Quái Vật Sinh Ra Từ Linh Hồn Chết Chóc

Quái Vật Sinh Ra Từ Linh Hồn Chết Chóc
Lượt xem: 18.798
Nội dung

Akuma là những cỗ máy chiến tranh do bá tước Millenium Count tạo ra.Akuma đc tạo ra do chính những người thân của người chết...những người mong muốn và tin tưởng vào bá tước Millenium Count làm cho cha.mẹ hay anh chị sống lại sau khi chết lại đã vô tình biến linh hồn người thân mình trở thành Akuma - 1 cỗ máy giết người vô cảm.....(và đặc biệt là sao khi trở thành akuma thì nó sẽ tấn công chính người thân mình, là người đã tạo ra nó và chiếm lấy thân xác để ẩn náu...) ...Do đó có một người tạo ra những Innocence để chống lại akuma của bá tước Millenium Count ....những người đc Innocence lựa chọn đc gọi là exorcist (thầy trừ tà hay môn đệ của Thượng Đế)..họ tiêu diệt và cứu vớt những linh hồn đang bị akuma giam giữ... - D.Gray-Man rất đáng để bỏ thời gian ra ngâm cứu ... thế giới của DGM đặt trong hoàn cảnh chiến tranh giữa thiện và ác....chính trong bối cảnh đen tối của chiến tranh và những cuộc chiến sinh tử, từ đó mới cho thấy tình yêu thương mạnh mẽ, tình bạn, tình đồng đội, sự tin tưởng,... Tất cả sẽ như một tia sáng le lói trong màn đêm chợt ánh lên... Hãy khám phá DGM để cảm thấy tình yêu thương giữa nhưng con người, những exorcist trong thế giới của những trận chiến gay gấn với akuma......

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 222 18:28 15/04 3.178
Chapter 221 10:42 26/01 3.205
Chapter 220 18/10/15 3.250
Chapter 218 07/04/15 3.154
Chapter 217 07/04/15 3.104
Chapter 216 07/04/15 3.087
Chapter 215 07/04/15 3.080
Chapter 214 07/04/15 3.067
Chapter 213 07/04/15 3.068
Chapter 212 07/04/15 3.079
Chapter 211 07/04/15 3.072
Chapter 210 07/04/15 3.080
Chapter 209 07/04/15 3.081
Chapter 208 07/04/15 3.076
Chapter 207 07/04/15 3.082
Chapter 206 07/04/15 3.098
Chapter 205 07/04/15 3.082
Chapter 204 07/04/15 3.088
Chapter 203 07/04/15 3.078
Chapter 202 07/04/15 3.078
Chapter 201 07/04/15 3.079
Chapter 200 07/04/15 3.090
Chapter 199 07/04/15 3.082
Chapter 198 07/04/15 3.101
Chapter 197 07/04/15 3.080
Chapter 196 07/04/15 3.092
Chapter 195 07/04/15 3.081
Chapter 194 07/04/15 3.078
Chapter 193 07/04/15 3.111
Chapter 192 07/04/15 3.078
Chapter 191 07/04/15 3.064
Chapter 190 07/04/15 3.078
Chapter 189 07/04/15 3.085
Chapter 188 07/04/15 3.069
Chapter 187 07/04/15 3.082
Chapter 186 07/04/15 3.068
Chapter 185 07/04/15 3.077
Chapter 184 07/04/15 3.070
Chapter 183 07/04/15 3.073
Chapter 182 07/04/15 3.068
Chapter 181 07/04/15 3.065
Chapter 180 07/04/15 3.072
Chapter 179 07/04/15 3.065
Chapter 178 07/04/15 3.067
Chapter 177 07/04/15 3.066
Chapter 176 07/04/15 3.085
Chapter 175 07/04/15 3.076
Chapter 174 07/04/15 3.072
Chapter 173 07/04/15 3.102
Chapter 172 07/04/15 3.070
Chapter 171 07/04/15 3.075
Chapter 170 07/04/15 3.084
Chapter 169 07/04/15 3.068
Chapter 168 07/04/15 3.078
Chapter 167 07/04/15 3.070
Chapter 166 07/04/15 3.070
Chapter 165 07/04/15 3.077
Chapter 164 07/04/15 3.072
Chapter 163 07/04/15 3.067
Chapter 162 07/04/15 3.073
Chapter 161 07/04/15 3.080
Chapter 160 07/04/15 3.080
Chapter 159 07/04/15 3.071
Chapter 158 07/04/15 3.073
Chapter 157 07/04/15 3.068
Chapter 156 07/04/15 3.064
Chapter 155 07/04/15 3.079
Chapter 154 07/04/15 3.056
Chapter 153 07/04/15 3.062
Chapter 152 07/04/15 3.065
Chapter 151 07/04/15 3.077
Chapter 150 07/04/15 3.061
Chapter 149 07/04/15 3.067
Chapter 148 07/04/15 3.068
Chapter 147 07/04/15 3.058
Chapter 146 07/04/15 3.070
Chapter 145 07/04/15 3.078
Chapter 144 07/04/15 3.067
Chapter 143 07/04/15 3.061
Chapter 142 07/04/15 3.057
Chapter 141 07/04/15 3.053
Chapter 140 07/04/15 3.061
Chapter 139 07/04/15 3.070
Chapter 138 07/04/15 3.062
Chapter 137 07/04/15 3.063
Chapter 136 07/04/15 3.054
Chapter 135 07/04/15 3.065
Chapter 134 07/04/15 3.061
Chapter 133 07/04/15 3.057
Chapter 132 07/04/15 3.054
Chapter 131 07/04/15 3.054
Chapter 130 07/04/15 3.062
Chapter 129 07/04/15 3.054
Chapter 128 07/04/15 3.059
Chapter 127 07/04/15 3.050
Chapter 126 07/04/15 3.048
Chapter 125 07/04/15 3.060
Chapter 124 07/04/15 3.051
Chapter 123 07/04/15 3.057
Chapter 122 07/04/15 3.053
Chapter 121 07/04/15 3.063
Chapter 120 07/04/15 3.066
Chapter 118 07/04/15 3.053
Chapter 117 07/04/15 3.060
Chapter 116 07/04/15 3.062
Chapter 115 07/04/15 3.059
Chapter 114 07/04/15 3.054
Chapter 113 07/04/15 3.055
Chapter 112 07/04/15 3.057
Chapter 111 07/04/15 3.064
Chapter 110 07/04/15 3.067
Chapter 109 07/04/15 3.059
Chapter 108 07/04/15 3.057
Chapter 107 07/04/15 3.059
Chapter 106 07/04/15 3.055
Chapter 105 07/04/15 3.063
Chapter 104 07/04/15 3.060
Chapter 103 07/04/15 3.059
Chapter 102 07/04/15 3.059
Chapter 101 07/04/15 3.057
Chapter 100 07/04/15 3.072
Chapter 99 07/04/15 3.068
Chapter 98 07/04/15 3.061
Chapter 97 07/04/15 3.055
Chapter 96 07/04/15 3.050
Chapter 95 07/04/15 3.050
Chapter 94 07/04/15 3.054
Chapter 93 07/04/15 3.057
Chapter 92 07/04/15 3.056
Chapter 90 07/04/15 3.081
Chapter 89 07/04/15 3.064
Chapter 88 07/04/15 3.065
Chapter 87 07/04/15 3.065
Chapter 86 07/04/15 3.066
Chapter 85 07/04/15 3.065
Chapter 84 07/04/15 3.058
Chapter 83 07/04/15 3.064
Chapter 82 07/04/15 3.062
Chapter 81 07/04/15 3.064
Chapter 80 07/04/15 3.077
Chapter 79 07/04/15 3.059
Chapter 78 07/04/15 3.063
Chapter 77 07/04/15 3.055
Chapter 76 07/04/15 3.072
Chapter 75 07/04/15 3.057
Chapter 74 07/04/15 3.064
Chapter 73 07/04/15 3.061
Chapter 72 07/04/15 3.059
Chapter 71 07/04/15 3.066
Chapter 70 07/04/15 3.066
Chapter 69 07/04/15 3.064
Chapter 68 07/04/15 3.061
Chapter 67 07/04/15 3.059
Chapter 66 07/04/15 3.070
Chapter 65 07/04/15 3.065
Chapter 64 07/04/15 3.055
Chapter 63 07/04/15 3.065
Chapter 62 07/04/15 3.060
Chapter 61 07/04/15 3.059
Chapter 60 07/04/15 3.064
Chapter 59 07/04/15 3.065
Chapter 58 07/04/15 3.054
Chapter 57 07/04/15 3.062
Chapter 56 07/04/15 3.064
Chapter 55 07/04/15 3.059
Chapter 54 07/04/15 3.063
Chapter 53 07/04/15 3.058
Chapter 52 07/04/15 3.069
Chapter 51 07/04/15 3.063
Chapter 50 07/04/15 3.068
Chapter 49 07/04/15 3.068
Chapter 48 07/04/15 3.068
Chapter 47 07/04/15 3.067
Chapter 46 07/04/15 3.066
Chapter 45 07/04/15 3.067
Chapter 44 07/04/15 3.063
Chapter 43 07/04/15 3.067
Chapter 42 07/04/15 3.068
Chapter 41 07/04/15 3.069
Chapter 40 07/04/15 3.066
Chapter 39 07/04/15 3.064
Chapter 38 07/04/15 3.071
Chapter 37 07/04/15 3.063
Chapter 36 07/04/15 3.069
Chapter 35 07/04/15 3.066
Chapter 34 07/04/15 3.063
Chapter 33 07/04/15 3.064
Chapter 32 07/04/15 3.063
Chapter 31 07/04/15 3.063
Chapter 30 07/04/15 3.068
Chapter 29 07/04/15 3.063
Chapter 28 07/04/15 3.076
Chapter 27 07/04/15 3.076
Chapter 26 07/04/15 3.071
Chapter 25 07/04/15 3.069
Chapter 24 07/04/15 3.077
Chapter 23 07/04/15 3.073
Chapter 22 07/04/15 3.061
Chapter 21 07/04/15 3.071
Chapter 20 07/04/15 3.066
Chapter 19 07/04/15 3.067
Chapter 18 07/04/15 3.074
Chapter 17 07/04/15 3.083
Chapter 16 07/04/15 3.073
Chapter 15 07/04/15 3.071
Chapter 14 07/04/15 3.070
Chapter 13 07/04/15 3.072
Chapter 12 07/04/15 3.063
Chapter 11 07/04/15 3.076
Chapter 10 07/04/15 3.083
Chapter 9 07/04/15 3.073
Chapter 8 07/04/15 3.081
Chapter 7 07/04/15 3.076
Chapter 6 07/04/15 3.092
Chapter 5 07/04/15 3.085
Chapter 4 07/04/15 3.080
Chapter 3 07/04/15 3.081
Chapter 2 07/04/15 3.099
Chapter 1 07/04/15 3.200
Chapter 0 07/04/15 3.185
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Darkzmoon 22:56 16/04Báo vi phạm
Vậy là tác giả chưa chết
AuthorTrả lời
boy vo tinh 18:47 16/04Báo vi phạm
AuthorTrả lời
mrpocker94 14:03 16/04Báo vi phạm
minh co nhin nham khong @@ co chap moi u
AuthorTrả lời
Z_Kaito_Z 21:56 15/04Báo vi phạm
Finalllyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
AuthorTrả lời
Oirigan 21:19 15/04Báo vi phạm
quên cmn hết 200 chương đầu rồi
AuthorTrả lời
max0892 20:58 15/04Báo vi phạm
Cuối cùng
AuthorTrả lời
Teokyo01 20:45 15/04Báo vi phạm
Quẩy
AuthorTrả lời
cloud409 01:17 29/01Báo vi phạm
ơ , tác giả sống lại rồi ak
  • Author
    feederchuluc96 20:42 15/04Báo vi phạm
    tác giả chưa chết, chỉ là bả bệnh nên 3 tháng 1 chap thôi
AuthorTrả lời
matroimoc 07:44 28/01Báo vi phạm
cam thay bung no
AuthorTrả lời
mrpocker94 15:24 27/01Báo vi phạm
bộ này cũng từ cấp 2 cũng ít gì giờ ra trường mẹ rồi mã vẫn chưa có kết nhé. Tiến độ 2-3/1chap ấy chứ
AuthorTrả lời
o0opokemon 22:48 26/01Báo vi phạm
Mỗi năm 1 chap ak

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch