Seitokai Yakuindomo

Seitokai Yakuindomo
Lượt xem: 22.936
Nội dung

Một thằng con giai nhập học tại một trường toàn con gái. Bạn nghĩ sẽ có Harem!? Hãy đọc và cảm nhận!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 337 10:17 20/07 3.027
Chapter 336 10:17 20/07 3.021
Chapter 335 10:17 20/07 3.025
Chapter 334 10:17 20/07 3.008
Chapter 333 10:17 20/07 3.007
Chapter 332 10:17 20/07 3.007
Chapter 331 10:17 20/07 3.009
Chapter 330 14:29 30/06 3.030
Chapter 329 14:29 30/06 3.020
Chapter 328 14:29 30/06 3.020
Chapter 327 14:20 30/06 3.016
Chapter 326 14:20 30/06 3.010
Chapter 325 14:20 30/06 3.010
Chapter 324 14:20 30/06 3.018
Chapter 323 13:47 29/06 3.026
Chapter 322 09:19 28/06 3.037
Chapter 321 09:19 28/06 3.036
Chapter 320 09:19 28/06 3.026
Chapter 319 09:19 28/06 3.014
Chapter 318 09:19 28/06 3.015
Chapter 317 09:19 28/06 3.015
Chapter 316 09:19 28/06 3.013
Chapter 315 04:43 20/06 3.020
Chapter 314 04:43 20/06 3.016
Chapter 313 04:43 20/06 3.034
Chapter 312 03:47 18/06 3.025
Chapter 311 03:47 18/06 3.023
Chapter 310.5 03:47 18/06 3.028
Chapter 310 13:55 16/06 3.022
Chapter 309 11:31 16/06 3.016
Chapter 308 12:19 15/06 3.021
Chapter 307 12:19 15/06 3.015
Chapter 306 12:24 14/06 3.017
Chapter 305 12:24 14/06 3.015
Chapter 304 16:32 13/06 3.021
Chapter 303 16:31 13/06 3.020
Chapter 302 11:37 12/06 3.028
Chapter 301 11:37 12/06 3.024
Chapter 300 08:33 15/05 3.045
Chapter 299 08:33 15/05 3.049
Chapter 298 08:33 15/05 3.042
Chapter 297 08:22 15/05 3.027
Chapter 296 11:35 12/05 3.065
Chapter 295 08:50 11/05 3.056
Chapter 294 12:42 10/05 3.054
Chapter 293 01:04 10/05 3.029
Chapter 292 09:47 09/05 3.053
Chapter 291 12:28 07/05 3.046
Chapter 290 14:18 06/05 3.058
Chapter 289 09:40 05/05 3.050
Chapter 288 09:40 05/05 3.023
Chapter 287 08:30 03/05 3.033
Chapter 286 13:43 02/05 3.049
Chapter 285 10:01 01/05 3.043
Chapter 284 08:59 30/04 3.038
Chapter 283 13:48 29/04 3.026
Chapter 282 07:52 28/04 3.039
Chapter 281 07:56 27/04 3.049
Chapter 280 07:59 26/04 3.037
Chapter 279 09:09 25/04 3.036
Chapter 278 09:09 25/04 3.028
Chapter 277 10:51 23/04 3.024
Chapter 276 08:55 22/04 3.036
Chapter 275 07:41 21/04 3.049
Chapter 274 07:49 20/04 3.048
Chapter 273 08:26 19/04 3.063
Chapter 272 08:11 18/04 3.086
Chapter 271 09:53 17/04 3.073
Chapter 270.2 08:28 15/04 3.086
Chapter 270.1 10:29 14/04 3.092
Chapter 270 09:46 16/04 3.038
Chapter 269 08:41 13/04 3.047
Chapter 268 08:14 12/04 3.041
Chapter 267 09:14 11/04 3.072
Chapter 266 13:18 10/04 3.069
Chapter 265 08:25 09/04 3.087
Chapter 264 08:45 08/04 3.046
Chapter 263 09:47 07/04 3.037
Chapter 262 09:47 06/04 3.059
Chapter 261 09:04 05/04 3.046
Chapter 260 12:23 04/04 3.044
Chapter 259 10:56 04/04 3.040
Chapter 258 10:57 03/04 3.035
Chapter 257 10:57 03/04 3.032
Chapter 256 10:57 03/04 3.031
Chapter 255 13:36 02/04 3.039
Chapter 254 13:36 02/04 3.038
Chapter 253 13:36 02/04 3.044
Chapter 252 12:03 01/04 3.041
Chapter 251 12:03 01/04 3.041
Chapter 250 20:19 31/03 3.043
Chapter 249 20:19 31/03 3.025
Chapter 248 09:17 30/03 3.037
Chapter 247 16:26 30/03 3.026
Chapter 246 09:43 29/03 3.034
Chapter 245 09:32 29/03 3.032
Chapter 244 09:15 28/03 3.038
Chapter 243 09:15 28/03 3.036
Chapter 242 09:00 27/03 3.040
Chapter 241 09:00 27/03 3.032
Chapter 240 08:49 27/03 3.029
Chapter 239 09:54 26/03 3.033
Chapter 238 09:54 26/03 3.042
Chapter 237 09:54 26/03 3.039
Chapter 236 09:14 25/03 3.038
Chapter 235 09:14 25/03 3.027
Chapter 234 09:08 24/03 3.033
Chapter 233 09:08 24/03 3.034
Chapter 231: 232 09:50 23/03 3.041
Chapter 229: 230 09:17 22/03 3.038
Chapter 227: 228 08:50 21/03 3.040
Chapter 224: 226 12:56 20/03 3.037
Chapter 221: 223 09:48 19/03 3.056
Chapter 219: 220 09:41 18/03 3.059
Chapter 217: 218 10:10 17/03 3.064
Chapter 216 08:56 16/03 3.065
Chapter 215 08:56 16/03 3.056
Chapter 214 09:40 15/03 3.048
Chapter 213 09:40 15/03 3.036
Chapter 212 09:40 15/03 3.042
Chapter 211 09:40 15/03 3.028
Chapter 210 09:36 03/02 3.077
Chapter 209 09:51 01/02 3.067
Chapter 208 13:19 31/01 3.079
Chapter 207 10:23 30/01 3.062
Chapter 206 11:37 29/01 3.068
Chapter 205 11:57 28/01 3.071
Chapter 204 09:10 27/01 3.100
Chapter 203 09:15 26/01 3.086
Chapter 202 10:15 25/01 3.085
Chapter 201 18:25 24/01 3.055
Chapter 200 15:03 23/01 3.069
Chapter 199 09:57 22/01 3.068
Chapter 198 12:13 21/01 3.065
Chapter 197 09:56 20/01 3.063
Chapter 196 10:03 19/01 3.053
Chapter 195 10:13 18/01 3.054
Chapter 194 10:02 18/01 3.063
Chapter 193 09:45 16/01 3.063
Chapter 192 09:05 15/01 3.069
Chapter 191 09:57 14/01 3.082
Chapter 190 13:37 13/01 3.072
Chapter 189 09:50 13/01 3.071
Chapter 188 09:50 11/01 3.068
Chapter 187 13:08 10/01 3.066
Chapter 186 10:30 09/01 3.061
Chapter 185 09:16 08/01 3.061
Chapter 184 12:33 07/01 3.065
Chapter 183 08:51 06/01 3.068
Chapter 182 09:15 05/01 3.065
Chapter 181 15:05 04/01 3.064
Chapter 180 09:14 03/01 3.073
Chapter 179 08:41 02/01 3.063
Chapter 178 15:34 01/01 3.064
Chapter 177 04:32 01/01 3.068
Chapter 176 31/12/15 3.064
Chapter 175 31/12/15 3.059
Chapter 174 30/12/15 3.064
Chapter 173 30/12/15 3.070
Chapter 172 29/12/15 3.073
Chapter 171 29/12/15 3.075
Chapter 170 28/12/15 3.068
Chapter 169 28/12/15 3.060
Chapter 168 27/12/15 3.070
Chapter 167 27/12/15 3.057
Chapter 166 26/12/15 3.067
Chapter 165 26/12/15 3.064
Chapter 164 25/12/15 3.060
Chapter 163 25/12/15 3.068
Chapter 162 24/12/15 3.064
Chapter 161 24/12/15 3.070
Chapter 160 23/12/15 3.073
Chapter 159 23/12/15 3.075
Chapter 158 22/12/15 3.079
Chapter 157 22/12/15 3.089
Chapter 156 21/12/15 3.076
Chapter 155 21/12/15 3.073
Chapter 154 20/12/15 3.068
Chapter 153 20/12/15 3.052
Chapter 152 19/12/15 3.070
Chapter 151 19/12/15 3.065
Chapter 150.5 18/12/15 3.068
Chapter 150 18/12/15 3.079
Chapter 149 17/12/15 3.069
Chapter 148 17/12/15 3.057
Chapter 147 16/12/15 3.069
Chapter 146 16/12/15 3.060
Chapter 145 15/12/15 3.067
Chapter 144 15/12/15 3.068
Chapter 143 14/12/15 3.059
Chapter 142 14/12/15 3.070
Chapter 141 12/12/15 3.063
Chapter 140 11/12/15 3.070
Chapter 139 10/12/15 3.071
Chapter 138 09/12/15 3.072
Chapter 137 30/11/15 3.084
Chapter 136 29/11/15 3.083
Chapter 135 28/11/15 3.088
Chapter 134 27/11/15 3.077
Chapter 133 26/11/15 3.079
Chapter 132 25/11/15 3.087
Chapter 131 24/11/15 3.096
Chapter 130 23/11/15 3.087
Chapter 129 22/11/15 3.072
Chapter 128 21/11/15 3.081
Chapter 127 20/11/15 3.083
Chapter 126 19/11/15 3.090
Chapter 125 18/11/15 3.081
Chapter 124 17/11/15 3.094
Chapter 123 16/11/15 3.089
Chapter 122 15/11/15 3.090
Chapter 121 14/11/15 3.076
Chapter 120.5 14/11/15 3.079
Chapter 120 13/11/15 3.073
Chapter 119 12/11/15 3.062
Chapter 118 11/11/15 3.065
Chapter 117 11/11/15 3.066
Chapter 116 11/11/15 3.079
Chapter 115 09/11/15 3.055
Chapter 114 09/11/15 3.083
Chapter 113 09/11/15 3.067
Chapter 112 06/11/15 3.080
Chapter 111 06/11/15 3.073
Chapter 110 31/10/15 3.070
Chapter 109 30/10/15 3.068
Chapter 108 29/10/15 3.084
Chapter 107 28/10/15 3.097
Chapter 106 27/10/15 3.087
Chapter 105 26/10/15 3.064
Chapter 104 25/10/15 3.073
Chapter 103 25/10/15 3.070
Chapter 102 24/10/15 3.078
Chapter 101 22/10/15 3.077
Chapter 100 22/10/15 3.076
Chapter 99 21/10/15 3.101
Chapter 98 21/10/15 3.055
Chapter 97 21/10/15 3.066
Chapter 96 21/10/15 3.072
Chapter 95 19/10/15 3.080
Chapter 94 19/10/15 3.084
Chapter 93 19/10/15 3.081
Chapter 92 19/10/15 3.043
Chapter 91 17/10/15 3.092
Chapter 90.5 17/10/15 3.088
Chapter 90 17/10/15 3.094
Chapter 89 17/10/15 3.073
Chapter 88 17/10/15 3.082
Chapter 87 16/10/15 3.085
Chapter 86 16/10/15 3.094
Chapter 85 17/03/15 3.060
Chapter 84 17/03/15 3.062
Chapter 83 17/03/15 3.060
Chapter 82 17/03/15 3.054
Chapter 81 17/03/15 3.051
Chapter 80 17/03/15 3.051
Chapter 79 17/03/15 3.051
Chapter 78 17/03/15 3.048
Chapter 77 17/03/15 3.051
Chapter 76 17/03/15 3.051
Chapter 75 17/03/15 3.051
Chapter 74 17/03/15 3.050
Chapter 73 17/03/15 3.051
Chapter 72 17/03/15 3.071
Chapter 71 17/03/15 3.055
Chapter 70 17/03/15 3.053
Chapter 69 17/03/15 3.051
Chapter 68 17/03/15 3.053
Chapter 67 17/03/15 3.058
Chapter 66 17/03/15 3.057
Chapter 65 17/03/15 3.055
Chapter 64 17/03/15 3.058
Chapter 63 17/03/15 3.055
Chapter 62 17/03/15 3.062
Chapter 61 17/03/15 3.055
Chapter 60 17/03/15 3.053
Chapter 59 17/03/15 3.051
Chapter 58 17/03/15 3.051
Chapter 57 17/03/15 3.063
Chapter 56 17/03/15 3.051
Chapter 55 17/03/15 3.052
Chapter 54 17/03/15 3.049
Chapter 53 17/03/15 3.050
Chapter 52 17/03/15 3.049
Chapter 51 17/03/15 3.051
Chapter 50 17/03/15 3.055
Chapter 49 17/03/15 3.048
Chapter 48 17/03/15 3.049
Chapter 47 17/03/15 3.050
Chapter 46 17/03/15 3.051
Chapter 45 17/03/15 3.050
Chapter 44 17/03/15 3.051
Chapter 43 17/03/15 3.050
Chapter 42 17/03/15 3.053
Chapter 41 17/03/15 3.051
Chapter 40 17/03/15 3.053
Chapter 39 17/03/15 3.073
Chapter 38 17/03/15 3.058
Chapter 37 17/03/15 3.058
Chapter 36 17/03/15 3.058
Chapter 35 17/03/15 3.059
Chapter 34 17/03/15 3.061
Chapter 33 17/03/15 3.061
Chapter 32 17/03/15 3.057
Chapter 31 17/03/15 3.070
Chapter 30 17/03/15 3.059
Chapter 29 17/03/15 3.101
Chapter 28 17/03/15 3.048
Chapter 27 17/03/15 3.048
Chapter 26 17/03/15 3.047
Chapter 25 17/03/15 3.048
Chapter 24 17/03/15 3.043
Chapter 23 17/03/15 3.046
Chapter 22 17/03/15 3.041
Chapter 21 17/03/15 3.045
Chapter 20 17/03/15 3.048
Chapter 19 17/03/15 3.052
Chapter 18 17/03/15 3.094
Chapter 17 17/03/15 3.054
Chapter 16 17/03/15 3.048
Chapter 15 17/03/15 3.045
Chapter 14 17/03/15 3.058
Chapter 13 17/03/15 3.053
Chapter 12 17/03/15 3.045
Chapter 11 17/03/15 3.064
Chapter 10 17/03/15 3.073
Chapter 9 17/03/15 3.057
Chapter 8 17/03/15 3.052
Chapter 7 17/03/15 3.058
Chapter 6 17/03/15 3.056
Chapter 5 17/03/15 3.061
Chapter 4 17/03/15 3.067
Chapter 3 17/03/15 3.149
Chapter 2: # 015 15/03/15 3.050
Chapter 2: # 014 15/03/15 3.048
Chapter 2: # 013 15/03/15 3.052
Chapter 2: # 012 15/03/15 3.060
Chapter 2: # 011 15/03/15 3.046
Chapter 2: # 010 15/03/15 3.049
Chapter 2: # 009 15/03/15 3.064
Chapter 2: # 008 15/03/15 3.062
Chapter 2: # 007 15/03/15 3.054
Chapter 2: # 006 15/03/15 3.051
Chapter 2: # 005 15/03/15 3.055
Chapter 2: # 004 15/03/15 3.055
Chapter 2: # 003 15/03/15 3.052
Chapter 2: # 002 15/03/15 3.059
Chapter 2: # 001 15/03/15 3.083
Chapter 1: # 015 15/03/15 3.080
Chapter 1: # 015 15/03/15 3.097
Chapter 1: # 014 15/03/15 3.136
Chapter 1: # 013 15/03/15 3.374
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
blue_nightmare 20:49 16/05Báo vi phạm
AuthorTrả lời
tantho310 14:31 08/05Báo vi phạm
291 nó nằm đâu thế thớt
AuthorTrả lời
nstung1102bg 16:30 07/05Báo vi phạm
291? Where?
AuthorTrả lời
hunghoavt 03:48 24/04Báo vi phạm
Chap 275 trùng với 274 rồi , sửa lại với thớt ơi. Cám ơn thớt.
AuthorTrả lời
djhtpro9x 20:51 11/04Báo vi phạm
Eng ra đến 371 rồi vãi đạn
AuthorTrả lời
hunghoavt 22:08 08/04Báo vi phạm
chap 264 tàng cmn hình
AuthorTrả lời
tantho310 20:30 08/04Báo vi phạm
Chap 264 ơi mày đâu rồi
AuthorTrả lời
killer_ls 20:00 08/04Báo vi phạm
đâu 264 đâu ?
AuthorTrả lời
ok30002008 16:14 02/04Báo vi phạm
"only child" = con một "only a child" = chỉ là một đứa trẻ để ý cách dùng từ
AuthorTrả lời
ok30002008 16:08 02/04Báo vi phạm
https://hanime.tv/hentai-videos/gakuen-de-jikan-yo-tomare-1 link cho câu hỏi chap 244
AuthorTrả lời
Chiefpro22 17:34 30/03Báo vi phạm
"cũng" mẹ suzu bá đạo vl
AuthorTrả lời
kennix2097 21:38 25/03Báo vi phạm
AuthorTrả lời
hunghoavt 20:17 25/03Báo vi phạm
AuthorTrả lời
gtarius92 18:45 20/03Báo vi phạm
3 chap 215 2 chap 216
AuthorTrả lời
kennix2097 14:20 20/03Báo vi phạm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch