Riki-Oh - Lực Vương

Riki-Oh - Lực Vương
Lượt xem: 5.982
Nội dung

Lực Vương, một thanh niên thần bí, cố tình ở lại trong ngục để tìm một bí mật. Một mình dẹp tan các thế lực tà ác, hắc ám trong trại giam tư nhân thời cận tương lai ở Nhật Bản. Mang dấu ấn huyền bí Lục Vong Tinh trên tay, 5 viên đạn cắm trong người. Lực Vương là người có thân thế rất đặc biệt, sức mạnh siêu phàm, nội công cao cường.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 75: ... 15/03/15 3.074
Chapter 74: ... 15/03/15 3.066
Chapter 73: ... 15/03/15 3.069
Chapter 72: ... 15/03/15 3.041
Chapter 71: ... 15/03/15 3.038
Chapter 70: ... 15/03/15 3.043
Chapter 69: ... 15/03/15 3.037
Chapter 68: ... 15/03/15 3.032
Chapter 67: ... 15/03/15 3.039
Chapter 66: ... 15/03/15 3.035
Chapter 65: ... 15/03/15 3.036
Chapter 64: ... 15/03/15 3.035
Chapter 63: ... 15/03/15 3.038
Chapter 62: ... 15/03/15 3.033
Chapter 61: ... 15/03/15 3.046
Chapter 60: ... 15/03/15 3.037
Chapter 59: ... 15/03/15 3.037
Chapter 58: ... 15/03/15 3.036
Chapter 57: ... 15/03/15 3.051
Chapter 56: ... 15/03/15 3.032
Chapter 55: ... 15/03/15 3.032
Chapter 54: ... 15/03/15 3.032
Chapter 53: ... 15/03/15 3.035
Chapter 52: ... 15/03/15 3.028
Chapter 51: ... 15/03/15 3.030
Chapter 50: ... 15/03/15 3.044
Chapter 49: ... 15/03/15 3.033
Chapter 48: ... 15/03/15 3.030
Chapter 47: ... 15/03/15 3.030
Chapter 46: ... 15/03/15 3.031
Chapter 45: ... 15/03/15 3.030
Chapter 44: ... 15/03/15 3.042
Chapter 43: ... 15/03/15 3.031
Chapter 42: ... 15/03/15 3.030
Chapter 41: ... 15/03/15 3.032
Chapter 40: ... 15/03/15 3.036
Chapter 39: ... 15/03/15 3.036
Chapter 38: ... 15/03/15 3.041
Chapter 37: ... 15/03/15 3.038
Chapter 36: ... 15/03/15 3.035
Chapter 35: ... 15/03/15 3.034
Chapter 34: ... 15/03/15 3.032
Chapter 33: ... 15/03/15 3.034
Chapter 32: ... 15/03/15 3.049
Chapter 31: ... 15/03/15 3.035
Chapter 30: ... 15/03/15 3.046
Chapter 29: ... 15/03/15 3.029
Chapter 28: ... 15/03/15 3.039
Chapter 27: ... 15/03/15 3.038
Chapter 26: ... 15/03/15 3.046
Chapter 25: ... 15/03/15 3.037
Chapter 24: ... 15/03/15 3.041
Chapter 23: ... 15/03/15 3.040
Chapter 22: ... 15/03/15 3.043
Chapter 21: ... 15/03/15 3.037
Chapter 20: ... 15/03/15 3.038
Chapter 19: ... 15/03/15 3.036
Chapter 18: ... 15/03/15 3.042
Chapter 17: ... 15/03/15 3.039
Chapter 16: ... 15/03/15 3.038
Chapter 15: ... 15/03/15 3.040
Chapter 14: ... 15/03/15 3.033
Chapter 13: ... 15/03/15 3.056
Chapter 12: ... 15/03/15 3.044
Chapter 11: ... 15/03/15 3.053
Chapter 10: ... 15/03/15 3.032
Chapter 9: ... 15/03/15 3.032
Chapter 8: ... 15/03/15 3.052
Chapter 7: ... 15/03/15 3.031
Chapter 6: ... 15/03/15 3.035
Chapter 5: ... 15/03/15 3.033
Chapter 4: ... 15/03/15 3.046
Chapter 3: ... 15/03/15 3.078
Chapter 2: ... 15/03/15 3.056
Chapter 1: ... 15/03/15 3.060
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch