Saint Seiya - Áo Giáp Vàng

Saint Seiya - Áo Giáp Vàng
Lượt xem: 6.418
Nội dung

Truyện kể về một nhóm Thánh đấu sĩ đồng nhưng thực lực còn hơn cả Thánh đấu sĩ vàng (12 chòm Hoàng đạo). Họ chiến đấu bảo vệ Nữ thần Athena gồm 5 người: Seiya (chòm Thiên Mã ), Shiryu (chòm Thiên Long), Hyoga (chòm Thiên Nga), Shun (chòm Tiên Nữ) và Ikki (chòm Phượng Hoàng)...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 108 15/03/15 3.104
Chapter 107 15/03/15 3.076
Chapter 106 15/03/15 3.038
Chapter 105 15/03/15 3.031
Chapter 104 15/03/15 3.033
Chapter 103 15/03/15 3.039
Chapter 102 15/03/15 3.028
Chapter 101 15/03/15 3.029
Chapter 100 15/03/15 3.039
Chapter 99 15/03/15 3.042
Chapter 98 15/03/15 3.032
Chapter 97 15/03/15 3.028
Chapter 96 15/03/15 3.030
Chapter 95 15/03/15 3.030
Chapter 94 15/03/15 3.044
Chapter 93 15/03/15 3.035
Chapter 92 15/03/15 3.030
Chapter 91 15/03/15 3.030
Chapter 90 15/03/15 3.049
Chapter 89 15/03/15 3.029
Chapter 88.2 15/03/15 3.034
Chapter 88.1 15/03/15 3.029
Chapter 87 15/03/15 3.026
Chapter 86 15/03/15 3.032
Chapter 85 15/03/15 3.027
Chapter 84 15/03/15 3.034
Chapter 83 15/03/15 3.034
Chapter 82 15/03/15 3.034
Chapter 81 15/03/15 3.032
Chapter 80 15/03/15 3.029
Chapter 79 15/03/15 3.035
Chapter 78 15/03/15 3.028
Chapter 77 15/03/15 3.032
Chapter 76 15/03/15 3.036
Chapter 75 15/03/15 3.030
Chapter 74 15/03/15 3.037
Chapter 73 15/03/15 3.026
Chapter 72 15/03/15 3.029
Chapter 71 15/03/15 3.027
Chapter 70 15/03/15 3.041
Chapter 69 15/03/15 3.024
Chapter 68 15/03/15 3.033
Chapter 67 15/03/15 3.029
Chapter 66 15/03/15 3.030
Chapter 65 15/03/15 3.029
Chapter 64 15/03/15 3.043
Chapter 63 15/03/15 3.028
Chapter 62 15/03/15 3.032
Chapter 61 15/03/15 3.031
Chapter 60 15/03/15 3.028
Chapter 59 15/03/15 3.031
Chapter 58 15/03/15 3.024
Chapter 57 15/03/15 3.028
Chapter 56 15/03/15 3.026
Chapter 55 15/03/15 3.026
Chapter 54 15/03/15 3.026
Chapter 53 15/03/15 3.028
Chapter 52 15/03/15 3.026
Chapter 51 15/03/15 3.036
Chapter 50 15/03/15 3.030
Chapter 49 15/03/15 3.032
Chapter 48 15/03/15 3.031
Chapter 47 15/03/15 3.036
Chapter 46 15/03/15 3.029
Chapter 45 15/03/15 3.030
Chapter 44 15/03/15 3.029
Chapter 43 15/03/15 3.031
Chapter 42 15/03/15 3.040
Chapter 40 15/03/15 3.043
Chapter 39 15/03/15 3.034
Chapter 38 15/03/15 3.028
Chapter 37 15/03/15 3.033
Chapter 36 15/03/15 3.029
Chapter 35 15/03/15 3.029
Chapter 34 15/03/15 3.034
Chapter 33 15/03/15 3.026
Chapter 32 15/03/15 3.022
Chapter 31 15/03/15 3.026
Chapter 30 15/03/15 3.024
Chapter 29 15/03/15 3.026
Chapter 28 15/03/15 3.028
Chapter 27 15/03/15 3.027
Chapter 26 15/03/15 3.024
Chapter 25 15/03/15 3.025
Chapter 24 15/03/15 3.028
Chapter 23 15/03/15 3.028
Chapter 22 15/03/15 3.025
Chapter 21 15/03/15 3.026
Chapter 20 15/03/15 3.030
Chapter 19 15/03/15 3.027
Chapter 18 15/03/15 3.029
Chapter 17 15/03/15 3.035
Chapter 16 15/03/15 3.029
Chapter 15 15/03/15 3.026
Chapter 14 15/03/15 3.031
Chapter 13 15/03/15 3.031
Chapter 12 15/03/15 3.024
Chapter 11 15/03/15 3.031
Chapter 10 15/03/15 3.030
Chapter 9 15/03/15 3.026
Chapter 8 15/03/15 3.028
Chapter 7 15/03/15 3.032
Chapter 6 15/03/15 3.029
Chapter 4: + 5 15/03/15 3.034
Chapter 3 15/03/15 3.028
Chapter 2 15/03/15 3.034
Chapter 1 15/03/15 3.045
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch