Saint Seiya - Áo Giáp Vàng

Saint Seiya - Áo Giáp Vàng
Nội dung

Truyện kể về một nhóm Thánh đấu sĩ đồng nhưng thực lực còn hơn cả Thánh đấu sĩ vàng (12 chòm Hoàng đạo). Họ chiến đấu bảo vệ Nữ thần Athena gồm 5 người: Seiya (chòm Thiên Mã ), Shiryu (chòm Thiên Long), Hyoga (chòm Thiên Nga), Shun (chòm Tiên Nữ) và Ikki (chòm Phượng Hoàng)...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 108 15/03/15 3.134
Chapter 107 15/03/15 3.091
Chapter 106 15/03/15 3.048
Chapter 105 15/03/15 3.041
Chapter 104 15/03/15 3.047
Chapter 103 15/03/15 3.052
Chapter 102 15/03/15 3.037
Chapter 101 15/03/15 3.037
Chapter 100 15/03/15 3.056
Chapter 99 15/03/15 3.054
Chapter 98 15/03/15 3.042
Chapter 97 15/03/15 3.040
Chapter 96 15/03/15 3.039
Chapter 95 15/03/15 3.041
Chapter 94 15/03/15 3.053
Chapter 93 15/03/15 3.045
Chapter 92 15/03/15 3.041
Chapter 91 15/03/15 3.040
Chapter 90 15/03/15 3.060
Chapter 89 15/03/15 3.047
Chapter 88.2 15/03/15 3.043
Chapter 88.1 15/03/15 3.036
Chapter 87 15/03/15 3.032
Chapter 86 15/03/15 3.041
Chapter 85 15/03/15 3.037
Chapter 84 15/03/15 3.042
Chapter 83 15/03/15 3.042
Chapter 82 15/03/15 3.040
Chapter 81 15/03/15 3.038
Chapter 80 15/03/15 3.036
Chapter 79 15/03/15 3.044
Chapter 78 15/03/15 3.033
Chapter 77 15/03/15 3.037
Chapter 76 15/03/15 3.040
Chapter 75 15/03/15 3.036
Chapter 74 15/03/15 3.045
Chapter 73 15/03/15 3.032
Chapter 72 15/03/15 3.037
Chapter 71 15/03/15 3.031
Chapter 70 15/03/15 3.050
Chapter 69 15/03/15 3.029
Chapter 68 15/03/15 3.039
Chapter 67 15/03/15 3.034
Chapter 66 15/03/15 3.038
Chapter 65 15/03/15 3.032
Chapter 64 15/03/15 3.058
Chapter 63 15/03/15 3.033
Chapter 62 15/03/15 3.043
Chapter 61 15/03/15 3.037
Chapter 60 15/03/15 3.035
Chapter 59 15/03/15 3.038
Chapter 58 15/03/15 3.028
Chapter 57 15/03/15 3.034
Chapter 56 15/03/15 3.029
Chapter 55 15/03/15 3.034
Chapter 54 15/03/15 3.032
Chapter 53 15/03/15 3.036
Chapter 52 15/03/15 3.034
Chapter 51 15/03/15 3.045
Chapter 50 15/03/15 3.036
Chapter 49 15/03/15 3.041
Chapter 48 15/03/15 3.043
Chapter 47 15/03/15 3.046
Chapter 46 15/03/15 3.036
Chapter 45 15/03/15 3.041
Chapter 44 15/03/15 3.036
Chapter 43 15/03/15 3.041
Chapter 42 15/03/15 3.047
Chapter 40 15/03/15 3.056
Chapter 39 15/03/15 3.038
Chapter 38 15/03/15 3.038
Chapter 37 15/03/15 3.041
Chapter 36 15/03/15 3.034
Chapter 35 15/03/15 3.036
Chapter 34 15/03/15 3.042
Chapter 33 15/03/15 3.033
Chapter 32 15/03/15 3.028
Chapter 31 15/03/15 3.037
Chapter 30 15/03/15 3.035
Chapter 29 15/03/15 3.037
Chapter 28 15/03/15 3.040
Chapter 27 15/03/15 3.033
Chapter 26 15/03/15 3.031
Chapter 25 15/03/15 3.035
Chapter 24 15/03/15 3.040
Chapter 23 15/03/15 3.039
Chapter 22 15/03/15 3.032
Chapter 21 15/03/15 3.037
Chapter 20 15/03/15 3.044
Chapter 19 15/03/15 3.036
Chapter 18 15/03/15 3.038
Chapter 17 15/03/15 3.045
Chapter 16 15/03/15 3.040
Chapter 15 15/03/15 3.033
Chapter 14 15/03/15 3.039
Chapter 13 15/03/15 3.036
Chapter 12 15/03/15 3.028
Chapter 11 15/03/15 3.040
Chapter 10 15/03/15 3.038
Chapter 9 15/03/15 3.029
Chapter 8 15/03/15 3.033
Chapter 7 15/03/15 3.038
Chapter 6 15/03/15 3.034
Chapter 4: + 5 15/03/15 3.050
Chapter 3 15/03/15 3.038
Chapter 2 15/03/15 3.047
Chapter 1 15/03/15 3.064
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch