Sekai Oni

Sekai Oni
Lượt xem: 10.724
Nội dung

Azma bị gia đình hành hung, có khả năng thấy những thứ kì quái trong gương và một lần bị đưa đến thế giới trong gương để đánh boss

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 70 15/12/15 3.100
Chapter 69 14/12/15 3.091
Chapter 68 13/12/15 3.076
Chapter 67 12/12/15 3.085
Chapter 66 11/12/15 3.095
Chapter 65 10/12/15 3.093
Chapter 64 09/12/15 3.092
Chapter 63 08/12/15 3.090
Chapter 62.5 07/12/15 3.078
Chapter 62 06/12/15 3.087
Chapter 61 02/12/15 3.094
Chapter 60 30/11/15 3.093
Chapter 59 29/11/15 3.089
Chapter 58 26/11/15 3.119
Chapter 57 25/11/15 3.086
Chapter 56 19/11/15 3.089
Chapter 55 15/11/15 3.087
Chapter 54 13/11/15 3.094
Chapter 53.5 11/11/15 3.085
Chapter 53 11/11/15 3.081
Chapter 52 07/11/15 3.086
Chapter 51 06/11/15 3.086
Chapter 50 03/11/15 3.088
Chapter 49 28/10/15 3.088
Chapter 48 26/10/15 3.081
Chapter 47 25/10/15 3.089
Chapter 46 24/10/15 3.097
Chapter 45 14/10/15 3.108
Chapter 44 10/10/15 3.088
Chapter 43.5 09/10/15 3.079
Chapter 43 06/10/15 3.084
Chapter 42 01/10/15 3.071
Chapter 41 30/09/15 3.096
Chapter 40 29/09/15 3.120
Chapter 39 30/08/15 3.119
Chapter 38 26/08/15 3.122
Chapter 37 22/08/15 3.105
Chapter 36 18/08/15 3.090
Chapter 35 16/08/15 3.106
Chapter 34 14/08/15 3.082
Chapter 33 12/08/15 3.089
Chapter 32 10/08/15 3.103
Chapter 31 05/08/15 3.076
Chapter 30 05/08/15 3.077
Chapter 29 31/07/15 3.116
Chapter 28 03/07/15 3.123
Chapter 27 01/07/15 3.108
Chapter 26 27/06/15 3.106
Chapter 25 21/06/15 3.096
Chapter 24 20/06/15 3.099
Chapter 23 19/06/15 3.091
Chapter 22 16/06/15 3.091
Chapter 21 15/06/15 3.090
Chapter 20 10/06/15 3.097
Chapter 19 08/06/15 3.092
Chapter 18 05/06/15 3.102
Chapter 17 05/06/15 3.096
Chapter 16 01/06/15 3.110
Chapter 15 25/05/15 3.103
Chapter 14 23/05/15 3.114
Chapter 13 22/05/15 3.129
Chapter 12 20/05/15 3.128
Chapter 11 18/05/15 3.111
Chapter 10 18/05/15 3.154
Chapter 9 16/05/15 3.120
Chapter 8 15/05/15 3.121
Chapter 7.5 13/05/15 3.127
Chapter 7 13/05/15 3.117
Chapter 6 28/03/15 3.119
Chapter 5 16/03/15 3.150
Chapter 4 16/03/15 3.155
Chapter 3 16/03/15 3.176
Chapter 2 16/03/15 3.189
Chapter 1 16/03/15 3.260
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch