Sát Đạo Hành Giả

Sát Đạo Hành Giả
Lượt xem: 19.834
Nội dung

Bất Tử Chi Thân có thật là thân bất tử, không thể phá? Giác ngộ cấp 3 có phải là đỉnh cao của võ đạo, của sức mạnh? Dị năng giả là ai?
Hãy cùng trải nghiệm và tìm câu trả lời qua nét vẽ của Trịnh Kiến Hòa, Đặng Chí Huy.
Edit bởi Toàn HIV ( em cùng cha khác ông nội của Toàn Sida) và Editor huyền thoại Thu Đạm :D

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 190: - Kết Thúc 15/03/15 3.172
Chapter 189 15/03/15 3.120
Chapter 188 15/03/15 3.128
Chapter 187 15/03/15 3.085
Chapter 186 15/03/15 3.071
Chapter 185 15/03/15 3.075
Chapter 184 15/03/15 3.068
Chapter 183 15/03/15 3.077
Chapter 182 15/03/15 3.058
Chapter 181 15/03/15 3.068
Chapter 180 15/03/15 3.067
Chapter 179 15/03/15 3.068
Chapter 178 15/03/15 3.066
Chapter 177 15/03/15 3.063
Chapter 176 15/03/15 3.068
Chapter 175 15/03/15 3.068
Chapter 174 15/03/15 3.075
Chapter 173 15/03/15 3.069
Chapter 172 15/03/15 3.070
Chapter 171 15/03/15 3.065
Chapter 170 15/03/15 3.075
Chapter 169 15/03/15 3.071
Chapter 168 15/03/15 3.068
Chapter 167 15/03/15 3.065
Chapter 166 15/03/15 3.064
Chapter 165 15/03/15 3.080
Chapter 164 15/03/15 3.070
Chapter 163 15/03/15 3.076
Chapter 162 15/03/15 3.066
Chapter 161 15/03/15 3.079
Chapter 160 15/03/15 3.113
Chapter 159 15/03/15 3.066
Chapter 158 15/03/15 3.080
Chapter 157 15/03/15 3.062
Chapter 156 15/03/15 3.061
Chapter 155 15/03/15 3.065
Chapter 154 15/03/15 3.068
Chapter 153 15/03/15 3.072
Chapter 152 15/03/15 3.078
Chapter 151 15/03/15 3.062
Chapter 150 15/03/15 3.074
Chapter 149 15/03/15 3.063
Chapter 148 15/03/15 3.066
Chapter 147 15/03/15 3.087
Chapter 146 15/03/15 3.065
Chapter 145 15/03/15 3.061
Chapter 144 15/03/15 3.059
Chapter 143 15/03/15 3.057
Chapter 142 15/03/15 3.055
Chapter 141 15/03/15 3.061
Chapter 140 15/03/15 3.068
Chapter 139 15/03/15 3.063
Chapter 138 15/03/15 3.062
Chapter 137 15/03/15 3.069
Chapter 136 15/03/15 3.059
Chapter 135 15/03/15 3.065
Chapter 134 15/03/15 3.067
Chapter 133 15/03/15 3.061
Chapter 132 15/03/15 3.060
Chapter 131 15/03/15 3.068
Chapter 130 15/03/15 3.072
Chapter 129 15/03/15 3.068
Chapter 128 15/03/15 3.066
Chapter 127 15/03/15 3.086
Chapter 126 15/03/15 3.073
Chapter 125 15/03/15 3.078
Chapter 124 15/03/15 3.072
Chapter 123 15/03/15 3.075
Chapter 122 15/03/15 3.072
Chapter 121 15/03/15 3.072
Chapter 120 15/03/15 3.112
Chapter 119 15/03/15 3.107
Chapter 118 15/03/15 3.075
Chapter 117 15/03/15 3.078
Chapter 116 15/03/15 3.073
Chapter 115 15/03/15 3.072
Chapter 114 15/03/15 3.069
Chapter 113 15/03/15 3.085
Chapter 112 15/03/15 3.071
Chapter 111 15/03/15 3.080
Chapter 110 15/03/15 3.080
Chapter 109 15/03/15 3.078
Chapter 108 15/03/15 3.066
Chapter 107 15/03/15 3.086
Chapter 106 15/03/15 3.076
Chapter 105 15/03/15 3.070
Chapter 104 15/03/15 3.087
Chapter 103 15/03/15 3.081
Chapter 102 15/03/15 3.081
Chapter 101 15/03/15 3.093
Chapter 100 15/03/15 3.092
Chapter 99 15/03/15 3.079
Chapter 98 15/03/15 3.098
Chapter 97 15/03/15 3.090
Chapter 96 15/03/15 3.078
Chapter 95 15/03/15 3.078
Chapter 94 15/03/15 3.079
Chapter 93 15/03/15 3.086
Chapter 92 15/03/15 3.100
Chapter 91 15/03/15 3.097
Chapter 90 15/03/15 3.081
Chapter 89 15/03/15 3.101
Chapter 88 15/03/15 3.090
Chapter 87 15/03/15 3.098
Chapter 86 15/03/15 3.083
Chapter 85 15/03/15 3.079
Chapter 84 15/03/15 3.081
Chapter 83 15/03/15 3.081
Chapter 82 15/03/15 3.083
Chapter 81 15/03/15 3.079
Chapter 80 15/03/15 3.094
Chapter 79 15/03/15 3.088
Chapter 78 15/03/15 3.080
Chapter 77 15/03/15 3.080
Chapter 76 15/03/15 3.094
Chapter 75 15/03/15 3.101
Chapter 74 15/03/15 3.085
Chapter 73 15/03/15 3.093
Chapter 72 15/03/15 3.088
Chapter 71 15/03/15 3.090
Chapter 70 15/03/15 3.100
Chapter 69 15/03/15 3.103
Chapter 68 15/03/15 3.084
Chapter 67 15/03/15 3.091
Chapter 66 15/03/15 3.090
Chapter 65 15/03/15 3.083
Chapter 64 15/03/15 3.089
Chapter 63 15/03/15 3.086
Chapter 62 15/03/15 3.099
Chapter 61 15/03/15 3.106
Chapter 60 15/03/15 3.167
Chapter 59 15/03/15 3.104
Chapter 58 15/03/15 3.108
Chapter 57 15/03/15 3.120
Chapter 56 15/03/15 3.108
Chapter 55 15/03/15 3.095
Chapter 54 15/03/15 3.090
Chapter 53 15/03/15 3.096
Chapter 52 15/03/15 3.099
Chapter 51 15/03/15 3.103
Chapter 50 15/03/15 3.103
Chapter 49 15/03/15 3.101
Chapter 48 15/03/15 3.106
Chapter 47 15/03/15 3.100
Chapter 46 15/03/15 3.106
Chapter 45 15/03/15 3.108
Chapter 44 15/03/15 3.102
Chapter 43 15/03/15 3.110
Chapter 42 15/03/15 3.102
Chapter 41 15/03/15 3.103
Chapter 40 15/03/15 3.147
Chapter 39 15/03/15 3.123
Chapter 38 15/03/15 3.099
Chapter 37 15/03/15 3.101
Chapter 36 15/03/15 3.100
Chapter 35 15/03/15 3.099
Chapter 34 15/03/15 3.099
Chapter 33 15/03/15 3.100
Chapter 32 15/03/15 3.107
Chapter 31 15/03/15 3.105
Chapter 30 15/03/15 3.142
Chapter 29 15/03/15 3.104
Chapter 28 15/03/15 3.109
Chapter 27 15/03/15 3.105
Chapter 26 15/03/15 3.105
Chapter 25 15/03/15 3.113
Chapter 24 15/03/15 3.100
Chapter 23 15/03/15 3.101
Chapter 22 15/03/15 3.096
Chapter 21 15/03/15 3.095
Chapter 20 15/03/15 3.092
Chapter 19 15/03/15 3.102
Chapter 18 15/03/15 3.100
Chapter 17 15/03/15 3.101
Chapter 16 15/03/15 3.104
Chapter 15 15/03/15 3.103
Chapter 14 15/03/15 3.102
Chapter 13 15/03/15 3.111
Chapter 12 15/03/15 3.101
Chapter 11 15/03/15 3.101
Chapter 10 15/03/15 3.107
Chapter 9 15/03/15 3.110
Chapter 8 15/03/15 3.100
Chapter 7 15/03/15 3.106
Chapter 6 15/03/15 3.115
Chapter 5 15/03/15 3.103
Chapter 4 15/03/15 3.117
Chapter 3 15/03/15 3.126
Chapter 2 15/03/15 3.142
Chapter 1 15/03/15 3.267
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch