Seitokai Yakuindomo

Seitokai Yakuindomo
Lượt xem: 25.013
Seitokai Yakuindomo Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một thằng con giai nhập học tại một trường toàn con gái. Bạn nghĩ sẽ có Harem!? Hãy đọc và cảm nhận!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 384 1 ngày trước 3.025
Chapter 383 1 ngày trước 3.013
Chapter 382 1 ngày trước 3.014
Chapter 381 1 ngày trước 3.013
Chapter 380 1 ngày trước 3.011
Chapter 379 1 ngày trước 3.010
Chapter 378 1 ngày trước 3.012
Chapter 377 1 ngày trước 3.013
Chapter 376 08:19 01/12 3.027
Chapter 375 10:29 29/11 3.029
Chapter 374 09:16 28/11 3.032
Chapter 373 09:16 28/11 3.025
Chapter 372 09:16 28/11 3.025
Chapter 371 09:16 28/11 3.021
Chapter 370 09:24 22/11 3.039
Chapter 369 09:24 22/11 3.027
Chapter 368 09:24 22/11 3.021
Chapter 367 11:42 17/11 3.032
Chapter 366 11:42 17/11 3.021
Chapter 365 11:42 17/11 3.022
Chapter 364 11:35 17/11 3.019
Chapter 363 20:41 12/11 3.037
Chapter 362 20:41 12/11 3.020
Chapter 361 20:41 12/11 3.020
Chapter 360 20:41 12/11 3.017
Chapter 359 20:41 12/11 3.014
Chapter 358 20:41 12/11 3.015
Chapter 357 20:41 12/11 3.014
Chapter 356 20:41 12/11 3.015
Chapter 355 20:41 12/11 3.011
Chapter 354 20:41 12/11 3.014
Chapter 353 20:41 12/11 3.011
Chapter 352 20:41 12/11 3.012
Chapter 351 20:41 12/11 3.011
Chapter 350 09:34 12/11 3.035
Chapter 349 09:34 12/11 3.036
Chapter 348 09:34 12/11 3.024
Chapter 347 09:34 12/11 3.017
Chapter 346 09:34 12/11 3.015
Chapter 345 09:34 12/11 3.014
Chapter 344 09:34 12/11 3.014
Chapter 343 09:34 12/11 3.013
Chapter 342 09:34 12/11 3.016
Chapter 341 09:34 12/11 3.011
Chapter 340 09:34 12/11 3.009
Chapter 339 09:34 12/11 3.010
Chapter 338 09:34 12/11 3.009
Chapter 337 10:17 20/07 3.034
Chapter 336 10:17 20/07 3.029
Chapter 335 10:17 20/07 3.032
Chapter 334 10:17 20/07 3.013
Chapter 333 10:17 20/07 3.011
Chapter 332 10:17 20/07 3.011
Chapter 331 10:17 20/07 3.012
Chapter 330 14:29 30/06 3.033
Chapter 329 14:29 30/06 3.025
Chapter 328 14:29 30/06 3.023
Chapter 327 14:20 30/06 3.019
Chapter 326 14:20 30/06 3.014
Chapter 325 14:20 30/06 3.014
Chapter 324 14:20 30/06 3.022
Chapter 323 13:47 29/06 3.029
Chapter 322 09:19 28/06 3.042
Chapter 321 09:19 28/06 3.040
Chapter 320 09:19 28/06 3.031
Chapter 319 09:19 28/06 3.017
Chapter 318 09:19 28/06 3.018
Chapter 317 09:19 28/06 3.018
Chapter 316 09:19 28/06 3.016
Chapter 315 04:43 20/06 3.024
Chapter 314 04:43 20/06 3.020
Chapter 313 04:43 20/06 3.040
Chapter 312 03:47 18/06 3.029
Chapter 311 03:47 18/06 3.027
Chapter 310.5 03:47 18/06 3.031
Chapter 310 13:55 16/06 3.025
Chapter 309 11:31 16/06 3.019
Chapter 308 12:19 15/06 3.024
Chapter 307 12:19 15/06 3.018
Chapter 306 12:24 14/06 3.022
Chapter 305 12:24 14/06 3.018
Chapter 304 16:32 13/06 3.025
Chapter 303 16:31 13/06 3.023
Chapter 302 11:37 12/06 3.031
Chapter 301 11:37 12/06 3.028
Chapter 300 08:33 15/05 3.050
Chapter 299 08:33 15/05 3.053
Chapter 298 08:33 15/05 3.045
Chapter 297 08:22 15/05 3.031
Chapter 296 11:35 12/05 3.068
Chapter 295 08:50 11/05 3.063
Chapter 294 12:42 10/05 3.058
Chapter 293 01:04 10/05 3.031
Chapter 292 09:47 09/05 3.056
Chapter 291 12:28 07/05 3.050
Chapter 290 14:18 06/05 3.062
Chapter 289 09:40 05/05 3.052
Chapter 288 09:40 05/05 3.025
Chapter 287 08:30 03/05 3.035
Chapter 286 13:43 02/05 3.051
Chapter 285 10:01 01/05 3.046
Chapter 284 08:59 30/04 3.040
Chapter 283 13:48 29/04 3.027
Chapter 282 07:52 28/04 3.042
Chapter 281 07:56 27/04 3.051
Chapter 280 07:59 26/04 3.039
Chapter 279 09:09 25/04 3.039
Chapter 278 09:09 25/04 3.030
Chapter 277 10:51 23/04 3.026
Chapter 276 08:55 22/04 3.038
Chapter 275 07:41 21/04 3.051
Chapter 274 07:49 20/04 3.050
Chapter 273 08:26 19/04 3.065
Chapter 272 08:11 18/04 3.088
Chapter 271 09:53 17/04 3.076
Chapter 270.2 08:28 15/04 3.087
Chapter 270.1 10:29 14/04 3.093
Chapter 270 09:46 16/04 3.041
Chapter 269 08:41 13/04 3.050
Chapter 268 08:14 12/04 3.041
Chapter 267 09:14 11/04 3.076
Chapter 266 13:18 10/04 3.069
Chapter 265 08:25 09/04 3.090
Chapter 264 08:45 08/04 3.049
Chapter 263 09:47 07/04 3.039
Chapter 262 09:47 06/04 3.059
Chapter 261 09:04 05/04 3.047
Chapter 260 12:23 04/04 3.046
Chapter 259 10:56 04/04 3.043
Chapter 258 10:57 03/04 3.039
Chapter 257 10:57 03/04 3.034
Chapter 256 10:57 03/04 3.032
Chapter 255 13:36 02/04 3.042
Chapter 254 13:36 02/04 3.041
Chapter 253 13:36 02/04 3.047
Chapter 252 12:03 01/04 3.042
Chapter 251 12:03 01/04 3.046
Chapter 250 20:19 31/03 3.047
Chapter 249 20:19 31/03 3.029
Chapter 248 09:17 30/03 3.042
Chapter 247 16:26 30/03 3.031
Chapter 246 09:43 29/03 3.038
Chapter 245 09:32 29/03 3.036
Chapter 244 09:15 28/03 3.044
Chapter 243 09:15 28/03 3.041
Chapter 242 09:00 27/03 3.043
Chapter 241 09:00 27/03 3.036
Chapter 240 08:49 27/03 3.033
Chapter 239 09:54 26/03 3.037
Chapter 238 09:54 26/03 3.045
Chapter 237 09:54 26/03 3.043
Chapter 236 09:14 25/03 3.042
Chapter 235 09:14 25/03 3.031
Chapter 234 09:08 24/03 3.038
Chapter 233 09:08 24/03 3.040
Chapter 232 1 ngày trước 3.001
Chapter 231: 232 09:50 23/03 3.045
Chapter 230 1 ngày trước 3.000
Chapter 229: 230 09:17 22/03 3.043
Chapter 228 1 ngày trước 3.000
Chapter 227: 228 08:50 21/03 3.045
Chapter 226 1 ngày trước 3.000
Chapter 225 1 ngày trước 3.001
Chapter 224: 226 12:56 20/03 3.043
Chapter 223 1 ngày trước 3.000
Chapter 222 1 ngày trước 3.000
Chapter 221: 223 09:48 19/03 3.059
Chapter 220 1 ngày trước 3.000
Chapter 219: 220 09:41 18/03 3.064
Chapter 218 1 ngày trước 3.000
Chapter 218 1 ngày trước 3.000
Chapter 217: 218 10:10 17/03 3.069
Chapter 216 08:56 16/03 3.067
Chapter 215 08:56 16/03 3.059
Chapter 214 09:40 15/03 3.053
Chapter 213 09:40 15/03 3.040
Chapter 212 09:40 15/03 3.047
Chapter 211 09:40 15/03 3.034
Chapter 210 09:36 03/02 3.081
Chapter 209 09:51 01/02 3.069
Chapter 208 13:19 31/01 3.081
Chapter 207 10:23 30/01 3.065
Chapter 206 11:37 29/01 3.072
Chapter 205 11:57 28/01 3.075
Chapter 204 09:10 27/01 3.103
Chapter 203 09:15 26/01 3.088
Chapter 202 10:15 25/01 3.091
Chapter 201 18:25 24/01 3.057
Chapter 200 15:03 23/01 3.071
Chapter 199 09:57 22/01 3.069
Chapter 198 12:13 21/01 3.066
Chapter 197 09:56 20/01 3.064
Chapter 196 10:03 19/01 3.055
Chapter 195 10:13 18/01 3.056
Chapter 194 10:02 18/01 3.064
Chapter 193 09:45 16/01 3.064
Chapter 192 09:05 15/01 3.072
Chapter 191 09:57 14/01 3.084
Chapter 190 13:37 13/01 3.073
Chapter 189 09:50 13/01 3.072
Chapter 188 09:50 11/01 3.069
Chapter 187 13:08 10/01 3.067
Chapter 186 10:30 09/01 3.062
Chapter 185 09:16 08/01 3.065
Chapter 184 12:33 07/01 3.068
Chapter 183 08:51 06/01 3.072
Chapter 182 09:15 05/01 3.070
Chapter 181 15:05 04/01 3.068
Chapter 180 09:14 03/01 3.074
Chapter 179 08:41 02/01 3.064
Chapter 178 15:34 01/01 3.067
Chapter 177 04:32 01/01 3.069
Chapter 176 31/12/15 3.065
Chapter 175 31/12/15 3.060
Chapter 174 30/12/15 3.065
Chapter 173 30/12/15 3.072
Chapter 172 29/12/15 3.074
Chapter 171 29/12/15 3.077
Chapter 170 28/12/15 3.069
Chapter 169 28/12/15 3.060
Chapter 168 27/12/15 3.070
Chapter 167 27/12/15 3.057
Chapter 166 26/12/15 3.067
Chapter 165 26/12/15 3.068
Chapter 164 25/12/15 3.060
Chapter 163 25/12/15 3.068
Chapter 162 24/12/15 3.064
Chapter 161 24/12/15 3.071
Chapter 160 23/12/15 3.076
Chapter 159 23/12/15 3.076
Chapter 158 22/12/15 3.081
Chapter 157 22/12/15 3.090
Chapter 156 21/12/15 3.077
Chapter 155 21/12/15 3.076
Chapter 154 20/12/15 3.069
Chapter 153 20/12/15 3.053
Chapter 152 19/12/15 3.071
Chapter 151 19/12/15 3.067
Chapter 150.5 18/12/15 3.070
Chapter 150 18/12/15 3.080
Chapter 149 17/12/15 3.070
Chapter 148 17/12/15 3.060
Chapter 147 16/12/15 3.071
Chapter 146 16/12/15 3.061
Chapter 145 15/12/15 3.071
Chapter 144 15/12/15 3.069
Chapter 143 14/12/15 3.060
Chapter 142 14/12/15 3.074
Chapter 141 12/12/15 3.064
Chapter 140 11/12/15 3.071
Chapter 139 10/12/15 3.073
Chapter 138 09/12/15 3.076
Chapter 137 30/11/15 3.087
Chapter 136 29/11/15 3.084
Chapter 135 28/11/15 3.089
Chapter 134 27/11/15 3.078
Chapter 133 26/11/15 3.080
Chapter 132 25/11/15 3.091
Chapter 131 24/11/15 3.099
Chapter 130 23/11/15 3.089
Chapter 129 22/11/15 3.075
Chapter 128 21/11/15 3.083
Chapter 127 20/11/15 3.086
Chapter 126 19/11/15 3.095
Chapter 125 18/11/15 3.083
Chapter 124 17/11/15 3.096
Chapter 123 16/11/15 3.092
Chapter 122 15/11/15 3.092
Chapter 121 14/11/15 3.078
Chapter 120.5 14/11/15 3.083
Chapter 120 13/11/15 3.075
Chapter 119 12/11/15 3.064
Chapter 118 11/11/15 3.067
Chapter 117 11/11/15 3.069
Chapter 116 11/11/15 3.081
Chapter 115 09/11/15 3.057
Chapter 114 09/11/15 3.085
Chapter 113 09/11/15 3.072
Chapter 112 06/11/15 3.083
Chapter 111 06/11/15 3.076
Chapter 110 31/10/15 3.074
Chapter 109 30/10/15 3.072
Chapter 108 29/10/15 3.086
Chapter 107 28/10/15 3.100
Chapter 106 27/10/15 3.089
Chapter 105 26/10/15 3.067
Chapter 104 25/10/15 3.076
Chapter 103 25/10/15 3.073
Chapter 102 24/10/15 3.083
Chapter 101 22/10/15 3.079
Chapter 100 22/10/15 3.078
Chapter 99 21/10/15 3.103
Chapter 98 21/10/15 3.057
Chapter 97 21/10/15 3.068
Chapter 96 21/10/15 3.075
Chapter 95 19/10/15 3.082
Chapter 94 19/10/15 3.086
Chapter 93 19/10/15 3.086
Chapter 92 19/10/15 3.045
Chapter 91 17/10/15 3.094
Chapter 90.5 17/10/15 3.092
Chapter 90 17/10/15 3.096
Chapter 89 17/10/15 3.077
Chapter 88 17/10/15 3.085
Chapter 87 16/10/15 3.088
Chapter 86 16/10/15 3.097
Chapter 85 17/03/15 3.062
Chapter 84 17/03/15 3.065
Chapter 83 17/03/15 3.064
Chapter 82 17/03/15 3.057
Chapter 81 17/03/15 3.054
Chapter 80 17/03/15 3.054
Chapter 79 17/03/15 3.056
Chapter 78 17/03/15 3.051
Chapter 77 17/03/15 3.055
Chapter 76 17/03/15 3.054
Chapter 75 17/03/15 3.055
Chapter 74 17/03/15 3.056
Chapter 73 17/03/15 3.058
Chapter 72 17/03/15 3.078
Chapter 71 17/03/15 3.059
Chapter 70 17/03/15 3.058
Chapter 69 17/03/15 3.056
Chapter 68 17/03/15 3.059
Chapter 67 17/03/15 3.061
Chapter 66 17/03/15 3.059
Chapter 65 17/03/15 3.059
Chapter 64 17/03/15 3.060
Chapter 63 17/03/15 3.060
Chapter 62 17/03/15 3.064
Chapter 61 17/03/15 3.057
Chapter 60 17/03/15 3.056
Chapter 59 17/03/15 3.057
Chapter 58 17/03/15 3.054
Chapter 57 17/03/15 3.066
Chapter 56 17/03/15 3.053
Chapter 55 17/03/15 3.054
Chapter 54 17/03/15 3.055
Chapter 53 17/03/15 3.053
Chapter 52 17/03/15 3.051
Chapter 51 17/03/15 3.053
Chapter 50 17/03/15 3.058
Chapter 49 17/03/15 3.053
Chapter 48 17/03/15 3.056
Chapter 47 17/03/15 3.051
Chapter 46 17/03/15 3.051
Chapter 45 17/03/15 3.050
Chapter 44 17/03/15 3.054
Chapter 43 17/03/15 3.050
Chapter 42 17/03/15 3.055
Chapter 41 17/03/15 3.051
Chapter 40 17/03/15 3.054
Chapter 39 17/03/15 3.081
Chapter 38 17/03/15 3.064
Chapter 37 17/03/15 3.066
Chapter 36 17/03/15 3.064
Chapter 35 17/03/15 3.063
Chapter 34 17/03/15 3.067
Chapter 33 17/03/15 3.066
Chapter 32 17/03/15 3.060
Chapter 31 17/03/15 3.073
Chapter 30 17/03/15 3.062
Chapter 29 17/03/15 3.104
Chapter 28 17/03/15 3.053
Chapter 27 17/03/15 3.049
Chapter 26 17/03/15 3.049
Chapter 25 17/03/15 3.051
Chapter 24 17/03/15 3.047
Chapter 23 17/03/15 3.048
Chapter 22 17/03/15 3.047
Chapter 21 17/03/15 3.047
Chapter 20 17/03/15 3.052
Chapter 19 17/03/15 3.060
Chapter 18 17/03/15 3.099
Chapter 17 17/03/15 3.056
Chapter 16 17/03/15 3.051
Chapter 15 17/03/15 3.047
Chapter 14 17/03/15 3.060
Chapter 13 17/03/15 3.057
Chapter 12 17/03/15 3.048
Chapter 11 17/03/15 3.071
Chapter 10 17/03/15 3.075
Chapter 9 17/03/15 3.058
Chapter 8 17/03/15 3.053
Chapter 7 17/03/15 3.060
Chapter 6 17/03/15 3.058
Chapter 5 17/03/15 3.067
Chapter 4 17/03/15 3.072
Chapter 3 17/03/15 3.174
Chapter 2: # 015 15/03/15 3.051
Chapter 2: # 014 15/03/15 3.049
Chapter 2: # 013 15/03/15 3.053
Chapter 2: # 012 15/03/15 3.062
Chapter 2: # 011 15/03/15 3.047
Chapter 2: # 010 15/03/15 3.051
Chapter 2: # 009 15/03/15 3.065
Chapter 2: # 008 15/03/15 3.063
Chapter 2: # 007 15/03/15 3.056
Chapter 2: # 006 15/03/15 3.052
Chapter 2: # 005 15/03/15 3.056
Chapter 2: # 004 15/03/15 3.057
Chapter 2: # 003 15/03/15 3.055
Chapter 2: # 002 15/03/15 3.063
Chapter 2: # 001 15/03/15 3.093
Chapter 1: # 015 15/03/15 3.097
Chapter 1: # 015 15/03/15 3.107
Chapter 1: # 014 15/03/15 3.158
Chapter 1: # 013 15/03/15 3.465
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
blue_nightmare 20:49 16/05Báo vi phạm
AuthorTrả lời
tantho310 14:31 08/05Báo vi phạm
291 nó nằm đâu thế thớt
AuthorTrả lời
nstung1102bg 16:30 07/05Báo vi phạm
291? Where?
AuthorTrả lời
hunghoavt 03:48 24/04Báo vi phạm
Chap 275 trùng với 274 rồi , sửa lại với thớt ơi. Cám ơn thớt.
AuthorTrả lời
djhtpro9x 20:51 11/04Báo vi phạm
Eng ra đến 371 rồi vãi đạn
AuthorTrả lời
hunghoavt 22:08 08/04Báo vi phạm
chap 264 tàng cmn hình
AuthorTrả lời
tantho310 20:30 08/04Báo vi phạm
Chap 264 ơi mày đâu rồi
AuthorTrả lời
killer_ls 20:00 08/04Báo vi phạm
đâu 264 đâu ?
AuthorTrả lời
ok30002008 16:14 02/04Báo vi phạm
"only child" = con một "only a child" = chỉ là một đứa trẻ để ý cách dùng từ
AuthorTrả lời
ok30002008 16:08 02/04Báo vi phạm
https://hanime.tv/hentai-videos/gakuen-de-jikan-yo-tomare-1 link cho câu hỏi chap 244
AuthorTrả lời
Chiefpro22 17:34 30/03Báo vi phạm
"cũng" mẹ suzu bá đạo vl
AuthorTrả lời
kennix2097 21:38 25/03Báo vi phạm
AuthorTrả lời
hunghoavt 20:17 25/03Báo vi phạm
AuthorTrả lời
gtarius92 18:45 20/03Báo vi phạm
3 chap 215 2 chap 216
AuthorTrả lời
kennix2097 14:20 20/03Báo vi phạm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch