RockMan : The Series!

RockMan : The Series!
Nội dung

Dr.Willy, một nhà bác học tài năng nhưng xấu xa âm mưu thôn tính trái đất
Rock - một người máy giúp việc được cải tạo để chiến đấu chống lại cái ác. RockMan sẽ phải chiến đấu với Dr.Willy và bè lũ tay sai ra sao? Đọc đi sẽ rõ
Trở về tuổi thơ với bộ truyện tranh RockMan. Thực hiện bởi Mega Team

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 9: Chapter 9 (END) + Bonus 15/03/15 3.074
Chapter 9: Chapter 8 15/03/15 3.061
Chapter 9: Chapter 7 15/03/15 3.086
Chapter 9: Chapter 6 15/03/15 3.032
Chapter 9: Chapter 5 15/03/15 3.036
Chapter 9: Chapter 4 15/03/15 3.032
Chapter 9: Chapter 3 15/03/15 3.036
Chapter 9: Chapter 2 15/03/15 3.031
Chapter 9: Chapter 1 15/03/15 3.042
Chapter 8: Chapter 14 (END) 15/03/15 3.028
Chapter 8: Chapter 13 15/03/15 3.030
Chapter 8: Chapter 12 15/03/15 3.035
Chapter 8: Chapter 11 15/03/15 3.046
Chapter 8: Chapter 10 15/03/15 3.036
Chapter 8: Chapter 9 15/03/15 3.033
Chapter 8: Chapter 8 15/03/15 3.027
Chapter 8: Chapter 7 15/03/15 3.032
Chapter 8: Chapter 6 15/03/15 3.028
Chapter 8: Chapter 5 15/03/15 3.029
Chapter 8: Chapter 4 15/03/15 3.033
Chapter 8: Chapter 3 15/03/15 3.027
Chapter 8: Chapter 2 15/03/15 3.025
Chapter 8: Chapter 1 15/03/15 3.028
Chapter 7: Chapter 18 (END) 15/03/15 3.030
Chapter 7: Chapter 17 15/03/15 3.032
Chapter 7: Chapter 16 15/03/15 3.031
Chapter 7: Chapter 15 15/03/15 3.023
Chapter 7: Chapter 14 15/03/15 3.028
Chapter 7: Chapter 13 15/03/15 3.031
Chapter 7: Chapter 12 15/03/15 3.027
Chapter 7: Chapter 11 15/03/15 3.030
Chapter 7: Chapter 10 15/03/15 3.036
Chapter 7: Chapter 9 15/03/15 3.030
Chapter 7: Chapter 8 15/03/15 3.026
Chapter 7: Chapter 7 15/03/15 3.027
Chapter 7: Chapter 6 15/03/15 3.028
Chapter 7: Chapter 5 15/03/15 3.026
Chapter 7: Chapter 4 15/03/15 3.030
Chapter 7: Chapter 3 15/03/15 3.032
Chapter 7: Chapter 2 15/03/15 3.030
Chapter 7: Chapter 1 15/03/15 3.032
Chapter 6: Chapter 14 (END) 15/03/15 3.035
Chapter 6: Chapter 13 15/03/15 3.037
Chapter 6: Chapter 12 15/03/15 3.032
Chapter 6: Chapter 11 15/03/15 3.031
Chapter 6: Chapter 10 15/03/15 3.038
Chapter 6: Chapter 9 15/03/15 3.031
Chapter 6: Chapter 8 15/03/15 3.031
Chapter 6: Chapter 7 15/03/15 3.034
Chapter 6: Chapter 6 15/03/15 3.033
Chapter 6: Chapter 5 15/03/15 3.029
Chapter 6: Chapter 4 15/03/15 3.033
Chapter 6: Chapter 3 15/03/15 3.031
Chapter 6: Chapter 2 15/03/15 3.030
Chapter 6: Chapter 1 15/03/15 3.078
Chapter 5: Full 15/03/15 3.056
Chapter 4: Chapter 4 15/03/15 3.039
Chapter 4: Chapter 3 15/03/15 3.031
Chapter 4: Chapter 2 15/03/15 3.035
Chapter 4: Chapter 1 15/03/15 3.039
Chapter 3: Chapter 5 ( END ) 15/03/15 3.039
Chapter 3: Chapter 4 15/03/15 3.035
Chapter 3: Chapter 3 15/03/15 3.048
Chapter 3: Chapter 2 15/03/15 3.046
Chapter 3: Chapter 1 15/03/15 3.038
Chapter 2: Chapter 5 15/03/15 3.039
Chapter 2: Chapter 4 15/03/15 3.043
Chapter 2: Chapter 3 15/03/15 3.038
Chapter 2: Chapter 2 15/03/15 3.072
Chapter 2: Chapter 1 15/03/15 3.042
Chapter 1: Chapter 6 15/03/15 3.037
Chapter 1: Chapter 5 15/03/15 3.036
Chapter 1: Chapter 4 15/03/15 3.043
Chapter 1: Chapter 3 15/03/15 3.038
Chapter 1: Chapter 2 15/03/15 3.033
Chapter 1: Chapter 1 15/03/15 3.050
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch