Ragnarok - Into the Abyss

Ragnarok - Into the Abyss
  • Tác giả

    Đang cập nhật

  • Tình trạng

    Đang tiến hành

  • Thể loại

  • Lượt xem

    5.931 Phiên bản mobile

Nội dung

Dựa trên thần thoại Bắc Âu, Ragnarok là 1 thuật ngữ để nói về cuộc chiến tranh để tranh giành quyền lực giữa các vị thần, ảnh hưởng tới sự tồn vong của Trái Đất. Người chiến thắng sẽ được quyền ra phán quyết cuối cùng.Sau hơn 1000 năm hòa bình, thần sói Fenris Fenrir đã được tái sinh. Cô ta đang tìm kiếm hiện thân của Balder, vị thần được yêu mến nhất, vào lúc Midgard đang rơi vào tình trạng vô chủ. Họ là 2 nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến Ragnarok, khi mà số phận và tự do bắt đầu có sự xung đột...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 102 15/03/15 3.063
Chapter 101 15/03/15 3.050
Chapter 100 15/03/15 3.048
Chapter 99 15/03/15 3.026
Chapter 98 15/03/15 3.021
Chapter 97 15/03/15 3.020
Chapter 96 15/03/15 3.027
Chapter 95 15/03/15 3.021
Chapter 94 15/03/15 3.021
Chapter 93 15/03/15 3.023
Chapter 92 15/03/15 3.025
Chapter 91 15/03/15 3.027
Chapter 90 15/03/15 3.023
Chapter 89 15/03/15 3.023
Chapter 88 15/03/15 3.024
Chapter 87 15/03/15 3.026
Chapter 86 15/03/15 3.024
Chapter 85 15/03/15 3.022
Chapter 84 15/03/15 3.027
Chapter 83 15/03/15 3.025
Chapter 82 15/03/15 3.026
Chapter 81 15/03/15 3.023
Chapter 80 15/03/15 3.027
Chapter 79 15/03/15 3.026
Chapter 78 15/03/15 3.026
Chapter 77 15/03/15 3.027
Chapter 76 15/03/15 3.023
Chapter 75 15/03/15 3.025
Chapter 74 15/03/15 3.024
Chapter 73 15/03/15 3.025
Chapter 72 15/03/15 3.026
Chapter 71 15/03/15 3.028
Chapter 70 15/03/15 3.029
Chapter 69 15/03/15 3.067
Chapter 68 15/03/15 3.021
Chapter 67 15/03/15 3.023
Chapter 66 15/03/15 3.026
Chapter 65 15/03/15 3.031
Chapter 64 15/03/15 3.029
Chapter 63 15/03/15 3.026
Chapter 62 15/03/15 3.022
Chapter 61 15/03/15 3.022
Chapter 60 15/03/15 3.029
Chapter 59 15/03/15 3.028
Chapter 58 15/03/15 3.035
Chapter 57 15/03/15 3.026
Chapter 56 15/03/15 3.029
Chapter 55 15/03/15 3.028
Chapter 54 15/03/15 3.038
Chapter 53 15/03/15 3.066
Chapter 52 15/03/15 3.029
Chapter 51 15/03/15 3.024
Chapter 50 15/03/15 3.030
Chapter 49 15/03/15 3.024
Chapter 48 15/03/15 3.047
Chapter 47 15/03/15 3.049
Chapter 46 15/03/15 3.024
Chapter 45 15/03/15 3.045
Chapter 44 15/03/15 3.028
Chapter 43 15/03/15 3.025
Chapter 42 15/03/15 3.024
Chapter 41 15/03/15 3.044
Chapter 40 15/03/15 3.030
Chapter 39 15/03/15 3.028
Chapter 38 15/03/15 3.023
Chapter 37 15/03/15 3.034
Chapter 36 15/03/15 3.023
Chapter 35 15/03/15 3.022
Chapter 34 15/03/15 3.028
Chapter 33 15/03/15 3.026
Chapter 32 15/03/15 3.029
Chapter 31 15/03/15 3.026
Chapter 30 15/03/15 3.027
Chapter 29 15/03/15 3.026
Chapter 28 15/03/15 3.024
Chapter 27 15/03/15 3.023
Chapter 26 15/03/15 3.031
Chapter 25 15/03/15 3.026
Chapter 24 15/03/15 3.024
Chapter 23 15/03/15 3.024
Chapter 22 15/03/15 3.030
Chapter 21 15/03/15 3.022
Chapter 20 15/03/15 3.027
Chapter 19 15/03/15 3.024
Chapter 18 15/03/15 3.025
Chapter 17 15/03/15 3.023
Chapter 16 15/03/15 3.025
Chapter 15 15/03/15 3.039
Chapter 14 15/03/15 3.031
Chapter 13 15/03/15 3.029
Chapter 12 15/03/15 3.026
Chapter 11 15/03/15 3.058
Chapter 10 15/03/15 3.031
Chapter 9 15/03/15 3.026
Chapter 8 15/03/15 3.032
Chapter 7 15/03/15 3.035
Chapter 6 15/03/15 3.026
Chapter 5 15/03/15 3.026
Chapter 4 15/03/15 3.029
Chapter 3 15/03/15 3.026
Chapter 2 15/03/15 3.031
Chapter 1 15/03/15 3.044
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch