Sát Đạo Hành Giả

Sát Đạo Hành Giả
Lượt xem: 29.615
Nội dung

Bất Tử Chi Thân có thật là thân bất tử, không thể phá? Giác ngộ cấp 3 có phải là đỉnh cao của võ đạo, của sức mạnh? Dị năng giả là ai?
Hãy cùng trải nghiệm và tìm câu trả lời qua nét vẽ của Trịnh Kiến Hòa, Đặng Chí Huy.
Edit bởi Toàn HIV ( em cùng cha khác ông nội của Toàn Sida) và Editor huyền thoại Thu Đạm :D

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 190: - Kết Thúc 15/03/15 3.248
Chapter 189 15/03/15 3.158
Chapter 188 15/03/15 3.169
Chapter 187 15/03/15 3.125
Chapter 186 15/03/15 3.108
Chapter 185 15/03/15 3.108
Chapter 184 15/03/15 3.103
Chapter 183 15/03/15 3.116
Chapter 182 15/03/15 3.094
Chapter 181 15/03/15 3.106
Chapter 180 15/03/15 3.105
Chapter 179 15/03/15 3.103
Chapter 178 15/03/15 3.097
Chapter 177 15/03/15 3.093
Chapter 176 15/03/15 3.101
Chapter 175 15/03/15 3.101
Chapter 174 15/03/15 3.106
Chapter 173 15/03/15 3.105
Chapter 172 15/03/15 3.109
Chapter 171 15/03/15 3.103
Chapter 170 15/03/15 3.116
Chapter 169 15/03/15 3.105
Chapter 168 15/03/15 3.104
Chapter 167 15/03/15 3.101
Chapter 166 15/03/15 3.100
Chapter 165 15/03/15 3.124
Chapter 164 15/03/15 3.108
Chapter 163 15/03/15 3.113
Chapter 162 15/03/15 3.105
Chapter 161 15/03/15 3.117
Chapter 160 15/03/15 3.153
Chapter 159 15/03/15 3.098
Chapter 158 15/03/15 3.120
Chapter 157 15/03/15 3.097
Chapter 156 15/03/15 3.094
Chapter 155 15/03/15 3.097
Chapter 154 15/03/15 3.099
Chapter 153 15/03/15 3.110
Chapter 152 15/03/15 3.116
Chapter 151 15/03/15 3.102
Chapter 150 15/03/15 3.123
Chapter 149 15/03/15 3.103
Chapter 148 15/03/15 3.105
Chapter 147 15/03/15 3.124
Chapter 146 15/03/15 3.103
Chapter 145 15/03/15 3.099
Chapter 144 15/03/15 3.104
Chapter 143 15/03/15 3.095
Chapter 142 15/03/15 3.090
Chapter 141 15/03/15 3.101
Chapter 140 15/03/15 3.108
Chapter 139 15/03/15 3.097
Chapter 138 15/03/15 3.091
Chapter 137 15/03/15 3.100
Chapter 136 15/03/15 3.094
Chapter 135 15/03/15 3.100
Chapter 134 15/03/15 3.095
Chapter 133 15/03/15 3.093
Chapter 132 15/03/15 3.095
Chapter 131 15/03/15 3.109
Chapter 130 15/03/15 3.112
Chapter 129 15/03/15 3.107
Chapter 128 15/03/15 3.103
Chapter 127 15/03/15 3.129
Chapter 126 15/03/15 3.114
Chapter 125 15/03/15 3.118
Chapter 124 15/03/15 3.112
Chapter 123 15/03/15 3.112
Chapter 122 15/03/15 3.111
Chapter 121 15/03/15 3.113
Chapter 120 15/03/15 3.159
Chapter 119 15/03/15 3.142
Chapter 118 15/03/15 3.109
Chapter 117 15/03/15 3.113
Chapter 116 15/03/15 3.113
Chapter 115 15/03/15 3.107
Chapter 114 15/03/15 3.101
Chapter 113 15/03/15 3.128
Chapter 112 15/03/15 3.108
Chapter 111 15/03/15 3.119
Chapter 110 15/03/15 3.116
Chapter 109 15/03/15 3.113
Chapter 108 15/03/15 3.104
Chapter 107 15/03/15 3.127
Chapter 106 15/03/15 3.117
Chapter 105 15/03/15 3.110
Chapter 104 15/03/15 3.130
Chapter 103 15/03/15 3.124
Chapter 102 15/03/15 3.122
Chapter 101 15/03/15 3.134
Chapter 100 15/03/15 3.137
Chapter 99 15/03/15 3.112
Chapter 98 15/03/15 3.130
Chapter 97 15/03/15 3.124
Chapter 96 15/03/15 3.111
Chapter 95 15/03/15 3.113
Chapter 94 15/03/15 3.122
Chapter 93 15/03/15 3.127
Chapter 92 15/03/15 3.137
Chapter 91 15/03/15 3.137
Chapter 90 15/03/15 3.125
Chapter 89 15/03/15 3.136
Chapter 88 15/03/15 3.127
Chapter 87 15/03/15 3.138
Chapter 86 15/03/15 3.123
Chapter 85 15/03/15 3.125
Chapter 84 15/03/15 3.123
Chapter 83 15/03/15 3.125
Chapter 82 15/03/15 3.121
Chapter 81 15/03/15 3.119
Chapter 80 15/03/15 3.148
Chapter 79 15/03/15 3.129
Chapter 78 15/03/15 3.112
Chapter 77 15/03/15 3.129
Chapter 76 15/03/15 3.143
Chapter 75 15/03/15 3.148
Chapter 74 15/03/15 3.127
Chapter 73 15/03/15 3.140
Chapter 72 15/03/15 3.143
Chapter 71 15/03/15 3.146
Chapter 70 15/03/15 3.159
Chapter 69 15/03/15 3.155
Chapter 68 15/03/15 3.139
Chapter 67 15/03/15 3.141
Chapter 66 15/03/15 3.143
Chapter 65 15/03/15 3.141
Chapter 64 15/03/15 3.143
Chapter 63 15/03/15 3.140
Chapter 62 15/03/15 3.153
Chapter 61 15/03/15 3.174
Chapter 60 15/03/15 3.325
Chapter 59 15/03/15 3.162
Chapter 58 15/03/15 3.173
Chapter 57 15/03/15 3.199
Chapter 56 15/03/15 3.224
Chapter 55 15/03/15 3.174
Chapter 54 15/03/15 3.156
Chapter 53 15/03/15 3.156
Chapter 52 15/03/15 3.167
Chapter 51 15/03/15 3.182
Chapter 50 15/03/15 3.172
Chapter 49 15/03/15 3.168
Chapter 48 15/03/15 3.178
Chapter 47 15/03/15 3.166
Chapter 46 15/03/15 3.178
Chapter 45 15/03/15 3.181
Chapter 44 15/03/15 3.174
Chapter 43 15/03/15 3.179
Chapter 42 15/03/15 3.170
Chapter 41 15/03/15 3.182
Chapter 40 15/03/15 3.223
Chapter 39 15/03/15 3.194
Chapter 38 15/03/15 3.174
Chapter 37 15/03/15 3.173
Chapter 36 15/03/15 3.172
Chapter 35 15/03/15 3.179
Chapter 34 15/03/15 3.175
Chapter 33 15/03/15 3.177
Chapter 32 15/03/15 3.176
Chapter 31 15/03/15 3.177
Chapter 30 15/03/15 3.221
Chapter 29 15/03/15 3.198
Chapter 28 15/03/15 3.209
Chapter 27 15/03/15 3.190
Chapter 26 15/03/15 3.181
Chapter 25 15/03/15 3.190
Chapter 24 15/03/15 3.178
Chapter 23 15/03/15 3.181
Chapter 22 15/03/15 3.167
Chapter 21 15/03/15 3.178
Chapter 20 15/03/15 3.163
Chapter 19 15/03/15 3.172
Chapter 18 15/03/15 3.179
Chapter 17 15/03/15 3.175
Chapter 16 15/03/15 3.172
Chapter 15 15/03/15 3.167
Chapter 14 15/03/15 3.171
Chapter 13 15/03/15 3.173
Chapter 12 15/03/15 3.162
Chapter 11 15/03/15 3.168
Chapter 10 15/03/15 3.178
Chapter 9 15/03/15 3.179
Chapter 8 15/03/15 3.164
Chapter 7 15/03/15 3.173
Chapter 6 15/03/15 3.191
Chapter 5 15/03/15 3.178
Chapter 4 15/03/15 3.193
Chapter 3 15/03/15 3.207
Chapter 2 15/03/15 3.227
Chapter 1 15/03/15 3.386
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch