Rave Master

Rave Master
Nội dung

Câu chuyện là huyền thoại về hai hòn đá đại diên chính nghĩa và phi nghĩa là RAVE và DARKBRING. Haru, người được chọn làm chủ nhân của đá thần RAVE đã rời bỏ quê hương là ốc đảo yên bìnnh GARA để đi tìm 4 mảnh đá RAVE thất lạc nhằm ráp lại một RAVE đầy quyền năng tiêu diệt vĩnh viễn DARKBRING, vũ khí của kẻ ác.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 197 14/05/15 3.124
Chapter 196 14/05/15 3.078
Chapter 195 14/05/15 3.061
Chapter 194 14/05/15 3.034
Chapter 193 14/05/15 3.030
Chapter 192 14/05/15 3.030
Chapter 191 14/05/15 3.033
Chapter 190 14/05/15 3.039
Chapter 189 14/05/15 3.048
Chapter 188 14/05/15 3.039
Chapter 187 14/05/15 3.048
Chapter 186 14/05/15 3.031
Chapter 185 14/05/15 3.033
Chapter 184 14/05/15 3.031
Chapter 183 14/05/15 3.039
Chapter 182 14/05/15 3.042
Chapter 181 14/05/15 3.030
Chapter 180 14/05/15 3.031
Chapter 179 14/05/15 3.041
Chapter 178 14/05/15 3.031
Chapter 177 14/05/15 3.033
Chapter 176 14/05/15 3.043
Chapter 175 14/05/15 3.035
Chapter 174 14/05/15 3.033
Chapter 173 14/05/15 3.035
Chapter 172 14/05/15 3.039
Chapter 171 14/05/15 3.049
Chapter 170 14/05/15 3.033
Chapter 169 14/05/15 3.032
Chapter 168 14/05/15 3.048
Chapter 167 14/05/15 3.047
Chapter 166 14/05/15 3.065
Chapter 94 24/05/15 3.051
Chapter 88 22/05/15 3.110
Chapter 87 13/05/15 3.045
Chapter 86 08/05/15 3.057
Chapter 85 04/05/15 3.054
Chapter 84 30/04/15 3.058
Chapter 83 29/04/15 3.059
Chapter 82 28/04/15 3.046
Chapter 81 23/04/15 3.056
Chapter 80 21/04/15 3.049
Chapter 79 18/04/15 3.046
Chapter 78 17/04/15 3.043
Chapter 77 16/04/15 3.049
Chapter 76 15/04/15 3.045
Chapter 75 27/03/15 3.055
Chapter 74 26/03/15 3.057
Chapter 73 25/03/15 3.062
Chapter 72 21/03/15 3.057
Chapter 71 21/03/15 3.047
Chapter 70 21/03/15 3.043
Chapter 69 21/03/15 3.048
Chapter 68 21/03/15 3.042
Chapter 67 21/03/15 3.042
Chapter 66 21/03/15 3.043
Chapter 65 21/03/15 3.045
Chapter 64 21/03/15 3.046
Chapter 63 21/03/15 3.042
Chapter 62 21/03/15 3.043
Chapter 61 21/03/15 3.047
Chapter 60 21/03/15 3.044
Chapter 59 21/03/15 3.040
Chapter 58 16/03/15 3.043
Chapter 57 16/03/15 3.041
Chapter 56 16/03/15 3.041
Chapter 55 16/03/15 3.040
Chapter 54 16/03/15 3.045
Chapter 53 16/03/15 3.042
Chapter 52 16/03/15 3.041
Chapter 51 16/03/15 3.049
Chapter 50 16/03/15 3.050
Chapter 49 16/03/15 3.045
Chapter 48 16/03/15 3.049
Chapter 47 16/03/15 3.044
Chapter 46 16/03/15 3.046
Chapter 45 16/03/15 3.045
Chapter 44 16/03/15 3.042
Chapter 43 16/03/15 3.041
Chapter 42 16/03/15 3.044
Chapter 41 16/03/15 3.046
Chapter 40 16/03/15 3.041
Chapter 39 16/03/15 3.038
Chapter 38 16/03/15 3.051
Chapter 37 16/03/15 3.043
Chapter 36 16/03/15 3.053
Chapter 35 16/03/15 3.046
Chapter 34 16/03/15 3.045
Chapter 33 16/03/15 3.041
Chapter 32 16/03/15 3.046
Chapter 31 16/03/15 3.051
Chapter 30 16/03/15 3.047
Chapter 29 16/03/15 3.052
Chapter 28 16/03/15 3.054
Chapter 27 16/03/15 3.054
Chapter 26 16/03/15 3.059
Chapter 25 16/03/15 3.054
Chapter 24 16/03/15 3.049
Chapter 23 16/03/15 3.049
Chapter 22 16/03/15 3.051
Chapter 21 16/03/15 3.052
Chapter 20 16/03/15 3.052
Chapter 19 16/03/15 3.048
Chapter 18 16/03/15 3.050
Chapter 17 16/03/15 3.049
Chapter 16 16/03/15 3.050
Chapter 15 16/03/15 3.052
Chapter 14 16/03/15 3.053
Chapter 13 16/03/15 3.053
Chapter 12 16/03/15 3.057
Chapter 11 16/03/15 3.055
Chapter 10 16/03/15 3.058
Chapter 9 16/03/15 3.058
Chapter 8 16/03/15 3.062
Chapter 7 16/03/15 3.059
Chapter 6 16/03/15 3.062
Chapter 5 16/03/15 3.060
Chapter 4 16/03/15 3.060
Chapter 3 16/03/15 3.066
Chapter 2 16/03/15 3.069
Chapter 1 16/03/15 3.147
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch