Seitokai Yakuindomo

Seitokai Yakuindomo
Lượt xem: 26.154
Seitokai Yakuindomo Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một thằng con giai nhập học tại một trường toàn con gái. Bạn nghĩ sẽ có Harem!? Hãy đọc và cảm nhận!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 397 29/12/16 3.025
Chapter 396 27/12/16 3.031
Chapter 395 26/12/16 3.026
Chapter 394 26/12/16 3.016
Chapter 393 26/12/16 3.018
Chapter 392 26/12/16 3.017
Chapter 391 22/12/16 3.026
Chapter 390 22/12/16 3.022
Chapter 389 19/12/16 3.028
Chapter 388 19/12/16 3.022
Chapter 387 17/12/16 3.028
Chapter 386 16/12/16 3.030
Chapter 385 14/12/16 3.033
Chapter 384 09/12/16 3.041
Chapter 383 09/12/16 3.021
Chapter 382 09/12/16 3.020
Chapter 381 09/12/16 3.018
Chapter 380 09/12/16 3.015
Chapter 379 09/12/16 3.016
Chapter 378 09/12/16 3.016
Chapter 377 09/12/16 3.017
Chapter 376 01/12/16 3.032
Chapter 375 29/11/16 3.031
Chapter 374 28/11/16 3.033
Chapter 373 28/11/16 3.026
Chapter 372 28/11/16 3.027
Chapter 371 28/11/16 3.021
Chapter 370 22/11/16 3.042
Chapter 369 22/11/16 3.030
Chapter 368 22/11/16 3.023
Chapter 367 17/11/16 3.033
Chapter 366 17/11/16 3.024
Chapter 365 17/11/16 3.024
Chapter 364 17/11/16 3.022
Chapter 363 12/11/16 3.038
Chapter 362 12/11/16 3.021
Chapter 361 12/11/16 3.020
Chapter 360 12/11/16 3.019
Chapter 359 12/11/16 3.015
Chapter 358 12/11/16 3.016
Chapter 357 12/11/16 3.016
Chapter 356 12/11/16 3.015
Chapter 355 12/11/16 3.012
Chapter 354 12/11/16 3.015
Chapter 353 12/11/16 3.012
Chapter 352 12/11/16 3.013
Chapter 351 12/11/16 3.012
Chapter 350 12/11/16 3.035
Chapter 349 12/11/16 3.038
Chapter 348 12/11/16 3.025
Chapter 347 12/11/16 3.018
Chapter 346 12/11/16 3.016
Chapter 345 12/11/16 3.015
Chapter 344 12/11/16 3.015
Chapter 343 12/11/16 3.014
Chapter 342 12/11/16 3.018
Chapter 341 12/11/16 3.012
Chapter 340 12/11/16 3.010
Chapter 339 12/11/16 3.011
Chapter 338 12/11/16 3.011
Chapter 337 20/07/16 3.036
Chapter 336 20/07/16 3.030
Chapter 335 20/07/16 3.033
Chapter 334 20/07/16 3.014
Chapter 333 20/07/16 3.013
Chapter 332 20/07/16 3.012
Chapter 331 20/07/16 3.012
Chapter 330 30/06/16 3.035
Chapter 329 30/06/16 3.027
Chapter 328 30/06/16 3.024
Chapter 327 30/06/16 3.021
Chapter 326 30/06/16 3.016
Chapter 325 30/06/16 3.017
Chapter 324 30/06/16 3.022
Chapter 323 29/06/16 3.032
Chapter 322 28/06/16 3.043
Chapter 321 28/06/16 3.041
Chapter 320 28/06/16 3.031
Chapter 319 28/06/16 3.019
Chapter 318 28/06/16 3.020
Chapter 317 28/06/16 3.020
Chapter 316 28/06/16 3.017
Chapter 315 20/06/16 3.025
Chapter 314 20/06/16 3.021
Chapter 313 20/06/16 3.040
Chapter 312 18/06/16 3.029
Chapter 311 18/06/16 3.027
Chapter 310.5 18/06/16 3.033
Chapter 310 16/06/16 3.027
Chapter 309 16/06/16 3.020
Chapter 308 15/06/16 3.026
Chapter 307 15/06/16 3.019
Chapter 306 14/06/16 3.026
Chapter 305 14/06/16 3.019
Chapter 304 13/06/16 3.026
Chapter 303 13/06/16 3.025
Chapter 302 12/06/16 3.031
Chapter 301 12/06/16 3.031
Chapter 300 15/05/16 3.053
Chapter 299 15/05/16 3.055
Chapter 298 15/05/16 3.045
Chapter 297 15/05/16 3.032
Chapter 296 12/05/16 3.069
Chapter 295 11/05/16 3.063
Chapter 294 10/05/16 3.059
Chapter 293 10/05/16 3.034
Chapter 292 09/05/16 3.058
Chapter 291 07/05/16 3.052
Chapter 290 06/05/16 3.064
Chapter 289 05/05/16 3.053
Chapter 288 05/05/16 3.026
Chapter 287 03/05/16 3.037
Chapter 286 02/05/16 3.053
Chapter 285 01/05/16 3.047
Chapter 284 30/04/16 3.041
Chapter 283 29/04/16 3.027
Chapter 282 28/04/16 3.044
Chapter 281 27/04/16 3.053
Chapter 280 26/04/16 3.040
Chapter 279 25/04/16 3.039
Chapter 278 25/04/16 3.031
Chapter 277 23/04/16 3.029
Chapter 276 22/04/16 3.039
Chapter 275 21/04/16 3.052
Chapter 274 20/04/16 3.050
Chapter 273 19/04/16 3.066
Chapter 272 18/04/16 3.089
Chapter 271 17/04/16 3.079
Chapter 270.2 15/04/16 3.089
Chapter 270.1 14/04/16 3.094
Chapter 270 16/04/16 3.042
Chapter 269 13/04/16 3.050
Chapter 268 12/04/16 3.043
Chapter 267 11/04/16 3.078
Chapter 266 10/04/16 3.070
Chapter 265 09/04/16 3.091
Chapter 264 08/04/16 3.051
Chapter 263 07/04/16 3.040
Chapter 262 06/04/16 3.060
Chapter 261 05/04/16 3.048
Chapter 260 04/04/16 3.048
Chapter 259 04/04/16 3.045
Chapter 258 03/04/16 3.042
Chapter 257 03/04/16 3.037
Chapter 256 03/04/16 3.033
Chapter 255 02/04/16 3.045
Chapter 254 02/04/16 3.044
Chapter 253 02/04/16 3.050
Chapter 252 01/04/16 3.043
Chapter 251 01/04/16 3.049
Chapter 250 31/03/16 3.048
Chapter 249 31/03/16 3.029
Chapter 248 30/03/16 3.044
Chapter 247 30/03/16 3.032
Chapter 246 29/03/16 3.041
Chapter 245 29/03/16 3.037
Chapter 244 28/03/16 3.048
Chapter 243 28/03/16 3.042
Chapter 242 27/03/16 3.043
Chapter 241 27/03/16 3.038
Chapter 240 27/03/16 3.034
Chapter 239 26/03/16 3.040
Chapter 238 26/03/16 3.046
Chapter 237 26/03/16 3.044
Chapter 236 25/03/16 3.042
Chapter 235 25/03/16 3.032
Chapter 234 24/03/16 3.038
Chapter 233 24/03/16 3.043
Chapter 232 09/12/16 3.001
Chapter 231: 232 23/03/16 3.045
Chapter 230 09/12/16 3.001
Chapter 229: 230 22/03/16 3.045
Chapter 228 09/12/16 3.003
Chapter 227: 228 21/03/16 3.046
Chapter 226 09/12/16 3.001
Chapter 225 09/12/16 3.001
Chapter 224: 226 20/03/16 3.045
Chapter 223 09/12/16 3.002
Chapter 222 09/12/16 3.002
Chapter 221: 223 19/03/16 3.060
Chapter 220 09/12/16 3.004
Chapter 219: 220 18/03/16 3.066
Chapter 218 09/12/16 3.001
Chapter 218 09/12/16 3.001
Chapter 217: 218 17/03/16 3.069
Chapter 216 16/03/16 3.068
Chapter 215 16/03/16 3.060
Chapter 214 15/03/16 3.055
Chapter 213 15/03/16 3.041
Chapter 212 15/03/16 3.048
Chapter 211 15/03/16 3.036
Chapter 210 03/02/16 3.082
Chapter 209 01/02/16 3.069
Chapter 208 31/01/16 3.083
Chapter 207 30/01/16 3.066
Chapter 206 29/01/16 3.074
Chapter 205 28/01/16 3.077
Chapter 204 27/01/16 3.103
Chapter 203 26/01/16 3.088
Chapter 202 25/01/16 3.092
Chapter 201 24/01/16 3.058
Chapter 200 23/01/16 3.071
Chapter 199 22/01/16 3.071
Chapter 198 21/01/16 3.067
Chapter 197 20/01/16 3.064
Chapter 196 19/01/16 3.057
Chapter 195 18/01/16 3.056
Chapter 194 18/01/16 3.064
Chapter 193 16/01/16 3.064
Chapter 192 15/01/16 3.073
Chapter 191 14/01/16 3.085
Chapter 190 13/01/16 3.074
Chapter 189 13/01/16 3.072
Chapter 188 11/01/16 3.069
Chapter 187 10/01/16 3.067
Chapter 186 09/01/16 3.062
Chapter 185 08/01/16 3.066
Chapter 184 07/01/16 3.068
Chapter 183 06/01/16 3.073
Chapter 182 05/01/16 3.071
Chapter 181 04/01/16 3.069
Chapter 180 03/01/16 3.074
Chapter 179 02/01/16 3.064
Chapter 178 01/01/16 3.069
Chapter 177 01/01/16 3.069
Chapter 176 31/12/15 3.065
Chapter 175 31/12/15 3.060
Chapter 174 30/12/15 3.065
Chapter 173 30/12/15 3.072
Chapter 172 29/12/15 3.074
Chapter 171 29/12/15 3.078
Chapter 170 28/12/15 3.069
Chapter 169 28/12/15 3.060
Chapter 168 27/12/15 3.070
Chapter 167 27/12/15 3.057
Chapter 166 26/12/15 3.067
Chapter 165 26/12/15 3.069
Chapter 164 25/12/15 3.060
Chapter 163 25/12/15 3.068
Chapter 162 24/12/15 3.064
Chapter 161 24/12/15 3.071
Chapter 160 23/12/15 3.078
Chapter 159 23/12/15 3.076
Chapter 158 22/12/15 3.083
Chapter 157 22/12/15 3.090
Chapter 156 21/12/15 3.077
Chapter 155 21/12/15 3.078
Chapter 154 20/12/15 3.070
Chapter 153 20/12/15 3.055
Chapter 152 19/12/15 3.071
Chapter 151 19/12/15 3.067
Chapter 150.5 18/12/15 3.072
Chapter 150 18/12/15 3.080
Chapter 149 17/12/15 3.070
Chapter 148 17/12/15 3.061
Chapter 147 16/12/15 3.072
Chapter 146 16/12/15 3.061
Chapter 145 15/12/15 3.072
Chapter 144 15/12/15 3.069
Chapter 143 14/12/15 3.062
Chapter 142 14/12/15 3.074
Chapter 141 12/12/15 3.066
Chapter 140 11/12/15 3.071
Chapter 139 10/12/15 3.074
Chapter 138 09/12/15 3.077
Chapter 137 30/11/15 3.088
Chapter 136 29/11/15 3.084
Chapter 135 28/11/15 3.089
Chapter 134 27/11/15 3.078
Chapter 133 26/11/15 3.080
Chapter 132 25/11/15 3.091
Chapter 131 24/11/15 3.101
Chapter 130 23/11/15 3.090
Chapter 129 22/11/15 3.076
Chapter 128 21/11/15 3.085
Chapter 127 20/11/15 3.087
Chapter 126 19/11/15 3.096
Chapter 125 18/11/15 3.084
Chapter 124 17/11/15 3.097
Chapter 123 16/11/15 3.093
Chapter 122 15/11/15 3.094
Chapter 121 14/11/15 3.079
Chapter 120.5 14/11/15 3.085
Chapter 120 13/11/15 3.076
Chapter 119 12/11/15 3.065
Chapter 118 11/11/15 3.068
Chapter 117 11/11/15 3.069
Chapter 116 11/11/15 3.082
Chapter 115 09/11/15 3.058
Chapter 114 09/11/15 3.086
Chapter 113 09/11/15 3.073
Chapter 112 06/11/15 3.086
Chapter 111 06/11/15 3.077
Chapter 110 31/10/15 3.076
Chapter 109 30/10/15 3.073
Chapter 108 29/10/15 3.088
Chapter 107 28/10/15 3.100
Chapter 106 27/10/15 3.089
Chapter 105 26/10/15 3.068
Chapter 104 25/10/15 3.077
Chapter 103 25/10/15 3.075
Chapter 102 24/10/15 3.088
Chapter 101 22/10/15 3.084
Chapter 100 22/10/15 3.081
Chapter 99 21/10/15 3.106
Chapter 98 21/10/15 3.059
Chapter 97 21/10/15 3.069
Chapter 96 21/10/15 3.078
Chapter 95 19/10/15 3.084
Chapter 94 19/10/15 3.089
Chapter 93 19/10/15 3.089
Chapter 92 19/10/15 3.047
Chapter 91 17/10/15 3.095
Chapter 90.5 17/10/15 3.094
Chapter 90 17/10/15 3.098
Chapter 89 17/10/15 3.079
Chapter 88 17/10/15 3.088
Chapter 87 16/10/15 3.092
Chapter 86 16/10/15 3.100
Chapter 85 17/03/15 3.063
Chapter 84 17/03/15 3.067
Chapter 83 17/03/15 3.066
Chapter 82 17/03/15 3.058
Chapter 81 17/03/15 3.055
Chapter 80 17/03/15 3.056
Chapter 79 17/03/15 3.059
Chapter 78 17/03/15 3.051
Chapter 77 17/03/15 3.056
Chapter 76 17/03/15 3.057
Chapter 75 17/03/15 3.058
Chapter 74 17/03/15 3.059
Chapter 73 17/03/15 3.060
Chapter 72 17/03/15 3.081
Chapter 71 17/03/15 3.060
Chapter 70 17/03/15 3.058
Chapter 69 17/03/15 3.057
Chapter 68 17/03/15 3.061
Chapter 67 17/03/15 3.061
Chapter 66 17/03/15 3.059
Chapter 65 17/03/15 3.060
Chapter 64 17/03/15 3.060
Chapter 63 17/03/15 3.063
Chapter 62 17/03/15 3.065
Chapter 61 17/03/15 3.058
Chapter 60 17/03/15 3.056
Chapter 59 17/03/15 3.059
Chapter 58 17/03/15 3.055
Chapter 57 17/03/15 3.067
Chapter 56 17/03/15 3.054
Chapter 55 17/03/15 3.055
Chapter 54 17/03/15 3.056
Chapter 53 17/03/15 3.053
Chapter 52 17/03/15 3.051
Chapter 51 17/03/15 3.054
Chapter 50 17/03/15 3.059
Chapter 49 17/03/15 3.056
Chapter 48 17/03/15 3.057
Chapter 47 17/03/15 3.052
Chapter 46 17/03/15 3.052
Chapter 45 17/03/15 3.052
Chapter 44 17/03/15 3.055
Chapter 43 17/03/15 3.050
Chapter 42 17/03/15 3.057
Chapter 41 17/03/15 3.051
Chapter 40 17/03/15 3.057
Chapter 39 17/03/15 3.084
Chapter 38 17/03/15 3.068
Chapter 37 17/03/15 3.070
Chapter 36 17/03/15 3.066
Chapter 35 17/03/15 3.065
Chapter 34 17/03/15 3.068
Chapter 33 17/03/15 3.069
Chapter 32 17/03/15 3.061
Chapter 31 17/03/15 3.074
Chapter 30 17/03/15 3.064
Chapter 29 17/03/15 3.109
Chapter 28 17/03/15 3.055
Chapter 27 17/03/15 3.051
Chapter 26 17/03/15 3.051
Chapter 25 17/03/15 3.056
Chapter 24 17/03/15 3.050
Chapter 23 17/03/15 3.049
Chapter 22 17/03/15 3.049
Chapter 21 17/03/15 3.049
Chapter 20 17/03/15 3.054
Chapter 19 17/03/15 3.062
Chapter 18 17/03/15 3.108
Chapter 17 17/03/15 3.059
Chapter 16 17/03/15 3.055
Chapter 15 17/03/15 3.048
Chapter 14 17/03/15 3.061
Chapter 13 17/03/15 3.059
Chapter 12 17/03/15 3.050
Chapter 11 17/03/15 3.075
Chapter 10 17/03/15 3.081
Chapter 9 17/03/15 3.063
Chapter 8 17/03/15 3.057
Chapter 7 17/03/15 3.064
Chapter 6 17/03/15 3.062
Chapter 5 17/03/15 3.079
Chapter 4 17/03/15 3.077
Chapter 3 17/03/15 3.193
Chapter 2: # 015 15/03/15 3.053
Chapter 2: # 014 15/03/15 3.050
Chapter 2: # 013 15/03/15 3.053
Chapter 2: # 012 15/03/15 3.066
Chapter 2: # 011 15/03/15 3.049
Chapter 2: # 010 15/03/15 3.053
Chapter 2: # 009 15/03/15 3.065
Chapter 2: # 008 15/03/15 3.064
Chapter 2: # 007 15/03/15 3.056
Chapter 2: # 006 15/03/15 3.053
Chapter 2: # 005 15/03/15 3.057
Chapter 2: # 004 15/03/15 3.058
Chapter 2: # 003 15/03/15 3.056
Chapter 2: # 002 15/03/15 3.067
Chapter 2: # 001 15/03/15 3.109
Chapter 1: # 015 15/03/15 3.107
Chapter 1: # 015 15/03/15 3.126
Chapter 1: # 014 15/03/15 3.188
Chapter 1: # 013 15/03/15 3.567
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
blue_nightmare 20:49 16/05/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
tantho310 14:31 08/05/16Báo vi phạm
291 nó nằm đâu thế thớt
AuthorTrả lời
nstung1102bg 16:30 07/05/16Báo vi phạm
291? Where?
AuthorTrả lời
hunghoavt 03:48 24/04/16Báo vi phạm
Chap 275 trùng với 274 rồi , sửa lại với thớt ơi. Cám ơn thớt.
AuthorTrả lời
djhtpro9x 20:51 11/04/16Báo vi phạm
Eng ra đến 371 rồi vãi đạn
AuthorTrả lời
hunghoavt 22:08 08/04/16Báo vi phạm
chap 264 tàng cmn hình
AuthorTrả lời
tantho310 20:30 08/04/16Báo vi phạm
Chap 264 ơi mày đâu rồi
AuthorTrả lời
killer_ls 20:00 08/04/16Báo vi phạm
đâu 264 đâu ?
AuthorTrả lời
ok30002008 16:14 02/04/16Báo vi phạm
"only child" = con một "only a child" = chỉ là một đứa trẻ để ý cách dùng từ
AuthorTrả lời
ok30002008 16:08 02/04/16Báo vi phạm
https://hanime.tv/hentai-videos/gakuen-de-jikan-yo-tomare-1 link cho câu hỏi chap 244
AuthorTrả lời
Chiefpro22 17:34 30/03/16Báo vi phạm
"cũng" mẹ suzu bá đạo vl
AuthorTrả lời
kennix2097 21:38 25/03/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
hunghoavt 20:17 25/03/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
gtarius92 18:45 20/03/16Báo vi phạm
3 chap 215 2 chap 216
AuthorTrả lời
kennix2097 14:20 20/03/16Báo vi phạm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch