RockMan : The Series!

RockMan : The Series!
Lượt xem: 4.926
Nội dung

Dr.Willy, một nahf bác học tài năng nhưng xấu xa âm mưu thôn tính trái đất Rock - một người máy giúp việc được cải tạo để chiến đấu chống lại cái ác. RockMan sẽ phải chiến đấu với Dr.Willy và bè lũ tay sai ra sao? Đọc đi sẽ rõ Trở về tuổi thơ với bộ truyện tranh RockMan. Thực hiện bởi Mega Team

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 18 21/03/15 3.063
Chapter 17 21/03/15 3.050
Chapter 16 21/03/15 3.046
Chapter 15 21/03/15 3.028
Chapter 14 21/03/15 3.030
Chapter 14 21/03/15 3.031
Chapter 13 21/03/15 3.035
Chapter 13 21/03/15 3.034
Chapter 12 21/03/15 3.033
Chapter 12 21/03/15 3.032
Chapter 11 21/03/15 3.031
Chapter 11 21/03/15 3.031
Chapter 10 21/03/15 3.031
Chapter 10 21/03/15 3.030
Chapter 9 21/03/15 3.043
Chapter 9 21/03/15 3.037
Chapter 8 21/03/15 3.028
Chapter 8 21/03/15 3.041
Chapter 7 21/03/15 3.033
Chapter 7 21/03/15 3.032
Chapter 7 21/03/15 3.031
Chapter 6 21/03/15 3.031
Chapter 6 21/03/15 3.032
Chapter 6 21/03/15 3.030
Chapter 6 21/03/15 3.030
Chapter 5 21/03/15 3.029
Chapter 5 21/03/15 3.036
Chapter 5: Full 21/03/15 3.030
Chapter 5 21/03/15 3.031
Chapter 5 21/03/15 3.039
Chapter 5 21/03/15 3.027
Chapter 4 21/03/15 3.032
Chapter 4 21/03/15 3.034
Chapter 4 21/03/15 3.031
Chapter 4 21/03/15 3.037
Chapter 4 21/03/15 3.035
Chapter 4 21/03/15 3.033
Chapter 3 21/03/15 3.032
Chapter 3 21/03/15 3.034
Chapter 3 21/03/15 3.034
Chapter 3 21/03/15 3.030
Chapter 3 21/03/15 3.033
Chapter 3 21/03/15 3.033
Chapter 2 21/03/15 3.028
Chapter 2 21/03/15 3.030
Chapter 2 21/03/15 3.033
Chapter 2 21/03/15 3.033
Chapter 2 21/03/15 3.031
Chapter 2 21/03/15 3.030
Chapter 2 21/03/15 3.030
Chapter 1 21/03/15 3.045
Chapter 1 21/03/15 3.034
Chapter 1 21/03/15 3.036
Chapter 1 21/03/15 3.032
Chapter 1 21/03/15 3.030
Chapter 1 21/03/15 3.035
Chapter 1 21/03/15 3.036
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch