Sát Đạo Hành Giả

Sát Đạo Hành Giả
Lượt xem: 17.456
Nội dung

Bất Tử Chi Thân có thật là thân bất tử, không thể phá? Giác ngộ cấp 3 có phải là đỉnh cao của võ đạo, của sức mạnh? Dị năng giả là ai?
Hãy cùng trải nghiệm và tìm câu trả lời qua nét vẽ của Trịnh Kiến Hòa, Đặng Chí Huy.
Edit bởi Toàn HIV ( em cùng cha khác ông nội của Toàn Sida) và Editor huyền thoại Thu Đạm :D

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 190: - Kết Thúc 15/03/15 3.147
Chapter 189 15/03/15 3.109
Chapter 188 15/03/15 3.117
Chapter 187 15/03/15 3.078
Chapter 186 15/03/15 3.062
Chapter 185 15/03/15 3.068
Chapter 184 15/03/15 3.061
Chapter 183 15/03/15 3.069
Chapter 182 15/03/15 3.052
Chapter 181 15/03/15 3.063
Chapter 180 15/03/15 3.059
Chapter 179 15/03/15 3.063
Chapter 178 15/03/15 3.058
Chapter 177 15/03/15 3.055
Chapter 176 15/03/15 3.063
Chapter 175 15/03/15 3.065
Chapter 174 15/03/15 3.067
Chapter 173 15/03/15 3.063
Chapter 172 15/03/15 3.065
Chapter 171 15/03/15 3.060
Chapter 170 15/03/15 3.069
Chapter 169 15/03/15 3.066
Chapter 168 15/03/15 3.064
Chapter 167 15/03/15 3.061
Chapter 166 15/03/15 3.060
Chapter 165 15/03/15 3.074
Chapter 164 15/03/15 3.063
Chapter 163 15/03/15 3.071
Chapter 162 15/03/15 3.062
Chapter 161 15/03/15 3.074
Chapter 160 15/03/15 3.105
Chapter 159 15/03/15 3.061
Chapter 158 15/03/15 3.075
Chapter 157 15/03/15 3.058
Chapter 156 15/03/15 3.057
Chapter 155 15/03/15 3.062
Chapter 154 15/03/15 3.065
Chapter 153 15/03/15 3.069
Chapter 152 15/03/15 3.074
Chapter 151 15/03/15 3.059
Chapter 150 15/03/15 3.066
Chapter 149 15/03/15 3.059
Chapter 148 15/03/15 3.061
Chapter 147 15/03/15 3.081
Chapter 146 15/03/15 3.059
Chapter 145 15/03/15 3.056
Chapter 144 15/03/15 3.054
Chapter 143 15/03/15 3.051
Chapter 142 15/03/15 3.050
Chapter 141 15/03/15 3.053
Chapter 140 15/03/15 3.061
Chapter 139 15/03/15 3.054
Chapter 138 15/03/15 3.057
Chapter 137 15/03/15 3.061
Chapter 136 15/03/15 3.054
Chapter 135 15/03/15 3.060
Chapter 134 15/03/15 3.063
Chapter 133 15/03/15 3.054
Chapter 132 15/03/15 3.055
Chapter 131 15/03/15 3.061
Chapter 130 15/03/15 3.064
Chapter 129 15/03/15 3.060
Chapter 128 15/03/15 3.060
Chapter 127 15/03/15 3.075
Chapter 126 15/03/15 3.068
Chapter 125 15/03/15 3.072
Chapter 124 15/03/15 3.065
Chapter 123 15/03/15 3.065
Chapter 122 15/03/15 3.064
Chapter 121 15/03/15 3.065
Chapter 120 15/03/15 3.102
Chapter 119 15/03/15 3.098
Chapter 118 15/03/15 3.066
Chapter 117 15/03/15 3.067
Chapter 116 15/03/15 3.062
Chapter 115 15/03/15 3.064
Chapter 114 15/03/15 3.059
Chapter 113 15/03/15 3.072
Chapter 112 15/03/15 3.061
Chapter 111 15/03/15 3.069
Chapter 110 15/03/15 3.066
Chapter 109 15/03/15 3.063
Chapter 108 15/03/15 3.055
Chapter 107 15/03/15 3.077
Chapter 106 15/03/15 3.065
Chapter 105 15/03/15 3.061
Chapter 104 15/03/15 3.068
Chapter 103 15/03/15 3.070
Chapter 102 15/03/15 3.070
Chapter 101 15/03/15 3.083
Chapter 100 15/03/15 3.080
Chapter 99 15/03/15 3.070
Chapter 98 15/03/15 3.085
Chapter 97 15/03/15 3.081
Chapter 96 15/03/15 3.066
Chapter 95 15/03/15 3.068
Chapter 94 15/03/15 3.068
Chapter 93 15/03/15 3.075
Chapter 92 15/03/15 3.085
Chapter 91 15/03/15 3.086
Chapter 90 15/03/15 3.070
Chapter 89 15/03/15 3.089
Chapter 88 15/03/15 3.076
Chapter 87 15/03/15 3.080
Chapter 86 15/03/15 3.067
Chapter 85 15/03/15 3.064
Chapter 84 15/03/15 3.067
Chapter 83 15/03/15 3.064
Chapter 82 15/03/15 3.067
Chapter 81 15/03/15 3.065
Chapter 80 15/03/15 3.082
Chapter 79 15/03/15 3.075
Chapter 78 15/03/15 3.069
Chapter 77 15/03/15 3.070
Chapter 76 15/03/15 3.080
Chapter 75 15/03/15 3.091
Chapter 74 15/03/15 3.076
Chapter 73 15/03/15 3.080
Chapter 72 15/03/15 3.075
Chapter 71 15/03/15 3.075
Chapter 70 15/03/15 3.081
Chapter 69 15/03/15 3.090
Chapter 68 15/03/15 3.074
Chapter 67 15/03/15 3.079
Chapter 66 15/03/15 3.076
Chapter 65 15/03/15 3.073
Chapter 64 15/03/15 3.073
Chapter 63 15/03/15 3.077
Chapter 62 15/03/15 3.085
Chapter 61 15/03/15 3.087
Chapter 60 15/03/15 3.141
Chapter 59 15/03/15 3.086
Chapter 58 15/03/15 3.088
Chapter 57 15/03/15 3.102
Chapter 56 15/03/15 3.086
Chapter 55 15/03/15 3.078
Chapter 54 15/03/15 3.078
Chapter 53 15/03/15 3.081
Chapter 52 15/03/15 3.081
Chapter 51 15/03/15 3.086
Chapter 50 15/03/15 3.085
Chapter 49 15/03/15 3.080
Chapter 48 15/03/15 3.089
Chapter 47 15/03/15 3.084
Chapter 46 15/03/15 3.083
Chapter 45 15/03/15 3.088
Chapter 44 15/03/15 3.084
Chapter 43 15/03/15 3.092
Chapter 42 15/03/15 3.084
Chapter 41 15/03/15 3.086
Chapter 40 15/03/15 3.120
Chapter 39 15/03/15 3.095
Chapter 38 15/03/15 3.083
Chapter 37 15/03/15 3.086
Chapter 36 15/03/15 3.083
Chapter 35 15/03/15 3.081
Chapter 34 15/03/15 3.081
Chapter 33 15/03/15 3.085
Chapter 32 15/03/15 3.088
Chapter 31 15/03/15 3.087
Chapter 30 15/03/15 3.121
Chapter 29 15/03/15 3.090
Chapter 28 15/03/15 3.086
Chapter 27 15/03/15 3.086
Chapter 26 15/03/15 3.085
Chapter 25 15/03/15 3.093
Chapter 24 15/03/15 3.081
Chapter 23 15/03/15 3.082
Chapter 22 15/03/15 3.078
Chapter 21 15/03/15 3.078
Chapter 20 15/03/15 3.077
Chapter 19 15/03/15 3.083
Chapter 18 15/03/15 3.081
Chapter 17 15/03/15 3.082
Chapter 16 15/03/15 3.083
Chapter 15 15/03/15 3.085
Chapter 14 15/03/15 3.082
Chapter 13 15/03/15 3.087
Chapter 12 15/03/15 3.081
Chapter 11 15/03/15 3.078
Chapter 10 15/03/15 3.086
Chapter 9 15/03/15 3.088
Chapter 8 15/03/15 3.083
Chapter 7 15/03/15 3.087
Chapter 6 15/03/15 3.096
Chapter 5 15/03/15 3.081
Chapter 4 15/03/15 3.089
Chapter 3 15/03/15 3.100
Chapter 2 15/03/15 3.114
Chapter 1 15/03/15 3.222
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch