Samurai Deeper Kyo

Samurai Deeper Kyo
Lượt xem: 13.864
Nội dung

Vào khoảng đầu thế kỉ 17, Trận chiến Sekigahara đã nổ ra, đặt dấu chấm hết cho những cuộc chính biến hỗn loạn trong lòng NB. Sekigahara......Không ai có thể quên được ánh gươm trên chiến trường đẫm máu và đôi mắt đỏ rừng rực cháy. Một Samurai nguy hiểm? Một sức mạnh kinh hoàng? Con người đó.....bất khả chiến bại.....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 308 21/03/15 3.114
Chapter 307 21/03/15 3.093
Chapter 306 21/03/15 3.097
Chapter 305 21/03/15 3.068
Chapter 304 21/03/15 3.054
Chapter 303 21/03/15 3.055
Chapter 302 21/03/15 3.054
Chapter 301 21/03/15 3.040
Chapter 300 21/03/15 3.053
Chapter 291: - 299 21/03/15 3.039
Chapter 290 21/03/15 3.049
Chapter 289 21/03/15 3.031
Chapter 288 21/03/15 3.027
Chapter 287 21/03/15 3.044
Chapter 286 21/03/15 3.046
Chapter 285 21/03/15 3.051
Chapter 284 21/03/15 3.055
Chapter 283 21/03/15 3.051
Chapter 282 21/03/15 3.034
Chapter 281 21/03/15 3.052
Chapter 280 21/03/15 3.052
Chapter 279 21/03/15 3.055
Chapter 278 21/03/15 3.032
Chapter 277 21/03/15 3.052
Chapter 276 21/03/15 3.057
Chapter 275 21/03/15 3.036
Chapter 274 21/03/15 3.049
Chapter 273 21/03/15 3.046
Chapter 272 21/03/15 3.051
Chapter 271 21/03/15 3.049
Chapter 270 21/03/15 3.047
Chapter 269 21/03/15 3.053
Chapter 268 21/03/15 3.029
Chapter 267 21/03/15 3.049
Chapter 266 21/03/15 3.050
Chapter 265 21/03/15 3.050
Chapter 264 21/03/15 3.031
Chapter 263 21/03/15 3.047
Chapter 262 21/03/15 3.046
Chapter 261 21/03/15 3.048
Chapter 260 21/03/15 3.053
Chapter 259 21/03/15 3.055
Chapter 258 21/03/15 3.053
Chapter 257 21/03/15 3.053
Chapter 256 21/03/15 3.035
Chapter 255 21/03/15 3.032
Chapter 254 21/03/15 3.028
Chapter 253 21/03/15 3.044
Chapter 252 21/03/15 3.045
Chapter 251 21/03/15 3.048
Chapter 250 21/03/15 3.047
Chapter 249 21/03/15 3.048
Chapter 248 21/03/15 3.047
Chapter 247 21/03/15 3.044
Chapter 246 21/03/15 3.029
Chapter 245 21/03/15 3.047
Chapter 244 21/03/15 3.048
Chapter 243 21/03/15 3.029
Chapter 242 21/03/15 3.043
Chapter 241 21/03/15 3.049
Chapter 240 21/03/15 3.048
Chapter 239 21/03/15 3.050
Chapter 238 21/03/15 3.053
Chapter 237 21/03/15 3.046
Chapter 236 21/03/15 3.048
Chapter 235 21/03/15 3.050
Chapter 234 21/03/15 3.042
Chapter 233 21/03/15 3.050
Chapter 232 21/03/15 3.053
Chapter 231 21/03/15 3.048
Chapter 230 21/03/15 3.031
Chapter 229 21/03/15 3.030
Chapter 228 21/03/15 3.041
Chapter 227 21/03/15 3.028
Chapter 226 21/03/15 3.044
Chapter 225 21/03/15 3.041
Chapter 224 21/03/15 3.027
Chapter 223 21/03/15 3.027
Chapter 222 21/03/15 3.027
Chapter 221 21/03/15 3.029
Chapter 220 21/03/15 3.043
Chapter 219 21/03/15 3.042
Chapter 218 21/03/15 3.041
Chapter 217 21/03/15 3.032
Chapter 216 21/03/15 3.049
Chapter 215 21/03/15 3.048
Chapter 214 21/03/15 3.049
Chapter 213 21/03/15 3.048
Chapter 212 21/03/15 3.046
Chapter 211 21/03/15 3.032
Chapter 210 21/03/15 3.050
Chapter 209 21/03/15 3.045
Chapter 208 21/03/15 3.045
Chapter 207 21/03/15 3.045
Chapter 206 21/03/15 3.049
Chapter 205 21/03/15 3.050
Chapter 204 21/03/15 3.053
Chapter 203 21/03/15 3.050
Chapter 202 21/03/15 3.031
Chapter 201 21/03/15 3.058
Chapter 200 21/03/15 3.058
Chapter 199 21/03/15 3.048
Chapter 198 21/03/15 3.046
Chapter 197 21/03/15 3.051
Chapter 196 21/03/15 3.048
Chapter 195 21/03/15 3.055
Chapter 194 21/03/15 3.047
Chapter 193 21/03/15 3.030
Chapter 192 21/03/15 3.053
Chapter 191 21/03/15 3.058
Chapter 190 21/03/15 3.041
Chapter 189 21/03/15 3.049
Chapter 188 21/03/15 3.039
Chapter 187 21/03/15 3.057
Chapter 186 21/03/15 3.056
Chapter 185 21/03/15 3.062
Chapter 184 21/03/15 3.077
Chapter 91 21/03/15 3.078
Chapter 90 21/03/15 3.051
Chapter 89 21/03/15 3.040
Chapter 88 21/03/15 3.029
Chapter 87 21/03/15 3.046
Chapter 86 21/03/15 3.043
Chapter 85 21/03/15 3.045
Chapter 84 21/03/15 3.046
Chapter 83 21/03/15 3.028
Chapter 82 21/03/15 3.043
Chapter 81 21/03/15 3.048
Chapter 80 21/03/15 3.049
Chapter 79 21/03/15 3.031
Chapter 78 21/03/15 3.127
Chapter 77 21/03/15 3.070
Chapter 76 21/03/15 3.055
Chapter 75 21/03/15 3.066
Chapter 74 21/03/15 3.030
Chapter 73 21/03/15 3.057
Chapter 72 21/03/15 3.058
Chapter 71 21/03/15 3.055
Chapter 70 21/03/15 3.052
Chapter 69 21/03/15 3.063
Chapter 68 21/03/15 3.065
Chapter 67 21/03/15 3.050
Chapter 66 21/03/15 3.062
Chapter 65 21/03/15 3.051
Chapter 64 21/03/15 3.061
Chapter 63 21/03/15 3.082
Chapter 62 21/03/15 3.071
Chapter 61 21/03/15 3.071
Chapter 60 21/03/15 3.082
Chapter 59 21/03/15 3.060
Chapter 58 21/03/15 3.057
Chapter 57 21/03/15 3.036
Chapter 56 21/03/15 3.059
Chapter 55 21/03/15 3.052
Chapter 54 21/03/15 3.061
Chapter 53 21/03/15 3.058
Chapter 52 21/03/15 3.069
Chapter 51 21/03/15 3.034
Chapter 50 21/03/15 3.055
Chapter 49 21/03/15 3.062
Chapter 48 21/03/15 3.058
Chapter 47 21/03/15 3.058
Chapter 46 21/03/15 3.061
Chapter 45 21/03/15 3.058
Chapter 44 21/03/15 3.064
Chapter 43 21/03/15 3.063
Chapter 42 21/03/15 3.061
Chapter 41 21/03/15 3.054
Chapter 40 21/03/15 3.059
Chapter 39 21/03/15 3.054
Chapter 38 21/03/15 3.054
Chapter 37 21/03/15 3.055
Chapter 36 21/03/15 3.056
Chapter 35 21/03/15 3.058
Chapter 34 21/03/15 3.051
Chapter 33 21/03/15 3.060
Chapter 32 21/03/15 3.057
Chapter 31 21/03/15 3.061
Chapter 30 21/03/15 3.059
Chapter 29 21/03/15 3.058
Chapter 28 21/03/15 3.057
Chapter 27 21/03/15 3.055
Chapter 26 21/03/15 3.053
Chapter 25 21/03/15 3.053
Chapter 24 21/03/15 3.055
Chapter 23 21/03/15 3.067
Chapter 22 21/03/15 3.056
Chapter 21 21/03/15 3.062
Chapter 20 21/03/15 3.064
Chapter 19 21/03/15 3.057
Chapter 18 21/03/15 3.052
Chapter 17 21/03/15 3.065
Chapter 16 21/03/15 3.062
Chapter 15 21/03/15 3.075
Chapter 14 21/03/15 3.067
Chapter 13 21/03/15 3.064
Chapter 12 21/03/15 3.055
Chapter 11 21/03/15 3.060
Chapter 10 21/03/15 3.065
Chapter 9 21/03/15 3.058
Chapter 8 17/03/15 3.067
Chapter 7 17/03/15 3.066
Chapter 6 17/03/15 3.059
Chapter 5 17/03/15 3.067
Chapter 4 17/03/15 3.068
Chapter 3 17/03/15 3.072
Chapter 2 17/03/15 3.084
Chapter 1 17/03/15 3.105
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch