Riki-Oh - Lực Vương

Riki-Oh - Lực Vương
Lượt xem: 5.630
Nội dung

Lực Vương, một thanh niên thần bí, cố tình ở lại trong ngục để tìm một bí mật. Một mình dẹp tan các thế lực tà ác, hắc ám trong trại giam tư nhân thời cận tương lai ở Nhật Bản. Mang dấu ấn huyền bí Lục Vong Tinh trên tay, 5 viên đạn cắm trong người. Lực Vương là người có thân thế rất đặc biệt, sức mạnh siêu phàm, nội công cao cường.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 75: ... 15/03/15 3.066
Chapter 74: ... 15/03/15 3.061
Chapter 73: ... 15/03/15 3.060
Chapter 72: ... 15/03/15 3.034
Chapter 71: ... 15/03/15 3.035
Chapter 70: ... 15/03/15 3.038
Chapter 69: ... 15/03/15 3.033
Chapter 68: ... 15/03/15 3.028
Chapter 67: ... 15/03/15 3.030
Chapter 66: ... 15/03/15 3.030
Chapter 65: ... 15/03/15 3.032
Chapter 64: ... 15/03/15 3.031
Chapter 63: ... 15/03/15 3.033
Chapter 62: ... 15/03/15 3.031
Chapter 61: ... 15/03/15 3.041
Chapter 60: ... 15/03/15 3.035
Chapter 59: ... 15/03/15 3.035
Chapter 58: ... 15/03/15 3.034
Chapter 57: ... 15/03/15 3.044
Chapter 56: ... 15/03/15 3.029
Chapter 55: ... 15/03/15 3.029
Chapter 54: ... 15/03/15 3.029
Chapter 53: ... 15/03/15 3.030
Chapter 52: ... 15/03/15 3.026
Chapter 51: ... 15/03/15 3.027
Chapter 50: ... 15/03/15 3.040
Chapter 49: ... 15/03/15 3.029
Chapter 48: ... 15/03/15 3.026
Chapter 47: ... 15/03/15 3.027
Chapter 46: ... 15/03/15 3.028
Chapter 45: ... 15/03/15 3.027
Chapter 44: ... 15/03/15 3.038
Chapter 43: ... 15/03/15 3.027
Chapter 42: ... 15/03/15 3.025
Chapter 41: ... 15/03/15 3.028
Chapter 40: ... 15/03/15 3.030
Chapter 39: ... 15/03/15 3.033
Chapter 38: ... 15/03/15 3.038
Chapter 37: ... 15/03/15 3.032
Chapter 36: ... 15/03/15 3.032
Chapter 35: ... 15/03/15 3.029
Chapter 34: ... 15/03/15 3.029
Chapter 33: ... 15/03/15 3.029
Chapter 32: ... 15/03/15 3.045
Chapter 31: ... 15/03/15 3.030
Chapter 30: ... 15/03/15 3.031
Chapter 29: ... 15/03/15 3.026
Chapter 28: ... 15/03/15 3.033
Chapter 27: ... 15/03/15 3.030
Chapter 26: ... 15/03/15 3.040
Chapter 25: ... 15/03/15 3.033
Chapter 24: ... 15/03/15 3.036
Chapter 23: ... 15/03/15 3.034
Chapter 22: ... 15/03/15 3.040
Chapter 21: ... 15/03/15 3.032
Chapter 20: ... 15/03/15 3.034
Chapter 19: ... 15/03/15 3.032
Chapter 18: ... 15/03/15 3.036
Chapter 17: ... 15/03/15 3.035
Chapter 16: ... 15/03/15 3.032
Chapter 15: ... 15/03/15 3.033
Chapter 14: ... 15/03/15 3.030
Chapter 13: ... 15/03/15 3.052
Chapter 12: ... 15/03/15 3.042
Chapter 11: ... 15/03/15 3.047
Chapter 10: ... 15/03/15 3.029
Chapter 9: ... 15/03/15 3.029
Chapter 8: ... 15/03/15 3.050
Chapter 7: ... 15/03/15 3.030
Chapter 6: ... 15/03/15 3.033
Chapter 5: ... 15/03/15 3.030
Chapter 4: ... 15/03/15 3.041
Chapter 3: ... 15/03/15 3.062
Chapter 2: ... 15/03/15 3.046
Chapter 1: ... 15/03/15 3.049
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch