Quái Vật Sinh Ra Từ Linh Hồn Chết Chóc

Quái Vật Sinh Ra Từ Linh Hồn Chết Chóc
Nội dung

Akuma là những cỗ máy chiến tranh do bá tước Millenium Count tạo ra.Akuma đc tạo ra do chính những người thân của người chết...những người mong muốn và tin tưởng vào bá tước Millenium Count làm cho cha.mẹ hay anh chị sống lại sau khi chết lại đã vô tình biến linh hồn người thân mình trở thành Akuma - 1 cỗ máy giết người vô cảm.....(và đặc biệt là sao khi trở thành akuma thì nó sẽ tấn công chính người thân mình, là người đã tạo ra nó và chiếm lấy thân xác để ẩn náu...) ...Do đó có một người tạo ra những Innocence để chống lại akuma của bá tước Millenium Count ....những người đc Innocence lựa chọn đc gọi là exorcist (thầy trừ tà hay môn đệ của Thượng Đế)..họ tiêu diệt và cứu vớt những linh hồn đang bị akuma giam giữ... - D.Gray-Man rất đáng để bỏ thời gian ra ngâm cứu ... thế giới của DGM đặt trong hoàn cảnh chiến tranh giữa thiện và ác....chính trong bối cảnh đen tối của chiến tranh và những cuộc chiến sinh tử, từ đó mới cho thấy tình yêu thương mạnh mẽ, tình bạn, tình đồng đội, sự tin tưởng,... Tất cả sẽ như một tia sáng le lói trong màn đêm chợt ánh lên... Hãy khám phá DGM để cảm thấy tình yêu thương giữa nhưng con người, những exorcist trong thế giới của những trận chiến gay gấn với akuma......

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 222 15/04/16 3.194
Chapter 221 26/01/16 3.213
Chapter 220 18/10/15 3.257
Chapter 218 07/04/15 3.160
Chapter 217 07/04/15 3.111
Chapter 216 07/04/15 3.093
Chapter 215 07/04/15 3.088
Chapter 214 07/04/15 3.073
Chapter 213 07/04/15 3.073
Chapter 212 07/04/15 3.084
Chapter 211 07/04/15 3.076
Chapter 210 07/04/15 3.086
Chapter 209 07/04/15 3.085
Chapter 208 07/04/15 3.082
Chapter 207 07/04/15 3.089
Chapter 206 07/04/15 3.102
Chapter 205 07/04/15 3.086
Chapter 204 07/04/15 3.090
Chapter 203 07/04/15 3.082
Chapter 202 07/04/15 3.080
Chapter 201 07/04/15 3.083
Chapter 200 07/04/15 3.095
Chapter 199 07/04/15 3.086
Chapter 198 07/04/15 3.105
Chapter 197 07/04/15 3.083
Chapter 196 07/04/15 3.097
Chapter 195 07/04/15 3.087
Chapter 194 07/04/15 3.082
Chapter 193 07/04/15 3.118
Chapter 192 07/04/15 3.084
Chapter 191 07/04/15 3.068
Chapter 190 07/04/15 3.085
Chapter 189 07/04/15 3.090
Chapter 188 07/04/15 3.071
Chapter 187 07/04/15 3.084
Chapter 186 07/04/15 3.070
Chapter 185 07/04/15 3.078
Chapter 184 07/04/15 3.072
Chapter 183 07/04/15 3.075
Chapter 182 07/04/15 3.070
Chapter 181 07/04/15 3.067
Chapter 180 07/04/15 3.073
Chapter 179 07/04/15 3.066
Chapter 178 07/04/15 3.071
Chapter 177 07/04/15 3.069
Chapter 176 07/04/15 3.089
Chapter 175 07/04/15 3.079
Chapter 174 07/04/15 3.077
Chapter 173 07/04/15 3.107
Chapter 172 07/04/15 3.074
Chapter 171 07/04/15 3.078
Chapter 170 07/04/15 3.088
Chapter 169 07/04/15 3.072
Chapter 168 07/04/15 3.080
Chapter 167 07/04/15 3.072
Chapter 166 07/04/15 3.074
Chapter 165 07/04/15 3.082
Chapter 164 07/04/15 3.075
Chapter 163 07/04/15 3.071
Chapter 162 07/04/15 3.077
Chapter 161 07/04/15 3.084
Chapter 160 07/04/15 3.082
Chapter 159 07/04/15 3.076
Chapter 158 07/04/15 3.076
Chapter 157 07/04/15 3.070
Chapter 156 07/04/15 3.066
Chapter 155 07/04/15 3.082
Chapter 154 07/04/15 3.061
Chapter 153 07/04/15 3.065
Chapter 152 07/04/15 3.068
Chapter 151 07/04/15 3.078
Chapter 150 07/04/15 3.067
Chapter 149 07/04/15 3.069
Chapter 148 07/04/15 3.070
Chapter 147 07/04/15 3.059
Chapter 146 07/04/15 3.071
Chapter 145 07/04/15 3.079
Chapter 144 07/04/15 3.069
Chapter 143 07/04/15 3.066
Chapter 142 07/04/15 3.062
Chapter 141 07/04/15 3.055
Chapter 140 07/04/15 3.064
Chapter 139 07/04/15 3.074
Chapter 138 07/04/15 3.066
Chapter 137 07/04/15 3.064
Chapter 136 07/04/15 3.056
Chapter 135 07/04/15 3.066
Chapter 134 07/04/15 3.063
Chapter 133 07/04/15 3.060
Chapter 132 07/04/15 3.057
Chapter 131 07/04/15 3.057
Chapter 130 07/04/15 3.064
Chapter 129 07/04/15 3.056
Chapter 128 07/04/15 3.062
Chapter 127 07/04/15 3.053
Chapter 126 07/04/15 3.052
Chapter 125 07/04/15 3.066
Chapter 124 07/04/15 3.054
Chapter 123 07/04/15 3.059
Chapter 122 07/04/15 3.059
Chapter 121 07/04/15 3.067
Chapter 120 07/04/15 3.068
Chapter 118 07/04/15 3.057
Chapter 117 07/04/15 3.062
Chapter 116 07/04/15 3.066
Chapter 115 07/04/15 3.062
Chapter 114 07/04/15 3.056
Chapter 113 07/04/15 3.059
Chapter 112 07/04/15 3.060
Chapter 111 07/04/15 3.066
Chapter 110 07/04/15 3.068
Chapter 109 07/04/15 3.061
Chapter 108 07/04/15 3.059
Chapter 107 07/04/15 3.062
Chapter 106 07/04/15 3.058
Chapter 105 07/04/15 3.066
Chapter 104 07/04/15 3.061
Chapter 103 07/04/15 3.062
Chapter 102 07/04/15 3.060
Chapter 101 07/04/15 3.057
Chapter 100 07/04/15 3.074
Chapter 99 07/04/15 3.071
Chapter 98 07/04/15 3.062
Chapter 97 07/04/15 3.055
Chapter 96 07/04/15 3.050
Chapter 95 07/04/15 3.052
Chapter 94 07/04/15 3.055
Chapter 93 07/04/15 3.057
Chapter 92 07/04/15 3.058
Chapter 90 07/04/15 3.087
Chapter 89 07/04/15 3.068
Chapter 88 07/04/15 3.066
Chapter 87 07/04/15 3.067
Chapter 86 07/04/15 3.069
Chapter 85 07/04/15 3.069
Chapter 84 07/04/15 3.062
Chapter 83 07/04/15 3.065
Chapter 82 07/04/15 3.066
Chapter 81 07/04/15 3.072
Chapter 80 07/04/15 3.081
Chapter 79 07/04/15 3.062
Chapter 78 07/04/15 3.064
Chapter 77 07/04/15 3.056
Chapter 76 07/04/15 3.076
Chapter 75 07/04/15 3.062
Chapter 74 07/04/15 3.068
Chapter 73 07/04/15 3.064
Chapter 72 07/04/15 3.064
Chapter 71 07/04/15 3.070
Chapter 70 07/04/15 3.073
Chapter 69 07/04/15 3.066
Chapter 68 07/04/15 3.063
Chapter 67 07/04/15 3.060
Chapter 66 07/04/15 3.074
Chapter 65 07/04/15 3.069
Chapter 64 07/04/15 3.060
Chapter 63 07/04/15 3.070
Chapter 62 07/04/15 3.062
Chapter 61 07/04/15 3.062
Chapter 60 07/04/15 3.071
Chapter 59 07/04/15 3.068
Chapter 58 07/04/15 3.060
Chapter 57 07/04/15 3.066
Chapter 56 07/04/15 3.069
Chapter 55 07/04/15 3.063
Chapter 54 07/04/15 3.068
Chapter 53 07/04/15 3.064
Chapter 52 07/04/15 3.072
Chapter 51 07/04/15 3.066
Chapter 50 07/04/15 3.074
Chapter 49 07/04/15 3.071
Chapter 48 07/04/15 3.070
Chapter 47 07/04/15 3.070
Chapter 46 07/04/15 3.070
Chapter 45 07/04/15 3.075
Chapter 44 07/04/15 3.070
Chapter 43 07/04/15 3.072
Chapter 42 07/04/15 3.074
Chapter 41 07/04/15 3.073
Chapter 40 07/04/15 3.069
Chapter 39 07/04/15 3.070
Chapter 38 07/04/15 3.080
Chapter 37 07/04/15 3.066
Chapter 36 07/04/15 3.076
Chapter 35 07/04/15 3.073
Chapter 34 07/04/15 3.069
Chapter 33 07/04/15 3.069
Chapter 32 07/04/15 3.069
Chapter 31 07/04/15 3.068
Chapter 30 07/04/15 3.073
Chapter 29 07/04/15 3.069
Chapter 28 07/04/15 3.080
Chapter 27 07/04/15 3.081
Chapter 26 07/04/15 3.078
Chapter 25 07/04/15 3.073
Chapter 24 07/04/15 3.081
Chapter 23 07/04/15 3.080
Chapter 22 07/04/15 3.067
Chapter 21 07/04/15 3.075
Chapter 20 07/04/15 3.072
Chapter 19 07/04/15 3.073
Chapter 18 07/04/15 3.078
Chapter 17 07/04/15 3.089
Chapter 16 07/04/15 3.078
Chapter 15 07/04/15 3.075
Chapter 14 07/04/15 3.075
Chapter 13 07/04/15 3.078
Chapter 12 07/04/15 3.066
Chapter 11 07/04/15 3.080
Chapter 10 07/04/15 3.086
Chapter 9 07/04/15 3.076
Chapter 8 07/04/15 3.085
Chapter 7 07/04/15 3.081
Chapter 6 07/04/15 3.100
Chapter 5 07/04/15 3.093
Chapter 4 07/04/15 3.087
Chapter 3 07/04/15 3.086
Chapter 2 07/04/15 3.110
Chapter 1 07/04/15 3.221
Chapter 0 07/04/15 3.209
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch