Sát Đạo Hành Giả

Sát Đạo Hành Giả
Nội dung

Bất Tử Chi Thân có thật là thân bất tử, không thể phá? Giác ngộ cấp 3 có phải là đỉnh cao của võ đạo, của sức mạnh? Dị năng giả là ai?
Hãy cùng trải nghiệm và tìm câu trả lời qua nét vẽ của Trịnh Kiến Hòa, Đặng Chí Huy.
Edit bởi Toàn HIV ( em cùng cha khác ông nội của Toàn Sida) và Editor huyền thoại Thu Đạm :D

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 190: - Kết Thúc 15/03/15 3.272
Chapter 189 15/03/15 3.175
Chapter 188 15/03/15 3.181
Chapter 187 15/03/15 3.133
Chapter 186 15/03/15 3.115
Chapter 185 15/03/15 3.118
Chapter 184 15/03/15 3.110
Chapter 183 15/03/15 3.126
Chapter 182 15/03/15 3.103
Chapter 181 15/03/15 3.117
Chapter 180 15/03/15 3.115
Chapter 179 15/03/15 3.112
Chapter 178 15/03/15 3.107
Chapter 177 15/03/15 3.110
Chapter 176 15/03/15 3.114
Chapter 175 15/03/15 3.113
Chapter 174 15/03/15 3.116
Chapter 173 15/03/15 3.116
Chapter 172 15/03/15 3.116
Chapter 171 15/03/15 3.114
Chapter 170 15/03/15 3.129
Chapter 169 15/03/15 3.114
Chapter 168 15/03/15 3.114
Chapter 167 15/03/15 3.111
Chapter 166 15/03/15 3.110
Chapter 165 15/03/15 3.137
Chapter 164 15/03/15 3.119
Chapter 163 15/03/15 3.125
Chapter 162 15/03/15 3.116
Chapter 161 15/03/15 3.131
Chapter 160 15/03/15 3.167
Chapter 159 15/03/15 3.105
Chapter 158 15/03/15 3.131
Chapter 157 15/03/15 3.106
Chapter 156 15/03/15 3.106
Chapter 155 15/03/15 3.109
Chapter 154 15/03/15 3.110
Chapter 153 15/03/15 3.122
Chapter 152 15/03/15 3.130
Chapter 151 15/03/15 3.111
Chapter 150 15/03/15 3.134
Chapter 149 15/03/15 3.111
Chapter 148 15/03/15 3.112
Chapter 147 15/03/15 3.134
Chapter 146 15/03/15 3.113
Chapter 145 15/03/15 3.110
Chapter 144 15/03/15 3.111
Chapter 143 15/03/15 3.102
Chapter 142 15/03/15 3.097
Chapter 141 15/03/15 3.109
Chapter 140 15/03/15 3.117
Chapter 139 15/03/15 3.109
Chapter 138 15/03/15 3.098
Chapter 137 15/03/15 3.108
Chapter 136 15/03/15 3.103
Chapter 135 15/03/15 3.109
Chapter 134 15/03/15 3.102
Chapter 133 15/03/15 3.102
Chapter 132 15/03/15 3.106
Chapter 131 15/03/15 3.118
Chapter 130 15/03/15 3.125
Chapter 129 15/03/15 3.115
Chapter 128 15/03/15 3.110
Chapter 127 15/03/15 3.141
Chapter 126 15/03/15 3.123
Chapter 125 15/03/15 3.126
Chapter 124 15/03/15 3.120
Chapter 123 15/03/15 3.119
Chapter 122 15/03/15 3.120
Chapter 121 15/03/15 3.124
Chapter 120 15/03/15 3.173
Chapter 119 15/03/15 3.152
Chapter 118 15/03/15 3.120
Chapter 117 15/03/15 3.123
Chapter 116 15/03/15 3.126
Chapter 115 15/03/15 3.118
Chapter 114 15/03/15 3.111
Chapter 113 15/03/15 3.139
Chapter 112 15/03/15 3.121
Chapter 111 15/03/15 3.132
Chapter 110 15/03/15 3.128
Chapter 109 15/03/15 3.124
Chapter 108 15/03/15 3.115
Chapter 107 15/03/15 3.140
Chapter 106 15/03/15 3.128
Chapter 105 15/03/15 3.120
Chapter 104 15/03/15 3.143
Chapter 103 15/03/15 3.136
Chapter 102 15/03/15 3.134
Chapter 101 15/03/15 3.149
Chapter 100 15/03/15 3.149
Chapter 99 15/03/15 3.124
Chapter 98 15/03/15 3.143
Chapter 97 15/03/15 3.142
Chapter 96 15/03/15 3.132
Chapter 95 15/03/15 3.133
Chapter 94 15/03/15 3.139
Chapter 93 15/03/15 3.146
Chapter 92 15/03/15 3.151
Chapter 91 15/03/15 3.150
Chapter 90 15/03/15 3.145
Chapter 89 15/03/15 3.149
Chapter 88 15/03/15 3.143
Chapter 87 15/03/15 3.156
Chapter 86 15/03/15 3.136
Chapter 85 15/03/15 3.139
Chapter 84 15/03/15 3.137
Chapter 83 15/03/15 3.139
Chapter 82 15/03/15 3.135
Chapter 81 15/03/15 3.137
Chapter 80 15/03/15 3.167
Chapter 79 15/03/15 3.147
Chapter 78 15/03/15 3.125
Chapter 77 15/03/15 3.143
Chapter 76 15/03/15 3.157
Chapter 75 15/03/15 3.168
Chapter 74 15/03/15 3.142
Chapter 73 15/03/15 3.157
Chapter 72 15/03/15 3.157
Chapter 71 15/03/15 3.160
Chapter 70 15/03/15 3.179
Chapter 69 15/03/15 3.170
Chapter 68 15/03/15 3.154
Chapter 67 15/03/15 3.156
Chapter 66 15/03/15 3.157
Chapter 65 15/03/15 3.156
Chapter 64 15/03/15 3.163
Chapter 63 15/03/15 3.157
Chapter 62 15/03/15 3.173
Chapter 61 15/03/15 3.197
Chapter 60 15/03/15 3.370
Chapter 59 15/03/15 3.180
Chapter 58 15/03/15 3.191
Chapter 57 15/03/15 3.223
Chapter 56 15/03/15 3.244
Chapter 55 15/03/15 3.203
Chapter 54 15/03/15 3.180
Chapter 53 15/03/15 3.177
Chapter 52 15/03/15 3.192
Chapter 51 15/03/15 3.206
Chapter 50 15/03/15 3.199
Chapter 49 15/03/15 3.190
Chapter 48 15/03/15 3.198
Chapter 47 15/03/15 3.186
Chapter 46 15/03/15 3.202
Chapter 45 15/03/15 3.207
Chapter 44 15/03/15 3.203
Chapter 43 15/03/15 3.208
Chapter 42 15/03/15 3.195
Chapter 41 15/03/15 3.210
Chapter 40 15/03/15 3.254
Chapter 39 15/03/15 3.219
Chapter 38 15/03/15 3.201
Chapter 37 15/03/15 3.199
Chapter 36 15/03/15 3.198
Chapter 35 15/03/15 3.206
Chapter 34 15/03/15 3.196
Chapter 33 15/03/15 3.199
Chapter 32 15/03/15 3.194
Chapter 31 15/03/15 3.195
Chapter 30 15/03/15 3.245
Chapter 29 15/03/15 3.217
Chapter 28 15/03/15 3.237
Chapter 27 15/03/15 3.201
Chapter 26 15/03/15 3.190
Chapter 25 15/03/15 3.200
Chapter 24 15/03/15 3.188
Chapter 23 15/03/15 3.192
Chapter 22 15/03/15 3.183
Chapter 21 15/03/15 3.193
Chapter 20 15/03/15 3.176
Chapter 19 15/03/15 3.182
Chapter 18 15/03/15 3.190
Chapter 17 15/03/15 3.185
Chapter 16 15/03/15 3.182
Chapter 15 15/03/15 3.177
Chapter 14 15/03/15 3.182
Chapter 13 15/03/15 3.185
Chapter 12 15/03/15 3.172
Chapter 11 15/03/15 3.178
Chapter 10 15/03/15 3.192
Chapter 9 15/03/15 3.190
Chapter 8 15/03/15 3.177
Chapter 7 15/03/15 3.187
Chapter 6 15/03/15 3.207
Chapter 5 15/03/15 3.198
Chapter 4 15/03/15 3.209
Chapter 3 15/03/15 3.223
Chapter 2 15/03/15 3.244
Chapter 1 15/03/15 3.433
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch