Riki-Oh - Lực Vương

Riki-Oh - Lực Vương
  • Tác giả

    Đang cập nhật

  • Tình trạng

    Đang tiến hành

  • Thể loại

  • Lượt xem

    6.262 Phiên bản mobile

Nội dung

Lực Vương, một thanh niên thần bí, cố tình ở lại trong ngục để tìm một bí mật. Một mình dẹp tan các thế lực tà ác, hắc ám trong trại giam tư nhân thời cận tương lai ở Nhật Bản. Mang dấu ấn huyền bí Lục Vong Tinh trên tay, 5 viên đạn cắm trong người. Lực Vương là người có thân thế rất đặc biệt, sức mạnh siêu phàm, nội công cao cường.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 75: ... 15/03/15 3.085
Chapter 74: ... 15/03/15 3.073
Chapter 73: ... 15/03/15 3.076
Chapter 72: ... 15/03/15 3.047
Chapter 71: ... 15/03/15 3.046
Chapter 70: ... 15/03/15 3.048
Chapter 69: ... 15/03/15 3.042
Chapter 68: ... 15/03/15 3.037
Chapter 67: ... 15/03/15 3.043
Chapter 66: ... 15/03/15 3.040
Chapter 65: ... 15/03/15 3.041
Chapter 64: ... 15/03/15 3.042
Chapter 63: ... 15/03/15 3.046
Chapter 62: ... 15/03/15 3.038
Chapter 61: ... 15/03/15 3.051
Chapter 60: ... 15/03/15 3.040
Chapter 59: ... 15/03/15 3.039
Chapter 58: ... 15/03/15 3.039
Chapter 57: ... 15/03/15 3.053
Chapter 56: ... 15/03/15 3.034
Chapter 55: ... 15/03/15 3.034
Chapter 54: ... 15/03/15 3.035
Chapter 53: ... 15/03/15 3.037
Chapter 52: ... 15/03/15 3.029
Chapter 51: ... 15/03/15 3.032
Chapter 50: ... 15/03/15 3.046
Chapter 49: ... 15/03/15 3.035
Chapter 48: ... 15/03/15 3.032
Chapter 47: ... 15/03/15 3.032
Chapter 46: ... 15/03/15 3.033
Chapter 45: ... 15/03/15 3.033
Chapter 44: ... 15/03/15 3.044
Chapter 43: ... 15/03/15 3.033
Chapter 42: ... 15/03/15 3.031
Chapter 41: ... 15/03/15 3.035
Chapter 40: ... 15/03/15 3.039
Chapter 39: ... 15/03/15 3.037
Chapter 38: ... 15/03/15 3.044
Chapter 37: ... 15/03/15 3.041
Chapter 36: ... 15/03/15 3.039
Chapter 35: ... 15/03/15 3.038
Chapter 34: ... 15/03/15 3.035
Chapter 33: ... 15/03/15 3.037
Chapter 32: ... 15/03/15 3.053
Chapter 31: ... 15/03/15 3.038
Chapter 30: ... 15/03/15 3.050
Chapter 29: ... 15/03/15 3.031
Chapter 28: ... 15/03/15 3.042
Chapter 27: ... 15/03/15 3.041
Chapter 26: ... 15/03/15 3.049
Chapter 25: ... 15/03/15 3.041
Chapter 24: ... 15/03/15 3.046
Chapter 23: ... 15/03/15 3.044
Chapter 22: ... 15/03/15 3.046
Chapter 21: ... 15/03/15 3.040
Chapter 20: ... 15/03/15 3.040
Chapter 19: ... 15/03/15 3.041
Chapter 18: ... 15/03/15 3.045
Chapter 17: ... 15/03/15 3.042
Chapter 16: ... 15/03/15 3.041
Chapter 15: ... 15/03/15 3.047
Chapter 14: ... 15/03/15 3.036
Chapter 13: ... 15/03/15 3.058
Chapter 12: ... 15/03/15 3.046
Chapter 11: ... 15/03/15 3.055
Chapter 10: ... 15/03/15 3.035
Chapter 9: ... 15/03/15 3.036
Chapter 8: ... 15/03/15 3.055
Chapter 7: ... 15/03/15 3.032
Chapter 6: ... 15/03/15 3.036
Chapter 5: ... 15/03/15 3.034
Chapter 4: ... 15/03/15 3.051
Chapter 3: ... 15/03/15 3.087
Chapter 2: ... 15/03/15 3.065
Chapter 1: ... 15/03/15 3.071
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch