RG Veda

RG Veda
Lượt xem: 6.306
Nội dung

Thuở khai thiên lập địa, mọi thứ trên đời này đều được cai quản bởi Deva. Dưới sự cai quản đó, con người ung dung sống trong hòa bình và hạnh phúc... cho đến một ngày bóng tối bao trùm thế giới, một vị tướng của Deva, Indra làm phản.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 43 17/03/15 3.112
Chapter 42 17/03/15 3.091
Chapter 41 17/03/15 3.104
Chapter 40 17/03/15 3.063
Chapter 39 17/03/15 3.073
Chapter 38 17/03/15 3.056
Chapter 37 17/03/15 3.064
Chapter 36 17/03/15 3.060
Chapter 35 17/03/15 3.065
Chapter 34 17/03/15 3.060
Chapter 33 17/03/15 3.056
Chapter 32 17/03/15 3.067
Chapter 31 17/03/15 3.069
Chapter 30 17/03/15 3.063
Chapter 28 15/03/15 3.068
Chapter 27 15/03/15 3.062
Chapter 26 15/03/15 3.065
Chapter 25 15/03/15 3.063
Chapter 24 15/03/15 3.055
Chapter 23 15/03/15 3.051
Chapter 22 15/03/15 3.053
Chapter 21 15/03/15 3.063
Chapter 20 15/03/15 3.056
Chapter 19 15/03/15 3.078
Chapter 18 15/03/15 3.061
Chapter 17 15/03/15 3.065
Chapter 16 15/03/15 3.069
Chapter 15 15/03/15 3.178
Chapter 14 15/03/15 3.079
Chapter 13 15/03/15 3.067
Chapter 12 15/03/15 3.072
Chapter 11 15/03/15 3.060
Chapter 10 15/03/15 3.064
Chapter 9 15/03/15 3.062
Chapter 8 15/03/15 3.068
Chapter 7 15/03/15 3.073
Chapter 6 15/03/15 3.062
Chapter 5 15/03/15 3.092
Chapter 4 15/03/15 3.063
Chapter 3 15/03/15 3.062
Chapter 2 15/03/15 3.071
Chapter 1.2 15/03/15 3.066
Chapter 1.1 15/03/15 3.094
Chapter 1 17/03/15 3.208
Chapter 0 17/03/15 3.111
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch