Saint Seiya - Áo Giáp Vàng

Saint Seiya - Áo Giáp Vàng
Lượt xem: 6.777
Nội dung

Truyện kể về một nhóm Thánh đấu sĩ đồng nhưng thực lực còn hơn cả Thánh đấu sĩ vàng (12 chòm Hoàng đạo). Họ chiến đấu bảo vệ Nữ thần Athena gồm 5 người: Seiya (chòm Thiên Mã ), Shiryu (chòm Thiên Long), Hyoga (chòm Thiên Nga), Shun (chòm Tiên Nữ) và Ikki (chòm Phượng Hoàng)...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 108 15/03/15 3.122
Chapter 107 15/03/15 3.085
Chapter 106 15/03/15 3.042
Chapter 105 15/03/15 3.035
Chapter 104 15/03/15 3.040
Chapter 103 15/03/15 3.044
Chapter 102 15/03/15 3.031
Chapter 101 15/03/15 3.032
Chapter 100 15/03/15 3.046
Chapter 99 15/03/15 3.047
Chapter 98 15/03/15 3.036
Chapter 97 15/03/15 3.032
Chapter 96 15/03/15 3.033
Chapter 95 15/03/15 3.037
Chapter 94 15/03/15 3.048
Chapter 93 15/03/15 3.038
Chapter 92 15/03/15 3.033
Chapter 91 15/03/15 3.034
Chapter 90 15/03/15 3.052
Chapter 89 15/03/15 3.038
Chapter 88.2 15/03/15 3.037
Chapter 88.1 15/03/15 3.031
Chapter 87 15/03/15 3.027
Chapter 86 15/03/15 3.035
Chapter 85 15/03/15 3.030
Chapter 84 15/03/15 3.036
Chapter 83 15/03/15 3.036
Chapter 82 15/03/15 3.036
Chapter 81 15/03/15 3.034
Chapter 80 15/03/15 3.033
Chapter 79 15/03/15 3.039
Chapter 78 15/03/15 3.029
Chapter 77 15/03/15 3.034
Chapter 76 15/03/15 3.037
Chapter 75 15/03/15 3.032
Chapter 74 15/03/15 3.041
Chapter 73 15/03/15 3.030
Chapter 72 15/03/15 3.033
Chapter 71 15/03/15 3.029
Chapter 70 15/03/15 3.047
Chapter 69 15/03/15 3.026
Chapter 68 15/03/15 3.035
Chapter 67 15/03/15 3.030
Chapter 66 15/03/15 3.032
Chapter 65 15/03/15 3.030
Chapter 64 15/03/15 3.048
Chapter 63 15/03/15 3.029
Chapter 62 15/03/15 3.037
Chapter 61 15/03/15 3.033
Chapter 60 15/03/15 3.031
Chapter 59 15/03/15 3.033
Chapter 58 15/03/15 3.025
Chapter 57 15/03/15 3.030
Chapter 56 15/03/15 3.027
Chapter 55 15/03/15 3.030
Chapter 54 15/03/15 3.028
Chapter 53 15/03/15 3.032
Chapter 52 15/03/15 3.030
Chapter 51 15/03/15 3.039
Chapter 50 15/03/15 3.031
Chapter 49 15/03/15 3.036
Chapter 48 15/03/15 3.037
Chapter 47 15/03/15 3.040
Chapter 46 15/03/15 3.031
Chapter 45 15/03/15 3.035
Chapter 44 15/03/15 3.032
Chapter 43 15/03/15 3.035
Chapter 42 15/03/15 3.043
Chapter 40 15/03/15 3.051
Chapter 39 15/03/15 3.035
Chapter 38 15/03/15 3.033
Chapter 37 15/03/15 3.036
Chapter 36 15/03/15 3.031
Chapter 35 15/03/15 3.032
Chapter 34 15/03/15 3.037
Chapter 33 15/03/15 3.029
Chapter 32 15/03/15 3.025
Chapter 31 15/03/15 3.032
Chapter 30 15/03/15 3.027
Chapter 29 15/03/15 3.030
Chapter 28 15/03/15 3.031
Chapter 27 15/03/15 3.027
Chapter 26 15/03/15 3.025
Chapter 25 15/03/15 3.026
Chapter 24 15/03/15 3.031
Chapter 23 15/03/15 3.031
Chapter 22 15/03/15 3.026
Chapter 21 15/03/15 3.028
Chapter 20 15/03/15 3.033
Chapter 19 15/03/15 3.030
Chapter 18 15/03/15 3.031
Chapter 17 15/03/15 3.038
Chapter 16 15/03/15 3.033
Chapter 15 15/03/15 3.027
Chapter 14 15/03/15 3.035
Chapter 13 15/03/15 3.033
Chapter 12 15/03/15 3.025
Chapter 11 15/03/15 3.035
Chapter 10 15/03/15 3.032
Chapter 9 15/03/15 3.027
Chapter 8 15/03/15 3.030
Chapter 7 15/03/15 3.034
Chapter 6 15/03/15 3.031
Chapter 4: + 5 15/03/15 3.038
Chapter 3 15/03/15 3.031
Chapter 2 15/03/15 3.041
Chapter 1 15/03/15 3.054
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch