RockMan : The Series!

RockMan : The Series!
Lượt xem: 5.595
Nội dung

Dr.Willy, một nhà bác học tài năng nhưng xấu xa âm mưu thôn tính trái đất
Rock - một người máy giúp việc được cải tạo để chiến đấu chống lại cái ác. RockMan sẽ phải chiến đấu với Dr.Willy và bè lũ tay sai ra sao? Đọc đi sẽ rõ
Trở về tuổi thơ với bộ truyện tranh RockMan. Thực hiện bởi Mega Team

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 9: Chapter 9 (END) + Bonus 15/03/15 3.060
Chapter 9: Chapter 8 15/03/15 3.056
Chapter 9: Chapter 7 15/03/15 3.076
Chapter 9: Chapter 6 15/03/15 3.028
Chapter 9: Chapter 5 15/03/15 3.033
Chapter 9: Chapter 4 15/03/15 3.030
Chapter 9: Chapter 3 15/03/15 3.031
Chapter 9: Chapter 2 15/03/15 3.029
Chapter 9: Chapter 1 15/03/15 3.037
Chapter 8: Chapter 14 (END) 15/03/15 3.025
Chapter 8: Chapter 13 15/03/15 3.029
Chapter 8: Chapter 12 15/03/15 3.035
Chapter 8: Chapter 11 15/03/15 3.046
Chapter 8: Chapter 10 15/03/15 3.036
Chapter 8: Chapter 9 15/03/15 3.033
Chapter 8: Chapter 8 15/03/15 3.026
Chapter 8: Chapter 7 15/03/15 3.030
Chapter 8: Chapter 6 15/03/15 3.028
Chapter 8: Chapter 5 15/03/15 3.028
Chapter 8: Chapter 4 15/03/15 3.033
Chapter 8: Chapter 3 15/03/15 3.027
Chapter 8: Chapter 2 15/03/15 3.025
Chapter 8: Chapter 1 15/03/15 3.027
Chapter 7: Chapter 18 (END) 15/03/15 3.029
Chapter 7: Chapter 17 15/03/15 3.031
Chapter 7: Chapter 16 15/03/15 3.030
Chapter 7: Chapter 15 15/03/15 3.022
Chapter 7: Chapter 14 15/03/15 3.026
Chapter 7: Chapter 13 15/03/15 3.030
Chapter 7: Chapter 12 15/03/15 3.026
Chapter 7: Chapter 11 15/03/15 3.029
Chapter 7: Chapter 10 15/03/15 3.032
Chapter 7: Chapter 9 15/03/15 3.029
Chapter 7: Chapter 8 15/03/15 3.025
Chapter 7: Chapter 7 15/03/15 3.026
Chapter 7: Chapter 6 15/03/15 3.027
Chapter 7: Chapter 5 15/03/15 3.025
Chapter 7: Chapter 4 15/03/15 3.029
Chapter 7: Chapter 3 15/03/15 3.030
Chapter 7: Chapter 2 15/03/15 3.028
Chapter 7: Chapter 1 15/03/15 3.031
Chapter 6: Chapter 14 (END) 15/03/15 3.034
Chapter 6: Chapter 13 15/03/15 3.036
Chapter 6: Chapter 12 15/03/15 3.029
Chapter 6: Chapter 11 15/03/15 3.029
Chapter 6: Chapter 10 15/03/15 3.037
Chapter 6: Chapter 9 15/03/15 3.029
Chapter 6: Chapter 8 15/03/15 3.030
Chapter 6: Chapter 7 15/03/15 3.033
Chapter 6: Chapter 6 15/03/15 3.032
Chapter 6: Chapter 5 15/03/15 3.026
Chapter 6: Chapter 4 15/03/15 3.029
Chapter 6: Chapter 3 15/03/15 3.028
Chapter 6: Chapter 2 15/03/15 3.028
Chapter 6: Chapter 1 15/03/15 3.073
Chapter 5: Full 15/03/15 3.053
Chapter 4: Chapter 4 15/03/15 3.036
Chapter 4: Chapter 3 15/03/15 3.029
Chapter 4: Chapter 2 15/03/15 3.029
Chapter 4: Chapter 1 15/03/15 3.037
Chapter 3: Chapter 5 ( END ) 15/03/15 3.037
Chapter 3: Chapter 4 15/03/15 3.032
Chapter 3: Chapter 3 15/03/15 3.041
Chapter 3: Chapter 2 15/03/15 3.044
Chapter 3: Chapter 1 15/03/15 3.036
Chapter 2: Chapter 5 15/03/15 3.036
Chapter 2: Chapter 4 15/03/15 3.041
Chapter 2: Chapter 3 15/03/15 3.037
Chapter 2: Chapter 2 15/03/15 3.068
Chapter 2: Chapter 1 15/03/15 3.040
Chapter 1: Chapter 6 15/03/15 3.035
Chapter 1: Chapter 5 15/03/15 3.031
Chapter 1: Chapter 4 15/03/15 3.038
Chapter 1: Chapter 3 15/03/15 3.035
Chapter 1: Chapter 2 15/03/15 3.031
Chapter 1: Chapter 1 15/03/15 3.043
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch