Princess Manhwa

Princess Manhwa
Lượt xem: 5.972
Nội dung

Princess - Công chúa xứ Hoa là một loạt chuyện tình nhẹ nhàng nhưng buồn bã. Câu chuyện đầy lãng mạn và còn nói về chính trị. Nội dung câu chuyện là một thời đại chưa biết thời trung cổ, nơi có ba quốc gia. Giữa ba nước, có một quốc đảo được gọi là "Ramira", là nơi mà hầu hết những câu chuyện sẽ diễn ra. 27 tập đầu tiên nói về thế hệ của những nàng công chúa, trong đó nổi bật nhất là câu chuyện giành lại độc lập ở Ramia của Preia, hoàng hậu vĩ đại của Ramia, người mà đuợc bao thần dân yêu mến và có rất nhiều tướng lĩnh trung thành dưới trướng.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 63 04/03/16 3.192
Chapter 62 04/03/16 3.117
Chapter 61 04/03/16 3.085
Chapter 60 04/03/16 3.049
Chapter 59 04/03/16 3.042
Chapter 58 04/03/16 3.039
Chapter 57 04/03/16 3.040
Chapter 56 04/03/16 3.038
Chapter 55 04/03/16 3.038
Chapter 54 04/03/16 3.034
Chapter 53 04/03/16 3.037
Chapter 52 04/03/16 3.047
Chapter 51 04/03/16 3.044
Chapter 50 04/03/16 3.069
Chapter 49 04/03/16 3.061
Chapter 48 04/03/16 3.063
Chapter 47 04/03/16 3.035
Chapter 46 04/03/16 3.034
Chapter 45 04/03/16 3.034
Chapter 44 04/03/16 3.039
Chapter 43 04/03/16 3.036
Chapter 42 04/03/16 3.033
Chapter 41 04/03/16 3.034
Chapter 40 04/03/16 3.041
Chapter 39 04/03/16 3.032
Chapter 38 04/03/16 3.037
Chapter 37 04/03/16 3.039
Chapter 36 04/03/16 3.035
Chapter 35 04/03/16 3.036
Chapter 34 04/03/16 3.034
Chapter 33 04/03/16 3.038
Chapter 32 04/03/16 3.070
Chapter 31 04/03/16 3.047
Chapter 29 04/03/16 3.042
Chapter 28 04/03/16 3.040
Chapter 27 04/03/16 3.040
Chapter 26 04/03/16 3.038
Chapter 25 04/03/16 3.041
Chapter 24 04/03/16 3.036
Chapter 23 04/03/16 3.046
Chapter 22 04/03/16 3.043
Chapter 21 04/03/16 3.032
Chapter 20 04/03/16 3.038
Chapter 19 04/03/16 3.043
Chapter 18 04/03/16 3.046
Chapter 17 04/03/16 3.063
Chapter 16 04/03/16 3.069
Chapter 15 04/03/16 3.065
Chapter 14 04/03/16 3.039
Chapter 13 04/03/16 3.040
Chapter 12 04/03/16 3.044
Chapter 11 04/03/16 3.046
Chapter 10 04/03/16 3.036
Chapter 9 04/03/16 3.038
Chapter 8 04/03/16 3.046
Chapter 7 04/03/16 3.040
Chapter 6 04/03/16 3.038
Chapter 5 04/03/16 3.045
Chapter 4 04/03/16 3.047
Chapter 3 04/03/16 3.050
Chapter 2 04/03/16 3.057
Chapter 1 04/03/16 3.075
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch