Seitokai Yakuindomo

Seitokai Yakuindomo
Lượt xem: 26.669
Seitokai Yakuindomo Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một thằng con giai nhập học tại một trường toàn con gái. Bạn nghĩ sẽ có Harem!? Hãy đọc và cảm nhận!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 397 29/12/16 3.029
Chapter 396 27/12/16 3.032
Chapter 395 26/12/16 3.026
Chapter 394 26/12/16 3.017
Chapter 393 26/12/16 3.018
Chapter 392 26/12/16 3.017
Chapter 391 22/12/16 3.026
Chapter 390 22/12/16 3.023
Chapter 389 19/12/16 3.028
Chapter 388 19/12/16 3.023
Chapter 387 17/12/16 3.029
Chapter 386 16/12/16 3.031
Chapter 385 14/12/16 3.034
Chapter 384 09/12/16 3.042
Chapter 383 09/12/16 3.023
Chapter 382 09/12/16 3.022
Chapter 381 09/12/16 3.019
Chapter 380 09/12/16 3.016
Chapter 379 09/12/16 3.017
Chapter 378 09/12/16 3.017
Chapter 377 09/12/16 3.018
Chapter 376 01/12/16 3.033
Chapter 375 29/11/16 3.032
Chapter 374 28/11/16 3.035
Chapter 373 28/11/16 3.027
Chapter 372 28/11/16 3.028
Chapter 371 28/11/16 3.022
Chapter 370 22/11/16 3.043
Chapter 369 22/11/16 3.031
Chapter 368 22/11/16 3.024
Chapter 367 17/11/16 3.035
Chapter 366 17/11/16 3.026
Chapter 365 17/11/16 3.024
Chapter 364 17/11/16 3.023
Chapter 363 12/11/16 3.040
Chapter 362 12/11/16 3.022
Chapter 361 12/11/16 3.021
Chapter 360 12/11/16 3.020
Chapter 359 12/11/16 3.015
Chapter 358 12/11/16 3.017
Chapter 357 12/11/16 3.017
Chapter 356 12/11/16 3.017
Chapter 355 12/11/16 3.013
Chapter 354 12/11/16 3.015
Chapter 353 12/11/16 3.013
Chapter 352 12/11/16 3.014
Chapter 351 12/11/16 3.012
Chapter 350 12/11/16 3.035
Chapter 349 12/11/16 3.040
Chapter 348 12/11/16 3.026
Chapter 347 12/11/16 3.019
Chapter 346 12/11/16 3.017
Chapter 345 12/11/16 3.016
Chapter 344 12/11/16 3.016
Chapter 343 12/11/16 3.015
Chapter 342 12/11/16 3.019
Chapter 341 12/11/16 3.014
Chapter 340 12/11/16 3.011
Chapter 339 12/11/16 3.011
Chapter 338 12/11/16 3.012
Chapter 337 20/07/16 3.037
Chapter 336 20/07/16 3.031
Chapter 335 20/07/16 3.033
Chapter 334 20/07/16 3.015
Chapter 333 20/07/16 3.014
Chapter 332 20/07/16 3.013
Chapter 331 20/07/16 3.012
Chapter 330 30/06/16 3.036
Chapter 329 30/06/16 3.028
Chapter 328 30/06/16 3.024
Chapter 327 30/06/16 3.022
Chapter 326 30/06/16 3.018
Chapter 325 30/06/16 3.018
Chapter 324 30/06/16 3.023
Chapter 323 29/06/16 3.033
Chapter 322 28/06/16 3.044
Chapter 321 28/06/16 3.042
Chapter 320 28/06/16 3.031
Chapter 319 28/06/16 3.019
Chapter 318 28/06/16 3.021
Chapter 317 28/06/16 3.021
Chapter 316 28/06/16 3.017
Chapter 315 20/06/16 3.025
Chapter 314 20/06/16 3.022
Chapter 313 20/06/16 3.042
Chapter 312 18/06/16 3.031
Chapter 311 18/06/16 3.029
Chapter 310.5 18/06/16 3.034
Chapter 310 16/06/16 3.029
Chapter 309 16/06/16 3.021
Chapter 308 15/06/16 3.028
Chapter 307 15/06/16 3.020
Chapter 306 14/06/16 3.028
Chapter 305 14/06/16 3.022
Chapter 304 13/06/16 3.028
Chapter 303 13/06/16 3.027
Chapter 302 12/06/16 3.032
Chapter 301 12/06/16 3.033
Chapter 300 15/05/16 3.055
Chapter 299 15/05/16 3.058
Chapter 298 15/05/16 3.047
Chapter 297 15/05/16 3.034
Chapter 296 12/05/16 3.071
Chapter 295 11/05/16 3.065
Chapter 294 10/05/16 3.061
Chapter 293 10/05/16 3.035
Chapter 292 09/05/16 3.059
Chapter 291 07/05/16 3.055
Chapter 290 06/05/16 3.066
Chapter 289 05/05/16 3.055
Chapter 288 05/05/16 3.029
Chapter 287 03/05/16 3.040
Chapter 286 02/05/16 3.054
Chapter 285 01/05/16 3.049
Chapter 284 30/04/16 3.044
Chapter 283 29/04/16 3.028
Chapter 282 28/04/16 3.047
Chapter 281 27/04/16 3.055
Chapter 280 26/04/16 3.042
Chapter 279 25/04/16 3.041
Chapter 278 25/04/16 3.033
Chapter 277 23/04/16 3.033
Chapter 276 22/04/16 3.041
Chapter 275 21/04/16 3.055
Chapter 274 20/04/16 3.053
Chapter 273 19/04/16 3.069
Chapter 272 18/04/16 3.091
Chapter 271 17/04/16 3.082
Chapter 270.2 15/04/16 3.091
Chapter 270.1 14/04/16 3.096
Chapter 270 16/04/16 3.046
Chapter 269 13/04/16 3.052
Chapter 268 12/04/16 3.045
Chapter 267 11/04/16 3.080
Chapter 266 10/04/16 3.072
Chapter 265 09/04/16 3.093
Chapter 264 08/04/16 3.053
Chapter 263 07/04/16 3.042
Chapter 262 06/04/16 3.062
Chapter 261 05/04/16 3.050
Chapter 260 04/04/16 3.050
Chapter 259 04/04/16 3.047
Chapter 258 03/04/16 3.044
Chapter 257 03/04/16 3.038
Chapter 256 03/04/16 3.034
Chapter 255 02/04/16 3.047
Chapter 254 02/04/16 3.046
Chapter 253 02/04/16 3.052
Chapter 252 01/04/16 3.044
Chapter 251 01/04/16 3.051
Chapter 250 31/03/16 3.050
Chapter 249 31/03/16 3.030
Chapter 248 30/03/16 3.047
Chapter 247 30/03/16 3.034
Chapter 246 29/03/16 3.042
Chapter 245 29/03/16 3.039
Chapter 244 28/03/16 3.050
Chapter 243 28/03/16 3.045
Chapter 242 27/03/16 3.045
Chapter 241 27/03/16 3.040
Chapter 240 27/03/16 3.036
Chapter 239 26/03/16 3.042
Chapter 238 26/03/16 3.047
Chapter 237 26/03/16 3.045
Chapter 236 25/03/16 3.044
Chapter 235 25/03/16 3.034
Chapter 234 24/03/16 3.039
Chapter 233 24/03/16 3.047
Chapter 232 09/12/16 3.002
Chapter 231: 232 23/03/16 3.046
Chapter 230 09/12/16 3.002
Chapter 229: 230 22/03/16 3.047
Chapter 228 09/12/16 3.004
Chapter 227: 228 21/03/16 3.048
Chapter 226 09/12/16 3.002
Chapter 225 09/12/16 3.002
Chapter 224: 226 20/03/16 3.048
Chapter 223 09/12/16 3.004
Chapter 222 09/12/16 3.003
Chapter 221: 223 19/03/16 3.062
Chapter 220 09/12/16 3.005
Chapter 219: 220 18/03/16 3.070
Chapter 218 09/12/16 3.002
Chapter 218 09/12/16 3.003
Chapter 217: 218 17/03/16 3.071
Chapter 216 16/03/16 3.069
Chapter 215 16/03/16 3.062
Chapter 214 15/03/16 3.057
Chapter 213 15/03/16 3.043
Chapter 212 15/03/16 3.049
Chapter 211 15/03/16 3.039
Chapter 210 03/02/16 3.085
Chapter 209 01/02/16 3.070
Chapter 208 31/01/16 3.084
Chapter 207 30/01/16 3.068
Chapter 206 29/01/16 3.075
Chapter 205 28/01/16 3.078
Chapter 204 27/01/16 3.104
Chapter 203 26/01/16 3.089
Chapter 202 25/01/16 3.093
Chapter 201 24/01/16 3.059
Chapter 200 23/01/16 3.072
Chapter 199 22/01/16 3.074
Chapter 198 21/01/16 3.068
Chapter 197 20/01/16 3.065
Chapter 196 19/01/16 3.059
Chapter 195 18/01/16 3.057
Chapter 194 18/01/16 3.065
Chapter 193 16/01/16 3.066
Chapter 192 15/01/16 3.076
Chapter 191 14/01/16 3.088
Chapter 190 13/01/16 3.075
Chapter 189 13/01/16 3.073
Chapter 188 11/01/16 3.070
Chapter 187 10/01/16 3.069
Chapter 186 09/01/16 3.063
Chapter 185 08/01/16 3.067
Chapter 184 07/01/16 3.068
Chapter 183 06/01/16 3.074
Chapter 182 05/01/16 3.071
Chapter 181 04/01/16 3.069
Chapter 180 03/01/16 3.074
Chapter 179 02/01/16 3.064
Chapter 178 01/01/16 3.070
Chapter 177 01/01/16 3.069
Chapter 176 31/12/15 3.065
Chapter 175 31/12/15 3.060
Chapter 174 30/12/15 3.065
Chapter 173 30/12/15 3.073
Chapter 172 29/12/15 3.074
Chapter 171 29/12/15 3.079
Chapter 170 28/12/15 3.069
Chapter 169 28/12/15 3.060
Chapter 168 27/12/15 3.070
Chapter 167 27/12/15 3.057
Chapter 166 26/12/15 3.067
Chapter 165 26/12/15 3.070
Chapter 164 25/12/15 3.060
Chapter 163 25/12/15 3.068
Chapter 162 24/12/15 3.064
Chapter 161 24/12/15 3.071
Chapter 160 23/12/15 3.079
Chapter 159 23/12/15 3.076
Chapter 158 22/12/15 3.083
Chapter 157 22/12/15 3.090
Chapter 156 21/12/15 3.077
Chapter 155 21/12/15 3.079
Chapter 154 20/12/15 3.070
Chapter 153 20/12/15 3.056
Chapter 152 19/12/15 3.071
Chapter 151 19/12/15 3.067
Chapter 150.5 18/12/15 3.073
Chapter 150 18/12/15 3.080
Chapter 149 17/12/15 3.070
Chapter 148 17/12/15 3.062
Chapter 147 16/12/15 3.073
Chapter 146 16/12/15 3.061
Chapter 145 15/12/15 3.073
Chapter 144 15/12/15 3.069
Chapter 143 14/12/15 3.063
Chapter 142 14/12/15 3.074
Chapter 141 12/12/15 3.067
Chapter 140 11/12/15 3.071
Chapter 139 10/12/15 3.075
Chapter 138 09/12/15 3.078
Chapter 137 30/11/15 3.089
Chapter 136 29/11/15 3.084
Chapter 135 28/11/15 3.089
Chapter 134 27/11/15 3.078
Chapter 133 26/11/15 3.080
Chapter 132 25/11/15 3.092
Chapter 131 24/11/15 3.102
Chapter 130 23/11/15 3.090
Chapter 129 22/11/15 3.076
Chapter 128 21/11/15 3.086
Chapter 127 20/11/15 3.087
Chapter 126 19/11/15 3.097
Chapter 125 18/11/15 3.084
Chapter 124 17/11/15 3.097
Chapter 123 16/11/15 3.093
Chapter 122 15/11/15 3.095
Chapter 121 14/11/15 3.079
Chapter 120.5 14/11/15 3.087
Chapter 120 13/11/15 3.076
Chapter 119 12/11/15 3.065
Chapter 118 11/11/15 3.068
Chapter 117 11/11/15 3.069
Chapter 116 11/11/15 3.082
Chapter 115 09/11/15 3.058
Chapter 114 09/11/15 3.086
Chapter 113 09/11/15 3.074
Chapter 112 06/11/15 3.087
Chapter 111 06/11/15 3.077
Chapter 110 31/10/15 3.077
Chapter 109 30/10/15 3.074
Chapter 108 29/10/15 3.089
Chapter 107 28/10/15 3.100
Chapter 106 27/10/15 3.089
Chapter 105 26/10/15 3.069
Chapter 104 25/10/15 3.078
Chapter 103 25/10/15 3.076
Chapter 102 24/10/15 3.089
Chapter 101 22/10/15 3.085
Chapter 100 22/10/15 3.081
Chapter 99 21/10/15 3.106
Chapter 98 21/10/15 3.059
Chapter 97 21/10/15 3.069
Chapter 96 21/10/15 3.079
Chapter 95 19/10/15 3.085
Chapter 94 19/10/15 3.090
Chapter 93 19/10/15 3.089
Chapter 92 19/10/15 3.048
Chapter 91 17/10/15 3.095
Chapter 90.5 17/10/15 3.095
Chapter 90 17/10/15 3.098
Chapter 89 17/10/15 3.079
Chapter 88 17/10/15 3.089
Chapter 87 16/10/15 3.093
Chapter 86 16/10/15 3.102
Chapter 85 17/03/15 3.064
Chapter 84 17/03/15 3.068
Chapter 83 17/03/15 3.067
Chapter 82 17/03/15 3.059
Chapter 81 17/03/15 3.055
Chapter 80 17/03/15 3.057
Chapter 79 17/03/15 3.061
Chapter 78 17/03/15 3.051
Chapter 77 17/03/15 3.057
Chapter 76 17/03/15 3.058
Chapter 75 17/03/15 3.059
Chapter 74 17/03/15 3.060
Chapter 73 17/03/15 3.061
Chapter 72 17/03/15 3.083
Chapter 71 17/03/15 3.061
Chapter 70 17/03/15 3.059
Chapter 69 17/03/15 3.058
Chapter 68 17/03/15 3.062
Chapter 67 17/03/15 3.063
Chapter 66 17/03/15 3.059
Chapter 65 17/03/15 3.060
Chapter 64 17/03/15 3.060
Chapter 63 17/03/15 3.064
Chapter 62 17/03/15 3.065
Chapter 61 17/03/15 3.058
Chapter 60 17/03/15 3.056
Chapter 59 17/03/15 3.061
Chapter 58 17/03/15 3.055
Chapter 57 17/03/15 3.068
Chapter 56 17/03/15 3.055
Chapter 55 17/03/15 3.055
Chapter 54 17/03/15 3.057
Chapter 53 17/03/15 3.054
Chapter 52 17/03/15 3.052
Chapter 51 17/03/15 3.057
Chapter 50 17/03/15 3.062
Chapter 49 17/03/15 3.058
Chapter 48 17/03/15 3.058
Chapter 47 17/03/15 3.053
Chapter 46 17/03/15 3.053
Chapter 45 17/03/15 3.053
Chapter 44 17/03/15 3.057
Chapter 43 17/03/15 3.050
Chapter 42 17/03/15 3.059
Chapter 41 17/03/15 3.051
Chapter 40 17/03/15 3.059
Chapter 39 17/03/15 3.088
Chapter 38 17/03/15 3.070
Chapter 37 17/03/15 3.070
Chapter 36 17/03/15 3.068
Chapter 35 17/03/15 3.068
Chapter 34 17/03/15 3.069
Chapter 33 17/03/15 3.072
Chapter 32 17/03/15 3.063
Chapter 31 17/03/15 3.075
Chapter 30 17/03/15 3.068
Chapter 29 17/03/15 3.114
Chapter 28 17/03/15 3.056
Chapter 27 17/03/15 3.053
Chapter 26 17/03/15 3.052
Chapter 25 17/03/15 3.058
Chapter 24 17/03/15 3.052
Chapter 23 17/03/15 3.049
Chapter 22 17/03/15 3.050
Chapter 21 17/03/15 3.049
Chapter 20 17/03/15 3.054
Chapter 19 17/03/15 3.063
Chapter 18 17/03/15 3.109
Chapter 17 17/03/15 3.060
Chapter 16 17/03/15 3.056
Chapter 15 17/03/15 3.048
Chapter 14 17/03/15 3.061
Chapter 13 17/03/15 3.061
Chapter 12 17/03/15 3.050
Chapter 11 17/03/15 3.076
Chapter 10 17/03/15 3.081
Chapter 9 17/03/15 3.063
Chapter 8 17/03/15 3.057
Chapter 7 17/03/15 3.065
Chapter 6 17/03/15 3.062
Chapter 5 17/03/15 3.082
Chapter 4 17/03/15 3.077
Chapter 3 17/03/15 3.194
Chapter 2: # 015 15/03/15 3.053
Chapter 2: # 014 15/03/15 3.051
Chapter 2: # 013 15/03/15 3.053
Chapter 2: # 012 15/03/15 3.068
Chapter 2: # 011 15/03/15 3.049
Chapter 2: # 010 15/03/15 3.054
Chapter 2: # 009 15/03/15 3.065
Chapter 2: # 008 15/03/15 3.065
Chapter 2: # 007 15/03/15 3.056
Chapter 2: # 006 15/03/15 3.053
Chapter 2: # 005 15/03/15 3.058
Chapter 2: # 004 15/03/15 3.060
Chapter 2: # 003 15/03/15 3.060
Chapter 2: # 002 15/03/15 3.070
Chapter 2: # 001 15/03/15 3.112
Chapter 1: # 015 15/03/15 3.112
Chapter 1: # 015 15/03/15 3.137
Chapter 1: # 014 15/03/15 3.195
Chapter 1: # 013 15/03/15 3.583
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
kikyo 09:52 05/02/16Chapter 210
đoạn này có hơi ngắn đấy @@

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch