Riki-Oh - Lực Vương

Riki-Oh - Lực Vương
Lượt xem: 5.753
Nội dung

Lực Vương, một thanh niên thần bí, cố tình ở lại trong ngục để tìm một bí mật. Một mình dẹp tan các thế lực tà ác, hắc ám trong trại giam tư nhân thời cận tương lai ở Nhật Bản. Mang dấu ấn huyền bí Lục Vong Tinh trên tay, 5 viên đạn cắm trong người. Lực Vương là người có thân thế rất đặc biệt, sức mạnh siêu phàm, nội công cao cường.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 75: ... 15/03/15 3.069
Chapter 74: ... 15/03/15 3.063
Chapter 73: ... 15/03/15 3.064
Chapter 72: ... 15/03/15 3.035
Chapter 71: ... 15/03/15 3.035
Chapter 70: ... 15/03/15 3.039
Chapter 69: ... 15/03/15 3.033
Chapter 68: ... 15/03/15 3.028
Chapter 67: ... 15/03/15 3.032
Chapter 66: ... 15/03/15 3.030
Chapter 65: ... 15/03/15 3.032
Chapter 64: ... 15/03/15 3.031
Chapter 63: ... 15/03/15 3.034
Chapter 62: ... 15/03/15 3.031
Chapter 61: ... 15/03/15 3.043
Chapter 60: ... 15/03/15 3.035
Chapter 59: ... 15/03/15 3.035
Chapter 58: ... 15/03/15 3.034
Chapter 57: ... 15/03/15 3.048
Chapter 56: ... 15/03/15 3.030
Chapter 55: ... 15/03/15 3.030
Chapter 54: ... 15/03/15 3.030
Chapter 53: ... 15/03/15 3.033
Chapter 52: ... 15/03/15 3.027
Chapter 51: ... 15/03/15 3.028
Chapter 50: ... 15/03/15 3.041
Chapter 49: ... 15/03/15 3.031
Chapter 48: ... 15/03/15 3.028
Chapter 47: ... 15/03/15 3.028
Chapter 46: ... 15/03/15 3.029
Chapter 45: ... 15/03/15 3.028
Chapter 44: ... 15/03/15 3.040
Chapter 43: ... 15/03/15 3.030
Chapter 42: ... 15/03/15 3.028
Chapter 41: ... 15/03/15 3.030
Chapter 40: ... 15/03/15 3.032
Chapter 39: ... 15/03/15 3.034
Chapter 38: ... 15/03/15 3.040
Chapter 37: ... 15/03/15 3.037
Chapter 36: ... 15/03/15 3.034
Chapter 35: ... 15/03/15 3.031
Chapter 34: ... 15/03/15 3.030
Chapter 33: ... 15/03/15 3.032
Chapter 32: ... 15/03/15 3.047
Chapter 31: ... 15/03/15 3.031
Chapter 30: ... 15/03/15 3.036
Chapter 29: ... 15/03/15 3.027
Chapter 28: ... 15/03/15 3.034
Chapter 27: ... 15/03/15 3.031
Chapter 26: ... 15/03/15 3.043
Chapter 25: ... 15/03/15 3.034
Chapter 24: ... 15/03/15 3.038
Chapter 23: ... 15/03/15 3.036
Chapter 22: ... 15/03/15 3.042
Chapter 21: ... 15/03/15 3.033
Chapter 20: ... 15/03/15 3.035
Chapter 19: ... 15/03/15 3.033
Chapter 18: ... 15/03/15 3.037
Chapter 17: ... 15/03/15 3.036
Chapter 16: ... 15/03/15 3.033
Chapter 15: ... 15/03/15 3.036
Chapter 14: ... 15/03/15 3.031
Chapter 13: ... 15/03/15 3.054
Chapter 12: ... 15/03/15 3.043
Chapter 11: ... 15/03/15 3.048
Chapter 10: ... 15/03/15 3.030
Chapter 9: ... 15/03/15 3.030
Chapter 8: ... 15/03/15 3.050
Chapter 7: ... 15/03/15 3.030
Chapter 6: ... 15/03/15 3.033
Chapter 5: ... 15/03/15 3.031
Chapter 4: ... 15/03/15 3.043
Chapter 3: ... 15/03/15 3.069
Chapter 2: ... 15/03/15 3.051
Chapter 1: ... 15/03/15 3.056
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch