Chapter 22 15/03/15 3.065
Chapter 21 15/03/15 3.115
Chapter 20 15/03/15 3.053
Chapter 19 15/03/15 3.043
Chapter 18 15/03/15 3.047
Chapter 17 15/03/15 3.047
Chapter 16 15/03/15 3.047
Chapter 15 15/03/15 3.058
Chapter 14 15/03/15 3.047
Chapter 13 15/03/15 3.045
Chapter 12 15/03/15 3.040
Chapter 11 15/03/15 3.049
Chapter 10 15/03/15 3.044
Chapter 9 15/03/15 3.045
Chapter 8 15/03/15 3.051
Chapter 7 15/03/15 3.059
Chapter 6 15/03/15 3.044
Chapter 5 15/03/15 3.052
Chapter 4 15/03/15 3.056
Chapter 3 15/03/15 3.053
Chapter 2 15/03/15 3.065
Chapter 1 15/03/15 3.104
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch